logo

Index


Vorstermansplein 10

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

De voormalige Rooms Katholieke school Sint-Anthonius is een mooi voorbeeld van een dorpsschool met drie klassen en een onderwijzerswoning. Hieronder een gedetailleerde beschrijving1:

De school is in 1918-1919 gebouwd in neorenaissance stijl. De school is een eenlaags gebouw onder een zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt en rechts eindigt in een topgevel. Links van de school ligt het uitspringende, tweelaagse woongedeelte in een andere steenkleur. De daken hebben goten op consoles. Rond de topgevels een getrapte fries en de lange gevel heeft een kroonlijst met metselmozaiek en tandlijst. Aan de achterzijde heeft het woonhuis een dakschild met pirons. Er zijn vierruitsramen met zesruits bovenlichten in het woonhuis en de klaslokalen. De segmentvormige ontlastingsbogen hebben gepleisterde aanzet- en sluitstenen en dito boogvelden.
In de topgevel van de school een samengesteld raam onder rondboog met polychroom metselmozaiek. Daaronder een geglazuurde tegelband met opschrift: R. K. SCHOOL ST. ANTONIUS. In de portiek is de gevelsteen aanwezig met het opschrift:
DOOR DER INWONERS ZORGEN VLIJT EN TROUW / BRACHT MEN TOT STAND DIT GROOTSCH GEBOUW / 18-11-1918 / 14-8-1919 / HET BESTUUR L. KOPPENS VOORZ. R. L. AARTS SECR. S.H. v HEUGTEN PENNINGM. R.H SWINKELS G. AARTS.
Aan de achterzijde, haaks op de school, staat een eenlaags bouwdeel onder zadeldak met hoog geplaatste ramen. Mogelijk hebben de zusters deze ruimte ingericht als kapel. Later was deze als gymzaal in gebruik. Voor het woonhuis ligt een tuin, voor de school een bestraat plein met ligusterhaag.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wordt de school genoemd onder huizingnummer D103:

01

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1919 de inwijding van de school en in de Eindhovensche en Meierijsche courant van 19-06-1920 de vervanging van bestuurslid Swinkels:

02 03

De officiële opening van de school wordt gevierd, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1919:

Als hoofd van de school wordt Johannes Ludovicus (Jan) Vorstermans aangesteld, eerder onderwijzer op de openbare lagere school in Asten (zie Voormalige school G875) en woonachtig in de naastgelegen onderwijzerswoning woont (zie ook Vorstermansplein 12).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-08-1920 de aanstelling van juffrouw Franssen en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-05-1921 de aanstelling van H. van de Laar:

04 05

De Sint Anthoniusschool was een Rooms Katholieke bijzondere school onder bestuur van de Vereniging tot stichting en instandhouding ven een Rooms Katholieke bijzondere lagere school in Heusden. Volgens het jaarboek van het onderwijs en opvoeding der Rooms Katholieke jeugd in Nederland en koloniën van 1924, 1930, 1935, 1940 en 19422 zijn er in 1924 11 jongens en 9 meisjes op de bewaarschool en respectievelijk 53, 90, 91, 125 en 140 jongens en 50, 83, 91, 116 en 135 meisjes op de lagere school, begeleid door respectievelijk 3, 5, 4 en 5 leerkrachten:

De letters a-k en s hebben betrekking op de vakken a: lezen, b: schrijven, c: rekenen, d: Nederlands, e: geschiedenis, f: aardrijkskunde, g: kennis der natuur, h: zingen, i: tekenen, j: vrije orde oefeningen, k: nuttige handwerken, s: gymnastiek.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-09-1934 staat dat de school subsidie voor kachels krijgt en diezelfde krant van 26-09-1934 neemt juffrouw van Kemenade ontslag:

06 07

In de Eindhovensche en Meierijsche courant van 05-11-1940 het vertrek van Gerardus Theodorus Dibbets en in diezelfde krant van 24-12-1940 de aanstelling van Willem Duisters.

08 09

In de Eindhovensche en Meierijsche courant van 04-10-1940 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-01-1941 wordt de bevolking van Heusden opgeroepen om in de Antoniusschool tegen pokken te worden ingeënt:

10 11

Hieronder een klassenfoto met geheel rechts meester Vorstermans (zie Vorstermansplein 12) het hoofd der school:

12

13

Boven een foto uit rond 1970 toen de Antoniusschool als soos in gebruik was en hieronder een recente foto van de school:

14

15

Boven een oude schoolfoto uit Heusden rond 1922. Het meisje met wit kraagje is Maria Petronella (Marie) Wijnen geboren te Someren op 07-04-1912 als dochter van Petrus Johannes (Piet) Wijnen en Dorothea (Door) Sauvé van het Sengers Broek.
Onder een foto uit 1946 in de kleuterschool bij zuster Rosa met rechtsvoor Martinus Wilhelmus (Tiny) van den Broek, geboren te Asten op 02-10-1942 als zoon van Gerardus Marinus (Graard) van den Broek en Johanna Maria Bukkems.

16

Hieronder nog een foto van het onderwijzend personeel van de Antoniusschool rond 1950 met van links naar rechts Maria Gerard Gisbert Huijs, Petrus Hubertus Leonardus van de Manakker, Johannes Ludovicus Vorstermans, Maria Magdalena van der Zanden en Jos van Kemenade:

Onderwijzers op de Antoniusschool

Op basis van krantenberichten zijn nog een aantal onderwijzers getraceerd, die onder Johannes Ludovicus Vorstermans les hebben gegeven aan de Heusdense kinderen. Let wel deze lijst van onderwijzers loopt tot aan de Tweede Wereldoorlog en is niet volledig.

Periode Onderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1919-1956 Johannes Lodevicus Vorstermans Heeswijk 12-07-1891 Gennep 10-03-1968 deze school
1920-1934 Martina Antonia (Tina) van Kemenade Asten 27-01-1897 Trapani (I) 07-05-1969
1920-1960 Maria Magdalena (Marie) van der Zanden Asten 23-01-1900 Asten 16-01-1987
1921-1921 Hendrikus van de Laar Asten 12-10-1902 Eindhoven 04-09-1977
1921-1923 Joseph Henricus Philippus de Wit Duizel 22-10-1900 Maoemer (Ind) 12-06-1943
1928-1931 Elisabeth Catharina Maria Janssen Asten 21-09-1908
1928-1937 Franciscus Lambertus van Haandel Nistelrode 27-12-1907 Geldrop 08-06-1994
1930-1931 Jean den Rooijen Roermond 27-09-1910 Sittard 13-09-1951
1931-1940 Gerardus Theodorus Dibbets Nijmegen 12-04-1913 Weert 02-07-1991
1936-1945 Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans Heusden 24-07-1910 Valkenswaard 20-12-2003
1937-1944 Jan  Franciscus Cornelis Mols 's-Hertogenbosch 21-08-1912 Heerlen 15-12-1946
1941-1945 Willem (Wim) Duisters Helmond 11-05-1914
1941-1949 Maria Anna Cornelia Lammers Asten 05-09-1915 Asten 10-06-2000
1941-1950 Maria Cornelia Martens Someren 24-06-1915 Weert 10-10-1959
1943-1964 Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs Horst 22-04-1899 Deurne 18-08-1975
1944-1954 Petrus Hubertus Leonardus (Leo) van de Manakker Meijel 31-12-1907 Asten 10-12-2002

Johannes Lodevicus Vorstermans 1919-1956

Johannes Lodevicus (Jan) Vorstermans is geboren te Heeswijk op 12-07-1891 als zoon van meester metselaar Henricus Martinus Vorstermans en  Hendrika van den Hoogenhof. Hij bracht zijn lagere schooltijd door in Swalmen en Blerick en studeerde in 's Hertogenbosch en in 1911 behaalt hij zijn diploma voor onderwijzer, zoals bericht in de Nieuwe Tilburgsche courant van 05-05-1911:

Hij werkte daarna als onderwijzer in Helmond. Bij een sollicitatie voor onderwijzer te Asten in 1913 zijn er twee kandidaten over gebleven Johannes Maria Mol, geboren op 01-02-1891 te Oudenbosch en Johannes Lodevicus Vorstermans, waaruit de raad in januari 1913 een keuze moet maken. De keuze valt door loting op Johannes Maria Mol, maar op een stembiljet staat de naam Mook in plaats van Mol. Door Gedeputeerde Staten wordt Asten gesommeerd om Johannes Lodevicus Vorstermans als onderwijzer aan te stellen. Uiteindelijk wordt dit besluit overgenomen, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1913:

Volgens dagblad De Tijd van 19-07-1916 slaagt Johannes Lodevicus Vorstermans voor de hoofdakte:

In september 1919 is de bouw van de Antoniusschool in de nieuwe parochie Heusden voltooid en wordt Johannes Lodevicus Vorstermans daar schoolhoofd, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-06-1919:

Johannes Lodevicus Vorstermans is te Amsterdam op 14-04-1920 getrouwd met Cornelia Maria Gerarda (Cor) Lindeman. De krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1921 meldt nog dat hij de akte landbouwkunde heeft gehaald:

Linksonder een foto van de klas van Johannes Lodevicus Vorstermans en rechtsonder een foto van hem zelf:

VorstermansFoto1.jpg VorstermansFoto.jpg

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche courant van 12-03-1938 een  door hem gegeven landbouwcursus. Hij vertrekt na zijn pensionering naar Gennep en Johannes Lodevicus (Jan) Vorstermans is op 10-03-1968 te Gennep overleden en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

Martina Antonia (Tina) van Kemenade 1920-1934

Martina Antonia (Tina) van Kemenade is geboren te Asten op 27-01-1897 als dochter van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken. Volgens de krant Het vaderland van 28-04-1916 is zij geslaagd voor de akte lager onderwijs. 

Martina Antonia van Kemenade werkt eerst als onderwijzeres in Gemonde en vanaf januari 1917 in Leunen bij Venraij, zoals te lezen is in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-11-1916:

Dagblad De Tijd van 26-03-1919 meldt dat Martina Antonia van Kemenade geslaagd is voor het examen nuttige handwerken:

Zij vertrekt in januari 1920 naar Asten, alwaar zij volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1919 als onderwijzeres op de school van Heusden is aangenomen:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-09-1934 wordt Martina Antonia van Kemenade op wachtgeld gezet:

Dat had alles te maken met haar huwelijk en Martina Antonia van Kemenade is op 21-01-1935 te Asten getrouwd met Hendrikus Adrianus Leonardus Maria Laheij. Zij verhuizen in januari 1935 naar Maasniel en in november 1947 naar Eindhoven

Martina Antonia (Tina) van Kemenade is op 07-05-1969 te Trapani (I) overleden. 

Maria Magdalena (Marie) van der Zanden 1920-1960

Maria Magdalena (Marie) van der Zanden is geboren te Asten op 23-01-1900 als dochter van Franciscus van der Zanden en Elisabeth van de Waarsenburg. Zij vertrekt in maart 1913 naar Veghel voor haar studie en slaagt in 1917 voor het examen nuttige handwerken, zoals medegedeeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-02-1917 en dagblad De Tijd van 21-05-1919 voor het onderwijzersexamen:

Maria Magdalena van der Zanden komt in augustus 1919 weer terug in het huis aan de huidige Burgemeester Wijnenstraat wonen en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1919 wordt zij  benoemd als onderwijzeres in Heusden:

Hieronder een foto van de kinderen en leerkrachten van de Sint Antoniusschool rond 1925 met linksboven Maria Magdalena (Marie) van Kemenade, Martina Antonia (Tina) van Kemenade en Johannes Ludovicus (Jan) Vorstermans. Geheel rechts staan de vier mannen van het schoolbestuur Leonardus (Naris) van Tilburg, Johannes (Hannes) van Heugten, Albertus (Albert) Sauvè en Leonardus (Nard) Koppens:

Maria Magdalena (Marie) van der Zanden is op 16-01-1987 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Hendrikus van de Laar 1921-1921

Hendrikus van de Laar is geboren te Asten op 12-10-1902 als zoon van jachtopziener Gerard van de Laar en Catharina Aarts. Zijn ouders verhuizen met hun gezin in 1903 naar Lierop op het Heieind en later naar Zesgehuchten en vervolgens Someren op de Speelheuvel. Hij studeerde in Echt en 's Hertogenbosch en behaalt in 1921 zijn onderwijzersexamen, zoals gemeld in dagblad De Tijd van 27-04-1921:

In het Eindhovensch dagblad van 04-06-1921 wordt de benoeming van Hendrikus van de Laar als onderwijzer in Heusden genoemd:

Zijn aanstelling is slechts van korte duur want Hendrikus van de Laar vertrekt in september al naar Someren, zoals linksonder te zien is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-09-1921:

In 1928 behaalt hij in Roermond de hoofdakte. Hendrikus van de Laar is op 06-08-1929 te Someren getrouwd met Louiza Maria van Eyk en woonde aan de Kanaalstraat in Someren. Rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-05-1931 zijn benoeming als onderwijzer in Bergeijk.

Hendrikus van de Laar is op 04-09-1977 te Eindhoven overleden, in Bergeijk begraven en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Joseph Henricus Philippus de Wit 1921-1923

Joseph Henricus Philippus de Wit is geboren te Duizel op 22-10-1900  als zoon van hoofdonderwijzer Johannes de Wit en Gerardina van Deursen. Zijn ouders verhuizen met hun gezin in 1906 naar Lierop, waar zijn vader schoolhoofd wordt. Joseph Henricus Philippus de Wit studeert daarna in Goirle en Zwolle, waar hij volgens de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 11-10-1921 zijn examen haalt:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1921 bericht dat Joseph Henricus Philippus de Wit onderwijzer wordt aan de lagere school in Heusden:

In juni 1922 komt hij vanuit Zwolle en woont in huizingnummer D104, de onderwijzerswoning aan het huidige Vorstermansplein. In 1922 wordt hij eervol ontslagen volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-11-1922:

Henricus Philippus de Wit vertrekt in januari 1923 naar Eindhoven, waar hij als onderwijzer is benoemd en in 1924 de hoofdakte behaald. Hij wordt hoofdonderwijzer in 's Gravenhage en slaagt in 1927 voor de akte Frans.

Henricus Philippus de Wit is op 13-04-1928 te 's Gravenhage getrouwd met Maria Bernardina Wassen en mei van dat jaar vertrekken zij naar Batavia in Nederlands Indië. Volgens de krant De locomotief van 05-06-1931 wordt hij overgeplaatst naar Probolingo:

In 1932 wordt hij overgeplaatst naar Gombong en krijgt in 1934 acht maanden verlof. In 1935 start hij als hoofdonderwijzer in Lawang en eind 1936 als Europees schoolhoofd naar Bangkalan. Daarna heeft hij nog gewerkt in Palembang en Batavia.

Henricus Philippus de Wit is als oorlogsslachtoffer op 12-06-1943 te Maoemer op Flores overleden en op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta begraven. Hieronder een foto van de begraafplaats en zijn herdenkingsteken3:

Elisabeth Catharina Maria Janssen 1928-1931

Elisabeth Catharina Maria Janssen is geboren op 21-09-1908 te Asten als dochter van Bernardus Janssen en Wilhelmina Leermakers. In mei 1922 vertrekt zij voor haar studie naar Maasbree en volgens het dagblad Het huisgezin van 21-06-1927 slaagt zij te Blerick voor haar examen als onderwijzeres:

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-01-1928 volgt Elisabeth Catharina Maria Janssen onderwijzer Franciscus Lambertus van Haandel als assistente op: 

Elisabeth Catharina Maria Janssen vertrekt in 1931 naar de Sint Pieterschool in Ommel en neemt daar in 1936 ontslag vanwege haar voorgenomen huwelijk, zoals vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-12-1936:

Elisabeth Catharina Maria Janssen is op 01-02-1937 te Asten getrouwd met Arnoldus Franciscus Joseph Marie (Nol) van den Akker en woonde in de huidige Wilhelminastraat. Zij verhuisden in 1947 naar Kerkdriel, waar Arnoldus Franciscus Joseph Marie van den Akker notaris werd. 

Franciscus Lambertus van Haandel 1928-1937

Franciscus Lambertus van Haandel is geboren te Nistelrode op 27-12-1907 als zoon van Johannes Petrus van Haandel en Maria van de Donk. Zijn ouders zijn met hun kinderen in 1922 naar Asten verhuisd en hij studeerde in Tilburg, waar hij volgens de Nieuwe Rotterdamsche courant van 16-06-1927 zijn akte lager onderwijs met succes afrondt:

Franciscus Lambertus van Haandel is eerst assistent geweest en wordt in augustus 1928 benoemd tot onderwijzer, hetgeen we kunnen opmaken uit twee berichten in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-01-1928 en 11-08-1928:

De Limburger koerier van 27-08-1930 meldt dat Franciscus Lambertus van Haandel is geslaagd voor de hoofdakte:

In 1937 wordt Franciscus Lambertus van Haandel benoemd tot onderwijzer in Eindhoven, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1937:

Franciscus Lambertus van Haandel is op 28-07-1938 te Eindhoven getrouwd met Johanna Agnes Zeeuwen en hij slaagt in 1942 nog voor het examen lichamelijke oefeningen, aldus het Dagblad van Noord-Brabant van 03-06-1942:

Franciscus Lambertus van Haandel is op 08-06-1994 te Geldrop overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en een foto:

Jean den Rooijen 1930-1931

Jean den Rooijen is geboren te Roermond op 27-09-1910 als zoon van Henricus Martinus Hubertus den Rooijen en Louisa Elisabeth Hubertina Smeets. Volgens de Limburger koerier van 18-06-1929 slaagt hij voor het examen van de kweekschool in Roermond:

De Limburger koerier van 05-11-1929 meldt dat Jean den Rooijen is aangesteld als onderwijzer in Asten:

In januari 1930 komt hij vanuit Roermond in huizingnummer A152 in de huidige Prins Bernhardstraat wonen en verhuist kort daarna naar huizingnummer A388 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat.

In september 1931 vertrekt Jean den Rooijen naar de school in Overhoven bij Sittard, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-08-1931:

Jean den Rooijen is op 30-07-1937 te Sittard getrouwd met Maria Bertha Laura Thissen. In De Limburger van 19-07-1939 staat de mededeling dat hij geslaagd is voor de hoofdakte:

Jean den Rooijen is op 13-09-1951 te Sittard overleden. 

Gerardus Theodorus Dibbets 1931-1940

Gerardus Theodorus Dibbets is geboren te Nijmegen op 12-04-1913 als zoon van Gradus Dibbets en Theodora Catharina Keijser. In dagblad De Tijd van 17-06-1931 staat dat Gerardus Theodorus Dibbets zijn onderwijzersakte heeft behaald:

In september 1931 komt Gerardus Theodorus Dibbets vanuit in het huis met huizingnummer A388 aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat wonen. kort daarna volgt zijn benoeming zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-08-1931:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1934 wordt gemeld dat Gerardus Theodorus Dibbets geslaagd is voor de hoofdakte:

Gerardus Theodorus Dibbets is op 09-08-1938 te Asten getrouwd met Antonia Dominica Henrica Eijsbouts en woonde daarna in de Prins Bernhardstraat. In de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 05-11-1940 het bericht dat hij naar Weert vertrekt.

In het Limburgsch dagblad van 22-12-1945 staat nog dat Gerardus Theodorus Dibbets is geslaagd voor het examen Engels:

Gerardus Theodorus Dibbets is op 02-07-1991 te Weert overleden.

Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans 1936-1945

Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans is geboren te Heusden (aan de Maas) op 24-07-1910 als zoon van Laurentius Michael Hesselmans en Johanna Maria Belzer. Hij studeert in Tilburg aan de kweekschool en haalt in 1931 zijn onderwijzers examen: 

Hij werkt daarna als onderwijzer in Budel en wordt in 1936 tot onderwijzer in Heusden benoemd, volgens de Limburger Koerier van 28-12-1935:

Rechtsboven lezen we in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-07-1937 dat Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans is geslaagd voor de hoofdakte. Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans is op 23-08-1938 te Vlijmen getrouwd met Wilhelmina Johanna Meesters. Hij woonde in de Wilhelminastraat en later in de Prins Hendrikstraat in Asten en vraagt daar in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-08-1942 en het Peelbelang van 25-11-1944 een dienstmeisje:

Waltherus Petrus Bernardus Hesselmans vertrekt rond 1945 als onderwijzer naar Eindhoven en  is op 20-12-2003 te Valkenswaard overleden. 

Jan  Franciscus Cornelis Mols 1937-1944

Jan  Franciscus Cornelis Mols is geboren te 's Hertogenbosch op 21-08-1912 als zoon van onderwijzer Jan Cornelis Mols en Joanna in 't Groen. Hij verhuist naar Spekholzerheide bij Heerlen om later te studeren in 's Hertogenbosch, waar hij in 1931 de akte lager onderwijs haalt, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-07-1931: 

Hij is daarna onderwijzer in Broekhuizen tot hij in 1937 als onderwijzer op de Sint Anthoniusschool wordt benoemd, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-02-1937:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-02-1943 wordt Jan  Franciscus Cornelis Mols als spreker genoemd van de Nederlandsche volkseenheid tegen bolsjewisme:

Officiële mededeling van den leider van het Nederlands Arbeidsfront van 15-03-1943

Jan Franciscus Cornelis Mols woonde in de Kerkstraat in Asten en hij is op 12-01-1944 te Helmond getrouwd met Catharina  Wilhelmina Norberta Ebben.

Uit onderstaande bericht in de Nederlandsche Staatscourant van 21-02-1950 kunnen we opmaken dat Jan Franciscus Cornelis Mols in 1944 is ontslagen:

Jan Franciscus Cornelis Mols is op 15-12-1946 te Heerlen overleden.

Willem (Wim) Duisters 1941-1945

Willem Duisters is geboren te Helmond op 11-05-1914 als zoon van kantoorbediende Henricus Gerardus Duisters en Catharina Henrica Petronella Luijben. Hij studeerde in Zevenaar en slaagde in 1932 in Oud Vroenhoven bij Maastricht voor de akte Lager Onderwijs, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-07-1932:

Volgens de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 24-12-1940 wordt hij benoemd als onderwijzer aan de Sint Anthoniusschool in Heusden:

In het advertentieblad van het departement Wester-Eems van 23-07-1941 wordt vermeld dat hij geslaagd is voor de hoofdakte:

Willem Duisters woonde op het Beugelsplein 8 in Helmond en fietste van daaruit naar Heusden, aldus het Helmondsch dagblad van 08-11-1944:

Willem (Wim) Duisters is op 10-09-1945 te Helmond voor de wet getrouwd met Maria Gezina (Marije) Heiligers en op 26-12-1946 te Amsterdam voor de kerk getrouwd in de parochiekerk van de Heilige Nicolaas en Barbara aan de Bilderdijkstraat. Na zijn huwelijk woonde en werkte hij in Bolsward, zoals ook vermeld in de Volkskrant van 12-12-1946:

Maria Anna Cornelia Lammers 1941-1949

Maria Anna Cornelia Lammers is geboren te Asten op 05-09-1915 als dochter van slager Matheus Cornelis Lammers en Huberdina Jacoba Eijsbouts. Zij heeft bij de zusters in Oirschot gestudeerd, in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-04-1935 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-07-1935 slaagt zij voor het examen godsdienst en behaalt zij de akte voor lager onderwijs:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1937 de tijdelijke aanstelling van Maria Anna Cornelia Lammers in Someren:

Maria Anna Cornelia Lammers vertrekt in maart 1938 naar Beek en Donk en komt in augustus 1939 van daar uit weer terug in Asten.  Zij is rond 1941 aangesteld als onderwijzeres op de Sint Anthoniusschool in Heusden. 

Maria Anna Cornelia Lammers is op 07-08-1946 te Asten getrouwd met Petrus Hubertus Leonardus van de Manakker. Bij de totstandkoming van de nieuwe Kardinaal Mindszenty school in Willemsveen in 1949 is zij daar samen met haar man les gaan geven. Maria Anna Cornelia Lammers is op 10-06-2000 te Asten overleden en hieronder het nagedachtenisprentje en een foto van hun beiden:

Maria Cornelia Martens 1941-1950

Maria Cornelia Martens is geboren te Someren op 24-06-1915 als dochter van landbouwer Lambertus Martens en Helena Respen. Zij studeerde vanaf augustus 1928 in Blerick en behaalt in 1934 haar examen nuttige handwerken en in 1940 de hoofdakte, zoals gemeld in het Limburgsch dagblad van 25-06-1934 en van 31-07-1940:

Zij keert in oktober 1934 terug in het ouderlijk huis in Someren en is daarna nog tijdelijk onderwijzeres geweest op de Mariaschool in Asten. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-04-1941 staat de aanstelling van Maria Cornelia Martens als onderwijzeres in Heusden:

Maria Cornelia Martens is op 27-12-1950 te Someren getrouwd met Johannes Wilhelmus Hubertus Peters. Zoals toen gebruikelijk stopt zij met werken en zij verhuizen naar Nederweert.

Maria Cornelia Martens is op 10-10-1959 te Weert overleden.

Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs 1943-1964

Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs is geboren te Horst op 22-04-1899 als zoon van Maria Gertruda Huijs en Hendrik Gerardus Oudegeest. Hij studeert in Venlo en slaagt in 1918 voor het examen lager onderwijs, aldus de Limburger koerier van 10-05-1918:

Hij werkte daarna als tijdelijk onderwijzer te Kessel in Limburg en vanaf augustus 1920 als onderwijzer in Zeilberg onder Deurne. Volgens het Algemeen Handelsblad van 22-07-1921 behaalt hij in 1921 de hoofdakte en in De standaard van 20-08-1926 de akte Duits voor lager onderwijs:

In 1929 vertrekt Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs naar Rotterdam, waar hij werkte als hoofdonderwijzer en behaalt de akte Frans, zoals gemeld in De standaard van 09-08-1932:

Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs is op 06-06-1933 te Asten getrouwd met Anna Maria Cuijpers en zij woonden op verschillende adressen in Rotterdam, waar hij later ook als tijdschrijver te boek staat. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1943 wordt hij aangesteld als onderwijzer op de school in Heusden:

Hieronder nog een foto van het onderwijzend personeel van de Antoniusschool rond 1950 met geheel links Maria Gerard Gisbert Huijs:
 

Maria Gerard Gisbert (Gerard) Huijs is op 18-08-1975 te Deurne overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Petrus Hubertus Leonardus (Leo) van de Manakker 1944-1954

Petrus Hubertus Leonardus (Leo) van de Manakker is geboren te Meijel op 31-12-1907 als zoon van Jan Mathijs van de Manakker en Angelina Coolen. In 1929 slaagt hij voor het onderwijzersexamen aan de kweekschool in Venlo, zoals gemeld in de nieuwe Venlosche courant van 14-03-1929:

Petrus Hubertus Leonardus van de Manakker is daarna onderwijzer geweest in Mierlo en Brouwhuis, zoals op te maken valt uit onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1936:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-01-1944 volgt zijn aanstelling als onderwijzer op de Sint Anthoniusschool:

Petrus Hubertus Leonardus van de Manakker is op 07-08-1946 te Asten getrouwd met Maria Anna Cornelia Lammers. Bij de totstandkoming van de nieuwe Kardinaal Mindszenty school in Willemsveen in 1949 is hij daar samen met zijn vrouw les gaan geven, maar bleef ook nog verbonden aan de Sint Anthoniusschool. Petrus Hubertus Leonardus (Leo) van de Manakker is op 10-12-2002 te Asten overleden en hieronder het nagedachtenisprentje en een foto van hun beiden:


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2021, 21:55:46

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen