logo

Index


Vorstermansplein 16

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

Hieronder een korte beschrijving van de kerk en pastorie van Heusden:

Eind 1920 werd pastoor Arnold door de toenmalige bisschop aangesteld tot bouwpastoor van de nieuw op te richten parochie Heusden. Architect Hendrik Vorstermans uit Oss kreeg de opdracht en op 4 januari 1921 werd begonnen met de werkzaamheden aan de kerk en de pastorie. De bouw verliep heel snel zodat al op 26 oktober 1921 de kerk door pastoor Arnold kon worden ingezegend. De eerste Heilige Mis was de dag erna, 27 oktober. De pastoors door de jaren heen zijn Arnold van 1920 tot 1951, Klaassen van 1951 tot 1959, van Roestel van 1959 tot 1969, Rooymans van 1970 tot 1986 en van Steen van 1986 tot heden.

In dagblad De Tijd van 05-07-1920 verleent het gemeentebestuur van Asten toestemming voor de bouw van de kerk en pastorie en bedragen de kosten 85 000 gulden, zoals gemeld in het Eindhovensch dagblad van 30-12-1920:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-07-1921 meldt dat de bouw van de kerk en pastorie goed opschiet en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1921 staat dat de pastorie klaar is en ook dat Heusden voorzien is van elektriciteit:

De pastorie van Heusden op een foto van rond 1960 (links) en met streetview (rechts):

46

Bij heemkundekring de Vonder wordt het volgende over de pastorie van de Heilige Antonius van Padua kerk in de Antoniusstraat 39 gemeld:

Object: Vorstermansplein 16, tot 28-10-1960 Antoniusstraat 12
Bouwhistorie: Religieuze bouw van kerk en pastorie; architect Hendrik Vorstermans; bouwers gebroeders Geven; bouwjaar circa 1921, verbouwingen 1970 veranderen berging tot garage, 1988 oprichten van een broeikas, 1991 vergroten van een parochiezaaltje en oprichten van een columbarium.
Gebruikshistorie: Woning van 1921 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Pastoors van parochie Heusden.
Soort woning: Rooms Katholieke pastorie.
Interview: Combinatie met kerk, kerkhof, voormalig klooster Avé Maria en voormalige school Sint Antonius.

Meer over de geschiedenis staat genoemd bij de kerk (zie Vorstermansplein 14) en hieronder bij de pastoors:

Pastoors van Heusden

Hieronder een overzicht van de pastoors van Heusden:

Periode Pastoor Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum
1920-1951 Joannes Matheus Antonius Maria Arnold Tilburg 10-10-1882 Asten 27-01-1951
1951-1959 Gijsbertus Peter Klaassen Hoogeloon 10-12-1905 Geldrop 08-03-1960
1959-1969 Cornelis Antonius Adrianus van Roestel Tilburg 06-12-1910 Helmond 28-12-1969
1970-1986 Gerardus Petrus Franciscus Rooymans Budel 05-06-1925 Moergestel 17-01-2010
1986-2016 Antonius Johannes van Steen Rotterdam ±1917

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold, 1920-1951

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold is de eerste pastoor in de nieuwe parochie van Heusden. Hij is geboren te Tilburg op 10-10-1882 als zoon van Antonius Petrus Arnold en Joanna Catharina Henrica Lucia van den Bosch. Hij is op 25-03-1907 tot priester gewijd. In de Tilburgsche courant van 22-06-1905 de benoeming van Joannes Matheus Antonius Maria Arnold als subdiaken en in de Nieuwe Tilburgsche courant van 04-08-1908 als kapelaan te Made:

01 02

In het Eindhovensch dagblad van 04-07-1917 de benoeming van Joannes Matheus Antonius Maria Arnold tot kapelaan in Asten en in de Tilburgsche courant 26-11-1919 zijn zilveren jubileum:

03 04

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont pastoor Arnold met bedienden in het huis met huizingnummer D104b in de Antoniusstraat 12:

05

Pastoor Arnold hadin 1930 al de beschikking over een radio waarmee hij 'Radio Vaticana' kon ontvangen1:

Ook over de periode 1930-1938 woont pastoor Arnold in het huis in de Antoniusstraat 12. Zijn tante Josephina Adriana Cecilia van den Bosch, een zuster van zijn moeder en ook zijn broer Antonius Wilhelmus Joseph Maria Arnold wonen bij hem in.

06

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-12-1920 de oprichting van de parochie Heusden door pastoor Arnold en in de Nieuwe Tilburgsche courant van 19-12-1931 de zilveren priesterjubilea van 1932:

07 08

In de Helmondsche courant van 06-09-1945 is pastoor Arnold aanwezig bij de eerste Koninginnedagviering in Heusden:

09

In dagblad De Tijd van 02-01-1947 het 40-jarige priesterschap van pastoor Arnold en in dagblad De Tijd 29-01-1959 zijn overlijden:

10 11

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold is op 27-01-1951 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden.

12 13

Gijsbertus Peter Klaassen, 1951-1959

Zijn opvolger als pastoor van Heusden is Gijsbertus Peter (Bert) Klaassen, geboren te Hoogeloon op 10-12-1905 als zoon van Jan Kornelis Klaassen en Johanna Maria Meulenbroeks. Hij is te Tilburg op 14-06-1930 tot priester gewijd en was daarna kapelaan te Tilburg en sinds 22-03-1941 rector van het Sint Elisabethziekenhuis in Tilburg. In de Nieuwe Tilburgsche courant van 21-09-1929 de benoeming tot diaken en in dezelfde krant van 14-06-1930 de priesterwijding van Bert Klaassen:

14 15

In de Nieuwe Tilburgsche courant 02-07-1932 wordt Gijsbertus Peter (Bert) Klaassen geestelijk adviseur en in de Nieuwe Tilburgsche courant 14-12-1942 zijn koperen priesterfeest:

16 17

Hieronder een foto bij de intocht van pastoor Klaassen in 1951 begeleid door de fanfare Sint Antonius:

18

Volgens het Peelbelang van 26-05-1945 werd er ook wel eens iets verloren en het is op de kermis geweest, van iemand die bij pastoor Arnold inwoont:

19

Linksonder in dagblad De Tijd van 10-02-1951 zijn benoeming als pastoor van Heusden en rechtsonder in dagblad De Tijd van 31-07-1959 zijn ontslag als pastoor en benoeming tot rector van het Liefdehuis te Asten:

20 21

Gijsbertus Peter (Bert) Klaassen is op 08-03-1960 te Geldrop overleden en te Asten begraven. Hieronder zijn herinneringsprentje bij zijn zilveren priesterjubileum en het bidprentje bij zijn overlijden:

22 23

Cornelis Antonius Adrianus van Roestel, 1959-1969

Als opvolger komt Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel, geboren te Tilburg op 06-12-1910 als zoon van Arnoldus Johannes Josephus (A) van Roestel en Jacoba Maria (Marie) Claessen. Hij is te Tilburg op 06-06-1936 tot priester gewijd zoals is te lezen in de Nieuwe Tilburgsche courant van 06-06-1936. Rechts daarvan in diezelfde krant van 19-12-1936 zijn benoeming in Weert:

24 25

Links een foto te Berkel-Enschot van het priesterfeest van zijn dubbele neef Cornelis Josephus Antonius (Cees) van Roestel, geboren te Berkel-Enschot op 12-06-1912 als zoon van Henricus Cornelius (Harrie) van Roestel en Johanna (Sjo) Claessen. Zittend van links naar rechts Janus van Roestel, de pastoor van Berkel-Enschot, Jan Pulskens (pastoor van Lage-Mierde), Piet Pulskens (bouwpastoor van de Steentjeskerk in Strijp), Harrie van Roestel, Cornelis Josephus Antonius (Cees) van Roestel, Sjo van Roestel-Claessen, Arnoud van Roestel, Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel en Marie van Roestel-Claessen. Volgende rij van links naar rechts Lien van Roestel-Priems, Jo Segers, N.N., Jan van Roestel, Toon Segers, Sjef, Jan, Toon en Noudje van Roestel, Harrie Brekelmans, Harrie van Iersel, Janus van Roestel en Jan Koolen. Op de laatste rij van links naar rechts pastoor Vissers, pastoor Van Alphen, Sjef, Jan, Fien en Netje van Roestel, Marie van Roestel-Peijnenburg, Willeke Bertens en Harrie van Roestel. De kinderen op de voorgrond zijn Sjaak en Marietje van Roestel. Cornelis Josephus Antonius (Cees) van Roestel werd later deken van Rosmalen.

Rechts een foto van de priesterwijding van Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel. Optocht bij de eerste Heilige Mis van Cees van Roestel in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Tilburg, op 21-06-1936. De vrouw met poffer is zijn tante Sjo van Roestel-Claessen. Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel werd later pastoor te Asten.

26 27

Linksonder een foto2 van Cees van Roestel na zijn priesterwijding en rechtsonder een foto van zijn geboortehuis een uit 1871 stammende boerderij aan de Sint Josephstraat in Tilburg met op de foto zijn broer Josephus Johannes Maria (Sjef) van Roestel:

28 29

In de Tilburgsche courant van 10-04-1937 de aanstelling van Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel als geestelijk adviseur en in het Rotterdamsch nieuwsblad van 06-08-1940 als kapelaan in Beuningen:

30 31

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-10-1943 de benoeming tot kapelaan van Eindhoven en in dagblad De Tijd van 31-07-1959 zijn aanstelling tot pastoor in Heusden:

32 33

Cornelis Antonius Adrianus (Cees) van Roestel is op 28-12-1969 te Helmond overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

34 35

Gerardus Petrus Franciscus Rooymans, 1970-1986

Zijn opvolger is Gerardus Petrus Franciscus (Gerard) Rooymans, geboren te Budel op 05-06-1925 als zoon van Johannes Henricus Coenraad Rooymans en Anna van Dieten. Hij is op 27-05-1950 te 's-Hertogenbosch tot priester gewijd, zoals ook links is weergegeven in dagblad De Tijd van 27-05-1950. Rechtsonder in dagblad De Tijd van 20-01-1970 de benoeming van Gerardus Petrus Franciscus (Gerard) Rooymans tot pastoor van Heusden.

36 37

Hieronder een foto van leerlingen / studenten van de afdeling Syntaxis in Udenhout in 1941-1942, waaronder Gerard Rooymans:

38

Onder een foto van de optocht bij de eerste Heilige Mis van Priester Gerard Rooymans in de Kerkstraat te Budel in 1950, daaronder een foto van de pastorie in Heusden en rechts een foto van de Onze Lieve Vrouw visitatie kerk in Budel:

39

40

Gerardus Petrus Franciscus (Gerard) Rooymans is op 17-01-2010 te Moergestel overleden, zoals blijkt uit onderstaande beschrijving3:

Op 17 januari 2010 is te Moergestel overleden de zeereerwaarde heer Gerardus Petrus Franciscus Rooymans, emeritus pastor van kloosterbejaardenoord Sint Stanislaus te Moergestel. De zeereerwaarde heer Rooymans werd geboren in Budel op 5 juni 1925 en tot priester gewijd op 3 juni 1950. Hij was achtereenvolgens werkzaam als:

 • kapelaan te Zeelst (parochie Heilige Willibrordus) van 1950-1955.
 • kapelaan te Boxtel (parochie Heilige Petrus) van 1955-1959.
 • kapelaan te Eindhoven (parochie Heilige Jozef) van 1959-1962.
 • kapelaan te Erp (parochie Heilige Servatius) van 1962-1970.
 • pastoor te Asten - Heusden (parochie Heilige Antonius van Padua) van 1970-1986.
 • pastor van kloosterbejaardenoord Sint Stanislaus te Moergestel vanaf 1986, uit welke functie hem op 5 juni 1990 eervol ontslag werd verleend. Moge hij rusten in vrede

Antonius Johannes van Steen, 1986-2016

Antonius Johannes van Steen is zijn opvolger en is geboren te Rotterdam rond 1917:

Antonius Johannes (Tonnie) van Steen is in Rotterdam geboren en op jonge leeftijd naar het seminarie in Uden gegaan naar de paters van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini). maar in Nederland staat zij beter bekend als de Missionarissen van Steyl, naar de plaats waar zij hun eerste missiehuis hadden. Oprichter van de congregatie was in 1875 Arnold Janssen die vanuit Goch in Duitsland de grens overstak, omdat in het toenmalige Duitse Rijk de verwezenlijking van zijn ideaal onmogelijk was. Al na vier jaar vertrokken de eerste missionarissen van SVD naar China en snel daarna werd Indonesië een belangrijk missiegebied. Daar is de congregatie ook nu nog sterk aanwezig.
In 1911 werd een tweede missiehuis geopend in Uden dat daar tot 1944 fungeerde en dat tien jaar later herrees in Deurne. Dat is in 2013 overgegaan in een 'Zorghuis' voor zowel leden van de congregatie als leken. En dan is er nog een SVD Communiteit in Teteringen waarin de congregatie samenwerkt met andere kloosterorden en congregaties. Een Noordbrabants aandeel is dus in de congregatie onmiskenbaar aanwezig.

Op 18 augustus 1946 werd Antonius Johannes (Tonnie) van Steen tot priester gewijd, één jaar voor zijn eindstudie. Hij wilde maar wat graag naar de missie in Indonesië, maar door het conflict tussen Nederland en Indonesië kon hij pas in december 1948 vertrekken. Het werd Ledalero op het eiland Flores (zie foto rechts) en van Steen is tot 1982 gebleven. Bij zijn terugkeer moest hij zijn plek in Nederland weer terugvinden. Eerst ging van Steen naar Deurne en heeft aansluitend drie jaar gewerkt in de Lambertusparochie in Someren. Maar zijn wens was altijd om een eigen parochie te hebben. In 1986 kwam in Heusden de pastoorfunctie vrij en volgde van Steen er pastoor Rooymans op.

41

Hieronder twee foto's van pastoor van Steen in de kerk van Heusden:

43

Pastoor van Steen viert zijn 70-jarige priesterjubileum4:

Op zondag 3 juli 2016 viert pastoor Tonnie van Steen SVD het feit dat hij zeventig jaar geleden op 18 augustus tot priester gewijd werd. Tevens viert hij het feit dat hij dertig jaar geleden op 69-jarige leeftijd aan zijn pastoorsambt in Heusden begon. Pater Tonnie van Steen is met zijn 99 jaar de oudste in functie zijnde parochiepriester in ons land.

Enkele maanden later wordt pastoor van Steen terug geroepen naar het verzorgingshuis5:

Pastoor Antonius Johannes van Steen is door de dagelijkse leiding van zijn orde, paters SVD, geroepen om naar het verzorgingshuis van zijn orde te komen in Teteringen (bij Breda). Er staat daar een appartement voor hem klaar. Het wonen bij zijn medebroeders komt zijn huidige levenssituatie ten goede. Daarnaast is daar professionele zorg aanwezig die op elk moment van de dag beschikbaar is voor hem. Het bericht heeft hem persoonlijk overvallen en hij was er in eerste instantie ook niet gelukkig mee. Nu het bij hem enkele dagen bekend is, zorgt zijn realiteitsgevoel ervoor dat hij ook wel begrijpt dat dit beter zal zijn voor dagelijks wel en wee. Maar jammer, blijft hij het vinden. Nu het appartement leeg staat, wordt hij al snel in Teteringen verwacht. De planning rond zijn verhuizing is nu dat dit in de week van 14 november 2016 gaat gebeuren.

44

Overzicht bewoners

Antoniusstraat 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D104b 1920-1930 Johannes Matheus Antonius Maria Arnold Tilburg 10-10-1882 pastoor
12 1930-1951 Johannes Matheus Antonius Maria Arnold Tilburg 10-10-1882 pastoor 27-01-1951
12 1951-1959 Gijsbertus Peter Klaassen Hoogeloon 10-12-1905 pastoor 08-03-1960
12 1959-1969 Cornelius Antonius Adrianus van Roestel Tilburg 06-12-1910 pastoor 28-12-1969
1970-1986 Gerardus Petrus Franciscus Rooymans Budel 05-06-1925 pastoor 17-01-2010
1986-2016 Antonius Johannes van Steen Rotterdam 1917 pastoor
Referenties
 1. ^Katholieke radio-gids, 28-03-1931 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMNIBG01:005090013:00064&query=%22pastoor+te+asten%22&coll=dts&rowid=3)
 2. ^Foto's en verhalen van Tilburg (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/)
 3. ^Gegevens over priesters in het bisdom 's-Hertogenbosch (https://www.bisdomdenbosch.nl/)
 4. ^Informatie over Asten (https://siris.nl/nieuws/asten)
 5. ^Informatie en berichten over de parochies rond Asten (https://www.rkfranciscus.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2023, 16:54:31

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen