logo

De Vonder Homepagina


Voorste Heusden 47

In 1893 leidde de ontginningen en toename van het doorgaande verkeer zowel tot de bouw van enkele woonhuizen en een uitbreiding van het aantal boerderijen als tot de bouw in 1893 van de Coöperatieve Roomboterfabriek 'de Hoop' aan de Voorste Heusden. Op bouwland E102 wordt in opdracht van Peter Martens een boterfabriek gebouwd onder kadasternummer E1780, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

De Peel- en Kempenbode van 09-09-1893 maakt melding van de bouw van de fabriek:

In de Noord Brabanter van 27-05-1895 lezen we dat er een ongeluk is gebeurd bij de boterfabriek met een op hol geslagen paard. Het betreft waarschijnlijk Wilhelmus Haasen, die op 18-05-1895 te Asten is overleden (zie Voormalig huis E452).

 

 

De krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1901 meldt dat er een ongeluk in de boterfabriek heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat de eigenaar van de fabriek nog niet op de hoogte was van veiligheidsvoorschriften:

01a

Rond 1908 wordt de fabriek, die tot dan toe in handen was van de familie Martens, aan de Asten Heusden Roomboterfabriek 'de Hoop' verkocht. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wordt de fabriek genoemd als Stoomgraanmolen met huizingnummer D96:

02

In Asten waren er destijds drie zuivelfabrieken, waaronder De Hoop1:

In 1917 schakelt men inderdaad van handkracht over op een stoommachine en spreekt men van een stoomzuivel fabriek, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-01-1917.

 

In 1918 wordt het 25-jarige bestaan gevierd, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-12-1918 en daaronder een foto van de fabriek:

01

Tot 1927 was de roomboterfabriek gevestigd in het pand waar nu nog van Meel woont en daarna heeft nieuwbouw plaatsgevonden, waarbij het ook als groothandel en mengvoerbedrijf diende. Linksonder de aanbesteding voor de verbouw in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant va 22-07-1926 en rechtsonder de kadasterkaart met het nieuwe kadasternummer E1942:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1936 wordt de opheffing van de fabriek genoemd.

03

De aansluiting van stoomzuivelfabriek 'de Hoop' te Heusden naar de stoomzuivelfabriek 'de Oude Molen' (zie de Oude Molen) had nogal wat voeten in aarde, zoals mogen blijken uit onderstaande krantenartikelen, waarbij de bestuurlijke en geestelijke adviezen de doorslag hebben gegeven:

Zuid-Willemsvaart van 05-01-1934 en Zuid-Willemsvaart van 05-02-1934:

Zuid-Willemsvaart van 12-02-1934 en Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 18-01-1934:

Zuid-Willemsvaart van 09-02-1934 en Zuid-Willemsvaart van 16-02-1934:

In de periode 1920-1930 is Gerardus Martinus van den Broek in het oude gebouw van de boterfabriek komen wonen. Gerardus Marinus van den Broek is geboren te Someren op 21-12-1897 als zoon van Cornelis van den Broek en Francisca van Horik (zie Voorste Heusden 43). Hij is op 11-05-1928 te Asten getrouwd met Johanna Maria Bukkems, geboren te Asten op 16-02-1902 als dochter van Antonie Bukkems en Helena Maria Koolen (zie ). Het huizingnummer van het huis is D96 en staat ook bekend als Voorste Heusden 23:

04

Ook in de periode 1930-1938 wonen Gerardus Martinus van den Broek en Johanna Maria Bukkems met hun gezin op de Voorste Heusden 23, maar verhuizen rond 1935 via de Meijelscheweg naar het Sengers Broek:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-11-1932 en van 10-08-1934 de geboortes van zonen Antonius en Franciscus:

06 07

Johanna Maria Bukkems is op 19-09-1962 te Helmond overleden en Gerardus Marinus van den Broek is op 16-01-1983 te Deurne overleden en onder de bidprentjes bij hun overlijden:

08 09

In het huis op de Voorste Heusden 23 komt wonen Karel Petrus van Meel, geboren op 24-12-1904 te Someren als zoon van Willem van Meel en Johanna Maria Sauve. Hij is op 10-05-1935 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Hubertina Peeters, geboren te Nederweert op 06-03-1910 als dochter van Adrianus Peeters en Anna Maria Velter:

10

Eind 1934 is ook de fabriek verkocht aan Karel Petrus van Meel, zoals linksonder blijkt uit de verkoop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1934. Er vindt daarna een verbouwing plaats, zoals te zien is op kadasterkaart rechtsonder.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1938 en die van 14-04-1939 de geboortes van dochters Maria en Odilia:

11 12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1941 de geboorte van dochter Wilhelmina en in het Peelbelang van 21-10-1944 biedt Karel van Meel zich aan als werkzoekende:

13 14

Karel Petrus van Meel is op 22-05-1972 te Asten overleden Maria Elisabeth Hubertina Peeters is op 09-04-1989 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

De drukkerij van Meel is in 1972, onder leiding van opvolger Wim van Meel, gerenoveerd en heeft nu het adres Voorste Heusden 47, waarvan met streetview een afbeelding:

17

Na het overlijden van Wim van Meel te Asten op 05-01-2017 is de drukkerij beëindigd en het huis daarna verkocht. 

Overzicht bewoners

Voorste Heusden 23
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1893-1900 oprichting fabriek
1900-1910 roomboterfabriek
D101 1910-1920 roomboterfabriek
D96 1920-1927 stoomzuivelfabriek nieuwbouw
D96 1927-1930 Gerardus van den Broek Someren 21-12-1897 Johanna Maria Bukkems Asten 16-12-1902
23 1930-1935 Gerardus van den Broek Someren 21-12-1897 Johanna Maria Bukkems Asten 16-12-1902 naar Sengers Broek
23 1935-1938 Karel Petrus van Meel Someren 24-12-1904 Maria Elisabeth Hubertina Peeters Nederweert 06-03-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 31 december 2023, 12:12:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen