logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E128

Dielis Joosten van Heugten erft een huis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 167; 23-03-1662:
Dielis, Leendert en Matijs, zonen, wijlen Joost van Heuchten verdelen de goederen waarop zij wonen, gelegen te Heusden, en hun aangekomen van hun ouders. De andere goederen, gelegen te Voordeldonck, blijven onbedeylt.
1e lot krijgt Dielis huis, hof, hofstad, land en groes op Heusden 8 lopense, ene zijde Anthonis Dielis, andere zijde Goort Peeters en Dielis Joosten, ontvanger, ene einde de mistweg, andere einde de straat.

Dielis Joosten van Heugten is geboren te Asten rond 1612 als zoon van Judocus (Joost) Joosten van Heuchten en Catharina Thijssen Philipsen. Hij is rond 1635 getrouwd met IJken Gevaert Driessen, geboren te Asten rond 1615 als dochter van Gevart Driessen. Na haar overlijden in 1642 is Dielis Joosten van Heugten rond 1642 hertrouwd met Anna Philipsen, geboren te Asten rond 1620 als dochter van Philippus Willems en Henrica Verheijen. Hieronder de gezinnen van Dielis Joosten van Heugten met IJken Gevaert Driessen en met Anna Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten ±1636 ±1665
Josyn Flipsen Joosten
Asten 08-03-1707 **
2 Elisabeth Asten 17-02-1643 Asten 01-02-1671
Vrenghs Thonis
Asten ±1675
3 Catharina Asten 12-06-1645 Kind Asten ±1645
4 Philippus Asten 10-06-1647 Asten 25-02-1680
Maria Jan Hubert Tielen
Asten 01-07-1718
5 Ida Asten 10-12-1649 Asten 22-04-1674
Philippus Dierx
Asten ±1690
6 Petrus Asten ±1651 Ongehuwd Asten 09-11-1719
7 Margaretha Asten 05-02-1652 Asten 24-10-1678
Henricus Isbouts
Asten 02-02-1687
Peter Peeters Jansen
Asten 27-04-1722 zie Hoekstraat 2

* kind uit het eerste huwelijk
**  hoewel het onbekend is waar Judocus Dielis van Heugten precies in de buurt van het kasteel woonde, wordt hieronder voor de volledigheid een gezinsreconstructie weergegeven:

Zoon Judocus Dielis van Heugten, geboren te Asten rond 1636 is rond 1665 getrouwd met Josyn Flipsen Joosten, geboren te Asten rond 1639 als dochter van Frans Philipsen en Elisabet Joosten van Weert (zie Voormalig huis G854). Hieronder het gezin van Judocus Dielis van Heugten en Josyn Flipsen Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Ida (Eyke) Asten 14-01-1666 Helmond 29-04-1703
Aelbert Jansen van Erp
Berchem 17-03-1727 Lyndert van Heugten
is doopgetuige
2 Maria Asten 17-10-1668 Ongehuwd Asten 25-10-1702
3 Petronella Asten 05-09-1671  Peter Jelis van Heugten
is doopgetuige
4 Henrica (Handerske) Asten ±1673 Asten 04-03-1696
Wilbert Peter Reynders
Asten 01-02-1720 zie Voormalig huis B524
5 Egidius Asten 17-11-1675 Kind Asten ±1678
6 Antonius Asten ±1677 Ongehuwd Asten 15-11-1693
7 Egidius Asten 05-03-1679 Philippus Jelis van Heugten
is doopgetuige
8 Francisca (Frenske) Asten 25-01-1682 Asten 08-07-1703
Leendert Jansen van Heugten
Asten 15-01-1753 zie Voormalig huis C660

Judocus Dielis van Heugten verkoopt een rente:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 197; 14-06-1663:
Joost Dielis van Huchten verkoopt aan Jan Andriessen van Ruth een rente van ƒ 6 per jaar, in kaptiaal ƒ 100,- à 6% met als onderpand een groes in de Haseldonck 7 lopense naast de erven Jan Maes. Marge: 18-05-1702 Aert Jan Kijser is voldaan van deze obligatie gekomen van Jan Andriessen van Ruth.

Judocus Dielis van Heugten erft land en groes van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 75; 26-06-1687:
Philips Frans Philipsen, Peeter Frans Philipsen, Joost Dielis van Heughten getrouwd met Joostie, dochter Frans Philipsen, Antonis Frans Philipsen en Frans Marcelissen Claessen getrouwd met Engeltie, dochter Frans Philipsen. Allen kinderen van wijlen Frans Philipsen en Elisabet Joosten van Weert. Zij delen de nagelaten goederen:
3e lot krijgt Joost Dielis van Heughten land in de Looverbosch 2 lopense naast Flips Dircx; de helft van de Groenacker naast Frans Marcelissen; de helft van een groesveld aen de cleyne Aa 8 lopense naast de weduwe Andries Thomas.

Uit onderstaand archiefstuk kan het geboortejaar van Judocus Dielis van Heugten worden geschat:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 169; 30-07-1691:
Huybert Hendricx, 60 jaar, Joost Jelis van Heughten, 58 jaar en Jan Jansen van Helmont, borgemeester. Allen wonende omtrent het kasteel. Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert dat zij seer wel gekent hebben Feyt, coetsier bij Mevrouwe van Asten en dat deze nu omtrent 30 à 40 jr geleden is gestorven zonder vrouw of kinderen na te laten. Joost Jelis van Heughten weet nog dat hij verscheidene jaren met voornoemde Feyt op de jacht is geweest.

Judocus Dielis van Heugten koopt land en groes in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 32 verso; 28-08-1697:
De regeerders van Asten verkopen geabbandonneerde goederen aan Joost Jelis van Heughten; land en groes de Rouwer in de Wolfsbergh 3 lopense 4 roede. Verponding 6 stuiver per jaar per lopense. Belast met ƒ 112,- à 5% aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 134,-.

Judocus Dielis van Heugten verkoopt een rente:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 48 verso; 08-09-1702:
Joost Jelis van Heughten verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen de jonge een rente van ƒ 100,- à 5% met als onderpand een groes in de Haseldonck 7 lopense naast Jan Hoogers.

Josyn Flipsen Joosten is als Jeustien Joosten van Heugten op 11-02-1703 te Asten overleden en Judocus Dielis van Heugten is op 08-03-1707 te Asten overleden. Twee schoonzoons verkopen hun geërfde land:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 18; 29-10-1707:
Aelbert Jansen van Erp, te Berghem getrouwd met Eyke, dochter Joost Jelis van Heughten en Leendert Jansen van Heughten getrouwd met Frenske, dochter Joost Jelis van Heughten. Zij verkopen aan Antonis Frans Philipsen land in het Liender 2 lopense naast Philips Timmermans. Verponding 12 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 40,-. Zij verkopen aan Frans Cornelis van Weert land in de Wolfsbergh 83 roede naast Jan van Helmont. Verponding ƒ 1,- per jaar. Koopsom ƒ 60,-. Zij verkopen aan Dirck Willems groes de Bierne in de Wolfsbergh 3 lopense naast Frans Marcelis. Verponding ƒ 2-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 270,-.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 43 verso; 17-04-1708:
Aelbert Jansen, te Berchem, getrouwd met Eyke Joost Jelis vanHeughten en Leendert Jansen van Heughten getrouwd met Frenske Joost Jelis van Heughten. Zij verkopen aan Lammert Fransen groes de Haseldonck 3 1⁄2 lopense naast Willem Lomans. Verponding ƒ 2-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 240,-.

Hieronder de doodakten van Josyn Flipsen Joosten en Judocus Dielis van Heugten:

Keren we terug naar zijn vader, Dielis Joosten van Heugten, eigenaar van het huis en die nog schepen van Asten is:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 77 en verdere; 05-12-1675:
Peeter van der Lith heeft de eed als president afgelegd volgens het poletique reglement. Verdere schepenen zijn Goiaert van Gorcum, Frans Mathijssen, Dielis Joosten van Heughten, Peeter Reynders, Andries Martens, Hendrick Jacobs.

Dielis Joosten van Heugten is op 26-10-1676 te Asten overleden.

01

In 1680 koopt Philips Dielis van Heugten een half huis van zijn broer:

Regionaal Archief Helmond 3849 folio 150 verso 27-06-1680:
Peter Dielis van Huchten, verkoopt aan Philips Dielis van Huchten zijn broeder, een half oud woonhuijs op Heusden, van zijn ouders gekomen.

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op zijn naam:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 33:
Philips Dielis.

Zoon Philips Dielis van Heugten is geboren te Asten op 10-06-1647 en op 25-02-1680 te Asten getrouwd met Maria Jan Hubert Tielen, geboren te Asten op 13-01-1651 als dochter van Huijbert Jan Tielen en Maria Frans Hendricx (zie Markt 12):

Conjuncti sunt matrimonio Philippus Deelis van Heugten et Maria Huberts Jan Tielen; testes Petrus Deelis van Heugten et Thomas Huberts Tielen.

In huwelijkse echt gebonden Philippus Deelis van Heugten en Maria Huberts Jan Tielen; getuigen Petrus Deelis van Heugten en Thomas Huberts Tielen.

02

Het gezin van Philips Dielis van Heugten en Maria Jan Hubert Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 15-11-1680 Asten 23-11-1710
Maria Willem Slaets
Asten 12-05-1746 zie Voormalig huis F1156
2 Johannes Asten 14-01-1682 Kind Asten ±1682
3 Johanna Asten 09-06-1684 Asten 19-09-1706
Peeter Jansen van den Achterbosch
Asten 23-07-1722 zie Achterbos 9
4 Franciscus Asten 21-06-1686 Kind Asten ±1686
5 Judocus Asten 06-03-1688 Deurne 05-10-1721
Petronella Gerardi Berckers
Asten 12-04-1741 zie Rinkveld 5
6 Petrus Asten 23-12-1690 Kind Asten ±1690
7 Catharina Asten 13-04-1693 Asten 25-05-1721
Judocus Jan Wilbers
Asten 15-05-1729
8 Hubertus Asten 20-06-1696 Kind Asten ±1696

Philips Dielis van Heugten koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 173; 06-07-1683:
Aert Jansen getrouwd geweest met Maria Hendricx, waarbij een zoontje met name Hendrick Aerts, nog minderjarig, Antonis Hendricx, Willem Mathijssen getrouwd met Handerske Hendricx. Allen kinderen en erven van Hendrick Bastiaens en Catalijn Joosten. Zij verkopen aan Philips Dielis van Heughten groes de Molenschouw aen het Vordeldoncxbroeck 5 lopense, ene zijde Hendrick Isbouts, andere zijde Antonis Goorts en Peeter Jansen. Belast met 2 stuiver 1 ort per jaar in twee posten, aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 285,-. Naschrift: Maria Hendricx getrouwd geweest met Aert Jansen heeft haar deel in dit stuk nog bij haar leven verkocht. Frans Goorts van den Heuvel heeft van de koopsom ƒ 250,- ontvangen uit handen van de koper dit ter aflossing van een obligatie, voor schepenen Helmont, ten laste van de goederen van Hendrick Bastiaens.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 is het huis in eigendom van Philips Dielis van Heugten, maar wordt het huis verhuurd aan derden. Hij woonde zelf naar alle waarschijnlijkheid op het Rinkveld (zie Rinkveld 5):

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 16:
Philips van Heughten. 10-17-8.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 18:
Philips van Heughten
Gebruiker Jan Willems 5-15-1-6-8.

Bij de verdeling van de erfenis van Egidius Judoci (Jelis) van Heugten wordt het huis voor de helft geërfd door diens kleinzonen Isbout Hendricx, Hendrick Hendricx en Jan Peeters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 30 verso; 27-05-1712:
Peeter Jeelis van Heughten, Maria weduwe van Laurens Antonis gehuwd geweest met Elisabet Jeelis van Heughten, Philips Jeelis van Heughten, Philips Dircx man van Eyke Jeelis van Heughten, Isbout Hendricx, Hendrick Hendricx, Jan Peeters zijnde kinderen van Grietie Jelis van Heughten, alle drie van competente ouderdom. Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Jelis van Heughten en Jenneke Philipsen. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Peeter Jelis de helft van het oude huis op Heusden aan de zijde van de straat.
2e lot krijgt Maria, weduwe Laurens Antonis de andere helft van het oude huis te Heusden met de akkers en groes daarachter aan 7 copse.
3e lot krijgt Philips Jelis de schuur en het land en dries op Heusden 20 roede
4e lot krijgt Philips Dircx de helft van een huis, naast de straat te Heusden presentelijck in bewoning geweest bij de kinderen van Grietie Jelis.
5e lot krijgt Isbout Hendricx, Hendrick Hendricx en Jan Peeters de helft van een huis, naast den dries met den dries te Heusden, zoals bij hen in bewoning, 25 roede. Belast met 1⁄3e deel van 14 gulden per jaar W. Snell, te 's-Hertogenbosch.

De verpondingen van 1713 vermelden Philips Dielis van Heugten nog als eigenaar van het halve huis met als gebruiker Jan Peeters van Bussel, waarschijnlijk de zoon van Margaretha Dielis van Heugten uit haar tweede huwelijk met Peter Peeters Jansen: 

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 73:
Philips van Heugten
Gebruiker Jan Peeters van Bussel 5-15-1-6-8.

In 1716 wordt die helft door Philips Dielis van Heugten verkocht aan Isbrandus Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 82; 23-07-1716:
Philips Delis van Hugten verkoopt aan IJsbout Hendrix twee gebont huizen, de koeistal of neren, met de ondergrond, vast aan het huis van de weduwe Laureyns Antonis, te Heusden, 't hofke en streepke land en groes daaraan 1½ copse, ene zijde weduwe Laureyns Antonis, andere zijde de koper, ene einde Flips Jelis van Hugten. Koopsom: ƒ 315,-. Lasten ƒ 116,75.

Philips van Heugten is op 01-07-1718 te Asten overleden en Maria Jan Hubert Tielen is op 22-05-1732 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 86 verso; 03-01-1735:
Joost Jan Wilberts getrouwd geweest met Catalijn Philipse van Heughten namens zijn kinderen Jenneke en Peternella, Peeter Jansen getrouwd geweest met Jenneke Philipse van Heughten namens zijn kinderen Joost, Mary, Jenneke, Mechel en Francyn, Gielen Philips van Heughten en Joost Philips van Heughten. Allen kinderen en erven van Philips Dielis van Heughten en Mary Huybert Tielen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgen de kinderen van Joost Jan Wilbers land de Kempe ontrent de Steege 3 lopense; groes ontrent 't Swartbroeck 4 lopense; ƒ 125,- à 4% te ontvangen van het laatste lot.
2e lot krijgt Dielis Philips van Heughten de schuur en aangelag op Heusden naast IJsbout Hendricx 2½ lopense; beemd de Moeleschauw int gemeen Broeck 5 lopense; beemd de Weyen op Heusden 3 lopense; land 1 lopense; land 1 lopense; land/groes 1½ lopense; groes 1½ lopense; ƒ 25,- te ontvangen van het laatste lot. En Dielis zal tot zijn last nemen de rente die zij, onder andere met IJsbout Hendricx, betalen aan advocaat Hendrick Snellen, te 's-Hertogenbosch.
3e lot krijgen de kinderen van Peeter Jansen de helft en Joost Philips van Heughten de andere helft; huis, schuur, schop, aangelag, groes en land, zoals dat bij Joost Philips van Heughten in bewoning en gebruik is. Dit lot zal uitkeren ƒ 125,- aan het 1e lot en ƒ 25,- aan het 2e lot.

Isbrandus (IJsbout) Hendrix is geboren te Asten op 11-06-1681 als zoon van Henricus Isbouts en Margaretha Egidius van Heughten (zie Hoekstraat 2). Hij is op 24-04-1712 te Asten gehuwd met Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck, geboren op 21-02-1689 te Asten als dochter van Johannes Verasdonck en Catharina Driessen (zie Voormalig huis E128):

24 Aprilis 1712; juncti sunt matrimonio IJsbrandus Hendricks et Joanna Verasdonck; testos Andreas Jans Verasdonck et Joannes Hendricks.

24 april 1712; in echt gebonden zijn Isbout Hendricks en Joanna Verasdonck; getuigen Andreas Jans Verasdonck en Joannes Hendricks.

03

Comparerende voor de schepenen van de grondtheerlijckheijt Asten zijn Isbout Hendricks, jongeman van Asten sijnde oud omtrent de dertig jaer ende Joanna Verasdonck, jonge dochter van Asten oud omtrent 23 jaer, versoecke sij sondaegsche proclamatien onverhindert sijn gegaan in de houwelijksen trouw bevestigt, actum dy vijvden van dy april 1712.
Philips van Heusden, schepen; Symon Isbouts, schepen; Peter van Lith, secretaris.
Getrouwt den 24 april 1712. Philips van Heusden, schepen; Symon Isbouts, schepen.

04

Het gezin van Isbrandus (IJsbout) Hendrix en Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten ±1713 Kind Asten ±1713
2 Catharina Asten 24-05-1714 Ongehuwd Asten 16-06-1788
3 Judoca Asten 11-02-1716 Kind Asten ±1716
4 Henrica Asten 11-02-1716 Kind Asten ±1716
5 Petrus Asten 12-03-1718 Kind Asten ±1718
6 Maria Asten 15-03-1720 Asten 02-02-1749
Renerus van der Linden
Asten 10-03-1759
7 Henricus Asten 10-04-1722 Kind Asten ±1722
8 Henrica Asten 21-12-1724 Kind Asten ±1724
9 Henricus Asten 06-06-1727 Asten 19-01-1755
Anna Janse van de Goor
Asten 06-01-1805
10 Margaretha Asten 01-10-1729 Asten 25-11-1753
Joannes Bruijstens van Someren
Asten 07-10-1797 zie Voormalig huis E452
en Voormalig huis E131

Alvorens in het huwelijk te treden worden de huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 21 verso; 09-04-1712
Isbout Hendricx, jonge man, bruidegom geassisteerd met Simon Isbouts, zijn oom ter eenre en Jenneke Verasdonck, jonge dochter, bruid geassisteerd met Jan Goorts Verasdonck, haar vader ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Indien bruid of bruidegom komen te overlijden, zonder uit dit huwelijk kind(eren) na te laten, dan zullen de erfgenamen van de eerst overledene ƒ 250,- ontvangen en hetgeen tot de lijve van de overledene is behorende.

IJsbout Hendrix en zijn broer Hendrik hebben nog een schuld te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 81 verso; 10-02-1736
IJsbout Hendrix en Hendrik Hendrix als erven van wijlen Symon IJsbouts, Bendert Vervordeldonck, Peter Jansen van den Aghterbosch voor Jan Hixspoors, Antony Marcelis Coolen getrouwd met Elisabeth Willem Art Smits, Hendrik Goort Hoefnagels getrouwd met Hendrina Willem Art Smits, Arnold Willem Art Smits. Allen erven van Willem Aart Smits. Zij zijn schuldig aan Johan Coolen, koopman, te Eyndhoven ƒ 400,- à 4%.

05

Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1741 is IJsbout Henricx eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 155 verso:
Isbout Hendrix.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense. In de bede ƒ 5-3-12.

Jaar Eigenaar nummer 39 Heusden Bewoners nummer 39 Heusden
1736 IJsbout Hendricx IJsbout Hendricx
1741 IJsbout Hendricx IJsbout Hendricx

IJsbout Hendriks loopt nog tegen een boete aan:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 116; 18-06-1742:
De drossard, aanlegger contra IJsbout Hendriks, gedaagde. Gedaagde is bevonden, op 25 mei dat hij binnen de teekens hey en groes meyde, ontrent Heusden, met vuur bij hem hebbende. Hij vervalt volgens het Ceurboek in een boete van 4 peters. De boete van ƒ 4-10-0 wordt hem opgelegd.

Isbrandus (IJsbout) Henricus Eijsbouts is op te Asten 17-03-1743 overleden, volgens doodsakte uit het kerkelijk archief van Asten: 06

Zijn vrouw Jenneke maakt een paar jaar na zijn overlijden nog een vreselijk ongeluk mee:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 120 verso; 10-08-1746
Jenneke getrouwd geweest met IJsbout Hendriks en Anneke getrouwd geweest met Daandel Peter Coolen. Zij verklaren dat sij op gisteren na de middag, ontrent 5 uuren, als nabuuren, sijn gekoomen ten huyse van Maria Verreyt, weduwe van Jan Peters van Bussel op het gerugt dat dezelve weduwe onder haar kar een ongeluk bekoomen had. Dat sij ook bevonden en uyt de mont van voornoemde Maria gehoort hebben, dat deselve in haar schop een kar turff wilde lossen, dezelve kar is opgeslagen en dat het ongeluck gewilt heeft dat sij, Maria, onder die kar gevallen is, waardoor sij de kar en peert dat daar ingespannen was niet meester konde worden. Dat sij daardoor onder het rat is geraakt twelk over haar lijff is gegaan.
Verklarende verders Anneke huysvrouw Daandel Coolen, dat sij in voege als voor Maria Verreyt heeft vinden leggen en dezelve opgeholpen heeft en in huys gebragt. Maria klaagde seer over pijn en flauwigheyt aan haar hert, sijnde daar opgevolgt dat deselve de gepasseerde nagt, ontrent twaalff uuren, overleeden is hebbende maar, ontrent seven off agt uuren na het voorschreve ongeluck geleeft.
Hendrick Halbersmit, chirurgijn, welke verklaarde dat van voornoemde Maria, haar lighaam de caviteyt van de borst ten eene maal geplettert was, alsook de bovenribben van de slinkersijde hetwelk een nootsakelijke oorsaak van de opgevolgde doot is.

Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck is op 15-12-1771 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1746-1771 is zij eigenaar en haar zoon Hendrik IJsbouts is bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 39 Heusden Bewoners nummer 39 Heusden
1746 weduwe IJsbout Hendriks weduwe IJsbout Hendriks
1751 weduwe IJsbout Hendriks weduwe IJsbout Hendriks
1756 weduwe IJsbout Hendriks Hendrik IJsbouts
1761 weduwe IJsbout Hendriks Hendrik IJsbouts
1766 weduwe IJsbout Hendriks Hendrik IJsbouts
1771 weduwe IJsbout Hendriks Hendrik IJsbouts

Na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 204; 01-02-1773:
Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens getrouwd met Magrieta Eysbouts alsmede Catalijn Eysbouts. Kinderen en erven van Eysbout Hendriks en Jenneke Verasdonk, beide overleden, gewoond hebbende op de voorste Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Hendrik Eysbouts het oude huis, schuur, stal en schop, waarin hij woont, met hof en de helft van het drieske 1 copsaet, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde Philip van Hugten; de helft van de voorste acker naast de Kerkpat 3 lopensaet 1 copsaet, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde de verkrijger en anderen, ene einde Jan Francis Lomans, andere einde Francis Berkers; den Campacker 3 lopensaet, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Philip van Hugten, ene einde het straatje, andere einde Pieter van Loon; land bij Dirk Driessen 1 lopensaet 1 copsaet, ene zijde Mattijs Kuypers, andere zijde en einde Dirk Peter Martens; de Langenacker 1 lopensaet 3 copsaet, ene zijde Antoni van Bussel, andere zijde Dirk Peter Martens, ene einde de Mistweg, andere einde Willem Daandel Coolen; het voorste velt 2 lopensaet, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde Willem Daandel Coolen, ene einde Philip van Hugten, andere einde Jan Bruysten; groes den Schilmeer 2 lopensaet, ene zijde Jan Francis Lomans, andere zijde Pieter van Loon, ene einde de Heren van Asten, andere einde Philip van Hugten; de helft van het Busveltje 1½ lopensaet, ene zijde Mattijs Slaats, andere zijde Jan Bruystens, ene einde Antoni van Bussel, andere einde den drost; het voorste Meuleschouwveltje 2 lopensaet, ene einde Willem Daandel Coolen, ene einde Jan Bruystens, andere einde Hendrik van Bussel; de agterste Wey 2½ lopensaet, ene einde Bruysten van Someren, andere einde Hendrik van Bussel; de voorste helft in Goortjeswey 1 lopensaet 1 copsaet, ene zijde de drost, andere zijde Jan Daandel Coolen, ene einde Jan Loomans, andere einde Jan Bruystens. Belast met 4-13-06 per jaar in een meerdere rente aan Juffrouw Snelle, te 's-Hertogenbosch. Verponding 7-15-12 per jaar. Bede 2-11-14 per jaar.
2e lot krijgt Jan Bruystens het nieuwe huis, waarin hij woont, stal, schop, bonenveld en de helft van den dries 1 copsaet, ene zijde en einde Hendrik Eysbouts, andere zijde Philip van Hugten, andere einde de straat; de helft van de voorste acker 2 lopensaet, ene zijde Philip van Hugten, andere zijde Hendrik Eysbouts, ene einde Francis Berkers, andere einde Jan Francis Lomans; het Hoogackerke ½ lopensaet ½ copsaet, ene zijde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde Philip van Hugten, ene einde de Kerkpat, andere einde Jan Frans Lomans; land Jan Willemsvelt 3½ lopensaet, ene zijde de gemeente, andere zijde Mattijs Kuypers, ene einde Francis Coolen, andere einde Peter van Bussel; Woutersacker 1 lopensaet, ene en andere zijde Peter Boumans, ene einde Jan Daandel Coolen, andere einde de gemeente; land den Hulsboschacker 1 lopensaet 3 copsaet, ene zijde Jan Lomans, andere zijde Dirk Peter Martens, ene einde Antoni van Bussel, andere einde de weg; de achterste helft in een groesveld het Hoyvelt 3 lopensaet, ene zijde Philip van Hugten, andere zijde Pieter van Loon, ene einde Mattijs Kuypers, andere einde Hendrik Eysbouts; de helft van het Busveltje 1 lopensaet, ene zijde Jan Francis Lomans, andere zijde Hendrik Eysbouts, ene einde den drost, andere einde Antoni van Bussel; de agterste off groote Meuleschouw 3 lopensaet, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde het Broek, ene einde Philip van Hugten, andere einde Hendrik Eysbouts; de voorste Wey 3 lopensaet, ene zijde en einde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde Dirk van Helmond, andere einde Hendrik van Bussel; de achterste helft van Goortjeswey 1 lopensaet 1 copsaet, ene zijde den drost, andere zijde Peter Canters, ene einde Dirk van Helmond, andere einde Hendrik Eysbouts. Belast met 4-13-06 per jaar in een meerdere rente aan Juffrouw Snelle, te 's-Hertogenbosch. Verponding 7-15-12 per jaar. Bede 2-11-14 per jaar.
Nog is aan Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens ten deel gevallen huis, schuur, stal in de Wolfsberg met 15 percelen land en groes 21 lopensaet in huur en gebruik bij Reynier van der Linden en gekomen van hun ouders. Verponding 8-1-12 per jaar. Bede 3-8-02 per jaar. Zij verdelen deze goederen niet maar blijven ze samen bezitten legger folio 155.
3e lot krijgt Catalijn Eysbouts ƒ 15,- per jaar gedurende haar verdere leven van de verkrijgers van de eerste twee loten.

Henricus (Hendrick) Eijsbouts is geboren te Asten op 06-06-1727 en op 19-01-1755 te Asten getrouwd met Anna Janse van de Goor, geboren op 24-08-1734 te Vlierden als dochter van Joannis Willems van de Goor en Maria Peter van den Eynde.

19 januarii 1755; juncti sunt Henricus IJsbouts et Anna Joannis van de Goor; testes Bonaventura Joannes Slaets et Catharina IJsbouts

19 januari 1755; in echt verbonden zijn Hendrick IJsbouts en Anna Jans van de Goor; getuigen Bonaventura Jan Slaets en Catharina IJsbouts

07

08

Het gezin van Henricus (Hendrick) Eijsbouts en Anna Janse van de Goor:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 11-01-1756 Kind Asten ±1756
2 IJsboldus Asten 25-03-1758 Asten 27-01-1799
Anna Wilhelmi Slaets
Asten 04-02-1809 zie Voormalig huis E1056
3 Johannes Asten 13-11-1760 Asten 20-02-1791
Joanna Maria Petri van Dijk
Asten 16-05-1814 zie Dijkstraat 45
4 Petrus Asten 14-07-1763 Asten 15-02-1789
Joanna Maria Peter Coolen
Asten 02-05-1833 zie Diesdonk 41
5 Wilhelmus Asten 07-12-1766 Asten 15-02-1789
Maria Antoni van Bussel
Asten 23-01-1814 zie Antoniusstraat 8
6 Maria Asten 02-09-1770 Asten 19-02-1797
Joannes Joost Smets
Asten 12-06-1845 zie Diesdonkerweg 7
7 Johanna Asten 13-01-1774 Kind Asten ±1774
8 Theodorus Asten 09-02-1778 Asten 14-02-1802
Judoca Gerrit Kerkers
Asten 13-05-1833

Hendrik Eijsbouts moet getuigen in een zaak van diefstal van turf:

Asten Rechterlijk Archief 119; folio 249 verso 11-08-1749:
Interrogatorium. Compareerde: 1. Pieter Slaats, 2. Hendrik Jelis van Helmont, 3. Hendrik IJsbouts, 4. Maria IJsbouts getrouwd met Reynder van der Linden, 5. Francis Berkers, 6. Wilhelmus Loomans, 7. Hendrik Coopmans allen van competente ouderdom. Te vragen of zij niet weten dat verscheidene personen uit Someren dit jaar op de Peel, onder Asten, turf gestoken en gehaald hebben. Wie dat waren en hun namen.
1. Heeft Andries Marcelis Driessen turf zien laden op de kar. Hij heeft ook Paulus Verberne met twee man zien turven. Nog meer andere heeft hij gezien zonder te weten wie dit waren.
2. Verklaart op het veld van Marcelis Dirks te hebben zien turven, Goort Huyberts, uit Someren en Jan Gerrit van Horick te hebben zien turven op het veld van Jan Coolen.
3. Heeft Andries Marcelis Driessen zien turven op het veld van Marten Jansen.
4. Heeft zien turven Andries Marcelis op het veld, gekomen van zijn ouders en Paulus Verberne, uit Someren, op haar eigen veld.
5. Heeft horen zeggen dat Goort Huybers op het veld van Marcelis Dirks geturfd heeft en dat de dochter van de weduwe Gerrit van Horick tegen hem, deponent, zei: "Ik heb bij Jan Coolen off Tomas geweest, daar sijne op haar velt aan het torve en heb gevraagt wat daar van geven moest en dat sij sijde dat sullen wij wel stellen".
6. Heeft Dries Marcelis Driessen zien turven op het veld, gekomen van zijn ouders. En de kinderen van Gerrit van Horik op het veld van Jan Coolen, gekomen van den Agtergaal. Hij heeft er ook een op het veld van Marcelis Dirks zien turven.
7. Heeft Paulus Verberne op zijn veld zien turven en Marcelis Driessen op het veld van de weduwe Marten Jansen.

Bij een zwaar onweer wordt de oogst vernield en krijgen Hendrik Eijsbouts en zijn buren vergoeding voor de geleden schade:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoeken of haartgangen ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert. Heusden
Antoni van Bussel 16 5 ƒ 50,-
Hendrik Eysbouts 12 ƒ 30,-
Jan Bruysten van Someren 8 2 ƒ 30,-

Hendrik Eijsbouts verklaart dat een erfenis goed is afgehandeld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 133 verso; 03-05-1760:
Hendrik IJsbouts getrouwd met Anneke van de Goor en Jan Paulus Geven getrouwd met Geertruy van de Goor zouden, namens hun vrouwen in tijd en wijlen bij het overlijden van Tiele Slaats en Maria Peter Lambers, zijn vrouw, moeten erven ingevolge inventaris en de huwelijksvoorwaarden de dato 27-01-1748. Zij verklaren hiervan ten volle voldaan en betaald te zijn door Tiele Slaats en sulx met de erffenisse aan haar, comparanten, te Mierlo, aangekomen van haar grootvader, waarvan de voornoemde vrouw van Tiele Slaats een som heeft gehad, die de vader was van de comparanten vrouw. Derhalve laten zij, comparanten, al hetgene op hen, uit hoofde van de voorschreve staat en inventaris en huwelijksvoorwaarden zouden aankomen, voor de kinderen Tiele Slaats.

De aangetrouwde oom Reynier van der Linden krijgt zijn erfdeel van zijn familie:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 154; 21-02-1766:
Reynier van der Linden, in de Wolfsberg getrouwd geweest met Maria, dochter wijlen IJsbout Hendriks, waarbij een kind met name Elisabet. Omdat IJsbout Hendriks al overleden was toen hij, comparant, met Elisabet trouwde is zijn schoonmoeder, de weduwe IJsbout Hendriks, in de onverdeelde boedel blijven zitten, zonder daar ook een inventaris van gemaakt te hebben. De boedel was verstorven, voor de helft op de vier nagelaten kinderen en voor de andere helft op de weduwe. Dus aan hem, comparant, voor 1⁄8e deel. Hij heeft dit deel nooit genoten maar heeft staande zijn huwelijk van zijn schoonmoeder ontvangen enige meubilaire gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en sedertdien gewoond en nog in huur wonende in een huis en enige goederen aan de weduwe IJsbout Hendriks en haar kinderen toebehorende. Intussen is hij, comparant, getrouwd met Josyna Aart Smits en heeft, op 05-01-1760, een staat en inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn kind. Hierop is onder andere gebracht het voorschreve onverdeelde aandeel, hem competerende, uit de boedel van IJsbout Hendriks. Zijn dochter is inmiddels ook overleden, waardoor haar aandeel in de voorschreve nalatenschap aan hem, comparant, is aangekomen. Omdat de weduwe en haar drie kinderen nog in de onverdeelde boedel zitten, zouden hierover tezijnertijd questien en verschillen kunnen ontstaan. Er is nu een accoord gemaakt tussen de weduwe, hier ook aanwezig en geassisteerd met Hendrik IJsbouts, haar zoon en Jan Bruystens, schoonzoon enerzijds en de comparant anderzijds. Hij, comparant, zal behouden al hetgene hij ontvangen heeft bij het aangaan van zijn eerste huwelijk en ook dat wat hij heeft genoten staande het huwelijk. Na het overlijden van de weduwe IJsbout Hendriks zal aan hem, comparant, door de drie kinderen of erfgenamen uit de boedel moeten worden uitgekeerd ƒ 100,-. Hij neemt hiermee genoegen en ziet dan af van de verdere nalatenschap.
Marge 13-03-1772 de ƒ 100,- zijn voldaan door de drie kinderen van de weduwe IJsbout Hendriks met name Jenneke, weduwe IJsbout Hendriks, Hendrik IJsbouts en Jan Bruystens.

In het huizenquohier over 1776-1803 staat Hendrik Eijsbouts als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 39 Heusden Bewoners nummer 39 Heusden
1776 Hendriks IJsbouts Hendriks IJsbouts
1781 Hendriks IJsbouts Hendriks IJsbouts
1798 Hendriks IJsbouts Hendriks IJsbouts
1803 Hendriks IJsbouds Hendriks IJsbouds

Anna Janse van de Goor is op 09-01-1798 te Asten overleden en Henricus (Hendrick) Eijsbouts is op 06-01-1805 te Asten overleden. Hun overlijdensakten staan in het doodboek van Asten:

09

10

Na het overlijden van Hendrick IJsbouts wordt de erfenis verdeeld, waarbij Theodorus (Dirk) Eysbouts dit huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 143; 18-04-1805:
Eysbout Hendrik Eysbouts, Jan Hendrik Eysbouts, Pieter Hendrik Eysboyts, Willem Hendrik Eysbouts, Dirk Hendrik Eysbouts, Jan Joost Smits man van Maria Hendrik Eysbouts verdelen hun goederen:

1e lot krijgt Eysbout Hendrik Eysbouts

- huis en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense. - land de nieuwe Kamp 2 lopense.
- land de Loverbosch 1 lopense. - groes het Busveltje 3 lopense.
- land het Bunstraatje ½ lopense. - groes de Baltus 1½ lopense.
- land de nieuwe Camp 3 lopense. - schuur, schop en aangelag 3 lopense.
- land het Streepke 3 copse. - groes Haseldonkskampke ½ lopense.
- land Heylke Kampakkerke 3 copse. - groes het Lindersvelt 1 lopense.
- land den Dungen 1½ lopense. - land het Heilige Geestakkerke ½ lopense.
- land het Kempke ½ lopense. - groes de Weerte 2 lopense 30 roede.
- land het Broeksken 1½ lopense. - groes Hooyvelt 2 lopense 37 roede.
- land Langen- of Mutsenakker 2 lopense 13 roede.

2e lot krijgt Jan Hendrik Eysbouts

  • ƒ 500,-.

3e lot krijgt Pieter Hendrik Eysbouts

  • ƒ 850,- ten laste van Marcelis van Bussel de dato 22-04-1794.

4e lot krijgt Willem Hendrik Eysbouts

  • ƒ 1000,- ten laste van de gemeente de dato 30-6-1796.

5e lot krijgt Dirk Hendrik Eysbouts

- huis, hof en drieske te Heusden 3 copse. - groes de voorste Goortjeswey 1½ lopense.
- land de voorsten Akker 3½ lopense. - groes aan 't Aangelag 1½ lopense.
- land de Campakker 3 lopense. - land den Heycamp 2½ lopense.
- land Dirk driessen 1½ lopense. - land in de Akkers 1½ lopense.
- land de Langenakker 1opensaet 3 copse. - groes het Lankvelt 7 lopense.
- groes het voorste Velt 2 lopense. - groes de agterste Wey 2½ lopense.
- groes de Schilmeer 2 lopense. - land Nieuwe Erve 3 lopense.
- groes het Busveltje 1½ lopense. - lands Nieuwe Erve 2 lopense 30 roede.
- groes het voorste Meuleschouwveltje 2 lopense.

Belast met 4-13-6 per jaar in een meerdere rente van ƒ 18,- per jaar.

6e lot krijgt Jan Joost Smits

  • ƒ 500,-.

Theodorus (Dirk) Eysbouts is geboren te Asten op 09-02-1778 en op 14-02-1802 te Asten getrouwd met Judoca Gerrit (Josijn) Kerkers, geboren te Asten op 09-03-1773 als dochter van Gerardus Joost Kerkers en Catharina Stevens:

11

Het gezin van Theodorus (Dirk) Eysbouts en Judoca Gerrit (Josijn) Kerkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 01-04-1805 Ongehuwd Asten 15-11-1861
2 Joannes Asten 01-10-1806 Asten 19-01-1838
Maria Catharina Slaets
Asten 17-11-1859
3 Anna Asten 12-02-1808 Kind Asten 06-06-1817
4 Joanna Maria Asten 11-12-1809 Asten 12-02-1841
Peter Berkvens
Asten 07-05-1880 Wolfsberg
5 Francisca Asten 04-03-1811 Asten 27-04-1843
Joannes Koppens
Asten 18-12-1845 zie Diesdonk 33
6 Gerardus Asten 27-01-1813 Kind Asten 29-06-1813
7 Catharina Asten 26-05-1814 Asten 24-01-1845
Johannes Peters
Asten 25-10-1895
8 Wilhelmina Asten 20-05-1816 Kind Asten 06-06-1817
9 Geertruida Asten 07-01-1819 Asten 24-01-1845
Joannes Driessen
Asten 16-12-1890 zie Voormalig huis E127

Bij de verpondingen van 1810 en in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt Theodorus Eijsbouts als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 169:
Dirk Hendrik Eijsbouds bij deling 1805.
Eijsboud, Jan, Peter, Willem, Dirk en Maria kinderen bij versterf 1805 van Hendrik Eijsbouds.
Nummer 39 huijs, hof en aangelag ¾ lopense.

Kadaster 1811-1832; E128:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 80 el, Voorste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Dirk Eijsbouts.

Onder de kadasterdata behorende bij het huis met daaronder de kadasterkaart:

12

13

Theodorus (Dirk) Eysbouts is op 13-05-1833 te Asten overleden en Judoca Gerrit (Josijn) Kerkers is op 18-07-1835 te Asten overleden.

In het huis is blijven wonen Hendrik Eijsbouts, geboren te Asten op 01-04-1805 en zijn zus Catharina Eijsbouts, geboren te Asten op 26-05-1814. Catharina Eijsbouts is op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Johannes Peeters, geboren te Asten op 31-12-1813 als zoon van Johannes Peters en Johanna Seegers (zie Behelp 4). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D67 en vanaf 1869 nummer D90:

14

Hendrik Eijsbouts is op 15-11-1861 te Asten overleden en Johannes Peeters en Catharina Eijsbouts wonen ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 in het huis met huizingnummer D91 en D96 respectievelijk:

15

In 1895 vieren zij hun gouden bruiloft en de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1845 doet er verslag van:

Catharina Eijsbouts is op 25-10-1895 te Asten overleden en Johannes Peeters is op 20-10-1897 te Asten overleden. Hun dochter Francisca Peeters, geboren te Asten op 27-08-1847 is op 30-05-1881 te Asten getrouwd met Johannes Berkvens, geboren te Asten op 09-03-1843 als zoon van Martinus Berkvens en Johanna Smets. Johannes Berkvens is op 21-12-1890 te Asten overleden en Francisca's broer Johannes Peeters, geboren te Asten op 20-05-1854, wordt gezinshoofd. Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D113, D104 en D99:

16

Francisca Peters is op 14-11-1922 te Asten overleden en Johannes Peters overlijdt op 28-06-1931 te Asten. Hieronder de overlijdensakte van Johannes Berkvens en het bidprentje van Francisca Peters:

17 18

Dochter Maria Catharina Berkvens, geboren te Asten op 06-12-1884, neemt het huis over. Zij is op 15-01-1913 te Asten getrouwd met Leonardus (Narus) van Loon, geboren te Deurne op 10-01-1884 als zoon van Antonie van Loon en Hendrica van Heugten. Het huizingnummer van het huis blijft D99 en staat ook bekend als Voorste Heusden 16:

19

Ook over de periode 1930-1938 wonen Leonardus van Loon en Maria Catharina Berkvens met hun gezin in het huis op Voorste Heusden 16:

20

De linker foto hieronder toont het huis van Leonardus (Narus) van Loon en later van zijn zoon Hendricus (Driek) van Loon, geboren te Asten op 11-02-1919 en op 11-05-1948 te Deurne getrouwd met Caroline Maria (Lien) Joosten, geboren op 22-07-1922 te Deurne als dochter van Martinus Joosten en Catharina Manders. De rechter foto hieronder toont geheel rechts Driek van Loon tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog.

21 22

Leonardus (Narus) van Loon is op 03-01-1958 te Heusden bij Asten overleden en Maria Catharina Berkvens is op 17-03-1964 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Hieronder linksonder de foto bij het huwelijk Driek van Loon en Lien Joosten, op de foto het bruidspaar links; het bruidspaar rechts is haar zus Nel Joosten getrouwd met Henri Pieter van den Eijnden. De foto rechtsonder van de familie van Loon tijdens de priesterwijding van Gentilis van Loon op 03-08-1942, met van links naar rechts: Driek, Cato van Loon-Berkvens, Frans, Gentilis (Hannes), Toon en Naris van Loon:

25 26

Henricus (Driek) van Loon is op 08-02-1993 te Deurne overleden. Carolina Maria (Lien) Joosten is op 07-04-2013 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Leonardus van Loon en van Henricus van Loon:

27 28

Op de plaats van dit huis staat nu nieuwbouw in de buurt van het huidige adres Hooidries 1.

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Philips Dielis van Heugten Asten 10-06-1646
1709 Philips Dielis van Heugten Asten 10-06-1646 Jan Willems
1716 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681
Heusden huis 39
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681
1741 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681 IJsbout Hendricx Asten 11-06-1681
1746 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689
1751 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689
1756 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Hendrik IJsbouts Asten 06-06-1727
1761 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Hendrik IJsbouts Asten 06-06-1727
1766 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Hendrik IJsbouts Asten 06-06-1727
1771 weduwe IJsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Hendrik IJsbouts Asten 06-06-1727
1776 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727
1781 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727
1798 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727 Hendriks IJsbouts Asten 06-06-1727
1803 Hendriks IJsbouds Asten 06-06-1727 Hendriks IJsbouds Asten 06-06-1727
Kadasternummer E128
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E128 1832 Theodorus Eijsbouts Asten 09-02-1778
Voorste Heusden 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1833 Theodorus Eijsbouts Asten 09-02-1778 Josijna G Kerkers Asten 09-03-1773 13-05-1833
1833-1835 Josijna G Kerkers Asten 09-03-1773 weduwe IJsbouts 18-07-1835
1835-1859 Jan Peters Asten 31-12-1813 Catharina Eijsbouts Asten 24-05-1814
D67 1859-1869 Jan Peters Asten 31-12-1813 Catharina Eijsbouts Asten 24-05-1814
D90 1869-1879 Jan Peters Asten 31-12-1813 Catharina Eijsbouts Asten 24-05-1814
D91 1879-1890 Jan Peters Asten 31-12-1813 Catharina Eijsbouts Asten 24-05-1814
D96 1890-1897 Jan Peters Asten 31-12-1813 Catharina Eijsbouts Asten 24-05-1814 20-10-1897
D96 1897-1900 Johannes Peeters Asten 09-03-1843 Francisca Peeters Asten 27-08-1847 21-12-1890
D113 1900-1910 Johannes Peeters Asten 20-05-1854 Francisca Peeters Asten 27-08-1847
D104 1910-1920 Johannes Peeters Asten 20-05-1854 Francisca Peeters Asten 27-08-1847
D99 1920-1922 Francisca Peeters Asten 27-08-1847 weduwe Berkvens 14-11-1922
D99 1922-1930 Leonardus van Loon Deurne 10-01-1884 Maria C Berkvens Asten 06-12-1884
16 1930-1938 Leonardus van Loon Deurne 10-01-1884 Maria C Berkvens Asten 06-12-1884

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 26 september 2023, 11:06:50

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen