logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E131

Johannes Bruijstens van Someren is geboren te Someren op 27-08-1735 als zoon van Ambrosius Godefridus Bruystens en Maria Francisca Cranenbroek. Hij is op 25-11-1753 te Asten getrouwd met Margaretha Eijsbouts, geboren te Asten op 01-10-1729 als dochter van Isbrandus (IJsbout) Hendrix en Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck (zie Voormalig huis E128):

01

Het gezin van Johannes Bruijstens van Someren en Margaretha Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-03-1759 Kind Asten ±1759
2 Theodorus Asten 24-03-1761 Kind Asten ±1761
3 Theodorus Asten 08-01-1764 Asten 09-09-1798
Wilhelma Hendrik Haasen
Asten 27-06-1831
4 Maria Asten 12-05-1767 Someren 22-10-1786
Francis Goort Leenen
Someren 19-02-1841
5 Ysboldus Asten 30-12-1770 Kind Asten ±1770
6 Johanna Asten 07-05-1774 Asten 07-05-1797
Johannes Hendrik Haasen
Asten 27-12-1811

Volgens de bewoningslijst is het huis eerst in eigendom van de weduwe van IJsbout Hendricx (zie Voormalig huis E128) en in bewoning door Jan Bruijstens van Someren:

Jaar Eigenaar nummer 39h Heusden Bewoners nummer 39h Heusden
1756 weduwe IJsbout Hendricx Jan Bruijstens van Someren
1761 weduwe IJsbout Hendricx Jan Bruijstens van Someren
1766 weduwe IJsbout Hendricx Jan Bruijstens van Someren
1771 weduwe IJsbout Hendricx Jan Bruijstens

Na het overlijden van Johanna Verasdonk op 15-12-1771 wordt Jan Bruystens eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 204; 01-02-1773:
Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens getrouwd met Magrieta Eysbouts alsmede Catalijn Eysbouts. Kinderen en erven van Eysbout Hendriks en Jenneke Verasdonk, beiden overleden, gewoond hebbende op de voorste Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Jan Bruystens het nieuwe huis, waarin hij woont, stal, schop, bonenveld en de helft van den dries 1 copse, ene zijde en einde Hendrik Eysbouts, andere zijde Philip van Hugten, andere einde de straat; de helft van de voorste acker 2 lopense; het Hoogackerke ½ lopense, ½ copse; land Jan Willemsvelt 3½ lopense; Woutersacker 1 lopense; land den Hulsboschacker 1 lopense, 3 copse; de achterste helft in een groesveld het Hoyvelt 3 lopense; de helft van het Busveltje 1 lopense; de agterste off groote Meuleschouw 3 lopense; de voorste Wey 3 lopense; de achterste helft van Goortjeswey 1 lopense, 1 copse. Belast met ƒ 4-13-06 per jaar in een meerdere rente aan Juffrouw Snelle, te 's-Hertogenbosch. Verponding ƒ 7-15-12 per jaar. Bede ƒ 2-11-14 per jaar. Nog is aan Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens ten deel gevallen huis, schuur, stal in de Wolfsberg met 15 percelen land en groes 21 lopense in huur en gebruik bij Reynier van der Linden en gekomen van hun ouders. Verponding ƒ 8-1-12 per jaar. Bede ƒ 3-8-02 per jaar. Zij verdelen deze goederen niet maar blijven ze samen bezitten.

Ook in de bewoningslijst wordt het eigendom van Jan Bruijstens beschreven, hij woont dan zelf op een ander adres in Heusden (zie Voormalig huis E452) en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 39h Heusden Bewoners nummer 39h Heusden
1776 Jan Bruijstens Jan Bruijstens
1781 Jan Bruijstens Pieter Verhoeven
1798 Jan Bruijstens onbewoont
1803 Jan Bruijstens Dirck Bruijstens

Margaretha Eijsbouts is op 07-10-1797 te Asten overleden en Johannes Bruijstens van Someren is op 03-12-1810 te Asten overleden en nog voor zijn overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt dit huis en het andere huis (zie Voormalig huis E452) in handen van zijn zoon en schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 40-42; 16-03-1807:
Jan Bruystens, welke voor de ene helft eigenaar en voor de andere helft usufructeur van alle vaste goederen welke hij met wijlen Margareta Eysbouds, zijn vrouw, heeft bezeten. Hij doet, om hem moverende redenen, afstand van deze goederen ten behoeve van zijn kinderen. Deze zullen ieder, jaarlijks aan hem uitkeren ƒ 50,- makende ƒ 100,- en dit gedurende zijn leven lang.
Dirk Jan Bruystens, Jan Hendrik Haasen getrouwd met Jenneke Jan Bruystens en Maria Jan Bruystens, weduwe Francis Goort Leenen, te Someren als moeder van haar kinderen uit haar eerste huwelijk geassisteerd met Jan Bruystens, haar vader en Dirk Goort Leenen, haar zwager en Louis Keunings getrouwd met haar dochter, Jennemaria Francis Leenen. Zij verdelen de goederen waarvan hun vader, Jan Bruystens, ten behoeve van hen afstand heeft gedaan. Zij hebben deze goederen tot nu toe in huur gehad.
1e lot krijgen Dirk Jan Bruystens en Jan Haasen huis en erve de voorste Heusden, ene zijde Dirk Eysbouds, andere zijde Peter van den Elzen; huis en erve aan het Behelp, ene zijde Willem Lomans, andere zijde Jan van de Goor; land Willemkesakker 1 lopense 6 roede; land Willemkesakker 2 lopense 27 roede; land Wouterakker 1 lopense 6 roede; land Heykamp 30 roede; land den Heykamp 3 lopense 16 roede; land 't Zester 5 lopense 42 roede; land en groes Middenweg 7 lopense 39 roede; land Heyveld 3 lopense 2 roede; land Varenakker 1 lopense 19 roede; land Hulsbosch 1 lopense 31 roede; land Hoogenakker 1 lopense 18 roede; land Voorstenakker 2 lopense 34 roede; groes 't Aangelag 19 roede; land / groes de Nieuwe Erve 4 lopense; land en groes in 't Aangelag 3 lopense 12 roede; groes Meulenschouw 4 lopense 6 roede; groes Hooyveld 2 lopense 41 roede; groes Busveldje 1 lopense 27 roede; groes 't Broekveld 2 lopense; groes Hooyveld 4 lopense 3 roede; groes de Weyer 3 lopense 37 roede; groes Kleynveldje 3 lopense 49 roede; groes Goortjensweyen 1 lopense 43 roede; groes den Rijbeemt 2 lopense 25 roede; groes den Ekelhof 2 lopense 28 roede. Zij zullen hun vader, Jan Bruystens ƒ 100,- per jaar uitkeren, dit gedurende zijn leven.
2e lot krijgt Maria Jan Bruystens, te Someren, mede namens haar kinderen ƒ 1550,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Dirk Bruijstens:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 170:
Dirk Jan Bruijsten en Jan Haasen nomen uxoris Jenneke bij deling 16-03-1807.
Jan Bruijstens.
Nummer 39h huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Zoon Theodorus (Dirk) Bruijstens is geboren te Asten op 08-01-1764 en op 09-09-1798 te Asten getrouwd met Wilhelmina Hendrik Haasen, geboren te Asten op 12-11-1772 als dochter van Hendrik Dirk Haasen en Elisabeth Thijs Slaats (zie Oostappensedijk 36).

Zij hadden samen geen kinderen en hun erfgenamen moeten we dus zoeken bij zijn zus Johanna (Jenneke) Bruijstens is geboren te Asten op 07-05-1774 en op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Johannes Hendrik Haasen, geboren te Asten op 10-03-1770 als zoon van Hendrik Dirk Haasen en Elisabeth Thijs Slaats (zie Oostappensedijk 36). Het is dus dubbele familie; Johannes is een broer van bovengenoemde Wilhelma:

04

Het gezin van Johanna (Jenneke) Bruijstens en Johannes Hendrik Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-05-1798 Asten 24-01-1845
Joanna Maria van Bussel
Asten 10-06-1881 zie Voormalig huis E452
2 Gerardus Asten 12-05-1800 Kind Asten 07-07-1800
3 Margaretha Asten 12-08-1801 Asten 06-06-1834
Wilhelmus Slaats
Asten 04-11-1874
4 Johanna Maria Asten 08-01-1804 Asten 25-01-1850
Hendrikus Rijnders
Asten 11-08-1875 zie Voormalig huis C100
5 Elizabetha Asten 20-03-1806 Kind Asten 04-04-1806
6 Elizabetha Asten 24-03-1807 Asten 06-06-1834
Joannes Jansen
Asten 03-02-1864 zie Voormalig huis C99
7 Franciscus Asten 17-05-1809 Asten 21-09-1832
Geertruda Coolen
Asten 08-04-1888 zie Voormalig huis E155
8 Kind Asten 27-12-1811 Kind Asten 27-12-1811

Johanna (Jenneke) Jan Bruijstens is op 27-12-1811 te Asten overleden en Wilhelmina Hendrik Haasen is op 27-04-1820 te Asten overleden. Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Theodorus (Dirk) Bruijstens en de erven van Johanna (Jenneke) Jan Bruijstens:

1832 Kadaster 1811-1832; E131:
Huis en erf, groot 03 roede 73 el, Voorste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Dirk en de erven Jenneke Bruijstens .

02

03

Theodorus (Dirk) Bruijstens is op 27-06-1831 te Asten overleden en in de kadastrale legger staat het huis in eigendom van zijn erfgenamen. Rond 1840 vindt er nog een verbouwing plaats en krijgt het huis kadasternummer E1284, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart. Iets daarna wordt kleindochter Margaretha Haasen eigenaar.

Johannes Hendrik Haasen is op 23-05-1851 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is de hoofdbewoner dochter Margaretha Haasen, geboren te Asten op 12-08-1801 en inmiddels weduwe van Wilhelmus Slaats. Wilhelmus Slaats is geboren te Asten op 14-03-1803 als zoon van Godefridus Joannis Slaats en Helena Petri van Maris (zie Busselseweg 9). Hij is op 06-06-1834 te Asten getrouwd met Margaretha Haasen en te Asten op 08-07-1859 overleden. Margaretha Haasen vinden we terug op huizingnummer D66 en vanaf 1869 nummer D89:

05

Margaretha Haasen is op 04-11-1874 te Asten overleden en haar dochter Johanna Maria Slaats, geboren te Asten op 17-11-1835, bewoont daarna het huis. Zij is op 21-01-1859 te Asten getrouwd met Andreas van Brussel, geboren te Lierop op 22-04-1833 als zoon van Johannes van Brussel en Johanna Verhees. Andreas van Brussel overlijdt te Asten op 09-01-1883 en ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont Johanna Maria Slaats in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer D90, D95 en D112:

06

Zoon Johannes van Brussel, geboren te Asten op 02-07-1861 heeft in 1888 als gevolg van een rechterlijke dwaling nog drie maanden onterecht gevangen gezeten vanwege vermeende meineed. Linksonder zijn hechtenis samen met Hendrikus Berkers (zie Voormalig huis E146) en Franciscus Meulendijks (zie Heikamperweg 13) in de gevangenis in 's-Hertogenbosch. Rechtsonder van boven naar beneden in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-05-1888 de terechtwijzing, in de Venloosche courant van 16-06-1888 hun vonnis bij de rechtbank in Roermond en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-08-1888 de vrijspraak voor Hendrikus Berkers en Johannes van Brussel:

Franciscus Meulendijks moest aldnog zijn straf van vier maanden uitzitten in de gevangenis van 's-Hertogenbosch, maar dat het recht had gezegevierd werd uitgebreid gevierd in Asten, aldus de Venloosche courant van 04-08-1888:

Johanna Maria Slaats overlijdt te Asten op 26-09-1903 en enige tijd woont dochter Wilhelmina van Brussel, geboren te Asten op 23-11-1859, nog in het huis. Zij is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Johannes Hoebergen, geboren te Asten op 01-01-1854 als zoon van Petrus Hoebergen en Cornelia van Bussel. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-03-1904 staat de verkoop van de boerderijen door de erven van Andries van Brussel.

In 1905 verhuizen ze naar Lierop en het huis wordt gekocht door Hendrikus Swinkels, geboren te Heeze op 26-07-1856 als zoon van Christiaan Swinkels en Adriana Joosten. Hij is op 14-06-1895 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van Brussel, geboren te Asten op 08-09-1867 als dochter van de bovengenoemde Andries van Brussel en Johanna Maria Slaats.

Zij wonen in Deuzeldonk te Helmond en verhuren het huis aan Martinus Giebels, geboren te Beek en Donk op 04-04-1866 als zoon van Laurens Giebels en Hendriena van Woensel. Hij is te Lierop op 12-05-1905 getrouwd met Maria Anna Kusters, geboren te Lierop op 08-01-1868 als dochter van Hendrik Kusters en Francina van Moorsel. Ook over de periodes 1910-1920, Martinus Giebels is te Asten op 27-06-1919 overleden, en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D103 en D98 respectievelijk:  

08

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1926 wordt de woning in eigendom van Hendrikus Swinkels, die door de weduwe Giebels-Kusters wordt gehuurd, verkocht:

09

Het huis wordt gekocht door Maria Anna Kusters en na haar overlijden te Asten op 26-11-1927, gaat het over op haar kinderen. Over de periode 1930-1938 wonen de kinderen Hendrikus, Hendrika en Franciscus Giebels in het huis dat ook bekend staat als Voorste Heusden 14:

10

11

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1925 is sprake van een brand in een havermijt bij de weduwe Giebels.

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-01-1938 wordt de bouw van een boerderij gefinancierd door de kinderen van Martinus Giebels.

12

Zij verhuizen rond 1938 naar een nieuw huis met het adres Voorste Heusden 13B (zie Voorste Heusden 35) en het huis in de buurt van het huidige Hooidries 2 wordt rond 1939 afgebroken.

Overzicht bewoners

Heusden huis 39h
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 weduwe IJsbout Hendricx Asten 21-02-1689 Jan Bruijstens van Someren Someren 27-08-1735
1761 weduwe IJsbout Hendricx Asten 21-02-1689 Jan Bruijstens van Someren Someren 27-08-1735
1766 weduwe IJsbout Hendricx Asten 21-02-1689 Jan Bruijstens van Someren Someren 27-08-1735
1771 weduwe IJsbout Hendricx Asten 21-02-1689 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735
1776 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735
1781 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735 Pieter Verhoeven
1798 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735 onbewoont
1803 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735 Dirck Bruijstens
Kadasternummer E131
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E131 1832 Johannes Hendrik Haasen Asten 10-03-1770 weduwnaar Johanna Bruijstens
Voorste Heusden 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Jan Bruijstens Someren 27-08-1735 met kinderen 03-12-1810
1810-1831 Theodorus Bruijstens Asten 08-01-1864 Wilhelmina Hendrik Haasen Asten 12-11-1772 27-06-1831
1831-1851 Johannes Hendrik Haasen Asten 10-03-1770 weduwnaar Johanna Bruijstens 23-05-1851
1851-1859 Wilhelmus Slaats Asten 14-03-1803 Margaretha Hazen Asten 12-09-1802 08-07-1859
D66 1859-1869 Margaretha Hazen Asten 12-09-1802 weduwe Slaats 04-04-1874
D89 1869-1879 Andreas van Brussel Lierop 22-04-1833 Johanna Maria Slaats Asten 17-11-1835
D90 1879-1890 Andreas van Brussel Lierop 22-04-1833 Johanna Maria Slaats Asten 17-11-1835 09-01-1883
D95 1890-1900 Johanna Maria Slaats Asten 17-11-1835 weduwe van Brussel
D112 1900-1903 Johanna Maria Slaats Asten 17-11-1835 weduwe van Brussel 26-09-1903
D112 1905-1910 Martinus Giebels Beek 04-04-1866 Maria Anna Kusters Lierop 08-01-1868
D103 1910-1920 Martinus Giebels Beek 04-04-1866 Maria Anna Kusters Lierop 08-01-1868 27-06-1919
D98 1920-1927 Maria Anna Kusters Lierop 08-01-1868 weduwe Giebels 26-11-1927
D98 1927-1930 Hendrikus Giebels Asten 23-09-1906 met familie
14 1930-1938 Hendrikus Giebels Asten 23-09-1906 met familie naar 13B
14 1939 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 april 2023, 12:55:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen