logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E287

Bij de verpondingen over de periode 1680-1713 en bij de hoofdgeldlijst van 1717 staat een huis op naam van Joost van Heughten:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31:
Joost Leenders.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 12 verso:
Joost Leenders.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14 verso:
Joost van Heughten.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 68:
Joost Leenders van Heughten.
Aan Goort van Bussel, Wilbert Huijberts, Jelis van Helmont.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Joost Linders, Peerken de vrouw, Dirck en Hijlken
Heijlken de nigt.

Joost Leenders van Heughten is geboren te Asten op 08-08-1645 als zoon van Leonardus Judoci van Heuchten en Heijlgondis Henricks. Hij is op 07-02-1677 te Asten getrouwd met Petronella Dirck Theuwens, geboren te Asten op 03-03-1645 als dochter van Theodorus Petri en Anna:

Juncti sunt matrimonio Judocus Lenaerts van Heuchten et Petronilla Dirrick Thheuwes; testes Leonardus van Heuchten et Wilhelmus Lenaerts van Heuchten.

In huwelijkse echt verbonden Judocus Lenaerts van Heuchten en Petronilla Dirrick Thheuwes; getuigen Leonardus van Heuchten en Wilhelmus Lenaerts van Heuchten.

01

Het gezin van Joost Leenders van Heughten en Petronella Dirck Theuwens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 08-01-1678 Asten 02-05-1706
Johanna Gerit Aerts
Asten 05-05-1746
2 Henricus Asten 18-10-1679 Kind Asten ±1679
3 Leonardus Asten 24-11-1681
Someren 06-09-1711
Maria Jansen
Asten 11-08-1752
4 Theodorus Asten 05-11-1684 Asten 02-05-1717
Francisca Frans Goorts
Asten 04-07-1754 zie Voormalig huis C116
5 Maria Asten 19-05-1687 Asten 26-11-1713
Marcelis Janssen
Asten 08-07-1725
6 Johanna Asten 09-04-1691 Kind Asten ±1691
7 Henricus Asten 23-05-1693 Kind Asten ±1693
8 Helena Asten 19-03-1698 Kind Asten ±1698

Joost Leenders van Hugten verricht bestuurlijke taken:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 265 verso; 05-10-1724:
Joost Leenders van Hugten, oud schepen, en nu kerkmeester, bevestigd, onder eede, zijn verklaring, die hij, op 07-06-1723, heeft afgelegd in de zaak tussen Johan van Riet, aanlegger contra Joost soone Joost Roefs.

Petronella Dirck Theuwens is op 09-07-1726 te Asten overleden en Joost Leenders van Heughten is op 05-05-1728 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1742 staat het huis op naam van zijn zoon Lindert Joosten van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 143:
Lindert Joosten.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 254 verso:
Leendert Joosten.
Huijs, hoff en aangelag 1½ lopense.

Lindert Joosten van Heugten is geboren te Asten op 24-11-1681 en op 06-09-1711 te Someren getrouwd met Maria Jansen, geboren te Someren op 26-05-1683 als dochter van Henricus Janssen en Henrica Peters:

02

Het gezin van Lindert Joosten van Heugten en Maria Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 08-07-1712 Asten 15-05-1735
Aart Teunis Vreynse
Asten 09-05-1785
2 Johannes Asten 15-06-1714 Lierop 29-01-1747
Anna Petrus Hermans
Lierop 27-02-1792
3 Henricus Asten 05-04-1717 Kind Asten ±1717
4 Johanna Asten 12-02-1719 Heeze 28-09-1749
Dielis Valkenborg
Heeze 03-01-1771
5 Anna Asten 30-03-1725 Lierop 13-02-1752
Lambertus van der Velde
Lierop 07-03-1793

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Lindert Joosten van Heugten:

Jaar Eigenaar nummer 23 Heusden Bewoners nummer 23 Heusden
1736 Lindert Joosten van Heughten Lindert Joosten van Heughten
1741 Leendert Jooste van Hugten Leendert Jooste van Hugten
1746 Leendert Jooste van Hugten Leendert Jooste van Hugten
1751 Leendert Jooste van Hugten Leendert Jooste van Hugten

Maria Jansen is op 29-11-1727 te Asten overleden en Lindert Joosten van Heugten is op 11-08-1752 te Asten overleden. Dochter Wilhelma Linders van Heugten is geboren te Asten op 08-07-1712 en te Asten op 15-05-1735 getrouwd met Aart Teunis Vreynse, geboren te Asten op 02-10-1698 als zoon van Antonius Vrensen en Anna Willems:

03

Het gezin van Aart Teunis Vreynse en Wilhelma Linders van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 23-04-1736 Kind Asten 02-10-1743
2 Maria Asten 01-10-1738 Asten 06-02-1774
Antoni Goort Hendriks
Asten 04-05-1805
3 Petronella Asten 16-10-1741 Kind Asten 30-09-1743
4 Petronella Asten 24-02-1744
5 Antonius Asten 15-11-1746 Ongehuwd Asten 26-12-1794
6 Johannes Asten 04-06-1750

De oveirge kinderen van Lindert Joosten van Heugten doen afstand van hun erfenis ten gunste van hun zuster Wilhelmina:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 67; 01-12-1770:
Jelis Valkenborg getrouwd met Jenneke, dochter Leendert van Hugten, te Hees, Lambert van der Velden getrouwd met Anneke, dochter Leendert van Hugten, te Lierop. Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun schoonvader, Leendert Joosten en laten deze over aan Aart Antoni Vreynsen getrouwd met Willemyn, dochter Leendert Joosten, op Heusden mits deze de lasten en schulden betaald welke op de goederen staan.

Volgens het huizenquohier is het huis dan in eigendom en bewoning van Aart Teunis Vreijnse en na diens overlijden van zijn weduwe Wilhelmina Leenders van Heugten en hun kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 23 Heusden Bewoners nummer 23 Heusden
1756 Aart Teunis Vreijnse Aart Teunis Vreijnse
1761 Aart Teunis Vreijnse Aart Teunis Vreijnse
1766 Aart Teunis Vreijnse Aart Teunis Vreijnse
1771 Aart Teunis Vreijnse Aart Teunis Vreijnse
1776 weduwe Aart Teunis Vreijnse weduwe Aart Teunis Vreijnse
1781 weduwe en kinderen Aart Teunis Vreijnse weduwe en kinderen Aart Teunis Vreijnse

Aart Teunis Vreynse is op 08-09-1773 te Asten overleden en zijn weduwe koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 284; 10-09-1774:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Willemyn Leendert Joosten, weduwe Aart Antoni Vreynse, op Heusden een heiveld zijnde het 2e nevens den Dijk na de Peel boven de Behelp, links 3 lopense, ene zijde het volgende perceel, andere zijde Marten Berkers, ene einde de voorschreven Dijk, andere einde de gemeente; een heiveld zijnde het 3e en laatste neven den Dijk aan de linkerzijde 3 lopense, ene zijde de voorschreven Dijk, andere zijde de gemeente, ene einde het vorig perceel. Verkoper aangekomen bij transport de dato 27-02-1771 en 03-03-1769. Koopsom ƒ 170,- à 3½%. Marge:
07-09-1802 gelost aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven.

Wilhelma Linders van Heugten is te Asten op 08-01-1791 overleden en dochter Maria en zoon Antoni zijn hun erfgenamen. Maria Aart Vreynse is geboren te Asten op 01-10-1738 en op 06-02-1774 te Asten getrouwd met Antoni Goort Hendriks Hoeben, geboren te Deurne op 11-12-1748 als zoon van Godefridus Henricks Hoeben en Anna Maria Antony van Lieshout:

04

Het gezin van Maria Aart Vreynse en Antoni Goort Hendriks Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 01-10-1774 Kind Asten ±1774
2 Godefridus Asten 09-02-1776 Ongehuwd Asten 14-05-1839
3 Johannes Asten 25-10-1777 Asten 27-01-1815
Wilhelmina van Oosterhout
Asten 18-12-1842 Wolfsberg
4 Petronella Asten 12-12-1780 Ongehuwd Asten 10-02-1847

In het archief van Asten vinden we een schuld van Antony Hoeben en zijn zwager Antony Aart Vreynsen aan Abraham van Nouhuys:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 15; 03-12-1793:
Antony Aart Vreynsen en Antony Hoeben zijn schuldig aan Abraham van Nouhuys ƒ 190,- à ƒ 7,- per jaar. Marge 03-08-1795 gelost.

Antony Aart Vreynsen is op 26-12-1794 overleden en ruim een jaar later wordt een taxatie gedaan:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 124 verso; 22-03-1796:
Taxatie van de onroerende goederen van Antony Aart Vrijnsen overleden en begraven op 26-12-1794. De helft van de waarde in:
Huis, hof en aangelag te Heusden 1 lopense 22 roede ƒ 130,-; land den Heykamp 1 lopense 21 roede ƒ 25,-; land den Heykamp 1 lopense 39 roede ƒ 30,-; land Nieuwe Erve 6 lopense ƒ 135,-; groes het Aa-veltje 2 lopense 11 roede ƒ 30,-; groes twee voorste Veldekens 4½ lopense ƒ 130,-. Totaal ƒ 480,-. Belast met een obligatie aan Jacobus Losecaat de dato 10-09-1774 ƒ 170,-. Rest ƒ 310,-. De helft is ƒ 155,-. 20e penning is ƒ 7-15-0.

In de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 wordt Antoni Goort Hoeben als eigenaar en bewoner genoemd.

Jaar Eigenaar nummer 23 Heusden Bewoners nummer 23 Heusden
1798 Antonij Hoeben Antonij Hoeben
1803 Antonij Hoeben Antonij Hoeben

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 158 verso:
Antoni Aart Vreijnse ½ Antoni Goort Hoeben en Jan en Peternel zijn kinderen verwekt bij Maria Aart Vreijnse ½.
Nummer 23 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Maria Aart Vreynse is op 04-05-1805 te Asten overleden en Antoni Goort Hendriks Hoeben is te Asten op 10-12-1816 overleden. Enkele jaren daarna verkoopt hun zoon Jan het huis aan Wilbert Wilbert van Bussel (zie Antoniusstraat 28 en 30):

Notarieel Archief Asten 49-156; 24-04-1826:
Jan Anthonij Hoeben verkoopt aan Wilbert Wilbert van Bussel, een huis en aangelag op Heusden, groot 24 roede 82 el, ene zijde Wilbert van Bussel, andere zijde kinderen Willem Leendert van Hugten.

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Willem Mus eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E287:
Huis en erf, groot 01 roede 20 el, Middelste Heusden, klassen 10.
Eigenaar: Willem Mus, wonende te Gestel.

05

06

Dit huis komt niet meer in de archieven voor en is op topografische kaarten niet meer te zien en is dus hoogstwaarschijnlijk voor die tijd afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Joost van Heugten Asten 08-08-1645 Joost van Heugten Asten 08-08-1645
1730 Lindert Joosten van Heugten Asten 24-11-1681 Lindert Joosten van Heugten Asten 24-11-1681
Heusden huis 23
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lindert Joosten van Heughten Asten 24-11-1681 Lindert Joosten van Heughten Asten 24-11-1681
1741 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681
1746 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681
1751 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681 Leendert Jooste van Hugten Asten 24-11-1681
1756 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698
1761 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698
1766 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698
1771 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698 Aart Teunis Vreijnse Asten 02-10-1698
1776 weduwe Aart Teunis Vreijnse Asten 08-07-1712 weduwe Aart Teunis Vreijnse Asten 08-07-1712
1781 weduwe en kind Aart Teunis Vreijnse Asten 08-07-1712 weduwe en kind Aart Teunis Vreijnse Asten 08-07-1712
1798 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748
1803 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748
Kadasternummer E287
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E287 1832 Willem Mus
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1832 bewoning onbekend

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022, 17:16:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen