logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G132

Peter Marcelis Geldens is geboren te Asten rond 1625 als zoon van Marcelis Thomas Geldens. Hij is rond 1655 getrouwd met Luytien Wilbort Stouwen, geboren te Asten rond 1631 als dochter van Wilbort Stouwen en Heylken van de Cruys (zie Voormalig huis B68).

Hieronder het gezin van Peter Marcelis Geldens en Luytien Wilbort Stouwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilbert Asten 12-1660 Ongehuwd >1711
2 Lyske Asten 01-1664 Ongehuwd >1711
3 Maria Asten 13-11-1667 Asten 10-02-1709
Willebrordus Peters van Liessel
Asten 29-01-1710

Uit dit archiefstuk blijkt de afkomst van de echtgenote van Peter Marcelis Geldens:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 72; 20-12-1650:
Peter Marcelis Geldens gehuwd met Luytien, dogter van Wilbort Stouwen en Heylken, dogter van Hens van de Cruys verkoopt aan Meriken weduwe van Wilbort Stouwen en haar kinderen en ten behoeve van die kinderen soo van iersten als tweden bedde hun deel in een huis, hof, schuur en hofstad aen den Bosch. Waar Hens van de Cruys en Wilbert Stouwen in gewoond hebben en waar Merike nu woont. Belast met ⅓e deel in 3 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Helmont. noch het deel vuyt eenen braspenninck jaarlijks aan de Kerk alhier. Koopsom ƒ 31,- en voor de vrouw een rijksdaalder.

Dat Peter Marcelis Geldens op het Laarbroek woonde, blijkt uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 153 verso; 20-11-1671:
Anthonis Joosten van Weert verkoopt aan Frans Goorts van den Heuvel, op de Moosdijck huis, hof, hofstad, land en groes op het Laerbroeck naast Peeter Marcelis Geldens. Belast met 6 stuiver per jaar cijns aan het Huis van Asten en 5 stuiver per jaar aan rentmeester Donder. Koopsom ƒ 800,-.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 71; 01-03-1679:
Peter Marcelis Geldens verkoopt aan Frans Goorts van den Heuvel groes aen het Laerbroeck 2 lopense naast de drijfstraat en het Broeck. Koopsom ƒ 125,-.

Peter Marcelis Geldens is op 05-11-1687 te Asten overleden en Luytien Wilbort Stouwen is als Luytien Peter Zeelen op 27-11-1687 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten, waaruit blijkt dat beiden op het Laarbroek zijn overleden:

Bij de verpondingen van 1709 staat Wilbert Peeters als man van Maria Peeters als bewoner van het huis op Laarbroek:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 28:
Wilbert Peeters.

Dochter Maria Peters, geboren te Asten op 13-11-1667, is op 10-02-1709 te Asten getrouwd Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel is geboren te Liessel rond 1678:

Juncti sunt matrimonio Wilbert Peeters et Maria Peeters; testes Franc Philips et Helena Peeters.

In huwelijkse echt gebonden Wilbert Peeters en Maria Peeters; getuigen Franc Philips en Helena Peeters.

02

Het gezin van Maria Peters en Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 20-01-1710 Asten 24-08-1732
Cornelis Peters Duysten
Asten 22-08-1774

Kort na de geboorte van dochter Petronella komt Maria Peeters op 29-01-1710 te Asten te overlijden. Samen met zijn dochter is Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel voor een derde deel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 19; 04-06-1711:
Wilbort Peters van Liessel weduwnaar van Maria Peters, samen met zijn dochter competerende. ⅓e deel in huis en erve aan 't Laarbroeck. Het ander ⅔e deel is van Wilbort en Elisabet Peters, beide ongetrouwd, en broer en zuster van voornoemde Maria. Overeengekomen wordt dat Wilbort van Liessel voor zijn helft in het ⅓e deel ontvangt ƒ 80,-.

Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel is op 25-05-1711 te Asten hertrouwd met Maria Peeters Slaets, geboren te Asten op 27-08-1670 als dochter van Peeter Peeter Slaets en Merieke Hendrick Jacobs (zie 't Hoekske 10):

Juncti sunt matrimonio Willebrordus Peeters ex Lijssel et Maria Peters; testes Maria Spoorenbergh et Ida Spoorenbergh.

In huwelijkse echt gebonden Willebrordus Peeters van Liessel en Maria Peters; getuigen Maria Spoorenbergh en Ida Spoorenbergh.

03

Het gezin van Willebrordus Peters (Thijssen) van Liessel en Maria Peeters Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 07-06-1714 Asten 10-11-1737
Peter Willems Vermeulen
Asten 17-10-1747 zie Oliemolen 10 en 12

Maria Peeters Slaets is rond 1714 overleden en bij de verpondingen van 1713 wordt al vooruitgelopen op de nieuwe eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 39:
30-11-1736 aan Cornelis Peeters. In de bede ƒ 2-7-12.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1715 woont Willebrordus Peeters met zijn schoonzus Elisabeth, Ida de meid en dochter Petronella in het huis:

Hoofdgeld 18-03-1715, Laarbroek:
Wilbert Peeters, Elisabet de suster 2.
Eijken de meijt en Peternella de dogter 2.

Als schoonzus Elisabeth overlijdt, is Willebrordus Peeters de eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 162; 20-02-1725:
Taxatie van de roerende goederen van Elisabet Peeters begraven op 17-02-1725. De taxatie is gedaan op verzoek van Wilbert Peeter van Lijssel, als vader van Petronella, zijn dochter verwekt bij Mary Peeters, zijn overleden vrouw en alzo een der naaste vrinden. ⅔e deel van een huis, hof en aangelag 9 lopense, ƒ 105,-, ene zijde erven Jacob Aarts, andere zijde weduwe Willem Hendriks.

Volgens de verpondingen van 1737 woont Cornelis Peeters, schoonzoon van Willebrordus Peeters, in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 82 verso:
Cornelis Peeters.
Huijs met het aangelagh 7½ lopense. In de bede ƒ 2-7-12.

Dochter Petronella Wilberts is geboren te Asten op 20-01-1710 en op 24-08-1732 te Asten getrouwd met Cornelis Peters Duysten, geboren te Asten op 04-12-1706 als zoon van Petrus Nelis Duysten en Maria Jan Andriessen (zie Hoekstraat 4):

04

Het gezin van Petronella Wilberts en Cornelis Peters Duysten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-01-1734 Asten 26-01-1766
Antonet Antoni Kuijpers
Asten 04-06-1780
Francisca Fransisci Zegers
Asten 10-06-1804 zie Voormalig huis F179
2 Maria Elisabeth Asten 05-03-1737 Asten 26-01-1766
Antoni Claas van der Heijden
Asten 31-01-1817
3 Antonius Asten 18-03-1741 Kind Asten ±1741
4 Willebrordus Asten 25-05-1744 Asten 24-10-1784
Maria Berkers
Asten 24-11-1821 zie Voormalig huis G554
5 Johanna Maria Asten 12-11-1748 Asten 28-04-1771
Theodorus Leenders Lambers
Asten 20-09-1779 zie Berken 7

Het huis waarin zij wonen, is eerder een bouwval:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 5; 28-01-1737:
Beleydinge en oculaire inspectie gedaan en genomen door Jan van Helmont en Antony Muyen, schepenen, aan de huysinge, schuur en stallinge toebehoorende aan Wilbert Peter van Lyssel gestaan opt Laarbroeck. Bevonden dat huis, neere, schuur en stallen, alles aan elkander, zeer slecht en bouwvallig zijn alsoo het selve met geen wanden of playen voorsien is maer tselve seer vrot en vergaan, alsook het geheele dak alsook verscheyde gespannen die vernieuwt diende te worden. Ook alle deuren van het huis, schuur en neere zijn zeer slecht en vergaan. In het generaal is alles zeer gedevaliseert bevonden en moet noodzakelijk worden vernieuwd of gerepareerd. Item bevonden bij voorschreven huysinge een schop op micken, staande op de gemeente dog sonder dak of latten immers voor het meeste gedeelte.

Willibrordus Peeters woont in een naastgelegen huis (zie Oliemolen 10 en 12) en is op 16-10-1750 te Asten overleden. Zijn dochter Petronella Wilberts erft na haar huwelijk het huis en haar man Cornelis Peters is volgens het huizenquohier over de periode 1741-1781 eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 2 Laarbroek Bewoners nummer 2 Laarbroek
1736 Wilbert van Lijssel Peeter Aart Keijsers
1741 Cornelis Peters Cornelis Peters
1746 Cornelis Peters Cornelis Peters
1751 Cornelis Peters Cornelis Peters
1756 Cornelis Peters Cornelis Peters
1761 Cornelis Peters Cornelis Peters
1766 Cornelis Peters Cornelis Peters
1771 Cornelis Peters Cornelis Peters
1776 Cornelis Peters Cornelis Peters
1781 Cornelis Peters Cornelis Peters

Petronella Wilberts overlijdt op 22-08-1774 te Asten en Cornelis Peters overlijdt op 03-04-1783:

05 06

Daarna wordt de erfenis verdeeld en krijgt zoon Jan het oude huis en dochter Maria het nieuwe huis:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 78 verso; 07-08-1783:
Jan Cornelisse is aangesteld tot toeziende voogd, om samen met zijn zuster, Maria Cornelisse, weduwe Antoni Claase van der Heyde voor de drie onmondige kinderen met name Maria, Peternel en Nicolaas. Een en ander om de scheiding en deling van de grootouderlijke goederen te regelen. Jan Cornelissen, Wilbert Cornelissen, Maria Cornelissen weduwe Antoni van der Heyden, Dirk Leenders getrouwd geweest met Jennemie Cornelis Peters, waarbij een kind met name Johanna. Kinderen en kindskinderen van Cornelis Peters en Peternel van Lijssel, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e (blinde) lot krijgt Jan Cornelis het oude huis, stal, hof en de helft (middendoor) van het aangelag, 3 lopense 1 copse, ene zijde Peter Vermeulen, andere zijde het 2e lot, ene einde de weg, andere einde Wilhelmus Bruynen; het Hoyvelt 2 lopense; den Meulenacker 1 lopense 7 roede. Verponding
ƒ 2-17-06 per jaar. Bede ƒ 1-03-14 per jaar. Belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,-per jaar aan de Armen van Asten.
2e (blinde) lot krijgt Maria Cornelissen het nieuwe huis, schuur, schop en de helft (middendoor) van het aangelag, 3 lopense 1 copse, ene zijde het 1e lot, andere zijde Peter Vermeulen, ene einde kinderen Hendrik Berkers, andere zijde de weg; land den Hengst 1 lopense; groes de Karis 2½ lopense. Verponding ƒ 2-17-06 per jaar. Bede ƒ 1-03-14 per jaar. Belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten.
3e (blinde) lot krijgt Wilbert Cornelissen huis en hof te Ommel ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde en einde weduwe Wilbert Wilbers, ene einde Gerrit Evers; land den Berg ½ lopense. Uit de boedel nog te ontvangen ƒ 75,-.
4e (blinde) lot krijgt Johanna Dirk Linders ƒ 325,-.

Maria Elisabeth Cornelissen is geboren te Asten op 05-03-1737 en op 26-01-1766 te Asten getrouwd met Antoni Claassen van der Heijden, geboren te Asten op 02-11-1736 als zoon van Nicolaas Daendels en Elisabeth Thijsse van Hoof (zie Oostappensedijk 40 en 42):

07

Het gezin van Maria Elisabeth Cornelissen en Antoni Claassen van der Heijden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-09-1767 Asten 25-10-1801
Antoni Peter Verberne
Asten 08-09-1814
2 Petronella Asten 23-11-1769 Asten 25-11-1792
Jan Wilbert van Bussel
Asten 20-10-1852 zie Laarbroek 10
3 Catharina Asten 22-08-1772 Kind Asten ±1772
4 Petrus Asten 22-11-1775 Kind Asten 16-10-1779
5 Nicolaas Asten 03-03-1779 Ongehuwd Asten 30-07-1799

Antoni Claassen van der Heijden is op 10-10-1779 te Asten overleden en Maria Cornelissen heeft nog een erfenis van de zijde van haar man tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 116 verso; 10-11-1783:
Gezien het request van Jan Cornelissen als toeziend voogd, met zijn zuster, Maria Cornelissen weduwe Antoni Claasse van der Heyden over de drie onmondige kinderen met name Maria, Petronella en Nicolaas. Van deze kinderen is vorig jaar de grootmoeder van vaderszijde overleden en heeft nagelaten een huis met zijn landerijen te Ostappen 40 lopense. Welke haar weer waren aangekomen, voor de helft, van haar tweede man, Andries Peter Driessen die deze had aangekocht toen hij nog ongetrouwd was. Zij had van haar eerste man twee kinderen en geen vaste goederen met name Antoni, vader van de drie voornoemde kinderen en Dora, nu in huwelijk hebbende Willem Slegers. En van dit tweede huwelijk door Andries Peter Driessen verwekt en nog in leven drie kinderen met name Peter, Nicolaas en Maria getrouwd met Joost Koppens. De goederen zijn verstorven voor een helft op de voorschreven vijf kinderen, zowel voor- als nakinderen. En de andere helft op de drie nakinderen. De vaste goederen kunnen niet in tien delen worden gedeeld en niet allen zijn genegen om samen te verkopen. Om die reden is hen aangeraden geworden om ze geheel, onverdeeld, te verkopen aan Peter Dries Peters voor ƒ 1050,-. Dus voor de drie kinderen van Antoni Verheyen voor hun 1⁄10e deel ƒ 105,-. Voor Willem Slegers ook ƒ 105,-. En voor de drie andere nakinderen ieder ƒ 280,-. Zij vragen toestemming. Naschrift: Fiat.

Broer Jan Cornelissen verkoopt het oude huis aan zijn zwager Jan Wilbert van Bussel (zie Laarbroek 10):

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 106; 07-04-1796:
Jan Cornelissen verkoopt aan Jan Wilbert van Bussel het oude huis, stal, hof en aangelag met een stukje land het Haaverstreepje Laarbroek 3 lopense 1 copse, ene zijde Peter Vermeulen; groes het Hooyvelt 2 lopense; land Meulenakker 1½ lopense met het aanhorende peelveld. Belast met ƒ 1-13-5 per jaar in een meerdere rente aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 575,-.

Bij de erfdeling komt het huis in handen van de kinderen Maria en Nicolaas (zie ook Laarbroek 10):

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 138 verso; 04-06-1796:
Maria Cornelissen weduwe van Antony Claassen van der Heyden namens haar minderjarige zoon, Nicolaas Antonie Claassen geassisteerd met Wilbert Cornelis, haar broeder. Jan Wilbert van Bussel man Petronella Antony Claassen van der Heyden en Maria, meerderjarige dochter van wijlen Antonie Claassen van der Heyden geassisteerd met haar oom Wilbert Cornelis. Zij verdelen de navolgende goederen.
1e lot: Jan Wilbert van Bussel krijgt huis, hof en aangelag, groes en land aan het Laarbroek 4 lopense, ene zijde Arnoldus Aarts, andere zijde Hendrik Ceelen cum suis. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 500,-.
2e lot krijgt Maria en Nicolaas kinderen van Antonie Claassen van der Heyden het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag 3¼ lopense. Belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten. Uit te keren aan dit lot door de ontvanger van het 1e lot ƒ 500,-.
Marge 12-03-1814, Antonie Verberne is voldaan van deze ƒ 500,-.

Maria en Nicolaas kopen ook het oude huis van Jan Wilbert van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 152; 18-07-1796:
Jan Wilbert van Bussel verkoopt aan Maria en Nicolaas kinderen van Antonie Claassen van der Heyden het oud huis, stalling, hof en aangelag met het aanhorende stukje land het Haaverstreepje in het Laarbroek 3 lopense 1 copse, ene zijde Peter Vermeulen. Koopsom ƒ 170,-.

In de bewoningslijst van het huis staat het nieuwe huis op naam van de kinderen en is Maria Elisabeth Cornelissen bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 2 Laarbroek Bewoners nummer 2 Laarbroek
1798 kinderen Antonij Claesse van der Heijden weduwe Antonij van der Heijden
1803 kinderen Antonij van der Heijden weduwe Antonij van der Heijden

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis weer ook na het overlijden van zoon Nicolaas:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 72:
Maria Cornelisse weduwe Antoni van der Heijden bij versterf 1799 van Nicolaas ½ en Maria en Nicolaas kinderen bij deling 04-06-1796.
Maria Cornelisse weduwe Antoni van der Heijden bij deling 20-08-1783.
Nieuw huijs met schuur, schop en ½ aangelag 3¼ lopense.

Maria Antoni van der Heijden is geboren te Asten op 16-09-1767 en op 25-10-1801 te Asten getrouwd met Antoni Peter Verberne, geboren te Asten op 11-06-1775 als zoon van Petrus Hendrik Verberne en Agatha Antonie van de Mortel (zie Emmastraat 31):

08

Het gezin van Maria Antoni van der Heijden en Antoni Peter Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 15-12-1805 Kind Asten 03-09-1816
2 Maria Asten 08-10-1808 Ongehuwd Asten 30-12-1861

Maria Antoni van der Heijden is op 08-09-1814 te Asten overleden en er wordt een inventaris opgemaakt voor Antoni Verberne:

Notarieel Archief 38-68 Asten 07-06-1815:
Inventaris voor Antonij Verberne man van Maria van der Heijden, huis en schuur, groot 8 lopen, ene zijde Willem Vermeulen.

Moeder Maria Elisabeth Cornelissen is op 31-01-1817 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Antoni Peter Verberne:

Kadaster 1811-1832; G132:
Huis en erf, groot 07 roede 50 el, Sleegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Antonie Piet Verberne.

09

Boven de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis en de tuin waar eerst het huis met kadasternummer G131 stond (zie Voormalig huis G131) en hieronder de bijbehorende kadastrale gegevens.

10

Antoni Peter Verberne is na het overlijden van Maria Antoni van der Heijden te Asten op 04-06-1815 hertrouwd met Antonetta van de Ven, geboren te Deurne op 27-11-1776 als dochter van Petrus Francisci van de Ven en Joanna Reineri van de Ven:

Het gezin van Antoni Peter Verberne en Antonetta van de Ven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-03-1816 Asten 11-04-1845
Hendrina van Oosterhout
Asten 21-01-1874 zie Diesdonkerweg 9
2 Petrus Asten 03-06-1818 Deurne 13-05-1843
Elisabeth Linders
Asten 09-03-1877 zie Voormalig huis B894
3 Hendrikus Asten 20-12-1819 Asten 24-01-1845
Wilhelmina Sleegers
Asten 04-06-1895
4 Joannes Asten 08-07-1821 Kind Asten 24-04-1822

Antonetta van de Ven is op 17-07-1842 te Asten overleden en Antoni Peter Verberne is te Asten op 01-11-1853 overleden.

Hun zoon Hendrikus Verberne is geboren te Asten op 20-12-1819 en op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Wilhelmina Slegers, geboren te Asten op 29-07-1817 als dochter van Arnoldus Slegers en Petronella Nooijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij met hun gezin en met halfzus Maria Verberne in het huis met huizingnummer C15:

12

Zij verhuizen in 1869 naar Oostappen en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-12-1872 wordt het huis te koop aangeboden. De verkoop is niet doorgegaan en het huis wordt daarna aan verschillende families verpacht.

13

In het huis komt wonen Martinus Lourens Gijbels, geboren te Aarle Rixtel op 12-09-1835 als zoon van Cornelis Gijbels en Maria van den Heuvel. Hij is te Beek en Donk op 07-06-1862 getrouwd met Hendrina van Woensel, geboren te Beek en Donk op 12-02-1836 als dochter van Mathijs van Woensel en Johanna Werts. Zij vertrekken in 1870 naar Vlierden.

Vanaf 1877 wordt het huis bewoond door Antonie Rijnders, geboren te Asten op 11-12-1847 als zoon van Reindert Rijnders en Wilhelmina Segers (zie Kluisstraat 14). Hij is op 16-04-1877 te Asten getrouwd met Geertruij van Loon, geboren te Asten op 23-09-1848 als dochter van Arnoldus van Loon en Hendrika van den Eijnden (zie Rinkveld 1). Antonie Rijnders woont ook in de periode 1879-1890 op dan huizingnummer C16:

14

Zij verhuizen in 1880 naar Asten en daarna wordt het huis bewoond door Peter Johannes Weerts, geboren te Asten op 07-05-1852 als zoon van Johannes Weerts en Wilhelmina Marcus. Hij is te Someren op 01-05-1878 getrouwd met Johanna Maria van de Laar, geboren op 08-05-1857 te Someren als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmen.

Zij verhuizen in 1889 naar de Berken (zie Berken 11) en vanuit C20 komt in het huis wonen Hendrikus Coolen, geboren te Asten op 15-05-1837 als zoon van Piet Kolen en Joanna Maria Segers. Hij is te Deurne op 10-04-1874 getrouwd met Dorothea Bouwmans, geboren te Deurne op 20-03-1836 als dochter van Christiaan Bouwmans en Arnoldina Martens. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer C14 dat in die periode is afgebroken:

15

Hendricus Verberne heeft tot zijn dood op 04-06-1895 te Asten het huis in eigendom gehad. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-07-1895 wordt het huis nogmaals te koop aangeboden, maar volgens het bevolkingsregister is het afgebroken. Dat wordt bevestigd bij een vergelijk van de topografische kaarten van 1900 en 1950, waarbij dit huis in de gele cirkel is verdwenen:

16

17

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1655 Peter Marcelis Geldens Asten ±1625 Peter Marcelis Geldens Asten ±1625
1709 Wilbert Peeters van Liessel Liessel ±1678 Wilbert Peeters van Liessel Liessel ±1678
Laarbroek huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Wilbert van Lijssel Liessel ±1678 Peeter Aart Keijsers Asten ±1700
1741 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1746 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1751 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1756 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1761 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1766 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1771 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1776 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1781 Cornelis Peters Asten 04-12-1706 Cornelis Peters Asten 04-12-1706
1798 kind Antonij Claesse vd Heijden Asten 16-09-1767 weduwe Antonij van der Heijden Asten 02-11-1736
1803 kinderen Antonij vd Heijden Asten 16-09-1767 weduwe Antonij van der Heijden Asten 02-11-1736
Kadasternummer G132
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G132 1832 Antoni Peter Verberne Asten 11-06-1775
Oliemolen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Antoni Peter Verberne Asten 11-06-1775 Maria van der Heijden Asten 16-09-1767 08-09-1814
1814-1853 Antoni Peter Verberne Asten 11-06-1775 Antonetta van de Ven Deurne 27-11-1776 01-11-1853
1853-1859 Hendrikus Verberne Asten 20-12-1819 Wilhelmina Sleegers Asten 29-07-1817
C15 1859-1869 Hendrikus Verberne Asten 20-12-1819 Wilhelmina Sleegers Asten 29-07-1817 naar Oostappen
C15 1869-1870 Lourens Gijbels Aarle 12-09-1835 Hendrina v Woensel Beek 12-02-1836 naar Vlierden
C15 1870-1877 onbewoond
C15 1877-1879 Arnoldus Rijnders Asten 11-02-1847 Geertruij van Loon Asten 23-09-1848
C16 1879-1880 Arnoldus Rijnders Asten 11-02-1847 Geertruij van Loon Asten 23-09-1848 naar Asten
C16 1880-1889 Peter J Weerts Asten 07-05-1852 Johanna M vd Laar Someren 08-05-1857 naar Stegen
C16 1889-1890 Henricus Coolen Asten 15-05-1837 Dorothea Bouwmans Deurne 20-03-1836
C14 1890-1895 Henricus Coolen Asten 15-05-1837 Dorothea Bouwmans Deurne 20-03-1836
C14 1895 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 21 oktober 2023, 14:10:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen