logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E76

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Jan Peeter Smits als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 18 verso:
Jan Peeter Smits. 9-10 ½ - 1-19-0.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 74:
Jan Peeter Smits, gebruiker Hendrick Marte Giele. Aan Joost Antonis van Bussel. In de bede ƒ 2-6-0.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 is Joost van Bussel met zijn gezin de bewoner van het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Joost van Bussel, Marij de vrouw, Marte en Peeter.

Het huis wordt verkocht aan Anthonis Goorts van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 204; 20-08-1722:
Jan Peeter Smits verkoopt aan Anthony Goorts van Bussel een huis, hof en aangelag op Heusden 2 lopense, ene zijde IJsbout Hendrix.

Antonis Goorts (Thonis) van Bussel1 is geboren te Asten op 07-10-1646 als zoon van Godefridus Goorts van Bussel en Anna Philippi (zie Busselseweg 7). Hij is op 16-05-1666 te Asten getrouwd met Catharina (Lyneke) Janssen, geboren te Asten rond 1645. Catharina (Lyneke) Janssen is rond 1680 te Asten overleden en Antonis Goorts (Thonis) van Bussel is op 19-05-1683 te Asten hertrouwd met Elisabeth Goort van den Ekelcamp, geboren te Asten op 13-12-1653 Goort Peter Jacobs van Eeckelcamp en Anna (zie Voormalig huis E66):

Theunis Goorts et Lyneke Jansen; D van Eyk et Hendrick Peters.

01

De gezinnen van Antonis Goorts (Thonis) van Bussel met Catharina Janssen en met Elisabeth Goort van den Ekelcamp:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 12-10-1666 Kind Asten ±1666
2 Judocus Asten 26-10-1668 Asten 30-01-1696
Maria Martens
Asten 29-03-1756
3 Maria Asten 26-04-1671 Asten 16-05-1706
Willem Willems van den Eijnden
Asten 29-12-1745 zie Antoniusstraat 12
4 Johannes Asten 26-03-1674 Kind Asten ±1674
5 Franciscus Asten 08-06-1677 Asten 08-05-1695
Willemke Simons
Asten 08-08-1715 zie Voormalig huis F889
6 Godefridus* Asten 13-08-1684 Asten 05-02-1708
Elisabeth Mathijssen
Asten 11-07-1728
Catharina Willem Verhees
Asten 05-08-1770 zie Antoniusstraat 8

* kind uit het tweede huwelijk

Antonis Goorts (Thonis) van Bussel is op 15-11-1715 te Heusden overleden en in 1723 wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in bezit van Joost Antonis van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 165; 31-03-1723:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willems van den Eynden man van Mary Antonis van Bussel, Goort Antonis van Bussel. Zij verdelen, de van hun vader, Antonis Goorts van Bussel, bij acte van afstand, verkregen goederen. Het betreft de goederen die hun vader verkregen heeft in zijn eerste huwelijk met Catalijn Janssen, als in het tweede huwelijk met Lysbet Goorts van den Ekelcamp.
3e lot krijgt Joost Antonis van Bussel een huis, hof, aangelag, land en groes 30 lopense. Zoals Jan Peeter Smits dat, op 22-08-1722, voor schepenen, heeft opgedragen aan Antony Goorts van Bussel.

Judocus Antonis (Joost) van Bussel is geboren te Asten op 26-10-1668 als zoon van Antony Goorts van Bussel en Catharina Janssen. Hij is op 30-01-1696 te Asten getrouwd met Maria Martens, geboren te Asten op 02-02-1670 als dochter van Marten Theunis en Lyneke Hendrix (zie Voormalig huis E110):

1696 Januarij 14; contraxerunt sponsalia Judocus Thonis et Maria Martens; testes Godefridus Thonis et Jacobus Martens. 30; conjuncti sunt matrimonio Judocus Thonis et Maria Martens; testes Gerardus Vermeulen et Maria van der Cruijs.

1696 januari 14; ondertrouw van Judocus Thonis en Maria Martens; getuigen Godefridus Thonis en Jacobus Martens. 30; in huwelijkse echt gebonden Judocus Thonis en Maria Martens; getuigen Gerardus Vermeulen en Maria van der Cruijs.

02

Het gezin van Judocus Antonis (Joost) van Bussel en Maria Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 16-03-1697 Kind Asten ±1697
2 Godefridus Asten 19-12-1698 Kind Asten ±1698
3 Johannes Asten 18-12-1700 Kind Asten ±1700
4 Maria Asten 31-10-1702 Asten 24-02-1726
Johannes Janse Verreyt
Asten 11-03-1764 zie Voormalig huis E155
5 Mattias Asten 08-09-1704 Kind Asten ±1704
6 Martinus Asten 06-02-1707 Ongehuwd Asten 20-08-1779
7 Petrus Asten 30-01-1709 Asten 06-11-1735
Anna Jansen van Bussel
Asten 14-06-1787

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is het huis nog in bezit en bewoning door Joost van Bussel:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 157:
Joost Antonis van Bussel.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-8-2.

Jaar Eigenaar nummer 4 Heusden Bewoners nummer 4 Heusden
1736 Joost van Bussel Joost van Bussel
1741 Joost van Bussel Joost van Bussel
1746 Joost van Bussel Joost van Bussel
1751 Joost van Bussel Joost van Bussel

Maria Martens is 25-09-1747 te Asten overleden en Judocus Antonis (Joost) van Bussel is te Asten op 31-03-1756 overleden; bij de verdeling van de erfenis komt het huis in handen van Peter Joosten van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 13; 06-05-1757:
Peter Joosten van Bussel, Marten Joosten van Bussel en Jan Verreyt man van Maria, dogter Joost van Bussel. Kinderen en erven van Joost Antonis van Bussel en Maria Martens, beiden overleden gewoond hebbende op de voorste Heusden en waar de comparanten nog wonen. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peter het oude huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde erven Peter Martens; land het Heytvelt 1½ lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde erven Peter Martens; land 2 lopense, ene en andere zijde erven Peter Martens; land Jan Franseacker 1½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Jan Verreyt verkrijger van het 2e lot; de helft van Jan Willemsacker de helft is 1 lopense, ene zijde Mattijs van den Eynde, andere zijde Jan Verreyt; land bij Francis Lomans 2½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Francis Lomans; een akkerke aan het Huyske 2 copse, ene zijde de Hey, andere zijde Mattijs van den Eynden; de helft van een groesveld den Enge Heusden de helft is 1½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Nol Slaats; een wortelveltje 20 roede, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde de Loop; halvee deel in de dreeff agter de huysplaats van Jan van de Leensel, nevens den dries en ook nevens Wouter Lomans en voorts de weg mede op straat uitschietende; de helft in een groesvelt het voorste velt in het Root, geheel 1½ lopense, ene zijde den Dijk, andere zijde erven Peter Martens; de achterste helft van de Loverboschacker geheel 1½ lopense, ene zijde erven Peter Voermans, andere zijde Jacobus Smits en anderen. Belast met de helft van 1⁄3e deel van ƒ 14,- per jaar aan de rentmeester van de Episcopale en andere Geestelijke Goederen, te 's-Hertogenbosch. Waarin de kinderen Peter Martens en Mattijs Aart Wilbers ook ieder 1⁄3e deel betalen en de verkrijger van het volgende lot de andere helft van het 1⁄3e deel gaande uit het stuk groes in het Root 1½ lopense, de Loverboschacker 1½ lopense. Verponding ƒ 7-14-0 per jaar. Bede ƒ 2-15-4 per jaar.
De verkrijger van dit lot moet aan Marten Jooste van Bussel geven en bezorgen een woning in het aan hen aanbedeelde huis, dit gedurende zijn leven en verder niet offwel aan denselve ten sijne genoege huysvestinge ten voorschreven huyse, sijn leven lang blijvende dan na sijn overlijde aan de condivident in desen.
2e lot krijgt Jan Verreyt huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Eysbout Hendriks; land Woutersacker 1½ lopense, ene zijde Jelis van Helmont, andere zijde het straatje; land de voorste Zeylkens 3½ lopense, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; land bij Jan Fransen 2½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Jan van de Leensel; land het Heytvelt 1½ lopense, ene zijde Peter Jan van Bussel, andere zijde Jan van de Leensel; de helft van Jan Willemsacker de helft is 1 lopense, ene zijde erven Jan Franse van Bussel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; land aan het Huyske 1 copse, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Peter Jooste van Bussel; een wortelveld ½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Peter Jooste van Bussel; de voorste helft van de Loverboschacker 3 copse, ene zijde kinderen Jan van Dijk, andere zijde erven Peter Voermans; achterste helft van een groesveld int Root geheel 1½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde den Dijk; groes of hooiveld 5½ lopense, ene zijde weduwe Jan Eysbouts, andere zijde Jan van de Leensel; groes of weiveld 5 lopense, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; groes de Meulenschouw 2 lopense, ene zijde Philips Jelisse van Hugten, andere zijde de Loop; de helft van den Enge Heusden 1½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Nol Slaats; halve deel in de dreeff agter het aangelag van Jan van de Leensel, ene zijde den dries, andere zijde Wouter Lomans, ene einde de weg, andere einde de straat. Belast met de helft van 1⁄3e deel van ƒ 14,- per jaar aan de rentmeester van de Episcopale en andere Geestelijke goederen, te 's-Hertogenbosch, zie eerste lot. Verponding ƒ 7-14-0 per jaar. Bede ƒ 2-15-4 per jaar.
3e lot krijgt Marten Joosten van Bussel het recht van woning in het oude huis van Peter Jooste van Bussel ofwel gedurende zijn leven, ten genoege van hem, Marten, blijvende na zijn dood het huis geheel aan Peter Jooste van Bussel. Nog, ter egalisatie, heeft hij ontvangen enig geld en de bijen die er waren.

Petrus Joosten van Bussel is geboren te Asten op 30-01-1709 en op 06-11-1735 te Asten getrouwd met Anna Jansen van Bussel, geboren te Asten op 26-09-1706 als dochter van Johannes Jansen en Catharina Jansen:

03

Het gezin van Petrus Joosten van Bussel en Anna Jansen van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1736 Asten 03-02-1760
Peter Jelisse
Asten 16-12-1816
2 Johanna Asten 20-11-1738 Asten 12-10-1766
Johannes Petri Canters
Asten 20-09-1768 zie 't Hoekske 10
3 Catharina Asten 16-03-1741 Kind Asten 27-12-1754
4 Johannes Asten 21-03-1743 Kind Asten 31-12-1754
5 Mathias Asten 14-08-1746 Ongehuwd Op zee 26-07-1773 Soldaat*

*  Matthijs van Bussel wordt hoogstwaarschijnlijk abusievelijk als van Brussel genoemd als soldaat bij de Verenigde Oostindische Compagnie. Hieronder zijn soldijboek2 op het schip 'De Vrouwe Elisabeth', gebouwd in 1755 te Rotterdam, waarvan rechtsonder een afbeelding:

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1781 is Peter Joost van Bussel steeds eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Heusden Bewoners nummer 4 Heusden
1756 erfgenamen Joost van Bussel Peter Jooste van Bussel
1761 Peter Joost van Bussel Peter Joost van Bussel
1766 Peter Joost van Bussel Peter Joost van Bussel
1771 Peter Joost van Bussel Peter Joost van Bussel
1776 Peter Joost van Bussel Peter Joost van Bussel
1781 Peter Joost van Bussel Peter Joost van Bussel en Peter Jelis

Anna Jansen van Bussel is te Asten op 23-09-1779 overleden, Peter verkoopt zijn spullen en zijn dochters worden erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 149; 14-12-1779:
Peter Jooste van Bussel, aan de voorste Heusden, verkoopt een partij gereede meubilaire goederen drie koeien ƒ 73,-; drie ossen ƒ 60,-; drie kalveren ƒ 20,-; een koperen koeketel ƒ 22,-; huishoudgerei; schoppen, rieken. Totale opbrengst: ƒ 266,-.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 85; 01-05-1785:
Peter van Bussel weduwnaar Anneke Jansen, te Heusden, testeert. Zijn enige erfgenamen worden Maria Peter van Bussel, zijn dochter getrouwd met Peter Jelisse en Joost Jan Kanters getrouwd geweest met Jenneke Peter van Bussel, zijn dochter.

Peter Joosten van Bussel is te Asten op 16-06-1787 overleden en Peter Jelisse erft het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 100; 10-11-1787:
Peter Jelisse man van Maria Peeter van Bussel en Jan Canters. Zij verdelen de goederen waarvan zij de helft bezitten en waarvan de andere helft is van Peeter Jelisse.
1e lot krijgt Peeter de helft onverdeeld in huis, hof en aangelag te Heusden 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Verrijt, andere zijde weduwe Francis Coolen; de helft van 25 lopense land en groes.
2e lot krijgt Jan Kanters ƒ 400,-.

Maria Peeter van Bussel is geboren te Asten rond 1736 en op 03-02-1760 te Asten getrouwd met Peter Jelisse, geboren te Asten op 30-09-1726 als zoon van Egidius Vreynse en Maria Marcelis Coolen:

04

Het gezin van Peter Jelisse en Maria Peeter van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 03-11-1760 Asten 03-02-1793
Joanna Maria Dirk Martens
Asten 23-05-1830 zie Voormalig huis C803
en ook Voormalig huis E132
2 Johanna Maria Asten 23-10-1762 Asten 18-02-1786
Wilhelmus Anton Bukkems
Asten 16-04-1843 zie Voormalig huis B431
3 Johannes Asten 17-07-1764 Asten 31-01-1823
Hendrina Heijnen
Asten 21-02-1825 zie Slotweg 1
4 Catharina Asten 06-11-1766 Asten 05-05-1810
Willem Janse van Loon
Deurne 18-06-1839
5 Johanna Asten 30-09-1768 Kind Asten ±1768
6 Henricus Asten 06-12-1770 Asten 24-02-1811
Dorothea Haasen
Asten 24-07-1848 zie Voormalig huis F155
7 Johanna Asten 24-02-1773 Asten 05-02-1804
Hendrikus van der Loo
Asten 10-05-1807 zie Voormalig huis G681
8 Anna Asten 27-02-1776 Asten 14-05-1815
Joannes Dannenberg
Asten 29-12-1840 zie Voormalig huis E132
9 Marcellus Asten 03-04-1778 Kind Asten ±1778
10 Matthias Asten 27-12-1780 Asten 04-04-1807
Johanna Goort Slaats
Asten 15-04-1822

Peter Jelisse en Maria Peeter van Bussel woonden eerder op Ostaden (zie Slotweg 1) en volgens de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 is Peter Jelisse en later zijn vrouw Maria Peeter van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Heusden Bewoners nummer 4 Heusden
1798 Peter Jelisse Peter Jelisse
1803 Peter Jelisse Peter Jelisse

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 143:
De weduwe, Peter Jelisse bij deling 13-11-1787 van.
Jan Canters bij versterf van sijn kint Joost ¼, Peter Jelissen man van Maria dogter bij versterf 1787 ¾.
Peter Joosten van Bussel ½ en Maria sijne dogter en Joost sone Jan Canters sijn kintskint ½.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Peter Jelisse (Vreynsse) is op 02-01-1810 te Asten overleden nalatende zijn vrouw en zeven kinderen en Maria Peeter van Bussel is te Asten op 16-12-1816 op 80-jarige leeftijd overleden. In 1821 wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in handen komt van Mathijs Peter Jelisse:

Notarieel Archief Asten 44-162; 29-06-1821:
Mathijs Peter Jelisse, Jan Danneberg, Hendrik en Jelis Peter Jelisse, Willem Bukkems en Willem van Loon delen vaste goederen:
1e lot krijgt Matijs Peter Jelisse, huis en aangelag te Heusden, groot 2 lopen 8 roeden, ene zijde weduwe Mathijs Verrijt.

Mathijs Peter Jelisse is geboren te Asten op 27-12-1780 en op 04-04-1807 te Asten getrouwd met Johanna Goort Slaats, geboren te Asten op 13-03-1782 als dochter van Godefridus Slaets en Johanna Tiele Slaets. Mathijs Peter Jelisse is op 15-04-1822 te Asten overleden en Johanna Goort Slaats is op 02-05-1823 te Asten hertrouwd met Arnoldus de Leeuw, geboren te Someren op 28-03-1798 als zoon van Antonij de Leeuw en Catharina van Deursen. Johanna Goort Slaats is op 16-02-1829 te Asten overleden en Arnoldus de Leeuw is op 04-04-1876 te Asten overleden.

Uit beide huwelijken zijn geen kinderen bekend en het huis is vermoedelijk verkocht; waarschijnlijk aan de familie Plenders, die het weer doorverkopen aan familielid Egidius Hendrik (Jelis ) Dielissen:

Notarieel Archief Asten 49-191; 31-08-1826:
Pieter Plenders en Jan Hendrik van Bussel man van Francijn Plenders verkopen aan Jelis Hendrik Dielisse een huis en aangelag op Heusden, groot 31 roede 10 el, ene zijde weduwe Mathijs Jelisse.

Francijna Plenders is geboren te Asten op 26-03-1762 als dochter van Joannes Francis Plenders en Joanna Peter Martens (zie ook Voormalig huis E1033). Zij is op 12-02-1792 te Asten getrouwd met Joannes Hendrik van Bussel, geboren te Asten op 22-08-1751 als zoon van Hendrik van Bussel en Catharina van Helmont.

05

Het gezin van Francijna Plenders en Joannes Hendrik van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 11-11-1794 Asten 12-02-1819
Hendrik Antonius Slaats
Asten 10-02-1824
2 Joannes Asten 12-09-1796 Kind Asten 03-01-1801
3 Joanna Maria Asten 09-10-1797 Asten 12-02-1819
Egidius Hendrik Dielisse
Asten 29-03-1876
4 Francis Asten 04-11-1800 Kind Asten 28-04-1816

Joannes Hendrik van Bussel is op 06-04-1829 te Asten overleden en Francijna Plenders is te Asten op 17-09-1832 overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jelis Hendrik Dielisse als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; E76:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 70 el, het Heusden hoekje, klassen 7.
Eigenaar: Jelis Hendrik Deelisse.

06

07

Jelis Hendrik Dielissen is geboren te Asten op 26-07-1792 als zoon van Henricus Dielissen en Wilhelma Joannis Goossens (zie Voormalig huis C112). Hij is op 12-02-1819 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 09-10-1797 als dochter van Johannes Hendrik van Bussel en Francijna Joannis Plenders. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D61 en vanaf 1869 nummer D84:

08

Jelis Hendrik Dielissen is op 02-01-1869 te Asten overleden en Johanna Maria van Bussel is te Asten op 29-03-1876 overleden. Hun dochter Catharina Dielissen, geboren te Asten op 07-03-1824 en zus van Willem en Anna (zie Voorste Heusden 7 en Voormalig huis E132) is daarna in het huis komen wonen. Zij is op 13-02-1852 te Asten getrouwd met Joseph Swinkels, geboren te Asten op 31-12-1818 als zoon van Hendricus Swinkels en Ida Joosten. In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met respectievelijk huizingnummer D85 en D90:

09

Catharina Dielissen is op 19-03-1887 te Asten overleden en Joseph Swinkels is op 17-08-1896 te Asten overleden.

Het huis wordt daarna bewoond door hun zoon Hendricus Swinkels, geboren te Asten op 08-03-1860. Hij is op 22-02-1889 te Asten getrouwd met Maria Goverdina Verduijn, geboren op 25-10-1861 te Asten als dochter van Matthijs Verduijn en Geertruda Scheepers. Over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D106 en D95:

10

Maria Goverdina Verduijn is op 13-03-1895 te Asten overleden en Hendricus Swinkels is te Asten op 19-03-1920 overleden. Hun dochter Catharina Swinkels, geboren te Asten op 27-01-1890 is te Asten op 30-01-1920 getrouwd met Johannes Janssen, geboren te Vlierden op 04-06-1887 als zoon van Johannes Janssen en Hendrica van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D90, ook bekend staand als Voorste Heusden 7:

11

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Janssen en Catharina Swinkels met hun gezin in het huis op de Voorste Heusden 7:

12

In het Peelbelang van 03-03-1945 een dankbetuiging van de familie Janssen-Swinkels voor hun 25-jarige bruiloft en in het Peelbelang van 12-05-1945 staat een advertentie van Johannes Janssen, waarin hij een stierkalf te koop of te ruil aanbiedt:

13 14

Johannes Janssen en Catharina Swinkels zijn overleden en ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1970 daterende woning met het adres Voorste Heusden 13.

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Jan Peeter Smits Joost Anthonis van Bussel Asten 26-10-1668
1722 Antonius Goorts van Bussel Asten 07-10-1646 Joost Anthonis van Bussel Asten 26-10-1668
1723 Joost Anthonis van Bussel Asten 26-10-1668 Joost Anthonis van Bussel Asten 26-10-1668
Heusden huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 Joost van Bussel Asten 26-10-1668
1741 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 Joost van Bussel Asten 26-10-1668
1746 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 Joost van Bussel Asten 26-10-1668
1751 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 Joost van Bussel Asten 26-10-1668
1756 erfgenamen Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Jooste van Bussel Asten 30-01-1709
1761 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709
1766 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709
1771 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709
1776 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709
1781 Peter Joost van Bussel Asten 30-01-1709 Peter Joost van Bussel en Peter Jelis Asten 30-01-1709
1798 Peter Jelisse Asten 30-09-1726 Peter Jelisse Asten 30-09-1726
1803 Peter Jelisse Asten 30-09-1726 Peter Jelisse Asten 30-09-1726
Kadasternummer E76
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E76 1832 Jelis Dielissen Asten 04-05-1792
Voorste Heusden 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Peter Jelisse Asten 30-09-1726 Maria Peters van Bussel Asten ±1736 02-01-1810
1810-1816 Maria Peters van Bussel Asten ±1736 weduwe Jelisse 16-12-1816
1816-1822 Mathijs Peter Jelisse Asten 27-12-1780 Johanna Goort Slaats Asten 13-03-1782 15-04-1822
1822-1826 Joannes Hendrik van Bussel Asten 22-08-1751 Francijna Joannis Plenders Asten 22-03-1762
1826-1859 Jelis Dielissen Asten 04-05-1792 Johanna Maria van Bussel Asten 11-09-1797
D61 1859-1869 Jelis Dielissen Asten 04-05-1792 Johanna Maria van Bussel Asten 11-09-1797 02-01-1869
D84 1869-1876 Johanna Maria van Bussel Asten 11-09-1797 weduwe Dielissen 29-03-1876
D84 1876-1890 Joseph Swinkels Asten 31-12-1819 Catharina Dielissen Asten 19-03-1827
D85 1890-1900 Joseph Swinkels Asten 31-12-1819 Catharina Dielissen Asten 19-03-1827 19-03-1887
D90 1890-1896 Joseph Swinkels Asten 31-12-1819 met kinderen 17-08-1896
D90 1896-1900 Hendricus Swinkels Asten 08-03-1860 Maria Anna Verduijn Asten 25-10-1861 13-03-1895
D106 1900-1910 Hendricus Swinkels Asten 08-03-1860 met kinderen
D95 1910-1920 Hendricus Swinkels Asten 08-03-1860 met kinderen 19-03-1920
D90 1920-1930 Johannes Janssen Vlierden 04-06-1887 Catharina Swinkels Asten 27-01-1890
7 1930-1938 Johannes Janssen Vlierden 04-06-1887 Catharina Swinkels Asten 27-01-1890

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 20 januari 2023, 16:04:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen