logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E458 en E459

In 1767 komt Christoffel Multner in Asten wonen en wil enkele jaren later naar Schiedam vertrekken:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 180 verso; 07-02-1767:
Christoffel Multner, 32 jaar, geboren te Jaensdorp, in Hertschaft Brux, in koninkrijk Boheemen, welke zich hier vier winters opgehouden heeft, wonende nu op Ommel, wil trouwen met Goverdina Schepers en hier blijven wonen. Dit wordt toegestaan op voorwaarde dat hij renuntieert van het recht op bijstand ingeval hij tot armoede komt te geraken. Borg staat Jan Canters.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 95 verso; 13-03-1771:
Christoffel Miltner en Jan Canters verklaren dat zij, op 07-02-1767, ten behoeve van den Armen en regenten van Asten een acte van borgtocht hebben laten passeren. Christoffel wil te Schiedam gaan wonen en verzoekt om een ontlastbrief. Deze wordt hem toegestaan mits de voorschrevene acte van borgtocht haar volle cragt behoud.

Christophorus Multner is geboren rond 1734 te Jansdorf (Brixen in Bohemen) als zoon van Johannes Multner en Agnes Alhousen. Hij is op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Goverdina Jansse Schepers, geboren te Helmond op 19-04-1743 als dochter van Joannus Peter Scheepers en Catharina Fransen (zie Voormalig huis B63). Goverdina Jansse Schepers is op 27-08-1779 te Asten overleden en Christophorus Multner is te Asten op 24-02-1781 hertrouwd met Cornelia Petri Hendrikx, geboren te Asten op 02-05-1750 als dochter van Petrus Hendrikx en Aldegonda Peeters (zie Voormalig huis G170):

01

De gezinnen van Christophorus Multner met Goverdina Jansse Schepers en met Cornelia Petri Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-08-1768 Kind Asten ±1768
2 Johanna Asten 17-07-1771 Ongehuwd Asten 11-05-1807
3 Christophorus Asten 05-09-1773 Asten 21-02-1802
Johanna Walteri van den Nieuwenhuyzen
Asten 22-10-1845
4 Antonia Asten 10-05-1777 Asten 12-05-1805
Judocus Janse Weynen
Asten 07-12-1810 zie Voormalig huis G208
5 Josephus* Asten 08-06-1790 Kind Asten 23-03-1791
6 Josephus* Asten 31-10-1793 Asten 11-02-1822
Hendrina Rovers
Asten 27-04-1838 zie ook Voormalig huis B446

* kinderen uit het tweede huwelijk

In de Duitse wikipedia lezen we het volgende over zijn geboortedorp Jahnsdorf:

Der Ort, in alten Urkunden Jahnsdorf (Janovic) genannt, wurde vermutlich früher gegründet als viele Orte in der Umgebung im Bezirk Brüx (Most), da er an dem Wege lag, der vom Erzgebirge durch das Tal in die nordböhmische Ebene hinab führte.

Zijn vertrek naar Schiedam is er nooit van gekomen en nu wil hij een woning kopen, echter de koop wordt ongedaan gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 223.1 verso; 17-03-1773:
Gerrit van Hugten verkoopt aan Christoffel Milter 3⁄4e deel onverdeeld in huiske en hof in het Bergslant geheel ½ lopense; land bij het huiske 4 lopense. Verkoper aangekomen bij transport de dato 20-10-1772. Koopsom ƒ 70,-.
Marten van Hugten, te Weert, vernadert de koop gedaan door Christoffel Milter te weten 3⁄4e deel onverdeeld in huiske en hof in het Bergslant geheel ½ lopense; land bij het huiske 4 lopense. Koopsom ƒ 70,-.

Voor zijn beroep als klompenmaker, koopt Christoffel Multner wilgenhout:

Asten Rechterlijk Archief 147; 03-11-1773:
Wilhelmus Bruynen verkoopt een partij opgaande bomen, eiken en andere. 8 kopen, 91 stuks. Kopers uit: Asten, Vlierden, Mierlo, Helmond, Someren, Lierop. De wilgebomen werden gekocht door - Antoni Schepers 8 stuks; Christoffel Milter 10 stuks. Bruto opbrengst ƒ 321,- Netto - ƒ 311,-.

02

Zijn dienstmeid beschouwt Christoffel Multner als zeer veeleisend:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 6 verso; 05-09-1774:
Jennemie Dirk van Moorsel, gewoond hebbende als dienstmeid bij Christoffel Milter, geassisteerd met Jenneke van Maarsis, vrouw van Dirk van Moorsel, haar moeder, wonende te Lierop, aanlegger contra Christoffel Milter, gedaagde. Aanlegster zegt van laatst april tot 13 augustus laatstleden als dienstmeid gewoond te hebben bij gedaagde. Zij is weggegaan om de hardigheyt van de dienst. Zij zou met ƒ 4,- loon tevreden zijn. Gedaagde wil niet betalen maar dat zij haar jaar zal uitdienen.

Christoffel Multner huurt een huis in het dorp (zie Voormalig huis G493):

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 67 verso; 31-08-1775:
Joost Buckums geeft, namens zijn moeder, in huur aan Christoffel Milter huis en hof in het Dorp, zoals bewoond wordt door Gerrit Hoefnagels en Bernardus Buckums. Met dien verstande dat Bernardus Buckums, blijft wonen in de kamer waar hij nu woont en dat Milter ook van de kamer gebruik kan maken. Huurtermijn 3 jaar. Huursom ƒ 25,- per jaar.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw maakt Christoffel Multner een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 291 verso; 07-02-1781:
Inventaris opgemaakt door Christoffel Miltner getrouwd geweest met Goverdina Schippers ten behoeve van zijn kinderen, Christoffel, Johanna en Antonetta. Hij wil hertrouwen met Cornelia, dochter van Peter Hendriks. Onroerende goederen een acker aan de Meulen 3 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde de weg, ene einde Marcelis van Bussel. Roerende goederen onder andere klompenmakersgereedschap, een trekzaag, een vijl, een distel, vier neffers, vier snijmessen en een speeg, vijf stoelen, een tafel, een kist, enige ketels, een koperen waag, een ijzeren waag, enig houtvoorraad willig en een partij gemaakte blocken en alsnog enig spek en vlees geschat op ƒ 100,-.

In 1787 koopt Christoffel Multner twee percelen grond op de Bleek bij de Behelp:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 69 verso; 08-01-1787:
Jacobus Losecaat, drossard en erfsecretaris, te Asten, verkoopt aan Christoffel Multer twee percelen Nieuwe Erve, te Heusden te weten de Bleek gelegen aan de Behelp 24½ lopense rondom grenzend aan terrein van de gemeente; een parceel daar tegenover 4 lopense, 12 roede, ene zijde Jan Bruystens cum suis, andere zijde de gemeente. Verkoper aangekomen bij transport de dato 04-07-1768. Koopsom ƒ 300,- à 4% mits als dan aan de verkrijger door den transportant tot inkoop van beesten sal worden aangetelt ƒ 50,-. De ƒ 50,- te lossen binnen twee jaar. De ƒ 250,- zal binnen 15 jaar niet mogen worden opgeëist wel af te lossen. Conditie de koop zal geen effect hebben indien de koper mocht komen te overlijden voor en aleer deze op de verkochte grond voor mei aanstaande geen huis gezet zal hebben.

In dat jaar heeft Christoffel Multner daar een huis gebouwd, maar heeft nog altijd schulden:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 41 verso; 17-07-1797:
Christoffel Milter is schuldig aan Antony Losecaat, Petrus Molengraaf getrouwd met Cornelia Maria Losecaat, Pieter Losecaat en Jan Willem Nouhuys getrouwd met Gerdina Losecaat ƒ 100,- voortkomende uit leningen in 1788 en 1792 tussen Christoffel voornoemd en wijlen hun vader, Jacobus Losecaat. Rente 4%.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 53; 27-11-1797:
Christoffel Milter is schuldig aan Willem Jan Loomans ƒ 250,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 14; 28-05-1805:
Christoffel Milter is schuldig aan Godefridus van Asten ƒ 100,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 124; 10-01-1807:
Christoffel Milter en zijn zoon Christoffel Milter zijn schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 100,- à 4% te betalen aan Antony Losecaat, te Eyndhoven.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Christophorus Multner eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 43 Heusden Bewoners nummer 43 Heusden
1798 Christoffel Milter Christoffel Milter
1803 Christoffel Milter Christoffel Milter

Christophorus Multner is op 16-05-1813 te Asten overleden en Cornelia Petri Hendrikx is te Asten op 08-03-1825 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Christophorus Multner in de Franse tijd:

03

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811 -1832 staan er twee huizen op naam van de kinderen van Christoffel Multner:

Kadaster 1811-1832; E458:
Huis en erf, groot 03 roede 08 el, de Heikamp, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Christoffel Multenaars.

Kadaster 1811-1832; E459:
Huis en erf, groot 01 roede 56 el, de Heikamp, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Christoffel Multenaars.

04

05

Zoon Christophorus Multner is geboren te Asten op 05-09-1773 en op 21-02-1802 te Asten getrouwd met Johanna Walteri van den Nieuwenhuysen, geboren te Lierop op 17-04-1779 als dochter van Walterus van den Nieuwenhuysen en Johanna Maria van Lierop:

06

Het gezin van Christophorus Multner en Johanna Walteri van den Nieuwenhuysen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 09-12-1802 Asten 15-05-1835
Elisabeth van der Sanden
Asten 20-02-1857
2 Antonius Asten 18-01-1805 Kind Asten 21-12-1809
3 Godefrida Asten 07-07-1808
4 Johanna Asten 03-08-1812 Ongehuwd Asten 29-02-1840
5 Wouterina Asten 16-08-1814 Kind Asten 06-02-1828
6 Anthonetta Asten 25-05-1817 Kind Asten 24-06-1817
7 Antonius Asten 17-02-1819 Ongehuwd Asten 15-05-1842
8 Antonetta Asten 05-08-1821 Kind Asten 20-05-1822

Christophorus Multner is op 22-10-1845 te Asten overleden en Johanna Walteri van den Nieuwenhuysen is op 13-08-1847 te Asten overleden.

Dochter Antonia Multner is geboren te Asten op 10-05-1777 en op 12-05-1805 te Asten getrouwd met Judocus Jansen Weynen, geboren te Someren op 02-04-1757 als zoon van Johannes Judocus Wijnen en Henrica Arnoldus Snelders en weduwnaar van Wilhelmina Tielmans Vos met wie hij te Someren op 23-01-1791 getrouwd was:

07

Het gezin van Judocus Jansen Weynen en Antonia Multner:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Someren 05-08-1807 Stiphout 26-04-1839
Anna Maria Rykers
Stiphout 13-06-1865

Antonia Multner is op 07-12-1810 te Asten overleden en Judocus Jansen Wijnen is op 18-02-1827 te Asten overleden, aangegeven door Jan Dirkse Rykers.

Het huis wordt na de dood van Christophorus Multner overgenomen door zijn zoon Wilhelmus Multner, geboren te Asten op 09-12-1801. Hij is op 15-05-1835 te Asten getrouwd met Elisabeth van der Sanden, geboren te Asten op 07-02-1793 als dochter van Jan van der Sanden en Catharina Meulendijks.

Elisabeth van der Sanden is op 26-11-1855 te Asten overleden en Wilhelmus Multner is op 20-02-1857 te Asten overleden.

Het huis is verkocht aan Johannes Baptist Peters, geboren te Asten op 07-04-1828 als zoon van Johannes Philip Peters en Joanna Franciscus Segers (zie Behelp 4). Hij is op 25-02-1859 te Asten getrouwd met Johanna Loomans, geboren te Asten op 05-08-1829 als dochter van Hendrik Loomans en Isabella Jelissen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Jan Baptist Peters met zijn gezin in het huis met huizingnummer D114 en vanaf 1869 nummer D146:

08

In 1870 verhuist Jan Baptist Peters naar zijn ouderlijk huis (zie Behelp 4) en komt Johannes van de Ven, geboren te Bakel op 21-09-1826 als zoon van Andries van de Ven en Johanna van der Kruijs, in het huis wonen. Hij is op 17-02-1859 te Aarle Rixtel getrouwd met Johanna Maria Vogels, geboren te Aarle Rixtel op 11-10-1833 als dochter van Peter Vogels en Maria Heijnemans.

Zij vertrekken in 1876 naar Lierop en het huis wordt daarna bewoond door Matheus van Lierop, geboren te Asten op 30-05-1843 als zoon van Piet van Lierop en Elisabeth van Deursen. Hij is te Asten op 24-02-1876 getrouwd met Petronella Bennenbroek, geboren te Someren op 14-07-1844 als dochter van Francis Bennenbroek en Francisca Hurkmans. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D155:

09

Zij verhuizen in 1884 naar het dorp Asten en korte tijd komt Hendrikus Lammers, geboren te Bakel op 25-02-1855 als zoon van Hendricus Lammers en Gertruda van Dooren, in het huis wonen. Hij is op 13-02-1884 te Vlierden getrouwd met Maria van Grootel, geboren te Vlierden op 09-03-1850 als dochter van Jan Willem van Grotel en Johanna Bukkems. Als zij eind 1884 naar Deurne verhuizen komt het huis vrij voor Lambertus Vereijken, geboren te Tongelre op 23-08-1843 als zoon van Martinus Vereijken en Maria van der Looij. Hij is op 09-09-1874 te Helmond getrouwd met Antonia van Valen, geboren te Someren op 02-10-1850 als dochter van Francis van Valen en Francina Bartels.

Eind 1887 verhuizen zij naar Helmond en komt Johannes Gorissen in het huis wonen. Hij is geboren te Asten op 12-03-1853 als zoon van Hendrik Goris en Johanna Maria Aarts en op 22-02-1889 te Someren getrouwd met Adriana Maria Berkers, geboren te Mierlo op 23-11-1857 als dochter van Willem Berkers en Hendrica van Stratum.

Ook in het bevolkingsregister van Asten in de periode 1890-1900 wonen Johannes Gorissen en Adriana Maria Berkers met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D154:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-03-1894 en van 07-07-1894 de verkoop van een koe en ook van landbouwgewassen door Johannes Gorissen:

11 12

Zij vertrekken in 1894 naar het dorp Asten (zie Voormalig huis G1725) en in het huis komt wonen Henricus van Gansewinkel, geboren te Mierlo op 22-08-1826 als zoon van Johannes van Gansenwinkel en Petronella van Bragt. Hij is op 12-01-1876 te Mierlo getrouwd met Francina van Valen, geboren te Lierop op 15-02-1844 als dochter van Matthijs van Valen en Petronella Verhees. Op 27-01-1895 komt Henricus van Gansewinkel te Asten op 27-01-1895 te overlijden en vertrekt Francina van Valen naar Voordeldonk.

Christiaan van Lierop, geboren te Deurne op 21-02-1863 als zoon van Daniel van Lierop en Catharina de Wit, is de volgende bewoner. Hij is op 31-01-1891 te Deurne getrouwd met Antonia Koppens, geboren te Deurne op 10-04-1866 als dochter van Jan Koppens en Petronella Denier en zus van Leonardus Koppens (zie Sengersbroekweg 7). Rond 1900 verhuizen zij naar een nabijgelegen huis op D164 (zie Voormalig huis E503).

Johannes van den Boer, geboren te Asten op 10-03-1861 als zoon van Francis van den Boer en Hendrina van Bree, is de nieuwe bewoner. Hij is op 31-01-1902 te Asten getrouwd met Hendrica Peeters, geboren te Asten op 15-11-1867 als dochter van Jan Baptist Peters en Johanna Loomans. Kennelijk is het huis steeds in bezit geweest van de familie Peters en is het verpacht aan de voornoemde bewoners. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 heeft het huis huizingnummer D176:

13

Zij verhuizen in 1910 naar het nieuwgebouwde D167 (1910-1920) en in het huis komt wonen Hendrikus van der Loo, geboren op 03-02-1880 te Asten als zoon van Willem van der Loo en Joanna Maria van Gestel. Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Maria Dielissen, geboren te Asten op 24-05-1884 als dochter van Johanna Dielissen. Zij woonden korte tijd in een ander huis (zie Antoniusstraat 34) en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer D167:

14

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer D170:

15

In de periode 1930-1938 vertrekken Hendricus van der Loo en Maria Dielissen rond 1934 met hun gezin vanuit Behelp 13 naar Sengers Broek 2 (zie Sengersbroekweg 2):

16

In het huis komt wonen Peter (Peer) van Meel is geboren te Someren op 26-03-1906 als zoon van Willem van Meel en Johanna Maria Sauvé (dochter van Albertus Sauvé en Petronella Branten (zie Broekstraat 3)). Hij is te Nederweert op 04-01-1935 getrouwd met Anna Catharina Janssen, geboren op 03-01-1910 te Nederweert als dochter van Peter Janssen en Maria Aldegonda van Thuijl. In de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis met het adres Behelp 13 tot hun vertrek naar Peel 23 (zie Vlosbergweg 8):

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1936 en van 20-01-1939 de geboortes van de zonen Petrus en Franciscus:

18 19

Hun zoon Karel Maria van Meel, geboren te Asten op 22-11-1937, is in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door een triest ongeval op 22-03-1945 om het leven gekomen. Linksonder zijn overlijdensakte en rechtsonder het herdenkingsmonument in Heusden:

Anna Catharina Janssen is op 23-11-1976 te Deurne overleden en Peter (Peer) van Meel is nog hertrouwd met Petronella (Nelleke) Fransen en op 15-10-1998 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20

21

Enkele wetenswaardigheden over de Behelp:

De Behelp is een middeleeuws gehucht en kent al een lange bewoningsgeschiedenis. Het ligt op een hoger gelegen gedeelte van een dekzandrug. Vroeger lag het aan de rand van ontgonnen cultuurgronden op de overgang naar het woeste hoogveenlandschap van de Peel. De Behelp ligt langs de oude doorgaande route van Asten naar Weert.
De Behelp is de meest zuidelijk gelegen bebouwingsconcentratie van Heusden en ligt op enige afstand van de kern. De bebouwingsconcentratie is gelegen op een dekzandrug die ligt in een tamelijk open landschap van grote (voormalige) agrarische percelen met enkele landschappelijke elementen. De Behelp is in de laatste decennia getransformeerd van een agrarisch gehucht naar een gehucht met overwegende woonfuncties en enkele bedrijfsbestemmingen waaronder agrarische en recreatieve bestemmingen.
Een verklaring voor de naam Behelp is dat het is afgeleid van een oude veldnaam van het soort dat uitdrukking geeft aan de moeite die aan de bewerking verbonden is.

Daarna heeft Joannes Emanuel (Jan) van der Loo, geboren te Asten op 25-12-1912 als zoon van Hendrikus van der Loo en Maria Dielissen (zie Sengersbroekweg 2), nog in het huis gewoond. Hij is op 16-04-1937 te Asten getrouwd met Hendrika (Drieka) Verberne, geboren te Asten op 09-01-1913 als dochter van Hendrikus Verberne en Antonetta Berkvens:

22

Zij verhuizen spoedig naar de Wolfsberg en Joannes Emanuel (Jan) van der Loo is op 16-07-1980 te Geldrop overleden en Hendrika (Drieka) Verberne is op 09-09-1986 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

25

Het huis raakte onbewoond en ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een weiland.

Overzicht bewoners

Heusden huis 43
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Christoffel Multner Jansdorf (D) ±1734 Christoffel Multner Jansdorf (D) ±1734
1803 Christoffel Multner Jansdorf (D) ±1734 Christoffel Multner Jansdorf (D) ±1734
Kadasternummer E458
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E458 1832 Christoffel Multner Asten 05-09-1773
Behelp 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1813 Christoffel Multner Jansdorf (D) ±1734 Cornelia Petri Hendrikx Asten 02-05-1750 16-05-1813
1813-1825 Cornelia Petri Hendrikx Asten 02-05-1750 weduwe Multner 08-03-1825
1825-1845 Christoffel Multner Asten 05-09-1773 Johanna Walteri van den Nieuwenhuyzen Lierop 17-04-1779 22-10-1845
1845-1855 Wilhelmus Multner Asten 09-12-1802 Elisabeth van de Sanden Asten 07-02-1793 26-11-1855
1855-1857 Wilhelmus Multner Asten 09-12-1802 20-02-1857
D114 1859-1869 Jan Baptist Peeters Asten 07-04-1828 Johanna Loomans 06-08-1829 naar D143
D146 1870-1876 Johannes van de Ven Bakel 21-09-1826 Johanna Maria Vogels Aarle 11-10-1833 naar Lierop
D146 1876-1879 Matheus van Lierop Asten 30-05-1843 Petronella Bennebroek Someren 14-07-1844
D155 1879-1884 Matheus van Lierop Asten 30-05-1843 Petronella Bennebroek Someren 14-07-1844
D155 1884-1885 Hendrikus Lammers Bakel 25-02-1855 Maria van Grootel Vlierden 09-03-1850 naar Deurne
D155 1885-1887 Lambertus Vereijken Tongelre 23-08-1843 Antonia van Valen Someren 02-10-1850 naar Helmond
D155 1887-1890 Johannes Gorissen Asten 12-03-1853 Adriana Berkers Mierlo 23-10-1857
D154 1890-1894 Johannes Gorissen Asten 12-03-1853 Adriana Berkers Mierlo 23-10-1857 naar A65
D154 1894-1895 Henricus Gansewinkel Mierlo 22-08-1826 Francisca van Valen Lierop 15-02-1844 Voordeldonk
D154 1895-1900 Christiaan van Lierop Deurne 21-02-1863 Antonia Koppens Deurne 10-04-1866 naar D164
D176 1900-1910 Johannes vd Boer Asten 10-03-1861 Hendrica Peeters Asten 15-11-1867 naar D167
D167 1912-1920 Hendrikus van der Loo Asten 03-02-1880 Maria Dielissen Asten 24-05-1884 uit D135
D170 1920-1930 Hendrikus van der Loo Asten 03-02-1880 Maria Dielissen Asten 24-05-1884
13 1930-1935 Hendrikus van der Loo Asten 03-02-1880 Maria Dielissen Asten 24-05-1884 naar Sengers Broek
13 1935-1939 Peter van Meel Someren 26-03-1906 Anna Catharina Janssen Nederweert 03-01-1910
13 1939 Joannes Emanuel van der Loo Asten 25-12-1912 Hendrika Verberne Asten 09-01-1913

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 10 april 2024, 17:05:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen