logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E155

Bij de verpondingen van 1709 wordt een huis bewoond door Joost Antonis van Bussel:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 18 verso:
Joost Antonis van Bussel.

Joost Antonis van Bussel is geboren te Asten op 26-10-1668 als zoon van Antonius Goort van Bussel en Catharina (Lyneke) Jansen Baeckermans (zie Voormalig huis E76). Hij is op 15-01-1696 te Asten voor dominee Vermeer getrouwd met Maria Martens, geboren te Asten op 02-05-1675 als dochter van Johannes Martens en Jenneke:

01

Het gezin van Joost Antonis van Bussel en Maria Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 16-03-1697 Kind Asten ±1697
2 Godefridus Asten 19-12-1698 Kind Asten ±1698
3 Johannes Asten 08-12-1700 Kind Asten ±1700
4 Maria Asten 31-10-1702 Asten 24-02-1726
Johannes Janse Verrijt
Asten 11-03-1764
5 Mathias Asten 08-09-1794 Kind Asten ±1704
6 Martinus Asten 06-02-1707 Ongehuwd Asten 20-08-1779
7 Petrus Asten 30-01-1709 Asten 06-11-1735
Anna Jansen van Bussel
Asten 14-06-1787 zie Voormalig huis E76

De kinderen van vader Antonius Goort van Bussel uit zijn twee huwelijken maken een contract vooruitlopend op de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 60 verso; 15-08-1710:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willemsen Vogels getrouwd met Maria Antonis van Bussel en Frans Antonis van Bussel. Alle drie voorkinderen van Antonis van Bussel en wijlen Catalijn Jansen Baeckermans, zijn eerste vrouw ter eenre en Govert Antonisse van Bussel, nazoon van Antonis van Bussel en wijlen Elisabet Goorts van den Eeckelcamp, zijn tweede vrouw ter andere zijde. De drie voorkinderen en de nazoon maken een contract om te voorkomen dat er verschillen tussen hen, comparanten, mochten komen te ontstaan. Na het overlijden van hun vader zullen alle goederen hooft voor hooft even diep gedeeld worden dit met inbegrip van de goederen gekomen van Catalijn Janssen Baeckermans. Ook de goederen gekomen van Elisabet Goorts van den Eeckelcamp zullen hoofdgewijze gedeeld worden.

Enkele jaren na het overlijden van Antonius Goort van Bussel te Asten op 15-11-1715, wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in eigendom van Joost Antonis van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 165; 31-03-1723:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willems van den Eynden getrouwd met Mary Antonis van Bussel en Goort Antonis van Bussel. Zij verdelen, de van hun vader, Antonis Goorts van Bussel, bij acte van afstand, verkregen goederen. Het betreft de goederen die hun vader verkregen heeft in zijn eerste huwelijk met Catalijn Janssen, als in het tweede huwelijk met Lysbet Goorts van den Ekelcamp.
3e lot krijgt Joost Antonis van Bussel huis, hof, aangelag, land en groes 30 lopense. Zoals Jan Peeter Smits dat, op 22-08-1722, voor schepenen, heeft opgedragen aan Antony Goorts van Bussel. Belast met ƒ 300,- aan de Heer Bossers; 1⁄3e deel van ƒ 50,- aan Antonis Goorts van Bussel, zolang deze leeft; 1⁄3e deel van ƒ 50,- aan Francis Antonis van Bussel, zolang deze leeft.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is het huis nog steeds in bezit van Joost Antonis van Bussel en is het meestentijds onbewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 157:
Joost Antonis van Bussel.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 41 Heusden Bewoners nummer 41 Heusden
1736 Joost van Bussel onbewoont
1741 Joost van Bussel onbewoont
1746 Joost van Bussel Antoni Hendriks
1751 Joost van Bussel onbewoont

Joost Antonis van Bussel is op 29-03-1753 te Asten begraven en bij de verpondingen van 1754 wordt een erfdeling genoemd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 152:
Peter Jooste van Bussel bij versterff deijlinge 06-05-1757.
Joost Antonis van Bussel.
Nummer 4 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Bij deze erfdeling komt het huis in handen van de man van dochter Maria Joosten van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 13; 06-05-1757:
Peter Joosten van Bussel, Marten Joosten van Bussel en Jan Verreyt man van Maria, dochter Joost van Bussel. Kinderen en erven van Joost Antonis van Bussel en Maria Martens, beiden overleden gewoond hebbende op de Voorste Heusden en waar de comparanten nog wonen. Zij delen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Verreyt huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Eysbout Hendriks; land Woutersacker 1½ lopense, ene zijde Jelis van Helmont, andere zijde het straatje; land de voorste Zeylkens 3½ lopense, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; land bij Jan Fransen 2½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Jan van de Leensel; land het Heytvelt 1½ lopense, ene zijde Peter Jan van Bussel, andere zijde Jan van de Leensel; de helft van Jan Willemsacker de helft is 1 lopense, ene zijde erven Jan Franse van Bussel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; land aan het Huyske 1 copse, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Peter Jooste van Bussel; een wortelveld ½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde Peter Jooste van Bussel; de voorste helft van de Loverboschacker 3 copse, ene zijde kinderen Jan van Dijk, andere zijde erven Peter Voermans; achterste helft van een groesveld int Root geheel 1½ lopense, ene zijde erven Peter Martens, andere zijde den Dijk; groes of hooiveld 5½ lopense, ene zijde weduwe Jan Eysbouts, andere zijde Jan van de Leensel; groes of weiveld 5 lopense, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde Peter Jooste van Bussel; groes de Meulenschouw 2 lopense, ene zijde Philips Jelisse van Hugten, andere zijde de Loop; de helft van den Enge Heusden 1½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Nol Slaats, halve deel in de dreeff agter het aangelag van Jan van de Leensel, ene zijde den dries, andere zijde Wouter Lomans, ene einde de weg, andere einde de straat. Belast met: de helft van 1⁄3e deel van ƒ 14,- per jaar aan de rentmeester van de Episcopale en andere Geestelijke goederen, te 's-Hertogenbosch, waarin de kinderen Peter Martens en Mattijs Aart Wilbers ook ieder 1⁄3e deel betalen, gaande uit het stuk groes in het Root 1½ lopense en uit de Loverboschacker 1½ lopense. Verponding ƒ 7-14-0 per jaar. Bede ƒ 2-15-4 per jaar.

Dochter Maria Joosten van Bussel is geboren te Asten op 31-10-1702 en op 24-02-1726 te Asten getrouwd met Jan Jansse Verryt, geboren te Asten op 19-12-1697 als zoon van Johannes Antonius Verryt en Elisabeth Petri Coolen (zie Jan van Havenstraat 38):

02

Het gezin van Maria Joosten van Bussel en Jan Jansse Verryt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha Asten 07-11-1727 Asten 14-02-1768
Mattys Peter Smits
Asten 22-12-1784 zie Jan van Havenstraat 50
2 Godefridus Asten 04-02-1729 Kind Asten ±1729
3 Petrus Asten 21-03-1732 Kind Asten ±1732
4 Johannes Asten 03-02-1734 Deurne 30-04-1769
Petronella Andries van der Sande
Asten 07-03-1812 zie Kennisstraat 5
5 Mathias Asten 17-10-1735 Asten 20-05-1781
Johanna Petri Slegers
Asten 09-05-1797 zie Voormalig huis E146
6 Johanna Asten 05-09-1737 Asten 29-01-1769
Jan Daendel Coolen
Asten 22-04-1807
7 Antonius Asten 27-10-1739 Kind Asten ±1739
8 Maria Asten 15-06-1742 Asten 09-11-1766
Willem Dirk Hoebergen
Asten 19-09-1820 zie Stegen 72
9 Petrus Asten 10-02-1746 Asten 13-07-1788
Catharina Jan van Hugten
Asten 20-08-1795 zie Voormalig huis E145

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1776 is het huis in eigendom en bewoning van Jan Verrijt, voor die tijd woonden zij in Ommel (zie Kennisstraat 5):

Jaar Eigenaar nummer 41 Heusden Bewoners nummer 41 Heusden
1756 kinderen Joost van Bussel Jan Verreijt
1761 Jan Verreijt Jan Verreijt
1766 Jan Verreijt Jan Verreijt
1771 Jan Verreijt Jan Verreijt
1776 Jan Verreijt Jan Verreijt

Jan Verrijt en anderen verdelen goederen, die zij in 1741 gekocht hebben van zijn broer Antonius en zus Maria:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 152 verso; 06-02-1766:
Jan Verreyt, Dirk Peter Martens getrouwd met Elisabet Janse van Bussel, Jan Daandel Coolen namens zijn overleden vader, Daandel Coolen hem daarvoor fort en sterk makende die haare goederen aan hem en sijne broeder hebben getransporteert en dus in desen hem mede fort en sterk makende voor sijne broeder, Willem Coolen, tans woonende te Leende. De comparanten verdelen onder elkaar enige percelen gelegen te Heusden transport de dato 06-05-1741:
1e lot krijgt Jan Verreyt land den Hoydries 3 lopense, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde de verkrijger en anderen, ene einde Jan Lomans, andere einde de straat; land de drie Copse 3 copse, ene zijde Peter Canters en anderen, andere zijde Jan Daandel Coolen, dit perceel wordt geweegt over den Hoydries van Jan Daandel Coolen; de helft in een groesveld het Aaveltje de helft is 1½ lopense, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde Willem Daandel Coolen; de helft in een weiveld de helft is 2 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde weduwe Tiele Slaats. Verponding ƒ 2-14-6 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar.
2e lot krijgt Dirk Peter Martens land bij Dirk Driessen 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Francis Berkers; de voorste helft van den Bergacker de helft is 1 lopense, ene zijde Jan Coolen, andere zijde Peter Canters; land den Heycamp 1 lopense, ene zijde Peter Boumans, andere zijde Willem Coolen; het Weyvelt 2 lopense, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde Jan Lomans; een stukje dries 1½ lopense, ene zijde Willem Daandel Coolen, andere zijde Peter Canters; een weiveldje 2 lopense, ene zijde Jan Loomans en Mattijs van den Eynden. Verponding ƒ 2-14-6 per jaar. Bede
ƒ 0-13-8 per jaar.
3e lot krijgt Daandel Coolen. Die hetselve met zijn verdere goederen heeft overgedragen aan zijn twee kinderen, Jan en Willem voornoemd. Aan Jan Coolen twee akkers de Becker nu een perceel 2½ lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Dirk Peter Martens; de helft van een akker den Berg de helft is 1 lopense en ½ copse, ene zijde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde Dirk Peter Martens; groes de Wey 2 lopense, ene zijde weduwe Tiele Slaats, andere zijde Jan Daandel Coolen; de helft in een groesveld het Aa-veltje de helft is 1½ lopense, ene zijde Mattijs Slaats, andere zijde Jan Verreyt. Aan Willem Coolen de helft van het Weyvelt de helft is 2 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Mattijs Slaats; den Dries 1 lopense, ene zijde Mattijs van den Eynde, andere zijde Mattijs Slaats. Verponding ƒ 2-14-6 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar. Belast met ƒ 0-12-0 per jaar aan de Heren van Asten.

Maria Joosten van Bussel is op 11-03-1764 te Asten overleden en Jan Jansse Verryt is 28-09-1779 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in handen komt van dochter Johanna:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 228 verso; 25-11-1779:
Mattijs Smits man van Elske Verreyt, Jan Verreyt, Mattijs Verreyt, Jan Daandel Coolen man van Jenneke Verreyt, Willem Hoebergen man van Maria Verreyt, Peter Verreyt. Kinderen en erven van wijlen Jan Verreyt en Maria Joost van Bussel, gewoond hebbende op de voorste Heusden. Zij hebben goederen op Heusden en Ommel nagelaten, deze worden nu verdeeld. 1e lot krijgt Jan Daandel Coolen een huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag op de voorste Heusden 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Eysbouts; land 16 lopense. Alsmede het recht, als van ouds het gebruik aan het huis is geweest, naar het Weyvelt, door en over de Dreeff achter het huis van Pieter van Loon. Belast met ƒ 0-1-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 3-9-02 per jaar. Bede ƒ 1-3-12 per jaar. De ontvanger van dit lot moet aan de twee volgende loten betalen ieder ƒ 60,-.

Johanna Verrijt is geboren te Asten op 05-09-1737 en op 29-01-1769 te Asten getrouwd met Jan Daendel Coolen, geboren te Asten op 14-12-1734 als zoon van Daniel Petri Coolen en Anna Jacoba Jansen van Heugten. Hij is sinds 23-07-1765 weduwnaar van Anneke Jan Wilbers, geboren te Asten rond 1732 als dochter van Johannes Wilbers en Maria Jansen Berckers (zie Voormalig huis A214), met wie hij op 25-11-1759 te Asten getrouwd was:

03

Het gezin van Jan Daendel Coolen met Anneke Jan Wilbers en met Johanna Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 03-11-1760 Kind Asten ±1760
2 Theodorus Asten 11-03-1764 Asten 20-01-1788
Elisabeth Francisci Smits
Asten 06-12-1850 zie 't Hoekske 8
3 Johannes* Asten 06-02-1770 Asten 29-01-1797
Maria Jan Paulus van Dijk
Asten 03-11-1833
4 Maria* Asten 16-08-1771 Asten 29-01-1797
Peter van Gogh
Asten 08-12-1828 zie Voormalig huis E1101
5 Daniel* Asten 23-03-1773 Kind Asten 07-10-1781
6 Petrus* Asten 03-05-1775 Kind Asten 16-04-1780
7 Anna* Asten 27-12-1778 Asten 03-02-1805
Willem Jan Martens
Asten 25-04-1814 zie Antoniusstraat 45

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Jan Daandel Coolen een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden afgesloten:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 7; 12-01-1769:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Daandel Coolen, weduwnaar Anneke Jan Wilbers ten behoeve van Dirk, zijn kind. Hij wil hertrouwen met Jenneke Verreyt.
Onroerende goederen: de inventarisant heeft bij koop bekomen een akker in den Heycamp 1 lopense 1 copse. Transport de dato 01-05-1765; een akker in den Heycamp 1 lopense. Transport de dato 03-05-1765; een huisplaats, hof en aangelag ½ lopense; een aangelag ½ lopense met verscheidene percelen land en groes samen 35 lopense. Transport de dato 14-10-1765. In dit transport is ook besproken dat hij zijn ouders, Daandel Coolen en zijn vrouw, voor 2⁄3e deel moet onderhouden en zijn broer, Willem, voor 1⁄3e deel. Jan Daandel Coolen heeft op de voorschreven goederen van zijn ouders, op de plaats van het afgebrande huis een nieuw huis, schuur en stal gebouwd waarin hij woont. In zijn weduwlijke staat heeft hij nog aangekocht een camer en hof in de Wolfsberg 1 copse. Transport de dato 03-11-1768.
Roerende goederen: vijf koeien, twee trekossen, zeven lege beesten, een veulen, circa een jaar, twee hoge karren, twee slagkarren, een ploeg, een eg, divers klein landbouwgereedschap, twee beddekoetsen, een veren bed met toebehoren, twee linnen bedden en toebehoren, drie stoelen, twee kisten, een brootschaapke, diverse ketels, potten, pannen, tobben, tonnen, kuipen, vuurgerei, 30 vijm rogge, 10.000 pond hooi, en toemet, 25 vat boekweit, 12 vat gerst, 30.000 turven, 10 karren zwarte turf, in de Peel.
Schulden: diverse dorps- en landslasten ƒ 60-07-02 opgenomen ten behoeve van de herbouw van de afgebrande goederen en de aankoop van de camer ƒ 625-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 10; 12-01-1769:
Jan Daandel Coolen, weduwnaar Anneke Jan Wilbers bruidegom geassisteerd met Wilbert Jan Wilbers en Pieter Willem Slaats, naaste vrienden van het onmondige kind en Jenneke Verreyt, jonge dochter bruid wonende op Heusden geassisteerd met Jan Verreyt. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden - zullen deze egaal worden behandeld als het voorkind. De langstlevende van hen beide zal voor de opvoeding zorg dragen. Het voorkind zal wel vooruit ƒ 75,- ontvangen. Als uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren dan zal de langstlevende de nalatenschap in togte blijven bezitten, mits te zorgen voor het voorkind.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Jan Daandel Coolen eigenaar van het huis, hij woont zelf op 't Hoekske (zie 't Hoekske 8) en dit huis wordt in eerste instantie bewoond door zoon Dirck Jan Koolen:

Jaar Eigenaar nummer 41 Heusden Bewoners nummer 41 Heusden
1781 Jan Coolen Antoni van Bree
1798 Jan Daandel Coolen Dirck Jan Koolen
1803 Jan Daandel Coolen Dirck Jan Koolen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 173:
De kinderen bij afstand 09-01-1808, zie deling 09-01-1808. Jan Daandel Coolen.
Nummer 41 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Johanna Verrijt is op 22-04-1807 te Asten overleden en Jan Daendel Coolen is op 22-09-1818 te Asten overleden. Na het overlijden van Johanna Verrijt wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 69; 15-01-1808:
Dirk Jan Daandel Coolen, Jan Jan Daandel Coolen, Willem Jan Martens man van Anneke Jan Daandel Coolen, Pieter van Gog man van Maria Jan Daandel Coolen. Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen en wijlen Jenneke Jan Verrijt. Zij verdelen de onroerende goederen door hun vader aan hen afgestaan. 2e lot krijgt Jan Jan Daandel Coolen een huis en erven de voorste Heusden; land agter de Schop 4 lopense 1 roede; 1 lopense 17 roede van Braakakker; land aan elkaar Hooydries, korte Seylkens en land van Coopman 5 lopense 28 roede; land Kerkpad 47 roede; land / groes de Nieuwe Erve 2 lopense; 1½ lopense van de Nieuwe Erve; groes het Hooyvelt in de Driehoek 6 lopense 7 roede; groes het Weyvelt 8 lopense 43 roede; groes het Aangelag 1 lopense 18 roede; land de Nieuwe Erve 4 lopense. Belast met 1⁄3e deel van de renten die op deze goederen staan.

Zoon Johannes Jan Koolen is geboren te Asten op 06-02-1770 en op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Maria Jan Paulus van Dijk, geboren te Asten op 13-10-1766 als dochter van Joannes Paulus van Dyck en Geertruida Jansse van de Goor (zie Dijkstraat 64):

04

Het gezin van Johannes Jan Koolen en Maria Jan Paulus van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 09-01-1798 Asten 13-02-1824
Peter Dielissen
Asten 28-11-1824
2 Johannes Asten 02-11-1801 Kind Asten 30-03-1802
3 Petrus Asten 01-06-1803 Asten 16-02-1827
Johanna Maria Segers
Asten 27-06-1869 Pannenhoef
4 Johannes Asten 09-02-1807 Kind Asten 13-01-1809
5 Geertruida Asten 29-06-1811 Asten 21-09-1832
Francis Haasen
Asten 01-03-1890

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan Jan Daandel Coolen als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; E155:
Huis en erf, groot 03 roede 69 el, Voorste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Jan Jan Daandel Coolen.

05

06

In de buurt van dit huis moet nog een huisje hebben gelegen, waarbij onderstaand verhaal:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1791:
Aan het College;
Joseph Adrianus Reyskey en Jan Verberne, armmeesters, laten weten dat in 1791 is overleden op Heusden Francis Walraven. Deze heeft van tijd tot tijd in zijn kommerlijke staat en omstandigheden uitreikingen van den Armen gehad. Hij laat drie kinderen na, waarvan twee meerderjarig en een minderjarige dochter en dat dit kind gans onpasselijk en ten eene maal buyten staat is om aan de kost te komen. Het zal daarom van den Armen, alhier, moeten worden onderhouden. De vader van het kind heeft nagelaten een huisje met land en groes te Heusden 3 lopense dat de meerderjarigen graag publiek zouden verkopen om daarmee schulden en lasten te voldoen. Zij verzoeken toestemming om dit te bewerkstelligen het overschot van de penningen kan worden gebruikt voor alimentatie van het voornoemde kind. Marge: 01-10-1791 Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 81 verso; 23-11-1791:
Willem Walraven, te Nuenen, Peternel Walraven, te Someren en Adrianus Reyskey en Jan Verberne, armmeesters, als gemachtigden voor Hendrina de minderjarige dochter van wijlen Francis Walraven. Zij verkopen aan Pieter van Loon, schepen een huisje met annex schuur of stallinge, hof en aangelag te Heusden 3 lopense van voren de straat, andere zijde Jan Daendel Coolen, van achteren. Jan Bruystens. Koopsom ƒ 174,-.

Franciscus Willem Walraven is geboren te Gestel op 02-10-1730 als zoon van Wilhelmus Walraven en Henrica Lamberts (zie Emmastraat 18 en 20). Hij is op 25-01-1761 te Asten getrouwd met Johanna Maria Antonie Bouwmans geboren te Asten op 22-08-1732 als dochter van Anthonie Jaspers Bouwmans en Margaretha Jacobs van Heugten (zie Voormalig huis E1035):

07

Het gezin van Franciscus Willem Walraven en Johanna Maria Antonie Bouwmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 02-12-1761 Nuenen 09-12-1787
Geertruy van Gerwen
Nuenen ±1811
2 Antonius Asten 30-09-1763 Ongehuwd Lierop 07-07-1784
3 Henrica Asten 23-09-1765 Ongehuwd Asten 12-07-1792 *
4 Johanna Maria Asten 07-11-1767 Kind Asten ±1767
5 Petronilla Asten 29-05-1769 Someren 21-05-1797
Antony Keysers
Someren 07-11-1844

* de gehandicapte dochter is dus ruim een half jaar later overleden.

Franciscus Willem Walraven komt rond 1770 vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis G845) in dit huisje wonen en hij koopt een heiveld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 135; 29-06-1771:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Francis Walraven heiveld Nieuwe Erve 3 lopense naast Jan Bruystens. Verkoper aangekomen bij transport de dato 04-07-1768. Koopsom ƒ 30,- à 3,3%.

Johanna Maria Antonie Bouwmans is op 22-03-1778 te Asten overleden en Franciscus Willem Walraven leeft in armoede en zijn borgen moeten betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 39 verso; 29-10-1781:
Den drost, aanlegger, contra Hendrik van den Eynde en Jan Aart Tielen, gedaagden. Beiden zijn borg geweest voor Francis Walraven wegens gekocht gras ƒ 5-4-8 op koopdag 24-07-1780.

Franciscus Willem Walraven is op 22-02-1791 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakten van Francis Walraven en van zijn gehandicapte dochter Hendrien, die pro deo (gratis) is begraven:

08

09

Tot zover dit huisje van Franciscus Willem Walravens en keren we terug naar het huis met huizingnummer E155 met als bewoners Johannes Jan Koolen is en Maria Jan Paulus van Dijk.

Johannes Jan Koolen is op 03-11-1833 te Asten overleden en Maria Jan Paulus van Dijk is te Asten op 31-05-1841 overleden.

Dochter Geertruida Koolen is geboren te Asten op 29-06-1811 en op 21-09-1832 te Asten getrouwd met Francis Haasen, geboren te Asten op 03-05-1809 als zoon van Jan Hendrik Haasen en Johanna van Someren (zie Voormalig huis E452). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we het echtpaar terug op huizingnummer D59 en vanaf 1869 nummer D82:

10

In 1876 woont zoon Gerardus Haazen, geboren te Asten op 12-08-1846, in een deel van het huis. Hij is op 14-02-1876 te Asten getrouwd met Antonia Stevens, geboren te Asten op 14-04-1844 als dochter van Martinus Stevens en Johanna Hoebergen.

Ook over de periode 1879-1889 wonen Gerardus Haazen en Antonia Stevens met hun gezin en met familieleden van Haazen in het huis met dan huizingnummer D83 tot hun vertrek in 1882 naar Deurne. Francis Haasen is te Asten op 08-04-1888 overleden en Geertruida Koolen is op 01-03-1890 te Asten overleden.

Hun dochter Johanna Maria Haazen, geboren te Asten op 24-11-1838, is vanaf 1889 in het huis komen wonen. Zij is op 25-01-1869 te Asten getrouwd met Francis Martens, geboren op 10-09-1841 te Asten als zoon van Gerardus Martens en Hendrica Aarts. Francis Martens is op 06-04-1878 te Asten overleden en Johanna Maria Haazen is op 23-03-1884 te Asten hertrouwd met Antonius Seijkens, geboren te Deurne op 31-10-1845 als zoon van Joseph Seijkens en Petronella van de Mortel. Antonius Seijkens is te Asten op 30-08-1889 overleden en hieronder toont het bevolkingsregister Johanna Maria Haazen samen met haar kinderen uit her eerste huwelijk:

11

12

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en in de periode 1920-1930 woont Johanna Maria Haazen nog met haar zonen Francis Martens en Johannes Martens in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D88, D104, D93 en D88:

13

Johanna Maria Haazen is op 29-08-1925 te Asten overleden, Francis Martens verhuist in 1926 naar D115 op de Meijelscheweg 8 (zie Voormalig huis D1547) en Johannes Martens verhuist in 1928 naar D117a op de Meijelscheweg 27 (zie Voormalig huis D947).

In 1928 wordt de bocht verbeterd waar dit huis ligt, wat tot gevolg heeft dat dit huis wordt afgebroken. De aanvraag voor subsidie voor deze wegverbetering door burgemeester Willem Wijnen:

14

Hieronder twee foto's van voor de verbetering:

15 16

Hieronder twee foto's van na de verbetering:

17 18

Hieronder een vergelijking van een kadasterkaart van 1927 met die van 1930 waarop te zien is dat het huis is afgebroken:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Joost Antonis van Bussel Asten 26-10-1668
Heusden huis 41
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 onbewoont
1741 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 weduwe Gerrit Kerckels Asten 11-08-1663
1746 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 Antoni Hendriks Asten 25-10-1667
1751 Joost van Bussel Asten 26-10-1668 onbewoont
1756 kinderen Joost van Bussel Asten 31-10-1702 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1761 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1766 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1771 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1776 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1781 Jan Coolen Asten 14-12-1734 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1798 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Dirck Jan Koolen Asten 11-03-1764
1803 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Dirck Jan Koolen Asten 11-03-1764
1808 Jan Jan Daandel Coolen Asten 06-02-1770 Jan Jan Daandel Coolen Asten 06-02-1770
Kadasternummer E155
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E155 1832 Jan Jan D Coolen Asten 06-02-1770
Voorste Heusden
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1808-1833 Jan Jan D Coolen Asten 06-02-1770 Maria J P van Dijk Asten 13-10-1766 03-11-1833
1833-1841 Maria J P van Dijk Asten 13-10-1766 weduwe Jan Coolen 31-05-1841
1841-1859 Francis Haazen Asten 03-05-1809 Geertruida Coolen Asten 29-06-1811
D59 1859-1869 Francis Haazen Asten 03-05-1809 Geertruida Coolen Asten 29-06-1811
D82 1869-1876 Francis Haazen Asten 03-05-1809 Geertruida Coolen Asten 29-06-1811 naar dorp
D82 1876-1889 Gerardus Hazen Asten 12-08-1846 Antonia Stevens Asten 14-04-1844
D83 1889-1890 Antonie Seijkens Deurne 31-10-1848 Johanna M Haazen Asten 24-11-1838 30-08-1889
D88 1890-1900 Johanna M Haazen Asten 24-11-1838 weduwe Martens/Seijkens
D104 1900-1910 Johanna M Haazen Asten 24-11-1838 weduwe Martens/Seijkens
D93 1910-1920 Johanna M Haazen Asten 24-11-1838 weduwe Martens/Seijkens
D88 1920-1925 Johanna M Haazen Asten 24-11-1838 weduwe Martens/Seijkens 29-08-1925
D88 1925-1926 Francis Martens Asten 21-10-1871 naar Meijelscheweg
D88 1926-1928 Johannes Martens Asten 20-06-1877 naar Meijelscheweg
1928 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2023, 14:10:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen