logo

De Vonder Homepagina


Behelp 2A

Een verkoop van een deel van het huis aan Meriken Hoecx:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 112 verso; 14-03-1638:
Jan Jan Marcelis verkoopt aan Meriken, dogter van wijlen Goort Hoecx en weduwe van Joost Jelis Selen zijn deel in de goederen hem aangekomen van wijlen Lijn Goortssen, zijn grootmoeder, in huis, land, groes enzovoorts te Heusden

Judocus Dielis Celen is geboren rond 1600 als zoon van Dielis Celen en rond 1625 getrouwd met Meriken Hoecx, geboren rond 1600 als dochter van Goort Hoecx en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1628 Asten ±1650
Pauwels Peters
2 Egidius Asten ±1631
3 Elisabeth Asten ±1634 Kind Asten ±1634
4 Johannes Asten ±1637 Kind Asten ±1637

Judocus Dielis Celen is rond 1638 overleden en het huis wordt verkocht aan broer Godefridus van Judocus Dielis Celen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 121 13-03-1653:
Teunis Dielis Celen, Willem Dielis Celen, Pauwels Peters man van Meriken Joosten en Dielis, zoon van Joost Dielis Celen. Zij verkopen aan Goort Dielis Celen, hun broeder en oom, hun deel in huis, hof en land in de Behelp en gekomen van hun vader en grootvader.

Bij de verpondingen van 1662 staat het huis nog op naam van Goort Dielis Celen:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 50 verso:
Goijart Dielis Selen, huijs.

Goijart Dielis Selen is geboren rond 1610 als zoon van Dielis Celen en rond 1642 getrouwd met Catharina Goorts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 27-01-1643 Asten 20-09-1676
Margaretha Leenders
±1705 zie Voordeldonk 73
2 Rutgerius Asten 02-02-1644
3 Theodorus Asten 27-02-1647
4 Anna Asten 04-01-1651 Asten 01-12-1674
Johannes Abrahams Marcelis
Asten 19-12-1692 zie ook Voormalig huis G154
zoon Marcelis
5 Antonia Asten 25-07-1654 Asten 05-05-1685
Bartholomeus Laurenssen
Asten 19-10-1725 zie ook Voormalig huis A92
6 Maria Asten ±1656 Asten 14-02-1677
Johannes Dirck Philipsen
7 Johannes Asten 29-08-1659 Ongehuwd Asten 05-03-1713
8 Antonius Asten 18-03-1661 Asten 26-11-1690
Petronella Bernaerts
Asten 27-03-1728
9 Marcelis Asten 08-01-1662 Ongehuwd Asten 06-05-1686
10 Judocus Asten 17-11-1664 Ongehuwd Asten 04-12-1723
11 Godefrida Asten 06-02-1667

Goijart Dielis Selen is op 05-08-1666 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van de weduwe:

Verpondingen 1680 XIV-85 folio 30:
De kinderen, de weduwe Goort Delis.

Schoonzoon Johannes Dirck Philipsen koopt het nabijgelegen grotere huis:

Asten Rechterlijk Archief 145;19-02-1681:
Jan Hendrick Bernaerts, verkoopt, na vonnis op 29-01-1681, aan Jan Dircx Flipsen voor ƒ 370,-, een huis, hof en hofstad in de Behelp 5 lopense, ene zijde weduwe Goort Jelis Ceelen. Dit om er aan te verhalen ƒ 300,- met verlopen intrest en de kosten van evictie. Zie opdracht op 08-05-1669 Asten. Belast met 1 vat rogge jaarlijks, in de sack, inde Behelp ofte op Heusden te ontfangen. Gereserveerd is het deel dat Hendrick Rinckvelt toekomt. De goederen zijn afkomstig van Dirck Flypsen alias scheper Dirck.

Dochter Maria Goorts Dielis is geboren te Asten rond 1656 en op 14-02-1677 te Asten getrouwd met Johannes Dirck Philipsen, geboren te Asten rond 1636 als zoon van Theodorus (Dirck) Philipsen en Johanna (zie Voormalig huis E452) en sinds 20-09-1676 weduwnaar van Maria Daendels, met wie hij op 09-11-1664 te Asten getrouwd was.

Juncti sunt matrimonio Joannes Philippus et Maria Goorts; testes Florentius Daendels et Margaretha Driesen.

In huwelijkse echt verbonden Joannes Philippus en Maria Goorts; getuigen Florentius Daendels en Margaretha Driesen.

01

De gezinnen van Johannes Dirck Philipsen met Maria Daendels en met Maria Goorts Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lyneke* Asten 17-05-1667
2 Philippus Asten 31-10-1677
3 Maria Asten 06-02-1680

* kind uit het eerste huwelijk

Jan Dirck Philipsen koopt een erfdeel van de oom van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 85; 04-09-1681:
Nicolaes Wilbordts als momboir over Jenneken Jansen, Goyaert van Gorcum als momboir over Geertruyt Jansen, Marcelis Jansen. Allen kinderen van Jan Marcelissen en Maria Wilborts. Zij verkopen aan Jan Dirck Philipsen hun deel in een huis, land en groes in de Behelp. Koopsom ƒ 36,-. Het overige deel is eigendom van de koper.

Jan Dirck Philipsen koopt nog een deel van het huis van de tante van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 194; 01-05-1684:
Hendrick Aerts nomen uxoris verkoopt aan Jan Dirck Philipsen zijn kindsdeel in huis, land, groes in de Behelp 10 lopense. Zoals in bewoning bij Jacob Aerts, ene zijde Reynder Bernaerts en anderen, andere zijde weduwe Goort Ceelen, andere einde de Heer van Asten. Belast met 2 vat rogge jaarlijks aan NN. Koopsom ƒ 25,-.

Jan Dirck Philipsen verkoopt zijn erfdeel aan zijn zwager Johannes Goorts:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 40 verso; 18-02-1693:
Johan Philipsen man van Maria Goort Dielis verkoopt aan Jan Goorts, haar broer, haar kindsdeel in huis, land en groes in de Behelp 25 lopense. Gebruiker is Jan Goorts. Koopsom ƒ 50,-.

Ook broer Dielis Goorts verkoopt zijn deel aan zijn broer Johannes Goorts:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 59; 06-04-1703:
Jelis Goorts verkoopt aan Jan Goorts, zijn broer, zijn 1⁄8e kindsdeel in huis, land en groes in de Behelp 25 lopense. In gebruik en bewoning bij de koper en nagelaten door hun ouders. Koopsom ƒ 40,-.

Bij de verpondingen van 1707 staat het huis nog op naam van de kinderen van Goort Dielis Celen:

Verpondingen XIV-59 07-01-1707 folio 10 verso:
De kinderen Goort Dielis Seelen.

Enkele jaren daarna is het huis in eigendom van Johannes Goorts:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 12 verso:
Jan Goorts.

Johannes Goorts overlijdt ongehuwd te Asten op 05-03-1713 en zijn broer Antonius Goorts is samen met neef Marcelis Jansen erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 162; 04-03-1713:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Goorts, in de Behelp. Begraven, 5 maart 1713, volgens verklaring van de koster. Antonis Goorts van Bussel is broeder van de overledene en Marcelis Janse is neef van de overledene. 1⁄5e deel in huis, schuur en aangelag in de Behelp 3 lopense.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit en geven een beschrijving tot 1728:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 65:
Nu Marcelis Jansen.
Joost Goorts.
12-08-1728 aan Marcelis Jansen van Dierck Diercx en Antonis van Bussel.

Judocus Goorts overlijdt te Asten op 04-12-1723 en Marcelis Jansen laat de goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 18-01-1724:
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Goorts begraven op 04-12-1723. De taxatie is gedaan door Marcelis Jan Abrahams. Een huis, schuur en aangelag in de Behelp 3 lopense, ƒ 140,-.

Als ook Antonius Goorts op 27-03-1728 te Asten is begraven wordt zijn neef Marcelis Jansen eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 21-04-1728:
Taxatie van de onroerende goederen van Toontie Goorts overleden, te Asten en 27-03-1728, begraven. Marselis Jan Abrahams is de enige erfgenaam. 4⁄5e deel van een huis, schuur en aangelag in de Behelp te Heusden 3 lopense. ƒ 260,-.

Marcelis Jansen Abrahams is geboren te Asten op 02-10-1686 als zoon van Johannes Abrahams en Anna Goorts (zie boven). Hij is op 26-11-1713 te Asten getrouwd met Maria Joosten van Heugten, geboren te Asten op 17-10-1668 als dochter van Joost Linders van Heugten en Josyn Joosten. Hij verkoopt het huis aan Dielis Hendrix van Helmond:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 109; 30-05-1729:
Marcelis Jansen Abrahams verkoopt aan Dielis Hendrix van Hellmont huis, schuur, schop, schaapstal, aangelag en een huiske aan het aangelag gelegen in de Behelp 4 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde de straat; land Goortiensacker 3 lopense; land het Wortelvelt 1½ lopense; land / groes de nieuw Bleeck 5 lopense; groes / land het Nieuwveltien 4 lopense; groes het Nieuwvelt 8 lopense; groes het Dandelsvelt 3 lopense; groes Weydevelt 7 lopense. Belast met ƒ 13-12-8 per jaar aan rentmeester 's Gravenmoer; ƒ 1-08-0 per jaar aan rentmeester de la Callemette; ƒ 0-05-8 per jaar in een meerdere cijns aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 350,-. Lasten ƒ 370,-.

Marcelis Jansen Abrahams is in november 1743 te Asten overleden:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 36 verso; 08-11-1743:
Marcelis Janse Loomans, te Heusden, in de Behelp, testeert. Al zijn goederen aan den Armen van Asten inclusief de obligatie van ƒ 325,- à 4% ten laste van Jelis van Helmont transport 30-05-1729 met 4 jaar achterstaande intrest. Aan Anneke Hendriks van Hugten, zijn overleden vrouws nicht alle de kleederen van sijn vrouw soo wolle als linden en wat verder aan sijn testateurs vrouw lijve is behoorende geweest als ook het linde en dat bevonden zal worden onbesneeden te sijn met een kist, staande in de kamer alwaar den testateur woont. Aan Johannes Souve, chirurgijn ƒ 25,-.

Asten Rechterlijk Archief 142; 09-12-1743:
Peter Jan Wilberts en Peter Verlensdonk, armmeesters, verkopen de nagelaten meubilen, beesten, koorn, hoy en stroy van Marcelis Jansen Loomans testament de dato 08-11-1743. Opbrengst ƒ 179,-. Van Anneke weduwe Frans Huyberts is nog voor een waarde van ƒ 21,- verkocht.
Asten Rechterlijk Archief 160; 20-12-1743:
Een aantal bijlagen betreffende Marcelis Jansen Loomans onder andere:
Aan de dochter van Marten van Deursen van haar verdiensten in het oppassen van Marcelis Jansen en Anneke Huybers tijdens ziekte ƒ 5- 00-00.
Art Antonis heeft verdient bij Marcelis Jansen van drie jaar baartscheeren ƒ 1-00-00.
Aan Heylke Peter Baltus wegens een rest van de huur van het huis waar Marcelis Jansen in gewoond heeft ƒ 2-10-00.
Aan Jan Souve zijn legaat dat door Marcelis Jansen aan hem vermaakt is ƒ 25-00-00.

Bij de verpondingen van 1742 staat Jelis van Helmond als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 275:
Jelis van Helmond.
Huijs, hoff en aangelag 2½ lopense. In de bede ƒ 7-8-14.

Dielis Hendriks van Helmont is geboren te Asten op 15-04-1680 als zoon van Henricus Jansen van Helmont en Judoca Bruystens. Over zijn huwelijk met Heylken Martens Teunisse en kinderen is eerder verhaald (zie Voormalig huis E491).

Jelis van Helmont maakt samen met zijn dochter nog wat mee in de Peel op zijn oude dag:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 49; 12-08-1749:
Jelis van Helmont, 70 jaar en Catalijn van Helmont, zijn dochter, 23 jaar.
Of zij, op 7 augustus jongstleden niet in de Peel geweest zijn, aan de zijde van Someren en of zij daar niet gezien hebben Goort Huyberts Verdonschot en Meggel Meusse, zijn vrouw. Als ook Antoni van Schayk, ondervorster, alhier?
Zij hebben wel de ondervorster gezien met een man en een vrouw, bij zich hebbende een wit paardje. Of Goort Huyberts Verdonschot en zijn vrouw in de Peel van Asten geen turf gestoken hebben en die weg wilde halen?
Zij hebben wel de turf zien laden. En Catalijn heeft horen zeggen dat dit gebeurde op het veld van Marcelis Dirks.
Of Antony van Schayk de voornoemde Verdonschot arresteerde en hen om assistentie vroeg?
Catalijn heeft alleen gehoord dat de ondervorster riep: "Vrouw, helpt mijn inspanne".
Of zij niet gezien hebben dat de ondervorster het paard wilde wegleiden en dat daarop de vrouw van Verdonschot hem van achteren geslagen heeft met zweep of houweel, dat hij ter aarde viel en dan nog aangevallen door Verdonschot, slaande en snijdende en alzo zijn paard ontweldigde?
Jelis van Helmont weet dit niet. Catalijn heeft wel gezien dat de ondervorster het paard genomen heeft en daarna hebben zij de man en vrouw met hetzelfde paard zien wegvaren.
Of zij iets meer gezien hebben en of zij niet weten dat Verdonschot een sackpistolen of ander geweer bij zich had en met zijn mes de ondervorster niet snijde en stoote?
Jelis van Helmont weet niets. Catalijn heeft gezien dat de ondervorster en die man handgemeen waren en dat de vrouw de snaphaan in de hand had, zo het scheen om meester te worden off te ontweldigen. Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.

Volgens het huizenquohier was Jelis van Helmond over de periode 1736-1756 eigenaar van het huis. De laatste jaren was schoonzoon Marten Berkers de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 14 Heusden Bewoners nummer 14 Heusden
1736 Jelis van Helmont ledigh
1741 Jelis van Helmond Jelis van Helmond
1746 Jelis van Helmont Jelis van Helmont
1751 Jelis van Helmont Jelis van Helmont
1756 Jelis van Helmont Marten Berkers

Dielis Hendriks van Helmont is op 14-10-1760 te Asten overleden en Heylken Martens Teunisse laat de erfgoederen verdelen, waarbij schoonzoon Hendrik Janse van Bussel eigenaar van het huis wordt:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 159; 26-03-1761:
Heylke Marten Teunisse, weduwe Jelis van Helmond geassisteerd met Hendrik, haar zoon. Zij draagt al haar goederen, die zij en haar man bezeten hebben en vermits het overlijden van haar man, op haar en haar kinderen verstorven zijn, over aan haar kinderen. Deze zullen haar, comparante, haar verdere leven moeten onderhouden in kost, kleren, logement enzovoorts, zo in ziekte als gezondheid. Zij kan gaan wonen waar zij wil en dit zal betaald worden door haar kinderen. De kinderen zullen ook alle personele en reële schulden op voorschreven goederen of boedel betalen. Mede compareerde Dirk Jelis van Helmond, Hendrik Jelis van Helmond, Hendrik Janse van Bussel getrouwd met Catarina Jelis van Helmond en Marten Wilbert Berkers getrouwd met Josyna Jelis van Helmond. Kinderen van Jelis van Helmond en Heylke Marten Teunisse. Zij verklaren het bovenstaande te accepteren en de goederen van hun moeder over te nemen.
Dirk Jelis van Helmond, Hendrik Jelis van Helmond, Hendrik Janse van Bussel getrouwd met Catarina Jelis van Helmond, Marten Wilbert Berkers getrouwd met Josyna Jelis van Helmond. Allen kinderen en erven van wijlen Jelis van Helmond en Heylke Marten Teunisse, nog in leven zijnde. Zij verdelen de ouderlijke goederen, waaronder ook hun moeders deel, dat op heden, bij acte van renuntiatie, aan hen is aangekomen.
3e lot krijgt Hendrik Janse van Bussel het grote huis, waar nu Marten Berkers in woont en het kleine huiske daarbij staande, het aangelag, land en groes 3 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Dirk van Helmont, ene einde de straat, andere einde Dirk Dirks; land het Heytvelt ½ lopense; de helft land / groes van de Nieuwenacker deze helft is 2 lopense; de achterste helft van de Goortjesacker 1½ lopense; groes / land de Bleek 1½ lopense; land de cleyne Heycamp ½ lopense; land de Willigenacker 1½ lopense; land van achter aan de Langenacker 2 lopense; groes het Nieuwvelt 2 lopense; de achterste helft in het Weyvelt deze helft is 3 lopense; groes de groote Weyde 4 lopense. Belast met de ontvanger van dit lot zal zijn schoonmoeder, gedurende haar verdere leven, voor de helft van het 3⁄4e deel moeten onderhouden; de helft van ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 9-15-0 per jaar aan den Armen van Asten van beide posten wordt de andere helft betaald door het 4e lot; de helft van ƒ 11-5-0 per jaar ten kantore der Beursen, te 's Hertogenbosch, de andere helft wordt betaald door Marten Wilbert Berkers. De totale rente is ƒ 15,- per jaar waarin Dirk van Helmond ƒ 3-15-0 per jaar betaald. De helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, Marten Wilbert Berkers betaald de andere helft. ƒ 150,- à 3% aan Jan Goort Lomans; 4½ cop rogge per jaar aan de erven Gistel en Nieuwstad; de helft van ƒ 125,- aan weduwe Hendrik van Helmond, te Someren; de helft van ƒ 175,- aan Hendrik Jelis van Helmond, ontvanger van het tweede lot, de andere helft moet worden betaald door Marten Berkers. Verponding ƒ 9-10-06 per jaar. Bede ƒ 2-15-14 per jaar.

Heylken Martens Teunisse is op 27-11-1768 te Asten overleden. Hendrik Janse van Bussel had eerder al een ander huis in Heusden geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 17 verso; 14-05-1757:
Hendrik Janse van Bussel, Francis Berkers man van Helena Janse van Bussel, Philips Jelis van Hugten man van Anneke van Bussel. Allen wonende op de Voorste Heusden. Kinderen en erven van Jan van Bussel en Maria Peter Coolen, beiden overleden gewoond hebbende op de Voorste Heusden. Zij delen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Hendrik Janse van Bussel de neere met de schuur van het huis, hier is ook een woning van gemaakt, met de grond en het boonvelt en aangelag samen 2 lopense, ene zijde erven Marcelis Dirks, andere zijde Francis Berkers, andere einde de kerkpad.

Catharina Dielis van Helmond is geboren te Asten op 10-11-1725 als dochter van Dielis Hendriks van Helmont en Heylken Martens Teunisse (zie Voormalig huis E491). Zij is op 19-10-1749 te Asten getrouwd met Hendrik Janse van Bussel, geboren te Asten op 04-11-1726 als zoon van Johannes van Bussel en Maria Petri Koolen. Na het overlijden van Catharina Dielis van Helmond op 21-11-1779 te Asten is Hendrik Janse van Bussel op 27-01-1782 te Asten hertrouwd met Hendrien Goort Kuijpers, geboren te Asten op 18-01-1727 als dochter van Godefridus Hendrick Kuijpers en Elisabetha Hendricks en weduwe van Francis Wilbert Berkers.

Francis Wilbert Berkers, geboren te Asten op 07-02-1718 als zoon van Willibrordus Huybers Berckers en Catharina Janse van Meyl, is weduwnaar van Helena Janse van Bussel, met wie hij te Asten op 10-05-1744 getrouwd was. Helena Janse van Bussel is geboren te Asten op 14-10-1723 als dochter van Johannes van Bussel en Maria Petrus Coolen en zus van Hendrik Janse van Bussel. Helena Jansen van Bussel is op 25-03-1774 te Asten begraven en na haar overlijden is Francis Wilbert Berkers op 18-02-1776 te Asten hertrouwd met Hendrien Goort Kuijpers en is op 03-07-1779 te Asten overleden.

02

Het gezin van Hendrik Janse van Bussel en Catharina Dielis van Helmond en Hendrien Goort Kuijpers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 22-08-1751 Ongehuwd Asten 20-10-1811
2 Johanna Asten 07-01-1754 Asten 19-02-1792
Johannes Stevens
Asten 08-05-1803
Pieter Jan van den Eijnden
Asten 27-03-1816 zie Voormalig huis E293
3 Catharina Asten 06-09-1755 Helmond 21-12-1777
Adam Leendert van de Kerkhof
Asten 05-02-1807 zie Voormalig huis G618
4 Maria Asten 18-06-1757 Asten 12-02-1797
Mathijs van de Moosdijk
Asten 22-11-1807
Antony van de Goor
Asten 06-11-1831 zie Wolfsberg 50
5 Petrus Asten 01-03-1759 Ongehuwd Asten 10-10-1779
6 Egidius Asten 06-08-1761 Nuenen 20-04-1788
Catharina Daamen
Nuenen 19-06-1831
7 Franciscus Asten 03-11-1763 Deurne 15-02-1795
Antonetta Arnoldus Aarts
Asten 22-05-1853 zie Antoniusstraat 38
8 Henricus Asten 21-01-1766 Asten 21-02-1802
Johanna Maria van Heugten
Asten 28-03-1830
9 Helena Asten 12-01-1769 Kind Asten ±1769

In de bewoningslijst is Hendrik Jansen van Bussel eigenaar van het huis en vanaf ongeveer 1763 ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 14 Heusden Bewoners nummer 14 Heusden
1761 Hendrik Janse van Bussel Marten Berkers
1766 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel
1771 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel
1776 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel
1781 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel
1798 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel
1803 Hendrik Janse van Bussel Hendrik Janse van Bussel

Voor zijn tweede huwelijk moet Hendrik Jansen van Bussel een staat en inventaris opmaken voor het erfdeel van zijn kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 51; 10-01-1782:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Jansen van Bussel weduwnaar van Catarina Jelis van Helmond, op Heusden tem behoeve van zijn kinderen, Jan, Jenneke, Catarina, Maria, Jelis, Francis en Hendrik. Hij wil hertrouwen met Hendrien Goort Kuypers, weduwe Francis Berkers.
Onroerende goederen:

 • huis, hof en aangelag, stal en schop 3 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Dirk Dirks
 • land het Heytvelt ½ lopense, ene en andere zijde Peter Hoeben
 • groes en land den Nieuwenacker 2 lopense, ene zijde het straatje, andere zijde Marten Berkers
 • Goortjesacker 1½ lopense, ene zijde Marten Berkers, andere zijde weduwe Marten Dirks
 • groes en land den Bleek 1½ lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Jan van den Eynde
 • land den kleynen Heykamp ½ lopense, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde Antoni van Bussel
 • land den Willigenacker 1½ lopense, ene zijde Jan Aart Tielen, andere zijde Willem Slaats
 • den Langenacker 2 lopense, ene zijde Mattijs Slaats, andere zijde Marten Berkers
 • groes het Nieuwvelt 2 lopense, ene zijde Dirk van Helmond, andere zijde Marten Berkers
 • het Weyvelt 3 lopense, ene zijde Marten Berkers, andere zijde Peter Hoeben
 • de groote Weyde 4 lopense, ene zijde den drost, andere zijde Peter Kanters
 • groes de Weye 1½ lopense, ene zijde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde Jan van den Eynde
 • groes de Weye 3½ lopense, ene zijde Dirk van Helmond, andere zijde Peter Canters.

Belast met ƒ 6-12-8 per jaar in twee posten aan den Armen van Asten; ƒ 5-12-8 per jaar in een meerdere rente van ƒ 15,- per jaar aan de rentmeester der Beursen dit samen met Dirk van Helmond en Marten Berkers; ƒ 0-16-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen:

 • een veere bed met toebehoren, twee linne bedden met hun toebehoren
 • enige ketels, potten en pannen, zowel koper als ijzer
 • acht tinnen lepels
 • een tafel, vier stoelen, een kastje, een kist
 • vuurgerei
 • een ploeg een eg, enig klein landbouwgereedschap
 • een hoge en een lage kar
 • een trek-os, vier melkbeesten, twee jonge beesten
 • 20 vijm rogge en 8 lopense bezaaid met rogge

Ook maken Hendrik Jansen van Bussel en Hendrien Goort Kuijpers huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 53 verso; 10-01-1782:
Hendrik Janse van Bussel weduwnaar Catarina Jelis van Helmond, op Heusden, bruidegom, ter eenre en Hendrien Goort Kuypers weduwe Francis Berkers, bruid, ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Zij brengen beiden al de goederen in die zij bezitten. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de bruid niets van de na te laten boedel hebben of blijven bezitten. Alles latende aan de kinderen. Deze zullen aan haar uitkeren ƒ 125,- en hetgeen zij zelf in de boedel gebracht heeft. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden dan zal hij alles ontvangen wat zij in de boedel gebracht heeft en wat van haar zijde gekomen zonder dat haar nagelaten vrienden iets kunnen pretenderen.

Hendrik Janse van Bussel is op 06-02-1806 te Asten overleden en Hendrien Goort Kuijpers is te Asten op 21-08-1807 overleden en hieronder hun overlijdensakten.

03

04

Na het overlijden wordt de erfenis onder de kinderen verdeeld en komt het huis in handen van zoon Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 46 verso; 19-03-1807:
Jan Hendrik van Bussel, Jelis Hendrik van Bussel, te Nuenen, Maria Hendrik van Bussel weduwe van Mattijs van de Moosdijk, te Someren, Francis Hendrik van Bussel, Pieter van den Eynden man van Jenneke Hendrik van Bussel, Hendrik Hendrik van Bussel, Adam van de Kerkhof weduwnaar van Catharina Hendrik van Bussel namens zijn kinderen. Zij verdelen de ouderlijke goederen, te Heusden.
6e lot krijgt Hendrik Hendrik van Bussel huis en erve het Behelp nummer 251; land Heykamp 30 roede; land Kuylkesakker 1 lopense 30 roede; land Goortjesakker 1 lopense 29 roede; land en groes de Nieuwe Bleek 3 lopense 26 roede; land daarnevens 25 roede; land aan 't Straatje 2 lopense; 35 roede; land en groes bij 't Aangelag 4 lopense 32 roede; groes Broekvelt 3 lopense 38 roede; groes Weyvelt 3 lopense 12 roede; groes de Weyen 1 lopense 8 roede; groes de Weyen 3 lopense 30 roede; groes de Weyen 4 lopense 21 roede; de helft van de Nieuwe Erven 5 lopense 38 roede. Hij zal aan de loten 1, 2, 3, 4 en 7 elk ƒ 250,- uitkeren en aan het 5e lot ƒ 100,-.

Bij de verpondingen van 1810 wordt Hendrik Hendrik van Bussel als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 152:
Hendrik Hendrik van Bussel bij deling 19-03-1807.
Kinderen bij testament 1805.
Hendrik Janse van Bussel.
Nummer 14 en 14g huijs en kleijn huijske stal en aangelag 3 lopense.
Kleijn huijske nu schop.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Hendrik Hendrik van Bussel als eigenaar bekend:

Kadaster 1811-1833; E492:
Huis en erf, groot 03 roede 79 el, de Behelp, klassen 9.
Eigenaar: Hendrik Hendrik van Bussel.

05

06

Hendrik Hendrik van Bussel is geboren te Asten op 21-01-1766 en is op 21-02-1802 te Asten getrouwd met Johanna Maria Willem Leenders van Heugten, geboren te Asten op 12-01-1772 als dochter van Wilhelmus Leenders van Heugten en en Henrica Johannes Slaets (zie Antoniusstraat 32).

07

Het gezin van Hendrik Hendrik van Bussel en Johanna Maria Willem Leenders van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 16-07-1803 Asten 19-11-1840
Henricus Berkers
Asten 17-05-1877 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
2 Henricus Asten 13-02-1806 Asten 04-02-1842
Maria Beatrix van Loon
Asten 27-02-1879
3 Wilhelma Asten 09-05-1810 Asten 19-04-1844
Johannes Kortooms
Asten 04-03-1875 zie Voormalig huis E1693
4 Henriette Asten 09-08-1812 Kind Asten 10-08-1812
5 Petrus Asten 02-12-1814 Kind Asten 16-12-1814

Hendrik Hendrik van Bussel is op 28-03-1830 te Asten overleden en Johanna Maria Willem Leenders van Heugten is op 20-06-1845 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Hendrik van Bussel:

08

Zoon Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 13-02-1806 is op 04-02-1842 te Asten getrouwd met Maria Beatrix van Loon, geboren te Asten op 07-12-1805 als dochter van Petrus Petri van Loon en Antonia Theodori van Gennip (zie Voorste Heusden 7). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij met hun gezin op huizingnummer D108 en vanaf 1869 nummer D139:

09

Maria Beatrix van Loon is op 23-12-1875 te Asten overleden en Hendrikus van Bussel is te Asten op 27-02-1879 overleden. Daarna komt dochter Johanna Maria van Bussel, geboren op 13-08-1845 te Asten, in het huis wonen. Zij is op 10-06-1870 te Asten getrouwd met Johannes Leenders, geboren op 26-04-1846 te Someren als zoon van Johannes Leenders en Catharina van de Ven. Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D149. Zij hebben voor die tijd op Klein Tongelre C161 in Tongelre gewoond.

Als Johanna Maria van Bussel te Asten op 14-11-1879 overlijdt, hertrouwt Johannes Leenders te Heeze op 02-10-1880 met Maria Catharina van Oers, geboren te Heeze op 30-08-1834 als dochter van Paulus van Oers en Goverdina Ceelen. Over de periode 1890-1900, Maria Catharina van Oers overlijdt te Asten op 04-02-1900, en de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D150 en D172:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-03-1893 wordt een brand in de boerderij van Johannes Leenders genoemd.

11

Johannes Leenders is op 31-08-1913 te Asten overleden en zoon Antonie Leenders, geboren te Tongelre op 12-02-1874, komt in het huis wonen. Hij is op 08-02-1901 te Asten getrouwd met Antonetta Vervoordeldonk, geboren te Asten op 01-03-1874 als dochter van Hubertus Vervoordeldonk en Hendrica van Oosterhout. Links een foto van zouaaf Hubertus Vervoordeldonk en rechts uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-11-1913 de verkoop graan en vee:

12 13

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen Antonie Leenders en Antonetta Vervoordeldonk in het huis met huizingnummer D163:

14

Antonie Leenders is op 07-08-1921 te Asten overleden en Antonetta Vervoordeldonk woont met haar kinderen over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer D165 ook bekend als Behelp 2:

15

Antonetta Vervoordeldonk woont ook over de periode 1930-1938 met haar kinderen in het huis op Behelp 2:

16

Antonetta Vervoordeldonk is op 25-01-1957 te Asten overleden. De foto1 hieronder is van de familie Leenders met in het midden Antonetta Vervoordeldonk:

17

Op de foto1 hieronder het trekpaard in gebruik van de familie Leenders:

18

Met streetview zien we de restauratie van de hoeve in 2010:

19

Op de website van de Leendershoeve1 lezen we nog het volgende over deze woning:

Twee eeuwen geleden lag een viertal gehuchten aan een oude zandweg door de Peel: de Voorste Heusden, het Middelste Heusden, het Achterste Heusden en op de Behelp. Op de Behelp stond de langgevelboerderij van de familie Leenders die daar woonde en werkte. Na een rijke agrarische geschiedenis vertrokken de laatste bewoners, aan het einde van de 20e eeuw en werd het pand overgenomen door weer en wind en overgelaten aan de elementen.
De ruwe diamant die daardoor ontstond, kon niet ongeslepen blijven. Daarom zijn wij eind 2010 met de complete restauratie begonnen en zijn verschillende authentieke elementen in ere hersteld en terug geplaatst. Zo hebben we zelfs de oorspronkelijke veldbrandstenen gebruikt om de muren weer op te bouwen. Deze zijn gemetseld in kruisverband, een techniek die kenmerkend was voor de 2e helft van de 19e eeuw. Opvallend is ook het bovenste gedeelte van het zadeldak met wolfeinden, dat gedekt is met riet. Door de restauratie heeft de Leendershoeve haar historische waarde terug gekregen en zijn wij sinds april 2012 klaar om u als gast te ontvangen. U bent van harte welkom!

Op de foto1 de Leendershoeve op het daterend van 1874 en daaronder de in 2010 gerestaureerde hoeve op het huidige adres Behelp 2A:

20

Bij heemkundekring de Vonder wordt het volgende over deze woning gemeld:

Object: Behelp 2A, tot 28-10-1960 Behelp 2.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij aan bestaande schuur, bouwjaar circa 1874, verbouwingen 1973 veranderen boerderij, 2010 herbouw boerderij, 1948, 1952, 1955 bouw dierenverblijven.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1874 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Leenders.
Soort woning: Boerderij, boerenbedrijf van circa 1874 tot heden.
Interview: Boerderij van de familie Leenders. Deze boerderij maakt deel uit van Heusdense boerenlintbebouwing en staat al 35 tot 40 jaar leeg. Ouderdom niet bekend.

Overzicht bewoners

Hoeve op Behelp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1638 Meriken Hoecx ±1600
1653 Godefridus Dielis Celen ±1615 Godefridus Dielis Celen ±1615
1666 Catharina Goorts ±1615 Catharina Goorts ±1615
1677 Johannes Dirck Philipsen Asten ±1650 Johannes Dirck Philipsen Asten ±1650
1709 Johannes Goorts Asten 29-08-1659 Johannes Goorts Asten 29-08-1659
1713 Judocus Goorts Asten 17-11-1664 Judocus Goorts Asten 17-11-1664
1724 Marcelis Janse Abrahams Asten 02-10-1686 Marcelis Janse Abrahams Asten 02-10-1686
1729 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680
Heusden huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680 ledigh
1741 Jelis van Helmond Asten 15-04-1680 Jelis van Helmond Asten 15-04-1680
1746 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680
1751 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680
1756 Jelis van Helmont Asten 15-04-1680 Marten Berkers Asten 17-03-1725
1761 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Marten Berkers Asten 17-03-1725
1766 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
1771 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
1776 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
1781 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
1798 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
1803 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726
Kadasternummer E492
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E492 1832 Johanna Maria van Heugten Asten 12-01-1772 weduwe van Bussel
Behelp 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Hendrik Janse van Bussel Asten 04-11-1726 Hendrien Kuijpers Asten 18-01-1727 06-02-1806
1806-1807 Hendrien Kuijpers Asten 18-01-1727 weduwe van Bussel 21-08-1807
1807-1830 Hendrik Hendrik van Bussel Asten 21-01-1766 Johanna Maria van Heugten Asten 12-01-1772 28-03-1830
1830-1845 Johanna Maria van Heugten Asten 12-01-1772 weduwe van Bussel 20-06-1845
1845-1859 Hendrikus van Bussel Asten 06-02-1806 Maria Beatrix van Loon Asten 07-12-1805
D108 1859-1869 Hendrikus van Bussel Asten 06-02-1806 Maria Beatrix van Loon Asten 07-12-1805
D139 1869-1879 Hendrikus van Bussel Asten 06-02-1806 Maria Beatrix van Loon Asten 07-12-1805 27-02-1879
D149 1879-1890 Johannes Leenders Someren 26-04-1846 Johanna M van Bussel Asten 13-08-1845
D150 1890-1900 Johannes Leenders Someren 26-04-1846 Maria Catarina van Oers Heeze 30-08-1834
D172 1900-1910 Johannes Leenders Someren 26-04-1846 met kinderen
D163 1910-1920 Antonie Leenders Tongelre 12-02-1871 Antonetta Vervoordeldonk Asten 01-03-1874 07-08-1921
D165 1920-1930 Antonetta Vervoordeldonk Asten 01-03-1874 weduwe Leenders
2 1930-1938 Antonetta Vervoordeldonk Asten 01-03-1874 weduwe Leenders
Referenties
 1. ^abcdFoto's van de Leendershoeve (http://www.leendershoeve.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 8 december 2023, 10:42:21

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen