logo

De Vonder Homepagina


Hindert 2

Jan Dielis Tielen koopt met het geld van zijn vrouw Peerken een huis aan het Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 92 verso; 31-07-1637:
Peter Willemssen van Goch en Jan Aerts Verheyen, Heilige Geestmeesters te Lyerop, verkopen aan Jan Jelis Tielen Lazarus een huis, hof, hofstad, land en groes aent Laerbroeck. De Heilige Geest te Lierop aangekomen bij testament van wijlen Engelken Tijs Schepers. Inbegrepen zijn alle lasten, schulden, chijnsen en renten met de achterstellen vandien. De koop à ƒ 85,- is gedaan met de penningen van Peerken, de vrouw van Jan. Zij zal, als uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden, de gelden tezijnertijd. weer terug moeten ontvangen.

Jan Dielis Tielen wordt in het archief genoemd met een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 87 verso; 11-09-1658:
Jan Dielis Tielen is schuldig aan Goort Joost Luyten ƒ 100,- à 5½ %. Als borg huis, hof, hofstad, groes en aangelag aent Laerbroeck 9 lopense, ene zijde Jacob Coppens, andere zijde de gemeente, ene einde weduwe Dielis Selen, andere einde de Persoonsbeemt en weduwe Dielis Selen.

Jan Dielis Tielen is geboren rond 1605 en rond 1630 getrouwd met Lysken Aerts, rond 1635 met Teuniske Jansen en rond 1645 met Joostien Geldens, weduwe van Jan Anthonis. Hieronder de gezinnen van Jan Dielis Tielen met Lysken Aerts, Teuniske Jansen en met Joostien Geldens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten ±1631
2 Peter Asten ±1633
3 Cornelis* Asten ±1636 Asten ±1665
Margriet Jansen***
Asten 10-12-1704 zie Hindert 4
4 Johannes* Asten 31-10-1638 Kind Asten ±1638
5 Elisabeth* Asten 06-05-1645
6 Hendrica** Asten 22-07-1648
7 Johannes** Asten ±1650 Asten 12-10-1690
Antonia Jansen
Asten 20-03-1724

*   kinderen uit het tweede huwelijk
**  kinderen uit het derde huwelijk
*** voordochter uit een eerder huwelijk van Joostien Geldens

Jan Dielis Tielen maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 02-02-1653:
Jan Dielis Tielen, aent Laerbroeck, getrouwd, in derde huwelijk, met Joostien Geldens. Hij testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Ieder ƒ 40,- naar Aert en Peeter, zijn natuurlijke voorzonen, van hem en zijn eerste vrouw Lijsken Aerts. Cornelis, zijn natuurlijke voorzoon van hem en Teunisken Janssen, zijn tweede vrouw, ook ƒ 40,-. Hiermee worden zij verder uitgesloten van alle andere goederen. Jan en Hendersken, zijn kinderen, uit het huwelijk met Joostien de tocht en blaey der goederen te genieten door Joostien, gedurende haar leven en niet langer, om de twee kinderen op te voeden deze twee kinderen worden ook geinstitueert tot enige erfgenaam.

Jan Dielis Tielen is op 06-05-1672 te Asten overleden en zijn weduwe Joostien Geldens bevestigt het testament:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 2; 24-12-1672:
Joostjen Geldens, weduwe Jan Jelis, aan het Laerbroeck, ziek, testeert. Haar goederen soo haeve als erffven gaan naar Jan Janssen en Henrisken Janssen de kinderen van haar en Jan Jelis. Deze zullen ook zorgen dat al haar schulden worden betaald. Verder verklaarde de testatrice dat zij Cornelis Janssen getrouwd met haar voordochter nyet en heeft willen off moegen kennen overmits den selven Cornelis meer van testatrice heeft genoten als hij wel souden connen erffven.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat hun zoon Jan Dielis als eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 26:
Jan Dielis.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 36 verso:
Jan Dielis.

De hoofdgeldlijst meldt Jan Dielis als bewoner en Antonia als zijn vrouw en Hendrijn is hun dochter:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Jan Jelis de Laser, Teuniske de vrouw, Hendrijn.

Zoon Jan Jan Dielis Tielen is geboren rond 1650 en op 12-10-1690 te Asten getrouwd met Antonia Jansen:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Antonia Jansen; testes Maria van de Cruijs et Catharina Hurckmans.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Antonia Jansen; getuigen Maria van de Cruijs en Catharina Hurckmans.

01

Het gezin van Jan Jan Dielis Tielen en Antonia Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-01-1691 Kind Asten ±1691
2 Johannes Asten 10-04-1692

Someren 07-12-1718
Johanna Antony Weynen
Asten 29-01-1730
Elisabeth Reynders
Asten 14-05-1742
Heylken
Jan Peter Smits
Asten 14-09-1749
Petronella
Thyssen

Asten 01-08-1773
3 Henrica Asten 29-06-1696

Antonia Jansen is rond 1700 overleden en Jan Jan Dielis Tielen is te Asten op 20-03-1724 overleden. Hun zoon Jan Jansen Verhindert is geboren te Asten op 10-04-1692 en op 07-12-1718 te Someren getrouwd met Johanna Antony Weynen, geboren te Someren op 21-03-1683 als dochter van Antonius Janssen Weynen en Catharina Peeters.

Johanna Antony Weynen is als Joanna Jois Verhindert te Someren op 27-09-1726 overleden en Jan Jansen Verhindert is met zijn kinderen naar het ouderlijk huis in Asten verhuisd. Hij is op 29-01-1730 te Asten hertrouwd met Elisabeth Reynders, geboren te Asten op 15-06-1691 als dochter van Renerus Hendrix en Elisabeth Jansen. Zij is sinds 29-09-1728 weduwe van Franciscus Teunis van der Linden, geboren te Asten op 25-04-1690 als zoon van Antonius Peters van der Linden en Elizabeth Reijnders (zie Voormalig huis B56), met wie zij op 01-09-1720 te Asten getrouwd was.

De gezinnen van Jan Jansen Verhindert met Johanna Antony Weynen en met Elisabeth Reynders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren 10-12-1719 Asten 28-04-1748
Antoni Marcelis Verlysdonck
Asten 08-07-1802
2 Petronella Someren 17-04-1721 Heeze 21-01-1748
Petrus Simon Verberne
Heeze 16-12-1771
3 Antonius Someren 27-10-1722 Deurne 25-10-1750
Geertruij Hendrik Nouwen
Deurne 01-01-1770 wordt genoemd
Antoni van Someren
4 Franciscus* Asten 19-05-1732 Kind Asten ±1732
5 Henrica* Asten 19-05-1732 Kind Asten ±1732

*  kinderen uit het tweede huwelijk van Jan Jansen Verhindert

Rechts de doodakte van Johanna Antony Weynen.

Voorkinderen uit het gezin van Elisabeth Reynders met Franciscus Teunis van der Linden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 14-04-1722 Kind Asten <1730
2 Henricus Asten 18-08-1723 Kind Asten <1730
3 Renerus Asten 24-07-1724 Asten 02-02-1749
Maria Ysbouts Verschuren
Asten 20-01-1760
Francisca Aarts Smits
Asten 15-07-1785

Franciscus Teunis van der Linden is op 29-09-1728 te Asten overleden en Elisabeth Reynders moet voor haar tweede huwelijk een staat en inventaris opmaken. Zij bezit echter geen goederen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio; 205 27-01-1730:
Elisabeth Reynders, weduwe Francis Antonis van der Linden maakt ten behoeve van haar minderjarige kind een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen. Zij heeft van haar overleden man geen goederen verkregen, ook heeft hij geen goederen nagelaten. Zij kan derhalve geen staat of inventaris opmaken.

Elisabeth Reynders is als Lyske Jansen op 19-04-1741 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Franciscus Teunis van der Linden en Elisabeth Reynders:

Na het overlijden van Elisabeth Reynders is Jan Jansen Verhindert is op 14-05-1742 voor een derde maal getrouwd met Heylken Jan Peter Smits, geboren te Asten rond 1706.

Het gezin van Jan Jansen Verhindert en Heylken Jan Peter Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
6 Wilhelmina* Asten 30-11-1746 Mierlo 13-01-1771
Johannes Sanders
Mierlo 23-10-1774
Hendrik van de Ven
Mierlo 21-11-1833

*  ook wel Mijntje of Jacomijna genoemd

Heylken Jan Peter Smits is als Helena Janse op 22-11-1748 te Asten overleden en rechts haar doodakte.

Jan Jansen Verhindert is een vierde maal getrouwd op 14-09-1749 te Asten met Petronella Thyssen, geboren te Asten op 26-01-1698 als dochter van Matthias Rutten en Helena Corneli. Zij is sinds 10-05-1746 weduwe van Marcellus Teunis Loomans, geboren te Asten op 30-09-1678 als zoon van Antonius Peter Loomans en Aldegondis Marcelis (zie ook Voormalig huis B714), met wie zij op 08-11-1716 te Asten getrouwd was.

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen, maar Petronella Thijssen bracht een flinke kinderschaar mee. Zij woonde voor dit huwelijk in de Stegen (zie ook Stegen 72) in een huis dat al voor de invoering van het kadaster is afgebroken en waarvan dientengevolge de ligging onbekend is. Zij kwam met een aantal van haar kinderen in dit huis wonen en onder meer om die beide redenen is haar gezinsreconstructie hier opgenomen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het huwelijk van Petronella Thijssen met Marcellus Teunis Loomans:

Voorkinderen uit het gezin van Petronella Thijssen met Marcellus Teunis Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 19-01-1718

Heeze 28-02-1740
Anna Fransen Verduynen
Maarheeze 15-01-1747
Petronella Willem Trouwen

Someren 10-05-1762
Maria Joost van Otterdijk

Asten 20-11-1802 hij woonde in het
huis van zijn vader
en zijn gezinnen
zijn hieronder
weergegeven
2 Aldegonda Asten 27-03-1720 Ongehuwd Asten 04-11-1747
3 Margaretha Asten 28-05-1722 Asten 05-09-1751
Antony Dirks van Hout
zie ook Voordeldonk 93
4 Aldegonda Asten 24-06-1725 Kind Asten 03-11-1744
5 Johannes Asten 30-10-1727 Kind Asten ±1727
6 Antonius Asten 16-03-1731 Ongehuwd Asten 15-01-1795 is vaak getuige
7 Helena Asten 13-08-1734 >1754
8 Willemina Asten 15-10-1736 >1772 is vaak getuige
9 Antonia Asten 20-02-1739 Kind Asten ±1739
10 Matthias Asten 03-09-1743 >1749

Marcellus Teunis Loomans is op 10-05-1746 te Asten overleden en rechts zijn doodakte.

 

Zijn weduwe, Petronella Thijssen vangt Goort Peter Loomans op, die na een vechtpartij gewond is geraakt:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 37; 17-06-1746:
Goort Peter Loomans jongeman, met een quetsure liggende in bed ten huize van de weduwe Marcelis Loomans, in de Steege. Hij verklaart:
Dat hij op zondagavond, 12 juni laatstleden, in de herberg van Antoni Wilbert Coolen, te Ommel, is geweest. Alwaar hij onder meer gezien heeft Jan Jan Walraven, Hendrik Hendrik Walraven, Martinus Tijssen van Hooff, Peter van Bussel, Dirk Jacob Bosmans, Antoni Vreyns Antoni allen uit Asten en Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden.
Peter Hendrik Tielen en Martinus Tijssen van Hooff hebben, laat in den avond, verschil van woorden gehad, zodanig dat zij samen voor de deur waren geweest. Waarna Martinus Tijssen van Hooff tegen hen gezegd heeft dat Peter Hendrik Tiele na zijn kleedere gesneede had, sonder dat die gevat off geraakt had. Dat circa twee uur, in de nacht, hij, Goort Peter Loomans, en Jan Jan Walraven verschil kregen omdat hij voor Peter Hendrik Tiele sprak en dat hij Jan Jan Walraven voor de deur eyste. Dat zij samen voor de deur gegaan zijn en hij zijn mes getrocken off uyt hebbende, gekomen op de hoek van het huis, heeft Dirk Jan Bosman hem geslagen op zijn arm, hij weet echter niet waarmee. Dat direct daarop, hij, door Dirk voornoemd en Antoni Vreyns Antoni, zodanig geslagen is op zijn hoofd dat hij beswijmt ter aarde is nedergevallen.

Petronella Thijssen krijgt een boete voor het illegaal groes steken:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 174; 04-07-1747:
Den drossard, aanlegger contra de weduwe Marcelis Loomans, gedaagde. Op 06-06 laatstleden heeft de gedaagde groese gesteeken onder de gemeente bomen in de Steegen.  Beboet met ƒ 4-10-0.

Petronella Thijssen raakt in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 215 verso; 14-06-1748:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Franse Voermans, collecteur der coninxbede, 17-09-1744 - 1745 en van de landsverponding, 1745, legt beslag op de vaste goederen van Marcelis Loomans, in de Steege, met als bewoner zijn weduwe om daaraan te verhalen ƒ 5-8-4.

Petronella Thijssen maakt een staat en inventaris en gaat hertrouwen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 252; 13-09-1749:
Staat en inventaris van Peternel Mattijssen getrouwd geweest met Marcelis Loomans ten behoeve van Peter, Grietie, Tony, Helena, Willemyn en Mattijs, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Jan Janse de Laser.
Roerende goederen: een linne bedde, twee slaaplakens, een koperen ketel, twee stoelen, een tang, een misthaak, een stande.

Op de bovenstaande staat en inventaris staan geen onroerende goederen meer en die zijn waarschijnlijk al toebedeeld aan de kinderen. 

Zoon Petrus Marcellus Lomans, geboren te Asten op 19-01-1718, woont later ook in de Stegen, waarschijnlijk in hetzelfde huis dat voor het kadaster verdwenen is. Ook zijn gezinsreconstructie is opgesteld:

Petrus Marcellus Lomans is op 28-02-1740 te Heeze getrouwd met Anna Fransen Verduynen, geboren te Heeze op 16-06-1706 als dochter van Franciscus Joannes en Henrica Joannes. Anna Fransen Verduynen is rond 1746 overleden en Petrus Marcellus Lomans is op 15-01-1747 te Maarheeze hertrouwd met Petronella Willem Trouwen, geboren te Someren op 20-04-1720 als dochter van Willem Trouwen en Anna Johannes Hurcmans (zie Voormalig huis G535). Na haar overlijden te Asten op 21-05-1761, is Petrus Marcellus Lomans een derde maal getrouwd op 10-05-1762 te Someren met Maria Joost van Otterdijk, geboren te Someren op 19-08-1729 als dochter van Judocus Marcelis van Otterdyck en Johanna Lambertus Custers.

De gezinnen van Petrus Marcellus Lomans met Anna Fransen Verduynen, met Petronella Willem Trouwen en met Maria Joost van Otterdijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Heeze 18-06-1740 Kind Asten 14-01-1752
2 Franciscus Heeze 14-02-1743 Bergschenhoek 01-03-1778
Clara Borgermans
>1778
3 Elisabeth Soerendonk ±1745 >1762 ***
4 Anna Maria* Asten 07-04-1749 Kind Asten ±1765
5 Wilhelma* Asten 12-03-1751 >1789 doopgetuige 
6 Marcelis* Asten 14-03-1754 Kind Asten 16-03-1754
7 Johannes* Asten 27-11-1755 >1762
8 Petrus** Asten 25-05-1763

Asten 01-02-1801
Antonia Zeegers
Asten 08-07-1810
Lucia van der Aa

Asten 30-10-1819 zie Jan van Havenstraat 23
9 Johanna** Asten 22-07-1764 Rotterdam 19-04-1795
Willem Bonneberg
Rotterdam 26-01-1806
10 Petronilla** Asten 16-08-1765 Rotterdam 12-02-1797
Pieter van Heeswijk
Rotterdam 10-03-1812
11 Judocus** Asten 24-02-1767 Maarheeze 07-05-1797
Johanna Maria Vissers
±1805
Petronella Evers
Maarheeze 14-11-1834
12 Anna Maria** Asten 05-05-1768 Someren 15-01-1797
Jan
Jansen Smits
Someren 19-04-1840
13 Marcellus** Asten 05-06-1769
14 Mathias** Asten 09-06-1770 Rotterdam 29-10-1797
Margaretha Jansen
Rotterdam 02-06-1809
15 Aldegondis** Asten 14-06-1772 Kind Asten 13-10-1783

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk
*** in de tweede trouwakte staat dat Petrus Marcellus Lomans in Soerendonk woonde, waarschijnlijk is dochter Elisabeth daar geboren en zijn vrouw Anna Fransen Verduynen daar overleden

Voor zijn derde huwelijk moet Petrus Marcellus Lomans een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 198 verso; 24-04-1762:
Staat en inventaris, opgemaakt door Peter Lomans, in de Steegen ten behoeve van Francis en Elisabet, uit zijn eerste huwelijk met Anneke Verduyseldonk geboren. En ten behoeve van Anna Maria, Willemyn en Jan, kinderen uit zijn tweede huwelijk met Peternel Trouwen. Hij wil zich in derde huwelijk begeven.
Roerende goederen: een kast, twee stoelen, een kist een tafel, een bet met veere en toebehoren, enige ketels, een emmer, een moespot, vuurgerei, enig klein landbouwgereedschap, een koe, een snaphaan.

Petrus Marcellus Lomans getuigt dat hij een bepaald perceel in de Stegen goed kent:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 127; 09-04-1783:
Peter Lomans, 66 jaar, in de Steege, Elisabet Hoefnagels weduwe Jan Walraven, 75 jaar, in het Dorp en Jenneke Jelis van den Eerenbeemt getrouwd met Paulus Verberne, 58 jaar, in het  Dorp. Zij verklaren ter instantie van Jan Aart Zeegers, in de Steege, dat aan hen bekend is een perceel groes en aangelag 8 lopense waarop voorheen een huis heeft gestaan en aan Jan Aart Zeegers toebehorende. Een gedeelte is hem aangekomen van Jan Walraven bij koop in 1765 en het ander gedeelte van de voorschreven weduwe Jan Walraven bij koop in 1769, ene zijde de straat, andere zijde de weduwe Francis van de Vorst en de weduwe Mattijs van Bussel, ene einde Willem van Dijk, andere einde de Loop en Jan Aart Zegers. Zij weten ook dat de goederen, gekomen van Jan Joris van Hooff, gelegen achter of naast het voorschreven perceel en nu toebehorende aan de weduwe Mattijs van Bussel en aan de weduwe Francis van de Vorst niet zijn geweegt over het voorschreven perceel maar altijd over het straatje gelegen voor het voorschreven perceel, langs de Loop en dan na het eynde van gemeldt perceel met een schoor over de Loop, soo met de beesten als karre zo, hebben zij het altijd gezien. De derde deponente heeft lange jaren als dienstmeyt bij Jan Joris van Hooff gewoond en weet dat deze voor het maken van de schoor zijn eigen hout daar naar toe heeft gebracht.

Dochter Petronella Lomans, geboren te Asten op 16-08-1765, wordt verkracht door Hendricus van Krooy:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 175 verso; 21-01-1784:
Peternella, dochter Peter Lomans, 19 jaar, in de Steege, Helena Steenbakkers getrouwd met Antoni van der Walle, wijse moeder. Zij verklaren ter requisitie van Gerrit Hogerlinden, president schepen en drossard, te Helmond. Peternella is, in februari 1782, als dienstmaagd gaan wonen bij de weduwe Adriaan van Krooy, te Helmond. Zij is daar in dienst geweest tot de week na Pasen 1783. Gedurende die tijd en vooral in het voorjaar 1783 heeft Hendrik van Krooy, zoon van de voornoemde weduwe, haar met schone woorden en trouwbelofte zodanig verleid dat zij vleesselijke conversatie hebben gehad en daardoor zwanger geworden is. Zij is uit haar dienst vertrokken, weer bij haar ouders gekomen en is hier, op 13 december 1783, rond 1 uur 's nachts, verlost van een zoon. Ze blijft als naam van de vader noemen Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer'. Zij heeft met niemand anders te doen gehad. De 2e comparante verklaart dat zij, op 12 december 1783, als vroedvrouw is gehaald bij Peternel Lomans en welke zij verlost heeft van een zoon. Voor en na het verlossen heeft Peternel als naam van de vader genoemd: Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer', wonende te Helmond. 

Hieronder de geboorte-akte van haar zoon:

1783, Decembris 13; baptizatus est Joannes filius illegitimus Petronella Petri Lomans et ut ipsa declaravit Henrici van Croij ex Helmont; susceptores Petrus Lomans et Henrica Willem van Heugten.

13 december 1783; gedoopt is Joannes onwettige zoon van Petronella Petri Lomans en, zoals tijdens de bevalling verklaard, Henrici van Croij uit Helmont; getuigen Petrus Lomans en Henrica Willem van Heugten.

Petronella Lomans overkomt in 1789 nog een keer een verkrachting, ditmaal door Michiel Berckers

1789, Septembris 7; baptizatus est Maria filia illegitima et spuria Petronella Petri Lomans et ut ipsa dicit Michaelis Berckers; susceptores Petrus Lomans et Wilhelma Lomans.

7 septembris 1789; gedoopt is Maria onwettige en onechte dochter van Petronella Petri Lomans en, zoals tijdens de bevalling gezegd, Michaelis Berckers; getuigen Petrus Lomans en Wilhelma Lomans.

Petronella Lomans verhuist later naar Rotterdam.

Haar vader Petrus Marcellus Lomans is dan nog in leven en woont in een bouwvallig huis in de Stegen dat hij van zijn vader heeft overgenomen. Nij biedt het na zijn overlijden te koop aan, maar verhuurt het nog eerst aan Pieter Reynders:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 128; 15-09-1799:
Pieter Lomans, in de Steegen, verkoopt aan de Gemeente huis, hof, aangelag, groes en land in de Stegen 9 lopense. Verponding ƒ 4-0-12 per jaar. Te aanvaarden na overlijden van de verkoper. Indien de verkoper niet meer voor zichzelf kan zorgen neemt den Armen dit over. Marge: 16-04-1738 zijn deze goederen ten name van zijn vader, Marcelis Lomans, voor de  lasten ten beurde gebracht en hebben geen geld mogen gelden. De goederen zijn vanaf die tijd, zowel door zijn vader als door verkoper wegens hun armoedige staat om niet in gebruik geweest.

Asten Rechterlijk Archief 151; 17-01-1801:
Pieter Lomans geeft in huur aan Pieter Reynen huis, groes en land in de Stegen 11 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huursom 32-10-0 per jaar.

Petrus Marcellus Lomans is op 20-11-1802 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

De gemeente Asten, die dan eigenaar van het huis is geworden, verkoopt het huis in de Stegen aan bewoner Pieter Reynders die later een ander huis daar in de buurt koopt (zie Stegen 58):

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 23; 24-08-1804:
De gemeente Asten verkoopt aan Pieter Reynders een huisje, hof en aangelag met de percelen land en groes in de Stegen afkomstig van wijlen Marcelis Loomans. Huisje, hof en aangelag 1 lopense 19 roede; land en groes totaal 10 lopense. Verponding ƒ 4-0-2 per jaar. Koopsomƒ 430,-, waarvan à ƒ 215,- 4 1⁄2%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermee beëindigen we het intermezzo over de familie Lomans en keren we terug bij de hoofdbewoner Jan Jansen Verhindert en bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat Jan Jansen Verhindert met de bijnaam de Laaser (van Lazerus) als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 77:
Jan Jansse de Laeser.
Huijs, hoff en aangelagh met het aangelegen lant en groes 5 lopense.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 135:
Jan Janse de Laaser.
Huijs, hoff en aangelag met groes en lant 7 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 10 Laarbroek Bewoners nummer 10 Laarbroek
1736 Jan Jansen Laeser Jan Jansen Laeser
1741 Jan Jansen Laaser Jan Jansen Laaser
1746 Jan Janse Laaser Jan Janse Laaser
1751 Jan Janse Laaser Jan Janse Laaser
1756 Jan Janse Laaser Jan Janse Laaser
1761 Jan Janse Laaser Jan Janse Laaser

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 beschrijft dat Jan en Hendrina als erven van Jan Jelis de Laaser de eigenaar zijn van het huis op de Hindert en Laarbroek:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 106 folio 20:
Jan ende Hendrina, kinderen Jans Jelis de Laser uyt huijs, hoff ende aengelegen erffven onder Asten ter plaetse aen den Hyndert ende Laerbroecken gelegen, groot ontrent vier lopenen, ene zijde Jantie Coolen, andere zijde de gemeente, ene en andere einde Jan Pauwels. XI ½ d.

Petronella Thijssen is als Petronella Jansse op 08-10-1761 te Asten overleden en Jan Jansen Verhindert is op 01-08-1773 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

De erfgenamen, kinderen en kleinkinderen uit zijn verschillende huwelijken, verdelen de erfenis en verkopen het huis aan Antoni Verleysdonk:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 15 verso; 08-09-1773:
Reynier van der Linden ziet ten behoeve van Antoni Verleysdonk af van zijn deel in de goederen het aangekomen met het overlijden van Jan Janse de Laaser getrouwd geweest met Elisabet van der Linden, zijn moeder te weten huiske, land en groes aan het Laarbroek 12 lopense. Antoni Verleysdonk neemt alle schulden rustende op de goederen over.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 239; 02-10-1773:
Willemyn, dochter Jan Janse de Laaser, weduwe Jan Sanders, te Mierlo, verkoopt aan Antoni Verleysdonk 1⁄8e deel onverdeeld in huiske, hof en aangelag 7 lopense; den Bremacker 3 lopense; den Meulenacker 1 lopense; de Stootboom 1 lopense. Gelegen aan het Laarbroek, bewoond door de koper en nagelaten door Jan Janse de Laaser. Koopsom ƒ 25,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 240; 02-10-1773:
Geertruy Nouwen, weduwe Antoni Janse de Laser, te Deurne, mede namens haar vijf onmondige kinderen, verkoopt aan Antoni Verleysdonk haar deel in de goederen nagelaten door Jan Janse de Laaser huiske, hof en aangelag 7 lopense; den Bremacker 3 lopense; den Meulenacker 1 lopense; de Stootboom 1 lopense. Koopsom ƒ 34,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 241; 18-10-1773:
Symon Peter Verberne, te Sterksel, Willem Peter Verberne, te Buul, Jan Peters Verberne, te Sterksel, Maria Peter Verberne, te Gastel, Godefridus Peter Verberne, te Schiedam, Hendricus Peter Verberne, te Sterksel, Arnoldus Peter Verberne, te Hees, Antoni Peter Verberne, te Asten. Zij verkopen aan Antoni Verleysdonk 1⁄8e deel onverdeeld in huiske, hof en aangelag 7 lopense; den Bremacker 3 lopense; den Meulenacker 1 lopense; de Stootboom 1 lopense. Koopsom ƒ 34,-.

Johanna Jansen Verhindert is geboren te Someren op 10-12-1719 en op 05-05-1748 te Asten getrouwd met Antoni Goort Marcelis Verlysdonck, geboren te Asten op 20-08-1718 als zoon van Godefridus Marcelis en Hendrina Hendricks en weduwnaar van Johanna Willems van den Eerenbeemt:

03

Het gezin van Johanna Jansen Verhindert en Antoni Goort Marcelis Verlysdonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus* Asten 01-08-1745 Kind Asten 28-12-1746
2 Johanna Asten 25-02-1749 Kind Asten ±1749
3 Maria Asten 27-10-1751 Kind Asten 24-04-1758
4 Wilhelmina Asten 22-09-1754 Asten 19-11-1780
Johannes Joost van Heugten
Asten 07-03-1832 ** zie Zand 35
5 Theodorus Asten 13-06-1756 Asten 09-05-1802
Henrica Hendrik Coolen
Asten 14-01-1841
6 Johanna Asten 10-05-1758

* kind uit een eerder huwelijk van Antoni Goort Marcelis Verlysdonck (zie Rinkveld 1)
** er bestaat ook een Wilhelma Verleijsdonk geboren te Asten op 10-10-1755 als dochter van Antoni Laurens Verleijsdonk en Anna van Heugten en getrouwd met Matthias Heerinkx. Hun beide overlijdensakten verwijzen naar laatstgenoemd echtpaar, waarvan een ten onrechte

Vanaf dat moment is Antoni Goort Marcelis Verleysdonck eigenaar; hij was al vanaf ongeveer 1765 bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Laarbroek Bewoners nummer 10 Laarbroek
1766 Jan Janse Laaser Antoni Verleijsdonk
1771 Jan Janse Laaser Antoni Verleijsdonk
1776 Antoni Verleijsdonk Antoni Verleijsdonk
1781 Antoni Verleijsdonk Antoni Verleijsdonk

Antoni Goort Marcelis Verleysdonck is op 13-08-1793 te Asten overleden en Johanna Jansen Verhindert is op 08-07-1802 te Asten overleden. Enkele jaren daarvoor wordt een erfdeling overeengekomen dat zoon Theodorus (Dirk) Verlijsdonk, het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 121; 24-12-1792:
Dirk Antony Verlijsdonk, Mattijs Heerings gehuwd met Willemina Verlijsdonk, Jacobus Hoefnagels man van Hendrina Verlijsdonk. Kinderen van Antony Verlijsdonk en Jenneke Verhindert. Zij maken een schikking, scheiding en deling van de inboedel en nalatenschap door hun ouders bij tijd en wijlen na te laten. Deze deling zal niet eerder zijn effect krijgen dan na overlijden van hun ouders.
1e lot krijgt Dirk Verlijsdonk huis en aangelag, land en groes aan het Laarbroek 7 lopense; land den Breemakker 3 lopense; land den Meulenakker 1 lopense; land den Stootboom 1 lopense; alle roerende goederen.
2e lot krijgt Mattijs Heerings ƒ 110,- uit te keren door het 1e lot.
3e lot krijgt Jacobus Hoefnagels ƒ 110,- uit te keren door het 1e lot.
De ontvanger van het 1e lot is gehouden om voor het aanvaarden der goederen zijn ouders gedurende hun verdere leven te verzorgen en te onderhouden in kost, drank, kleding en reeding zowel in ziekte als gezondheid. Doch bij nalatigheid vandien of onverhoopt verschil over hetgeen voorschreven staat zal het aan de comparanten ouders vrijstaan om de goederen zelf te bebouwen of te verhuren.

In de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 zijn de veranderingen in bewoning duidelijk te volgen:

Jaar Eigenaar nummer 10 Laarbroek Bewoners nummer 10 Laarbroek
1798 weduwe Antoni Verleijsdonk weduwe Antoni Verleijsdonk
1803 Dirck Verleijsdonk Dirck Verleijsdonk

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 76 verso:
Dirk Antoni Verleijsdonk bij deling 24-12-1792.
Dirk, Willemina en Hendrina de kinderen Antoni Verleijsdonk.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 7 lopense.

Theodorus Antoni Verlijsdonk is geboren te Asten op 13-06-1756 en op 09-05-1802 te Asten getrouwd met Henrica Hendrik Coolen, geboren te Asten op 19-06-1759 als dochter van Henricus Hendrik Coolen en Johanna Maria Joannis van Maris (zie Voordeldonk 89):

04

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Henrica Hendrik Coolen is op 26-11-1830 te Asten overleden en Theodorus Antoni Verlijsdonk is op 15-01-1841 te Asten overleden. Voor die tijd heeft Theodorus Antoni Verlijsdonk het huis verkocht aan Godefridus van de Goor:

Notarieel Archief 48-116 Asten 29-10-1825:
Dirk Verleijsdonk verkoopt aan Goort van de Goor, een huisje en aangelag op de Hindert, groot 1 bunder 30 roede 56 el, ene zijde kinderen Peter Houbraken.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Godefridus van de Goor:

Kadaster 1811-1832; G179:
Huis en erf, groot 03 roede 90 el, Sleegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Godefridus van Goor.

05

Hierboven de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

Godefridus (Goort) van de Goor geboren te Asten op 28-05-1793 als zoon van Arnoldus van de Goor en Anna Maria Cornelissen. Hij is op 07-02-1822 te Asten getrouwd met Wilhelmina Klomp, geboren te Asten op 19-02-1790 als dochter van Peter Klomp en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 2).

Na het overlijden van Wilhelmina Klomp op 31-05-1825 is Godefridus van de Goor op 04-02-1826 te Asten hertrouwd met Jacoba Scheepers, geboren te Stiphout op 22-09-1790 als dochter van Joannes Scheepers en Josijna van de Warenburgh.

Na haar overlijden te Asten op 01-09-1830 is hij op 15-11-1832 te Someren voor een derde maal getrouwd met Hendrina Heijligers, geboren te Someren op 12-07-1797 als dochter van Leendert Antonie Heijligers en Hendrina Verhees.

Hendrina Heijligers is samen met haar zus Francisca een van de eerste Astense bewoners met de naam Heijligers.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C4:

07

08

Godefridus (Goort) van de Goor is op 31-05-1866 te Asten overleden en Hendrina Heijligers is te Asten op 02-01-1870 overleden. Haar neef Leonardus Heijligers, geboren te Someren op 20-02-1835 als zoon van Andreas Heijligers en Maria van Bree, komt in het huis wonen. Hij is op 26-06-1867 te Heeze getrouwd met Cornelia van den Hurk, geboren te Heeze op 30-11-1838 als dochter van Johannes van den Hurk en Helena Maria Maas. Leonardus Heijligers kan gezien worden als de stamvader van de in Asten geboren tak van de familie Heijligers.

Leonardus Heijligers is op 23-02-1879 te Asten overleden en Cornelia van den Hurk is op 03-09-1886 te Asten hertrouwd met Francis Segers, geboren te Asten op 25-04-1830 als zoon van Johannes Segers en Elisabeth Ceelen. Over de periode 1879-1890 is het huizingnummer nog steeds C4:

09

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij nog in het huis met huizingnummer C4:

10

Francis Segers is op 08-01-1901 te Asten overleden en Cornelia van den Hurk woont ook over de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer C4. Dochters Maria en Johanna zijn in klooster 'Het Withof' in Etten Leur als religieuze werkzaam geweest. In 1910 neemt haar zoon Johannes Heijligers, geboren te Asten op 17-03-1875, het huis over. Hij is op 11-02-1907 te Asten getrouwd met Elisabeth (Beth) Loomans, geboren te Asten op 11-02-1878 als dochter van Johannes Loomans en Maria Anna van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij op huizingnummer C3:

11

Moeder Cornelia van den Hurk is op 31-07-1918 te Asten overleden.

Op de foto van links naar rechts Elisabeth (Beth) Loomans, Adrianus (pater Sigismundus), Godefrida (Frieda) Loomans en Johanna (Hanne) Loomans.

12

Over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen Johannes Heijligers en Elisabeth Loomans met hun gezin in het huis met huizingnummer B119, ook bekend staand als Hindert 2:

13

14

Hieronder een foto van rond 1930 van de hondenkar van Johannes Heijligers:

14a

Hieronder een foto, gemaakt rond 1930 van het gezin van Johannes Heijligers en Elisabeth Loomans, met van links naar rechts de kinderen Cornelis (Cor), Francisca Maria (Cisca), Marinus Antonius (Marinus), Adrianus (Janus), Antonius (Toon), Johannes (Hanneske), Cornelia Maria (Cornelia), Leonardus (Naris) en Petrus Alouisius (Louis):

14b

In het Peelbelang van 18-11-1944 en van 06-01-1945 komt tot tweemaal toe een jonge koe aangelopen op het erf van Johannes Heijligers:

15 16

Johannes Heijligers is op 11-05-1954 te Helmond overleden en Elisabeth (Beth) Loomans is te Asten op 22-08-1969 overleden. Onder de overlijdensakte van Johannes en het bidprentje van Elisabeth:

17 18

Ongeveer op de plaats van het huis is in 1965 een nieuw huis gebouwd met het adres Hindert 2, hieronder een streetview van dit huis.

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1637 Jan Dielis Tielen ±1610 Jan Dielis Tielen ±1610
1672 Jan Dielis de Laeser Asten ±1650 Jan Dielis de Laeser Asten ±1650
1724 Jan Jansen Laeser Asten 10-04-1692 Jan Jansen Laeser Asten 10-04-1692
Laarbroek huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Jansen Laeser Asten 10-04-1692 Jan Jansen Laeser Asten 10-04-1692
1741 Jan Jansen Laaser Asten 10-04-1692 Jan Jansen Laaser Asten 10-04-1692
1746 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692
1751 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692
1756 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692
1761 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692
1766 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1771 Jan Janse Laaser Asten 10-04-1692 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1776 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1781 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Antoni Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1798 weduwe Antoni Verleijsdonk Someren 10-12-1719 weduwe Antoni Verleijsdonk Someren 10-12-1719
1803 Dirck Verleijsdonk Asten 13-06-1756 Dirck Verleijsdonk Asten 13-06-1756
Kadasternummer G179
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G179 1832 Godefridus van de Goor Asten 28-05-1793
Hindert 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1830 Dirck Verleijsdonk Asten 13-06-1756 Hendrina Hendrik Coolen Asten 19-06-1759 naar Asten
1830-1859 Godefridus van de Goor Asten 28-05-1793 Hendrina Heijligers Someren 12-07-1797
C4 1859-1869 Godefridus van de Goor Asten 28-05-1793 Hendrina Heijligers Someren 12-07-1797 31-05-1866
C4 1869-1870 Hendrina Heijligers Someren 12-07-1797 weduwe van de Goor 02-01-1870
C4 1870-1879 Leonardus Heijligers Someren 20-02-1835 Cornelia van de Hurk Heeze 30-11-1838 23-02-1879
C4 1879-1890 Francis Segers Asten 25-04-1830 Cornelia van de Hurk Heeze 30-11-1838
C4 1890-1900 Francis Segers Asten 25-04-1830 Cornelia van de Hurk Heeze 30-11-1838
C4 1900-1910 Francis Segers Asten 25-04-1830 Cornelia van de Hurk Heeze 30-11-1838 08-01-1901
C3 1910-1920 Johannes Heijligers Asten 17-03-1875 Elisabeth Loomans Asten 11-02-1878
B119 1920-1930 Johannes Heijligers Asten 17-03-1875 Elisabeth Loomans Asten 11-02-1878
2 1930-1938 Johannes Heijligers Asten 17-03-1875 Elisabeth Loomans Asten 11-02-1878

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 10 april 2024, 10:39:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen