logo

De Vonder Homepagina


Oliemolen 10 en 12

Aert Jacobs koopt het erfdeel van zijn broers en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 108 verso; 18-04-1652:
Peeter Janssen Coppens getrouwd met Lijsken, dochter Jacob Janssen de Zeger, Michiel Jacobs voor zichzelf en mede voor de onmondige kinderen van Theunisken, zijn zuster weduwe van Dries Jacobs en nog namens de onmondige kinderen van Goort Jacops, met name Aert en Styntien dochtere Jacob Janssen voorschreven en Joostgen weduwe Jan Jacobs. Allen erfgenamen van wijlen Jacob Janssen. Zij verkopen aan Aert Jacobs, hun broeder, hun deel in de goederen aan het Laerbroeck en gekomen van wijlen hun ouders.

Aert Jacobs is geboren te Asten rond 1610 als zoon van Jacob Janssen de Zeger en op 13-11-1641 te Asten hertrouwd met Joostie Huberts:

01

Het gezin van Aert Jacobs en Joostie Huberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna* Asten ±1635 Asten 03-05-1665
Philip Goorts van Bussel
Asten 12-10-1702 zie Antoniusstraat 47
2 Anna* Asten 04-07-1638 Kind Asten ±1638
3 Jacobus Asten 07-04-1643 Asten 01-10-1679
Elisabeth Dierx
Asten 23-05-1722
4 Hubertus Asten 03-10-1645 Asten 02-08-1676
Maria Jansens
Asten 10-05-1715
5 Johannes Asten 27-07-1648
6 Maria Asten 14-04-1651

* kinderen uit een eerder huwelijk van Aert Jacobs met Margaretha

Jacob Aerts vernadert goederen die zijn zwager heeft verkocht aan Jacob Thomas:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 6; 18-04-1673:
Philips Goort Goortsen van Bussel man van Jenneken Aert Jacobs verkoopt aan Jacob Thomas zijn deel (de helft) in de goederen van zijn schoonouders te weten huis, hof, groes en land in het Laerbroeck. Belast met 1 cop rogge jaarlijks aan de Kerk van Asten. de helft van een rente van 8 gulden 10 stuiver te betalen aan Cornelis Joosten van Weert. De andere helft van de goederen is van Jacob Aerts. Marge 06-03-1674 Jacob Aerts heeft deze goederen vernaedert tegen Jacob Thomas deze is voldaan en de goederen zijn gevest.

Bij de verpondingen van 1709 is Jacob Aerts eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 28:
Jacob Aerts.

Zoon Jacobus Aerts is geboren te Asten op 07-04-1643 en op 01-10-1679 te Asten getrouwd met Elisabeth Dierx, geboren te Asten op 04-03-1646 als dochter van Theodorus (Dirk) Philipsen en Johanna (zie Voormalig huis E452):

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Aerts et Elisabetha Dierx; testes Petrus Aerts et Philippus Dierx.

In echt verbonden Jacobus Aerts en Elisabetha Dierx; getuigen Petrus Aerts en Philippus Dierx.

02

Het gezin van Jacobus Aerts en Elisabeth Dierx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 07-09-1680
2 Johanna Asten 17-01-1683
3 Theodorus Asten 01-05-1685
4 Margaretha Asten 30-10-1690

Elisabeth Dierx is op 16-05-1698 te Asten overleden en ook zijn de kinderen waarschijnlijk jong overleden. Bij de verpondingen van 1713 is Jacobus Aerts nog wel bewoner, maar is het huis in eigendom van Marten van de Loverbosch:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 38 verso:
Marten van de Loverbosch.
Jacob Aerts, 24-11-1736 aan Wilbert Peeters.

Jacobus Aerts is op 23-05-1722 te Asten overleden en het huis wordt door Martinus van de Loverbosch verkocht aan Wilbert Peeters (zie Voormalig huis G132):

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 105; 24-11-1736:
Martinus van de Loverbosch verkoopt aan Wilbert Peeters een huis, hof en aangelag aan het Laarbroeck ½ lopense, ene zijde erven Swinkels, andere zijde Wilbert Peeters, ene einde het gemene land, andere einde de eigenaar; land 1o lopense.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 is Wilbert Peeters grotendeels eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 82:
Wilbert Peeters van Lijssel.
Huijs, hoff en aangelagh genomen van Jacob Aarts 2½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 3 Laarbroek Bewoners nummer 3 Laarbroek
1736 Wilbert van Liessel Wilbert van Liessel
1741 Wilbert van Lieszel Wilbert van Lieszel
1746 Wilbert van Lieszel Wilbert van Lieszel

In 1748 verkoopt Wilbert Peeters het huis aan zijn schoonzoon Peter Vermeulen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 88; 08-01-1748:
Wilbert Peters van Lieszel verkoopt aan Peter Vermeulen een huis, hof en aangelag het Laarbroek ½ lopense, ene zijde Cornelis Peters, andere zijde Hendrik Berkers; land 5½ lopense. Belast met
ƒ 0-5-0 jaarlijks. Aan de kerk van Asten samen met Cornelis Peters. Verkoper aangekomen bij koop op 24-11-1736. Koopsom ƒ 150,-.

Maria Wilbers van Lyssel, geboren te Asten op 07-06-1714 als dochter van Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel en Maria Peeters (zie Voormalig huis G132). Zij is op 10-11-1737 te Asten getrouwd met Peter Willems Vermeulen, geboren te Someren op 07-02-1712 als zoon van Wilhelmus Petrus Vermeulen en Johanna Antony Wijnen. Maria Wilbers van Lyssel is op 17-10-1747 te Asten overleden en Peter Willems Vermeulen is op 19-05-1748 te Lierop hertrouwd met Ida van Moorsel, geboren te Lierop op 17-03-1709 als dochter van Godefridus Jansen van Moorsel en Petronella Gorts:

03

De gezinnen van Peter Willems Vermeulen met Maria Wilbers van Lyssel en met Ida van Moorsel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 10-03-1742 Asten 12-05-1782
Johanna Huberti van den Eijnden
Asten 15-01-1820
2 Johannes Asten 05-02-1745 Ongehuwd Asten 02-05-1818
3 Maria* Asten 26-09-1750

* kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Peter Vermeulen een staat en inventaris opstellen en worden er huwelijkse voorwaarden gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 208 verso; 13-05-1748:
Staat en inventaris van Peter Vermeulen getrouwd geweest met Maria Wilbert van Lieszel ten behoeve van Willem en Jan, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Ida van Moorsel, te Lierop.
Onroerende goederen: groes de Karis 4 lopense, ene zijde Marten Driessen, andere zijde Goort Kuypers. Roerende goederen: de kleren van de overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt. Verder heeft hij geen goederen bezeten omdat hij bij zijn overleden vrouws vader heeft ingewoond.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 209 verso; 13-05-1748:
Peter Vermeulen getrouwd geweest met Maria Wilbert van Lieszel geassisteert met Wilbert van Lieszel wil hertrouwen met Ida van Moorsel, te Lierop geassisteert met Goort Peter Hermens, haar neef. Zij maken huwelijksvoorwaarden. De goederen die zij beiden bezitten brengen zij in. Nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Bij vooroverlijden van een der ouders blijft de langstlevende in bezit van de togte.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis tot dusver samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 87 folio 21:
Peter Vermeulen bij koop 1750.
Wilbert Peters van Liessel bij koop 1737.
Nu 1725 loco Jacob Aert Jacobs dessens kinderen Marie, ende Jenneken ende kintskinderen Anneke,
Johanna, Jan ende Arnoldt.
Jacob Aert Jacobs uijt huijs ende aengelag met de aengehoorende goederen onder Asten, ter plaetse aen het Laerbroeck gelegen, groot ontrent een lopen, ene zijde Wilbert Peeters, andere zijde 't geestelijck goet van Omel, ene einde de heere advocaet Swinckel, ander einde den wegh. ½ pul.
Die selve uijt de selve panden. II d. Die selven uijt de selve. I d. II oort

Ida van Moorsel is op 07-11-1767 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1751 - 1781 is Peter Vermeulen steeds eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3 Laarbroek Bewoners nummer 3 Laarbroek
1751 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1756 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1761 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1766 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1771 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1776 Peter Vermeulen Peter Vermeulen
1781 Peter Vermeulen Peter Vermeulen

Peter Vermeulen is op 10-01-1794 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 3 Laarbroek Bewoners nummer 3 Laarbroek
1798 kinderen Peter Vermeulen kinderen Peter Vermeulen
1803 kinderen Peeter Vermeulen kinderen Peeter Vermeulen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 72 verso:
Willem, Jan en Maria kinderen van Peter Vermeulen bij versterf 1794.
Nummer 3 huijs, hof en aangelag 2½ lopense.

Willem Peters Vermeulen is geboren te Asten op 10-03-1742 en op 12-05-1782 te Asten getrouwd met Johanna Huberti van den Eijnden, geboren te Asten op 17-07-1751 als dochter van Hubertus Judoci van den Eynde en Lucia Joannes Rooymans (zie Voormalig huis C613):

04

Het gezin van Willem Peters Vermeulen en Johanna Huberti van den Eijnden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 16-02-1783 Kind Asten 08-07-1786
2 Hubertus Asten 25-10-1784 Kind Asten 18-11-1791
3 Petrus Asten 18-06-1786 Asten 25-04-1817
Catharina Bax
Asten 12-08-1847 zie Voordeldonk 75
4 Wilhelmus Asten 27-06-1790 Asten 23-11-1821
Catharina Verheijen
Asten 13-01-1862

Johanna Huberti van den Eijnden is rond 1791 overleden en Willem Peters Vermeulen is te Asten op 15-01-1820 overleden. In het notarieel archief van 1825 verdelen hun twee zonen de erfenis:

Notarieel Archief 48-103 Asten 13-08-1825:
Pieter en Willem Vermeulen delen de goederen van hun ouders. 2e lot krijgt Willem Vermeulen huis en aangelag op Laarbroek groot 38 roede 74 el, ene zijde Antonij Jan Loomans.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Willem Vermeulen:

Kadaster 1811-1832; G135:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 4 el, Sleegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Willem Vermeulen.

05

Boven de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis en onder de bijbehorende kadastrale gegevens.

06

Zoon Wilhelmus Vermeulen is geboren te Asten op 18-06-1790 en op 02-11-1821 te Asten getrouwd met Catharina Verheijen, geboren te Asten op 25-11-1790 als dochter van Lambert Verheijen en Catharina van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C14:

07

Willem Vermeulen is op 13-06-1862 te Asten overleden en Catharina Verheijen is op 28-06-1870 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij hun overlijden:

Dochter Lamberdina Vermeulen, geboren te Asten op 17-10-1830 is op 29-01-1858 te Asten getrouwd met Antonie van Heugten, geboren te Asten op 16-05-1828 als zoon van Johannes van Heugten en Petronella Martens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is Antonie van Heugten na het overlijden van Catharina Verheijen het hoofd van het huis en over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer C15:

08

De schoonzussen Joanna Maria Vermeulen, geboren te Asten op 28-03-1823 en Catharina Vermeulen, geboren te Asten op 13-11-1824 wonen bij hun in. Antonie van Heugten is op 08-09-1882 te Asten overleden en Lamberdina Vermeulen woont ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer C13:

09

Joanna Maria Vermeulen is op 15-07-1892 te Asten overleden en Catharina Vermeulen is op 09-02-1907 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Lamberdina Vermeulen is op 17-02-1908 te Asten overleden en de kinderen, twee zonen en een dochter, wonen daarna in het huis. Hieronder de overlijdensakte van Antonie van Heugten en het bidprentje bij het overlijden van Lamberdina Vermeulen:

10 11

Ook in de periode 1910-1920 wonen Johannes, Carel en Wilhelmina van Heugten nog in het huis met dan huizingnummer C11.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-11-1919 verkopen de kinderen van Antonie van Heugten vee en goederen. Johannes en Wilhelma verhuizen rond 1920 naar het dorp en Carel van Heugten naar Someren.

12

13

De meest waarschijnlijke koper van het huis is Leonard Snijders, geboren te Beegden op 20-12-1870 als zoon van Laurent Hubert Snijders en Wilhelmina Verhaeg. In 1920 vraagt Leonard Snijders een hypotheek aan bij de kerk van Sevenum1.

Inventaris van het kerkarchief Heilige Fabianus en Sebastianus te Sevenum, acte 433, 2c stukken; 1920:
Besluit van het kerkbestuur en toestemming van de bisschop tot het verlenen van een hypotheek aan Leonard Snijders te Asten; fl 9000,- tegen 4¾%. 

Leonard Snijders is op 20-02-1900 te Meijel getrouwd met Wilhelmina van Heugten, geboren te Meijel op 21-09-1871 als dochter van Paulus van Heugten en Geertruda Houtappels. Zij komen rond 1920 vanuit C98 in het huis met huizingnummer B111 wonen:

14

Ook over de periodes 1920-1930 wonen Leonard Snijders en Wilhelmina van Heugten met hun gezin in het huis met huizingnummer B111, ook bekend staand als Oliemolen 2:

15

16

Wilhelmina van Heugten is op 29-04-1953 te Asten overleden en Leonard Snijders is op 09-02-1954 te Asten overleden.

Hun zoon Joseph (Sjef) Snijders, geboren te Asten op 11-12-1909, woont met zijn gezin tijdelijk in. Hij is te Asten op 14-02-1936 getrouwd met Antonia Jacoba (Tonia) Nijssen, geboren op 24-10-1910 te Asten als dochter van Peter Johannes Nijssen en Johanna Maria Haazen.

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1936 neemt de gemeenteraad een besluit om de erfpacht van Johannes Wilhelmus Kortooms over te schrijven op die van Joseph Snijders-Nijssen en verhuizen zij naar Peel 10 (Voormalig huis D2083):

18

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna weer op dezelfde plaats opgebouwd op basis van een tekening van 15-11-1949 van de architecten Gebroeders de Vries in opdracht van de stichting wederopbouwboerderijen2.

Joseph (Sjef) Snijders is op 30-05-1973 te Geldrop overleden en Antonia Jacoba (Tonia) Nijssen is op 08-07-2003 te Asten overleden. Hieronder een foto en het bidprentjes van Sjef Snijders en hieronder het bidprentje van Tonia Nijssen en een foto van hun huis in de Peel:

19 20
21 22

Hieronder een streetview van het in 1950 herbouwd opgesplitst huis op Oliemolen 10 en 12:

23

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1673 Jacobus Aerts Asten 07-04-1643 Jacobus Aerts Asten 07-04-1643
1713 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jacobus Aerts Asten 07-04-1643
Laarbroek huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Wilbert van Liessel Liessel ±1685 Wilbert van Liessel Liessel ±1685
1741 Wilbert van Lieszel Liessel ±1685 Wilbert van Lieszel Liessel ±1685
1746 Wilbert van Lieszel Liessel ±1685 Wilbert van Lieszel Liessel ±1685
1751 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1756 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1761 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1766 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1771 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1776 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1781 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712 Peter Vermeulen Someren 07-02-1712
1798 kinderen Peter Vermeulen Asten 10-03-1742 kinderen Peter Vermeulen Asten 10-03-1742
1803 kinderen Peeter Vermeulen Asten 10-03-1742 kinderen Peeter Vermeulen Asten 10-03-1742
Kadasternummer G135
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G135 1832 Willem Vermeulen Asten 18-06-1790
Oliemolen 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Willem Peters Vermeulen Asten 10-03-1742 Johanna Huberti van den Eijnden Asten 17-07-1751 15-01-1820
1820-1859 Willem Vermeulen Asten 18-06-1790 Catharina Verhijen Asten 25-11-1790
C14 1859-1869 Willem Vermeulen Asten 18-06-1790 Catharina Verhijen Asten 25-11-1790 13-06-1862
C14 1869-1879 Antonie van Heugten Asten 16-05-1828 Lamberta Vermeulen Asten 17-10-1830 28-06-1870
C15 1879-1890 Antonie van Heugten Asten 16-05-1828 Lamberta Vermeulen Asten 17-10-1830 08-09-1882
C13 1890-1900 Lamberta Vermeulen Asten 17-10-1830 weduwe van Heugten
C13 1900-1908 Lamberta Vermeulen Asten 17-10-1830 weduwe van Heugten 17-02-1908
C13 1908-1910 Johannes van Heugten Asten 06-03-1871 met broer en zus
C11 1910-1920 Johannes van Heugten Asten 06-03-1871 met broer en zus naar Asten
B111 1920-1930 Leonard Snijders Beegden 20-12-1870 Wilhelmina van Heugten Meijel 20-09-1871
2 1930-1938 Leonard Snijders Beegden 20-12-1870 Wilhelmina van Heugten Meijel 20-09-1871
Referenties
  1. ^Inventaris van het kerkarchief Heilige Fabianus en Sebastianus te Sevenum (http://parochie.sevenum.nl)
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/434)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 1 april 2023, 10:18:31

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen