logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 6

Bij de verpondingen van 1680 en 1709 is Jan de Rooij eigenaar van een huis en vanaf 1713 is Hendrick Wolfs de bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 32 verso:
Jan de Rooij. In de bede ƒ 1-9-4.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 17:
Jan de Rooij.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 72:
Hendrick Wolfs. In de bede ƒ 1-9-4.

Johannes Jansen de Rooij is geboren rond 1655 en op 04-03-1685 te Asten getrouwd met Johanna Michiels, geboren te Asten op 03-03-1651 als dochter van Michael Petri en Antonia:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Joanna Michiels; testes idem immediate supra.

In huwelijkse echt verbonden Joannes Jansen en Joanna Michiels; getuigen dezelfde als bovengenoemd.

01

Het gezin van Johannes Jansen de Rooij en Johanna Michiels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 05-01-1691 Asten 03-11-1709
Henrica Jan Frans Berckers
Asten 26-09-1747 zie Ommelse Bos 15
2 Franciscus Asten 10-11-1693 Kind Asten ±1693
3 Maria Asten 09-11-1696 Asten 20-01-1718
Willem Jansen
Asten 28-02-1740
Marcelis Dirks van Heugten
Asten ±1743
4 Petronella Asten 08-07-1701 Kind Asten ±1701
5 Johannes Asten 04-11-1705 Asten 27-11-1726
Joanna Jansen
Asten 07-03-1740
6 Johanna Asten 23-11-1708 Kind Asten ±1708

Johannes Jansen de Rooij is rond 1712 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 is het huis in bezit van dochter Maria Jansen de Rooij als weduwe van Willem Jansen Welten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 152 verso:
Maria weduwe Willem Janssen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 1-9-4.

Dochter Maria Janse de Roy, geboren te Asten op 09-11-1696, is op 20-01-1718 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jansen Welten, geboren rond 1695. Wilhelmus Jansen Welten is rond 1738 overleden en Maria Janse de Roy is op 28-02-1740 te Asten hertrouwd met Marcelis Dirx van Heugten, geboren te Asten op 23-02-1684 als zoon van Theodorus Linders van Heughten en Anna Marcelis Claessen en weduwnaar van Mechelina Philips en Helena Gerits (zie Voormalig huis C647):

Juncti sunt matrimonio Willem Jansen et Maria Jansen; testes Joost Peeters et Joanna Aert Driessen.

In huwelijke echt gebonden Willem Jansen en Maria Jansen; getuigen Joost Peeters en Joanna Aert Driessen.

02

De gezinnen van Maria Janse de Roy met Wilhelmus Jansen Welten en met Marcelis Dirx van Heugten*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes ±1720 Leende 16-03-1755
Maria van der Linden
Leende ±1785
2 Petronella ±1723
3 Franciscus ±1725
4 Alegonda ±1730 Valkenswaard >1761 **
5 Johanna Maria ±1735 >1761 **

*  Marcelis Dirks van Heugten had wel kinderen uit zijn eerdere huwelijken (zie Voormalig huis C647)
** zijn getuigen bij dopen van kinderen van Johannes Willems in Leende

Opmerkelijk is dat van de kinderen geen exacte geboortedata zijn terug te vinden, terwijl ze wel genoemd worden bij het opmaken van een staat en inventaris voor het tweede huwelijk van Maria Jansen de Rooij. Waarschijnlijk zijn zij in een andere plaats geboren:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 199; 13-02-1740:
Inventaris van Maria weduwe van Willem Jansen ten behoeve van Jan, Peternel, Francis, Alegonda en Jennemie, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Marcelis Dirk van Hugten.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Dirk Driessen, andere zijde Goort van Bussel; land 5½ lopense; groes 3 lopense.
Roerende goederen: vijf stoelen, een ijzeren pot, een struifpan, sober, een hoge kar en een slagkar.

Ook Marcelis Dirks van Heughten moet een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 200 verso; 13-02-1740:
Inventaris van Marcelis Dirk van Hugten getrouwd geweest met Heylke Gerrit Kels ten behoeve van Anna, Dirk, Jan, Peter en Gerrit, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria Jansen de Roy.
Onroerende goederen: land en groes 4½ lopense.
Roerende goederen: een halve koets, een kist, een koperen en een ijzeren ketel.

De verpondingen van 1742 lopen al vooruit op het overlijden van Maria Janse van Rooij:

Verpondingen 1742 XIVd-62; folio 237:
Nu Marcelis Dirks in huwelijk gehadt hebbende Maria, weduwe Willem Jansen voor ¼e part en Jan, Francis, Alegonda en Jennemie kinderen van Maria weduwe Willem Janse bij versterff 1743 voor de andere drie parten. Huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Maria Janse van Rooij is rond 1743 te Asten overleden en Marcelis Dirks van Heugten krijgt het huis in bezit en bewoning en hij onderhoudt de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 170; 21-11-1743:
Luycas Jan Welten, te Someren en Jan Willems, te Leende, zijnde een meerderjarige zoon van Willem Jan Wilten, gewoond hebbende, alhier. Zij hebben de eed afgelegd als momboiren over Peternel, Francis, Alegonda en Jennemie onmondige kinderen van Willem Jan Wilten en Maria Jansen de Roy, gewoond hebbende alhier. Tekende + is het hantmerk van Willem Jan Wilten.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 41; 21-11-1743:
Luycas Jan Welten, wonende te Someren en Jan Willems, wonende te Leende, als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Jan Welten gehuwd geweest met Mary Janse de Rooy. Zij zijn overeengekomen met Marcelis Dirx van Hugten gehuwd geweest met Maria Janse de Rooy dat deze zal blijven bezitten en bewonen, tot Pasen 1746 het huis en de landerijen behorende aan de onmondige kinderen. Mits latende de halve schaar, zullende alsdan de lopende lasten en pachten daarover door de onmondigen in deze betaald moeten worden. Zullende mede dan de voornoemde Marcelis Dirx de huurgelden mogen gebruiken om al de schulden en lasten ten laste van de moeder der onmondigen te betalen. Hij zal huis, schuur en stal behoorlijk onderhouden. De kinderen behoorlijk kleden en voeden en te betalen aan de kinderen ƒ 10,- tot Pasen 1746.

Het huizenquohier over de periode 1736-1761 geeft weer dat Maria Janse van Rooij als weduwe van Willem Welten en later als echtgenote van Marcelis Dirks eigenaar en bewoner was. Na haar overlijden is Marcelis Dirks van Heugten eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 37 Heusden Bewoners nummer 37 Heusden
1736 weduwe Willem Welten weduwe Willem Welten
1741 Marie Willem Welten Marcelis Dirx
1746 Marcelis Dirks Marcelis Dirks
1751 Marcelis Dirks Marcelis Dirks
1756 Marcelis Dirks Marcelis Dirks
1761 weduwe Jan Marcelis van Hugten weduwe Jan Marcelis van Hugten

Na het overlijden van Marcelis Dirks van Heugten op 09-02-1757 is zoon Jan Marcelis van Heugten, geboren te Asten op 25-01-1717 te Asten als zoon van Marcelis Dirks van Heugten en Mechtildis Philipsen (zie Voormalig huis C647). Hij is te Asten op 08-05-1746 getrouwd met Maria Hendrik Loomans, geboren te Asten op 11-12-1711 als dochter van Hendrik Albert Loomans en Angela Jansen Vrients (zie Voormalig huis C790). Na het overlijden van Jan Marcelis van Heugten te Asten op 19-07-1759, beheert haar aandeel in de goederen. In 1761 worden de erfgoederen van Maria Jansen van Rooij verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 48 verso; 14-11-1761:
Jan Willem Janse, wonende te Leende, Alegonda Willem Janse, wonende te Valkensweert, Jennemie Willem Janse, kinderen en erven, voor ¾e deel, gekomen van haar ouders en die het laatst bezeten zijn door Marcelis Dirks van Hugten die hun moeder het laatst in huwelijk heeft gehad. Maria Hendrik Aalbert Lomans weduwe van Jan Marcelis van Hugten en haar kinderen, Peter Marcelis van Hugten, haar overleden mans, broeder, Anna Marcelis van Hugten, Gerrit Marcelis van Hugten samen ¼e deel. Zij verkopen aan Francis Berkers een huis, hof en aangelag 1 lopense.

Maria Hendrik Loomans op 07-10-1779 als Maria Jois van Heugten te Asten overleden.

Francis Wilbert Berkers is geboren te Asten op 07-02-1718 als zoon van Willibrordus Huybers Berckers en Catharina Janse van Meyl. Hij is op 10-05-1744 te Asten getrouwd met Helena Jansen van Bussel, geboren te Asten op 14-10-1723 als dochter van Johannes van Bussel en Maria Petrus Coolen. Helena Jansen van Bussel is op 25-03-1774 te Asten begraven en Francis Wilbert Berkers is op 18-02-1776 te Asten hertrouwd met Hendrien Goort Kuijpers, geboren te Asten op 26-08-1754 als dochter van Godefridus Michaelis Kuypers en Catharina Pauwels:

03

Het gezin van Francis Wilbert Berkers met Helena Janse van Bussel en met Hendrien Goort Kuijpers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-06-1745 Kind Asten 28-12-1754
2 Willibrordus Asten 23-10-1747 Kind Asten 31-12-1754
3 Petrus Asten 06-11-1749 Kind Asten 03-01-1755
4 Catharina Asten 30-03-1752 Kind Asten 04-01-1755
5 Johanna Asten 04-10-1753 Kind Asten 10-01-1755
6 Johannes Asten 13-03-1756 Kind Asten 15-03-1756
7 Johannes Asten 17-04-1757 Asten 15-02-1784
Petronella Janse Verhindert
Asten 05-06-1820
8 Willibrordus Asten 13-09-1759 Asten 21-04-1782
Helena Dirks van Helmond
Asten 05-08-1784 zie Behelp 4
9 Maria Asten 25-05-1762 Kind Asten ±1762
10 Maria Asten 03-01-1765 Budel 11-01-1789
Willem Pellemans
Budel 04-03-1828
11 Petrus Asten 10-09-1768 Kind Asten ±1774

* alleen uit het eerste huwelijk zijn kinderen bekend

Volgens de bewoningslijst over de periode 1766-1803 is Francis Berkers vanaf de aankoop eigenaar en bewoner en na zijn overlijden zijn het zijn weduwe en kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 37 Heusden Bewoners nummer 37 Heusden
1766 Francis Berkers Francis Berkers
1771 Francis Berkers Francis Berkers
1776 Francis Berkers Francis Berkers
1781 weduwe en kinderen Francis Berkers weduwe en kinderen Francis Berkers
1798 weduwe en kinderen Francis Berkers weduwe en kinderen Francis Berkers
1803 weduwe en kinderen Francis Berkers weduwe en kinderen Francis Berkers

Francis Wilbert Berkers is op 03-07-1779 te Asten overleden. Hendrien Goort Kuijpers is te Asten op 27-01-1782 hertrouwd met Henricus van Bussel en op 21-08-1807 te Asten overleden. In 1792 verkoopt schoonzoon Willem Pellemans zijn erfdeel aan zijn zwager Jan Francis Berkers:

Asten Rechterlijk Archief 102 109 verso; 30-04-1792:
Willem Pellemans man van Maria Francis Berkers, te Budel, verkoopt aan zijn zwager, Jan Francis Berkers, te Asten zijn deel in de goederen van zijn schoonouders, Francis Berkers en Hendrien Goort Kuypers, beiden overleden. Een huis, hof en aangelag te Heusden 1 lopense; land 6 lopense; groes 4 lopense. Belast met: ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 75,- voor dit deel ƒ 12,50; ƒ 0-12-8 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 15-12-08 voor dit deel ƒ 3-02-08; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 6-05-00 voor dit deel ƒ 1-05-00. Koopsom ƒ 35,-.

Na het overlijden van Hendrien Goort Kuijpers als weduwe van Francis Berkers worden de erfgoederen verdeeld en komt het huis volledig in bezit van Jan Francis Berkers:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 14-03-1810:
Jan Francis Berkers voor ⅔e deel en Helena van Helmond weduwe van Wilbert Berkers geassisteerd met haar schoonzoon, Pieter Mattijs Haazen voor ⅓e deel. Zij verdelen vaste goederen. 1e lot krijgt Jan Francis Berkers een huis en erf te Heusden oud nummer 221 nieuw nummer 228.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 167:
Jan Francis Berkers en de weduwe Wilbert Berkers bij versterf augustus 1807.
Hierin Jan Francis Berkers met aandeel van Maria zijn zuster gehuwd met Willem Pellemans bij transport 30-04-1792 te Asten.
Hendrien Goort Kuijpers weduwe Francis Berkers ¼ en de kinderen ¼ genaamd Jan en Wilbert en Maria bij Maria van Bussel ½.
Helena van Helmond gehuwd met Wilbert voorschreven en hiervan 1 kint Josijna.
Nummer 37 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Zoon Johannes Franciscus Berkers is geboren te Asten op 17-04-1757 en op 15-02-1784 te Asten getrouwd met Petronella Jansen Verhindert, geboren te Asten op 02-09-1755 als dochter van Johannes Teunis Verhindert en Ida Jansen Aart Claus (zie Antoniusstraat 38):

04

Het gezin van Johannes Franciscus Berkers en Petronella Jansen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 05-12-1784 Asten 19-01-1821
Peter Willem Coolen
Asten 09-09-1859 zie Antoniusstraat 1
2 Johannes Asten 02-02-1787 Asten 25-04-1817
Helena Verrijt
Asten 20-07-1862 zie Voormalig huis E146
3 Francis Asten 10-02-1789 Someren 07-07-1825
Francijna Bennenbroek
Asten 17-11-1875 zie Voormalig huis G643
4 Antonius Asten 20-08-1791 Kind Asten 21-01-1793
5 Antonius Asten 19-07-1796 Kind Asten 13-12-1800

Petronella Jansen Verhindert is op 19-11-1818 te Asten overleden en Johannes Franciscus Berkers is te Asten 05-06-1820 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van hun kinderen Johannes, Helena en Antonius (moet zijn Francis):

Kadaster 1811-1832; E250:
Huis en erf, groot 01 roede 63 el, Middelste Heusden, klassen 10.
Eigenaar: Jan, Helena en Antonie Berkers.

05

06

Het huis is in handen gekomen van Helena Berkers en door haar huwelijk met Pieter Willem Coolen die in een andere boerderij aan de overzijde van de straat woonde (zie Antoniusstraat 1). Beide boerderijen waren dus in handen van de familie Coolen.

In het archief is over bewoning van dit huis niets meer terug te vinden tot in 1900 het eigendom van de familie Coolen werd verdeeld. Dit huis kwam in handen van Johanna Maria Koolen, geboren op 08-03-1874 te Asten als dochter van Petrus Koolen en Willemijn Hurkmans (zie Antoniusstraat 1). Zij is op 03-02-1899 te Asten getrouwd met Peter Aarts, geboren te Asten op 17-09-1868 als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van de Bogaart. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 is het huizingnummer D129:

07

Petrus Aarts kwam op de boerderij van de familie Koolen wonen en bij deze boerderij hoorde ook de grond waar in 1921 de kerk en pastorie op gebouwd zijn, met tuin en kerkhof. Omstreeks 1920 verkocht de familie Aarts-Koolen een gedeelte van de boerderij voor de kerk en de pastorie en de eerste uitbreiding van Heusden. Waar nu de straat Hooidries is, was vroeger een weiland waar meestal jongvee liep en ook een wit paard. Het witte paard van Peer Aarts was bekend op Heusden en werd jaarlijks geleend met de intocht van Sinterklaas.

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis dat rond 1930 opnieuw gebouwd is, met dan achtereenvolgens huizingnummer D122 en D127:

08

Peter Aarts en Johanna Maria Koolen wonen ook over de periode 1930-1938 met hun gezin in het huis in de Antoniusstraat 14:

09

Op de foto hieronder het echtpaar Aarts-Koolen met hun kinderen Wilhelmina Maria (Mina) , Gerardus (Graard), Peter (Piet), Johanna Maria (Miet), Petrus Johannes (Has) en Godefrida (Frieda):

10

Foto van Petrus (Peer) Aarts en Johanna Maria (Mieke) Koolen1:

10a

Foto van de familie Peer Aarts-Koolen1 met staand van links naar rechts Has van Tilburg, Graard Aarts, Piet Aarts en Frans Vlemmix. Zittend van links naar rechts Mieke van Tilburg-Aarts met dochter Paula en zoon Piet, Lien Aarts-van de Heuvel met dochter Miet en zoon Jan, grootvader Peer Aarts, met kleinkinderen Toon en Miet, grootmoeder Mieke Aarts-Koolen, met kleinkinderen Piet Aarts en Piet Vlemmix, Mina Vlemmix-Aarts met dochter Anna.

10b

In 1940 vertrokken Petrus Aarts en Johanna Maria Koolen van de boerderij en kochten een huis aan het tegenwoordige Vorstermansplein.

Johanna Maria Koolen is op 09-12-1944 te Asten overleden en Peter Aarts is te Asten op 14-06-1947 overleden en in het Peelbelang van 27-01-1945 het overlijden van Johanna Maria Koolen. 11

Hun zoon Petrus (Piet) Aarts, geboren te Asten op 21-01-1903 nam toen de ouderlijke boerderij over. Hij is als landbouwer op 29-03-1940 te Asten getrouwd met Antonia (Tooke) Vogels, geboren te Gemert op 15-05-1895 als dochter van Arnoldus Vogels en Anna Maria van Rijssel en weduwe Johannes van de Wetering met vijf kinderen.

Antonia (Tooke) Vogels is op 21-01-1972 te Asten overleden en Petrus (Piet) Aarts is op 16-03-1998 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

11a

Zijn stiefzoon Theo Weterings heeft nog in het huis gewoond, maar in 2016 is de boerderij door aankoop van achterkleinzoon Willy Aarts weer in bezit gekomen van de familie Aarts.

De locatie van het huis is naar alle waarschijnlijkheid de huidige Antoniusstraat 6, waar een uit 1930 daterende boerderij staat. Hieronder een streetview opname uit 2010 van deze boerderij:

12

13

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes Jansen de Rooij ±1655
1712 Maria Jansen de Rooij Asten 09-11-1696 Hendrick Wolfs
1718 Willem Jansen Aerts Welten Asten 04-06-1693 Willem Jansen Aerts Welten Asten 04-06-1693
Heusden huis 37
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Willem Welten Asten 09-11-1696 weduwe Willem Welten Asten 09-11-1696
1741 Marie Willem Welten Asten 09-11-1696 Marcelis Dirx Asten 23-02-1684
1746 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684
1751 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684
1756 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684 Marcelis Dirks Asten 23-02-1684
1761 weduwe Jan Marcelis van Hugten Asten 11-12-1711 weduwe Jan Marcelis van Hugten Asten 11-12-1711
1766 Francis Berkers Asten 07-02-1718 Francis Berkers Asten 07-02-1718
1771 Francis Berkers Asten 07-02-1718 Francis Berkers Asten 07-02-1718
1776 Francis Berkers Asten 07-02-1718 Francis Berkers Asten 07-02-1718
1781 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754
1798 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754
1803 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754 weduwe en kinderen Francis Berkers Asten 26-08-1754
Kadasternummer E250
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E250 1832 familie Koolen
Antoniusstraat 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Jan Francis Berkers Asten 17-04-1757 Petronella Verhindert Asten 02-09-1755 05-06-1820
1820-1900 boerderij in eigendom van familie Koolen
D129 1900-1910 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
D122 1910-1920 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
D127 1920-1930 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
14 1930-1940 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
14 1940 Petrus Aarts Asten 21-01-1903 Antonia Vogels Gemert 14-05-1895
Referenties
  1. ^abAarts, die van den Haenacker (ISBN 9789090199863)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2023, 18:34:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen