logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E96

Rond 1855 wordt de schuur van Johannes Verrijt op het Heusdensch Hoekje met kadasternummer E96 omgebouwd tot woning onder kadasternummer E1401, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. In het huis komt wonen Wilhelmina Verrijt, geboren te Asten op 26-12-1817 als dochter van Johannes Verrijt en Ida van den Eijnden (zie ook Voormalig huis E146). Zij is te Asten op 05-04-1845 getrouwd met Bernardus Gorissen, geboren te Asten op 09-10-1818 als zoon van Johannes Gorissen en Hendrina van Helmond (zie Voormalig huis E1049). 

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer D62 en vanaf 1869 nummer D85:

01

Wilhelmina Verrijt is op 13-12-1875 te Asten overleden en Bernardus Gorissen woont ook in de periode 1879-1890 tot zijn overlijden te Asten op 26-06-1887, in het huis met dan huizingnummer D86:

02

Na het overlijden van Bernardus Gorissen neemt zoon Hendrikus Gorissen, geboren op 14-10-1850, te Asten het huis over tot in 1891 zijn broer Johannes Gorissen, geboren te Asten op 02-02-1846, het overneemt. Johannes Gorissen is op 13-02-1879 te Someren getrouwd met Maria Anna Lemmen, geboren te Someren op 03-01-1847 als dochter van Antonie Lemmen en Maria van de Warsenburg. Het huizingnummer van het huis over de periode 1890-1900 is D91:

03

Ook over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D107. Inwonend is Adrianus Cornelis Metten, geboren te 's-Gravenhage op 26-01-1905 als zoon van kleermaker Johannes Hermanus Metten en Johanna Adriana Bentvelzen. Hij is een van de zes kinderen van de familie Metten die in het begin van de 20e eeuw een tijd in Asten of directe omgevening hebben doorgebracht. Hieronder een overzicht van deze kinderen en wat er over hen nog is terug te vinden:

Naam Geboorteplaats en datum Verblijfplaats en datum Vertrekplaats en datum Opmerking Overlijden
Adrianus Cornelis Metten 's-Gravenhage 26-01-1905 Asten 15-07-1908 's-Gravenhage 28-08-1911
  's-Gravenhage 28-08-1911 Megen 10-09-1919 student Gymnasium Sint Antonius
  's-Gravenhage 29-09-1920 Rochefort (B) 30-08-1921
  's-Gravenhage 20-04-1922 Brescia (I) 05-03-1928
  's-Gravenhage 20-02-1929 Noordwijkerhout 06-05-1929 verpleger Sint Bavogesticht*
Johannes Cornelis Metten Kwintsheul 03-11-1894 Asten 15-07-1908 's-Gravenhage 03-08-1911 zie Voormalig huis F1619 's-Gravenhage 13-01-1954
Asten 08-07-1912 's-Gravenhage 06-02-1913 huisschilder
Jacobus Cornelis Johannes Metten Monster 27-01-1902 Asten 15-07-1908 Someren 24-08-1809 Ommelscheweg 's-Gravenhage 02-02-1966
  Someren 24-08-1909 's-Gravenhage 28-08-1911 Heitveld, magazijnbediende
Cornelius Adrianus Cornelis Metten Monster 22-11-1896 Asten 15-07-1908 's-Gravenhage 28-08-1911 zie Emmastraat 60
Cornelis Johannes Adrianus Metten Monster 25-12-1899 Someren 15-07-1908 's-Gravenhage 28-08-1911 Heitveld, kleermaker
  Someren 08-07-1912 's-Gravenhage 11-04-1913
Hillegonde Gerarda Metten Monster 27-03-1893 Nederweert 15-07-1908 Someren 15-04-1910
Someren 15-04-1910 Velp 16-03-1911 Dorpstraat, dienstmeid Harderwijk 18-11-1959
  Rheden 16-03-1911 's-Gravenhage 10-08-1911 dienstbode

* Johannes Cornelis Metten slaagt voor zijn verplegingsexamens, aldus dagblad De Tijd van 06-06-1920 en 04-06-1931:

De kinderen zijn op 15 juli 1908 om vooralsnog onbekende redenen uit huis geplaatst en bij verschillende families in de Peel ondergebracht.

Johannes Gorissen overlijdt op 28-04-1909 te Asten en Maria Anna Lemmen woont ook in de periode 1910-1920 in het huis tot haar vertrek in 1912 naar haar dochter Wilhelmina, elders in Heusden (zie Voormalig huis E503). In de krant van 23-12-1911 verkoopt zij haar bezittingen en in diezelfde krant van 27-11-1915 haar vee en landbouwgewassen:

04

Het huis wordt daarna verhuurd aan en bewoond door Karel Hurkmans, geboren te Asten op 28-11-1880 als zoon van Michael Hurkmans en Francijna Berkers (zie Voormalig huis E393). Hij is op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Francisca Haazen, geboren te Asten op 23-06-1883 als dochter van Hendrikus Haazen en Wilhelmina van Dijk (zie Beekstraat 17). Het huizingnummer van het huis is dan D98:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-08-1918 wordt het huis te koop aangeboden:

Ook in de periode 1920-1930 wonen Karel Hurkmans en Francijna Haazen in het huis met dan huizingnummer D93:

06

Karel Hurkmans verhuist met zijn gezin rond 1921 naar D86 (zie Voorste Heusden 7). Het huis is verkocht aan Johannes Cornelius (Kiske) van den Broek, geboren te Liempde op 19-11-1866 als zoon van Gerardus van den Broek en Margo van den Eijnde. Hij is op 04-04-1894 te Someren getrouwd met Francisca (Ciska) van Horik, geboren te Someren op 31-03-1871 als dochter van Jacobus van Horik en Johanna Maria van Lierop. Zij komen vanuit de Achterste Heusden (zie Voormalig huis E1808) in dit huis wonen met huizingnummer D93 en staat ook bekend als Voorste Heusden 13:

07

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Cornelius (Kiske) van den Broek en Francisca (Ciska) van Horik met hun gezin in het huis op de Voorste Heusden 13:

08

Links een foto van het echtpaar Kiske van den Broek en Ciska van Horik en rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-02-1944 hun gouden bruiloft:

09 10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-04-1944 het verslag van de feestelijkheden rondom de gouden bruiloft van Kiske van den Broek en Ciska van Horik:

11

Hieronder een foto gemaakt op hun gouden bruiloft.

Francisca (Ciska) van Horik is op 18-10-1950 te Asten overleden en Johannes Cornelius (Kiske) van den Broek is op 24-01-1962 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Francisca van Horik en het bidprentje bij het overlijden van Johannes Cornelius van den Broek:

12 13

Vanaf 1938 woont zoon Antonius van den Broek, geboren te Asten op 08-09-1905, ook in het huis. Antonius van den Broek is op 06-05-1938 te Asten getrouwd met Joanna Catharina Douven, geboren te Asten op 08-04-1913 als dochter van Heinrich Douven en Geertruda Haazen.

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-02-1939 en in het Peelbelang van 03-02-1945 de geboortes van dochter Francisca en zoon Johannes:

15 16

Antonius van den Broek is op 03-01-1986 te Asten overleden en Johanna Catharina Douven is te Geldrop op 19-01-1995 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17

18 19

Hieronder een foto van het huis:

20

Het huis is rond 1975 afgebroken en ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1965 daterende woning met het adres Voorste Heusden 21.

Overzicht bewoners

Kadasternummer E96
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E96 1832-1855 Johannes Verrijt  Asten 18-12-1782 schuur
E1401 1855-1875 Wilhelmina Verrijt Asten 29-12-1817 ombouw tot huis
E1401 1875-1890 Bernardus Gorissen Asten 09-10-1818
E1401 1890-1909 Johannes Gorissen Asten 02-02-1846
E1401 1909-1925 Maria Anna Lemmen Someren 03-01-1847
E1401 1925-1938 Johannes van den Broek  Boxtel 19-11-1866
Voorste Heusden 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1845-1859 Bernardus Gorissen Asten 09-10-1818 Wilhelmina Verrijt Asten 29-12-1817
D62 1859-1869 Bernardus Gorissen Asten 09-10-1818 Wilhelmina Verrijt Asten 29-12-1817 13-12-1875
D85 1869-1879 Bernardus Gorissen Asten 09-10-1818 met kinderen
D86 1879-1887 Bernardus Gorissen Asten 09-10-1818 met kinderen 26-06-1887
D86 1887-1890 Hendrikus Gorissen Asten 14-10-1850 met familie
D91 1890-1891 Hendrikus Gorissen Asten 14-10-1850 met familie naar Asten
D91 1891-1900 Johannes Gorissen Asten 02-02-1846 Maria Anna Lemmen Someren 03-01-1847
D107 1900-1910 Johannes Gorissen Asten 02-02-1846 Maria Anna Lemmen Someren 03-01-1847 28-04-1909
D98 1910-1912 Maria Anna Lemmen Someren 03-01-1847 weduwe Gorissen
D98 1912-1920 Karel Hurkmans Asten 28-11-1880 Francisca Haazen Asten 23-06-1883
D93 1920-1921 Karel Hurkmans Asten 28-11-1880 Francisca Haazen Asten 23-06-1883 naar D86
D93 1925-1930 Johannes van den Broek Boxtel 19-11-1866 Francisca van Horik Someren 31-03-1871
13 1930-1938 Johannes van den Broek Boxtel 19-11-1866 Francisca van Horik Someren 31-03-1871

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024, 20:57:11

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen