logo

De Vonder Homepagina


Kasteellaan 1 tot en met 5

Bij de splitsing van het neerhuis bij het kasteel (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) komt het nieuwe deel toe aan Aalbert Verheijden:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 178 verso; 30-01-1756
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, namens Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, verpacht aan Aalbert Verheyen de nieuwe neerhuizing, met schuur en stallen, aan de linkerzijde, bij het inkomen van de bassecour van het kasteel en zoals verder getimmert zal worden. Uit de condities:
Het bakhuis zal samen met Hendrik van Geffen gebruikt moeten worden. Evenals een hoek van de nieuwe schop om de brant in te leggen. De noten van de grote notenboom zullen samen met Hendrik van Geffen gedeeld worden. De gehele singel om het kasteel kan gebruikt worden door de pachter met uitzondering van de aspersiebeddens en de vis op de grachten. De bassecour zal gebruikt worden met de hoevenaar van de andere neerhuizing. De slooten tusschen haar beyde, sijnde saamen weyde en diepe, alsmede de laane, Dijke off weegen gebruykende ider int bysonder off te saame wel en nabehooren moeten hoogen egaal houden daar geen quade off diepe gaate koome te veroorsaaken.
De pachter zal huis, schuur en stallen goed moeten onderhouden met luyken en lijmen en jaarlijks moeten leveren vier vijme goed dakstro en naar laats gebruik dekbanden en dekroeden moeten leveren. De pachter zal gedurende zijn pachting geen beemden of groes mogen breeken of besayen zonder toestemming van de verpachter. De pachter zal verder alle gebuurlijke regten, weegen, straaten, waterlaaten, slooten en gragten tot sijne costen moeten onderhouden, buyten calangie van de schouw. Bij in gebreke blijven zal hij de schouwboete moeten betalen. Alle sloten en gribben die nu gemaakt zijn in die staat te onderhouden en de aarde daaruit komend op de velden leggen en met mest omdoen en zodra mogelijk over het weiland brengen. Hij zal verder zorg dragen dat het water zijn loop kan hebben en als nog enige sloten of gribbe nodig zijn, deze moeten maken. De pachter zal in het laatste van zijn pacht int afscheyden van de hoeve 2⁄3e van de teul- en acker- en andere landen moeten besayen met welgemist koorn, soo rogge als garst en het resteerende 1⁄3e deel met somerkoorn, hetsij boekweyt of andere granen. De pachter zal geen vette aarde mogen afvaren, dan alleen bij zijn vertrek het rouwmist. De pachter zal geen achapen op de gehuurde goederen mogen houden. De teul- en akkerlanden zullen vrij zijn van het betalen of geven van tiende soo verre de Heeren van Asten regt hebben daarvan tienden te eysschen en anders niet.
En doordien de landerijen van de neerhuizingen zijn verdeeld zo is aan Aalbert Verheyen gebleven:
Den agtersten Reyenacker de zijde van de Wolfsberg, den akker het Schaapsdrieske, de helft van de Langenacker nevens het Hoyvelt van Pieter Slaats, de Heusdense of Campacker de helft van de zijde naar Someren, de helft van den ouden Hoff naast de sijde van het velt agter de schuur, groes het Aa-veltje, het Weyvelt agter de schuur waarin een weyvelt, het velt agter den Bogert met de Clavervelden en driessen daarnevens gelegen, den helen hoek naast het Weyvelt tot den Heusdensecampacker.
Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 105,- per jaar met inbegrip van bede, lands- en dorpslasten.
Deze acte is ook, ter goedkeuring, voorgelegd aan schepenen van 's-Hertogenbosch.

Aalbert Wilbers Verheijden is geboren te Asten op 29-10-1715 als zoon van Willebrordus Aelbers en Agnetis Jansen (zie Brand 15). Hij is op 23-11-1755 te Asten getrouwd met Maria Johannes Wilberts, geboren te Asten op 18-12-1726 als dochter van Johannes Wilbers en Maria Jan Frans Berkers (zie Voormalig huis A214):

01

Het gezin van Aalbert Wilbers Verheijden en Maria Johannes Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Agnes Asten 05-02-1757 Asten 22-02-1778
Jelis van Lierop
Asten 17-10-1779
2 Johannes Asten 24-01-1759 Asten 05-09-1784
Johanna Maria Petri Slaats
Asten 09-09-1819 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
3 Johanna Maria Asten 01-04-1761 Asten 23-01-1785
Johannes Thijs Slaats
Asten 28-07-1818 wonend te Vlierden en
zie Voormalig huis B93
4 Johanna Asten 26-08-1764 Kind Asten ±1764
5 Anna Asten 30-11-1767 Asten 22-01-1786
Marcelis Petri Berkers
Asten 23-09-1842 zie Voormalig huis B54

Aalbert Wilbers Verheijden verkoopt samen met zijn zwagers de erfgoederen van zijn schoonouders aan Dirk Jan Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 124; 27-05-1757:
Wilbert Jan Wilbers, Jennemie Jan Wilbers, Anna Jan Wilbers en Elisabet Jan Wilbers, Aalbert Verheyde getrouwd met Marie Jan Wilbers. Kinderen en erven van Jan Wilbers en Maria Jan Frans Berkers .Zij verkopen aan Dirk Jan Wilbers, hun broeder 5⁄6e, onverdeeld, deel in huis, hof en aangelag te Ostappen 4½ lopense , ene zijde Andries Peters, andere zijde Hendrik Roymans; land het voorste Ven 4½ lopense naast Andries Peters; land het agterste Ven 7 lopense naast Laurens Roymans; het groot Hoyvelt 10 lopense naast Andries Peters; den agtersten Dries 2 lopense naast Laurens Roymans; groes het Weyvelt 6 lopense naast de Heer van Straalen; land de Rayacker 1½ lopense naast de heer van Straalen. Koopsom ƒ 200,-.

Aalbert Wilbers Verheijden pacht samen met anderen tienden van de heer van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 205 verso; 15-07-1762:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Aalbert Verheyden, Hendrik van Geffen, Joost Kerkers en Pieter Slaats een clamptiende, de Heusdense tiende met de smaltiende met uitzondering van de Lammer tienden. Pachttermijn 2 jaar. Pachtprijs 550 vat rogge per jaar.

In de bewoningslijst over de periode 1756-1761 wordt de neerhuijsinge van het kasteel voor de helft bewoond door Aalbert Verheijden. Dit deel is dus uit oude stallen omgebouwd tot woning, bekend staand als het nieuwe neerhuis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Heusden Bewoners nummer 1 Heusden
1756 wederhelft tot een woning gemaakt Aalbert Verheijden
1761 wederhelft tot een woning gemaakt Aalbert Verheijden

Aalbert Wilbers Verheijden verhuist eind 1763 naar het oude neerhuis (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) en is te Asten op 14-10-1770 overleden en Maria Johannes Wilberts is te Asten op 23-09-1782 overleden. In de tussentijd verpachten de heren van Asten de hoeve aan Johannes Lambert Mutsaerts:

Asten Rechterlijk Archief 139 folio 10 verso, 05-12-1763:
Condities en voorwaarden waarop Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, verpacht het neerhuis van het kasteel zijnde een hoeve met circa 30 lopense zaailand en 60 lopense hooi- en weiland. Pachter wordt Jan Lambert Mutsarts, te Woensel. Pachttermijn 10 jaar. Pachtprijs ƒ 130,- per jaar vrij van lasten doch met inbegrip van diensten.

Johannes Lambert Mutsaerts is geboren te Woensel op 14-06-1722 als zoon van Lambertus Mutsaerts en Catharina Dircks. Hij is op 02-08-1750 te Woensel getrouwd met Catharina Goorts van de Gevel, geboren te Woensel op 09-11-1730 als dochter van Godefridus Linders van de Gevel en Mechtildis Peeter:

2 Augusti 1750; Joannes Lamberti Mutsaerts et Catharina Govardi Linders; testes fiere Wilhelma van Luijtelaar et Arnolda Bogaerts.

2 augustus 1750; Joannes Lamberti Mutsaerts en Catharina Govardi Linders; getuigen waren Wilhelma van Luijtelaar en Arnolda Bogaerts.

02

Het gezin van Johannes Lambert Mutsaerts en Catharina Goorts van de Gevel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Woensel 16-08-1750 Kind Woensel 08-03-1754
2 Lambertus Woensel 20-07-1752 Asten 08-08-1779
Petronella van Heugten
Asten 19-12-1813 *
zie ook Rinkveld 5
3 Agnes Woensel 30-05-1755 Kind Woensel 12-07-1755
4 Petrus Woensel 01-08-1757
5 Godefridus Woensel 07-07-1759 Kind Woensel 25-09-1759
6 Godefridus Woensel 10-07-1760 Kind Woensel 28-07-1760
7 Catharina Woensel 06-09-1761 Kind Woensel 21-09-1761
8 Marianne Woensel 24-10-1762 Kind Woensel 20-11-1762
9 Mechtildis Woensel 25-10-1763 Kind Asten ±1764
10 Godefridus Asten 19-11-1764 Asten 21-11-1802
Maria Janse van Hugten
Asten 24-06-1819 zoon Petrus
zie Voordeldonk 99
11 Anna Catharina Asten 25-12-1766 Asten 11-02-1798
Willem Pieter Verberne
Woensel 07-11-1829
12 Mechtildis Asten 05-06-1770 Kind Asten ±1770
13 Theodorus Asten 07-07-1771 Kind Asten ±1771

* hun dochter Petronella Mutsearts, geboren te Stratum op 14-10-1821 is op 25-07-1850 te Stratum getrouwd met Johannes Verberne, geboren te Tongelre op 13-04-1819 als zoon van Hendrikus Verberne en Regina de Wit. Laatsgenoemde laat zijn schoonzuster Lamberdina Mutsaerts, geboren te Asten op 21-02-1817, krankzinnig verklaren, zoals gemeld in de Nederlandsche staatscourant van 09-08-1875:

Lamberdina Mutsaerts woont dan in het Liefdehuis en is op 20-05-1891 te Asten overleden.

De knecht van Johannes Lambert Mutsaerts is gezien bij een opstootje:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 133 verso; 14-08-1767:
Verhoor van Gerrit Wegers, Peter Verreyt, Willem Willems van den Eerenbeemt, 18 jaar en Willem Laurens Bruystens.
Of zij weten, dat in of aan de herberg van Francis van den Eerenbeemt Francis van de Loverbosch met een klippel of hout op zijn arm is geslagen rond 9 uur 's avonds en wie dit gedaan kan hebben? Willem Willems van den Eerenbeemt meent enige beweging gezien te hebben dat Hendrik Jan Hendriks naar voornoemde Francis sloeg, zo hij dacht met een klippel. De overigen weten van niets.
Wie er nog meer bij waren en of ze nog meer gezien of gehoord hebben. Gerrit Wegers heeft onder andere de knecht van Jan Mutsers, Gerrit van Hugten, gezien; Peter Verreyt zag Andries Walraven; Willem Willems van den Eerenbeemt heeft Hendrik Jan Hendrix, Willem Vreynsen en Willem Willem Tijssen gezien en Willem Laurens Bruystens zag Hendrik Roeters. Zij hebben niet meer gezien dan het door hen verklaarde. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Het pachtcontract met Johannes Lambert Mutsaerts wordt verlengd:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 33 verso; 14-03-1774:
Jacobus Losecaat, drost en secretaris en als rentmeester van de Heeren van Asten geeft in huur aan Jan Lambert Mutsarts, wonende op de neerhuizinge van het kasteel, bij het binnenkomen links van de bassecour van het kasteel. Eerstelijk is onder deze verhuring begrepen de voorschreven woning en stal, aaneengelegen, gereserveerd, dat de op het kasteel wonende, den brand kunnen leggen zoals voorheen, doch de oven en bakhuis blijft voor beide hoevenaars in gebruik en heeft mede den binnensingel en halve hof met uitzondering van de twee voorste perken voor de kastelein. Een en ander als zoals bij vorige verhuringen is bepaald. De huurder zal de bassecour met de weduwe Aalbert Verheyen gebruiken.
En heeft mede in gebruik de helft van den Oudenhoff 6 lopense; den Langenacker nevens de pat na de Polder en nevens het velt bij Piet Slaats in gebruyk 8 lopense; den Vondelacker nevens de weg na Heusden 2½ lopense; den Ossenkampacker nevens de weg na Heusden en de andere zijde het Weyvelt 5 lopense; den Heusdensecamp nevens de weg en het volgende velt 11 lopense; een Hoyvelt van den Heusdensecamp nevens de laan tot aan het Weyvelt van de andere woning 25 lopense; land en groes tegenover het voorschreven Hoyvelt 10 lopense; hooi- en weiveld genaamd: het velt agter de schuur neven de lanen 36 lopense; groes het A-veltje aan de Steene Brug, dit heeft Jan van de Leensel in huur gehad 3½ opense.
Voorts zal de huurder de lanen neven de voorschreven. percelen lopende kunnen hoyen of weyen, mits geen schade toegebracht wordt aan de plantagien en zal het aan de verhuurder vrijstaan daar in of langs bomen te mogen omdoen. Het schaarhout op de laan van Heusdenseweg tot den drayboom, aan den Heusdensecamp zal voor de huurder zijn, als het bequaam is.
De huurder zal zorg dragen dat den boom gesloten blijft en andere zonder zijn toestemming niet er doorvaren of gebruiken. De voorschreven landerijen zijn tiendvrij met uitzondering van de Vondelacker en den Ossencamp. Huurtermijn: 8 jaar, aanvang 1774  op de normale tijden. De huurder mag onder de bomen niet mayen, vlaggen, graven en geen schapen houden of niet meer dan toegestaan. De huurder moet jaarlijks, boven zijn pacht, drie dagen werken met paard en kar, boven de hofdiensten die de andere naburen doen. De huurder zal jaarlijks boven de huur- en pachtgelden ƒ 130,- betalen waarin begrepen de beden, lands- en dorpsverpondingen.

In de loop van de tijd krijgt Johannes Lambert Mutsaerts financiële problemen en moet goederen verkopen om de huur te kunnen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 149; 18-04-1777:
Jan Mutzaard, wonende op de neerhuizing van het kasteel, verkoopt gereede goederen een os voor ƒ 15,-, twee koeien voor ƒ 20,-, vijf kopen latten voor ƒ 6,-, hooi en stro voor ƒ 13,-. Opbrengst ƒ 68,-.

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 211; 25-11-1777:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger contra Jan Lambert Mutzaerd, gedaagde. Betaling van ƒ 325-3-0 wegens achterstallige huur volgens huurcedulle de dato 05-12-1763 en 14-03-1774. Op de huurcedulle van 05-12-1763, de huur van het neerhuis van het kasteel met aanhorende landerijen. Hieraan is gedaagde, op 01-05-1774, schuldig gebleven ƒ 65-03-00. Op de cedulle van 14-03-1774 is gedaagde schuldig gebleven ƒ 260-00-00 zijnde twee jaar huur. In totaal ƒ 325-03-00

Catharina Goorts van de Gevel is als Catrien Jan Mutsers op 06-02-1778 te Asten overleden en de problemen voor Johannes Lambert Mutsaerts worden alleen maar groter:

Asten Rechterlijk Archief 151, 02-04-1778:
Jan Mutzaard, wonende op het neerhuis van het kasteel, verkoopt eenige gereede goederen twee koeien voor ƒ 39,-, twee kalveren voor ƒ 16,-, hooi en stro voor ƒ 26,-, een koperen koeketel ƒ 28,-. Totale opbrengst ƒ 157,-.

Asten Rechterlijk Archief 151, 15-07-1778:
Jan Mutsert verkoopt zijn oogst te velde staande op de hoeve van het kasteel. Opbrengst ƒ 136,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 193; 28-09-1778:
Jacobus Losecaat heeft, op 18-04-1777, eene vendue der mobilien en verdere haevelijke goederen van Jan Mutsaerts gehouden. Philips Booms, uit Someren, heeft daar een os gekocht voor ƒ 16-13-0 alles inbegrepen. Borg was Pieter Paulus. Wegens wanbetaling is deze borg aangesproken die, op 07-09-1778, de koop en de bijbehorende kosten, gemodereerd op ƒ 10-7-0, betaald heeft.

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 bewoont Johannes Lambert Mutsaerts het nieuwe neerhuis tot 1778:

Jaar Eigenaar nummer 1 Heusden Bewoners nummer 1 Heusden
1766 wederhelft tot een woning gemaakt Jan Mutserts
1771 wederhelft tot een woning gemaakt Jan Mutserts
1776 wederhelft tot een woning gemaakt Jan Mutserts

Johannes Lambert Mutsaerts verhuist naar elders in Asten (zie Dijkstraat 62) en is op 25-10-1798 te Asten overleden.

In 1778 wordt het nieuwe neerhuis verpacht aan Jelis Antony van Lierop:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 166; 22-01-1778
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Jelis van Lierop, op de Diesdonk de neerhuizing van het kasteel gelegen bij het opkomen van de linkerzijde van de Bassecour, met de bijbehorende zaai- en weilanden, zoals door Jan Mutsert wordt bewoond.

Agnes Verheijden is geboren te Asten op 05-02-1757 als dochter van eerder genoemde Aalbert Wilbers Verheijden en Maria Johannes Wilberts. Zij is op 22-02-1778 te Asten getrouwd met Jelis Antony van Lierop, geboren te Asten op 14-01-1757 als zoon van Antonius van Lierop en Wilhelma Aegidi van Heugten (zie Voormalig huis F1156). Agnes Verheijden is op 17-10-1779 te Asten overleden en Jelis Antony van Lierop is te Asten op 16-04-1780 hertrouwd met Anna Maria Pieter Tijs Slaats, geboren te Asten op 21-07-1762 als dochter van Petrus Slaets en Johanna Joannis van Dyk (zie Voormalig huis E856):

03

De gezinnen van Jelis Antony van Lierop met Agnes Verheijden en met Anna Maria Pieter Tijs Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind* Asten 12-10-1779 Kind Asten 12-10-1779
2 Agnes Asten 17-02-1781 Asten 05-02-1804
Arnoldus Petri van Bussel
Asten 09-02-1816 zie Voormalig huis C557
3 Antonius Asten 11-09-1782 Ongehuwd Asten 26-01-1810 Heusden
4 Johannes Asten 25-11-1783 Asten 31-01-1813
Anna Maria van der Weerden
Asten 30-08-1818
5 Arnoldus Asten 19-04-1786 Kind Asten 24-04-1786

* kind uit het eerste huwelijk

Na het overlijden van zijn eerste vrouw, Agnes Verheijden, sluit Jelis Antony van Lierop een overeenkomst met zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 224; 24-12-1779:
Maria Wilbers getrouwd geweest met Aalbert Verheyen, wonende op een der neerhuizinge van het kasteel geassisteerd met Jan Daandel Coolen, op Heusden ter eenre zijde en Jelis van Lierop, wonende op het andere neerhuis van het kasteel en welke in huwelijk heeft gehad Agnees Verheyen, dochter van de weduwe ter andere zijde. Agnees is onlangs overleden, zonder kinderen na te laten en geen testament hebbende, waardoor de helft van de boedel zou verstorven zijn op haar moeder. De tweede comparant zou daarentegen uit hoofde van zijn overleden vrouw kunnenvragen ¼e deel in de nalatenschap van haar vader. De voornoemde weduwe heeft nog een en ander aan haar dochter meegegeven bij haar huwelijk en aan Jelis voornoemd ƒ 200,- geleend. Zij schikken een en ander mede om de liefde en vriendschap te onderhouden. Jelis betaald ƒ 250,- à 3%, bij prompte betaling 2½%. Marge 10-01-1788 Jan Verheyen, op de neerhuizing van het kasteel, Jennemie Verheyen getrouwd met Jan Slaats, te Vlierden, Anneke Verheyen getrouwd met Marcelis Berkers. Kinderen van Aalbert Verheyen. Zij stemmen toe in cassatie wegens voldoening.

Jelis Antony van Lierop sluit in 1785 en 1793 een nieuw contract met de heer en vrouwe van Asten voor de huur van het neerhuis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 33 verso; 07-10-1785:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heeren van Asten, geeft in huur aan Jelis van Lierop, wonende op een der neerhuizingen van het kasteel, deze woning en goederen daaraan horende. Huurtermijn 8 jaar, zie vorig contract 22-01-1778. Huurprijs ƒ 144,-.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 128; 30-11-1793:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heer en Vrouwe van Asten, geeft in huur aan Jelis van Lierop, wonende op een van de neerhuizinge van het kasteel, de goederen die hij thans in bewoning en gebruik heeft te weten de woning en stallen, doch de oven en bakhuis blijft voor beide hoevenaars. De Bassecour blijft in gebruik bij beide hoevenaars. In het midden moet een vrije en ruime weg blijven ten behoeve van die van het Casteel. De sloten tussen de gehuurde landerijen moeten gediept en onderhouden worden evenals de lanen, dijken of wegen. In gebruik heeft hij den Oudenhof 6 lopense; de Langenakker 8 lopense neven de padt na de Polder en neven het velt bij Pieter Slaats in gebruik; de Vondelakker 2½ lopense nevens de weg naar Heusden; de Ossenkampakker 5 lopense neven voorschreven weg en de andere zijde het Wijvelt; den Heusdenseweg zijnde land 11 lopense neven het volgende perceel; een hooyvelt aan den Heusdensekamp 25 lopense neven de laan en tot het Weyvelt van de andere neerhuizing; land en groes tegenover het voorschreven hooyvelt 10 lopense; hooi- en weiland het velt agter de schuur neven de lanen 36 lopense; groes het Aa-veltje aan de Steenenbrug. De huurder zal genieten het schaarhout op de gehuurde gronden staande alsook op de Laan van de Heusdenseweg naar de andere laan naar het Broek tot aan de draaiboom aan den Heusdenseweg; de passage zal gesloten blijven. Het schaarhout zal 4 à 5 jaar oud moeten zijn en zal bij gelegenheid weer aangepoot moeten worden. De huurder zal huis, schuur en stallen wel en loffelijk suyver en schoon moeten bewoonen en onderhouden en overal op de deuren en vensteren wel letten dat die door de windt niet beschaadigt worden, maar telkens vastsetten en goed onderhouden. Hij zal jaarlijks leveren twee vijm goed dakstro. En zal de huurder gehouden zijn om jaarlijks drie dagen te werken met kar en paard wanneer dit wordt opgedragen en anders niet. Behalve de hofdiensten die de naburen komen te doen. De huurder zal in de jaren van de pachting geen beemden of groes mogen breken of bezaaien zonder toestemming van de Heer of Vrouwe van Asten of van de rentmeester. De teul- of weilanden zullen vrij zijn van het geven van tienden met uitzondering van de Vondelakker en den Ossenkamp die tiendbaar zijn. Huurtermijn 8 jaar. Huurprijs ƒ 144,- per jaar inlcusief beden, lands- en dorpsverponding.

Jelis Antony van Lierop was ook burgerwacht en hier betrokken bij een aanhouding tussen de Wolfsberg en Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 208; 05-06-1795:
Jelis van Lierop en Dirk van Helmond verklaren, als rotgezellen van de Wolfsberg, dat zij deze nacht de wacht hebben gehouden in de straat tussen Wolfsberg en Heusden en daar ontmoet hebben een manspersoon, aan wie zij gevraagd hebben zijn pas te vertonen. Omdat hij dit niet kon hebben ze hem gezegd dat hij opgebracht moest worden. Na eerst weigerachtig geweest te zijn is hij toch meegegaan doch onderweg weer weg gesprongen in het koren. Wij zijn hem nagelopen en wederom gevangen genomen en opgebracht. We hebben in het rot de wacht gehouden met vier personen.

Jelis Antony van Lierop heeft recht op vergoeding voor oorlogskosten:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Jelis van Lierop ƒ 400,- sulx uyt kragte en vermogens Resolutie van de representanten van het Volk van Bataafsch Braband de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten.

Die resolutie vinden we terug bij de 'Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795'1:

Volgens het huizenquohier over de periode 1781-1803 wordt het huis bewoond door Jelis Antony van Lierop:

Jaar Eigenaar nummer 1 Heusden Bewoners nummer 1 Heusden
1781 wederhelft tot een woning gemaakt Jelis van Lierop
1798 wederhelft tot een woning gemaakt Jelis van Lierop
1803 wederhelft bij Jelis van Lierop Jelis van Lierop

Als Jelis Antony van Lierop ziek wordt, stelt hij samen met zijn vrouw een testament op dat enkele weken later weer voor vervallen wordt verklaard:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 152 verso; 12-06-1805:
Jelis van Lierop, ziek en Anna Maria Pieter Slaats, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden met uitzondering van de legitieme portie welke naar scherpheid van regten aan de kinderen, uit dit huwelijk geboren, zou toekomen. De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 1000,-.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 154; 03-07-1805:
Jelis van Lierop, ziek en Anna Maria Pieter Slaats, zijn vrouw, testeren. Zij willen dat hun testament van 12-06-1805 vervalt.

Jelis Antony van Lierop is op 21-08-1805 te Asten overleden en Anna Maria Pieter Tijs Slaats ontvangt nog geld uit een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 03-10-1808:
Antonie Pieter Slaats, Jan Mattijs Slaats namens zijn moeder, Hendrien Verberne weduwe Mattijs Slaats, Antony van Lierop namens zijn moeder, Maria Pieter Slaats weduwe Jelis van Lierop, Jan Verheyen weduwnaar Jennemaria Pieter Slaats mede voor zijn minderjarige kinderen, Marcelis Berkers weduwnaar Catharina Pieter Slaats mede voor Pieter Johannes van den Eynden getrouwd met Petronella Marcelis Berkers. Zij verdelen de hen competerende goederen. Maria Pieter Slaats ontvangt ƒ 600,- uit te keren door Antony Pieter Slaats.

Anna Maria Pieter Tijs Slaats is op 06-01-1820 te Asten overleden, aangegeven door buurman Jan van Gogh (zie Kasteellaan 6 tot en met 8).

Hieronder een pentekening van het neerhuis2:

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het nieuwe neerhuis in eigendom van de heren van Asten Cornelis en Leendert Dupper en blijft tot na de Tweede Wereldoorlog in het bezit van de heren van Asten:

Kadaster 1811-1832; E802:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 30 el, Kasteel, klassen 7
Eigenaar: Cornelis en Leendert Dupper.
Opmerking: Herbouwd tussen 1756 en 1761.

Hieronder de kadasterkaart met in de blauwe cirkel het betreffende nieuwe neerhuis en daaronder de lijst met eigenaren van de percelen:

Zoon Johannes van Lierop is geboren te Asten op 25-11-1783 en is op 31-01-1813 te Asten getrouwd met Anna Maria van der Weerden, geboren te Asten op 10-12-1786 als dochter van Albertus Thomas van der Weerden en Wilhelmina Joannis Hendrix (zie Voormalig huis F367). Na het overlijden van Johannes van Lierop te Asten op 30-08-1818 is Anna Maria van der Weerden op 18-01-1822 te Asten hertrouwd met Johannes Aarts, geboren te Asten op 10-07-1779 als zoon van Poulus Aarts en Johanna Maria Coolen (zie Keizersdijk 8).

Hieronder de gezinnen van Anna Maria van der Weerden met Johannes van Lierop en met Johannes Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 19-04-1814 Asten 24-01-1839
Willebrordus Voermans
Asten 21-03-1889 zie Bergdijk 40
2 Josephus Asten 14-11-1815 Ongehuwd Asten 02-11-1891 zie Keizersdijk 8
3 Joanna Asten 17-09-1818 Ongehuwd Asten 17-02-1894 zie Keizersdijk 8
4 Poulus* Asten 12-10-1822 Kind Asten 25-01-1824
5 Paulus* Asten 22-01-1825 Asten 20-02-1857
Petronella Berkers
Asten 13-11-1897 zie Voormalig huis E293
6 Lambertus* Asten 07-11-1828 Ongehuwd Asten 01-02-1866 zie Keizersdijk 8

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Anna Maria van der Weerden is op 07-10-1836 te Asten overleden en het is aannemelijk dat haar zuster Johanna van der Weerden, geboren te Asten op 24-10-1794 als dochter van Albert Thomas van der Weerden en Wilhelmina Joannis Hendrix (zie Voormalig huis F367), het neerhuis heeft bewoond. Zij is op 05-02-1820 te Asten getrouwd met Antonie van Bussel, geboren te Asten op 30-05-1793 als zoon van Antonij Antoni van Bussel en Wilhelmina Antoni van Dijk (zie Voormalig huis G537). Antonie van Bussel heeft nog in het 27e Regiment Infanterie van Linie gediend onder Napoleon.

Johanna van der Weerden is op 08-04-1843 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Antonie van Bussel met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D56a en vanaf 1869 nummer D78:

04

Na het overlijden van Antonie van Bussel te Asten op 17-03-1877, heeft zijn zoon Albert van Bussel, geboren op 09-07-1822 te Asten, het huis bewoond. Hij is op 24-02-1854 te Asten getrouwd met Hendrina Stevens, geboren te Asten op 02-08-1820 als dochter van Jelis Stevens en Anna Maria Lintermans (zie Voormalig huis G826). Hij woonde ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 op de kasteelhoeve met achtereenvolgens huizingnummer D79 en D93:

05

Albert van Bussel vertrekt in 1898 met zijn gezin naar de Bergweg op Voordeldonk, alwaar hij op 05-06-1904 overlijdt. In het huis komt wonen Theodorus Lemmen, geboren te Helden op 12-03-1854 als zoon van Joannes Lemmen en Cornelia Smolders. Hij is als landbouwer op 21-04-1879 te Helden getrouwd met Elisabeth Clara Engels, geboren te Helden op 30-01-1856 als dochter van Hubertus Engels en Johanna Maria Kuppers. Ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 woont Theodorus Lemmen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D99 en D88:

06

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-10-1910 heeft een van de runderen van Theodorus Lemmen miltvuur en in diezelfde krant van 22-04-1920 worden drie Astenaren beschuldigd van stroperij bij Theodorus Lemmen:

In de Provinciale Noordbrabantsche Courant van 17-09-1920 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-09-1922 wint Theodorus een prijs met een veulen:

07 08

Theodorus Lemmen en Elisabeth Clara Engels vieren hun gouden huwelijksfeest in 1929, maar dat is ruim een maand uitgesteld, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-05-1929:

Hieronder een foto bij de 50-jarige bruiloft van Theodorus Lemmen en Elisabeth Clara Engels op de binnenplaats van de kasteelhoeve op 29-05-1929:

09

- In het midden in de versierde stoelen zitten Theodorus (Dorus) Lemmen en Elisabeth Clara (Betje) Engels.
- Links van Dorus Lemmen zit dochter Geertruida (Trui) Lemmen met in haar armen haar kinderen Lies en Dorus en de kleinste vooraan dochter Mietje en achter Trui Lemmen haar man Gijsbertus (Gijs) Leenders (zie Zeilhoekweg 1).
- Geheel links zittend is dochter Petronella (Nel) Lemmen, getrouwd met Peter Johannes (Pierre) Kersten die links van Gijs Leenders is afgebeeld. Zij woonden in Helden.   
- Rechts van Betje Engels zit dochter Carolina Huberdina (Neel) Lemmen, getrouwd met Peter Verhoijsen. Boven Betje Engels zijn haar kinderen Dorus en Ida te zien en op de voorgrond rechts dochter Drieka. Zij woonden eerst in Mierlo, na 1916 in Someren en na het overlijden van Peter Verhoijsen op 24-10-1927 in de Peel (zie Hollideeweg 7).
- Rechts van Neel Lemmen zit dochter Maria Gertrudis (Marie) Lemmen, getrouwd met Peter Antoon (Peter) Kersten. Hij is de man meest rechts op de foto met voor hem dochter An en geheel links dochter Nel. Zij woonden eerst in Meijel en later in Helden.
- Tussen Dorus en Betje staat zoon Johannes (Hannes) Lemmen, getrouwd met Anna Maria van de Kerkhof. Zij woonden in Ommel (zie Voormalig huis B431).
- Rechts van hem achter Neel staat zoon Hubertus (Huub) Lemmen, getrouwd met Hendrika Aarts. Zij woonden eerst op de Diesdonk (zie Voormalig huis F1155) en later in Someren en Nuenen.
- Dochter Hubertina (Dien), getrouwd met Martinus Jansen is dan al op
12-03-1919 te Asten overleden. Zij woonden op Ostade (zie Ostaderstraat 32 en 34). Wel staat haar dochter Nel Jansen rechts achter Gijs Leenders op de foto.
- De overigen op de foto zijn aangetrouwden en kleinkinderen.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-09-1924 staat dat Theodorus Lemmen pootaardappelen te koop heeft en in diezelfde krant van 07-03-1925 verkoopt hij zijn landbouw inventaris.

10 11

Bij landbouwer Theodorus Lemmen speelt zich ook nog een spookgeschiedenis af, zoals gemeld in het Eindhovensch Dagblad van 19-05-1926:

11a

Rond 1929 verhuist Theodorus Lemmen met zijn gezin naar het adres Peel 1 (zie Zeilhoekweg 1). Elisabeth Clara Engels is op 23-02-1932 te Asten overleden en Theodorus Lemmen woont nog in bij zijn dochter Geertruida en komt op 02-10-1937 te overlijden. In het huis komt wonen Johannes Verberne, geboren te Asten op 01-06-1876 als zoon van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten (zie Voordeldonk 86). Hij is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Francisca van Lierop, geboren te Asten op 18-05-1880 als dochter van Mathijs van Lierop en Petronella Bennebroek en zus van Catharina van Lierop (zie Voorste Heusden 8). Het huizingnummer van het huis over de periode 1920-1930 is D83 en staat ook bekend als Kasteel 1:

12

Ook over de periode 1920-1938 wonen Johannes Verberne en Francisca van Lierop met hun gezin in het huis met als adres Kasteel 1:

13

Johannes Verberne is op 03-09-1957 te Asten overleden en Francisca van Lierop is op 02-02-1965 te Asten overleden zie bidprentjes links.

Rechts een foto met van links naar rechts zittend Tinus vd Boomen, Cis van Bussel-Verberne, Nel Berkvens Verberne. Tweede rij Hendrina Janssen-Verberne, Francisca Verberne-van Lierop, Helena Verberne-Verberne. Bovenste rij Johannes Janssen, Dorus van der Loo, Driek Verberne en Piet Verberne.

14 15 16

Hieronder een foto van de Kasteelhoeve waar het gezin van Johannes Verberne en Francisca van Lierop woonde met daaronder foto's van de kasteelhoeve in 1960 en 2015 op de Kasteellaan:

17

18 19

Onder foto's van Johannes Verberne en Francisca van Lierop en het gezin met zittend Johannes en Francisca en staand van links naar rechts Petronella, Hendrikus, Matea, Antonius, Catharina en Johan.

20 21 22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-09-1936 de verhuur van grond aan Johannes Verberne en in het Peelbelang van 03-02-1945 wil Johannes Verberne een stier ruilen:

23 24

Luchtfoto3 van het kasteel van Asten Heusden met de neerhuizen in de sneeuw in 1999:

25

Hieronder foto's van de gang van de poort naar het kasteel.

26 27 28 29

Linksonder zien we een pentekening van het kasteel met de hoeven in 1879 en rechts een meer recente foto van het kasteel en de hoeven:

30 31

Hieronder twee foto's uit 1977 van het huis aan de Kasteellaan 1 tot en met 5:

Overzicht bewoners

Heusden huis 1 (Nieuwe Neerhuis)
Jaar Eigenaar (heren van Asten*) Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 wederhelft tot woning gemaakt Aalbert Verheijden Asten 29-10-1715
1761 wederhelft tot woning gemaakt Aalbert Verheijden Asten 29-10-1715
1766 wederhelft tot woning gemaakt Jan Mutserts Woensel 14-06-1722
1771 wederhelft tot woning gemaakt Jan Mutserts Woensel 14-06-1722
1776 wederhelft tot woning gemaakt Jan Mutserts Woensel 14-06-1722
1781 wederhelft tot woning gemaakt Jelis van Lierop Asten 14-01-1757
1798 wederhelft tot woning gemaakt Jelis van Lierop Asten 14-01-1757
1803 wederhelft bij Jelis van Lierop Jelis van Lierop Asten 14-01-1757
Kadasternummer E802
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E802 1832-1836 Cornelis en Leendert Dupper Dordrecht 05-04-1794
E802 1836-1856 Willem Francis Guljé Helmond 11-03-1777
E802 1856-1892 Joannes Amandus Guljé Oirschot 13-06-1818
E802 1892-1896 Maria Judith Guljé Oirschot 06-09-1814
E802 1896-1911 Rafaela Boreel de Moregnault Oirschot 10-11-1853
E802 1911-1917 Frans van Hövell tot Westervlier Voorst 30-05-1846
E802 1917-1932 Clemens Ernest van Hövell tot Westervlier 't Joppe 23-04-1878
E802 1932-1938 Clemens Ernest van Hövell tot Westervlier 't Joppe 23-04-1878 verbouw
Kasteel 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Jelis van Lierop Asten 14-01-1757 Anna Maria Slaats Asten 31-07-1762 21-08-1805
1805-1813 Anna Maria Slaats Asten 31-07-1762 weduwe Verheijen
1813-1818 Johannes van Lierop Asten 21-11-1783 Annemie van der Weerden Asten 10-12-1786 30-08-1818
1818-1859 Antonie van Bussel Asten 14-05-1794 Johanna van der Weerden Asten 24-10-1794 08-04-1843
D56a 1859-1869 Antonie van Bussel Asten 14-05-1794 met kinderen
D78 1869-1879 Antonie van Bussel Asten 14-05-1794 met kinderen 17-03-1877
D79 1879-1890 Albertus van Bussel Asten 09-07-1822 Hendrina Stevens Asten 02-08-1820
D93 1890-1898 Albertus van Bussel Asten 09-07-1822 Hendrina Stevens Asten 02-08-1820 naar Voordeldonk
D93 1898-1900 Theodorus Lemmen Helden 12-03-1854 Elisabeth Clara Engels Helden 30-01-1856
D99 1900-1910 Theodorus Lemmen Helden 12-03-1854 Elisabeth Clara Engels Helden 30-01-1856
D88 1910-1920 Theodorus Lemmen Helden 12-03-1854 Elisabeth Clara Engels Helden 30-01-1856
D83 1920-1929 Theodorus Lemmen Helden 12-03-1854 Elisabeth Clara Engels Helden 30-01-1856 naar Peel 1
D83 1929-1930 Johannes Verberne Asten 01-06-1876 Francisca van Lierop Asten 18-05-1880
1 1930-1938 Johannes Verberne Asten 01-06-1876 Francisca van Lierop Asten 18-05-1880

* voor eigenaren de heren van Asten zie Kasteelruïne

Referenties
  1. ^Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=asten&coll=boeken&identifier=dpo:7113:mpeg21:0470)
  2. ^Amstleven kaartenboek, 1947 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB28:008894000:00052&query=asten&coll=boeken&page=297&sortfield=date&rowid=4)
  3. ^Luchtfoto's in Brabant (http://www.luchtfotografievanschalen.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024, 10:14:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen