logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E293

Philips Dircx bewoont een hoeve op Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31:
Philips Dircx.

In 1700 koopt Philips Dircx de hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 10; 28-04-1700:
Johan Verberne, wonende te Eyndhoven, heeft toestemming van schepenen Eyndhoven om zijn, zwaar belaste, goederen te Asten te verkopen. Jan Verberne gehuwd geweest met Heylke Dircx van Moorsel, wonende te Eyndhoven geassisteerd met Hendrick Jansen van Moorsel, zijn mondige zoon, Peter van Moorsel en Willem Tercken, zijn zwagers, verkopen aan Philips Dircx, te Heusden huis, hof, hofstad en aangelag te Heusden 12 lopense, ene zijde kinderen Goort Verberne, andere zijde de straten, andere einde Jan Hendrick Jacobs; land / groes 41 lopense. Koopsom ƒ 1200,-.

Bij de verpondingen van 1707 staat Philips Dircx nog steeds als eigenaar:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 13:
Philips van Heusden.

Philips Dircx van Heusden is geboren te Asten op 21-12-1648 als zoon van Theodorus Petri en Catharina. Hij is op 22-04-1674 te Asten getrouwd met Ida Jelis van Heuchten, geboren te Asten op 10-12-1649 als dochter van Egidius Judoci en Johanna:

Contraxerunt sponsalia Philip Dirx et Ida Jelis coram Joost Jelis et Dirck Goorts. Matrimonium coram Antonio Goossens et Flips Jelis.

Ondertrouwcontract tussen Philip Dirx en Ida Jelis in het bijzijn van Joost Jelis en Dirck Goorts. Huwelijk in het bijzijn van Antonio Goossens en Flips Jelis.

01

Het gezin van Philippus Dierx van Heusden en Ida Dielis van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodora Asten 02-11-1675 Kind Asten ±1675
2 Johanna Asten 15-03-1677 Asten 12-09-1700
Mattijs Dircx Willems
Asten 22-05-1719 zie Voormalig huis E294
en Kasteellaan 6 tot en met 8
3 Theodora Asten 03-10-1679 Asten 30-11-1704
Mathias Reynders van Hoof
Asten 20-01-1716
4 Elizabetha Asten 24-05-1682 Kind Asten 21-11-1694
5 Catharina Asten 22-03-1685 Asten 20-11-1712
Johannes Aerts
Asten 07-01-1758
6 Petronella Asten 08-05-1688 Asten 22-04-1725
Jan Dirks van Heugten
Asten 02-10-1747

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis nog steeds op naam van Philippus Dierx van Heusden:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14 verso:
Philips van Heughten.

In 1713 wordt al melding gemaakt dat het huis in eigendom is overgegaan naar schoonzoon Mattijs Reynders van Hoof:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 64:
Mattijs Reijnders 22-01-1720.
Willem Reijnders.
Van Philips van Heughten. In de bede ƒ 3-13-6.

Philips Dirks van Heusden is op 13-02-1723 te Asten overleden en dochter Theodora Philipsen van Heugten, geboren te Asten op 03-10-1679 is op 30-11-1704 te Asten getrouwd met Mathias Reynders van Hoof, geboren te Asten op 04-10-1670 als zoon van Reynder Bernaerts van Hoof en Lyneke Reynder Bruystens. Na het overlijden van Theodora Philipsen van Heugten op 20-01-1716 is Mathias Reynders van Hoof hertrouwd op 29-05-1718 met Elisabeth Marten Jansen, geboren te Asten op 25-03-1678 als dochter van Marten Jan Thonis Hennis en Anneke Fransen Thijssen de Groot (zie Voormalig huis F767). Zij is sinds 28-06-1716 weduwe van Peeter Teunis Loomans  (zie ook Voormalig huis B55):

02

De gezinnen van Mathias Reynders van Hoof met Theodora Philipsen van Heugten en met Elisabeth Peeter Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bernardus Asten 19-09-1705
2 Elisabetha Asten 28-08-1707 Asten 27-11-1735
Claes Daendels
Asten 24-06-1742
Andries Peter Driessen
Asten 22-02-1783 zie Oostappensedijk 40 en 42
3 Johanna Asten 02-06-1709 Ongehuwd
4 Catharina Asten 02-06-1709 Asten 02-08-1750
Francis Plenders
Asten 21-11-1779 zie Voormalig huis E1033
5 Reynerus Asten 10-05-1711 Asten 30-01-1763
Hendrica Aart Tielen
Asten 11-01-1768
6 Egidius Asten 20-12-1713
7 Theodorus* Asten 27-09-1719
8 Martinus* Asten 22-10-1721 Asten 11-05-1749
Helena Aart Smits
Asten 19-09-1776 zie Voormalig huis F767

* kinderen uit het tweede huwelijk

Als Peeter Teunis Loomans, de eerste echtgenote van Elisabeth Peeter Martens zonder nakomelingen na te laten in Delft overlijdt, worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 08-08-1716:
Taxatie van de onroerende goederen van Peter Antonis  Lomans overleden, te Delft, 28-06-1716. De taxatie is gedaan oop verzoek van Joost Jansse en betreft 1⁄6e deel in waarde:
Huis, hof, aangelag en de Camp in de Stegen 2 lopense, ene zijde Goort Paulus, andere zijde Jan van Hoof ƒ 30,-.
Land en groes 1 lopense, ene zijde Prijn 's Grootens, andere zijde Frans Cornelis ƒ 2,-.
Hooiveld 1 1⁄2 lopense, ene zijde de erven Jan Dircx, andere zijde Goort Paulus ƒ 7,-.
Land en wei de Horst 3 1⁄2 lopense, ene zijde de Loop, andere zijde Jan van Hoof-ƒ 9,-.
Land en hooiveld 3 1⁄2 lopense, ene zijde de Loop, andere zijde de erven Marcelis Berkers ƒ 7,-.
Land den Hoppenkamp aan Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde de kinderen Marcelis Berkers ƒ 9,-.
L
and de Stapacker aan Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Willem Hasen, andere zijde de kinderen Marcelis Berkers ƒ 4,-.
Land 't Gelint aan Vordeldonck, ene en andere zijde de kinderen Marcelis Berkers ƒ 2,50.
Land den Roetaart aan Vordeldonck, ene en andere zijde de kinderen Marcelis Berkers ƒ2,50.
Een drieske den Bogaart aan Vordeldonck 1 1⁄2 copse bij het huis van de kinderen Marcelis Berkers ƒ 2,50.
Land in de Boesentseacker, ene zijde Frans Cornelis, andere zijde Goort Paulus ƒ 2,50.
Totaal van onroerende goederen ƒ 78,-.
De goederen zijn voor het geheel belast met ƒ 200,- aan Mevrouw van Milhees; 1⁄6e deel is ƒ 33-06-00; 1 vat rogge per jaar aan de Catholijnegulde, te Deursen en 1⁄6e deel van het kapitaal is ƒ 1-01-00.
Totaalvan belasting is ƒ 34-07-08, afgerond ƒ34,-
Rest ƒ 43,-.
20e penning is ƒ 2-3-12.

Voor zijn tweede huwelijk maakt Mathias Reynders van Hoof een staat en inventaris op en huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 2 verso; 21-05-1718:
Mattijs Rijnders van Hoof weduwnaar van Dirske Flipse wil hertrouwen. Hij maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris. Onder andere: Een bed en toebehoren, een eiken kist, drie stoelen, enige ketels, vuurgerei, een schop, een riek, een schoep, ploeg, eg, hoge en lage kar, een paard, drie koeien en twee lege beesten.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 1 verso; 21-05-1718:
Mattijs Rijnders van Hoof weduwnaar geassisteerd met Philips Dircx van Heusden, zijn schoonvader bruidegom ter eenre en Elske Martens weduwe Peeter Teunis Loomans geassisteerd met Michiel van de Cruys bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarde onder andere: Indien de bruidegom voor zijn bruid komt te overljden, zonder kind(eren) uit dit aanstaande huwelijk na te laten, dan zal zij uit zijn goederen voor een duarije ontvangen ƒ 150,- en dan verder alles laten aan de voorkinderen of erven van de bruidegom. Dit betreft zowel de conqueste goederen als andere. Alleen over de door haar ingebrachte goederen kan zij weer beschikken. Indien zij, bruid, komt te overlijden zonder kind(eren) uit dit aanstaande huwelijk na te laten dan zal de bruidegom de togte van al haar goederen ontvangen. Na de dood van de bruidegom zullen deze weer terugkomen aan de erfgenamen van de bruid. Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zullen zij egaal zijn aan de voorkinderen van de bruidegom. De voorkinderen zullen hun moeders goederen erven.

In 1729 wordt Mathias Reynders van Hoof met enkele omwonenden getroffen door een brand:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 143 verso; 21-02-1729:
Schepenen van Asten verklaren, dat, op 10 augustus 1728, 's nachts tussen elf en twaalf uur, huis, schuur, en stallen zijn afgebrand van Marselis Daniels, schepen, Jan Aarts, Mattijs Diercx en Mattijs Reynders en dat alle graangewassen en het hooi, dat alsdoen eerst geschuurt en versamelt was met de meubelen en de huisraad zijn verbrand. De schade bedraagt circa ƒ 5000,-. Op 2 januari laatstleden is het huis van Peter van de Vorst, schepen, afgebrand. Hiervan zal de schade circa ƒ 600,- bedragen. verklarende verder dat beide branden zo vehement zijn geweest dat men niets heeft kunnen salveeren De verponding en bede hebben bedragen: Marselis Daniels ƒ 17-12-04, ƒ 4-18-04 en ƒ 22-10-08; Jan Aarts ƒ 8-08-12, ƒ 2-06-00 en ƒ 10-14-12; Mattijs Dircx ƒ 8-08-12, ƒ 2-06-00 en ƒ 10-14-12 en hebben zij te samen wegens de Heusdense tiende in de verponding te betalen ƒ 59-15-00; Mattijs Reynders ƒ 11-11-12, ƒ 3-13-06 en ƒ 15-05-02; Peter van de Vorst ƒ 10-01-04, ƒ 3-02-14 en ƒ 13-04-02. Wij hebben de leggers van de reeele lasten nagezien en deze bedragen tesamen ƒ 132-04-04.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat Mathias Reynders van Hoof als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 137:
Matteijs Reijnders.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 3-13-6.

Jaar Eigenaar nummer 25 Heusden Bewoners nummer 25 Heusden
1736 Teijs Reijnders Teijs Reijnders
1741 Mattijs Rijnders Mattijs Rijnders
1746 Mattijs Rijnders Mattijs Rijnders
1751 Mattijs Rijnders Mattijs Rijnders

Mathias Reynders van Hoof is op 28-08-1754 te Asten overleden en daarna worden roerende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 143; 21-11-1754:
Francis Plenders getrouwd met Catarina Reynders, Dries Peter Driessen getrouwd met Elisabet Mattijs Reynders, Reynder Mattijs Reynders, Martinus Tijsse, Jenneke Tijsse van Hooff. Allen kinderen en erven van wijlen Mattijs Reynders en Elske Martens, op Heusden. Zij verkopen de nagelaten gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere zes koeien ƒ 59,-; twee karren ƒ 12,-; hooi, stro, turf ƒ 74,-. Totale opbrengst: ƒ 177,-. Op 17-07-1755 wordt de oogst te velde verkocht in 12 kopen. Opbrengst: ƒ 80,-.

Martinus van Hooff en Dries Peter Driessens verkopen hun erfdeel aan Reynder en Jenneke, die hier ook wel Anneke wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 120 verso; 16-04-1757:
Martinus van Hooff verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Anneke Tijsse van Hoof, zijn broer en zuster 1⁄5e deel, onverdeeld, deel in de Venacker 7 copse; de Willigenacker in de Behelp 5 copse; groes / land de Behelpsendries 1 lopense; de voorste Behelpsendries 1 lopense; groes de agterste Weyde 2 lopense; het Leegvelt 1 lopense; de helft en 1⁄5e deel in het huis, te Heusden gekomen van zijn vader en waar de kopers inwonen. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 6,- per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 121; 16-04-1757
Dries Peter Driessen verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Anneke Tijsse van Hooff, zijn vrouwe broer en zuster 1/5e, onverdeeld, deel in de Venacker 7 copse; de Willigenacker in de Behelp 5 copse; groes / land de Behelpsendries 1 lopense; de voorste Behelpsendries 1 lopense; groes de agterste Weyde 2 lopense; het Leegvelt 1 lopense; 1⁄10e deel in huis, schuur, schop en stal en nog ¼e deel, onverdeeld int aangelag op Heusden 1 lopense; in de Busacker 2 lopense; groes en land het Heytvelt 2 lopense; de Del 1½ lopense; de Groenacker 2 copse; de Venacker 1 lopense; land den Heycamp 2 lopense; groes het Hoyvelt 8 lopense; groes en heiveld het Weyvelt 4 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 10-16-10 per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere rente met andere; ¼e deel van 2 vat rogge per jaar aan de erven van de Heer van Nieuwstad; 1⁄5e deel van ƒ 6,- per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom de lasten.

Enkele jaren later verkoopt ook Francis Plenders zijn erfdeel aan Reynder en Jenneke:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 178 verso; 30-03-1759:
Francis Plenders verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Jenneke Tijsse van Hooff 1/10e, 1⁄5e en 1⁄4e deel als hem aangekomen is bij overlijden van zijn schoonouders in huis, groes en land op Heusden 28 lopense. Zoals in gebruik bij de kopers en waarvan zij 1⁄4e en 1⁄5e deel bezitten, bij transport de dato 16-04-1757. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar aan den Armen van Asten in een rente van ƒ 6,- per jaar; ¼e deel van ƒ 10-16-10 per jaar aan het Huis van Asten; ¼e deel van 2 vat rogge per jaar aan de erven Michiel van Nieuwstad en anderen. Koopsom de lasten.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1756-1766 erven de kinderen het huis en komt het daarna toe aan Reijnder en Jenneke:

Jaar Eigenaar nummer 25 Heusden Bewoners nummer 25 Heusden
1756 kinderen Mattijs Rijnders Reijnder van Hooff
1761 Reijnder en Jenneke van Hooff Reijnder en Jenneke van Hooff
1766 Reijnder en Jenneke van Hooff Reijnder en Jenneke van Hooff

In 1769 verkopen de kinderen hun kindsdeel aan de weduwe van hun broer Reynder van Hoof:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 71; 16-06-1769:
Jenneke van Hooff, wonende te Heusden, Catarina van Hooff, wonende te Heusden, Andries Peter Driessen man van Elisabet van Hooff, wonende te Ostappen. Zij verkopen aan Hendrien Tielen weduwe van Reynder van Hooff, wonende te Heusden, hun ¾e deel onverdeeld in een huis, schuur, stal 1 lopense, ene zijde Willem Leenders van Hugten, andere zijde Nol Slaats; land / groes 27 lopense. Koopsom ƒ 295-15-8. Conditie: Voor deze koopsom worden Jenneke en Catarina van Hooff, gedurende hun verdere leven gealimenteerd en onderhouden.

Reynerus Mathijs van Hoof is geboren te Asten op 10-05-1711 en op 30-01-1763 te Asten getrouwd met Hendrica Aart Tielen, geboren te Asten op 09-12-1721 als dochter van Arnoldus Hendrick Tielen en Johanna Hendricks (zie Ostaderstraat 32 en 34):

03

Hendrica Aart Tielen en Jan Stevens stellen huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 83 verso; 18-01-1771
Jan Hendrik Stevens, jongeman bruidegom ter eenre en Hendrien Tielen weduwe Reynder van Hooff bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden dan zal de langstlevende van hen beide universeel erfgenaam zijn. Echter als de bruidegom de langstlevende mocht zijn zal hij gehouden zijn om aan de naaste vrienden van de bruid ƒ 100,- uit te keren. Hij zal ook verplicht zijn om Catarina en Jenneke van Hooff gedurende hun verdere leven te onderhouden en te alimenteren. Als de bruid langstlevende mocht zijn dan zal, na haar overlijden, al hetgene de bruidegom heeft nagelaten gaan naar de vrienden van de bruidegom. Zij zullen ƒ 125,- uitkeren aan de vrienden van de bruid. Ook deze erfgenamen moeten dan de verplichting op zich nemen om Catarina en Jenneke gedurende hun verdere leven te verzorgen.

Reynerus Mathijs van Hoof is op 11-01-1768 te Asten overleden en Hendrica Aart Tielen is te Asten op 03-02-1771 hertrouwd met Johannes Hendrik Stevens, geboren op 31-01-1737 te Asten als zoon van Hendrick Jan Stevens en Johanna Janse Slaets.

04

Hendrica Aart Tielen is op 30-06-1790 te Asten overleden en daarna wordt een taxatie van haar onroerende goederen gedaan:

05

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 92; 28-08-1790:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien Thielen overleden en begraven op 30-6-1790:

een huisplaats, hof en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Jan van den Eijnden ƒ 50-00-00
land den Busserakker 2 lopense, ene zijde Jan van den Eynden ƒ 60-00-00
land het Heytvelt 2 l lopense, ene zijde Mattijs Slaats ƒ 50-00-00
land den Heyakker 3 copse, ene zijde Peter Boumans ƒ 18-00-00
land den Del 1 lopense, ene zijde Jan van Lierop ƒ 36-00-00
land de Groenakker 1 lopense, ene zijde Jan van den Eynden ƒ 14-00-00
land den Venakker, ene zijde Dirk Dirks ƒ 25-00-00
land den Heykamp 2 lopense, ene zijde Jan Bruysten ƒ 40-00-00
groes het Hoyvelt 8 lopense, ene zijde Willem Leenders ƒ 160-00-00
groes het Weyvelt 4 lopense, ene zijde Mattijs Slaats ƒ 50-00-00
land de Venakker 1 lopense 3 copse, ene zijde weduwe Marten Berkers ƒ 36-00-00
land de Willigenakker 1 lopense, ene zijde weduwe Marten Berkers ƒ 30-00-00
groes de agterste Wijde 2 lopense, ene zijde Jacobus Losecaat ƒ 50-00-00
land den Behelpsenakker 1 lopense, ene zijde weduwe Marten Berkers ƒ 25-00-00
groes het Leegvelt 1 lopense, ene zijde Dirk van Helmond ƒ 20-00-00
groes den Behelpsendries 1 lopense, ene zijde Dirk van Helmond ƒ 25-00-00
de helft van huis en aangelag 1½ lopense, ene zijde Martinus Slaats ƒ 150-00-00
Totaal
De goederen zijn belast met 1 vat rogge per jaar aan Mevrouw van Hanewijk in kapitaal
Rest
ƒ 839-00-00
ƒ 22-06-07
ƒ 816-13-09

Dubbele 20e penning is ƒ 81-13-8. Vermits de aangeving niet op behoorlijke tijd gedaan is.

Johannes Hendrik Stevens is op 19-02-1792 te Asten hertrouwd met Jenneke Hendrik van Bussel, geboren te Asten op 07-01-1754 als dochter van Henricus Joannis van Bussel en Catharina Jelis van Helmond (zie Behelp 2A).

06

Johannes Hendrik Stevens is te Asten op 30-05-1802 overleden en vlak na zijn overlijden worden de goederen van Jan Stevens getaxeerd en deze zijn gelijk gebleven aan de eerdere taxatie van Hendrien Thielen:

Asten Rechterlijk Archief 165; 26-07-1802:
Taxatie van de onroerende goederen Jan Stevens overleden en begraven, op 30-05-1802. De waarde is gelijk aan die van 28-08-1790 hierboven genoemd. Waarin de overledene de helft competeerde
ƒ 408-06-12. 20e penning is ƒ 20-08-00.

Jenneke Hendrik van Bussel is op 08-05-1803 te Asten hertrouwd met Pieter Jan Mattijs van den Eynden, geboren te Asten op 13-05-1769 als zoon van Jan Tysse van den Eynde en Johanna Maria Francisci van den Eerenbeemt.
Johanna Hendrik van Bussel maakt huwelijkse voorwaarden op voor haar tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 1; 05-05-1803
Pieter Jan Mattijs van den Eynde, bruidegom en Jennemaria Hendrik van Bussel weduwe Jan Stevens, bruid. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beiden zullen alle goederen inbrengen die zij hebben en verkrijgen. Bij overlijden van een der comparanten zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten zal alles overgaan op de langstlevende, dit gedurende zijn leven. Na overlijden van de langstlevende zal de ene helft der goederen gaan naar de erfgenamen van de bruidegom en de andere helft naar de erfgenamen van de bruid zonder aanzien van welke zijde de goederen gekomen zijn.
Marge 20-03-1835 kopie gemaakt.

Voor zover bekend zijn er uit deze huwelijken geen kinderen geboren en volgens de bewoningslijst over de periode 1771-1803 en volgens het huizenquohier over de periode 1771-1803 en de verpondingen van 1810 is het huis in eigendom en bewoning geweest van Jan Stevens en later van zijn weduwe Johanna Hendrik van Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 25 Heusden Bewoners nummer 25 Heusden
1771 Jan Stevens Jan Stevens
1776 Jan Stevens Jan Stevens
1781 Jan Stevens Jan Stevens
1798 Jan Steevens Jan Steevens
1803 weduwe Jan Steevens weduwe Jan Steevens

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 160:
Gerrit Kerkers nomen uxoris en Hendrik Stevens ½ en Johanna Hendrik van Bussel ½ bij versterf 1802 erven en testament.
Jan Stevens nomen uxoris tax 1790.
Nummer 25 huijs, hof en aangelag

Johanna Hendrik van Bussel is op 27-03-1816 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erven Jan Stevens:

Kadaster 1811-1832; E293:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 11 el, middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Erve Jan Stevens.

07

08

Het huis komt in bezit van neef Aegidius (Jelis) Hendrik Stevens, geboren te Asten op 27-01-1783 als zoon van Henricus Janse Stevens en Anna Dilis Hendriks. Hij is op 05-02-1830 te Asten getrouwd met Anna Catharina Kerkers, geboren te Asten op 29-06-1799 als dochter van Jan Kerkers en Anna Maria Janssen (zie Voormalig huis G826).

Daarna komt het huis via Jan Jan van den Einden in bezit van Petronella Berkers, geboren op 07-02-1832 te Asten als dochter van Johannes Berkers en Anna Antonia van Heugten. Zij is op 20-02-1857 te Asten getrouwd met Paulus Aarts, geboren te Asten op 22-01-1825 als zoon van Johannes Aarts en Anna Maria van de Weerden (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D93 en vanaf 1869 nummer D123:

09

De oom van Petronella Berkers, Peter Berkers, geboren te Vlierden op 08-03-1812 als zoon van Petrus Berkers en Anna Maria van Tilburg en broer van haar vader Johannes Berkers, heeft in 1843 nog een aantal brandbrieven naar Astenaren gestuurd. Het Algemeen Handelsblad van 17-05-1843 maakt hier melding van en hij woonde destijds waarschijnlijk bij haar ouders in:

09a

Peter Berkers krijgt hiervoor een forse strat; hij moet een half uur aan de het schavot en 10 jaar in de gevangenis:

09b

Volgens bovenstaande register wordt Peter Berkers overgeplaatst naar Woerden en is daar op 04-07-1847 overleden.

Petronella Berkers is op 23-08-1867 te Asten overleden en Paulus Aarts woont ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met dan achtereenvolgens huizingnummer D128, D128 en D150:

10

Paulus Aarts is op 13-11-1907 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Aarts, geboren te Asten op 17-10-1859 neemt het huis over. Hij is op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Lamberta Mennen, geboren te Asten op 04-08-1867 als dochter van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis tot het overlijden van Johannes Aarts op 24-05-1917 te Asten. Het huizingnummer is dan D142:

11

Inwonend is nicht Petronella Haasen, geboren te Asten op 30-01-1893 als dochter van Wilhelmus Haasen en Elisabeth Aarts (zie Behelp 5) en dienstknecht Petrus Verspeek, geboren te Asten op 15-12-1889 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Voormalig huis E516). Lamberta Mennen verhuist met haar nicht en dienstknecht naar Asten (zie Voormalig huis G547) en is daar op 12-11-1945 overleden.

De boerderij is verpacht aan Johannes Vinken, geboren te Asten op 01-10-1889 als zoon van Wilhelmus Vinken en Arnoldina Mennen. Hij is op 11-02-1918 te Asten getrouwd met Maria Mathea Koolen, geboren te Asten op 16-11-1886 als dochter van Johannes Mathijs Koolen en Christina Driessen. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D146:

12

Johannes Vinken en Maria Mathea Koolen verhuizen in 1922 naar D100 op de Voorste Heusden 18 omdat de boerderij door Lamberta Mennen is verkocht, zoals we kunnen lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1921:

13

De koper is Jacobus Joannes Kanters, geboren te Mierlo op 09-04-1889 als zoon van Adrianus Kanters en Joanna Cornelia Hoeks. Hij is op 17-02-1922 te Asten getrouwd met Antonia van Heugten, geboren te Asten op 02-08-1895 als dochter van Hendrikus van Heugten en Johanna van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D146:

14

Rechts de trouwfoto van Jacobus Joannes Kanters en Antonia van Heugten genomen in 1922. 15

Ook in de periode 1930-1938 wonen Jacobus Joannes Kanters en Antonia van Heugten met hun gezin in het huis op de Antoniusstraat 44:

16

Hieronder een foto van het gezin Kanters-van Heugten met boven van links naar rechts Petrus Maria (Piet), Johanna (Hanneke), Petrus Wilhelmus (Wim), Henrica, Antonius (Toon), Adriana (Jaan) en Franciscus (Frans) en onder van links naar rechts Johanna Maria (Miet), Wilhelmina (Mien), Harrieke, vader Jacobus (Kobus), NN, moeder Antonia en Johannes (Jan):

17

Jacobus Joannes Kanters verhuist eind 1937 met zijn gezin naar de Stalmansweg 1 in Someren-Heide; tegenwoordig is het adres van deze uit 1937 daterende boerderij Stalmansweg 9. Antonia van Heugten is op 24-01-1958 te Someren overleden en Jacobus Johannes Kanters is te Someren op
10-03-1981 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-04-1935 de geboorte van zoon Petrus Wilhelmus en in diezelfde krant van 10-04-1937 verkoopt Jacobus Joannes Kanters zijn boerderij:

20 21

De koper van de boerderij op de Antoniusstraat 44 is Johannes Martinus van Kessel, geboren te Asten op 26-08-1912 als zoon van Karel van Kessel en Geertrui van Heugten. Hij is op 06-05-1938 te Asten getrouwd met Hendrika Jansen, geboren te Asten op 12-03-1913 als dochter van Jan Jansen en Hendrika Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Johannes Martinus van Kessel en Hendrika Jansen met hun gezin in het huis op de Antoniusstraat 44:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-02-1939 de geboorte van dochter Geertruda en in diezelfde krant van 29-02-1940 de geboorte van zoon Jan:

23 24

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1942 de geboorte van zoon Henricus en in het Peelbelang van 10-02-1945 de verkoop van jonge koeien:

25 26

Johannes Martinus van Kessel en Hendrika Jansen zijn na de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd naar Canada en daar rond 2005 overleden.

De boerderij bestaat niet meer en lag ter hoogte van de het huidige adres Antoniusstraat 26, waar rond 2000 een nieuw huis is gebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Philips Dircx van Heusden Asten 21-12-1648 Philips Dircx van Heusden Asten 21-12-1648
1720 Mattijs Reijnders van Hoof Asten 04-10-1670 Mattijs Reijnders van Hoof Asten 04-10-1670
Heusden huis 25
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Teijs Reijnders Asten 04-10-1670 Teijs Reijnders Asten 04-10-1670
1741 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670
1746 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670
1751 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670 Mattijs Rijnders Asten 04-10-1670
1756 kinderen Mattijs Rijnders Asten 10-05-1711 Reijnder van Hooff Asten 10-05-1711
1761 Reijnder en Jenneke van Hooff Asten 10-05-1711 Reijnder en Jenneke van Hooff Asten 10-05-1711
1766 Reijnder en Jenneke van Hooff Asten 10-05-1711 Reijnder en Jenneke van Hooff Asten 10-05-1711
1771 Jan Stevens Asten 31-01-1737 Jan Stevens Asten 31-01-1737
1776 Jan Stevens Asten 31-01-1737 Jan Stevens Asten 31-01-1737
1781 Jan Stevens Asten 31-01-1737 Jan Stevens Asten 31-01-1737
1798 Jan Steevens Asten 31-01-1737 Jan Steevens Asten 31-01-1737
1803 weduwe Jan Steevens Asten 07-01-1754 weduwe Jan Steevens Asten 07-01-1754
Kadasternummer E293
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E293 1832 Aegidius H Stevens Asten 27-01-1783
Antoniusstraat 44
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Johanna H v Bussel Asten 07-01-1754 weduwe Stevens 27-03-1816
1816-1832 erve Stevens
1832-1857 Aegidius H Stevens Asten 27-01-1783 Anna C Kerkers Asten 29-06-1799
1857-1859 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 Petronella Berkers Asten 07-02-1832
D93 1859-1869 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 Petronella Berkers Asten 07-02-1832 23-08-1867
D123 1869-1879 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 met kinderen
D128 1879-1890 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 met kinderen
D128 1890-1900 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 met kinderen
D150 1900-1907 Paulus Aarts Asten 22-01-1825 met kinderen 13-11-1907
D150 1907-1910 Johannes Aarts Asten 17-10-1859 Lamberta Mennen Asten 04-08-1867
D142 1910-1917 Johannes Aarts Asten 17-10-1859 Lamberta Mennen Asten 04-08-1867 24-05-1917
D142 1917-1920 Johannes Vinken Asten 01-10-1889 Maria Mathea Koolen Asten 16-11-1886
D146 1920-1922 Johannes Vinken Asten 01-10-1889 Maria Mathea Koolen Asten 16-11-1886 naar D100
D146 1922-1930 Jacobus J Kanters Mierlo 09-04-1889 Antonia van Heugten Asten 02-08-1895
44 1930-1937 Jacobus J Kanters Mierlo 09-04-1889 Antonia van Heugten Asten 02-08-1895 naar Someren
44 1937-1938 Johannes M v Kessel Asten 26-08-1912 Hendrika Jansen Asten 12-03-1913

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2024, 12:10:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen