logo

De Vonder Homepagina


Voorste Heusden 53 en 55

Jan Willems is geboren rond 1645 en is op 06-07-1676 te Asten getrouwd met Johanna Jan Daniels, geboren rond 1645:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Willems et Joanna Jansen; testes Willemina Hendrix et Mattias Hendrix.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Willems en Joanna Jansen; getuigen Willemina Hendrix en Mattias Hendrix.

01

Het gezin van Jan Willems en Johanna Jan Daniels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 25-07-1676 Kind Asten ±1676
2 Henricus Asten 21-10-1677
3 Johanna Asten 23-04-1679
4 Henricus Asten 16-12-1680
5 Johannes Asten 22-11-1682 Asten ±1710
Dirs Antonis Goorts
Asten ±1718
6 Anna Asten 27-02-1685 Asten 21-12-1712
Steven Anthonis Stevens
Asten 19-09-1753
7 Egidius Asten 09-06-1688
8 Mechtildis Asten 16-04-1690 Asten 03-03-1726
Frans Willem Loomans
Asten 04-07-1751 zie Voormalig huis E127
9 Maria Asten 29-05-1693 Dirck Lamers

Bij de verpondingen van 1713 bewoont de juist met dochter Anna getrouwde Steven Antonis het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 73:
Steven Antonis. In de bede ƒ 0-14-0.

Jan Willems is op 10-12-1725 te Asten overleden en Johanna Jan Daniels is op 26-03-1726 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 59 verso; 12-02-1727:
Hendrik Jan Willems, Dirck Lamers man van Mary Jan Willems, Steven Antonis man van Anna Jan Willems, Francis Willem Loomans man van Mechel Jan Willems, Vrijns Jan Evers als geëde momboir over Antony, zoon van Jan Jan Willems en Dirs Antonis Goorts. Allen kinderen van Jan Willems en Jenneke Jan Dielis, op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e blinde lot krijgt Steven Antonis een deel van het aangelag 2 lopense; naast Dirck Lambers; land de helft van den Hoydries geheel 3 lopense naast Dirck Lambers; groes 't voorste Hoyvelt 1 1⁄2 lopense naast Dirck Driessen; groes de Weyen 1 1⁄2 lopense naast Jelis van Helmont. ƒ 32,50 te ontvangen van Dirck Lambers.

Bij de verpondingen van 1737 is Steven Anthonis eigenaar en bewoner van het huis, zij woonden voor die tijd in Ommel (zie Jan van Havenstraat 42):

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 154:
Steven Antonis.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 0-14-0.

Anna Jan Willems is geboren te Asten op 27-02-1685 en op 21-12-1712 te Asten getrouwd met Steven Anthonis Stevens, geboren te Asten op 01-02-1686 als zoon van Antonius Stephani en Helena Hendrix (zie Emmastraat 31):

Juncti sunt matrimonio Stephanus Antonij Stevens et Anna Jan Willems cum dispensation in tertio grado affinitus equal; testes Wilhelmus van de Cruijs et Arnoldus Tijs Joosten.

In huwelijkse echt gebonden Stephanus Antonij Stevens en Anna Jan Willems met dispensatie voor derde graads verwantschap; getuigen Wilhelmus van de Cruijs en Arnoldus Tijs Joosten.

02

Het gezin van Steven Anthonis Stevens (de Laure) en Anna Jan Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 11-10-1713 > 1754
2 Hendrina Asten 27-08-1715 Asten 15-09-1754
Johannes Thijssen Cuypers
Asten 24-05-1767
Francis Jan Dystelblom
Asten 18-07-1779 zie Emmastraat 8

Het huizenquohier over de periode 1746-1766 meldt Steven Anthonis als eigenaar en bewoner en na diens overlijden worden zijn kinderen eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 6a Heusden Bewoners nummer 6a Heusden
1746 Steven Antonis Steven Antonis
1751 Steven Antonis Steven Antonis
1756 Steven Antonis Steven Antonis
1761 Steven Antonis Steven Antonis
1766 Jan Peters en Peter en Hendrien Stevens Jan Francis Lomans

Anna Jan Willems is op 19-09-1753 te Asten overleden en dochter Hendrien en man Jan Tijs Kuypers maken een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio; 29 09-09-1757:
Jan Tijs Kuypers en Hendrien Stevens, zijn vrouw, wonende ten huize van Steven Antonis, op Heusden. Jan Tijs Kuypers siekelijk na den lighaame. Zij testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. Al hun goederen aan de langstlevende van hen beide. Mochten uit dit huwelijk nog kind(eren) nagelaten worden dan zullen deze, na het overlijden van de langstlevende, hun erfgenaam worden. Anders gaan de nagelaten goederen naar de naaste bloetvrienden, ieder voor de helft, van hen, testateuren.

Steven Anthonis Stevens is op 23-03-1765 te Asten overleden en de erfenis van hem en Anna Jan Willems wordt verkocht aan Willem Daniel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 233; 12-02-1767:
Jan Peters, wonende te Deurne, Peter Stevens, wonende te Hamont, Hendrien Stevens weduwe van Jan Mattijs Kuypers. Zij verkopen ieder voor ⅓e deel aan Willem Daniel Coolen een huis, hof en aangelag op Heusden 1 lopense, ene zijde de weg, andere zijde Mattijs Kuypers; land en groes den Hoydries 2 lopense; groes het Eeusel 1 lopense; groes de Weye 1½ lopense. Koopsom ƒ 350,-.

Willem Daniel Coolen is geboren te Asten op 10-08-1739 als zoon van Daendel Petri Coolen en Anna Jacob van Heugten. Hij is op 29-01-1769 te Asten getrouwd met Antonia Joannis de Ketelaer, geboren te Someren op 27-08-1745 als dochter van Jan Ketelaars en Joanna Hurkmans:

03

Het gezin van Willem Daniel Coolen en Antonia Joannis de Ketelaer:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 07-11-1769 Kind Asten ±1769
2 Johanna Asten 19-11-1770 Kind Asten 09-08-1777
3 Petrus Asten 24-10-1772 Kind Asten 09-08-1777
4 Godefridus Asten 25-08-1775 Kind Asten 09-08-1777
5 Petrus Asten 20-01-1778 Asten 19-01-1821
Helena Berkers
Asten 22-08-1866 zie Antoniusstraat 1
6 Johanna Asten 03-08-1780 Asten 19-01-1821
Mathijs Jan Wilbers
Asten 11-03-1839 zie ook Voormalig huis G424
7 Anna Maria Asten 06-06-1783 Someren 11-02-1810
Hendrikus Lammers
Asten 28-02-1852 zie Voormalig huis E263
8 Johannes Asten 13-06-1785 Asten 10-11-1820
Hendrina Coolen
Asten 13-01-1859
9 Godefridus Asten 22-07-1788 Kind Asten ±1788

Willem Daandel Coolen heeft een schuld bij Hermina Christina van Flodrop:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 211 verso; 03-07-1777:
Willem Daandel Coolen, te Asten, is schuldig aan Hermina Christina van Flodrop, te Gestel ƒ 450,- à 3½ % en bij goede betaling 3%. Borg staat Jan Daandel Coolen. Schepenen Eyndhoven.

Een vreselijke brand treft het huis van Willem Daandel Coolen en zijn en drie kinderen komen om in de vlammenzee:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 140 verso; 11-08-1777:
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende op de voorste Heusden en, op zaterdag 9 augustus laatstleden, 's morgens om 5 à 6 uur seer schielijk afgebrand. Eigenaar Willem Daandel Coolen. Het huis is in zijn geheel afgebrand. Hierbij zijn verbrand en om het leven gekomen drie kinderen met name Jenneke, 7 jaar, Pieter, 5 jaar en Goort, 2 jaar deze zijn door de blusser er uit gehaald. Nog zijn vier melkbeesten en een jong beest verbrand. Waarde van het afgebrande huis ƒ 400,-.

Willem Daandel Coolen bouwt het huis weer op en dient een verzoek om vergoeding in:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 197 verso; 07-12-1778:
Willem Daandel Coolen, op Heusden, zijn huis is, op 09-08-1777, afgebrand en, op 11-08-1777, geschat op ƒ 400,-. Het huis is wederom opgetimmert. Hij verzoekt om een bijdrage van ƒ 100,-. Hij bezit namelijk geen ƒ 4000,- en is ook niet gegoed voor dat bedrag. Zie publicatie van Hare Hooge Moogendheden de dato 15-01-1765.

Willem Daandel Coolen krijgt het met het gezag van Asten aan de stok:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 168 verso; 01-03-1779:
Willem Daandel Coolen, 38 jaar, is, op donderdag, 4 februari laatstleden met zijn paard en kar gekomen van Someren. In de buurt van de voorste Velden heeft hij Hendrik Althousen, ondervorster en schutter en Hendrik Bernard, de bedeljager, ontmoet. Hendrik Althousen is op hem toegekomen, op de kar tastende, zei hij: "Hout stil, dat ik die kar visiteer". Waarop hij, deponent, heeft gezegd: "Ik laat de kar niet visiteren". Gezamelijk zijn zij toen richting Dorp gevaren en gekomen op de Cruyskesweg heeft hij, deponent, weer gezegd: "Laat mij na huys vaaren, ik hebber niet op als hetgeen ik nog hebbe". Althousen wilde dit niet toestaan. Gekomen in de Toerenstraat, zei Althuysen: "Ik arresteer U". Waarop hij, comparant zei: "Waarom arresteerde mij, brengt mij in een herrebergh op costen van ongelijke" en heeft de kar overgegeven en zijn paard vastgebonden bij het huis van Gerrit Verberne. Altuysen heeft daarop het houweel uit zijn, comparants, handen genomen en hem slagen toegebracht. Vluchtende in het huis van Gerrit Verberne is hij hier weer door Althuysen en Bernard uitgehaald en verscheidene malen met stok en sabel geslagen (zie kaart hieronder). Comparant is verder meegerukt en met paard en kar, telkens met de stok op het hoofd en lijf geslagen wordende, opgebracht naar den Drost. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

04

Er wordt nog wel een onderzoek verricht naar de hardhandigheden van het gezag:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 170; 01-03-1779:
Gerrit Verberne, 55 jaar, Arnoldus Vriens, 50 jaar en Peter Wagemans, 36 jaar, zij verklaren:
Gerrit Verberne dat hij, op 4 februari laatstleden, uit zijn huis voor de deur komende, Willem Daandel Coolen bij hem in huis kwam, zeggende: "Ik heb met turff buyten geweest, mag ik dat niet doen". Hij comparant heeft toen gezegd: "Ja". En als hij, Coolen, bij hem in huis zijnde, dan zijn ook Althuysen en Bernard binnengekomen. En heeft Althuysen, Willem Coolen met zijn haar gevat en tegen de kin gestoten en hij heeft Bernard met een houtje eens zien slaan. Comparant heeft bezwaar gemaakt tegen de actie in zijn huis, waarop zij gedrieën zijn weggegaan.
Arnoldus Vriens heeft gezien dat Althuysen, bij de huizen van Gerrit Verberne en Jan Tijssen, met een stok op Willem Daandel Coolen heeft geslagen.
Peter Wagemans zegt hetzelfde als Arnoldus Vriens. Zij bevestigen een en ander onder eede.
Ook is er een boete met betrekking tot het steken van turf:
Asten Rechterlijk Archief 25 folio 58 verso; 30-06-1783:
Omdat er klachten waren dat de sloot in de Venne, door hen, die daar een turfveld hebben, niet goed werd opengehouden is, op 25 juni, na aanmaning om een en ander in orde te maken, een visitatie gedaan. De volgende personen zijn in gebreke gebleven:
Pieter Tiele Coolen, aan den Dijk, weduwe Martinus van Hooff, weduwe Wilbert van Bussel, weduwe Jan Paulus van Dijk, Ambrosius Bakens, in het Dorp, weduwe Jan Paulus van Dijk, Willem Daandel Coolen. Zij hebben ieder een breuk bekomen van ƒ 1,-.
Op 16 dezer is Willem Daandel Coolen bevonden eerst vlicke te steecken en kort daarna nog int mayen van hey, op Heusden, agter de Nieuwe Erve. Volgens artikel 23 wordt hij beboet met ƒ 4-10-0.

Een noodlottig ongeval van schaapsjongen in dienst bij Willem Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 30; folio 174 verso; 07-07-1783
Godefridus Sauvé, chirurgijn, heeft ten huize van Jan Lomans, op Heusden, een dood kind gevisiteerd, zijnde Paulus Arnoldus Verschuure, 12 jaar en wonende te Someren. Dit kind woonde als schaapsherder bij Willem Coolen, op Heusden, en is gistermiddag met de schapen op de hei geweest. De schapen zijn gisteravond thuis gekomen, doch de jongen niet. Gisteravond is er naar gezocht en deze morgen weer door voornoemde Willem Coolen, IJsbout Hendriks en Johannes Lomans, als buren. De jongen is gevonden in een leeg geturfde kuil alwaar hij onder de modder lag. Er zijn geen uiterlijke tekenen van kwetsuren gevonden en alles wijst op een dood door verdrinking.

Paulus Arnold Verschuure is geboren te Someren op 30-08-1771 als zoon van Arnoldus Paulus Verscheuren en Helena Gysbertus van den Alenbergh. Hieronder de originele tekst in het archief:

05 06

In de bewoningslijst over de periode 1771-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Willem Daniel Coolen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6a Heusden Bewoners nummer 6a Heusden
1771 Willem Daandel Coolen Willem Daandel Coolen
1776 Willem Daandel Coolen Willem Daandel Coolen
1781 Willem Daandel Coolen Willem Daandel Coolen
1798 Willem Coolen Willem Daandel Coolen
1803 Willem Coolen Willem Coolen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 144 verso:
Willem Koolen.
Nummer 6a huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Willem Daandel Coolen verwondt de schouwer aan zijn schouder:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 225 verso; 13-10-1800:
Op woensdag, 24 september laatstleden zijn wij, als leden der municipaliteit, de herschouw gaan doen over de rivieren en waterlopen bezijden Heusden en boven de Aa. Wij hadden bij de schouw een veld gevonden van de weduwe Pieter Slaats, in gebruik bij Hendrik Goris, waar de rivier niet behoorlijk geveegd was. Hendrik Althuys, heeft de herschouw uitgevoerd en gerapporteerd, dat hij, terugkomende over de pad van Hendrik van den Eynden, op Pieter van Loon uitschietende, in het straatje bij Dirk Jan Coolen en de weduwe Mattijs Verrijt, door voorschreven pad lopende door Willem Daandel Kolen met een hout op de rechterschouder geslagen is, zodanig dat dit hout brak. De reden van dit slaan kan alleen zijn dat hij, voornoemde Willem, op 27 juni laatstleden heeft aangebracht wegens het op verboden plaatsen hei of strooisel halen.

07

Links zien we het pad dat de schouwer moet hebben gegaan op de kadasterkaart van 1832. De namen van de in het stuk genoemde mensen en hun huizen zijn in blauw weergegeven en het gevolgde pad in rood.

Onder op de topografische kaart van 1925 is het pad nog goed te herkennen. Het is mogelijk hetzelfde pad als het door Piet Aarts beschreven Kerkpad, een weg die Heusdenaren gingen om naar de kerk van Asten te komen.

 

08

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 bewoont zoon Jan Willem Daniel Coolen het huis:

Kadaster 1811-1832; E119:
Huis en erf, groot 02 roede 79 el, het Heusden hoekje, klassen 9.
Eigenaar: Jan Willem Daniel Coolen.

09

10

Willem Daniel Coolen is op 26-04-1823 te Asten overleden en Antonia Joannis de Ketelaer is te Asten op 21-08-1830 overleden. Na het overlijden van hun moeder verdelen de kinderen de goederen:

Notarieel Archief Asten 65-84; 24-12-1830:
Jan, Piet Coolen, Johanna Maria Coolen weduwe van Mathijs Dirk Wilbers, met Johannes Wilbers haar zoon, Anna Maria Coolen weduwe van Hendrik Lammers, verdelen de goederen van hun ouders, Willem Coolen en Antonetta de Ketelaar. 1e lot huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, op Heusden, groot 20 roede 46 el, ene en andere zijde kinderen Jan Lomans.

Zoon Johannes Willems Coolen is geboren te Asten op 13-06-1785 en op 10-11-1820 te Asten getrouwd met Hendrina Coolen, geboren te Asten op 25-02-1790 als dochter van Francis Coolen en Johanna van Moorsel. Johannes Willems Coolen is op 13-01-1859 te Asten overleden, maar zijn vrouw Hendrina Coolen en hun kinderen wonen volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 in het huis met huizingnummer D70 en vanaf 1869 nummer D93:

11

Hendrina Coolen is op 22-05-1879 te Asten overleden en haar zoon Willem Kolen, geboren te Asten op 15-09-1824 wordt eigenaar van het huis. Hij is op 29-05-1865 te Asten getrouwd met Hendrica de Smit, geboren te Asten op 28-02-1839 als dochter van Pieter Willem Smits en Maria Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 komen zij vanuit Ostade (zie Slotweg 4) in het huis met huizingnummer D98 wonen.

12

Hendrica Smits overlijdt te Asten op 11-01-1883 en Willem Kolen woont ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 tot zijn overlijden te Asten op 01-02-1908 in het huis met huizingnummer D99 en D116:

13

Daarna woont dochter Antonia Kolen, geboren te Asten op 26-12-1867 in het huis. Zij is te Asten op 03-02-1893 getrouwd met Leonardus van Tilburg, geboren te Asten op 12-05-1863 als zoon van Pieter van Tilburg en Johanna Verrijt. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D102, ook bekend staand als Voorste Heusden 27:

14

Antonia Koolen is op 13-01-1923 te Asten overleden en Leonardus van Tilburg is op 09-01-1931 te Asten overleden. De kinderen zijn na hun overlijden vrijwel allen elders gaan wonen.

Allen hun zoon Franciscus en dochter Paulina van Tilburg, geboren te Asten op 27-11-1903, zijn daarna in het huis komen wonen. Zij is op 27-04-1928 te Asten getrouwd met Wilhelmus Aarts, geboren op 19-01-1903 te Asten als zoon van Gerardus Aarts en Godefrida Berkers. Paulina van Tilburg is op 07-09-1933 te Asten overleden en hieronder haar akte van overlijden:

15

Wilhelmus Aarts is op 24-05-1935 te Asten hertrouwd met Hendrika Johanna van den Boer, geboren te Asten op 25-07-1907 als dochter van Johannes van den Boer en Hendrica Peters.

De onderstaande mededelingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1939 en van 16-04-1942, vermelden de geboortes van dochter Anna en zoon Wilhelmus:

16 17

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 staan beide echtgenotes van Wilhelmus Aarts genoemd op het adres Voorste Heusden 27:

18

Tijdens een storm in 1945 komt hun 4-jarige zoon om het leven, zoals gemeld in het Helmondsch dagblad van 31-12-1945:

18a

Wilhelmus Aarts is op 21-12-1950 te Helmond overleden en Hendrika Johanna van den Boer is op 22-08-1996 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Wilhelmus Aarts en het bidprentje van Hendrika Johanna van den Boer bij haar overlijden:

19

20 21

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een gesplitst huis de huidige adressen Voorste Heusden 53 en 55 die beiden uit 1930 dateren:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Steven Anthonis Asten 01-02-1686
Heusden huis 6a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1746 Steven Antonis Asten 01-02-1686 Steven Antonis Asten 01-02-1686
1751 Steven Antonis Asten 01-02-1686 Steven Antonis Asten 01-02-1686
1756 Steven Antonis Asten 01-02-1686 Steven Antonis Asten 01-02-1686
1761 Steven Antonis Asten 01-02-1686 Steven Antonis Asten 01-02-1686
1766 Jan Peters, Peter, Hendrien Stevens Asten 11-10-1713 Jan Francis Lomans Asten 01-12-1729
1771 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739
1776 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739
1781 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739
1798 Willem Coolen Asten 10-08-1739 Willem Daandel Coolen Asten 10-08-1739
1803 Willem Coolen Asten 10-08-1739 Willem Coolen Asten 10-08-1739
Kadasternummer E119
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E119 1832 Jan Willem Coolen Asten 13-06-1785
Voorste Heusden 27
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1830 Willem Daniel Coolen Asten 10-08-1739 Antonia Joannis Ketelaers Someren 27-05-1745 21-08-1830
1830-1859 Jan Willem Coolen Asten 13-06-1785 Hendrina Coolen Asten 25-02-1790 13-01-1859
D70 1859-1869 Hendrina Coolen Asten 25-02-1790 weduwe Coolen
D93 1869-1879 Hendrina Coolen Asten 25-02-1790 weduwe Coolen 22-05-1879
D94 1879-1890 Willem Kolen Asten 15-09-1824 Hendrica de Smit Asten 28-02-1839 11-01-1883
D99 1890-1900 Willem Kolen Asten 15-09-1824 met kinderen
D116 1900-1908 Willem Kolen Asten 15-09-1824 met kinderen 01-02-1908
D116 1908-1910 Leonardus van Tilburg Asten 12-05-1863 Antonia Kolen Asten 26-12-1867
D107 1910-1920 Leonardus van Tilburg Asten 12-05-1863 Antonia Kolen Asten 26-12-1867
D102 1920-1930 Leonardus van Tilburg Asten 12-05-1863 Antonia Kolen Asten 26-12-1867 13-01-1923
27 1930-1931 Leonardus van Tilburg Asten 12-05-1863 met kinderen 09-01-1931
27 1931-1933 Willem Aarts Asten 19-01-1903 Paulina van Tilburg Asten 27-11-1903 07-09-1933
27 1933-1938 Willem Aarts Asten 19-01-1903 Hendrika Johanna van den Boer Asten 25-07-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2024, 08:54:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen