logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E127

Dit betreft een rond 1760 gebouwd huis in bezit van Jan Francis Loomans en deels van Mathias Goort Cuypers en uit onderstaande gezinsreconstructie halen we hun verwantschap.

Francis Willems Loomans is geboren te Asten op 18-12-1690 als zoon van Wilhelmus Abram Lomans en Jenneke Wouter de Groot (zie Voormalig huis E311). Hij is op 03-03-1726 te Asten getrouwd met Mechtildis Jans Willems, geboren te Asten op 16-04-1690 als dochter van Jan Willems en Johanna Jan Daniels (zie Voorste Heusden 53 en 55):

01

Het gezin van Francis Willems Loomans en Mechel Jan Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Francis Asten 01-12-1729 Asten 03-05-1761
Maria Hendrik Zeegers
Asten 09-06-1785
2 Johanna Asten 11-03-1732 Asten 08-05-1757
Mathias Goort Cuypers
Asten 15-06-1777

Mechel Jan Willems is op 04-07-1751 te Asten overleden en Francis Willems Loomans is op 12-10-1757 te Asten overleden. Zoon Johannes Francis Loomans en dochter Johanna Loomans erven samen het huis en blijven er samen in wonen.

Het bezit was dus deels in handen van Mathias Goort Cuypers, geboren te Asten op 19-08-1729 als zoon van Godefridus Mattys Cuypers en Johanna Willem Haase (zie Voormalig huis C874). Hij is op 08-05-1757 te Asten getrouwd met Johanna Francis Loomans, geboren te Asten op 11-03-1732 als dochter van de bovengenoemde Francis Willems Loomans en Mechel Janse:

Het gezin van Mathias Goort Cuypers en Johanna Francis Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 12-03-1759 Kind Asten ±1759
2 Godefridus Asten 16-07-1762 Kind Asten ±1762
3 Franciscus Asten 09-01-1764 Ongehuwd Asten 12-02-1827
4 Johannes Asten 27-11-1766 Asten 29-01-1797
Petronella Philips van Heugten
Asten 01-03-1839 zie Julianastraat 9
5 Mechtildis Asten 19-08-1770 Ongehuwd Asten 19-07-1807
6 Godefridus Asten 14-11-1774 Kind Asten ±1774

Mathias Goort Kuypers verkoopt de oogst van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 154; 08-07-1762:
Mattijs Goort Kuypers, mede voor zijn kinderen en Dirk Haasen verkopen hun oogst te velden ontrent het Dorp onder nadere 5 kopen. Opbrengst: ƒ 80,-.

Mathias Goort Kuypers en zijn zwager Johannes Francis Loomans kopen een flink stuk grond:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 203 verso; 06-03-1766:
Lambert Dirk Lambers en Jenneke Dirk Lambers verkopen aan Mattijs Goort Kuypers en Jan Francis Lomans land de nieuwe Camp 2 lopense, ene zijde de kopers, andere zijde de kinderen Steven Antonis, ene einde den Eekelhoff, andere einde de straat; land den Hoydries 2 lopense, ene zijde Philips van Hugten, andere zijde de kinderen Steven Antonis, ene einde de pad, andere einde Jan Verreyt; groes en hei de Schilmeer 6 lopense, ene zijde het Huis van Asten, andere zijde de weduwe IJsbout Hendriks, ene einde de kopers, andere einde Philips van Hugten. Koopsom ƒ 300,-.

Mathias Goort Kuypers koopt nog een heiveld van de gemeente:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 7; 04-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities de dato 09-06-1768 aan Mattijs Goort Kuypers een heiveld op Heusden, achter de Kamp na de Kobus Bleek 4 lopense, ene zijde Johannes Martens, andere zijde en ene einde de gemeente, andere einde de weg. Koopsom ƒ 5,-.

Johanna Francis Loomans is op 15-06-1777 te Asten overleden en Mathias Goort Cuypers wil hertrouwen, maar moet eerst een staat en inventaris en huwelijkse voorwaarden opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 180 verso; 22-04-1778:
Inventaris opgemaakt door Mattijs Goort Kuypers getrouwd geweest met Jenneke Francis Loomans, op Heusden ten behoeve van Francis, Jan en Mechel, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Helena Wilhelmus Lomans.
Onroerende goederen: de helft van huis, hof en aangelag op Heusden en door hem bewoond 1 lopense 30 roede, ene zijde Willem Daniel Coolen, andere zijde Johannes Lomans; de helft van een stuk teulland neven de hei 1 lopense.; de helft van den Eyckacker 1 1⁄2 lopense; de helft van Willemkesacker 1 lopense; de helft van het Beuske 1 1⁄2 lopense; de helft van den Hapacker 1 lopense; de helft in een acker bij Dirk Driessen 1 1⁄2 lopense; de helft van de Reybeemt 2 1⁄2 lopense; de helft van het A-veltje 2 lopense; de helft van de Schilmeer 4 lopense; de helft van een groesvelt aan den Eekelhoff 1⁄2 lopense; de helft in het Eeuzel 1 1⁄2 lopense; de helft in een teulland aan den Eekelhoff 1 1⁄2 lopense; de helft van de Nieuwencamp 2 lopense; de helft van den Hoogendries 2 lopense; de helft van de Schilmeer off Heytvelt 6 lopense.
Roerende goederen: onder andere twee driekantige stoelen, een tafel, een kist, een bed, vuurgereedschap, diverse ketels, landbouwgereedschap, een os, drie melkkoeien.
Schulden: lands- en dorpslasten ƒ 60,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 183 verso; 22-04-1778:
Mattijs Goort Kuypers getrouwd geweest met Jenneke Francis Lomans gaat hertrouwen met Helena Wilhelmus Lomans. Mattijs is, namens zijn kinderen, geassisteerd met zijn zwager, Johannes Francis Lomans. Helena is geassisteerd met haar schoonvader, Peter Hoeben, op Heusden. Zij maken huwelijks voorwaarden.

Mathias Goort Cuypers is op 10-05-1778 te Asten hertrouwd met Helena Willem Loomans, geboren te Asten op 15-01-1743 als dochter van Wilhelmus Willems Loomans en Johanna Teunis Verhyndert (zie Behelp 1):

Het gezin van Mathias Goort Cuypers en Helena Willem Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
7 Wilhelmus Asten 19-05-1780 Kind Asten 13-10-1781
8 Mathias Asten 10-02-1782 Kind Asten ±1782

Mathias Goort Cuypers is op 04-10-1781 te Asten overleden en als zoon Wilhelmus komt te overlijden worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio; 10-12-1781:
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Mattijs Kuypers overleden 13-10-1781. 1⁄16e deel in waarde huis, schuur, hof en aangelag 1 lopense 30 roede ƒ 8-02-08, ene zijde Willem Daandel Coolen, andere zijde Johannes Lomans; land en groes ƒ 57-02-12. Totaal ƒ 65-05-00. De goederen zijn voor het geheel belast met ƒ 8-ter zullen zien 10-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 212-10-00, 1⁄16e deel is ƒ 13-05-00. Rest ƒ 52-00-00. 20e penning is ƒ 2-12-0.

Het huis wordt, zoals we later zullen zien, in 1783 opgesplitst en Helena Willem Loomans is op 07-11-1810 te Asten overleden. 

In het andere deel woont Johannes Francis Loomans, geboren te Asten op 01-12-1729 en op 03-05-1761 te Asten getrouwd met Maria Hendrik Zeegers, geboren te Asten op 24-10-1732 als dochter van Henricus Aart Zegers en Maria Wilbers Colen (zie Voormalig huis B524):

03

Het gezin van Jan Francis Loomans en Maria Hendrik Zeegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 25-03-1762 Kind Asten ±1762
2 Mechtildis Asten 10-10-1763 Asten 16-02-1800
Jan Marten Seegers
Asten 15-05-1828 zie ook Voormalig huis G94
3 Franciscus Asten 03-04-1765 Ongehuwd Asten 21-03-1819
4 Henricus Asten 28-11-1766 Ongehuwd Asten 08-06-1835

Het huizenquohier over de periode 1761-1781 meldt Jan Loomans zowel eigenaar als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 38o Heusden Bewoners nummer 38o Heusden
1761 nieuw huijs
1766 Jan Lomans Jan Lomans
1771 Jan Lomans Jan Lomans
1776 Jan Lomans Jan Lomans
1781 Jan Lomans Jan Lomans

Jan Francis Loomans en zijn schoonzus Helena Loomans verdelen de erfenis, waarbij het huis wordt opgesplitst:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 146 verso; 20-08-1783:
Jan Francis Lomans en Helena Lomans weduwe van Mattijs Kuypers geassisteerd met haar broeder, Willem Lomans, wonende op Heusden. Zij geven te kennen dat de eerste comparant met Mattijs Kuypers, ieder voor de helft, hebben bezeten de nagenoemde vaste goederen die al wel opgedeeld zijn doch waarvan geen schriftelijke scheiding en deling is opgemaakt. De goederen van Mattijs Kuypers zijn bij zijn overlijden verstorven op de kinderen van hem en zijn eerste vrouw, Jenneke Lomans en op zijn tweede vrouw, Helena Lomans. Ter voorkoming van disputen en onenigheden wordt de deling op schrift gesteld.
1e lot krijgt Jan Francis Lomans een huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Hendrik Eysbouts; de helft van de Willemsacker de helft is 1⁄2 lopense, ene zijde Philips van Hugten, andere zijde het 2e lot; den Eykacker 11⁄2 lopense, ene zijde Mattijs Verreyt, andere zijde Philips van Hugten; de helft van den Heyacker de helft is 1 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde het 2e lot hierbij hoort de gehele weg aan het einde van dit perceel gelegen; de helft in de Reybeemt de helft is 1 lopense 1 copse, ene zijde Martinus Slaats, andere zijde de secretaris; de helft van het A-veltje de helft is 1 lopense, ene zijde Antoni van Bussel, andere zijde het 2e lot; de helft van een groesveld de Schilmeer 2 lopense, ene zijde de Heren van Asten, andere zijde het 2e lot; de helft van een akker aan den Eekelhoff de helft is 3 copse naast het 2e lot; land van de Nieuwe Camp en Hoydries 2 lopense, ene zijde Philips van Hugten, andere zijde het 2e lot; de helft in de Schilmeer off Heytvelt de helft is 3 lopense, ene zijde Hendrik Eysbouts, andere zijde het 2e lot; de helft van de Nieuwe Erve, ene zijde Johannes Martens, andere zijde het 2e lot. Belast met de helft van ƒ 8-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
2e lot krijgen Helena Lomans en haar kinderen huis, hof en aangelag 1 lopense 30 roede, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Johan Lomans en Peter van Bussel; de helft van Willemkesacker de helft is 1⁄2 lopense, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde Johannes Francis Lomans; de helft van een Heyacker 1⁄2 lopernse, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Johannes Lomans hierbij hoort de gehele weg aan het einde van het perceel gelegen; land het Buske 11⁄2 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Mattijs Verreyt; land de Stapacker 1 lopense, ene zijde Hendrik Eysbouts, andere zijde de straat; de helft van de Reybeemt de helft is 5 copse, ene zijde de secretaris, andere zijde Dirk Claus; de helft van het A-veltje de helft is 1 lopense, ene zijde Peter Martens, andere zijde het 2e lot; de helft van de Schilmeer de helft is 2 lopense, ene zijde de Heren van Asten, andere zijde het 2e lot; groes aan den Eekelhoff 1⁄2 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Johannes Lomans; het Eeuzel 11⁄2 lopense, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde het straatje; de helft van een akker aan den Eekelhoff de helft is 3 copse, ene zijde Peter van Bussel, andere zijde Johannes Lomans; de helft van de Nieuwe Camp en Hoydries de helft is 2 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Johannes Lomans; de helft van de Schilmeer de helft is 3 lopense, ene zijde Johannes Lomans, andere zijde de vorige Schilmeer; de helft van de Nieuwe Erve de helft is 2 lopense, ene zijde Jan Lomans, andere zijde de gemeente. Belast met de helft van ƒ 8-10-0 per jaar aan het Gemene Land de andere helft is voor het 1e lot.

Johannes Francis Loomans is 09-06-1785 te Asten overleden en daarna zijn Maria Hendrik Zeegers en de kinderen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 38o Heusden Bewoners nummer 38o Heusden
1798 weduwe en kinderen Jan Loomans weduwe en kinderen Jan Loomans
1803 weduwe en kinderen Jan Lomans weduwe en kinderen Jan Lomans

Maria Hendrik Zeegers is op 25-03-1805 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 168 verso:
Francis, Hendrik en Meggel kinderen Jan Francis Lomans bij versterf 1805 van.
Maria Zeegers weduwe Jan Francis Loomans ½ en de 3 kinderen Francis, Hendrik en Meggel ½ bij versterf 1785.
Jan Francis Loomans bij deling 20-08-1783.
Nummer 38o huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van de kinderen van Jan Francis Loomans:

Kadaster 1811-1832; E127:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 74 el, Voorste Heusden, klassen 10.
Eigenaar: kinderen Jan Francis Loomans.

04

05

Van de kinderen van Jan Francis Loomans is Henricus Loomans het langste in het huis blijven wonen. Volgens de kadastrale legger is het huis na zijn overlijden te Asten op 08-06-1835 door buurman Theodorus Eijsbouts (zie Voormalig huis E128) opgekocht, zodat zijn dochter Geertruida het kon gaan bewonen.

Geertruida Eijsbouts is geboren op 07-01-1819 te Asten als dochter van Theodorus Eijsbouts en Josijn Kerkers (zie Voormalig huis E128). Zij is op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Joannes Driessen, geboren te Asten op 14-02-1816 als zoon van Martinus Driessen en Christina Miggiel Groenen (zie Voormalig huis F732). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 vinden we hen terug op huizingnummer D68 en vanaf 1869 nummer D91:

06

Rond 1860 wordt de woning verbeterd en krijgt kadasternummer E1442, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Joannes Driessen is op 13-01-1870 te Asten overleden en ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Geertruida Eijsbouts met haar kinderen in het huis met respectievelijk huizingnummer D92 en D97:

07

Zoon Theodorus Driessen, geboren te Asten op 20-12-1857, treedt in 1880 als broeder Jacobus Maria in bij de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het Nieuwsblad van het Zuiden van 21-06-1941 geeft een in memoriam bij zijn overlijden:

Theodorus Driessen is op 12-05-1941 te Dongen overleden; linksonder zijn overlijdensakte en rechtsonder zijn graf op het Broederkerkhof van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Dongen:

Rond 1880 vindt er nog een verbouwing plaats, resulterend in kadasternummer E1668, zoals weergegeven op onderstaande kadasterkaart.

Geertruida Eijsbouts is op 16-12-1890 te Asten overleden (zie bidprentje rechts) en het huis is verkocht aan Mathijs Koolen (zie Antoniusstraat 15 en 17).

Dochter Christine Driessen, geboren te Asten op 15-11-1850 bewoont daarna het huis. Zij is op 10-04-1880 te Asten getrouwd met Jan Mathijs Koolen, geboren te Asten op 09-09-1852 als zoon van eigenaar Mathijs Koolen en Hendrina Peeters. Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Jan Mathijs Koolen, Christine Driessen is te Asten op 18-08-1901 overleden, met zijn gezin in het huis. Het huizingnummer verandert van D114 via D105 naar D100.

08

Jan Mathijs Koolen overlijdt op 17-06-1923 te Asten en zoon Gerardus Koolen, geboren te Asten op 10-12-188, bij wie hij inwoonde, verhuist via D76a naar de Pannenhoef (zie Patrijsweg 27). Bij de scheiding en deling komt het huis in handen van Johannes (Jan) Vinken.

Dochter Maria Mathea (Miet) Koolen, geboren te Asten op 16-11-1886 is daarna bewoner van het huis. Zij is op 11-02-1918 te Asten getrouwd met Johannes (Jan) Vinken, geboren te Asten op 10-10-1889 als zoon van Wilhelmus Vinken en Arnoldina Mennen (zie Voormalig huis B54). Zij wonen dan in het ouderlijk huis met huizingnummer D100 staat ook bekend als Voorste Heusden 18:

09

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Vinken en Maria Mathea Koolen met hun gezin in het huis op Voorste Heusden 18:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1935 de toekenning van de huur van grond bij het Kasteel aan Johannes Vinken:

11

In 1937 vindt er in de buurt van het huis van Johannes Vinken nog een vreselijk ongeluk plaats, waarvan hieronder de beschrijvingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1937 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-07-1937 en 07-07-1937:

11a

11b

11c

Het slachtoffer is Evert Pieter Dirk den Dekker, geboren te Veen op 17-07-1895 als zoon van Willem den Dekker en Anna Elisabeth Vos. Hij is als korporaal op 08-09-1922 te Enschede getrouwd met Josepha Funsch, geboren te Enschede op 02-03-1901 als dochter van Adam Funsch en Meinerdina Hendriks. Josepha Funsch heeft het ongeluk overleefd en is op 24-03-1957 te Doetinchem overleden.

De bestuurder van de vrachtauto Cornelis Maria van Erp, geboren te Sint Oedenrode op 30-05-1909 als zoon van Johannes van Erp en Jana Hurkmans, wordt uiteindelijk vrijgesproken, aldus de Limburger Koerier van 24-11-1937:

11d

In het Peelbelang van 20-01-1945 biedt Johannes Vinken vee te koop aan:

12

Johannes (Jan) Vinken is op 11-09-1960 te Asten overleden en Maria Mathea (Miet) Koolen is te Deurne op 23-04-1979 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

13 14

Een anekdotisch verhaal van hun zoon Johannes Matheus (Ties) Vinken1:

Het was boeiend en interessant om met Ties in gesprek te zijn. Ties kan goed vertellen. Ties werd op 13 mei 1921 in Heusden geboren, midden in de Astense Peel. Zijn ouders, Jan Vinken en Miet Koolen hadden er een grote boerderij. Ties was de derde in de rij tussen drie broers en vier zussen. De boerderij stond vlak bij de kerk en de school. Vandaar dat Ties met zijn drie jaar al naar de kleuterschool ging en daarna zeven jaar naar de lagere school. Met zijn twaalf jaar ging hij in Deurne naar de Lagere Landbouwschool, waar hij een jaar lang twee dagen per week de school volgde en de andere dagen moest er thuis op de boerderij aangepakt worden. Na dat ene jaar ging Ties nog drie jaar één dag in de week naar de landbouwschool. Er was veel werk te verzetten op de boerderij. Het ouderlijk huis stond langs de grote weg van Venlo naar Eindhoven.
In de mobilisatietijd, december 1939, is Ties gekeurd, maar niet in militaire dienst geweest. Het Hollandse leger was door de Duitsers opgeheven. Ties kwam als negentienjarige knecht in 1940 op Oostappen te werken bij zijn oom, Tinus Vinken, de vader van Wim Vinken. Hij was toen ook als ingezetene van Deurne-Vlierden ingeschreven in het gemeenteregister van Deurne. Maar in 1943 moest Ties zich melden in de "Romein" in Deurne om te gaan werken in Duitsland. Hij ging die dag wel van huis, maar niet naar Deurne. Ties liet zich weer inschrijven in de gemeente Asten, maar bleef in Vlierden wonen. Hij moest toen onderduiken zoals zoveel jonge jongens in oorlogstijd dat moesten.
In augustus 1943 hielden Duitsers razzia's. Terwijl Ties in Vlierden zat, kwam zijn jongste zus Miet vertellen dat er in Asten en Heusden een razzia aan de gang was, en tegelijk kwam Martha van Rooij, die tegenover Tinus Vinken woonde, binnen vertellen dat de Duitsers ook in Vlierden waren. Martha liep achterom naar huis en zag tegelijkertijd ook 4 à 5 Duitse soldaten over de zandweg op Belgeren aan komen. Die zandweg liep toen vanaf Driek de Keijzer (de Millendries) door de velden naar Belgeren. De Duitsers hadden hun auto bij Driek de Keijzer staan.

Martha ging weer terug naar binnen, de Duitsers hadden dat gezien, maar tegelijkertijd ging Ties aan de voorkant van de boerderij door de staldeur naar buiten en door de velden naar het Ommelse bos. Hij kwam daar uit bij nog vijf boerenjongen van het Ommelse bos, (Janus, Peer en Rein Martens, Jan en Janus Loomans). Ze hebben toen met zessen enkele dagen en nachten in een veestal doorgebracht. 's Avonds gingen ze door de velden naar Martens toe, om wat warm eten te hebben, en de boeren van het Ommelse bos brachten ook streuf en boterhammen naar de onderduikers.
Op 22 februari 1944 is Ties weer naar huis in Heusden gegaan. Dit was met Sinte Peter, de dag dat boeren hun meid of knecht wisselden, dus ook Ties. In de tijd dat Ties bij Tinus Vinken als knecht werkte, was hij bevriend met Jan van Rooij. Jan was de broer van Martha van Rooij en die vriendschap bleef bestaan, toen Ties weer in Heusden thuis was. Hij kwam elke week bij de van Rooij's over de vloer en zo kreeg Ties gaandeweg verkering met Martha.
In Heusden heeft Ties in 1945 de Rijvereniging "De Peelruiters" mee opgericht. Tot het jaar 1950 bleef hij hierbij. Er werden veel prijzen behaald en had hij ook al een sjeeske. Als er op concours gegaan werd, ging dat elke keer te voet en het sjeeske ging mee voor het vervoer van de paardentuigen. Eén paard trok het sjeeske en enkele paarden liepen erachter naar onder andere Bakel, Someren, Mierlo, Lierop en Budel. De Peelruiters bestaan nu nog!
In de lente van 1946 ging Ties naar de Noordoostpolder om te helpen met de ontginning. Een boerderij was 300 á 400 hectare groot. Veel boerenjongens gingen naar de Noordoostpolder om gronden te ontginnen. Daar was geld te verdienen, want na de oorlog hadden de mensen niet veel te besteden. Ze woonden samen met 10 jongens in houten barakken. Ze sliepen in een grote kamer met aan twee zijden 5 bedden als je ze zo noemen wilt. En er was een gezamenlijke keuken / eetkamer met een grote tafel waaraan gegeten werd. De helft van de polder was al ontgonnen. De jongens moesten vier weken aaneengesloten in de polder blijven en mochten na die vier weken van 's zaterdags tot dinsdags naar huis. Vóór de winter ging Ties weer naar Heusden terug om te helpen met dorsen met de Dorskas ook om geld te verdienen.
Tot aan zijn trouwen met Martha van Rooij, werkte Ties thuis op de ouderlijke boerderij in Heusden. De boerderij bestond uit 24 hectaren grond in eigendom, en van de gemeente Asten huurden zij nog 11 hectaren ontginningsgrond. Op 23 januari 1951 trouwden Martha van Rooij en Ties Vinken in de Sint Willibrorduskerk van Vlierden en gingen wonen aan de Belgerenseweg naast Tinus Vinken. Ze begonnen op de boerderij met 4 melkkoeien en bouwden dit uit naar 9 melkkoeien. Verder hadden ze varkens, kippen en akkerbouwgrond. Ze hadden een gemengd bedrijf zoals veel boeren in die tijd. Martha en Ties kregen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. De oudste Nico heeft het huis overgenomen waar Ties nu nog bij woont. Hij heeft ook 12 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
In 1952 ging de oudste zus van Martha, Miet van Rooij, die getrouwd was met Johan Koolen, emigreren naar Canada. Zij gingen er met 5 kinderen naartoe en kregen er daar nog 9 kinderen bij. In 1951 was een broer van Johan, Louis Koolen, getrouwd met Tonia van Mierlo als jongste dochter van Graard van Mierlo, die op de Beersdonk woonde, al geëmigreerd.
In de eerste jaren dat Ties en Martha getrouwd waren ging Ties met Driekske van Tilburg, naar de paardenmarkt in Den Bosch. Hij kocht daar zijn eerste luxe paard, een 2 jarige merrie, die hij zelf leerde mennen tot ze zo'n 4 á 5 jaar oud was. Hij verkocht dat paard dan goed en kocht zelf dan weer een 2 jarige luxe paard. In ruim 20 jaar tijd heeft Ties 9 paarden gehad en gemend. Bij één paard heeft hij 6 veulens gehad. Ties hield van paarden, dat was zijn hobby. Ook had hij een sjeeske waarmee hij dikwijls ging rijden. In 1975 werd het paard vervangen door een tractor om het land te bewerken. Toen de kinderen er waren had hij ook een pony met een sjeeske erbij. De kinderen hebben er op Belgeren heel wat mee af gereden, maar Ties gebruikte de pony en het sjeeske ook om naar de verder afgelegen weien te gaan om de koeien te melken.
Ties en Martha waren op 23 januari 2001 50 jaar gelukkig getrouwd. Maar in de lente werd Martha ziek en is in dat zelfde jaar op 26 oktober overleden. Ze hebben samen een mooie tijd gehad. Ties sloot zich aan bij zijn vrienden zoals Jan van Rooij, Karel Koolen, Toon Mennen en Jan Verberne.

In het grote gezin Vinken in Heusden waren ze met achten; het was er altijd gezellig in het ouderlijk huis. Nu zijn ze nog met vieren. De jongste is 82 jaar, een is 84 jaar en een is 86 jaar, Ties is de oudste en is 88 jaar. Ties heeft een heel interessant leven gehad, en er werd op tijd gelachen. Zowel in Heusden, als in het grote gezin met zijn vrouw Martha.

Linksonder een foto van Johannes Matheus (Ties) Vinken en rechtsonder het graf van Johannes (Jan) Vinken en Maria Matthea (Miet) Koolen op de begraafplaats van de Antoniuskerk in Heusden.

15 16

Het huis is rond 1980 afgebroken en hieronder een foto van het huis net voor de sloop:

16a

Johannes Matheus (Ties) Vinken is op 24-12-2011 te Vlierden overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden.

17

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu nieuwbouw met het huidige adres Voorste Heusden 40.

Overzicht bewoners

Heusden huis 38o
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 nieuw huijs
1766 Jan Lomans Asten 01-12-1729 Jan Lomans Asten 01-12-1729
1771 Jan Lomans Asten 01-12-1729 Jan Lomans Asten 01-12-1729
1776 Jan Lomans Asten 01-12-1729 Jan Lomans Asten 01-12-1729
1781 Jan Lomans Asten 01-12-1729 Jan Lomans Asten 01-12-1729
1798 weduwe en kinderen Jan Loomans Asten 24-10-1732 weduwe en kinderen Jan Loomans Asten 24-10-1732
1803 weduwe en kinderen Jan Lomans Asten 24-10-1732 weduwe en kinderen Jan Lomans Asten 24-10-1732
Kadasternummer E127
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E127 1832 Henricus Loomans Asten 28-11-1776
Voorste Heusden 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Maria Hendrik Zegers Asten 24-10-1732 weduwe Loomans 25-03-1805
1805-1835 Henricus Loomans Asten 28-11-1776 08-06-1835
1845-1859 Jan Driessen Asten 14-02-1816 Geertrui Eijsbouts Asten 07-01-1819
D68 1859-1869 Jan Driessen Asten 14-02-1816 Geertrui Eijsbouts Asten 07-01-1819 10-01-1870
D91 1869-1879 Geertrui Eijsbouts Asten 07-01-1819 weduwe Driessen
D92 1879-1890 Geertrui Eijsbouts Asten 07-01-1819 weduwe Driessen
D97 1890-1891 Geertrui Eijsbouts Asten 07-01-1819 weduwe Driessen 16-12-1890
D97 1891-1900 Jan Mathijs Koolen Asten 09-09-1852 Christine Driessen Asten 15-11-1850
D114 1900-1910 Jan Mathijs Koolen Asten 09-09-1852 Christine Driessen Asten 15-11-1850 18-08-1901
D105 1910-1920 Jan Mathijs Koolen Asten 09-09-1852 met kinderen
D100 1920-1923 Jan Mathijs Koolen Asten 09-09-1852 met kinderen 17-06-1923
D100 1923-1930 Johannes Vinken Asten 10-10-1889 Maria Mathea Koolen Asten 16-11-1886
18 1930-1938 Johannes Vinken Asten 10-10-1889 Maria Mathea Koolen Asten 16-11-1886
Referenties
  1. ^Brabantse verhalen (https://www.kbo-brabant.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2023, 08:52:31

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen