logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E132

Volgens de verpondingen van 1680 is Dirck Andriessen bewoner van een huis te Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 32 verso:
Dirck Andriessen.

Theodorus (Dirck) Andriessen is geboren te Asten op 27-09-1655 als zoon van Andreas Simon Martens en Petra Anthonissen (zie Voormalig huis F766). Hij is op 26-11-1690 te Asten getrouwd met Maria Anthonis Dielissen, geboren te Asten op 12-03-1648 als dochter van Antonis Dielis en Maria Jansen. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en Maria Anthonis Dielissen wordt rond 1694 ziek:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 64; 22-05-1694:
Dirck Andries Martens man van Maria Antonis Marcelissen, te Heusden. Dirck cloeck ende gesont, Maria ziek. Zij testeren onder andere: Alle voorgaande maeckselen worden gehouden voor doodt ende teniet. Huis, land en groes, alsmede alle goederen welke zij, testateuren, te aanvaarden hebben na doodt en aflijvcheyt van hun ouders, broeder en zusters zullen toebehoren aan de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.

In het archief van Asten wordt Theodorus (Dirck) Andriessen genoemd bij de erfenis en krijgt het huis waarin hij woont in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 74; 22-12-1694:
Joost Joosten de Scheper voorzoon van wijlen Joost Peters en Merike Jansen, Hendrick van Helmont als voogd van Anneken Dielis Antonis verwekt bij Joostie Bruysten Tijs Coolen zijnde ook een voorkind, Jan Antonis Dielis, Jan Jan Antonis man van Elske Antonis Dielis, Dirck Andries Martens, Merike Antonis Dielis, Joost Antonis Dielis en Marcelis Antonis Dielis. Allen voor- en nakinderen van wijlen Antonis Dielis en Merike Jansen. Zij delen de nagelaten goederen van hun ouders:
5e lot krijgt Dirck Andriessen een huis, schuur, schop en aangelag te Heusden ½ lopense, ene zijde kinderen Dielis Joosten van Heughten, andere zijde Jan de Roy, ene einde Joost Joosten.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat Dirck Andriessen als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 15:
Dirck Andriessen.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 17:
Dierck Andriessen.

Maria Anthonis Dielissen is op 20-04-1710 te Asten overleden en haar goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 12-05-1710:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria gehuwd geweest met Dierck Driessen overleden
20-04-1710. De helft in huis, hof, schop, aangelag en land te Heusden 9 lopense, ene zijde weduwe Peeter Peeters en anderen, andere zijde Antonis van Bussel; land 14 lopense. Totaal ƒ 293,-.

Theodorus (Dirck) Andriessen is op 12-07-1711 te Asten hertrouwd met Johanna (Jenneke) Claessen Wilbordts, geboren te Asten op 14-06-1659 als dochter van Claes Wilberts en Maria Claessen en weduwe van Lambert Willems:

Juncti sunt matrimonio Theodorus Driessen et Joanna Claessens; testes Hendrick Jan Degens et Christina van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Driessen en Joanna Claessens; getuigen Hendrick Jan Degens en Christina van de Cruijs.

Ook dit huwelijk bleef kinderloos en bij de verpondingen van 1713 staat Dirck Andriessen nog als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 72 verso:
Dirck Andriessen. In de bede ƒ 3-0-0.

Theodorus (Dirck) Andriessen is op 06-12-1738 te Asten overleden en een taxatie over de waarde van de goederen is gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162; 10-01-1739:
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Driessen, overleden, 08-12-1738. Waarde huis, hof en aangelag 8 lopense, ƒ 125,- ene zijde de straat, andere zijde IJsbout Hendriks; land het Heytvelt 2½ lopense, ƒ 20,- ene zijde IJsbout Hendriks, andere zijde weduwe Willem Jan Welten; land bij Wouters 1½ lopense, ƒ 15,- ene zijde de straat, andere zijde Wouter de Groot; groes de Horst 2 lopense, ƒ 10,- ene zijde Steven Antonis, andere zijde Jelis van Hugten; groes de Schilmeer 2½ lopense, ƒ 24,- ene zijde Francis Loomans, andere zijde Jan van Hugten; groes den Brant 2½ lopense, ƒ 15,- ene zijde Daniel Coolen, andere zijde Peter Peters; groes het Smalveltje 2 lopense, ƒ 10,- ene zijde Francis Loomans, andere zijde Jan Peters van Bussel; groes het Eeuselvelt met de hei en de sleedoorns 6 lopense, ƒ 6,- ene zijde Aart Verhees, andere zijde Gerrit van Riet. Totaal ƒ 225,-. Jenneke Claassen, weduwe van Dirk Driessen, heeft bij huwelijksvoorwaarden de togt van de voorschreven goederen, gedurende haar leven lang, gekregen. Jenneke is 82 jaar, zo zij verklaarde. De togt is gerekend op ƒ 60,-. Totaal ƒ 285,-, 20e penning is ƒ 14-5-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1741 staat Jenneke Claassen als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 147 verso:
Nu Jenneke Claassen, weduwe van Dirk Andriessen ter togte 10-01-1739.
En de erfgenamen Dirk Andriessen ten erfregte.
Dirk Andriessen.
Huijs, hoff en aangelagh 8 lopense. In de bede f 3-0-0.

Jaar Eigenaar nummer 38 Heusden Bewoners nummer 38 Heusden
1736 Dirk Andriessen Dirk Andriessen
1741 weduwe Dirk Andriesse weduwe Claas Daandels

Johanna (Jenneke) Claessen Wilbordts is op 26-07-1742 te Asten overleden en daarna worden de goederen door de erfgenamen eerst verkocht aan neef Andreas Peter Driessen (zie Oostappensedijk 40 en 42) en nadat die koop niet is doorgegaan aan Johannes Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 306; 20-10-1742:
Jan van Col, te Woensel, Arnoldus Meulendijk, Willem Joosten mede voor zijn broeders en zusters, Frans Cornelissen van Weert, Marten Martens, Peter Cornelis, Jan Jan Driessen, Martinus van den Boomen, Cornelis van den Boomen, te Deurne, Laurens van den Boomen, te Vlierden, Pieter Coppens, Andries Marcelissen, te Lierop, Peter Marcelissen, te Lierop, Louisa Marcelissen, te Lierop de laatste drie broeders en zuster, Hendrik Peter Driessen mede voor zijn broeders en zuster wonende te Asten en Deurne, Wilbert van Bree, te Someren mede voor zijn broeder en zusters kinderen, Antoni Hasen, Peter van Bussel en Claas Paulus. Allen tesamen erfgenamen van wijlen Dirk Andriessen en Jenneke Claasen. Zij verklaren dat door het merendeel van de comparanten, op 12 september laatstleden, is verkocht het huis en landerijen van Dirk Andriesen en Jenneke Claassen aan Andries Peter Driessen onder conditie dat de koop ongedaan wordt gemaakt, indien de koper binnen zes weken de benodigde koopgelden, niet kan bekomen. De koop wordt nu ongedaan gemaakt, mits de koper de kosten van deze acte en de verteringen zal voldoen alsmede de erven kost- en schadeloos houden. Hij mag dan tot Pasen aanstaande in het huis blijven wonen, de groes tot half maart eerstkomend blijven gebruiken en het land tot na de oogst 1743. Hij zal daarvoor aan de erven moeten laten de halve oogst en de lands- en  dorpslasten van die goederen betalen. Andries Peter Driessen neemt dit aan.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 134 verso; 05-01-1743:
Condities en voorwaarden. Jan van Col, wonende te Woensel, Arnoldus Meulendijk, Willem Joosten, mede voor Joost, Huybert en Maria Joosten, zijn broeders en zuster, Francis Coolen namens Frans Cornelis van Weert, Marten Martens, mede voor Feyke, Hendrien en Helena, zijn zusters, Peter Cornelis Nomen Uxoris, Jan Jan Driessen, mede voor Laurens van den Boomen, wonende te Vlierden en voor Marten en Cornelis van den Boomen, wonende te Deurne, Peter Coppens Nomen Uxoris, Peter Marcelissen, Andries Marcelissen, wonende te Lierop, Lucia Marcelissen, Andries Verheyen, Hendrik Peter Driessen, Dries Peter Driessen, Francis van de Mortel, Peter Peter Bartels, wonende te Deurne, Arnoldus Wilbert van Bree, wonende te Someren namens zijn vader, Jan Jan Claassen, wonende te Someren voor Daniel van Bree, wonende te Hees, Antoni Haasen en Peter Fransen van Bussel, zij mede namens Nicolaas Paulus. Allen erfgenamen van Dirk Andriessen en Jenneke Claassen, te Heusden. Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel een huis met het wortelvelt en de grond van de schuur, schop en klein stalleke 1 lopense, ene zijde Marcelis Dirx, andere zijde IJsbout Hendriks.

Jan Peters van Bussel is geboren te Asten op 12-07-1688 als zoon van Petrus Peeter Jansen en Margareta Dielis van Heugten (zie Hoekstraat 2). Hij is op 27-11-1729 te Asten getrouwd met Maria Jansen Verrijt, geboren te Asten op 16-04-1703 als dochter van Johannes Antoni Verryt en Elisabeth Petri Colen:

01

Het gezin van Johannes Peters van Bussel en Maria Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 06-03-1732 Kind Asten ±1732
2 Elisabeth Asten 19-07-1734 Asten 19-09-1751
Theodorus Peter Martens
Asten 04-03-1804
3 Petrus Asten 10-02-1737 Kind Asten ±1745
4 Johanna Asten 15-07-1743 Kind Asten 12-08-1759

Johannes Peters van Bussel is op 12-01-1745 te Asten overleden en Maria Jansen Verrijt is te Asten op 10-08-1746 overleden en in het huizenquohier over de periode 1746-1756 en bij de verpondingen van 1742 staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 246:
Elisabet, Peter en Johannamaria bij versterff van haar vader.
Jan Peter van Bussel transport 05-01-1743.
Huijs en hoff gekomen van Dirk Driesse 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 38 Heusden Bewoners nummer 38 Heusden
1746 kinderen Jan Peter van Bussel Francis Wilbert Berkers
1751 Elisabet en Johanna Maria van Bussel Wouter Loomans
1756 Elisabet en Johanna Maria van Bussel Wouter Loomans

Dochter Elisabeth Johannes  van Bussel is geboren te Asten op 19-07-1734 en op 19-09-1751 te Asten gehuwd met Theodorus Peter (Dirk) Martens, geboren te Asten op 12-08-1722 als zoon van Petrus Martens en Johanna Willems Roymans (zie Voormalig huis F767):

02

Het gezin van Elisabeth van Bussel en Theodorus Peter (Dirk) Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-12-1752 Ongehuwd Asten 17-08-1822
2 Johanna Maria Asten 19-12-1754 Kind Asten ±1754
3 Petronilla Asten 05-03-1758 Ongehuwd Asten 04-08-1805
4 Johanna Maria Asten 10-11-1760 Kind Asten ±1760
5 Johanna Maria Asten 27-12-1762 Asten 03-02-1789
Jelis Peeter Jelisse
Asten 27-02-1808
6 Petrus Asten 07-10-1765 Asten 10-02-1793
Ida Laurens Jelisse
Asten 09-05-1827 zie Achterbos 6
7 Wilhelmus Asten 29-05-1768 Kind Asten ±1768
8 Antonius Asten 21-03-1771 Asten 25-06-1797
Josijna Peeter van Bussel
Asten 02-04-1827 zie Voormalig huis C773
9 Maria Asten 09-08-1773 Asten 25-02-1810
Andries Gielen
Asten 02-01-1848 zie Voormalig huis G535
10 Wilhelmus Asten 19-02-1776 Asten 25-02-1810
Helena Jan Kanters
Asten 07-05-1839 zie 't Hoekske 10

Theodorus Peter (Dirk) Martens woonde elders in Heusden (zie 't Hoekske 2) en bij de verpondingen van 1761 is Theodorus Peter (Dirk) Martens eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 166:
Dirk Martens als in huwelijk hebbende Elisabet en Johanna Maria kinderen
van Jan Peters van Bussel transport 06-05-1741.
Nummer 38 huijs, met de hoff van Dirk Driesse, 1 lopense.

De bewoningslijst over de periode 1761-1781 en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis weer:

Jaar Eigenaar nummer 38 Heusden Bewoners nummer 38 Heusden
1761 Dirk Martens Pieter Slegers
1766 Dirk Martens Dirk Martens
1771 Dirk Martens Dirk Martens
1776 Dirk Martens Dirk Martens
1781 Dirk Martens Dirk Martens

Theodorus (Dirk) Peter Martens is op 30-01-1785 te Asten overleden en daarna staat het huis op naam van zijn weduwe:

Jaar Eigenaar nummer 38 Heusden Bewoners nummer 38 Heusden
1798 weduwe en kinderen Dirk Martens weduwe en kinderen Dirk Martens
1803 weduwe en kinderen Dirck Martens weduwe en kinderen Dirck Martens

Elisabeth van Bussel is op 04-03-1804 te Asten overleden. Kort voor haar overlijden verkoopt dochter Petronella Martens haar kindsdeel:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 60; 15-06-1805:
Peternel, dochter van wijlen Dirk Martens en Elisabeth Janse van Bussel verkoopt aan Jan, Jennemaria, Pieter, Anthony, Maria en Willem, haar broeders en zusters 1⁄7e deel onverdeeld in hun goederen te Heusden. Een huis en hof 1 lopense; land 22 lopense; groes 16 lopense. Belast met ƒ 4,- per jaar aan de Episcopale Goederen, te 's-Hertogenbosch in kapitaal ƒ 100,-. Koopsom ƒ 100,-.

In 1808 wordt de erfenis door de kinderen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 21-10-1808:
Jan Dirk Martens, Maria Dirk Martens, Willem Dirk Martens, Jan Peter Jelisse weduwnaar Jennemaria Dirk Martens en onmondig kind, Pieter Dirk Martens, Antony Dirk Martens. Zij verdelen de hen competerende vaste goederen.
1e lot krijgen Jan, Maria en Willem huis en erf te Heusden; land agter de Schop 2 lopense, 29 roede; land Beekakker 1 lopense, 37 roede; land Langenakker 1 lopense, 34 roede; land en groes het Aangelag 1 lopense, 24 roede; land Kleynakker 34 roede; land in de Akkers 1 lopense, 12 roede; land en groes het Aangelag 2 lopense, 24 roede; land in den Berg 5 lopense, 30 roede; land Nieuwe Erve 3 lopense; groes de Rijbeemt 1 lopense, 43 roede; groes het Wijvelt 2 lopense, 17 roede; groes het Leenvelt 4 lopense, 10 roede, groes het Nieuwvelt 2 lopense, 27 roede. Belast met ƒ 4,- per jaar aan het comptoir der Geestelijke Goederen, te 's-Hertogenbosch. De overige comparanten ontvangen elk ƒ 400,- van de verkrijger van het 1e lot.

Verpondingen 1810 XIVd- 67 Heusden folio 168:
Jan, Peternel, Jelis Pieter Jelisse weduwnaar en 1 kint van Jennemaria, overleden op 27-02-1808, Pieter, Antoni, Maria en Willem bij deling 1808.
Elisabet Janse van Bussel weduwe Dirk Martens ½ en de kinderen ½ bij versterf 1785.
Nummer 38 huijs met den hof van Dirk Driesse 1 lopense.

Dochter Johanna Maria Martens is geboren te Asten op 27-12-1762 en op 03-02-1793 te Asten getrouwd met Jelis Peter Jelisse, geboren te Asten op 03-11-1760 als zoon van Petrus Dielis en Maria Petri van Bussel (zie Voormalig huis E76):

03

Het gezin van Johanna Maria Martens en Jelis Peeter Jelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 04-03-1794 Kind Asten ±1794
2 Anna Asten 28-11-1796 Asten 11-05-1818
Willem van de Mortel
Asten 27-01-1836 zie Voormalig huis C803
3 Theodorus Asten 14-03-1799 Kind Asten 17-09-1800

Zij woonden op Voordeldonk (zie Voormalig huis C803). Johanna Maria Martens is op 27-02-1808 te Asten overleden, Jelis Peter Jelisse is op 23-05-1830 te Asten overleden en volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is het huis in bezit gekomen van zwager Jan Dannenberg getrouwd met Anna Jelisse (zie Voormalig huis E76):

Kadaster 1811-1832; E132:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 73 el, Voorste Heusden, klassen 9.
Eigenaar: Jan Dannenberg.

04

05

Anna Jelisse, geboren te Asten op 27-02-1776 als dochter van Johanna Maria van Bussel en Peeter Jelisse (zie Voormalig huis E76) en zus van Willem Jelisse (zie Voorste Heusden 7). Zij is op 14-05-1815 te Asten getrouwd met Joannes Dannenberg, geboren te Vlierden op 03-09-1784 als zoon van Theodorus Dannenberg en Johanna Maria Smits (zie ook Kennisstraat 1).

06

Anna Jelisse is op 29-12-1840 te Asten overleden en Joannes Dannenberg is op 04-01-1847 te Asten overleden.

Hun zoon Theodorus (Dirk) Danenberg is geboren te Asten op 07-02-1818 en is op 16-02-1849 te Asten getrouwd met Catharina Jacobs, geboren te Asten op 31-07-1815 als dochter van Adriaan Jacobs en Hendrina van der Laak (zie Ommelse Bos 15). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Theodorus (Dirk) Danenberg terug op huizingnummer D65 en vanaf 1869 nummer D88:

07

Rond 1862 vindt er een bijbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer E1493, zoals te zien ios op nevenstaande kadasterkaart.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-06-1874 verkoopt Theodorus (Dirk) Danenberg zijn landbouwgewassen:

Die bijbouw wordt in 1880 weer afgebroken en het kadasternummer verandert in E1666, zoals te zien is op de kadasterkaart linksonder. Catharina Jacobs is op 01-03-1875 te Asten overleden en Theodorus (Dirk) Danenberg is te Asten op 08-12-1882 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1882 rechtsonder verkopen de erfgenamen het huis en de inboedel:

Het huis is verkocht aan Johanna Maria Slaats, die in het naastgelegen huis woont (zie Voormalig huis E131). Zij verhuurt het huis aan derden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 zien we dat Cornelis Martens, geboren te Mierlo op 14-10-1851 als zoon van Joannes Martens en Gertruda van Vosselen, het huis daarna bewoont. Hij is op 02-09-1882 te Deurne getrouwd met Gordina Martens, geboren te Deurne op 22-04-1858 als dochter van Antoon Martens en Johanna van den Konijnenburg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is het huizingnummer D89:

08

Cornelis Martens vertrekt in 1885 met zijn gezin naar Deurne en in het huis komt wonen Leonardus Haazen, geboren te Someren op 18-02-1855 als zoon van Francis Haazen en Johanna Maria Verberne. Hij is op 03-02-1883 te Lierop getrouwd met Gordina Vlemmix, geboren te Lierop op 30-05-1853 als dochter van Francis Vlemmix en Hendrina Koolen. Ook over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D94:

09

In 1892 vertrekt Leonardus Haazen met zijn gezin naar Lierop en wordt het huis overgenomen door Gerardus Hurkmans, geboren te Someren op 05-02-1853 als zoon van Paulus Hurkmans en Antonia Hazen. Hij is op 18-02-1892 te Someren getrouwd met Johanna Maria van de Ven, geboren te Someren op 16-01-1858 als dochter van Hendrikus van de Ven en Petronella van de Moosdijk.

Gerardus Hurkmans vertrekt in 1895 naar Someren en daarna komt het huis in bewoning van Theodorus van Brussel, geboren te Asten op 16-10-1863 als zoon van Andries van Brussel en Joanna Maria Slaats (zie Voormalig huis E131). Hij is de de zoon van de eigenaar en op 19-04-1895 te Asten getrouwd met Petronella Manders, geboren op 04-02-1865 te Asten als dochter van Jelis Manders en Joanna Maria Peters (zie Voormalig huis C557). Ook over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D111:

10

Theodorus van Brussel en Petronella Manders verhuizen rond 1905 met hun gezin naar Voordeldonk (zie Voormalig huis C557). Eigenaar Joanna Maria Slaats overlijdt te Asten op 26-09-1903 en het huis wordt door de erfgenamen verkocht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-03-1904:

De koper is Petrus Martens (zie Voormalig huis E145), die het aan zijn schoonzoon Hendrikus Martens verhuurt. Hendrikus Martens is geboren te Asten op 30-04-1873 als zoon van Francis Martens en Johanna Maria Hazen. Hij is op 13-02-1903 te Asten getrouwd met Arnoldina Martens, geboren te Asten op 20-05-1873 als dochter van Petrus Martens en Hendrica Slaats. Als Petrus Martens op 15-03-1907 te Asten komt te overlijden, wordt Hendrikus Martens eigenaar van het huis.

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-10-1908 en 03-07-1909 verkoopt Hendrikus Martens enkele bezittingen:

11.jpg

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D102 en D97:

12

Zij verhuizen rond 1922 naar Meijelsche weg 28 (zie Meijelseweg 76) en het huis wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-08-1922 te koop aangeboden:

Het huis wordt gekocht en daarna bewoond door Jacobus Thielen en Elisabeth Verberne met hun gezin afkomstig van Voorste Heusden 2 (zie Voorste Heusden 6). Over de periode 1920-1930 is het huizingnummer D97 ook bekend staand als Voorste Heusden 12:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Jacobus Thielen en Elisabeth Verberne in het huis op de Voorste Heusden 12:

14

Elisabeth Verberne is op 29-03-1935 te Asten overleden en Jacobus Thielen verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-04-1935 zijn inboedel:

Jacobus Thielen vertrekt naar zijn zoon Josephus Thielen op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1016), alwaar hij op 01-09-1938 komt te overlijden, waarvan hieronder de overlijdensakte van Elisabeth Verberne en het bidprentje van Jacobus Thielen:

15 16

In het huis heeft nog gewoond zoon Petrus Thielen, geboren te Asten op 28-12-1892. Hij is als arbeider op 14-04-1921 te Asten getrouwd met Antonia Joosten, geboren te Deurne op 08-03-1893 als dochter van Johannes Wilhelmus Joosten en Johanna Proenix. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Wolfsberg (zie Kerkstraat 72) in het huis aan de Voorste Heusden 12 wonen:

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Ostaden (zie Bergdijk 8) en het huis is overgenomen door Adrianus Johannes (Harrie, Adrian) Rovers, geboren te Beesel op 19-06-1909 als zoon van Arnoldus Rovers en Johanna Verhees. Hij is op 29-04-1938 te Asten getrouwd met Antonia Maria (Tonia) Koppens, geboren te Asten op 05-03-1912 als dochter van Leonardus Koppens en Johanna Maria Maas.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-11-1941 de geboorte van dochter Johanna en in het Peelbelang van 10-03-1945 wil Adrianus Rovers aspergeplanten verkopen:

17 18

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 vinden het gezin van Adrianus Johannes Rovers en Antonia Maria Koppens terug op Voorste Heusden 12:

19

Getuige de advertentie rechts in de Helmondsche courant van 21-09-1949 wonen zij in 1949 nog in het huis op de Voorste Heusden.

Zij emigreren in 1952 naar Canada en Adrianus Johannes (Harrie, Adrian) Rovers is in 18-06-1978 in Heatherton (Antigonish County, Canada) overleden en Antonia Maria (Tonia) Koppens is op 25-02-2000 in Heatherton (Antigonish County, Canada) overleden.

Hieronder drie foto's van het huis:

20 21

22

Op de plaats van het huis staat nu nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Dirck Andriessen Asten 27-09-1655
1709 Dirck Andriessen Asten 27-09-1655 Dirck Andriessen Asten 27-09-1655
Heusden huis 38
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirk Andriessen Asten 27-09-1655 Dirk Andriessen Asten 27-09-1655
1741 weduwe Dirk Andriesse Asten 14-06-1659 weduwe Claas Daandels Asten 28-08-1707
1746 kinderen Jan Peter van Bussel Asten 19-07-1734 Francis Wilbert Berkers
1751 Elisabet en Johanna Maria van Bussel Asten 19-07-1734 Wouter Loomans Asten 03-03-1729
1756 Elisabet en Johanna Maria van Bussel Asten 19-07-1734 Wouter Loomans Asten 03-03-1729
1761 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Pieter Slegers
1766 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1771 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1776 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1781 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1798 weduwe en kinderen Dirk Martens Asten 19-07-1734 weduwe en kinderen Dirk Martens Asten 19-07-1734
1803 weduwe en kinderen Dirck Martens Asten 19-07-1734 weduwe en kinderen Dirck Martens Asten 19-07-1734
Kadasternummer E132
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E132 1832 Joannes Dannenberg Vlierden 03-09-1784
Voorste Heusden 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760 Johanna Maria Martens Asten 27-12-1762 27-02-1808
1808-1836 Joannes Dannenberg Vlierden 03-09-1784 Anna Jelisse Asten 28-11-1796 17-01-1836
1836-1847 Joannes Dannenberg Vlierden 03-09-1784 met kinderen 04-01-1847
1847-1859 Dirk Dannenberg Asten 07-02-1818 Katrina Jakops Asten 31-07-1814
D65 1859-1869 Dirk Dannenberg Asten 07-02-1818 Katrina Jakops Asten 31-07-1814 01-03-1875
D88 1869-1879 Dirk Dannenberg Asten 07-02-1818 Gordina Martens Deurne 22-04-1858
D89 1879-1882 Dirk Dannenberg Asten 07-02-1818 08-12-1882
D89 1882-1885 Cornelis Martens Mierlo 14-10-1851 naar Deurne
D89 1885-1890 Leonardus Haazen Someren 18-02-1855 Gordina Vlemminx Lierop 02-04-1857
D94 1890-1892 Leonardus Haazen Someren 18-02-1855 Gordina Vlemminx Lierop 02-04-1857 naar Lierop
D94 1892-1895 Gerardus Hurkmans Someren 05-02-1853 Johanna Maria van de Ven Someren 16-01-1858 naar Someren
D94 1895-1900 Theodorus van Bussel Asten 16-10-1683 Petronella Manders Asten 04-02-1865
D111 1900-1905 Theodorus van Bussel Asten 16-10-1683 Petronella Manders Asten 04-02-1865 naar Voreldonk
D111 1905-1910 Hendrikus Martens Asten 30-04-1873 Arnoldina Martens Asten 20-05-1873
D102 1910-1920 Hendrikus Martens Asten 30-04-1873 Arnoldina Martens Asten 20-05-1873
D97 1920-1922 Hendrikus Martens Asten 30-04-1873 Arnoldina Martens Asten 20-05-1873 naar D118f
D97 1922-1930 Jacobus Thielen Asten 05-05-1857 Elisabeth Verberne Asten 24-05-1863
12 1930-1935 Jacobus Thielen Asten 05-05-1857 Elisabeth Verberne Asten 24-05-1863 29-03-1935
12 1935-1938 Jacobus Thielen Asten 05-05-1857 01-09-1938
12 1938 Adrianus Johannes Rovers Beesel 19-06-1909 Antonia Maria Koppens Asten 05-03-1912
Referenties
  1. ^Genealogie van Bussel, ISBN/EAN 978-90-812572-5-1

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 09:14:26

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen