logo

De Vonder Homepagina


Voorste Heusden 11

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Adriaan Kerkers eigenaar van een huis op het Heusden Hoekje, vermoedelijk gebouwd rond 1815:

Kadaster 1811-1832; E75:
Huis en erf, groot 07 roede 10 el, het Heusden hoekje, klassen 8.
Eigenaar: Adriaan Jan Kerkers.

01

02

Adriaan Jan Kerkers is geboren te Asten op 20-05-1793 als zoon van Joannes Kerkers en Petronella Keijzers. Hij is op 27-01-1815 te Asten getrouwd met Maria Kerkers, geboren te Asten op 25-03-1776 als dochter van Gerardus Joost Kerkers en Catharina Hendrik Stevens:

03

Het gezin van Adriaan Kerkers en Maria Kerkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 11-05-1816 Kind Asten 09-05-1818
2 Gerardus Asten 21-05-1819 Asten 27-04-1843
Wilhelmina Berkvens
Asten 01-10-1873 Wolfsberg*

* hun dochter Petronella Kerkers keert later in dit huis terug

Maria Kerkers is op 12-12-1853 te Asten overleden en Adriaan Kerkers is op 12-03-1856 te Asten overleden. Het huis is waarschijnlijk verpacht aan Marcelis Meulendijks, geboren op 18-03-1800 te Deurne als zoon van Joannes van den Meulendijk en Joanna Maria Janssen. Hij is op 28-02-1840 te Asten getrouwd met Allegonda Linders, geboren te Asten op 24-04-1806 als dochter van Leonardus Marcelis Linders en Wilhelmina Verberne (zie Voormalig huis G517). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we hen terug op huizingnummer D60 en vanaf 1869 nummer D83:

04

Marcelis Meulendijks is op 14-09-1872 te Asten overleden en Allegonda Linders is op 27-04-1874 te Asten overleden. Hun zoon Willem Meulendijks, geboren te Asten op 29-06-1846, heeft wegens mshandeling nog moeten zitten, zoals gemeld in de Limburger Koerier van 14-03-1894.

Willem Meulendijks woonde toentertijd op de Merlenberg onder Deurne en is op 28-11-1896 te Deurne overleden.

De pacht van het huis wordt daarna overgenomen door Antonie Smits, geboren op 28-06-1846 te Asten als zoon van Willem Smits en Johanna Berkvens. Hij is op 09-02-1871 te Asten getrouwd met Elisabeth Driessen, geboren te Asten op 06-07-1846 als dochter van Gerardus Driessen en Elisabeth van Geffen.

Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis; Antonie Smits is te Asten op 17-10-1881 overleden en rechts uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1890 de verkoop van rogge voor zijn kinderen.

05

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-10-1889 nog een verkoop van dieren, landbouw-gereedschap, granen en huisraad, getuigende van een redelijk bezit:

06

Vanaf 1886 wordt het huis bewoond door Mathijs Strijbosch, geboren op 07-01-1851 te Asten als zoon van Anthonie Strijbosch en Anna Maria van de Kruijs. Hij is op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Theodora van der Loo, geboren te Deurne op 16-05-1855 als dochter van Johannes van der Loo en Maria Jelissen. Het huizingnummer van het huis over de periode 1879-1890 is D84:

07

Mathijs Strijbosch woont ook over de periode 1890-1900 met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer D89:

08

Mathijs Strijbosch verhuist naar de Wolfsberg en waarschijnlijk is er in die periode op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd en dat wordt bewoond door een nazaat van de eerder genoemde familie Kerkers. Petronella Kerkers is geboren op 26-11-1847 te Asten als dochter van Gerardus Kerkers en Wilhelmina Berkvens en kleindochter van Adriaan Kerkers en Maria Kerkers. Zij is op 08-01-1874 te Asten getrouwd met Bonaventura Slaats, geboren op 03-07-1843 te Asten als zoon van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens. Begin van de 20e eeuw zijn zij vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis E836) in dit huis met huizingnummer D105 komen wonen:

09

In een notariële akte wordt Bonaventura Slaats genoemd als lid van het armbestuur van Asten:

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 3182 Notarieel Archief Deurne inventaris nummer 99 akte nummer 196; 18-12-1883:
Notaris Karel Theodorus van Riet Deurne geeft roijement en brevet voor Johannes Hoefnagels, Lambertus Peeters en Bonaventura Slaats, alle drie wonende te Asten en te samen uitmakende en vertegenwoordigende het Algemeen Armbestuur van Asten.

Bonaventura Slaats werd in 1885 gekozen in de gemeenteraad en werd in 1891 en 1909 herkozen, getuige onderstaande mededelingen in het Nieuws van de Dag van 27-07-1885 en 02-07-1909:

10 11

Ook werd hij begin 20e eeuw lid van de bijenhoudersvereniging1:

Met 1 Januari 1901 zijn als nieuwe leden tot de Nederlandsche Bijenhouders Vereeniging toegetreden bij de onderafdeling Asten: Gerrit Bakens, J. van Rees, Johannes van Lierop, Antonius Joosten, Jan Bosch, Jan Dielissen, J. van Heugten, A. Peeters, B. Slaats, A. Lintermans, A. Driessen, Adrianus van Heugten, Hendrik van Heugten, P. Verrijt, Johannes Koolen, Antonius Peeters. Allen te Asten wonende.

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D94 en D89 ook bekend staand als Voorste Heusden 5:

12

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-01-1924 wordt de gouden bruiloft van Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers besproken:

Ook in de periode 1930-1938 wonen Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers met hun gezin in het huis op Voorste Heusden 5:

13

Petronella Kerkers is op 15-01-1933 te Asten overleden en Bonaventura Slaats is op 24-11-1933 te Asten overleden. Hij was destijds de oudste inwoner van Asten, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1933.

Hun zoon Hendrikus Slaats, geboren te Asten op 26-12-1887, is daarna in het huis komen wonen. Hij is op 27-04-1915 te Asten getrouwd met Johanna Berkvens, geboren te Asten op 03-07-1885 als dochter van Peter Berkvens en Anna Maria van Helmond. 

Het adres waar zij woonden staat dan nog steeds bekend als Voorste Heusden 5:

14

In het Peelbelang van 25-11-1944 meldt Hendrikus Slaats het verlies van twee jonge koeien en de vondst van een andere jonge koe:

15

Johanna Berkvens is op 02-02-1970 te Helmond overleden en Hendrikus Slaats is op 22-10-1980 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Op de plaats van het huis staat nu een uit 1890 daterende boerderij op het adres Voorste Heusden 11, waarvan met streetview een afbeelding:

18

Overzicht bewoners

Kadasternummer E75
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E75 1832 Adriaan Jan Kerkers Asten 20-05-1793
Voorste Heusden 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1815-1856 Adriaan Jan Kerkers Asten 20-05-1793 Maria Kerkers Asten 25-03-1776 12-03-1856
1856-1859 Marcelis Meulendijks Deurne 18-03-1800 Allegonda Linders Asten 24-04-1806
D60 1859-1869 Marcelis Meulendijks Deurne 18-03-1800 Allegonda Linders Asten 24-04-1806 14-09-1872
D83 1869-1879 Antonie Smits Asten 28-06-1846 Elisabeth Driessen Asten 06-07-1846
D84 1879-1886 Antonie Smits Asten 28-06-1846 Elisabeth Driessen Asten 06-07-1846 17-10-1881
D84 1886-1890 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1851 Theodora van der Loo Deurne 16-05-1855
D89 1890-1900 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1851 Theodora van der Loo Deurne 16-05-1855 naar Wolfsberg
D105 1900-1910 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
D94 1910-1920 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
D89 1920-1930 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
5 1930-1933 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847 24-11-1933
5 1933-1938 Hendrikus Slaats Asten 03-07-1885 Johanna Berkvens Asten 26-12-1887
Referenties
  1. ^Nederlandse Bijenhouders Vereniging (library.wur.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024, 12:22:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen