logo

De Vonder Homepagina


Oliemolen 3

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is sprake van een relatief nieuw huis in eigendom van Antonie Peter Berkvens:

Kadaster 1811-1832; G142:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 90 el, Sleegensche eindje, klasse 6.
Eigenaar: Antonie Peter Berkvens.

01

02

Antonie Peter Berkvens is geboren te Asten op 09-05-1775 als zoon van Petrus Berkvens en Johanna Maria Antoni van de Loverbos. Hij is op 14-02-1802 te Asten getrouwd met Petronella Berkers, geboren te Asten op 03-03-1771 als dochter van Johannes Hendrik Berckers en Antonia Johannes van Dyck (zie Oliemolen 1):

03

Het gezin van Antonie Peter Berkvens en Petronella Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 16-06-1804 Asten 30-01-1835
Antonetta van Bussel
Asten 10-07-1877 zie Voormalig huis B409
2 Antonius Vlierden 28-05-1806 Ongehuwd Asten 19-03-1863 zie ook Voormalig huis B409
3 Johanna Maria Vlierden 20-07-1808 Asten 31-01-1839
Mathijs Smets
Asten 27-06-1860 zie ook Voormalig huis B409
4 Laurens Antonie Vlierden 05-06-1811 Asten 16-02-1843
Johanna Maria van den Heuvel
Asten 23-10-1875 zie Dijkstraat 51
5 Martinus Asten 22-12-1815 Asten 14-02-1840
Joanna Smets
Asten 04-04-1890 zie Dijkstraat 58

Antonie Peter Berkvens en Petronella Berkers zijn rond 1812 vanuit Vlierden naar Asten verhuisd. Dat heeft te maken met de erfenis van Petronella Berkers, die dit nieuwe huis heeft geërfd:

04 05

Petronella Berkers is op 20-08-1845 te Asten overleden en Antonie Peter Berkvens is op 07-08-1857 te Asten overleden.

Dochter Johanna Maria Berkvens is geboren te Vlierden op 20-07-1808 en op 31-01-1839 te Asten getrouwd met Mathijs Smets, geboren te Asten op 11-01-1803 als zoon van Johannes Judocus Smets en Maria Henrici IJsbouts (zie Diesdonkerweg 7). Zij bewonen het huis tot hun overlijden Johanna Berkvens op 27-06-1860 te Asten en Mathijs Smets te Asten op 25-02-1866.

Daarna komt in het huis wonen Willem Verhulst, geboren te Asten op 26-09-1814 als zoon van Theodorus Verhulst en Joanna Maria van der Weerden. Hij is op 01-02-1856 te Vlierden getrouwd met Johanna Loverbosch, geboren te Asten op 14-02-1818 als dochter van Petrus van de Loverbosch en Martina van Heugten. Zij verhuizen in 1869 naar Vlierden.

Francis van Bommel, geboren te Vlierden op 28-08-1826 als zoon van Hendrikus van Bommel en Lutgarda Smits. Hij is op 22-04-1857 te Gemert getrouwd met Johanna van Duijnhoven, geboren te Gemert op 15-03-1829 als dochter van Leendert van Duijnhoven en Anna Maria Goossens. In het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C10:

06

Francis van Bommel verhuist rond 1880 naar Heusden en in het huis komt wonen Peter Berkvens, geboren te Asten op 07-01-1842 als zoon van Martinus Berkvens en Johanna Smets (zie hierboven). Op basis hiervan en een advertentie over de verkoop van vee in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-10-1881, kunnen we opmaken dat de hoeve in bezit van de familie Berkvens is gebleven en aan derden verpacht is geweest:

07

Peter Berkvens is te Asten op 15-11-1881 getrouwd met Anna Maria van Helmond, geboren te Asten op 29-06-1845 als dochter van Johannes van Helmond en Maria Catharina van Brussel. Over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer C11:

08

Ook over de periode 1890-1900 woont Peter Berkvens met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C10. Peter Berkvens is te Asten op 16-05-1902 overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1917 verkopen zijn erfgenamen vee en goederen. Anna Maria van Helmond woont ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C10 en C9:

09

10

Anna Maria van Helmond is op 05-01-1917 te Asten overleden en haar zoon Martinus (Tinus) Berkvens, geboren te Asten op 03-09-1882, neemt het huis over. Hij is op 14-02-1912 te Asten getrouwd met Maria Johanna Slaats, geboren te Asten op 14-06-1882 als dochter van Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers. Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B113, ook bekend staand als Oliemolen 3:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-03-1924 het bericht dat Martinus Berkvens lid is geworden van het armbestuur en ook dat gehuchten, waaronder de Oliemolen, op electriciteit worden aangesloten.

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus Berkvens en Maria Johanna Slaats met hun gezin op de Oliemolen 3:

13

Hieronder een foto van Tinus Berkvens en een foto van de stoomzuivelfabriek de oude molen waarvan hij bestuurslid was.

14 15

Maria Johanna Slaats is op 21-02-1935 te Asten overleden en Martinus (Tinus) Berkvens is te Asten op 12-12-1974 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Dochter Maria Petronella (Miet) Berkvens, geboren te Asten op 28-02-1914, is op 18-09-1936 te Asten getrouwd met Johannes (Hannes) Heijligers, geboren te Asten op 05-02-1909 als zoon van Joannes Heijligers en Elisabeth Loomans (zie Hindert 2). Zij wonen bij Martinus Berkvens in het huis getuige de geboortes van zonen Johannes, Martinus en Adrianus in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-06-1939, 31-07-1941 en van 05-08-1942:

18 19 20

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen Johannes Heijligers en Maria Petronella Berkvens van de Hindert 3 (vermoedelijk een schrijffout) in het huis op Oliemolen 3 wonen:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1943 biedt Martinus Berkvens en kalf te koop aan en in het Peelbelang van 24-02-1945 handelt zijn schoonzoon Johannes Heiligers in varkens:

22 23

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna weer op dezelfde plaats opgebouwd op basis van een tekening van 01-08-1948 van architect B. Clement in opdracht van de stichting wederopbouwboerderijen1.

Johannes Heijligers is op 05-02-1995 te Asten overleden en Maria Petronella Berkers is te Asten op 22-12-1995 te Asten overleden. Hieronder hun bidprentjes:

24 25
26 27

Een verhaal2 van hun zoon Ad:

Deze keer hebben we een gesprek met iemand die niet in Vlierden woont, maar die wel erg verbonden was met Vlierden en zeker ook met Huize "De Vliert". Vol vuur vertelt Ad over zijn Huize De Vliert, de buurt van de Pastoriestraat en de hele bevolking van Vlierden.
Ad Heyligers werd op 29 juli 1942 geboren in Asten op de Oliemolen dat aansluit aan het Ommelsbroek als boerenzoon van Hannes en Miet Heyligers-Berkvens en hij is een oorlogskind. Als vierde kind groeide hij op tussen acht broers en twee zussen. Toen hij 15 jaar was, wilde hij de verpleging in gaan. Van vader mocht dat niet, maar moeder vond dit wel goed. Moeder zei wel: "jonge, jonge, wa godde toch doen?" Samen met een oudere broer ging Ad eens in Voorburg kijken, maar aan de opleiding is hij toen niet begonnen. Nadat Ad was getest moest hij een technische opleiding gaan volgen. Hij vond dat allemaal maar niets, dat technisch gedoe! Ad heeft na de Mulo tóch een technische opleiding van vijf jaar gedaan, eerst de LTS en daarna de UTS die tegenwoordig MTS heet.
Met zijn 20 jaar moest Ad in militaire dienst, op 28 november 1962 in de Generaal de Bons kazerne in Grave en kreeg hij last van een reumatische aandoening. Terwijl Ad in dienst was, kreeg hij van zijn meerdere te horen dat hij een simulant was. Uiteindelijk is hij na zes maanden in dienst te zijn geweest toch afgekeurd. De keuringsarts zei tegen hem, dat hij een hernia had of zou krijgen. Ad heeft daarna ongeveer 4 maanden thuis gezeten.
Toch ging hij weer solliciteren naar een functie in de verpleging. Eerst in Helmond, maar werd daar niet aangenomen. Daarna in Tilburg in Piusoord, een centrum voor verstandelijk gehandicapten. Daar werd hij aangenomen op grond van een test, en daar is hij toen begonnen. Ad heeft alles op alles gezet om het werk, dat gedaan moest worden, te kunnen doen! Hier heeft hij zijn Z-opleiding zwakzinnigen gedaan. Na de Z-opleiding is hij in de Psychiatrie gaan werken. Omdat de Z-opleiding niet wettelijk erkend was, is Ad gaan studeren in Huize Padua in Boekel. Nadat in 1968 de diagnose Bechterew gesteld werd, is hij in de Psychiatrie blijven werken en heeft er een kaderopleiding gevolgd. Daardoor kon hij functioneren als Hoofd.
Vanaf die tijd, eind jaren zestig, begin zeventig werd de ziekte steeds heftiger en namen zijn fysieke krachten af, waardoor hij niet langer in de Psychiatrie kon blijven werken. Ad zocht toen zijn oude liefde weer op en ging naar de verstandelijk gehandicapten. Hij solliciteerde in Vlierden in Huize De Vliert en werd er aangenomen; mede door de consulterend psychiater van Huize De Vliert. Dat was in het begin van 1976. Toen waren er een en zeventig verstandelijk gehandicapten in De Vliert en er waren vijftien medewerkers werkzaam. Op 30 juni 1997 nam Ad afscheid van zijn Huize De Vliert. Hij had er moeite mee om zijn baan op te geven, maar om gezondheidsredenen is hij toch gestopt.

28

Hieronder een streetview van de in 1950 herbouwde boerderij op Oliemolen 3:

29

Overzicht bewoners

Kadasternummer G142
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G142 1832 Antonie Peter Berkvens Asten 09-05-1775
Oliemolen 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1812-1845 Antonie Peter Berkvens Asten 09-05-1775 Petronella Berkers Asten 03-03-1771 20-08-1845
1845-1857 Antonie Peter Berkvens Asten 09-05-1775 met kinderen 07-08-1757
1857-1859 Mathijs Smets Asten 11-01-1803 Johanna Maria Berkvens Vlierden 20-07-1808
C10 1859-1866 Mathijs Smets Asten 11-01-1803 Johanna Maria Berkvens Vlierden 20-07-1808 25-02-1866
C10 1866-1869 Willem Verhulst Asten 26-09-1814 Johanna Loverbosch Asten 14-02-1818 naar Vlierden
C10 1869-1879 Francis van Bommel Vlierden 28-08-1826 Johanna van Duijnhoven Gemert 15-03-1829 naar Heusden
C11 1879-1890 Peter Berkvens Asten 07-01-1842 Anna Maria van Helmond Asten 29-06-1845
C10 1890-1900 Peter Berkvens Asten 07-01-1842 Anna Maria van Helmond Asten 29-06-1845
C10 1900-1910 Peter Berkvens Asten 07-01-1842 Anna Maria van Helmond Asten 29-06-1845 16-05-1902
C9 1910-1920 Anna Maria van Helmond Asten 29-06-1845 weduwe Berkvens 05-01-1917
B113 1920-1930 Martinus Berkvens Asten 03-09-1882 Maria Johanna Slaats Asten 14-06-1882
3 1930-1938 Martinus Berkvens Asten 03-09-1882 Maria Johanna Slaats Asten 14-06-1882
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/435)
  2. ^Verhaal van Ad Heijligers (https://www.kbo-brabant.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 1 september 2023, 12:27:22

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen