logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G170

Op basis van onderstaande huwelijkse voorwaarden maken we op dat Bartholomeus Peeters een huis aan het Laarbroek bezit:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 87; 20-02-1708:
Bartolomeeus Peeters gehuwd geweest met Anneke Hendrick Jacobs aanstaande bruidegom ter eenre en Jenneken Jansen weduwe Aert Hendricx van Vlierden aanstaande bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden om alle questien ende verschillen die kunnen ontstaan tussen de kinderen van de bruidegom en het kind van de bruid te voorkomen. Indien de bruidegom komt te overlijden vóór de bruid zullen de voorkinderen ƒ 100,- ontvangen uit de gemeenen boedel. Indien de bruid komt te overlijden vóór de bruidegom dan zal deze ontvangen een zodanige portie in huis en landerijen van de bruid als de costuymen van Asten dicteren.

Bartholomeus Peeters is geboren rond 1655 als zoon van Petrus Meeuwissen Coolen en Petronella Coolen (zie Voormalig huis G359). Hij is op 18-09-1678 te Asten getrouwd met Anneke Hendrick Jacobs, geboren te Asten op 16-12-1651 als dochter van Henricus Jacobi en Maria Wilhelmi (zie Voormalig huis E110). Anneke Hendrick Jacobs is op 20-10-1702 te Asten overleden en Bartholomeus Peeters is op 26-02-1708 te Asten hertrouwd met Johanna Jansen, geboren rond 1650 en weduwe van Aert Hendricx van Vlierden:

Contraxerunt sponsalia Bartolomeus Peeters et Anna Hendrix; testes Theodorus Hendrix et Jacobus Peeters. Conjuncti sunt matrimonio Bartolomeus Peeters et Anna Hendrix; testes Theodorus Hendrix et Jacobus Peeters.

Ondertrouwcontract Bartolomeus Peeters en Anna Hendrix; getuigen Theodorus Hendrix en Jacobus Peeters. In huwelijkse echt gebonden Bartolomeus Peeters en Anna Hendrix; getuigen Theodorus Hendrix en Jacobus Peeters.

01

Het gezin van Bartholomeus Peeters met Anneke Hendrick Jacobs en met Johanna Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 17-01-1679 Asten 06-03-1707
Peter Jansen van Geldrop
2 Hendrina Asten 16-01-1684 Asten 20-05-1714
Paulus Jansen
Asten 14-10-1723 zoon Pieter zie
Ommelse Bos 11 en 13
3 Johannes Asten 08-11-1686 Asten 06-05-1714
Maria Albers
Asten 01-01-1743
4 Helena Asten 29-01-1690 Asten 05-01-1714
Leonardus Jansen
Asten 16-01-1765
5 Petrus Asten 18-11-1693 Kind Asten ±1693

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Tot rond pachtte Bartholomeus Peeters een hoeve op het Behelp in Heusden (zie Voormalig huis E452).

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 is Bartholomeus Peeters eigenaar en verpacht het huis aan zijn schoonzoon Leonardus Jansen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 26:
Meeus Peeters, Aert Henderick, aen Henderick Canters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 36 verso:
Meeus Peeters, gebruiker Lindert Jansse. In de bede ƒ 1-17-4.

Volgens de hoofdgeldlijsten van 1717 en 1718 woont Bartholomeus Peeters met zijn tweede vrouw in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Meuwis Peeters, Jenneke de vrouw.

Hoofdgeld XV111- 20; 07-03-1718:
Meuwis Peeters Roijmans, Jenneke de vrouw, Hend.

Bartholomeus Peeters heeft schulden en verlaat zijn huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 33 52; 22-12-1722:
Petrus Guns heeft, namens zijn vrouw, al sedert 1719 alle devoiren aangewent ter zake van twee obligaties ten laste van de achtergelaten goederen van Meeus Peter Roymans en Jenneke, zijn vrouw alsmede Aert Berckers en hun erfgenamen. Op 08-05-1719 zijn de obligaties executable verklaart. Bij gebrek aan gereede en roerende goederen is toen, op 11-01-1720, een accoord gemaakt dat de leeg liggende akkers zouden bezaaid worden met boekweit en het hooi op de groesvelden van Aart Berkers dit alles te oogsten en publiek te verkopen. Inmiddels zijn echter het huis en de landerijen van wijlen Aert Berckers, gelegen aan het Laarbroeck, door de erven verlaten en worden nu bewoond en gebruikt door Hendrick Alberts, zonder toestemming van deze suppliant en zonder enige huur, pachten en lasten te betalen. Hij verzoekt nu als evicteur de goederen te mogen verhuren en het huis te laten repareren naar behoren ad opus habentium pendente evictione. Kantlijn: Verhuring wordt toegestaan.

Johanna Jansen is op 10-10-1726 te Asten overleden en de goederen worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 65 verso; 14-06-1727:
Juffrouw Odilia van der Weerden, weduwe en boedelhoudster van Peter Guns, te Maarheeze, verklaart, dat zij, na vonnis de dato 09-05-1719 - te Asten, geobtineert ten laste van Wendelina, weduwe Aart Berkers cum suis en Meuwis Peeter Roymans twee schepenrentebrieven welke executabel zijn verklaard. Na pandstekinge op de hypotheken en onderpanden en naar vier kreppen op de gestekene panden op vier volgende gerechte dagen in judicio binnen Asten becomen, alsmede na drie achtervolgende zondagse publicaties te 's-Hertogenbosch en Asten gedaan, heeft laten verkopen:
Alle volgende huizen, hoven, aangelagen, driessen, groes en landerijen aan het Laarbroeck gelegen en behorende aan de voorschreven schuldenaren om daaruit te verhalen een schepenbrief van ƒ 200,- de dato 20-12-1661, Asten en een schepenbrief van ƒ 300,- de dato 20-11-1671, Asten.
Ten laste van Roymans wordt verkocht een vervallen huis en hof ½ lopense, ene zijde een weg gaande van 't gemeene broek naar den Berg; land aan de Molen 2 lopense; land 12 lopense; hooiveld agter de schuur van 't huis 3 lopense; dries 4 lopense; hooiveld 3 lopense. Belast met ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten. Koper is Bernard Guns, haar zoon. Koopsom ƒ 80,-. Lasten ƒ 54,06.

Bartholomeus Peeters is op 01-11-1733 te Asten overleden en zijn nagelaten goederen worden verhuurd:

Asten Rechterlijk Archief 142; 20-05-1735
Hendrik Marten en Peeter Driessen, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735, verhuren een deel van de achtergelaten goederen van Aart Berckers, Meeus Peeter Roymans en Hendrik Canters laatst bewoond geweest bij Meeus Roymans en welke, op 25-02-1732, te beurde zijn geweest en niet hebben mogen gelden.
Het hooi- groes en weigewas van de goederen, nagelaten door Meeus Roymans gelegen aant Laarbroeck. Huurder: Tomas van der Weerden. Huursom ƒ 5-10-8.
Het hooi- groes en weigewas van de nagelaten goederen van Aart Berckers genaamd den Kraakert. Huurder Joost Hoefnagels. Huursom ƒ 1-2-4.
De voorste groes- en weigewas van de goederen wijlen Aart Berckers gelegen bij Jan Roymans en bij de gewezen goederen van Meeus Roymans. Huurder: Piet Loomans.
Land op Ostappen met de wegh tot aan de heggen. Huurder: Gerit van Riet.
Huis, hof en aangelag met twee weivelden en nog een stukje groes. In gebruik bij Peter Pollen. Huurder: Lambert Lambert Verheyden. Huursom ƒ 9-4-0 per jaar.
De Daghmaet met het hoyvelt aan de Aa. Huurder Lambert Lamberts Verheyden. Huursom ƒ 9-4-0

Uiteindelijk worden de goederen van Bartholomeus Peeters verkocht aan Peter Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 112; 08-06-1737:
De regeerders van Asten verkopen de geabandonneerde goederen van Meus Peters. Deze hebben bij executie niet mogen gelden en zijn aan de gemeente gebleven. Zij verkopen aan Peter Hendriks een huisplaats en aangelag 6 lopense, ene zijde Aart Blok, andere zijde Francis Kanters.

Peter Hendriks Verhindert is geboren te Asten op 27-01-1706 als zoon van Henricus Peters en Mechtildis Jansen. Hij is op 08-11-1733 te Asten getrouwd met Johanna Hendricks Weynen, geboren te Someren op 15-07-1716 als dochter van Henricus Gerardus Wynen en Anna Antonius Damen. Johanna Hendricks Weynen is op 24-10-1747 te Asten overleden en Peter Hendriks Verhindert is op 05-05-1748 te Asten hertrouwd met Aldegonda Peter Vrients, geboren te Asten op 18-05-1715 als dochter van Petrus Jansen Vrients en Cornelia Willems Jansen de Metser (zie Voormalig huis G868).

Juncti sunt matrimonio Petrus Hendricks et Joanna Hendricks; testes Jois van de Loverbos et Helena Peter Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Hendricks en Joanna Hendricks; getuigen Jois van de Loverbos en Helena Peter Baltis.

02

De gezinnen van Peter Hendriks Verhindert met Johanna Hendricks Weynen en met Aldegonda Peter Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 09-09-1734
2 Judocus Asten 19-09-1736
3 Antonius Asten 10-09-1739 Nederweert 30-04-1764
Anna Maria Colis
4 Petronella Asten 15-01-1743 Asten 28-01-1779
Johannes Lensen
5 Leonardus Asten 27-12-1746
6 Johannes* Asten 03-04-1749 Kind
7 Cornelia* Asten 02-05-1750 Asten 25-02-1781
Christoffel Miltner
Asten 08-03-1825 zie Voormalig huis G493
8 Petrus* Asten 07-03-1752 Kind Asten 16-09-1768
9 Johanna* Asten 15-09-1754 Schiedam ±1785
Lambertus van Schijndel
Schiedam 22-01-1818
10 Catharina* Asten 01-02-1757 Asten 31-01-1796
Johannes Goort Geeven
Asten 12-07-1840
11 Arnoldus* Asten 14-01-1760 Asten 20-10-1782
Petronella Peter Coolen
Asten 03-11-1811

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1741-1766 is Peter Hendriks Verhindert eigenaar en bewoner van het nieuw opgebouwde huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 83:
Peter Hendriks transport 08-06-1737.
Huijsplaats met aangelagh 6 lopense. In de bede ƒ 1-17-4.

Jaar Eigenaar nummer 9a Laarbroek Bewoners nummer 9a Laarbroek
1741 Peter Hendriks Peter Hendriks
1746 Peter Hendriks Peter Hendriks
1751 Peter Hendriks Peter Hendriks
1756 Peter Hendriks Peter Hendriks
1761 Peter Hendriks Peter Hendriks
1766 Peter Hendriks Peter Hendriks

Voor zijn tweede huwelijk moet Peter Hendriks een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 206; 02-05-1748:
Staat en inventaris van Peter Hendriks getrouwd geweest met Jenneke Hendriks ten behoeve van Hendrik, Joost, Antoni, Peternel en Leendert, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Alegonda Vrients.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Laarbroek 7 lopense, ene zijde weduwe Francis Canters, andere zijde Goort Frans Roymans; land den Moolenacker 7 copse; land aan de Hofstadacker 10 lopense.
Roerende goederen: een kist, een schaap, een stoel, twee banken, een bed, een pan en vuurijzer, vier tinnen lepels, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, een schop en een riek.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 207 verso; 02-05-1748:
Peter Hendriks geassisteert met Jan Teunis Jelis, als naaste vriend van zijn overleden vrouw wil hertrouwen met Alegonda Peters van de Mortel alias Vrients geassisteert met Peter van de Mortel, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen de goederen in die zij beiden bezitten en nog verkrijgen. Nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Bij vooroverlijden van een der ouders blijft de langstlevende in het bezit der togte.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 70 folio 20 verso:
Peter Hendriks bij koop van de gemeente voor de lasten mits nog enkele jaaren vrij van lasten 1737. Aert Henricx uyt huijs, hoffstadt ende erffven onder Asten, aent Laerbroeck gelegen, groot ontrent drie lopenen, ene zijde Aert Berckers, andere zijde de gemeente, ene einde Aert Henricx voornoemt, andere einde het gemeene broeck. VI d.
Die selve uyt de selve panden. I pul.
1709 tot en met 1719 uyt consideratie voorschreven de chynsen gratis bygeschreeven tot 1736 incluijs ontfangen 1737 tot en met 1760, 1764.

Peter Hendriks en zijn kinderen verkopen het huis aan Peter Aart Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 91 verso; 28-03-1770:
Peter Hendriks, aan het Laarbroek, Antoni Peters, te Nederweert mede namens Joost Peters, te Nederweert, Peternel Peters, in Holland kinderen van de eerste comparant. Zij verkopen aan Peter Aart Wilbers, op Heusden een huis, schuur, stal, hof en aangelag met den dries daaraan aan het Laarbroek 6 lopense, ene zijde Hendrik Berkers, andere zijde Goort Roymans, ene einde het Broek, andere einde de volgende akker; land aan de Hoffstad 10 lopense; land gekomen van Hendrik Berkers bij transport de dato 07-08-1762, 3 lopense. Het huis is de verkopers aangekomen bij transport de dato 08-06-1737. Koopsom ƒ 400,-.

Zij verhuizen naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G845); Aldegonda Peter Vrients is op 28-09-1785 te Asten overleden en Peter Hendriks Verhindert is te Asten op 24-06-1793 overleden.

Peter Aart Wilbers is geboren te Asten op 03-12-1727 als zoon van Arnoldus Wilbers en Petronella Teunis (zie Keizersdijk 8). Hij is op 15-11-1750 te Asten getrouwd met Johanna Janse van Hoof, geboren op 07-01-1723 te Asten als dochter van Johannes Bernaerts van Hoof en Maria Hendricks van Heugten (zie Voormalig huis E452):

03

Het gezin van Peter Aart Wilbers en Johanna Janse van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 20-02-1752 Asten 23-01-1791
Martinus Francis van Hoek
Asten 10-08-1800
2 Arnoldus Asten 20-11-1753 Asten 20-02-1791
Henrica Hendrik Roymans
Asten 05-06-1815
3 Maria Asten 27-04-1756 Kind Asten 07-07-1756

Zij woonden eerder als huurder in Heusden (zie Voormalig huis E294). Johanna Janse van Hoof is op 31-10-1758 te Asten overleden en Peter Aart Wilbers is op 30-09-1759 te Vlierden hertrouwd met Catharina Francis Willems, geboren te Vlierden op 10-04-1720 als dochter van Franciscus Willems en Catharina Henrici van Geldrop. 

Voor dit tweede huwelijk van Peter Aart Wilbers worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 113; 11-09-1759:
Peter Aart Koppens, weduwnaar Jenneke van Hooff, geassisteerd met Peter Hendrik Goossens, te Someren getrouwd met Peternel van Hooff en dus oom van de kinderen  van Peter Aart Koppens en zijn voornoeemde vrouw alsmede: Wilbert Aart Koppens, ook oom van de kinderen met name Jenne Maria en Arnoldus en Catalijn, dochter Francis van de Weyer, meerderjarige dochter te Vlierden geassisteerd met haar vader, Francis van de Weyer, en Antoni Verhees, te Lierop, haar geassumeerde momboiren. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen. De goederen die de bruidegom met zijn overleden vrouw heeft bezeten en die  hij met zijn bruid mocht verkrijgen gaan na hun overlijden naar de voorkinderen en kind(eren) uit dit huwelijk alsof het kinderen van een bedde waren. Zonder onderscheid vanwaar de goederen gekomen zijn. Indien de bruidegom mocht komen te overlijden voor de bruid, zonder dat er kind(eren) uit dit huwelijk worden nagelaten dan zullen de goederen, zonder onderscheid vanwaar die gekomen zijn genoten worden bij de voorkinderen voor 2⁄3e deel en bij de bruid voor 1⁄3e deel. Indien de bruidegom de langstlevende mocht zijn dan mogen de vrienden van de bruid genieten het voorschreven 1⁄3e deel. 

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren. In de bewoningslijst van het huis over de periode 1771-1781 wonen zij in het huis aan het Laarbroek:

Jaar Eigenaar nummer 9a Laarbroek Bewoners nummer 9a Laarbroek
1771 Peter Aart Wilbers Peter Aart Wilbers
1776 Peter Aart Wilbers Peter Aart Wilbers
1781 Peter Aart Wilbers Peter Aart Wilbers

In 1778 stellen Peter Aart Wilbers en Catharina Francis Willems hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 171 verso; 20-02-1778:
Peter Aart Koppens getrouwd met Catalijn van de Weyer, aan het Laarbroek. Zij testeren. Het testament de dato 11-09-1759 vervalt. De langstlevende blijft het togtregt van al hetgeen zij bezitten behouden. Het erfrecht komt aan de twee voorkinderen van de testateur te weten Jenne Maria en Arnoldus.

Peter Aart Wilbers is op 23-05-1787 te Asten overleden en zijn kinderen verdelen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 33 verso; 29-01-1791:
Catharina Francis Willems weduwe Peter Aart Wilbers verklaart af te zien van het togtregt zoals dit aan haar, comparante, ingevolge het testament met wijlen haar man de dato 20-02-1778 competeert. Alle vaste goederen, haafelijk en erfhaafelijk, niets uitgezonderd, laat zij over aan haar twee voorkinderen met name Jennemaria en Arnoldus.
Arnoldus Peter Aart Wilbers en Martinus van Hoek man van Jennemie Peter Aart Wilbers. Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen. 1e lot gaat naar Arnoldus een huis, hof en aangelag aan het Laarbroek 6 lopense, ene zijde weduwe Antony Claassen van der Heyden, andere zijde Antony Verlijsdonk. 2e lot krijgt Martinus van Hoek ƒ 1450,-, een kast, een ketel.

Zoon Arnoldus Peter Aarts is geboren te Asten op 20-11-1753 en op 20-02-1791 te Asten getrouwd met Henrica Hendrik Roymans, geboren te Asten op 07-04-1770 als dochter van Henricus Vreyns Roymans en Johanna Peter Kuppens (zie Voormalig huis C558) en zus van Willem Hendrik Rooijmans (zie Voormalig huis G154):

04

Het gezin van Arnoldus Peter Aarts en Henrica Hendrik Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 02-08-1794 Ongehuwd Asten 06-08-1848
2 Joannes Asten 29-08-1796 Asten 15-02-1833
Anna Maria Engelen
Asten 15-04-1853
3 Johanna Maria Asten 16-01-1798 Asten 10-07-1840
Arnoldus Mennen
Asten 14-08-1853 zie Hindert 4
4 Catharina Asten 04-01-1800
5 Johannes Asten 19-09-1802 Kind Asten 22-02-1805
6 Henrica Asten 10-04-1804 Asten 29-04-1840
Gerardus Martens
Asten 15-12-1875 zie ook Voormalig huis G853
7 Johannes Asten 06-02-1810 Ongehuwd Asten 25-07-1844

Het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 laten zien dat Arnoldus Peter Aarts de eigenaar en bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 9a Laarbroek Bewoners nummer 9a Laarbroek
1798 Arnoldus Peeter Aarts Arnoldus Peeter Aarts
1803 Arnoldus Peeter Aarts Arnoldus Peeter Aarts

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 76:
Arnoldus Peter Aart Wilbers bij deeling 29-01-1791.
Arnoldus en Jennemaria Aart Wilbers, Catharina Francis Willems weduwe Peter Aart Wilbers ½ ter togte en de 2 kinderen Peter Aart Wilbers ten erfregte, bij versterf 1787.
Nummer 9a een huijs en aangelag.

In het huis van Arnoldus Peter Aarts bevalt Johanna Maria Hendrik Roymans, een halfzus van zijn vrouw Henrica Hendrik Roymans, van een buitenechtelijke dochter van Jan Jansen Verberne (zie Voormalig huis G521):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-05-1805:
Bij de aanzegging om voor het gerecht te verschijnen was Jan Janse Verberne absent en is dit doorgegeven aan zijn dochter Willemina.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-06-1805:
Extractum ex registra baptizatorum Romano Catholica Communitatis de Asten in quo habitur ut signitur. Anno millisimo octingentesima quintodie nona mensis Maji. Baptizata est Joanna filia illegitima Joanna Maria Henrici Roymans et ut mater in partu obstitrici declaravit Joannis Joannis Verberne; susceptores Arnoldus Petri Aerts et Maria Petri Peters. Concordat cum suo originali quod attestor Gaspar van Maasackers sacell. Ex speciale commissione eed. Dominus W. van Asten pastoris.
Extract uit het Rooms-katholieke doopregister van de Astense gemeenschap waarin staan ingeschreven. In het jaar 1805 in de maand mei is gedoopt Johanna Maria buitenechtelijke dochter van Joanna Maria Henrici Roymans en zoals de moeder in het kraambed verklaarde Joannis Joannis Verberne; getuigen Arnoldus Petri Aerts en Maria Petri Peters. Getuige Gaspar van Maasackers is akkoord met het origineel uit de kapel. Met speciale commissie eed van pastoor Heer W. van Asten.

05

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-06-1805.
Margareta Robers, vroedvrouw, is op 8 mei laatstleden, geroepen ten huize van Arnoldus Peter Aarts, aan het Laarbroek, waar zich bevond Johanna Maria, dochter wijlen Hendrik Roymans, welke in het afgelopen jaar als dienstmeid gewoond heeft bij Jan Janse Verberne, zijnde nu in barensnoot. Zij heeft Johanna Maria Roymans verlost na alvoors haar afgevraagt te hebben wie vader van dat onechte kind was. Zij heeft tot antwoord gekregen dat Jan Janse Verbernen de vader was en dat zij nooyt met een ander te doen hadde gehad.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-08-1805:
Jennemaria Hendrik Roymans heeft enige tijd een zeer gemeenzame ommegang gehouden met Johannes Verberne. Hieruit is op 9 mei 1805 een dochter geboren. Johannes Verberne was van de bevalling op de hoogte. Hij ontloopt echter zijn verplichting om voor de kraamkosten en de alimentatie zorg te dragen. Dit op een onwaarachtige wijze door voor te wenden geen vader van het kind te zijn. Gelieve daarom Jan Verberne te dagen en hem op te leggen en te betalen aan Jennemaria Hendrik Roymans de som van ƒ 100,- ter betaling van de kraamkosten en alsnog voor alimentatie en onderhoud van het kind een som van ƒ 100 per jaar dit totdat het kind de leeftijd van 13 jaar; bereikt heeft. Gerardus van Dremmen, procureur.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 160; 21-08-1805:
Johanna Maria Hendrik Roymans, meerderjarige jonge dochter, heeft, op 1 augustus 1805, doen exploiteren een insinuatie aan Johannis Verberne in cas van defloratie tendeerende tot betaaling der kraamkosten à ƒ 100,-. En voor de alimentatie en onderhoud van haar kind ƒ 100,- per jaar gedurende de tijd van 13 jaar. Dat daarop is gevolgd een contra insinuatie van Johannis Verberne op 08-08-1805 dit in cas de comparante onder eede verklare met niemand immer eenige vleesselijke conversatie gehouden te hebben als alleen met gemelde Johannis Verberne hij alsdan aanneemt de kraamkosten, ter taxatie van schepenen van Asten, te betaalen en na sig te neemen het kind waarvan de comparante verlost is. Dat de comparante dientengevolge gerechtelijk haade gedaan citeeren voornoemde Johannis Verbernen om te compareeren in collegio van scheepenen van Asten jeegens heden, de 21 augustus 1805, des morgens om tien uur, in de ordinaire raadkamer, ten eynde den eed aan de comparante door den selven gedefereert dat zij met niemand immer eenige vleesselijke conversatie gehouden heeft, als alleen met gemelde Johannis Verberne daadwerkelijk te zien persisteren en uit te zweeren. Comparante heeft de eed afgelegd. Johannis Verberne is behoorlijk geciteert doch niet verschenen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-09-1805:
Theodoris Jois Sengers, schout, aanlegger contra Johannis Verberne, gedaagde. Aanlegster heeft, op 21 augustus laatstleden, onder eede verklaart: "Dat zij met niemand immer eenige vleesselijke conversatie als alleen met den resinsinuant Johannes Verbernen gehouden heeft". Zij suppliante wiens eer en fatsoen voor altoos is benomen. Wiens bestaan als ouderloos zijnde door de fatale omstandigheden hart en moeyelijk zal zijn.

Asten Rechterlijk Archief 33-52 ongedateerd:
Theodoris Jois Sengers, schout, aanlegger contra Jan Janse Verberne, gedaagde.
Dat gedaagde met zijn gewezen dienstmeid, Johanna Maria Hendrik Roymans, meestal genaamd Maria Hendrik Roymans, ontucht heeft gepleegd en haar bezwangerd. Op 9 mei 1805, is zij van een onecht kind verlost. Waarvan zij, in barensnood zijnde, de gedaagde als vader heeft genoemd. Ingevolge het Echtreglement van 20-10-1796 is gedaagde geinsurreert de boete van ƒ 100,-. En ook gedaagd om deze te betalen. Tenzij hij zich onder eede kan zuiveren. Omdat hij, in het een zowel als het ander nalatig is gebleven wordt hij in rechten opgeroepen.
Asten Rechterlijk Archief 131 folio 167 verso; 23-10-1805:
Johannis Verberne en Jennemaria Hendrik Roymans, jonge dochter geassisteerd met Gerardus van Dremmen, procureur, te Someren.
Zij maken een contract: De tweede comparante neemt het kind, waarvan zij, op 9 mei 1805, verlost is tot zich zodanig dat de eerste comparant daarvan nimmer of nooyt eenige last, hoe ook genaamt, meer sal hebben. Ter voldoening van de kraamkosten en alimentatie en alle verdere pretenties zal de eerste comparant ƒ 550,- betalen. Waarvan ƒ 150,- direct en ƒ 400,- à 4% welke vier jaar zullen blijven vast staan. De kosten van ieder der contractanten zullen zijn en blijven hun kosten. De secretariele kosten zullen half / half gedragen worden.
Asten Rechterlijk Archief 106 folio 73; 23-10-1805:
Johannes Verberne is schuldig aan Jennemaria Hendrik Roymans ƒ 400,- à 4%. Afgelost 05-08-1809.

Dat een buitenechtelijk kind destijds een flinke invloed had, blijkt uit het feit dat Johanna Maria Roymans niet meer is getrouwd en op 45-jarige leeftijd is overleden. Haar dochter is wel getrouwd maar is op 31-jarige leeftijd overleden:

Moeder Johanna Maria Roymans, geboren te Asten op 25-11-1784 als dochter uit het tweede huwelijk van Henricus Laurens Roymans met Maria Peters en halfzus van Henrica Hendrik Roymans, dochter uit het eerste huwelijk van Henricus Vreyns Roymans met Johanna Peter Kuppens. Zij is ongehuwd op 30-12-1829 te Asten overleden.

Dochter Johanna Maria Roymans is op 19-02-1831 te Asten getrouwd met Joannes Maas, geboren te Someren op 13-07-1783 als zoon van Joost Maas en Anna Lamers. Zij hadden samen twee dochters, Margo Maas, geboren te Asten op 10-04-1832 en overleden te Asten op 18-04-1871 en Hendrica Maas, geboren te Asten op 03-06-1835 en overleden te Asten op 03-01-1839. Johanna Maria Roymans is op 09-04-1837 te Asten overleden.

Arnoldus Peter Aarts is op 05-06-1815 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de weduwe van Arnoldus Peter Aarts:

Kadaster 1811-1832; G170:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 20 el, Sleegensche eindje, klasse 8.
Eigenaar: weduwe Arnoldus Peter Aarts.
Opmerking: wordt in 1737 huisplaats daarna weer opgebouwd.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met in de cirkel het betreffende huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

07

Henrica Hendrik Roymans is op 15-03-1844 te Asten overleden en dochter Hendrina Aarts, geboren te Asten op 10-04-1804 neemt het huis over. Zij is weduwe van Gerardus Martens, geboren te Asten op 02-05-1802 als zoon van Francis Joannis Martens en Henrica Joannis de Groot met wie zij op 29-04-1840 te Asten getrouwd was. Gerardus Martens is te Asten op 08-09-1858 overleden waarschijnlijk (hieronder wordt W. M. genoemd in plaats van G. M.) als gevolg van een trap van zijn paard, zoals bericht in de Noord-Brabanter van 14-09-1858:

GerardusMartensDNB14091858.jpg

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Hendrina Aarts met haar kinderen op huizingnummer C5:

08

Hendrina Aarts is op 15-12-1875 te Asten overleden en haar zoon Francis Martens, geboren te Asten op 13-09-1841, neemt het huis over. Hij is op 25-01-1869 te Asten getrouwd met Johanna Maria Hazen, geboren op 24-11-1838 te Asten als dochter van Francis Hazen en Geertruida Kolen (zie Voormalig huis E155). Francis Martens is op 06-04-1878 te Asten door verdrinking als gevolg van epilepsie overleden, zoals hieronder gemeld in het Venloosch weekblad van 13-04-1878. Rechts zijn overlijdensakte.

Johanna Maria Hazen is op 23-04-1884 te Asten hertrouwd met Antonie Seijkens, geboren te Deurne op 31-10-1845 als zoon van Joseph Seijkens en Petronella van de Mortel. In de periode 1879-1890 wonen zij op huizingnummer C5:

09

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar D108 (zie Voormalig huis E155) en in het huis komt wonen Hendrikus van Bussel, geboren op 27-10-1843 te Asten als zoon van Johannes van Bussel en Elisabeth Haasen (zie Voormalig huis G1372). Het huizingnummer over de periode 1890-1900 is nog steeds C5:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-11-1884 verkopen Johannes en Hendrikus van Bussel hun goederen.

Hendrikus van Bussel is op 19-05-1892 te Asten overleden en het huis is enige tijd onbewoond totdat in 1896 Jan Mathijs Koolen, geboren op 19-04-1839 te Asten als zoon van Petrus Kolen en Joanna Maria Segers, in het huis komt wonen. Hij is op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Antonetta Kanters, geboren op 03-05-1838 te Asten als dochter van Joost Kanters en Anna Maria Driessen (zie Busselseweg 5). Zij verhuizen in 1898 naar C8 (zie Laarbroek 10).

Opnieuw is het huis enige tijd onbewoond en vanaf 1903 wordt het huis bewoond door Johanna Maria Loomans, geboren te Asten op 06-04-1864 als dochter van Laurens Loomans en Wilhelmina van Helmond (zie Voormalig huis G636). Zij is weduwe van Theodorus Berkers, geboren te Asten op 04-07-1861 als zoon van Embertus Berkers en Catharina Verheijen (zie Laarbroek 4), met wie zij te Asten op 30-01-1891 tot zijn overlijden te Asten op 26-03-1900 getrouwd was. Het huizingnummer over de periode 1900-1910 is nog steeds C5:

11

12

Johanna Maria Loomans is op 21-10-1904 te Asten hertrouwd met Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 08-04-1871 als zoon van IJbertus van Heugten en Arnoldina Aarts (zie Laarbroek 12). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C4 en B118, het laatste ook bekend staand als Laarbroek 1:

13

Ook in de periode 1930-1938 wonen Hendrikus van Heugten en Johanna Maria Loomans in het huis aan het Laarbroek 1:

14

Hendrikus van Heugten is op 29-04-1940 te Asten overleden en Johanna Maria Loomans verhuist naar Voordeldonk 19 en is te Asten op 26-01-1948 overleden.

Hun dochter Arnoldina Theodora (Dina) van Heugten, geboren te Asten op 22-01-1906, woont daarna in het huis. Zij is op 29-01-1932 te Asten getrouwd met Leonardus (Naris) Heijligers, geboren te Asten op 16-02-1908 als zoon van Joannes Heijligers en Elisabeth Loomans (zie Hindert 2). In de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis aan het Laarbroek 1:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-07-1936 en 11-02-1939 staan de geboortes van dochters Johanna Maria en Catharina:

16 17

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef bij Leonardus (Naris) Heijligers de Nederlandse soldaat Cornelis (Kees) van der Mast en we lezen over hem1

Cornelis van der Mast is geboren te dirksland op 07-04-1922 als zoon van Hendrik van der Mast en Kaatje van der Veer. Hij was ondergedoken bij de familie Narus Heijligers in de buurtschap Laarbroek. Die hield Kees, zoals zijn roepnaam luidde, overigens stevig in de gaten, omdat hij nogal roekeloos was. Van der Mast had altijd een van de Duitsers afgepakte handgranaat bij zich en onder zijn bed lag een schop. Hij was vast van plan om zich op de Duitsers te wreken, want die hadden hem een keer een mes op de keel gezet. De gastfamilie was ook niet echt ingenomen met zijn gewoonte om 's zondags naar het café te gaan. Op 22 september 1944 vroegen twee Duitsers hem de weg naar het Laarbroek, waar ze boerderijen in brand zouden moeten steken. Na thuiskomst vertelde hij dat hij hen zijn granaat achterna had gegooid en dat beide mannen waren gedood. Hij vertrok direct bij de familie Heijligers. Twee dagen hierna, het was zondag, zou hij vanuit Someren met een ander naar Heusden gaan, maar hij was niet op het afgesproken tijdstip komen opdagen. Later die dag trok hij, getooid met een oranje band, op een met oranje bloemen versierde fiets richting Heusden. Duitsers hielden hem op de Voorste Heusden aan en schoten hem kort erna dood. Zijn stoffelijk overschot bleef, overdekt met een oude matras, drie dagen in een sloot liggen. Eerst werd Van der Mast begraven op het kerkhof in Heusden. Naderhand volgde overbrenging naar de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Kruiskensweg in Asten.

Linksonder een foto gemaakt tijdens de koperen bruiloft van Leonardus (Naris) Heijligers en Arnoldina Theodora (Dina) van Heugten in juli 1944. Cornelis (Kees) van der Mast staat vierde van links op de achterste rij met een sigaret in zijn mond. Cornelis (Kees) van der Mast is op 24-09-1944 te Asten overleden en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Arnoldina Theodora (Dina) van Heugten is op 20-07-1994 te Asten overleden en Leonardus (Naris) Heijligers is op 14-12-2005 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Bij Heemkundekring de Vonder vinden we onderstaande informatie over Laarboek 9, dit was voor 1961 het adres Laarbroek 1:

Laarbroek 9: Tot 28-10-1960 Laarbroek 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1900, woning, 2002 restauratie.
Interview: Oude boerderij van Narus Heijligers en Dina van Huchten. Nu van Jan Heijligers. Wordt waarschijnlijk weer tot woning(en) verbouwd.
Gebruikshistorie: Boerderij van circa 1900 tot 1973, eigenaren / bewoners Heijligers.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1900 tot circa 1973.

Het huis is inmiddels afgebroken en er resteert aleen nog een schuur, waarvan hieronder een streetview:

20

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1708 Bartholomeus Peeters ±1645 Bartholomeus Peeters ±1645
1722 in evictie genomen huis wordt verhuurd
Laarbroek huis 9a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1737 huis wordt opnieuw opgebouwd
1741 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1746 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1751 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1756 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1761 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1766 Peter Hendriks Asten 27-01-1706 Peter Hendriks Asten 27-01-1706
1771 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727
1776 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727
1781 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727
1798 Arnoldus Peter Aarts Asten 20-11-1753 Arnoldus Peter Aarts Asten 20-11-1753
1803 Arnoldus Peter Aarts Asten 20-11-1753 Arnoldus Peter Aarts Asten 20-11-1753
Kadasternummer G170
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G170 1832 Henrica Hendrik Roijmans Asten 07-04-1770 weduwe Aarts
Laarbroek 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1815 Arnoldus Peter Aarts Asten 20-11-1753 Henrica Hendrik Roijmans Asten 07-04-1770 05-06-1815
1815-1844 Henrica Hendrik Roijmans Asten 07-04-1770 weduwe Aarts 15-03-1844
1844-1859 Hendrina Aarts Asten 10-04-1804 weduwe Martens
C5 1859-1869 Hendrina Aarts Asten 10-04-1804 weduwe Martens
C5 1869-1875 Hendrina Aarts Asten 10-04-1804 weduwe Martens 15-12-1875
C5 1875-1879 Francis Martens Asten 13-09-1841 Johanna Maria Haazen Asten 24-11-1838 06-04-1878
C5 1879-1890 Antonie Seijkens Deurne 31-10-1845 Johanna Maria Haazen Asten 24-11-1838 naar Heusden
C5 1890-1892 Hendrikus van Bussel Asten 27-10-1843 19-05-1892
C5 1896-1898 Jan Mathijs Koolen Asten 19-04-1839 Antonetta Kanters Asten 03-05-1838 naar C9
C5 1903-1904 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864 weduwe Berkers
C5 1904-1910 Hendrikus van Heugten Asten 08-04-1871 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864
C4 1910-1920 Hendrikus van Heugten Asten 08-04-1871 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864
B118 1920-1930 Hendrikus van Heugten Asten 08-04-1871 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864
1 1930-1938 Hendrikus van Heugten Asten 08-04-1871 Johanna Maria Loomans Asten 06-04-1864

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2024, 13:31:47

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen