logo

De Vonder Homepagina


Laarbroek 4

Antonis Dielis Ceelen koopt een huis aan het Laarbroek en verkoopt het door aan Aert Jan Aerts de Zeeger:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 48; 09-12-1680:
Jan Aerts de Zeeger man van Jenneke Huybert Dircx, Aert Dircx en Antonis Dircx. Allen kinderen en erven van Dirck Hendrick Huyberts. Zij verkopen aan Antonis Dielis Ceelen een huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes aent Laerbroeck 11 lopense, ene zijde Jan Hansen van Osch, andere zijde weduwe Jacob Thomas, andere einde de Molenwech. Belast met ƒ 100,- aan Jenneken weduwe van Jan Andriessen van Ruth; 14 stuiver jaarlijks aan de Kerk; 3 gulden 15 stuiver jaarlijks aan rentmeester Donder. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 93 verso; 08-11-1681:
Antonis Dielis verkoopt aan Aert Jan Aerts de Zeeger een huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes het Laerbroeck 11 lopense. Zoals verkoper het gekocht heeft, op 09-12-1680, van de kinderen en erven Dirck Hendrick Huyberts, ene zijde Jan Hansen van Os, andere zijde Peeter Ceelen, ene einde het Broeck, andere einde de Molenwegh. Belast met ƒ 100,- aan Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth; 14 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 3 gulden 15 stuiver per jaar aan rentmeester Hornius; 5 stuiver per jaar aan rentmeester Hornius; 7 stuiver 2 ort per jaar aan rentmeester Hornius; ƒ 50,- aan Frans Willems Blockmakers. Koopsom ƒ 315,-.

De verpondingen van 1709 melden Aert Jan Aerts als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 27:
Aert Jan Aerts.

Aert Jansen de Zeeger is geboren te Asten 29-08-1649 als zoon van Johannes Aerts en Johanna Huijbert Dircx. Hij is op 27-08-1679 te Asten getrouwd met Gertrudis Frans Berckers, geboren te Asten op 16-08-1648 als dochter van Franciscus Wilhelmi en Johanna Arnolda (zie Oliemolen 1):

Conjuncti sunt matrimonio Arnoldus Jansen et Gertrudis Fransen; testes Joannes Aerts et Franciscus Willems.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Jansen en Gertrudis Fransen; getuigen Joannes Aerts en Franciscus Willems.

01

Het gezin van Aert Jansen de Zeeger en Gertrudis Frans Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 07-06-1680 Kind Asten ±1680
2 Francisca Asten 15-07-1682
3 Anna Asten 15-01-1685 Asten 23-02-1716
Theodorus Philips Timmermans
Asten 26-09-1759
4 Maria Asten 02-01-1687 Kind Asten ±1687
5 Henricus Asten 23-12-1688 Asten 04-11-1725
Maria Wilbers
Asten 08-08-1746 zie Voormalig huis B524
en ook Voormalig huis B98
6 Henrica Asten 01-04-1691 Kind Asten ±1691
7 Petrus Asten 08-06-1694 Eindhoven 20-02-1729
Elisabeth Verbraeken
>1740
8 Arnoldus Asten 22-10-1695 Asten 03-03-1726
Maria Willems
Asten 02-08-1745
9 Franciscus Asten 30-10-1696 Asten 21-11-1734
Wilhelma Petri Coolen
Asten 05-04-1761 zie Voormalig huis C486
en ook Voormalig huis B97

Gertrudis Frans Berckers is op 15-11-1701 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1713 wordt al vooruitgelopen op het overlijden van Aert Jan Aerts:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 37 verso:
Aert Jan Aerts. Van weduwe Flips Timmermans.

In de hoofdgeldlijst van 1717 en 1718 is Aert Jansen de Zeger hoofdbewoner en woont zijn dochter Anna met haar man Dirck en hun kinderen in:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Aart de Seger, Dirck de schoonsoon, Anna de vrouw, Francis, Flips de neef.

Hoofdgeld XVIII-20; 07-03-1718:
Aart de Seger, Dirck de schoonsoon, Anna de vrouw, Francis, Flip en Gonde.

Aert Jansen de Zeeger is op 11-03-1720 te Asten aan het Laarbroek overleden en bij de hoofdgeldlijst van 1721 staat schoonzoon Dirck Flipse als hoofd van het huis:

Hoofdgeld XVIII 30-08-1721:
Dirck Flipse, Anneke de vrouw, Flips, Jan, Gonde en Nol, Jenneke de meijt.

Dochter Anna Aert de Zeger is geboren te Asten op 15-01-1685 en op 23-02-1716 te Asten getrouwd met Theodorus (Dirck) Philips Timmermans, geboren te Asten op 19-01-1693 als zoon van Philippus Dircx en Catharina Peeters (zie ook Voormalig huis E452):

Juncti sunt matrimonio Theodorus Flips Timmermans et Anna Aert de Zeeger; testes ijdem suprascript.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Flips Timmermans en Anna Aert de Zeeger; getuigen dezelfden als boven beschreven.

02

Het gezin van Anna Aert de Zeger en Theodorus Philips Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 27-02-1716 Vlierden 05-05-1754
Wilhelma Gerrit Adriaens
Vlierden 20-07-1782
2 Aldegonda Asten 20-04-1717 Asten 23-05-1762
Johannes Verasdonck
Asten 14-04-1776
3 Joannes Asten 26-05-1718 Vlierden 18-02-1753
Christina Thomas van den Heuvel
Vlierden 22-03-1769
4 Arnoldus Asten 11-05-1720 Asten 20-07-1755
Helena Hendrik Deynen
Asten 27-03-1792
5 Gertrudis Asten 13-09-1721 Kind Asten ±1721
6 Catharina Asten 13-09-1721 Eindhoven 06-11-1746
Franciscus Goedtmaeckers
Eindhoven 18-12-1794
7 Franciscus Asten 15-04-1723 Eindhoven 27-04-1755
Agnes van der Heijden
Eindhoven 03-03-1758
8 Johannes Asten 25-08-1724 Ongehuwd Asten 22-05-1770
9 Henricus Asten 04-04-1727 Asten 03-05-1761
Maria Lamberti Verheijen
Asten 07-12-1805

In het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 is Theodorus Philips Timmermans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Laarbroek Bewoners nummer 6 Laarbroek
1736 Dirck Philippsen Dirck Philippsen

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 79:
Dirck Philipps Timmermans.
Huijs, hoff en aangelagh met het teul- en groeslant 8 lopense. In de bede ƒ 1-12-6.

Theodorus Philips Timmermans is op 09-01-1740 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1742 en de bewoningslijst over de periode 1741-1761 is Anna Aert Zeegers eigenaar en met haar kinderen bewoner van het huis:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 138:
Anneke Zeegers, weduwe van Dirk Philip Timmermans.
Met Philip, Jan, Arnoldus, Francis, Hendrik, Gerrit, Alegonda, Catharina en Johannes de kinderen bij versterf 1740. Huijs, hoff en aangelag met teuland en groes 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 6 Laarbroek Bewoners nummer 6 Laarbroek
1741 weduwe Dirk Philipsen weduwe Dirk Philipsen
1746 weduwe Dirk Philipsen weduwe Dirk Philipsen
1751 weduwe en kinderen Dirk Flipsen weduwe en kinderen Dirk Flipsen
1756 weduwe en kinderen Dirk Flipsen weduwe en kinderen Dirk Flipsen
1761 kinderen Dirk Flipsen Hendrik Timmermans

Anna Aert de Zeger is op 26-09-1759 te Asten overleden en de kinderen verkopen hun erfdeel aan hun broer Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 42 verso; 24-09-1761:
Philips Dirk Timmermans, te Vlierden, Jan Dirk Timmermans, Arnoldus Dirk Timmermans, Alegonda Dirk Timmermans, te Eyndhoven, Agnees van der Heyden weduwe Francis Dirk Timmermans, te Eyndhoven, Francis Goetmakers getrouwd met Catarina Dirk Timmermans, te Eyndhoven, Johannes Dirk Timmermans, te Vlierden, Hendrik Dirk Timmermans. Allen kinderen en erven van Dirk Flip Timmermans en Anneke Zeegers. Zij verkopen aan Hendrik Dirk Timmermans, die 1⁄8e deel bezit, 7⁄8e deel onverdeeld in huis, stal, hof, aangelag met groes en land aaneen 8 lopense, ene zijde Hendrik Berkers, andere zijde kinderen Antoni Jelisse; de Weghacker 7 copse; land den Hengst 1½ lopense; land den Deel 2 lopense; land de Meulenacker 2 lopense; groes het Swartbroek 4 lopense; groes het Stegensvelt 2 lopense; groes de Bleek 1 lopense; groes het Straatje 5 copse. Belast met 7⁄8e deel van ƒ 4-16-0 per jaar aan het Gemene Land; 7⁄8e deel van ƒ 0-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 44; 24-09-1761:
Jan Dirk Timmermans verkoopt aan Hendrik, zijn broeder land aan het Keske 2½ lopense. Verkoper aangekomen bij transport de dato 25-07-1750. Koopsom ƒ 25,-.

Zoon Henricus Dirck Timmermans is geboren te Asten op 04-04-1727 en op 03-05-1761 te Asten getrouwd met Maria Lamberti Verheijen, geboren te Asten op 26-08-1737 als dochter van Lambert Verheyde en Maria Teunis Colen (zie Oostappensedijk 54):

03

Het gezin van Henricus Dirck Timmermans en Maria Lamberti Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 09-02-1762 Asten 12-02-1792
Willem Hendrik Rooijmans
Asten 27-09-1823 zie Voormalig huis G154
2 Johanna Asten 27-09-1763 Asten 18-01-1801
Martinus van Hoek
Asten 20-05-1810
Johannes Bakers
Asten 20-03-1836
3 Gertrudis Asten 01-11-1765 Asten 27-01-1799
Pieter Johannes van den Eijnden
Asten 10-05-1834 zie Voormalig huis B68
4 Lambertus Asten 05-10-1768 Asten 18-01-1801
Johanna Gerrit Verberne
Asten 15-03-1839
5 Theodorus Asten 08-01-1771 Kind Asten ±1771
6 Henrica Asten 15-07-1773 Asten 27-01-1799
Willem Dirk Verdonschot
Asten 27-12-1838 zie Emmastraat 8

In het huizenquohier over 1766-1803 is Henricus Dirck Timmermans steeds eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 6 Laarbroek Bewoners nummer 6 Laarbroek
1766 Hendrik Dirk Timmermans Hendrik Dirk Timmermans
1771 Hendrik Dirk Timmermans Hendrik Dirk Timmermans
1776 Hendrik Dirk Timmermans Hendrik Dirk Timmermans
1781 Hendrik Dirk Timmermans Hendrik Dirk Timmermans
1798 Hendrik Timmermans Hendrik Timmermans
1803 Hendrik Timmermans Hendrik Timmermans

Maria Lamberti Verheijen is op 01-07-1775 te Asten overleden en Hendrik Timmermans wordt op zijn oude dag getroffen door een inbraak:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 214 verso; 02-05-1798:
Wij, schepenen van Asten, hebben ten huize van Hendrik Timmermans, wonende aan het Laarbroek, een inspectie gedaan naar aanleiding van een inbraak. Wij hebben bevonden dat van onder, naast de deurstijl, in de muur een gat gebroken was, zo groot dat er een manspersoon door in het huis kon kruipen.

Henricus Dirck Timmermans is in 1805 te Asten overleden en daarna verdelen de kinderen de vaste goederen en verkopen het huis:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 18; 27-09-1806:
Willem Roymans getrouwd met Anna Timmermans, Lambert Timmermans, Peeter Johannes van den Eynden getrouwd met Geertruy Timmermans, Martinus van Hoek getrouwd met Jennemaria Timmermans, Willem Verdonschot getrouwd met Hendrina Timmermans. Kinderen en erven van Hendrik Timmermans en Maria Verheyden, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Willem Roymans land Keskensakker 2 lopense 37 roede; 1⁄4e deel van de Swartbroeken geheel 3 lopense 15 roede; groes Steegensvelt 1 lopense 39 roede. Belast met ƒ 0-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgen Lambert Timmermans, Peeter Johannis van den Eynde, Martinus van Hoek, Willem Verdonschot huis, hof en aangelag het Laarbroek 9 lopense 29 roede; land aan de Moolen 2 lopense 7 roede; land den Hengst 2 lopense 7 roede land Meulenakker 35 roede; land Meulenakker 3 lopense 28 roede; groes het Kleynveltje 48 roede; land Rus- of Paadjesakker 38 roede; groes de Bleek 45 roede; 3⁄4e deel van de Swartbroeken geheel 3 lopense 15 roede. Belast met ƒ 4-17-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 112; 17-11-1806:
Lambert Timmermans, Pieter Johannis van den Eynden man van Geertruy Timmermans, Martinus van Hoek man van Jennemaria Timmermans en Willem Verdonschot gehuwd met Hendrina Timmermans. Kinderen van Hendrik Timmermans en Maria Verheyen, beiden overleden. Zij verkopen aan Philips Pieter Paulus een huis, hof en aangelag met den dries voor de schuur tot het akkerveld en de hof 1½ lopense. Land en groes 22 lopense. Belast met ƒ 4-17-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 900,-.

De beide verpondingen van 1810 vatten deze verandering in eigendom en bewoning samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 74:
De kinderen van Hendrik Timmermans bij versterf 1805.
Kantlijn bij deling 27-09-1806 en koop 17-11-1806.
Nummer 6 huijs, hof en aangelag 8 lopense.
Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 74:
Philip Pieter Paulus bij transport 17-11-1806 van hierboven. Zie deling van 27-09-1806.
Huijs, en aangelag met den dries voor de schuur ½ lopense.

Philips Peter Paulus is geboren te Asten op 30-11-1751 als zoon van Petrus Pauwels en Cecilia Joannis van Houts (zie Ommelse Bos 11 en 13). Hij is op 17-01-1779 te Asten getrouwd met Johanna Hendrix van Hoof, geboren te Mierlo op 23-07-1751 als dochter van Henricus van Hoof en Anna Maria van Laerhoven. Na haar overlijden te Asten als Joanna Philipp Peters op 13-12-1780 is Philips Peter Paulus op 26-08-1781 te Asten hertrouwd met Elisabeth Antoni van Houts (ook van Bree genoemd), geboren te Someren op 11-06-1757 als dochter van Antonius Mathias van Houts en Petronella Wilhelmus Broens:

04

Het gezin van Philips Peter Paulus met Johanna Hendrix van Hoof en met Elisabeth Antoni van Houts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cecilia* Asten 13-11-1780 Kind Asten ±1780
2 Johanna Asten 29-08-1782 Kind Asten 06-10-1783
3 Henricus Asten 16-09-1783 Ongehuwd Asten 10-03-1805
4 Johannes Asten 06-06-1785 Lierop 03-04-1809
Johanna Segers
Asten 05-01-1865 zie Behelp 4
5 Mattheus Asten 06-06-1787 Ongehuwd Asten 27-09-1819
6 Petronella Asten 13-03-1790 Kind Asten 04-12-1790
7 Antonius Asten 11-10-1791 Ongehuwd Asten 15-10-1863
8 Petronella Asten 11-07-1794 Asten 01-02-1817
Theodorus Verheijen
Asten 25-01-1846
9 Paulus Asten 14-02-1800 Ongehuwd Asten 04-10-1818

* kind uit het eerste huwelijk

Philips Peter Paulus is op 29-07-1813 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Kadaster 1811-1832; G150:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 30 el, Sleegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Weduwe van Philip Paulus Peters.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Elisabeth Antoni van Houts is op 10-01-1830 te Asten overleden. Dochter Petronella Peeters is geboren te Asten op 11-07-1794 en op 01-02-1817 te Asten getrouwd met Theodorus Verheijen geboren te Asten op 16-08-1785 als zoon van Lambertus Lambers Verheijen en Catharina Wilbert van Bussel. Het gezin van Petronella Peeters en Theodorus Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lamberdina Asten 12-11-1817 Asten 17-02-1844
Marcelis van der Weerden
Someren16-02-1854 Someren
2 Philippus Asten 15-10-1819 Kind Asten 26-12-1834
3 Elisabeth Asten 14-11-1821 Asten 18-02-1848
Theodorus Ceelen
Asten 26-04-1859 zie Voormalig huis E1035
4 Hendricus Asten 07-11-1823 Ongehuwd Asten 23-07-1857
5 Catharina Asten 19-12-1825 Kind Asten 25-01-1828
6 Catharina Asten 30-06-1828 Asten 09-02-1855
Embertus Berkers
Asten 27-09-1863
7 Joanna Maria Asten 30-04-1831 Ongehuwd Asten 25-03-1919
8 Johanna Maria Asten 08-12-1834 Asten 31-01-1861
Franciscus van der Laak
Lierop 28-04-1876 zie Voormalig huis C763
Boomen
9 Antonia Asten 05-02-1837 Asten 06-02-1863
Hendrikus Verrijt
Asten 30-12-1899

Theodorus Verheijen is op 17-10-1841 te Asten overleden en Petronella Peeters is op 25-01-1846 te Asten overleden.

Dochter Catharina Verheijen is geboren te Asten op 30-06-1828 en op 09-02-1855 te Asten getrouwd met Embertus Berkers, geboren te Asten op 18-08-1818 als zoon van Johannes Berkers en Maria Bollen (zie Voordeldonk 91). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C9:

07

De oom van Catharina Verheijen, Antonius Peeters, woont bij hun in. Catharina Verheijen is op 27-09-1863 te Asten overleden en Antonius Peeters is op 15-10-1863 te Asten overleden. Embertus Berkers verhuist met zijn gezin naar zijn ouderlijk huis in Voordeldonk (zie Voordeldonk 91), waar Embertus Berkers te Asten op 06-02-1878 overlijdt. Rechts het bidprentje ter nagedachtenis aan hun overlijden.

Haar zus Antonia Verheijen is geboren te Asten op 05-02-1837 en op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Hendricus Verrijt, geboren op 29-10-1836 te Asten als zoon van Joannes Verrijt en Joanna Maria van de Mortel (zie Oostappensedijk 54). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij daarna samen met de stiefmoeder van Hendricus Verrijt, Maria Kuipers, in het huis met huizingnummer C9.

Maria Kuipers is geboren op 20-03-1811 te Deurne, als dochter van Peter Kuijpers en Anna Manders en te Asten op 05-11-1842 getrouwd met Joannes Verrijt, weduwnaar van Joanna van de Mortel.

08

09

Maria Kuipers overlijdt op 22-08-1884 te Asten en rechts haar bidprentje.

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Hendrikus Verrijt  met zijn gezin in het huis met huizingnummer C10 en C9.

Zoon Hendrikus Verrijt, geboren te Asten op 19-05-1873 vertrekt in 1898 naar Grave, doet in 1900 zijn professie en krijgt als naam broeder Theodorus. Hij werkt nog in Vierlingsbeek, Simpelveld, Ginneken en Sint-Oedenrode en viert daar zijn zilveren professiefeest, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1925:

Broeder Theodorus, ofwel Hendrikus Verheijen, overlijdt op 29-12-1931 te Sint-Oedenrode, zoals gemeld in De Zelateur van 01-02-1932:

Antonia Verheijen overlijdt op 30-12-1899 te Asten en Hendrikus Verrijt is te Asten op 02-03-1902 overleden en hieronder hun bidprentjes.

10
11 12

Broer Peter Verrijt, geboren op 06-11-1838 te Asten en schoonzus Maria Verheijen, geboren op 30-04-1831 te Asten wonen daarna samen met de kinderen Verrijt, 2 zonen en 3 dochters in het huis met over de periode 1900-1910 huizingnummer C9:

13

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C8:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1911 verkopen de erven Hendrikus Verrijt vee.

Elisabeth Verrijt, geboren te Asten op 06-12-1879, komt vanuit het nabij gelegen huis op C7 (zie Laarbroek 10) in het huis wonen. Zij is op 28-01-1910 te Asten getrouwd met Johannes Kuijpers, geboren te Deurne op 02-04-1882 als zoon van Pieter Kuijpers en Antonia van Bommel. De andere kinderen verhuizen naar Mierlo, Maria Verheijen naar Asten, waar zij op 25-03-1919 is overleden en Peter Verrijt uiteindelijk ook naar Mierlo.

Over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen Johannes Kuijpers en Elisabeth Verrijt met hun gezin in het huis en verandert het huizingnummer naar B114, ook bekend staand als Oliemolen 4.

15

16

17

In het Peelbelang van 11-11-1944 verkoopt Johannes Kuijpers varkens en in het Peelbelang van 18-11-1944 heeft hij handschoenen verloren:

18 19

Johannes Kuijpers is op 25-04-1952 te Asten overleden en Elisabeth Verrijt is op 12-11-1965 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20 21
22 Links het graf van Johannes Kuijpers en Elisabeth Verrijt op het Astense kerkhof1.

Op de plaats van dit uit 1889 stammende huis is nu een dierenpension op de Laarbroek 4:

23

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Aert Jansen de Zeger Asten 29-08-1649 Aert Jansen de Zeger Asten 29-08-1649
1720 Theodorus Philip Timmermans Asten 19-01-1693 Theodorus Philip Timmermans Asten 19-01-1693
Laarbroek huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirk Philippsen Asten 19-01-1693 Dirk Philippsen Asten 19-01-1693
1741 weduwe Dirk Philipsen Asten 15-01-1685 weduwe Dirk Philipsen Asten 15-01-1685
1746 weduwe Dirk Philipsen Asten 15-01-1685 weduwe Dirk Philipsen Asten 15-01-1685
1751 weduwe en kinderen Dirk Flipsen Asten 15-01-1685 weduwe en kinderen Dirk Flipsen Asten 15-01-1685
1756 weduwe en kinderen Dirk Flipsen Asten 15-01-1685 weduwe en kinderen Dirk Flipsen Asten 15-01-1685
1761 kinderen Dirk Flipsen Asten 27-02-1716 Hendrik Timmermans Asten 04-04-1727
1766 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727
1771 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727
1776 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727
1781 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Dirk Timmermans Asten 04-04-1727
1798 Hendrik Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Timmermans Asten 04-04-1727
1803 Hendrik Timmermans Asten 04-04-1727 Hendrik Timmermans Asten 04-04-1727
Kadasternummer G150
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G150 1832 Theodorus Verheijen Asten 16-08-1785
Oliemolen 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1806-1813 Philip Peter Pauwels Asten 30-11-1751 Johanna Hendrix van Hoof Mierlo 23-07-1751 29-07-1813
1813-1830 Johanna Hendrix van Hoof Mierlo 23-07-1751 weduwe Peters 10-01-1830
1830-1841 Theodorus Verheijen Asten 16-08-1785 Petronella Peters Asten 11-07-1794 17-10-1841
1841-1846 Petronella Peters Asten 11-07-1794 weduwe Verheijen 25-01-1846
1846-1859 Embertus Berkers Asten 11-08-1818 Catharina Verheijen Asten 30-06-1828
C9 1859-1863 Embertus Berkers Asten 11-08-1818 Catharina Verheijen Asten 30-06-1828 27-09-1863
C9 1863-1869 Hendricus Verrijt Asten 29-10-1836 Antonia Verheijen Asten 05-02-1837
C9 1869-1879 Hendricus Verrijt Asten 29-10-1836 Antonia Verheijen Asten 05-02-1837
C10 1879-1890 Hendricus Verrijt Asten 29-10-1836 Antonia Verheijen Asten 05-02-1837
C9 1890-1900 Hendricus Verrijt Asten 29-10-1836 Antonia Verheijen Asten 05-02-1837 30-12-1899
C8 1900-1902 Hendricus Verrijt Asten 29-10-1836 met kinderen 02-03-1902
C8 1902-1910 Antonie Verrijt Asten 03-05-1871 met familie
C8 1910-1912 Antonie Verrijt Asten 03-05-1871 met familie naar Asten
C8 1912-1920 Johannes Kuijpers Deurne 02-04-1882 Elisabeth Verrijt Asten 06-12-1879
B114 1920-1930 Johannes Kuijpers Deurne 02-04-1882 Elisabeth Verrijt Asten 06-12-1879
4 1930-1938 Johannes Kuijpers Deurne 02-04-1882 Elisabeth Verrijt Asten 06-12-1879
Referenties
  1. ^Informatie over graven (https://billiongraves.com/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2024, 11:55:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen