logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 45

In 1766 wordt vanuit een schop een nieuw huis gebouwd door Dirk Dirks van Someren (zie Antoniusstraat 47). In het huizenquohier van Asten over de periode 1766-1781 is Dirk Dirks van Someren, samen met Francis Smits eigenaar en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 9N Heusden Bewoners nummer 9N Heusden
1766 Dirk Dirks en Francis Smits Pieter Slaats
1771 Dirk Dirks en Francis Smits Pieter van den Heuvel
1776 Dirk Dirks en Francis Smits Leendert Joosten van Heugten
1781 Dirk Dirks Leendert Joosten van Heugten

Zijn erfgenamen verkopen in 1793 het nieuwe huis van de hoeve de Achterste Heusden aan Jan Daandel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 13 verso; 03-12-1793:
Johannis Joseph Aarts getrouwd met Elisabeth Dirk Dirks, te Liessel, Dirk, meerderjarige zoon Dirk Dirks, Dirk Jan Daandel Coolen getrouwd met Elisabet Francis Smits, Pieter en Dirk, meerderjarige zonen Francis Smits en Jennemaria Dirk Dirks. Kinderen en erven van wijlen Dirk Dirks. Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen huis, schuur, stalling, schop en hof te Heusden, ene zijde Jan Jansen van den Eynden en weduwe Pieter Slaats; land Middelweg 5 lopense 20 roede; land / groes het Aangelag 2 lopense 11 roede; groes het Behelpsvelt 8 lopense. Koopsom ƒ 665,-; land den Varrenakker 2 lopense 33 roede. Koopsom ƒ 123,-. Groes zijnde 2 veldekens nevens Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben tot aan den dijk en het Weyvelt 6 lopense. Koopsom ƒ 142,-. Groes een Weyvelt 10 lopense. Koopsom ƒ 183,-.
Zij verkopen aan Goort Slaats land den Bergakker 3 lopense 14 roede. Koopsom: ƒ 155,-
Zij verkopen aan Willem Leenders van Hugten land den Marienakker 2 lopense 27 roede zijnde 2 sijlkens nevens Jan Bruystens met het Leegveltje. Koopsom ƒ 174,-.
Zij verkopen aan Jan Mattijs van den Eynden land de Straatakker 3 llopense 25 roede. Koopsom ƒ 188,-. Zij verkopen aan Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben groes de 2 voorste Veldekens van 't weyvelt 5 lopense. Koopsom ƒ 156,-.
Zij verkopen aan Jan en Hendrien Marten Dirks hei het Tooreveltje te Heusden 1 lopense. Koopsom ƒ 30,-.

Johannes Daandel Coolen is geboren te Asten op 14-12-1734 als zoon van Daniel Peter Coolen en Anna Jacobus van Heugten (zie 't Hoekske 8). Hij is op 25-11-1759 te Asten getrouwd met Anna Johannes Wilberts, geboren te Asten op 29-01-1722 als dochter van Johannes Wilbers en Maria Jan Berckers zie Voormalig huis A214). Na haar overlijden te Asten op 23-07-1765 is Johannes Daandel Coolen op 29-01-1769 te Asten hertrouwd met Johanna Jansen Verrijt, geboren te Asten op 05-09-1737 als dochter van Johannes van Ryt en Maria Joost van Bussel:

01

De gezinnen van Johannes Daandel Coolen met Anna Johannes Wilberts en met Johanna Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 03-11-1760 Kind Asten ±1760
2 Theodorus Asten 11-03-1764 Asten 20-01-1788
Elisabeth Francisci Smits
Asten 06-12-1850 zie 't Hoekske 8
3 Johannes* Asten 06-02-1770 Asten 29-01-1797
Maria Jan Paulus van Dyk
Asten 03-11-1833 zie Voormalig huis E155
4 Maria* Asten 16-08-1771 Asten 29-01-1797
Petrus van Gog
Asten 28-12-1845 zie Voormalig huis E1101
5 Daniel* Asten 23-03-1773 Kind Asten 07-10-1781
6 Petrus* Asten 03-05-1775 Kind Asten 16-04-1780
7 Anna* Asten 27-12-1778 Asten 03-02-1805
Willem Jan Martens
Asten 25-04-1814

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johannes Daandel Coolen woonde elders in Heusden (zie 't Hoekske 8) en verhuurde het huis aan zijn zoon Johannes Jansen Coolen, geboren te Asten op 06-02-1770 en op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Maria Jan Paulus van Dijk, geboren te Asten op 13-10-1766 als dochter van Joannes Paulus van Dyck en Geertruida Jansse van de Goor:

01b

Het gezin van Johannes Jan Koolen en Maria Jan Paulus van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 09-01-1798 Asten 13-02-1824
Peter Dielissen
Asten 28-11-1824 zie Voormalig huis C112
2 Johannes Asten 02-11-1801 Kind Asten 30-03-1802
3 Petrus Asten 01-06-1803 Asten 16-02-1827
Johanna Maria Segers
Asten 27-06-1869 Pannenhoef
4 Johannes Asten 09-02-1807 Kind Asten 13-01-1809
5 Geertruida Asten 29-06-1811 Asten 21-09-1832
Francis Haasen
Asten 01-03-1890 zie Voormalig huis E155

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Johannes Daandel Coolen eigenaar van het huis en zoon Johannes Jan Coolen is de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9N Heusden Bewoners nummer 9N Heusden
1798 Jan Daniel Koolen Jan Janse Koolen
1803 Jan Daniel Koolen Jan Janse Koolen

Johannes Daandel Coolen is op 21-04-1804 te Asten overleden en Johanna Jansen Verrijt is te Asten op 22-04-1807 overleden en daarna worden de goederen verdeeld onder de kinderen. Johannes Jan Coolen verhuist naar elders (zie Voormalig huis E155) en Willem Jan Martens als man van Anna Jan Daandel Coolen wordt eigenaar van dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 69; 15-01-1808:
Dirk Jan Daandel Coolen, Jan Jan Daandel Coolen, Willem Jan Martens man van Anneke Jan Daandel Coolen, Pieter van Gog man van Maria Jan Daandel Coolen. Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen en wijlen Jenneke Jan Verrijt. Zij verdelen de onroerende goederen door hun vader aan hen afgestaan. 3e lot krijgt Willem Jan Martens huis en erve te Heusden, nummer 241; 3 lopense 29 roede van Varrenakker geheel 4 lopense 29 roede; land Haakakker 4 lopense 1 roede; land / groes het Aangelag 2 lopense 11 roede; land Middelweg 5 lopense 20 roede; land Varrenakker 2 lopense 33 roede; groes Kasteelsvelt 1 lopense 45 roede; 24½ lopense van Behelpsevelt twee veldekens en weiveld geheel 30 lopense. Belast met 1⁄3e deel van de rente staande op deze goederen.

Dochter Anna Jan Daandel Coolen is geboren te Asten op 27-12-1778 en op 03-02-1805 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jan Martens, geboren te Deurne op 03-04-1776 als zoon van Johannes Petri Martens en Elisabetha Godefridi Leenders. Anna Jan Daandel Coolen is te Asten op 25-04-1814 overleden en Wilhelmus Jan Martens is op 27-01-1815 te Asten hertrouwd met Catharina Maas, geboren te Someren op 02-12-1768 als dochter van Joannes Wilhelmus Maas en Catharina Petrus Nijssen.

01a

Het gezin van Anna Jan Daandel Coolen en Wilhelmus Jan Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 21-03-1808 Kind Asten 12-04-1808
2 Elisabeth Asten 13-05-1809 Liessel 23-01-1831
Gerardus van den Bogaart
Deurne 30-03-1899
3 Joannes Asten 15-04-1814 Kind Asten 15-04-1814

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Wilhelmus Jan Martens is op 29-10-1820 te Asten overleden en Catharina Maas is te Someren op 19-01-1855 overleden. Dochter Elisabeth Willem Martens kreeg haar opvoeding bij de familie Martens in Liessel en daar heeft ze haar man Gerardus van den Bogaart leren kennen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Elisabeth Willem Martens:

Kadaster 1811-1832; E396:
Huis en erf, groot 04 roede 42 el, de Heikamp, klassen 8.
Eigenaar: Elisabeth Willem Martens.

02

03

Dochter Elisabeth Willem Martens, geboren te Asten op 13-05-1809 is op 23-01-1831 te Liessel getrouwd met Gerardus van den Boogaart, geboren te Deurne op 01-03-1792 als zoon van Peter van den Boogaart en Maria Leenders. Het gezin van Elisabeth Willem Martens en Gerardus van den Boogaart:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Pieter Deurne 12-11-1831 Kind Deurne 18-01-1837
2 Anna Maria Deurne 25-10-1833 Kind Deurne 12-03-1836
3 Wilhelmina Deurne 02-03-1835 Deurne 01-02-1866
Gerardus Aarts
Asten 23-08-1899
4 Pieter Deurne 01-06-1837 Kind Deurne 16-02-1838
5 Pieter Deurne 23-04-1839 Kind Deurne 05-11-1851
6 Anna Maria Deurne 15-10-1841 Deurne 10-07-1869
Godefridus van Calis
Deurne 29-03-1912
7 Petronella Deurne 17-12-1843 Ongehuwd Deurne 07-01-1864
8 Johanna Liessel 28-02-1846 Deurne 15-01-1875
Johannes van Heugten
Deurne 07-07-1924 zie Voormalig huis D607
9 Theodorus Deurne 24-10-1848 Asten 18-01-1884
Wilhelmina van Laanen
Deurne 26-11-1905

Gerardus van den Boogaart is op 16-04-1878 te Deurne overleden en Elisabeth Willem Martens is op 30-03-1899 te Deurne overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden1 en daarnaast de verkoop van de goederen op de Heitrak door de erven van Gerrit van den Bogaart in het Venloosch nieuwsblad van 24-05-1899 te koop aangeboden:

03a 03b

Elisabeth Willem Martens is tot haar overlijden eigenaar van het huis in Heusden en het wordt in 1900 verkocht aan Gerardus Aarts.

Het huis is in de tussentijd verhuurd aan derden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Henricus Martens, geboren te Deurne op 20-05-1791 als zoon van Adrianus Joseph Martens en Maria Hendriks van den Boomen, in het huis. Hij is op 20-02-1824 te Asten getrouwd met Johanna Thielen, geboren op 16-03-1795 te Asten als dochter van Theodorus Thielen en Mechelina Bruijstens. Johanna Thielen is op 24-06-1832 te Asten overleden en Henricus Martens is op 23-11-1832 te Helmond hertrouwd met Johanna van der Heijden, geboren op 25-05-1787 te Deurne als dochter van Michiel van der Heijden en Maria Francisci van Goch. Johanna van der Heijden is op 02-11-1856 te Asten overleden en in het bevolkingsregister over de periode 1859-1869 woont hij in huizingnummer D99:

04

Henricus Martens verhuist in 1864 naar Soerendonk, alwaar hij op 24-12-1872 is overleden. Daarna woont Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 22-08-1828 als zoon van Wilbert van Bussel en Wilhelmina van den Heuvel, tijdelijk in het huis. Hij is op 22-01-1864 te Asten getrouwd met Joanna Maria Martens, geboren te Asten op 23-02-1833 als dochter van Antonie Martens en Maria Verheijen. In 1869 verhuizen zij naar de Middelste Heusden.

Vanaf 1869 woont Gerardus Aarts, geboren te Deurne op 15-01-1836 als zoon van Hendrik Aarts en Dorothea Hikspoors, in het al dan niet nieuw gebouwde huis. Hij is op 01-02-1866 te Deurne getrouwd met Wilhelmina van den Bogaart, geboren te Deurne op 02-03-1835 als dochter van eerder genoemde Gerardus van den Bogaart en Elisabeth Willem Martens. Het is dus nu een zoon van Elisabeth Willem Martens die zijn intrek neemt in het met in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 het huizingnummer D129:

05

Over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis en schoonmoeder Elisabeth Willem Martens, die dan nog eigenaar is van het huis woont van januari 1884 tot juni 1887 bij hen in. Het huizingnummer is dan D134:

05a

Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Gerardus Aarts en Wilhelmina van den Boogaard met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D135 en D157:

06

Wilhelmina van den Boogaard is op 23-08-1899 te Asten overleden en Gerardus Aarts is op 18-04-1905 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden1:

06a 06b

Dochter Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 15-03-1872, is de volgende bewoner van het huis. Zij is op 12-05-1905 te Asten getrouwd met Johannes Verrijt, geboren op 29-04-1866 te Asten als zoon van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen. Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Johannes Verrijt en Elisabeth Aarts met hun gezin in het huis met huizingnummer D149 en D152, ook wel bekend als Antoniusstraat 43:

07

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij nog op het adres Antoniusstraat 43 in Heusden:

08

Johannes Verrijt is op 22-05-1948 te Asten overleden en Elisabeth Aarts is op 20-03-1958 te Maarheeze overleden. Rond 1960 verandert het huisnummer in Antoniusstraat 45 en nu woont er nog steeds een nazaat met de naam Perjan Verrijt in het uit 1850 daterende huis op het adres, waarvan hieronder een opname met streetview:

09

10

Overzicht bewoners

Heusden huis 9n
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 Dirk Dirks en Francis Smits Asten 18-01-1709 Pieter Slaats
1771 Dirk Dirks en Francis Smits Asten 18-01-1709 Pieter van den Heuvel
1776 Dirk Dirks en Francis Smits Asten 18-01-1709 Leendert Joosten van Heugten
1781 Dirk Dirks Asten 18-01-1709 Leendert Joosten van Heugten
1798 Jan Daniel Koolen Asten 14-12-1734 Jan Janse Koolen Asten 06-02-1770
1803 Jan Daniel Koolen Asten 14-12-1734 Jan Janse Koolen Asten 06-02-1770
Kadasternummer E396
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E396 1832 Hendrikus Martens Deurne 20-05-1791
Antoniusstraat 43
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1808-1814 Willem Jan Martens Deurne 03-04-1776 Anna Jan Coolen Asten 27-12-1778 25-04-1814
1815-1820 Willem Jan Martens Deurne 03-04-1776 Catharina Maas Someren 05-02-1768 29-10-1820
1820-1859 boerderij in eigendom van Elisabeth Willem Martens en wordt verhuurd aan derden
1824-1832 Hendrikus Martens Deurne 20-05-1791 Johanna Thielen Asten 16-03-1795 24-06-1832
1832-1859 Hendrikus Martens Deurne 20-05-1791 Johanna van der Heijden Deurne 25-05-1787 02-11-1856
D99 1859-1864 Hendrikus Martens Deurne 20-05-1791 met kinderen Soerendonk
D99 1864-1869 Wilbert van Bussel Asten 22-08-1828 Joanna Maria Martens Asten 23-02-1833 naar D124
D129 1869-1879 Gerardus Aarts Deurne 15-01-1836 Wilhelma van den Bogaart Deurne 02-03-1835
D134 1879-1890 Gerardus Aarts Deurne 15-01-1836 Wilhelma van den Bogaart Deurne 02-03-1835
D135 1890-1900 Gerardus Aarts Deurne 15-01-1836 Wilhelma van den Bogaart Deurne 02-03-1835 23-08-1899
D157 1900-1910 Gerardus Aarts Deurne 15-01-1836 Wilhelma van den Bogaart Deurne 02-03-1835 18-04-1905
D149 1910-1920 Johannes Verrijt Asten 29-04-1866 Elisabeth Aarts Asten 15-03-1872
D152 1920-1930 Johannes Verrijt Asten 29-04-1866 Elisabeth Aarts Asten 15-03-1872
43 1930-1938 Johannes Verrijt Asten 29-04-1866 Elisabeth Aarts Asten 15-03-1872
Referenties
  1. ^abAarts, die van den Haenacker (ISBN 9789090199863)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024, 17:40:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen