logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E66

Goort en Jacob Eeckelcamp kopen een deel van erfenis van een huis:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 135 verso; 13-06-1641:
Lens, zoon van wijlen Dirck Tijs te Meyel mede namens alle andere dienaangaande verkoopt aan Goort en Jacop, zonen van wijlen Peter Jacops zijn geheel versterf hem aangekomen bij doodt en afflijvicheyt van Lijntien, zijn zuster, weduwe van Jan Jacops Eeckelcamp. Het versterf bestaat uit huis, land en groes te Heusden. Betreffende deze verkoop is nog overeengekomen, dat indien nog iemand mocht komen met aantoonbare rechten op deze goederen dat de kopers dan de goederen zullen betalen met ƒ 600,- voor een helft en in de andere helft concureren de kopers zelf. Ingeval er niemand rechten laat gelden zullen de kopers voor het gehele goet ƒ 1000,- betalen. Te betalen in drie termijnen. Kantlijn 26-10-1641 Goort en Jacop hebben ƒ 300,- betaald aan Teunis Vrients. De dato 12-05-1642 ƒ 300,- betaald aan Teunis Vrients en Tijs Lenssen. De dato 28-04-1643 de leste ƒ 200,- zijn ook betaald.

Goort Jacobs Eeckelcamp is getrouwd met Anna en hun zoon Antonius wordt bij de verpondingen van 1680 als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1680 XVI-58 folio 33 verso:
Antonis Goorts van Eecelkamp.

Antonius Goorts van Eeckelcamp is geboren te Asten rond 1648 als zoon van Goort Peter Jacobs van Eeckelcamp en Anna. Hij is op 29-05-1677 te Someren getrouwd met Antonia Thonis Dierx:

29 Maij 1677; valide matrimonium Antonius Goorts et Antonia Thonisse; testes Reijnerus Goorts et Petrus Dirk van Afferdink.

29 mei 1677; geldig huwelijk Antonius Goorts en Antonia Thonisse; getuigen Reijnerus Goorts en Petrus Dirk van Afferdink.

01

Het gezin van Antonius Goorts van Eeckelcamp en Antonia Thonis Dierx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 08-02-1678
2 Antonis Asten 21-11-1679 Asten 26-01-1705
Maria Jansen van Ittus
Asten 20-09-1711
Maria Willem Loymans
Asten 16-08-1719
3 Godefrida (Grietje) Asten 26-07-1682 Asten 28-11-1706
Laurens Jan Everts
Asten 27-05-1725
4 Theodora (Dierxke) Asten 13-05-1685 Asten 29-01-1708
Jan Willem Hennis

Een deel van het huis wordt verkocht om achterstallige schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 50 verso; 02-07-1693:
Frederick Bronckhorst, deurwaarder, koopt taxatie executie op 03-03-1691e deel in huis, hof en aangelag te Heusden geheel 12 lopense. Behorend aan de kinderen Goort Peters van Eckelcamp welke verkoping was gedaan om daaraan te verhalen 68 gulden 9 stuiver ten behoeve van Antonis Goorts van den Eeckelcamp en Antonis Goorts van Bussel.

Bij de verpondingen van 1709 staat Antonis van de Eckelcamp als eigenaar en dat is de zoon van Antonius Goorts van Eeckelcamp en Antonia Thonis Dierx:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 19:
Antonis van de Eckelcamp.

Antonius Antonis Goorts van de Eeckelcamp is geboren te Asten op 21-11-1679 en op 26-01-1705 te Someren getrouwd met Maria Jansen van Ittert, geboren te Edam rond 1684. Maria Jansen van Ittus is rond 1711 overleden en Antonius Antonis Goort van de Eeckelcamp is op 20-09-1711 te Asten hertrouwd met Maria Willem Loymans, geboren te Someren rond 1685.

Rite contraxerunt matrimonium Anthonius Thoniis Astensis et Maria Janssen van Ittert; testes Petrus van Sille et Barbara Verschuren.

Rechtmatig aangegane huwelijk van Anthonius Thoniis Astensis en Maria Janssen van Ittert; getuigen Petrus van Sille en Barbara Verschuren

02

De gezinnen van Antonius Antonis van de Eeckelcamp en Maria Jansen van Ittert en met Maria Willem Loymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 10-12-1705 Kind Asten ±1705
2 Johanna Asten 26-01-1708 Asten 08-09-1739
Peter Geraert
Asten 01-03-1769
3 Petronella Asten 31-12-1710 Kind Asten ±1710
4 Wilhelmus* Asten 28-04-1712 Geldrop
5 Petrus* Asten 11-02-1715 Hamont
6 Godefridus* Asten 11-02-1715 Ongehuwd Someren 01-12-1750

* kinderen uit het tweede huwelijk

Antonis van den Eekelkamp is ook in 1713 nog bewoner:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 75:
Antonis van den Eekelkamp. In de bede ƒ 3-8-12.

Antonius Antonis van de Eeckelcamp is waarschijnlijk vermoord:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 55; 16-08-1719:
Schepenen van Asten zijn ter instantie van het officie, samen met Johan de Grootenacker, medisch doctor, te Helmont, en Willem Graats, chirurgijn, geweest ten huize van Tony Antonisse op Heusden, om te visiteren het dode lichaam van Tony Antonissen. Wij hebben bevonden eene wonde in de regteren arm precies boven de juncture, soodat de arteria accelaris frontael van de interne was, alsoock de vena mediana met patrefactie in de juncture en in de musquele van den cubitus binnensarms wleke de oorzaak is geweest van de dood. 

Hieronder zijn overlijdensakte, waarbij de exacte dag van overlijden niet bekend is:

Bij het overlijden van zijn zus Grietje laat zijn zwager zijn erfdeel taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 27-07-1725:
Taxatie van de onroerende goederen van Margrita, dogter van Antony van den Eeckelcamp begraven op 27-05-1725. Lauwereyns Jan Everts is haar momboir, 1⁄5e deel van een huis, hof en aangelag, wei en hei 11 lopense, ƒ 30,-, ene zijde de Heer van Asten.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van zijn kinderen en is het in bewoning door anderen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 159:
De kinderen Antonij van den Eijckelkamp.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-8-12.

Jaar Eigenaar nummer 3 Heusden Bewoners nummer 3 Heusden
1736 kinderen Antonij van Eijckelkamp Goort Fransse van Bussel
1741 kinderen Antoni van Eckelkamp Peter Tijssen

Het huis wordt in 1744 verkocht aan Jan van de Leensel:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 200 verso; 10-02-1744:
Willem Antonis van den Eekelkamp, wonende te Geldrop, Peter Antonis van den Eekelkamp, wonende te Hamont, zij mede voor Goort, hun broeder en Jenneke, hun halve zuster. Kinderen van Antoni Antonis van den Eekelkamp. Zij verkopen aan Jan van de Leensel een huis, schuur, schop, hof en aangelag te Heusden 2 lopense met een weiveld daaraan 8 lopense, ene zijde het Huis van Asten, andere zijde Joost van Bussel, andere einde de straat. Koopsom: ƒ 80,-.

Bij de verpondingen van 1753 staat het huis op naam van Jan Janse van de Leensel, echter in de huizenlijst over de periode 1746-1756 wordt genoemd dat het huis niet meer bestaat:

Verpondingen Heusden 1753 XIVd-2 folio 226 verso:
Nu Jan Janse van Leensel transport 10-02-1744.
De kinderen Antoni van den Eekelkamp
Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 3 Heusden Bewoners nummer 3 Heusden
1746 Jan Janse van de Leensel Jan Janse van de Leensel
1751 is weg
1756 is weg

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is op de plaats van het huis een tuin in eigendom van eerder genoemde Antonie Peter van Loon (zie Voorste Heusden 7):

Kadaster 1811-1832; E66:
Tuin, groot 12 roede 70 el, het Heusden hoekje.
Eigenaar: Antonie Piet van Loon.

03

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1641 Goort Jacobs van den Eeckelcamp ±1610 Goort Jacobs van den Eeckelcamp ±1610
1680 Antonie Goorts van den Eeckelcamp ±1648 Antonie Goorts van den Eeckelcamp ±1648
1709 Antonij Antonis van den Eeckelcamp Asten 21-11-1679 Antonij Antonis van den Eeckelcamp Asten 21-11-1679
1735 kinderen Antonij van den Eeckelcamp Asten 26-01-1708 kinderen Antonij van den Eeckelcamp Asten 26-01-1708
Heusden huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Antonij van Eijckelkamp Asten 26-01-1708 Goort Fransse van Bussel Asten 05-07-1695
1741 kinderen Antoni van Eckelkamp Asten 26-01-1708 Peter Tijssen Asten 20-03-1699
1746 Jan Janse van de Leensel Asten ±1705 Jan Janse van de Leensel Asten ±1705
1751 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 22 september 2022, 10:12:44

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen