logo

De Vonder Homepagina


Voorste Heusden 7

Pieter Gerardus van Loon is geboren te Deurne op 08-03-1736 als zoon van Gerardus Johannis van Loon en Goverdina Antony Meulendijkx. Hij is op 21-11-1762 te Asten getrouwd met Beatrix Petri van Riet, geboren te Asten op 10-05-1731 als dochter van Petrus van Riet en Petronella van Ent (zie Voormalig huis G583):

01

Het gezin van Pieter Gerardus van Loon en Beatrix Petri van Riet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Petronella Asten 26-03-1764 Kind Asten 12-10-1779
2 Johannes Asten 29-01-1766 Asten 11-06-1797
Elisabeth Peter Moonen
Asten 19-12-1814
3 Helena Asten 19-11-1767 Asten 21-10-1798
Martinus Peter van Bussel
Asten 03-03-1816 zie Voormalig huis G525
4 Antonius Asten 08-10-1769 Asten 13-11-1796
Helena Petri van Bussel
Asten 06-05-1835 zie Voormalig huis E65
5 Petrus Asten 14-02-1772 Asten 03-02-1805
Antonia Dirk van Gennip
Asten 26-09-1854
6 Anna Maria Asten 26-12-1774 Kind Asten ±1774
7 Gerardus Asten 06-09-1776 Kind Asten ±1776

In het huizenquohier van Asten over de periode 1766-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Pieter van Loon eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 2k Heusden Bewoners nummer 2k Heusden
1766 Pieter van Loon Pieter van Loon
1771 Pieter van Loon Pieter van Loon
1776 Pieter van Loon Pieter van Loon
1781 Pieter van Loon Pieter van Loon
1798 Pieter van Loon Pieter van Loon
1803 Pieter van Loon Pieter van Loon

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 42:
Pieter van Loon.
Nummer 2 huijs, hof en aangelag.

Beatrix Petri van Riet is op 17-08-1793 te Asten overleden en Pieter Gerardus van Loon is te Asten op 10-03-1820 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811 -1832 staat zoon Petrus van Loon, geboren te Asten op 14-02-1772, als eigenaar genoemd.

Kadaster 1811-1832; E59:
Huis en erf, groot 04 roede 14 el, het Heusden hoekje, klassen 9.
Eigenaar: Piet Jan van Loon.

02

03

Petrus van Loon is geboren te Asten op 14-02-1772 en op 03-02-1805 te Asten getrouwd met Antonia Theodori van Gennip, geboren te Asten op 20-04-1784 als dochter van Theodorus Arnoldus van Gennep en Maria Arnoldi Thielen (zie Voormalig huis F191):

04

Het gezin van Petrus van Loon en Antonia Theodori van Gennip:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Beatrix Asten 07-12-1805 Asten 04-02-1842
Hendricus van Bussel
Asten 23-12-1875 zie Behelp 2A
2 Arnoldus Asten 12-02-1808 Asten 24-04-1846
Hendrika van den Eijnde
Asten 09-12-1890 zie Rinkveld 1
3 Petronella Asten 05-10-1810 Asten 12-04-1839
Wilhelmus van Deursen
Asten 23-04-1879 zie Bergdijk 11
4 Elisabeth Asten 21-07-1813 Kind Asten 23-05-1828
5 Helena Asten 19-07-1816 Kind Asten 19-07-1816
6 Joanna Asten 25-09-1817 Ongehuwd Asten 15-09-1840
7 Helena Asten 19-04-1821 Kind Asten 22-10-1821

Antonia Theodori van Gennip 28-05-1821 te Asten overleden en Petrus van Loon is op 26-09-1854 te Asten overleden. Aangezien hun kinderen jong overleden zijn of elders binnen de gemeente Asten wonen, is het huis verkocht. De  koper volgens de de kadastrale legger is Hendrikus Ceelen, geboren te Asten op 22-05-1795 als zoon van Wilhelmus Joannis Ceelen en Wilhelma Henrici van Tilborgh (zie Voormalig huis E1035). Hij is te Asten op 23-11-1817 getrouwd met Johanna Maria Sleegers, geboren te Asten op 16-11-1797 als dochter van Johannes Sleegers en Johanna Maria van Helmond (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D57:

05

Johanna Maria Sleegers is op 01-12-1865 te Asten overleden en Hendrikus Ceelen is op 28-10-1872 te Asten overleden. Hun dochter Hendrika Ceelen, geboren te Asten op 03-12-1822 en zus van Wilhelmina Ceelen (zie Voormalig huis E146), is daarna in het huis met dan huizingnummer D80 komen wonen. Zij is op 21-02-1862 te Asten getrouwd met Willem Dielissen, geboren te Asten op 21-12-1825 als zoon van Jelis Dielissen en Joanna Maria van Bussel (zie Voormalig huis E76) en broer van Catharina en Anna (zie Voormalig huis E132). Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D81 en Willem Dielissen is op 25-12-1890 te Asten overleden. Over de periode 1890-1900 en 1900-1910 woont Hendrika Ceelen met haar gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D86 en D102:

06

Hendrika Ceelen vertrekt in 1909 naar haar dochter Maria, geboren te Asten op 29-11-1867, op de Stipdonk onder Lierop. Maria Dielissen is op 04-05-1894 te Asten getrouwd met Johannes van Bussel, geboren te Lierop op 06-05-1855 als zoon van Arnoldus van Bussel en Petronella van Vlerken.

Johannes van Bussel is dan eigenaar en verhuurt het huis aan derden en vanaf die tijd wordt het huis bewoond door Hendrikus Aloisius Hoefnagels, geboren op 29-07-1883 te Asten als zoon van Joannes Hoefnagels en Petronella Smits (zie Voormalig huis G857). Hij is op 22-01-1909 te Asten getrouwd met Geertruida Haazen, geboren te Asten op 08-08-1881 als dochter van Hendrikus Haazen en Johanna Maria Berkers (zie Voormalig huis E146). Rechts de foto's van Hendrikus Aloisius Hoefnagels en Geertruida Haazen.

Ook over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis D91:

07

Hendrikus Aloisius Hoefnagels verhuist met zijn gezin rond 1920 naar D94 (zie Voormalig huis E146) en in het huis komt wonen Jacobus Neervens, geboren te Asten op 10-02-1899 als zoon van Pieter Neervens en Francisca Verhoijsen (zie Voormalig huis B431). Hij is op 07-05-1924 te Bakel getrouwd met Gordina Maria van Tilburg, geboren te Helmond op 05-05-1898 als dochter van Josephus van Tilburg en Luitgarda Roefs. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D86, ook bekend als Voorste Heusden 1:

08

Jacobus Neervens verhuist rond 1921 met zijn gezin naar Deurne; Jacobus Neervens is op 20-03-1964 te Brouwhuis overleden en Gordina Maria van Tilburg is op 21-01-1973 te Brouwhuis overleden.

Het huis wordt daarna verhuurd aan en bewoond door Karel Hurkmans, geboren te Asten op 28-11-1880 als zoon van Michael Hurkmans en Francijna Berkers (zie Voormalig huis E393). Hij is op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Francisca Haazen, geboren te Asten op 23-06-1883 als dochter van Hendrikus Haazen en Wilhelmina van Dijk (zie Beekstraat 17). Zij komen vanuit D93 (zie Voormalig huis E96) in het huis met huizingnummer D86 wonen:

Zij verhuizen rond 1926 naar D156 (zie Voormalig huis E508) en het huis is vermoedelijk enige tijd onbewoond geweest. Eigenaar Johannes van Bussel is op 05-12-1932 te Lierop overleden en het huis komt in bezit van zoon Petrus van Bussel.

Petrus (Piet) van Bussel is geboren te Asten op 27-12-1901 als zoon van Johannes van Bussel en Maria Dielissen. Hij is op 27-01-1933 te Asten getrouwd met Johanna Maria van de Ven, geboren te Asten op 16-12-1904 als dochter van Antonius van de Ven en Catharina Adriaans (zie Oostappensedijk 22).

Door vereniging en herbouw rond 1936 krijgt het huis kadasternummer E2036, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin op Voorste Heusden 1:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1933 de geboorte van dochter Catharina:

09

Petrus (Piet) van Bussel is in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door een granaat op 09-10-1944 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Johanna Maria van de Ven is op 14-02-1999 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte uit Eindhoven van Petrus van Bussel en het bidprentje bij het overlijden van Johanna Maria van de Ven:

11 12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-02-1937 komen we ook het echtpaar Derks-Gielen tegen als woonachtig op het adres Voorste Heusden 1:

13

Jan Martin (Tinus) Derks is geboren te Horst op 23-04-1913 als zoon van Jakob Derks en Maria Hubertina Nooijen. Hij is op 09-10-1936 te Nederweert getrouwd met Anna Hendrina (Anna) Gielen, geboren te Nederweert op 26-02-1910 als dochter van Martinus Gielen en Johanna Hendrina Frenken. In de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin op Voorste Heusden 1 en verhuizen later naar Meijelscheweg 47:

14

Anna Hendrina (Anna) Gielen is op 01-04-1994 te Geldrop overleden en Jan Martin (Tinus) Derks is te Asten op 15-06-2002 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

Het oorspronkelijke huis is rond 1950 deels gesloopt en ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1935 daterend huis met het adres Voorste Heusden 7, waarvan hieronder een streetview:

17

Overzicht bewoners

Heusden huis 2k
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
1771 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
1776 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
1781 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
1798 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
1803 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736
Kadasternummer E59
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E59 1832-1854 Piet Jan van Loon Asten 14-02-1772
E59 1854-1872 Hendrikus Ceelen Asten 22-05-1795
E59 1872-1909 Willem Dielissen Asten 21-12-1825
E50 1909-1933 Johannes van Bussel Lierop 06-05-1855
E59 1933-1936 Petrus van Bussel Asten 23-12-1901
E2056 1936-1938 Petrus van Bussel Asten 23-12-1901 vereniging en herbouw
Voorste Heusden 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Pieter Gerardus van Loon Deurne 08-03-1736 met kinderen 18-03-1820
1820-1854 Piet Jan van Loon Asten 14-02-1772 met kinderen 26-09-1854
D57 1859-1869 Hendrikus Ceelen Asten 22-05-1795 Maria Sleegers Asten 16-11-1797 28-10-1872
D80 1869-1879 Willem Dielissen Asten 21-12-1825 Hendrika Ceelen Asten 03-12-1822
D81 1879-1890 Willem Dielissen Asten 21-12-1825 Hendrika Ceelen Asten 03-12-1822
D86 1890-1900 Willem Dielissen Asten 21-12-1825 Hendrika Ceelen Asten 03-12-1822 25-12-1890
D102 1900-1909 Hendrika Ceelen Asten 03-12-1822 weduwe Dielissen naar Lierop
D102 1909-1910 Hendrikus Hoefnagels Asten 29-07-1883 Geertruij Haazen Asten 08-08-1881
D91 1910-1920 Hendrikus Hoefnagels Asten 29-07-1883 Geertruij Haazen Asten 08-08-1881 naar D94
D86 1920-1921 Jacobus Neervens Asten 10-02-1899 Gordina Maria van Tilburg Helmond 05-05-1898 naar Deurne
D86 1921-1926 Karel Hurkmans Asten 28-11-1880 Francisca Haazen Asten 23-06-1883 naar D156
D86 1926-1930 onbewoond
1 1930-1933 onbewoond
1 1933-1936 Petrus van Bussel Asten 23-12-1901 Johanna Maria van de Ven Asten 16-12-1904
1 1936-1938 Jan Martin Derks Horst 23-04-1913 Anna Hendrina Gielen Nederweert 26-02-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024, 18:35:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen