logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G147

In het archief van Asten wordt Jan Hansen van Os als wonende op het Laarbroek genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 66; 26-02-1657:
Martinus van der Lith, secretaris, en Aert Jan Aelberts, beiden als Heilige Geestmeesters, verkopen, met toestemming van predikant en corpus. Zij verkopen aan Jan Jansen een huis, hof, hofstad en aangelag en land int Laerbroeck 7 lopense, ene zijde de Pastorye, andere einde het kind Joost Joosten van Weert, andere zijde Jan Hansen van Os, den Bremberch het deel dat van de Armen is.

Jan Hansen van Osch is geboren rond 1610 en rond 1638 getrouwd Anneke en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 15-07-1639 Kind Asten ±1639
2 Elisabeth Asten 26-01-1642 Ongehuwd Asten 21-07-1676
3 Jenneke Asten 25-04-1643 Ongehuwd Asten 16-01-1688
4 Johannes Asten ±1650 Asten 18-06-1679
Emerentiana Martens
Asten 12-11-1717

Anneke is op 19-02-1660 te Asten overleden en Jan Hansen van Osch is op 28-04-1675 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van zijn zoon:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 27 verso:
Jan Hanssen van Osch.

Jan Hansen van Osch is geboren te Asten rond 1650 en op 18-06-1679 te Asten getrouwd met Emerentiana Martens, geboren rond 1642 als dochter van Marten Hendrix en Margareta Aerts van de Vorst:

Desponsati sunt Joannes Jansen et Emerentiana Martens; testes Arnoldus Martens et Henricus Martens. Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Emerentiana Martens; testes Arnoldus Martens et Maria Hurkmans.

Ondertrouwd zijn Joannes Jansen en Emerentiana Martens; getuigen Arnoldus Martens en Henricus Martens. In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Emerentiana Martens; getuigen Arnoldus Martens en Maria Hurkmans.

01

Het gezin van Jan Hansen van Osch en Emerentiana Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 27-07-1679 Ongehuwd Asten 08-05-1732
2 Margaretha Asten 02-08-1682 Asten 18-09-1718
Franciscus Tys Canters
Asten 29-07-1754

Emerentiana Martens is te Asten op 30-07-1699 overleden en bij de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 staat het huis nog op naam van Jan Hansen van Osch:

Verpondingen 1713 XIV 60 folio 38:
Jan Hanssen van Osch. In de bede ƒ 2-2-0.

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Jan van Osch, Anneke en Griet.

Jan Hansen van Osch is op 12-11-1717 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van zijn schoonzoon:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 79 verso:
Frans Teijs Canters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 2-2-0.

Margaretha Janse van Osch is geboren te Asten op 02-08-1682 en op 18-09-1718 te Asten getrouwd met Franciscus Tys Canters, geboren te Asten op 24-01-1692 als zoon van Matthias Hendrick Canters en Antonia Huberti Tielen:

02

Het gezin van Margaretha Janse van Osch en Franciscus Tys Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-03-1720 Ongehuwd Asten 09-10-1747
2 Henricus Asten 04-08-1722 Ongehuwd Asten 08-10-1747
3 Arnoldus Asten 01-12-1726 Ongehuwd Asten 14-11-1750

In het huizenquohier van 1736 is Franciscus Tys Canters eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 5 Laarbroek Bewoners nummer 5 Laarbroek
1736 Francis Canters Francis Canters

Franciscus Tys Canters is op 09-09-1743 te Asten overleden en daarna staat het huis op naam van Margaretha Janse van Osch als zijn weduwe:

Jaar Eigenaar nummer 5 Laarbroek Bewoners nummer 5 Laarbroek
1741 weduwe Francis Canters weduwe Francis Canters
1746 weduwe Francis Canters weduwe Francis Canters
1751 weduwe Francis Canters weduwe Francis Canters
1756 is afgebrooke
1761 is afgebrooke

Margaretha Janse van Osch verkoopt het huis in 1754:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 45; 22-07-1754:
Magrieta Jan van Osch weduwe van Francis Tijs Canters, aan het Laarbroek en Arnoldus Francis Tijs Canters, haar zoon, verkopen aan Hendrik Berkers, schepen een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde weduwe Dirk Timmermans, andere zijde Hendrik Berkers.

Margaretha Janse van Osch is op 29-07-1754 te Asten overleden en de verkoop van het huis wordt vernaderd door Peter Hoebergen, alsnog wordt verkocht aan Hendrik Berkers, waarna het huis is afgebroken:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 47; 13-08-1754:
Peter Hoebergen gehuwd met Jenneke Francis Verreyt vernadert de koop, gedaan door Hendrik Berkers op 22-07-1754 een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde weduwe Dirk Timmermans, andere zijde Hendrik Berkers

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 74; 12-05-1755:
Peter Hoebergen verkoopt aan Hendrik Berkers een huisplaats, hof en aangelag 2 lopense.

De verpondingen van 1761 en de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vatten de bewoningsgeschiedenis samen:

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 100:
Hendrik Berkers bij koop 12-05-1755.
Peter Hoebergen bij vernadering 13-08-1754.
Hendrik Berkers bij koop 26-07-1754
Maria, weduwe Francis Tijs Canters met Jan, Nol en Hendrik de kinderen.
Huijsplaats, hoff en aangelag nummer 5 is weg, 2 lopense.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 91 folio 21:
Hendrik Willem Berkers bij koop 1755.
Peter Hoebergen bij vernadering 1755.
Hendrik Willem Berkers bij coop 1754
Margrieta weduwe Francis Canters met Arnoldus de soon bij versterff 1748.
Nu 1718 Francis Matthijs Canters uxoris nomine Margarete.
Jan Janssen van Osch voor eene helft a vier stuyvers in den volgenden chijns.
Lysken ende Jenneken Janssen van Osch voor d'andere helft, uijt huijs en aengelag met de daer
aengehoorende goedere, groot twee lopenen en een halff, gelegen onder Asten ter plaetse aent Laerbroeck, ene zijde Aert Block, andere zijde Aert de Seger, ene einde den selven Aert de Seger, andere einde den gemeenen weg.
III ½ d.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest nog een tuin op naam van Jan Antonie Loomans (zie Oliemolen 1):

Kadaster 1811-1832; G147:
Tuin,groot 11 roede 90 el, Sleegensche eindje.
Eigenaar: Jan Antonie Loomans.

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1657 Jan Hansen van Os ±1610 Jan Hansen van Os ±1610
1675 Jan Hansen van Os Asten ±1650 Jan Hansen van Os Asten ±1650
1717 Franciscus Tys Canters Asten 24-01-1692 Franciscus Tys Canters Asten 24-01-1692
Laarbroek huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Francis Canters Asten 24-01-1692 Francis Canters Asten 24-01-1692
1741 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682
1746 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682
1751 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682 weduwe Francis Canters Asten 02-08-1682
1756 is afgebrooke
1761 is afgebrooke

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2022, 19:04:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen