logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 8

Bij de verpondingen over de periode 1680-1713 is Antonius Goort van Bussel eigenaar van een huis op Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 33:
Tonis Goorts van Bussel.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 15:
Dese post aan Antonis van Bussel.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 17:
Antonis van Bussel.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 72 verso:
Antonis van Bussel, gebruiker Joosten van Heugten

Antonius Goort (Teunis) van Bussel is geboren te Asten op 07-10-1646 als zoon van Godefridus Goorts van Bussel en Anna Philippi (zie Busselseweg 7). Hij is op 16-05-1666 te Asten getrouwd met Catharina (Lyneke) Jansen, geboren te Asten op 27-02-1749 als dochter van Johannes Joannis en Maria. Na haar overlijden op 20-01-1682 is Antonius Goort (Teunis) van Bussel hertrouwd op 19-05-1683 met Elisabeth Goorts van den Ekelkamp, geboren te Asten rond 1650 als dochter van Goort Peters van den Eckelkamp. Na haar overlijden op 21-11-1694 is Antonius Goort (Teunis) van Bussel voor een derde maal getrouwd op 21-07-1697 met Johanna Judoci van de Rest, geboren te Asten op 24-02-1660 als dochter van Judocus Janssen en Maria Joosten:

Contraxerunt sponsalia Antonius Gorts et Elisabeth Gorts; testes Petrus Gorts et Joannes Gorts.

Conjuncti sunt matrimonio Antonius Gorts et Elisabeth Gorts; testes Henricus Gerit Doensen et Helena Driessen.

In wettige ondertrouw Antonius Gorts en Elisabeth Gorts; getuigen Petrus Gorts en Joannes Gorts.
In huwelijkse echt gebonden Antonius Gorts en Elisabeth Gorts; getuigen Henricus Gerit Doensen en Helena Driessen.

01

De gezinnen van Antonius Goort (Teunis) van Bussel met Catharina (Lyneke) Jansen, met Elisabeth Goorts van den Ekelkamp en met Johanna Judoci van de Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 12-10-1666 Kind Asten ±1666
2 Judocus Asten 26-10-1668 Asten 15-01-1696
Maria Martens
Asten 29-03-1756 zie Voormalig huis E76
3 Maria Asten 26-04-1671 Asten 10-05-1706
Willem Willems van den Eynde
Asten 31-12-1745 zie Antoniusstraat 12
4 Johannes Asten 26-03-1674 Kind Asten ±1674
5 Franciscus Asten 08-05-1677 Asten 08-05-1695
Willemke Simons
Asten 08-08-1715 zie Voormalig huis F889
6 Godefridus* Asten 13-08-1684 Asten 05-02-1708
Elisabeth Mathijssen Peters
Asten 11-07-1728
Catharina Willems Verhees
Asten 05-08-1770 zie ook Antoniusstraat 38

* kind uit het tweede huwelijk

Antonis Goorts van Bussel heeft van de kant van zijn tweede vrouw nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 50 verso 02-07-1693:
Frederick Bronckhorst, deurwaarder, koopt taxatie executie de dato 03-03-1691 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag te Heusden geheel 12 lopense, behorend aan de kinderen Goort Peters van Eckelcamp welke verkoping was gedaan om daaraan te verhalen 68 gulden 9 stuiver ten bate van Antonis Goorts van den Eeckelcamp en Antonis Goorts van Bussel.

Antonis Goorts van Bussel is borgemeester van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 14; 20-06-1696:
Als borgemeesters worden aangesteld: Antonis Goorts van Bussel, geleerde, en Hendrick Aert Rosers, ongeleerde. Als setters: Jacob Goorts Verberne, geleerde, en Jan Willem Hennis, ongeleerde.

Bij het overlijden van zijn broer Jan, worden zijn goederen voor Antonis Goorts van Bussel getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 04-03-1713:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Goorts, in de Behelp. Begraven, 5 maart 1713, volgens verklaring van de koster. Antonis Goorts van Bussel is broeder van de overledene en Marcelis Janse is neef van de overledene. 1⁄5e deel in waarde huis, schuur en aangelag in de Behelp 3 lopense ƒ 30,-; land 2½ lopense ƒ 4,-; land / hei 3½ lopense ƒ 2,50; land 1 lopense ƒ 2,-; land / groes het Niewvelt 2½ lopense ƒ 2,50; groes 4 lopense ƒ 4,-; groes / hei 3 lopense ƒ 2,50. Totaal ƒ 47,50. De goederen zij voor het geheel belast met ƒ 15,- per jaar aan ontvanger 's Gravesande; ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 0-6-4 per jaar aan de Vrouwe van Asten.

Teunis Goorts van Bussel moet de wacht houden, maar de gevangene ontsnapt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-11-1713:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om te verhoren:
Antony Coopmans, 65 jaar, Jan Bruystens, 58 jaar, Teunis Goorts, 66 jaar, Jan Hendrick Martens, 28 jaar, Jan Vrients, 70 jaar, Philips Wouters, 50 jaar.
Ofte sij op saterdagh savonts, wesende den 4 october 1713, niet hebben gehadt de waght op het casteel van Asten, tot assistentie van de dienaren der Justitie tot bewaring van Willem Mattijs Somers, aldaer, gedetineerde?
Allen antwoorden bevestigend
Ofte zij, deponenten, den voornoemde Willem Mattijs Somers dien avont off naght nogh niet hebben gesien geboeyt aen handen en voeten en met een ketting aen eenen block vastgeslooten?
Allen verklaren ontrent de klocke seven uren op saterdag voorschreven den gedetineerde in sijn gevanckenis alsnog gesien te hebben.
Of zij niet weten op wat en hoedanige wijse den voornoemde Willem Mattijs Somers is los geraeckt en wie daer toe gecontribueert hebben?
Antony Coopmans verklaart, onder andere snagts op de brug de wagt gehat te hebben, maer in het minste geen tumult ofte imant gehoort of gesien te hebben. Veel min te weten op wat wijse den gedetineerde is los geraeckt.
Jan Bruystens en Teunis Goorts verklaren als boven, met toevoeging dat hij de clocke snagts ten twaelf uren is afgelost, zonder 't minste eenige kennisse hiervan te hebben.
Jan Hendrick Martens verklaart, hier int minste niets van te weten, hij heeft te clocke snagts ten een ure met den ondervorster wesen visiteren en de gevangene nog in sijn gevanckenis gevonden.
Jan Vrients en Philips Wouters weten niets.

Antonius Goort (Teunis) van Bussel is op 15-11-1715 te Asten overleden en bij de erfdeling wordt zijn zoon Goort eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 165; 31-03-1723:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willems van den Eynden man van Mary Antonis van Bussel, Goort Antonis van Bussel. Zij verdelen, de van hun vader, Antonis Goorts van Bussel, bij acte van afstand, verkregen goederen. Het betreft de goederen die hun vader verkregen heeft in zijn eerste huwelijk met Catalijn Janssen, als in het tweede huwelijk met Lysbet Goorts van den Ekelcamp.
2e lot krijgt Goort Antonis van Bussel het klein huiske met de helft van het drieske en enig land daarbij aan elkaar 5 lopense, ene zijde weduwe Jan de Roy, andere zijde Willem Willems, andere einde Marcelis Daandels.

Zoon Goort Antonis van Bussel is geboren te Asten op 13-08-1684 en op 05-02-1708 te Asten getrouwd met Elisabeth Mathijssen Peters, geboren te Asten op 05-10-1687 als dochter van Mathias Peeters en Wilhelma Jacobs (zie Voormalig huis E278):

02

Elisabeth Mathijssen Peters is op 08-11-1727 te Asten overleden en Goort Antonis van Bussel is op 11-07-1728 te Asten hertrouwd met Catharina Willems Verhees, geboren te Vlierden op 24-04-1691 als dochter van Wilhelmus Anthony Verhees en Mechtildis. Tijdens dit huwelijk zijn geen kinderen geboren en Catharina Willems Verhees is op 04-04-1729 te Asten overleden.

Goort Antonis van Bussel trouwt voor de derde maal op 25-01-1733 te Someren met Anna Willems van Horck, geboren te Someren op 29-04-1685 als dochter van Wilhelmus van Horck en Maria Janssen en weduwe van Judocus Willems Verberne.

De gezinnen van Goort Antonis van Bussel met Elisabeth Mathijssen Peters, met Catharina Willems Verhees en met Anna van Horck*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matthias Asten 25-01-1709 Asten 31-05-1733
Hendrina Frans Thielen
Asten 20-03-1778 zie Antoniusstraat 38
2 Elisabetha Asten 31-08-1711 Kind Asten ±1711
3 Elisabetha Asten 14-11-1713 Asten 15-02-1733
Theodorus Dirks van Someren**
Asten 17-11-1761 zie Antoniusstraat 47
4 Wilhelma Asten 27-09-1716
5 Godefridus Asten 14-12-1719 Kind Asten ±1719
6 Anna Asten 18-10-1722 Kind Asten ±1722
7 Antonius Asten 21-01-1727 Asten 25-02-1753
Catharina Jan Loomans
Asten 31-08-1792

* geen kinderen uit tweede huwelijk
** ook bekend als Theodorus Dirks Vercuyle

Voor het tweede huwelijk van Goort Antonis van Bussel moet een staat en inventaris worden opgemaakt en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 115 verso; 29-06-1728:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Elisabeth Mattijssen, maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Catalijn Willems.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag op Heusden 4 lopense; land de Quadebraack 2½ lopense; land de voorste Heykampt 1 lopense 3 copse; land de agterste Heykamp 1 lopense 1 copse; land de Vlinkert ½ lopense; land de drie Copsaat 3 copse; land aant Huysken 2 lopense; land den cleynen Heicamp 1 lopense; hooibeemd het Aa-velt 3½ lopense; hooibeemd de Zill 2½ lopense; groes het cleyn Weyvelt 2 lopense; groes het groot Weyvelt 7 lopense; huis, hof, schop, stal 2½ lopense; land de voorsten Acker 7 lopense; land het Havervelt 2 lopense; land den Varsenhoff 3 lopense; land den Venacker 2 lopense; land den Behelpsenacker 1 lopense; land het Hooghackerken 1 lopense; hooi / weiveld 8 lopense; groes het Broekvelt 4½ lopense; hooiveld het agterste Ven 3 lopense; groes het voorste Ven 1½ lopense.
Roerende goederen: twee veren bedden en toebehoren, zeven paar slaaplakens, twee eiken kisten, twee kasten, vier stoelen, zeven diverse ketels, diverse tobben, vuurgerei, een spinnewiel, enig tin, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, klein landbouwgereedschap, vier koeien en vijf lege beesten.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 119; 29-06-1728:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Elisabet Mattijssen aanstaande bruidegom en Catalijn Willems Verhees, jonge dochter, geboren te Vlierden, wonende te Asten. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beide partijen brengen alle goederen is die zij bezitten. Ende verclaert hij, toecomenden bruydegom, ingevolge de costuymen van Asten, medebrengende dat den langstlevende zijner kinderen can bedeylen bij desen te reserveren en aan hem voor te behouden de magt om sijne kinderen, in eerderen huwelijck, bij Elisabeth Mattijssen, verweckt ten allen tijden te mogen bedeylen, onder welcke protestatie soo verclaert hij bij dese dat ofschoon van de sijde van sijn overleden vrouw in geenen deelen, sooveel goederen sijn gecomen of bijgebragt als van hem. Egter in faveur van sijne voorschreven kinderen aen haer voormoeder bij desen, de helft van allent geene op de staet en inventaris, voor drost en schepenen van Asten, heden geformeert, is gebragt om bij den comparant begerende te werden bedeylt. Sullende de ander helft naer doode van de toecomende bruyt ingeval den toecomende bruydegom voor haer aflijvig mogte worden bij de kinderen die uyt dit huwelijck verweckt mogte worden met de voorschreven voorkinderen wederom moeten worden bedeylt capitatum in welcke eene helfte. En alsoo in halve part de voor- en nakinderen egael sullen wesen en dander helft of vierde part sal comen aen de kinderen die uyt dit huwelijck verweckt staen te worden. Eventueel geconquesteerde goederen zullen ook gedeeld moeten worden de ene helft aan de kinderen, zo voor- als nakinderen en de andere helft aan de aanstaande bruid. Indien uit dit aanstaande huwelijk geen kinderen geboren worden dan zullen de voorkinderen van de bruidegom aan de bruid jaarlijks verstrekken ƒ 25,-.

Voor het derde huwelijk is de eerder gemaakte staat en inventaris nog geldig en worden nieuwe huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 30; 21-01-1733:
Goort Antonis van Bussel heeft op 20-06-1728 een staat en inventaris gemaakt van de goederen die met het overlijden van zijn eerste vrouw, Elisabet Matijssen, aan hem nagelaten zijn. Hij wil hertrouwen met Anna Willems, weduwe Joost Verberne, te Someren en verklaart de voornoemde inventaris nog voor geldig en deze te zullen nakomen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 31; 24-01-1733:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Catalijn Willems, bruidegom en Anna van Horik, weduwe Joost Verberne, te Someren, bruid. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen de goederen succederen volgens costuyme locaal. Indien de contrahenten komen te overlijden, zonder wettige geboorten uit dit huwelijk na te laten en de bruidegom als eerste komt te overlijden dan zal de bruid ƒ 50,- per jaar ontvangen, dit gedurende haar verdere leven, uit de nalatenschap van de bruidegom. Hiermee gaat zij uit de nalatenschap. De nalatenschap zal dan meteen komen aan de kinderen of kindskinderen van de bruidgom uit zijn eerste huwelijk. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, dan zal de bruidegom ontvangen alle de erffelijcke, erffhaeffelijcke en onroerende goederen van de zijde der bruid ingebracht. Nog is overeengekomen dat als de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, dat dan de nalatenschap aan de bruid toebehorende, na overlijden van de bruid, zal toekomen aan de kinderen van de bruidegom.

Bij de verpondingen van 1737 en 1754 in de bewoningslijst van het huis over de periode 1731-1746 is eerst Goort Antonis van Bussel eigenaar en bewoner. Daarna is zijn stiefmoeder de weduwe Johanna Judoci van de Rest eigenaar en bewoner en na haar overlijden rond 1745 zijn de kinderen Goort, Joost en Frans eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 140:
Goort Antonis van Bussel.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 2-8-2.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 161:
Goort van Bussel.
Nummer 36 huijs, hoff en aangelag 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 36 Heusden Bewoners nummer 36 Heusden
1736 Goort van Bussel Goort van Bussel
1741 weduwe Antonis Goorts van Bussel weduwe Antonis Goort van Bussel
1746 Goort, Joost en Frans van Bussel weduwe Jan van de Goor

Bij het overlijden van zijn zus Maria en broer Frans is Goort van Bussel mede-erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 13 verso; 26-01-1746:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Antonis van Bussel overleden 31-12-1745. Goort Antonis van Bussel is mede-erfgenaam. Waarde huis, hof en aangelag 2 lopense ƒ 125,-, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Jan Willem Loomans, ene einde de straat, andere einde Daandel Coolen; land en groes ƒ 326,-. Totaal ƒ 451-00-00. De goederen zijn belast met ƒ 0-18-12 per jaar aan het Gasthuys van 's Hertogenbosch in kapitaal ƒ 23-08-12; ƒ 0-15-10 per jaar aan Tengnagel in een meerdere rente in kapitaal ƒ 19-10-10; ƒ 0-06-00 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 7-10-00; ƒ 0-05-08 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 6-17-08; ƒ 1-06-00 per jaar aan de Vrouwe van Asten in kapitaal ƒ 32-10-00. Totaal ƒ 89-16-14. Rest ƒ 361-03-02. 20e penning is ƒ 18-1-4.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 161 verso 29-06-1747:
Goort Antonis van Bussel, schepen, Joost Antonis van Bussel, Frans Antonis van Bussel, erven van Maria van Bussel. Mattijs van den Eynde, Francyn van den Eynde, jonge dochter te Valkensweert mede voor Willem van den Eynde, Jan van den Eynde, Jenneke van den Eynde, haar broeders en zusters, wonende te Valkensweert. Peter Goort Canters, getrouwd met Ida Peters Verheyen, Marcelis Aarts, getrouwd met Maria Hendriks, te Someren mede voor Aart Hendriks, zijn zwager, te Meyl. Allen erven van wijlen Willem Willems van den Eynde en Maria Antonis van Bussel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Goort Antonis van Bussel de schuur met den dries 1 lopense naast Goort Antonis van Bussel, andere zijde de straat

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 111 verso; 28-01-1755:
Taxatie van de onroerende goederen van Frans van Bussel overleden en begraven 03-01-1755. Goort Antonis van Bussel is halve broeder en erfgenaam van de overledene. Waarde ƒ 500,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 11-03-1750. ƒ 500,- 20e penning is ƒ 25,-. Koopsom ƒ 275,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 86; 10-12-1755:
Goort Antonis van Bussel verkoopt aan Arnoldus Leenaarts, koopman, te Helmont een obligatie van ƒ 500,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 11-05-1750 nummer 65. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn broeder Frans Antoni van Bussel. Koopsom ƒ 500,-.

De bewoningslijst over de periode 1751-1766 laat zien dat Goort Antonis van Bussel de eigenaar is van het huis en zijn zoon Antoni Goort van Bussel veelal de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 36 Heusden Bewoners nummer 36 Heusden
1751 Goort van Bussel Goort van Bussel
1756 Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel
1761 Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel
1766 Goort van Bussel en sijn kinderen Antoni Goort van Bussel

In 1770 wordt al melding gemaakt van de ziekte van Goort van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 98 verso; 28-07-1770:
Antoni Goort van Bussel, namens zijn zieke vader, draagt over aan Peter Boumans land de Willigenacker 1½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Daandel Coolen. Deze akker is op 20 juni 1761 door weduwe Wouter de Groot beleend voor ƒ 80-11-0 en wordt nu gelost.

Anna Willems van Horck is rond 1763 overleden en Goort Antonis van Bussel is op 05-08-1770 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte.

03

Bij de erfdeling na het overlijden van Goort van Bussel komt het huis in handen van Antoni Goort van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 85; 21-01-1771:
Mattijs Goort van Bussel, in het Dorp, Antoni Goort van Bussel, op Heusden en Dirk Dirks getrouwd geweest met Elisabet Goort van Bussel voor zijn kinderen met name Francis Smits getrouwd met Jennemaria Dirks en Johannes Aarts getrouwd met Elisabet Dirks, te Liessel. Allen kinderen en kindskinderen van Goort van Bussel en Elisabet Mattijssen, beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Antoni Goort van Bussel huis, schuur, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Mattijs van den Eynden, ene einde de kerkpad, andere einde de straat; land de Braak 2½ lopense; land aant Huyske 2 lopense; het kleyn Heykampkeacker 1 lopense; een drieske het Nieuwvelt 3 copse; groes het Behelpsvelt 2 lopense; groes de Zil 2 lopense; een klein Weyveltje2 lopense; het groot Weyvelt 6 lopense; het Aa-velt 3 lopense; groes de Horst van Dirk Driessen 2 lopense; de Willigeacker 2½ lopense; den groen Willigeacker 2½ lopense; een schuur en den dries 1 lopense; den Grootenacker 2½ lopense; het Huyskeackerke off Emkesackerke 1 lopense; land het Nieuwvelt 3 copse; land het Heycampke 3 copse; land de Vlinkert 1 lopense; het Aa-veltje 1½ lopense; het Weyvelt 2½ lopense; de voorste Heycampacker 1½ lopense; de agterste Heycampacker 5 copse; een perceeltje Nieuwe Erve 1 lopense; groes het Busveltje 1 lopense; 14 eikenbomen en een kersenboom staande op het land van Mattijs van Bussel. Belast met ƒ 1-11-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Gemene Land; rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-03-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; halve deel van ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten met Francis Berkers en Jan van de Leensel; halve deel van ƒ 0-2-13 per jaar aan den Armen van Asten met Francis Berkers en Jan van de Leensel.

Antony Goort van Bussel is geboren te Asten op 21-01-1727 en op 25-02-1753 te Asten getrouwd met Catharina Johannes Loomans, geboren te Asten op 08-03-1729 als dochter van Johannes Goort Loomans en Maria van de Looverbos (zie Kennisstraat 1):

04

Het gezin van Antony Goort van Bussel en Catharina Johannes Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-11-1753 Kind Asten 04-02-1755
2 Joannes Asten 15-12-1755 Kind Asten ±1755
3 Elisabeth Asten 07-10-1757 Asten 16-04-1780
Jacobus van Heugten
Asten 29-03-1835 zie Voormalig huis E311
en Voormalig huis E508
en Antoniusstraat 53
4 Antony Asten 19-08-1760 Asten 14-02-1790
Wilhelma Antony van Dijk
Asten 26-03-1852 zie Jan van Havenstraat 21
5 Maria Asten 08-10-1762 Kind Asten ±1762
6 Maria Asten 30-03-1765 Asten 15-02-1789
Willem Hendrik Eijsbouts
Asten 25-07-1847
7 Joanna Asten 30-03-1765 Kind Asten ±1765
8 Wilhelmina Asten 12-06-1769 Asten 25-10-1801
Steven Jan Kanters
Asten 17-04-1836 zie Koningsplein 10
9 Anna Asten 19-05-1772 Asten 25-11-1798
Peter Johannes Bongers
Nederweert 24-03-1861

Antoni Goort van Bussel is borgemeester in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 43 verso; 18-06-1774:
Jan Janse Verberne en Jan Janse van den Eynde worden aangesteld tot setters, Sint Jan 1774-1775. Tot borgemeesters worden aangesteld Antoni Goort van Bussel en Jan Goort Lomans.

Antoni Goort van Bussel moet voor zijn schoonfamilie nog een achterstallige rente betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 26 verso; 13-07-1778:
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings, aanleggers contra Antoni Goort van Bussel getrouwd met Catarina Lomans, Joseph Sauve getrouwd met Jennemie Lomans, Antoni Lomans, Goort Lomans, kinderen en erven van Jan Goort Lomans, gedaagden. Gedaagden zijn schuldig aan den Armen van Asten een jaarrente van ƒ 0-16-0 over 1776 tot en met 1778.

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1771-1781 is Antoni Goort van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 36 Heusden Bewoners nummer 36 Heusden
1771 Antoni Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel
1776 Antoni Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel
1781 Antoni Goort van Bussel Antoni Goort van Bussel

Antony Goort van Bussel is op 31-08-1792 te Asten overleden en daarna zijn Catharina Jan Loomans en haar kinderen eigenaar van het huis en woont schoonzoon Willem Eijsbouts in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 36 Heusden Bewoners nummer 36 Heusden
1798 weduwe en kinderen Antoni van Bussel Willem IJsbouts
1803 kinderen van weduwe Antonie van Bussel Willem IJsbouts

Catharina Johannes Loomans is op 14-02-1807 te Asten overleden en daarna vindt de erfdeling plaats:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 87 verso; 19-04-1808:
Antony van Bussel, Jacobus van Hugten man van Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds gehuwd mat Maria van Bussel, Steven Jan Kanters man van Willemyna van Bussel, Peter Bongers man van Anna van Bussel, wonende te Nederweert. Kinderen en erven van Antony Goort van Bussel en Catharina Jan Loomans, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Willem Eysbouds, het oude huis en erve op Heusden.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog op naam van de kinderen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 166:
Antoni, Elisabeth, Maria, Wilhelmina en Anneke kinderen bij versterf 15-02-1807 van.
Catharina Jan Loomans weduwe en 5 kinderen bij versterf 1792 van.
Antoni Goort van Bussel
Nummer 36 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Volgens het kadaster is Maria Antony van Bussel als weduwe van Willem Eijsbouts, eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E255:
Huis en erf, groot 06 roede 70 el, Middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Willem Eijsbouts.

05

06

Maria Antony van Bussel is geboren te Asten op 30-03-1765 en op 15-02-1789 te Asten getrouwd met Willem Hendrik Eijsbouts, geboren te Asten op 07-12-1766 als zoon van Henricus Ysbouts en Anna Janse van de Goor (zie Voormalig huis E128):

07

Het gezin van Maria Antony van Bussel en Willem Hendrik Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-05-1790 Kind Asten 07-08-1790
2 Godefridus Asten 19-12-1791 Ongehuwd Asten 24-12-1883
3 Antonius Asten 09-04-1794 Kind Asten 08-08-1794
4 Johanna Asten 02-04-1796 Asten 15-02-1828
Petrus Verheijen
Asten 16-01-1877 zie Voormalig huis B446
5 Anna Asten 30-07-1798 Kind Asten 14-10-1798
6 Antonius Asten 15-11-1799 Ongehuwd Asten 27-06-1828
7 Anna Asten 14-02-1802 Asten 26-04-1833
Wilhelmus van Heugten
Asten 07-12-1882 zie Voormalig huis E274
8 Henrica Asten 20-12-1804 Asten 07-04-1842
Johannes Smits
Asten 10-05-1881
9 Johannes Asten 09-02-1808 Asten 03-02-1837
Geertruij Cornelissen
Asten 24-11-1846

Willem Hendrik Eijsbouts is op 23-01-1814 te Asten overleden en Maria Antony van Bussel is te Asten op 25-07-1847 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat dochter Hendrina Eijsbouts, geboren op 20-12-1804 te Asten. Zij is op 07-04-1842 te Asten getrouwd met Jan Smits is geboren te Asten op 11-09-1808 als zoon van Wilhelmus Smits en Elisabeth van de Loverbosch (zie Jan van Havenstraat 13 en 15). Samen met haar broer Godefridus Eijsbouts, geboren te Asten op 19-12-1791 wonen zij op huizingnummer D76 en vanaf 1869 nummer D99:

08

Ook in de periode 1879-1890 wonen Jan Smits en Hendrina Eijsbouts met hun gezin en zwager Godefridus Eijsbouts in het huis met dan huizingnummer D106:

09

Hendrina Eijsbouts is op 10-05-1881 te Asten overleden, zie bidprentje bij haar overlijden rechts, Johannes Smits is op 29-12-1882 te Asten overleden en Godefridus Eijsbouts is op 24-12-1883 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte.

10

Dochter Maria Elisabeth Smits, geboren te Asten op 12-11-1850, woont daarna in het huis. Zij is op 30-09-1881 te Asten getrouwd met Francis van Helmond, geboren te Asten op 24-12-1843 als zoon van Johannes van Helmond en Maria Catharina van Brussel. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-07-1897 meldt dat Francis van Helmond schade heeft opgelopen tijdens een onweer.

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D109, D130 en D123:

11

Rond 1920 verhuizen ze naar de Meijelscheweg 7 (zie Meijelseweg 3) en komt Leonardus van Duijnhoven met familie in het huis wonen. Leonardus van Duijnhoven is geboren te Bakel op 29-09-1873 als zoon van Johannes van Duijnhoven en Maria Jaspers. Hij is op 02-05-1914 te Deurne getrouwd met Johanna Christina van den Heuvel, geboren te Deurne op 14-09-1875 als dochter van Johannes van den Heuvel en Johanna Maria van Ansem. Over de periode 1920-1930 heeft het huis huizingnummer D128 en staat ook bekend als Antoniusstraat 16:

12

Ook in de periode 1930-1938 wonen Leonardus van Duijnhoven en Johanna Christina van den Heuvel in het huis in de Antoniusstraat 16, maar verhuizen rond 1933 naar Antoniusstraat 11 (zie Voormalig huis E1955):

13

Hun neef Johannes Lammers, geboren te Mierlo op 01-04-1903 als zoon van Antonie Lammers en Elisabeth van Lierop, gaat het huis bewonen. Hij is op 27-04-1928 te Asten getrouwd met Catharina van Tilburg, geboren te Asten op 15-12-1901 als dochter van Leonardus van Tilburg en Antonia Kolen en zus van Hendrikus (zie Voormalig huis E1503), Johanna (zie Bleekerweg 3) en Petrus (zie Slobeendweg 5).

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1936 en diezelfde krant van 05-10-1939 de geboortes van zoon Johannes en dochter Antonia:

15 16

Johannes Lammers is op 08-02-1969 te Asten overleden en Catharina van Tilburg is op 07-06-1976 te Asten overleden. Op het kerkhof van de Antoniuskerk te Heusden staat hun graf:

17

Hieronder van linksboven naar rechtsonder van 1830, 1875, 1915 en 1960 is te zien dat het perceel altijd bebouwd is geweest.

18 19
20 21

Het huis moet gestaan hebben op de plaats van de huidige Antoniusstraat 8, waar een uit 1947 daterend huis staat bewoond door Karel Lammers, mogelijk de op 09-09-1938 te Asten geboren zoon van Johannes Lammers en Catharina van Tilburg. Hieronder een streetview van het huis op de Antoniusstraat 8:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Antonis Goort van Bussel Asten 07-10-1646 Antonis Goort van Bussel Asten 07-10-1646
1723 Goort Antonis van Bussel Asten 13-08-1684 Goort Antonis van Bussel Asten 13-08-1684
Heusden huis 36
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort van Bussel Asten 13-08-1684 Goort van Bussel Asten 13-08-1684
1741 weduwe Antonis Goorts van Bussel Asten 24-02-1660 weduwe Antonis Goorts van Bussel Asten 24-02-1660
1746 Goort, Joost en Frans van Bussel Asten 13-08-1684 weduwe Jan van de Goor Someren 08-07-1710
1751 Goort van Bussel Asten 13-08-1684 Goort van Bussel Asten 13-08-1684
1756 Goort van Bussel Asten 13-08-1684 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1761 Goort van Bussel Asten 13-08-1684 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1766 Goort van Bussel en sijn kinderen Asten 13-08-1684 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1771 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1776 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1781 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727 Antoni Goort van Bussel Asten 21-10-1727
1798 weduwe en kinderen Antoni van Bussel Asten 08-03-1729 Willem IJsbouts Asten 07-12-1766
1803 kinderen wed Antonie van Bussel Asten 30-03-1765 Willem IJsbouts Asten 07-12-1766
Kadasternummer E255
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E255 1832 Maria Antony van Bussel Asten 30-03-1765 weduwe Eijsbouts
Antoniusstraat 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Willem Hendrik Eijsbouts Asten 07-12-1766 Maria Antony van Bussel Asten 30-03-1765 23-01-1814
1814-1847 Maria Antony van Bussel Asten 30-03-1765 weduwe Eijsbouts 25-07-1847
1847-1859 Jan Smits Asten 11-09-1808 Hendrina Eijsbouts Asten 20-12-1804
D76 1859-1869 Jan Smits Asten 11-09-1808 Hendrina Eijsbouts Asten 20-12-1804
D99 1869-1879 Jan Smits Asten 11-09-1808 Hendrina Eijsbouts Asten 20-12-1804
D106 1879-1882 Jan Smits Asten 11-09-1808 Hendrina Eijsbouts Asten 20-12-1804 29-12-1882
D106 1882-1890 Francis van Helmond Asten 24-12-1843 Maria Elisabeth Smits Asten 12-11-1850
D109 1890-1900 Francis van Helmond Asten 24-12-1843 Maria Elisabeth Smits Asten 12-11-1850
D130 1900-1910 Francis van Helmond Asten 24-12-1843 Maria Elisabeth Smits Asten 12-11-1850
D123 1910-1920 Francis van Helmond Asten 24-12-1843 Maria Elisabeth Smits Asten 12-11-1850 naar D108
D128 1920-1930 Leonard van Duijnhoven Bakel 29-09-1873 Johanna Christina van den Heuvel Deurne 14-09-1875
16 1930-1933 Leonard van Duijnhoven Bakel 29-09-1873 Johanna Christina van den Heuvel Deurne 14-09-1875 Antoniusstraat 11
16 1933-1938 Johannes Lammers Mierlo 01-04-1903 Catharina van Tilburg Asten 15-12-1901

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 19 april 2024, 21:27:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen