logo

De Vonder Homepagina


Laarbroek 20

Hendrick Cornelis is geboren te Asten op 09-08-1666 als zoon van Cornelis Jansen en Margaretha (zie Hindert 2). Hij is op 26-11-1691 te Asten getrouwd met Catharina Janssens van Bakel:

Juncti sunt matrimonio Henricus Cornelis et Catharina Janssens van Bakel coram Henrico Hurcmans assistente; testes Maria van de Cruijs et Catharina Hurcmans.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Cornelis en Catharina Janssens van Bakel voor Henrico Hurcmans kapelaan; getuigen Maria van de Cruijs en Catharina Hurcmans.

01

Het gezin van Hendrick Cornelis en Catharina Janssens van Bakel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 23-11-1692 Kind Asten ±1692
2 Johanna Asten 07-04-1694
3 Petrus Asten 19-09-1696 Kind Asten ±1696
4 Margaretha Asten 02-04-1700
5 Arnoldus Asten 05-11-1702 Asten 02-09-1725
Mechtildis Jansen Paulus
Someren 24-11-1743
Johanna Marcelis Smits
Someren 15-05-1748 zie Hindert 4
en Voormalig huis G196
6 Petronella Asten 12-08-1705
7 Petrus Asten 29-07-1709
8 Maria Asten 24-08-1712 Kind Asten ±1712
9 Maria Asten 10-10-1716 Asten 30-05-1744
Petrus Henrici Houbraken
Asten 25-01-1794

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 staat het gezin van Hendrick Cornelis in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Hendrick Cornelis Deckers, Catalijn de vrouw.
Arnoldus, Prijn, Marij en Peeter.

Hendrick Cornelis is op 31-12-1732 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat zijn weduwe als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 77:
De weduwe Hendrick Cornelis
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 2-6-4.

Jaar Eigenaar nummer 11 Laarbroek Bewoners nummer 11 Laarbroek
1736 weduwe Hendrik Melis weduwe Hendrik Melis
1741 weduwe Hendrik Cornelis weduwe Hendrik Cornelis

Catharina Janssens van Bakel is op 27-01-1743 te Asten overleden en het huis is in eigendom van de kinderen en Peter Houbraken is de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 11 Laarbroek Bewoners nummer 11 Laarbroek
1746 erfgenamen Hendrik Cornelis Peter Houbraken
1751 erfgenamen Hendrik Cornelis Peter Houbraken

Als de kinderen van zijn schoonzus Maria Jansen Paulus wees zijn geworden (zie Hindert 4), neemt Arnoldus Hendriks (zie Voormalig huis G196) in eerste instantie de opvoeding voor zijn rekening:

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 32 verso; 17-12-1742:
Condities en voorwaarden waarop Arnoldus Hendriks de roerende goederen, nagelaten door Tiele Verhindert, zal verkopen. De verkoop wordt gedaan om de kinderen met name Willem en Josyna op te voeden en de voorgeschoten gelden door de armmeesters, tijdens de ziekte van Tiele Verhindert gedaan, terug te betalen.
De kopers zullen betalen aan officier en schepenen 8 penningen per gulden, aan de secretaris 8 penningen per gulden, aan de afhanger 1 oortje per gulden.
Verkocht worden ondermeer een paard ƒ 18-10-0, drie koeien ƒ 43-00-0, twee karren ƒ 6-00-0, een hockeling ƒ 9-10-0, vijf ganzen ƒ 0-17-0, turf ƒ 18-15-0. Totaal ƒ 122-00-8.

Als zijn vrouw Mechtildis Jansen Paulus ziek wordt en op 12-20-1743 te Asten komt te overlijden, ziet Arnoldus Hendriks toch af van de zorg voor zijn neef Willem en nicht Josijna:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 316 verso; 28-12-1742
Arnoldus Hendriks getrouwd met Meggel, dochter wijlen Jan Paulus doet afstand van de nagelaten goederen van wijlen Jan Paulus, aan het Laarbroek. Alsmede van de landerijen te Bakel en de opbrengsten van de verkochte roerende goederen. Dit ten bate van de twee onmondige kinderen van Tiele Verhindert en Maria Jan Paulus ofwel den Armen van Asten om daarmee de kinderen op te voeden.

Maria Hendrick Cornelisse is geboren te Asten op 10-10-1716 en op 14-06-1744 te Asten getrouwd met Petrus Henrici Houbraken, geboren te Stiphout op 13-04-1704 als zoon van Henricus Houbraecken en Maria Bans:

02

03

Het gezin van Maria Hendrick Cornelisse en Petrus Henrici Houbraken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 24-02-1745 Ongehuwd Asten 14-10-1763
2 Johannes Asten 17-11-1746 Asten 06-06-1784
Judoca Antoni Baumans
Asten 13-09-1807
3 Helena Asten 28-02-1749 Kind Asten ±1749
4 Maria Asten 31-12-1751 Kind Asten ±1751
5 Johanna Maria Asten 21-01-1756 Ongehuwd Asten 22-03-1828

In het huizenquohier over de periode 1756-1776 is Peter Houbraken eigenaar en bewoner van het huis aan het Laarbroek:

Jaar Eigenaar nummer 11 Laarbroek Bewoners nummer 11 Laarbroek
1756 Peter Houbraken Peter Houbraken
1761 Peter Houbraken Peter Houbraken
1766 Peter Houbraken Peter Houbraken
1771 Peter Houbraken Peter Houbraken
1776 Peter Houbraken Peter Houbraken

Zoon Henricus Peter Houbraken pleegt zelfmoord:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 110 verso; 15-10-1763:
Leendert van Riet en Jan Peters Verberne verklaren dat zij, gisteren, rond half vijf in de middag, met meer anderen van Someren is gekomen en omtrent de brug over de Aa, tussen Asten En Someren, heeft horen roepen: "Keert om" en vervolgens gezien heeft dat Hendrik Peter Houbraken, 18 jaar oud, kwam aanlopen van de kant van Ostaden, nemende de weg door de velden, naar de Aa, zijnde zonder kousen en blootshoofds. Hij is, circa vier velden boven de brug, in de Aa gelopen. Deponent is samen met Jan Peters Verberne daar naar toe gelopen om hem te redden, doch hebben wegens hoog water en de sterke stroom, niets kunnen doen. Zij hebben hem zien verdrinken. Het roepen: "Keert om" is gedaan door Peter Houbraken, de vader, die zijn zoon was nagelopen van zijn huiske. De vader was bevreesd voor weglopen omdat de jongen enige tijd niet bij zijn verstand was geweest.
Gisteravond, rond acht uur, is het lichaam gevonden en onder den toren in het luihuis gebracht. Hendrik Halbersmit en Jan Sauve, chirurgijns, verklaren alsnog dat zij het lichaam hebben gevisiteerd en geen andere doodsoorzaak hebben kunnen vinden dan verdrinking. Sauve verklaart verder dat hij veertien dagen geleden, in opdracht van Doctor Beels, te Helmond, de voornoemde Hendrik heeft adergelaaten om reden dat hij in zijn hoofd niet wel was en hij enige tijd niet bij zinnen is geweest. Dit was ook bekend aan Hendrik Berkers, schepen, alwaar Hendrik, als schaapsherder heeft gewoond.

Petrus Henrici Houbraken is op 14-10-1779 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen zijn over de periode 1781-1798 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 11 Laarbroek Bewoners nummer 11 Laarbroek
1781 weduwe en kinderen Peter Houbraken weduwe en kinderen Peter Houbraken
1798 weduwe en kinderen Peter Houbraken weduwe en kinderen Peter Houbraken

Maria Hendrick Cornelisse is te Asten op 25-01-1794 overleden en Johanna Maria Houbraken verkoopt haar kindsdeel bij de erfenis aan haar broer Johannes Houbraken:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 40 verso; 17-02-1794:
Jennemaria Houbraken verkoopt aan haar broer, Jan Houbraken, de onverdeelde helft in een huisje, hof en aangelag Laarbroek 1½ lopense; huisplaats 3 copse; land Nieuw Erve 2 lopense. De wederhelft is van Jan Houbraken. Koopsom ƒ 200,- à 3%.

Johannes Petri Houbraken is geboren te Asten op 17-11-1746 en op 06-06-1784 te Asten getrouwd met Judoca Antoni Baumans, geboren te Asten op 10-09-1755 als dochter van Antonius Gaspar Baumans en Margaretha Jacobi van Heugten:

04

Het gezin van Johannes Petri Houbraken en Judoca Antoni Baumans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 05-03-1785
2 Gerardus Asten 26-11-1786 Kind Asten 29-11-1786
3 Antonius Asten 26-01-1788 Ongehuwd Asten 02-04-1809
4 Maria Asten 12-04-1790
5 Margaretha Asten 18-04-1793 Ongehuwd Asten 24-10-1853
6 Kind Asten 26-05-1795 Kind Asten 26-05-1795
7 Kind Asten 08-02-1796 Kind Asten 08-02-1796
8 Henrica Asten 19-03-1799 Ongehuwd Asten 06-04-1841
9 Johannes Asten 26-01-1803 Kind Asten 08-03-1809

Johannes Petri Houbraken is rond 1800 de eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 11 Laarbroek Bewoners nummer 11 Laarbroek
1803 Jan Houbraken Jan Houbraken

Johannes Petri Houbraken is te Asten op 13-09-1807 overleden en Judoca Antoni Baumans is te Asten op 06-12-1810 overleden. Hun zoon Peter en Antony Peeter van Otterdijk nemen de voogdij van de kinderen op zich:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 19-12-1810:
Antony Peeter van Otterdijk, te Someren en Peter Jan Houbraken, te Asten, aanvaarden het voogdijschap over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Houbraken en Josyna Antony Bouwmans.

De verpondingen van 1810 vatten de veranderingen in bewoning rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 76 verso:
De kinderen Pieter, Maria, Margo en Hendrina bij versterf 06-12-1810.
Weduwe en 6 kinderen bij versterf september 1807.
Jan Houbraken bij transport 1794.
Jan en Jennemaria kinderen bij versterf 1794 van.
Maria Cornelisse weduwe Peter Houbraken ½ en Jan met Anna Maria de kinderen ½.
Nummer 11 huijske en aangelag 1½ lopense.

De kinderen Houbraken verkopen het huis aan Wilbert Jan van Bussel:

Notarieel Archief 48-132 Asten; 28-12-1825:
Pieter Houbraken, Maria, Hendrina en Margo Houbraken verkopen aan Wilbert Jan van Bussel een huis en aangelag op de Hindert, groot 88 roede 39 el, alle zijden rondom gemeente.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Wilbert van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G195:
Huis en erf, groot 01 roede 40 el, Sleegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Jan Wilbert van Bussel.

05

Hierboven de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis en onder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 24-09-1798 als zoon van Johannes Wilbert van Bussel en Petronella Claas van der Heijden (zie Laarbroek 10). Hij is op 03-03-1821 te Asten getrouwd met Helena van Oosterhout, geboren te Asten op 03-01-1794 als dochter van Laurentius Wilhelmus van Oosterhout en Helena Lamberti Verheijen.

Na haar overlijden te Asten op 26-04-1857 is Wilbert van Bussel op 20-11-1858 te Heeze hertrouwd met Adriana van Stratum, geboren te Heeze op 14-11-1797 als dochter van Peter van Stratum en Joanna Passchens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C3:

07

Zij verhuizen in 1869 naar Asten (zie Voormalig huis G1268) en Wilbert van Bussel is op 20-01-1872 te Asten overleden en Adriana van Stratum is op 22-09-1876 te Asten overleden.

Zoon Johannes van Bussel, geboren te Asten op 08-05-1825, komt in het huis wonen. Hij is te Asten op 03-05-1860 getrouwd met Johanna Maria van den Eijnden, geboren te Asten op 07-02-1834 als dochter van Johannes van den Eijnden en Catharina van der Laak. Johannes van Bussel is te Asten op 15-12-1871 overleden en Johanna Maria van den Eijnden is te Asten op 05-02-1877 hertrouwd met Joachimus van Doorn, geboren te Vlierden op 15-09-1829 als zoon van Johannes van Doorne en Anna Maria Hendriks.

Ook in de periode 1879-1890 wonen Joachimus van Doorn en Johanna Maria van den Eijnden in het huis met huizingnummer C3:

08

Joachimus van Doorn is op 19-12-1882 te Asten overleden en rond 1889 is, waarschijnlijk voor de broers Hubertus en Laurens van Bussel, een nieuw huis iets verder westwaarts gebouwd. Johanna Maria van den Eijnden woont ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 met haar kinderen op huizingnummer C3:

09

Joanna Maria van den Eijnden is op 01-08-1911 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-09-1911 wordt de boerderij door de erven van Johannes van Bussel en Joachim van Doorn te koop aangeboden:

09a

Het huis wordt daarna gekocht en bewoond door haar zoon Laurens van Bussel, geboren te Asten op 22-04-1870. Hij is op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Francisca Verstappen, geboren te Asten op 05-01-1873 als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C2:

10

Francisca Verstappen is op 09-01-1918 te Asten overleden en Laurens van Bussel woont met zijn kinderen over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer B120, ook wel bekend staand als Hindert 5:

11

De krant de Zuid-Willemsvaart van 18-11-1922 meldt dat Laurens van Bussel zeer succesvol is met het fokken van legkippen:

Ook over de periode 1930-1938 woont Laurens van Bussel nog met zijn broer Hubertus en kinderen in het huis op de Hindert 5:

12

Onder een foto van het gezin van Laurens van Bussel gemaakt rond 1935 met van links naar rechts:
Laurens van Bussel (*22-04-1870, †13-11-1944), Catharina Francisca (*26-02-1907, †10-05-1998), Antoon Joseph (*27-03-1912, †28-01-2003), Hubertus Johannes (*20-01-1910, †04-06-1986) met voor hem zijn oom Hubertus (*10-11-1862, †16-07-1952), Maria Martha (*08-02-1902, †30-05-1959) Martha Catharina (*25-12-1903, †06-06-1985) en Johanna Maria (*01-01-1900, †28-03-1983).

13

Laurens van Bussel is op 13-11-1944 te Asten overleden en zijn zoon Hubertus Johannes (Bert) van Bussel, geboren te Asten op 20-01-1910, neemt het huis over. Hij is te Asten op 16-10-1936 getrouwd met Hendrika (Drieka) Berkvens, geboren te Asten op 30-11-1913 als dochter van Johannes Berkvens en Petronella Verberne. In het Peelbelang van 23-12-1944 de geboorte van zoon Laurens. 14

Hieronder een foto van het gezin van Bussel-Berkvens met onder van links naar rechts Johanna, vader Hubertus (Bert) van Bussel, Martinus (Martien) en moeder Hendrika (Drieka) van Bussel-Berkvens en boven van links naar rechts Hubertus (Hub), Petronella (Nellie), Franciscus (Frans), Laura en Laurentius (Lau):

14a

Hubertus Johannes (Bert) van Bussel is op 04-06-1986 te Geldrop overleden en Hendrika (Drieka) Berkvens is op 06-06-1993 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15

16

Zijn broer Antoon Joseph (Toon) van Bussel, geboren te Asten op 27-03-1912 is i 1947 getrouwd met Wilhelmina Catharina (Mina) Beijers, geboren te Deurne op 30-05-1917 als dochter van Gerardus Beijers en Theodora van Heugten. Hij neemt na zijn huwelijk het ouderlijk bedrijf over.
In het Helmondsch Dagblad van 15-05-1945 en het Peelbelang van 02-06-1945 biedt Antonius van Bussel koolplanten te koop aan:

17 18

Wilhelmina Catharina (Mina) Beijers is op 08-05-1996 te Geldrop overleden en Antoon Joseph (Toon) van Bussel is op 28-01-2003 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19

20

Hieronder een foto1 van het uit 1875 daterende huis enkele tientallen meters westwaarts van de plaats van het oorspronkelijke huis op de Hindert met als huidige adres Laarbroek 20:

21

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1717 Hendrick Cornelis Asten 09-08-1666 Hendrick Cornelis Asten 09-08-1666
Laarbroek huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Hendrik Melis ±1670 weduwe Hendrik Melis ±1670
1741 weduwe Hendrik Cornelis ±1670 weduwe Hendrik Cornelis ±1670
1746 erfgenamen Hendrik Cornelis Asten 05-11-1702 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1751 erfgenamen Hendrik Cornelis Asten 05-11-1702 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1756 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1761 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1766 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1771 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1776 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704 Peter Houbraken Stiphout 13-04-1704
1781 wed / kinderen Peter Houbraken Asten 10-10-1716 wed / kinderen Peter Houbraken Asten 10-10-1716
1798 wed / kinderen Peter Houbraken Asten 10-10-1716 wed / kinderen Peter Houbraken Asten 10-10-1716
1803 Jan Houbraken Asten 17-11-1746 Jan Houbraken Asten 17-11-1746
Kadasternummer G195
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G195 1832 Wilbert van Bussel Asten 21-09-1799
Hindert 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Jan Houbraken Asten 17-11-1746 Judoca A Baumans Asten 10-09-1755 13-09-1807
1807-1810 Judoca A Baumans Asten 10-09-1755 weduwe Houbraken 06-12-1810
1810-1825 Pieter Houbraken Asten 05-03-1785 met zussen naar Asten
1825-1857 Wilbert van Bussel Asten 21-09-1799 Helena van Oosterhout Asten 03-01-1794 26-04-1857
1857-1859 Wilbert van Bussel Asten 21-09-1799 Adriana van Stratum Heeze 14-11-1797
C3 1859-1869 Wilbert van Bussel Asten 21-09-1799 Adriana van Stratum Heeze 14-11-1797 naar Asten
C3 1869-1871 Johannes van Bussel Asten 08-05-1825 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834 15-12-1871
C3 1871-1879 Joachimus van Doorn Vlierden 15-09-1829 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834
C3 1879-1890 Joachimus van Doorn Vlierden 15-09-1829 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834 19-12-1882
C3 1890-1900 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834 weduwe vd Eijnden
C3 1900-1910 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834 weduwe vd Eijnden
C2 1910-1911 Johanna M vd Eijnden Asten 07-02-1834 weduwe vd Eijnden 01-08-1911
C2 1911-1920 Laurens van Bussel Asten 22-04-1870 Francisca Verstappen Asten 05-01-1873 09-01-1918
B120 1920-1930 Laurens van Bussel Asten 22-04-1870 met kiinderen
5 1930-1938 Laurens van Bussel Asten 22-04-1870 met kiinderen
Referenties
  1. ^Foto's van te koop staande huizen (funda.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 25 augustus 2023, 08:50:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen