logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C33

Hendrik Joosten (zie Zand 35) koopt een huis van de familie Verlensdonk:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 167 verso, 06-06-1743:
Willem Rooymans, getrouwd met Hendrina Marcelis Verlensdonk, Paulus van der Sande getrouwd geweest met Jenneke Marcelis Verlensdonk, te Soerendonk, Goort Marcelis Verlensdonk, Dirske Verlensdonk. Kinderen en erven van Marcelis Andries Verlensdonk. Zij verkopen aan Hendrik Joosten van der Sande: ½e deel in huis, hof en aangelag aan het Sant geheel 3 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde erven Mevrouw Costerius; land aan het aangelag aaneengelegen 18 lopense; groes het Aaveltje ½ lopense, ene zijde Goort van Doorne te Liessel, andere zijde Jan Paulus te Liessel; groes de Leegendries 5 lopense, ene zijde erven Mevrouw Costerius, andere zijde het voorschreve land. Koopsom ƒ 130,-.

Hendrik Joosten heeft dit huis naar alle waarschijnlijkheid verhuurd aan de genoemde bewoners. Voor verdere gegevens over Hendrik Joosten zie Zand 35:

Jaar Eigenaar nummer 19f Voordeldonck Bewoners nummer 19f Voordeldonck
1761 Hendrik Joosten Joost Antonis
1766 Hendrik Joosten onbewoond
1771 Hendrik Joosten Hendrik Joosten
1776 Hendrik Hendriks weduwe Joost van Hugten, Catarina van Hugten
1781 Hendrik Hendriks Jan van de Mortel

Een van de bewoonsters was de weduwe van Joost van Hugten, Maria Hendriks (zie Zand 35); zij is een zus van Hendrik Hendriks en er wordt een inventaris opgemaakt en 10 jaar later wordt het eigendom van Maria Hendriks en de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 66, 17-04-1780:
Hendrik Hendriks en Huybert van Bussel zijn aangesteld als voogden over Willem en Dirk, onmondige kinderen van Joost Willem van Hugten en Maria Hendriks, gewoond hebbende op 't Zant.
Inventaris opgemaakt door Hendrik Hendriks en Huybert van Bussel, als voogden van Willem en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Joost Willem van Hugten en Maria Hendriks, gewoond hebbende op het Sant. De boedel hoort nu voor de helft aan Hendrik Hendriks, broeder van de kinderen moeder en de helft aan de twee onmondige kinderen en hun meerderjarige broeder Jan.
Onroerende goederen: Huis, hof, aangelag, land en groes genaamd het Sant 28 lopense, grenzend aan de gemeente, groes en hei daaraan gelegen 60 lopense, groes de Haag 2 lopense, 1⁄8e deel van de kleyne Haag 3 copse, het A-veltje 1 lopense
Roerende goederen: Een paard, vijf koeien, vijf jonge of lege beesten, 33 schapen, 22 lammeren, enige karren, landbouwgereedschap, drie bedden, twee kisten, zes stoelen, een tafel, vuurgerei, diverse ketels, potten, pannen, emmers, huishoudgerei, 19 lopense met rogge bezaaid en 9 lopense met boekweit.
Geld: Francis Smits is schuldig aan de weduwe Joost van Hugten ƒ 400,- à 3%, wegens het borgemeesterschap, 1769-1770, acte de dato 04-03-1779. Op 15-05-1780 is terugbetaald ƒ 22-16-00 resteert ƒ 377-04-00.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 35, 21-09-1790
Hendrik Hendriks verkoopt aan Jan, Dirk en Willem, kinderen Joost van Hugten en Maria Hendriks, zijn zuster, de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag het Sandt met nog een klein huisje 28 lopense, groes en heiveld 60 lopense, groes de Haag 2 lopense, de helft van 1⁄8e deel van de kleyne Haag 3 copse. De overige 7⁄8e delen zijn van de kinderen Jan van de Cuylenburg, groes het Aa-veltje 1 copse.
De wederhelft is van de voornoemde kinderen met hun moeder, Maria Hendriks.
Belast met: ƒ 0-6-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 400,-.
Jan, Dirk en Willem, kinderen Joost van Hugten zijn schuldig aan hun oom, Hendrik Hendriks ƒ 400,- terzake van de voorschreve gekochte goederen, in plaats van de jaarlijkse rente zullen zij Hendrik Hendriks gedurende zijn verdere leven onderhouden en alimenteren in kost, drank, kleding, ziekte en gezondheid.

Na het overlijden van hun moeder Maria Hendriks op 07-09-1794, wordt opnieuw een inventaris opgemaakt en wordt Dirk Jooste van Hugten samen met zijn broers eigenaar en bewoner (zie Zand 35):

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 36; 06-05-1794:
Thomas Hendriks en Gerrit van Hugten verklaren ter requisitie van Dirk Joosten van Hugten, op het Zand, dat diens broeder, Willem, 28 jaar en bij de requirant wonende laboreert aan slappigheid van hersenen en dat zij, comparanten, voor vast oordelen en zeker weten dat hij geensints in staat is om sijn eygen persoon, veel min sijn goederen te kunnen regeeren en administreeren en dat het dienvolgens nodig is dat hij onder toezicht van voogden of curatele gesteld wordt.

Jan Lintermans en Willem Marcelis Jansen worden aangesteld als momboiren over Willem, meerderjarige doch innocente zoon van Joost van Hugten en Maria Hendriks, beiden overleden.

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Lintermans en Willem Marcelis Jansen op 8 mei laatstleden aangesteld als voogden over Willem, meerderjarige zoon, doch innocent, van Joost van Hugten en Maria Hendriks, beiden overleden, gewoond hebbende op het Sandt en waarin de innocente voor 1/3e deel gerechtigd is.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag met nog klein huisje daarbij 28 lopense, groes en hei aaneen 60 lopense, groes de Haag 2 lopense, 1⁄8e deel in de kleyne Haag 3 copse, het Aaveltje 1 copse.
Roerende goederen: Een paard en getuig, vier melkkoeien, vier lege beesten, een kalf, 29 oude schapen, 21 lammeren, een hoge kar en een slagkar, een ploeg, een eg, een kast, drie kisten, een baktrog, zeven stoelen, twee tafels, een bed gevuld met veren met zijn toebehoren, twee linnen bedden, diverse ketels, potten, pannen en mooren, 21 tinnen lepels, 12 forchetten, vier tinnen schotels, een tinnen kom, melk- en botergereedschap, twee spinnewielen, klein landbouwgereedschap, diverse bakken, twee emmers, een ladder.
Schulden: Aan Christiaan Mechernich ƒ 73-06-00, aan mulder Loomans ƒ 30-18-08, aan Gerrit Goossen, te Liessel ƒ 6-06-00, aan Helena Goossens, te Liessel ƒ 43-00-00

Dirk Jooste van Hugten is geboren te Asten op 13-10-1759 als zoon van Judocus Willems van Heugten en Maria Hendriks van der Sande (zie Zand 35). Hij is op 18-05-1794 te Asten getrouwd met Helena Nicolaas Voermans, geboren te Asten op 31-03-1767 als dochter van Nicolaas Voermans en Catharina Dierik Hobergen:

01

Het gezin van Dirk Jooste van Hugten en Helena Nicolaas Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-08-1795 Asten 09-02-1822
Jan Smits
Asten 20-07-1886 zie Zand 33
2 Nicolaus Asten 22-05-1797 Deurne 08-05-1828
Christina van Kuijlenburg
Asten 27-11-1873 zie ook Rinkveld 9
3 Elizabetha Asten 12-04-1799 Asten 19-04-1839
Antonie van Kuijlenburg
Asten 10-03-1878 zie Zand 23
4 Justina Asten 24-11-1800 Ongehuwd Asten 15-02-1871 zie Zand 23
5 Antonius Asten 29-03-1802 Kind Asten 20-01-1804
6 Antonia Asten 23-08-1804 Kind Asten 29-04-1809
7 Hendricus Asten 07-04-1807 Vlierden 31-01-1845
Wilhelmina Sleegers
Asten 24-02-1892 zie Zand 23
8 Catharina Asten 13-03-1809 Kind Asten 10-07-1810

Dirk Joosten van Heugten erft het huis waarin hij woont:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 65; 19-12-1807:
Dirk Joosten van Hugten, Jan Joosten van Hugten alsmede Adriaan Lintermans en Willem Marcelis Jansen als wettige voogden over de innocente Willem Joosten van Hugten. Zij verdelen de goederen gelegen aan het Sant.
1e lot krijgt Dirk het oud huijske en aangelag aan het Sant, waarin hij woont 1 lopense; land bij 't Huys 15 lopense;. 16 roede; de helft van de Haag geheel 6 lopense 47 roede; groes de kleyne Haag 1 lopense, 7 roede; de helft van de Legendries 12 lopense, 38 roede; de helft van een stuk hei geheel 82 lopense, 18 roede.
2e lot krijgt Jan een nieuw huis en aangelag met de schaapskooi 1 lopense; land bij 't Huys 1 lopense; land 13 lopense, 31 roede; groes de Haag 41 roede; de helft van de Haag geheel 6 lopense, 47 roede; de helft van de Legendries geheel 12 lopense, 38 roede; de helft van een stuk hei geheel 82 lopense, 18 roede.
3e lot krijgt Willem Joosten van Hugten of diens voogden, ƒ 600,- te ontvangen van de verkrijgers van het 1e en 2e lot. Marge: 15 bloeimaand 1809 ƒ 550,- ontvangen.

De bewoningshistorie wordt ook bij de verpondingen en de huizenlijst over de periode 1798-1803 weergegeven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 105:
Deling 19-12-1807 Jan en Dirk. Jan, Dirk en Willem van Hugten ½ bij transport 21-09-1790 van Hendrik Hendriks ½, Maria Hendriks weduwe Joost van Hugten met Jan, Dirk en Willem de kinderen ½. Nummer 19 en 19f huijs, hof en aangelag en nog huijske daarbij.

Jaar Eigenaar nummer 19f Voordeldonck Bewoners nummer 19f Voordeldonck
1798 Dirk van Heugten Dirk van Heugten
1803 Dirck van Heugten Dirck van Heugten

Dirk Joosten van Heugten overlijdt te Asten op 12-09-1812 en Mathijs Janse is een van de aangevers:

02

Helena Voermans wil hertrouwen en maakt een inventaris op:

Notarieel Archief 37-127 Asten 03-06-1814:
Inventaris van Helena Voermans weduwe van Dirk van Heugten, ze wil hertrouwen met Wilbert Antonij Welten, een huis, hof en aangelag, gelegen op het Zand, groot 1 lopense. Ene zijde Jan van Hugten.

Zij is op 19-06-1814 te Asten hertrouwd met Wilbert Welten, geboren te Deurne op 09-04-1789 als zoon van Antonij Welten en Mechtildis de Louw.

Volgens het kadaster over de periode 1810-1832 zijn de weduwe en kinderen van Dirk Joosten van Heugten eigenaar van het huis met kadasternummer C33 op het Zand:

Kadaster 1811-1832; C33:
Huis en erf, groot 09 roede 50 el, het Zand, klassen 8, gelegen aan de Liesselsche weg.
Eigenaar: weduwe en kinderen Dirk Joost van Heugten.

03

Wilbert Welten is op 24-02-1840 te Asten overleden en Helena Voermans is op 02-10-1851 te Asten overleden:

05

Zoon Nicolaas van Heugten, geboren te Asten op 22-05-1797 heeft naar alle waarschijnlijkheid het huis geërfd en is op 08-05-1825 te Deurne getrouwd met Christina van Kuijlenburg, geboren te Deurne op 17-12-1798 als dochter van Johannis van Cuijlenburg en Wilhelmina Smits:

06

Het gezin van Nicolaas van Heugten en Christina van Kuijlenburg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 12-02-1826 Asten 19-02-1859
Hendrika Verberne
Stratum 12-05-1893
2 Joannes Asten 28-10-1827 Ongehuwd Asten 29-07-1888
3 Wilhelmus Asten 17-02-1830 Ongehuwd Asten 13-03-1869
4 Martina Asten 26-10-1831 Deurne 10-11-1855
Willem Joordens
Asten 15-01-1915
5 Maria Deurne 09-02-1835 Asten 23-02-1867
Johannes Meulendijks
Deurne 07-11-1921
6 Antonetta Deurne 28-05-1837 Kind Deurne 05-02-1841
7 Maria Elisabeth Deurne 09-06-1840 Asten 29-01-1872
Frans Aldenzee
Deurne 25-03-1875

Zij verhuizen in 1859 via het Rinkveld (zie Rinkveld 9) tijdelijk naar Deurne. In het huis komt wonen zoon Theodorus, geboren te Asten op 12-02-1826 en op 19-02-1859 te Asten getrouwd met Hendrika Verberne, geboren te Bergeijk op 13-01-1827 als dochter van Hendrik Verberne en Elisabeth Verstappen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Theodorus van Heugten met zijn gezin in het huis met huizingnummer C72 en vanaf 1869 het nummer C77:

07

In 1865 verhuist Theodorus van Heugten met zijn gezin naar Deurne en zijn vader komt ditmaal als weduwnaar weer in het huis wonen.

Christina van Kuijlenburg was op 01-12-1859 te Asten overleden en Nicolaas van Heugten is te Asten op 27-11-1873 overleden:

08

Na het overlijden van haar broers wordt het huis bewoond door dochter Martina van Heugten, getrouwd op 10-11-1855 te Deurne met Willem Joordens, geboren te Vlierden op 03-11-1822 als zoon van Gerardus Joordens en Petronella van de Mortel:

09

In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont Martina van Heugten met haar gezin in het huis op huizingnummer C74 en vanaf 1890 nummer C72:

10

In 1904 verlaat Martina het huis en verhuist met haar dochter Petronella naar het dorp in Asten, waar zij op 15-01-1915 overlijdt. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-06-1903 zetten de weduwe van Willem Joordens en haar kinderen de boerderij te koop en in diezelfde krant van 07-11-1903 verkopen zij hun vee en landbouwgreedschappen:

11 12

Het huis wordt vanaf die tijd bewoond door Antonie Smits met zijn gezin. Hij is geboren te Asten op 20-04-1870 als zoon van Willibrordus Smits en Hendrika Joosten en te Asten op 15-02-1895 gehuwd met Petronella van Heugten, geboren te Asten op 03-09-1864 als dochter van Joseph van Heugten (nazaat van Leendert van Heugten) en Wilhelmina van Otterdijk:

13

In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1910-1920 en 1920-1930 woont het gezin in het huis met huizingnummer C65 en vanaf 1920 nummer C52:

14

Petronella van Heugten overlijdt te Asten op 24-12-1923 en Antonie (Toon) Smits woont vanaf 1929 bij zijn dochter Wilhelmina (Mina) Smits (foto links), geboren te Asten op 22-04-1898 en te Asten op 13-01-1922 getrouwd met Martinus (Tinus) Strijbosch, geboren te Asten op 30-01-1890 als zoon van Josephus Strijbosch en Johanna Maria van den Heuvel (zie Voormalig huis C99), op 't Zand 3.

15 16

Naar Toon Smits is de canadapopulier genoemd (Smitsboom) bij de brug over de Astense Aa bij 't Zand, die hij daar ooit geplant heeft (foto boven rechts). Antonie Smits overlijdt op 04-11-1949 te Asten. Ook vader Joseph Strijbosch (zie Voormalig huis C99) woont in en overlijdt te Asten op 07-12-1929:

17

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus Strijbosch en Wilhelmina Smits met hun gezin in het huis op 't Zand 3 en ook schoonvader Antonie Smits woont nog bij hen in:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1936 en van 07-07-1938 de geboortes van dochter Hendrika en zoon Antonie:

19 20

Wilhelmina Smits is te Asten op 04-12-1946 te Asten overleden en Martinus Strijbosch is te Asten op 02-12-1947 overleden. Hieronder de overlijdensakten van Wilhelmina en Antonie Smits.

21 22

Onder de bidprentjes van Josephus en Martinus Strijbosch en foto's van Martinus en Wilhelmina:

23 24 25
26 27

Links het gezin van Tinus Strijbosch en Mina Smits en rechts hun graf op de begraafplaats in Liessel.

28 29

Bij deurnewiki lezen we nog het volgende over de kinderen van Martinus Strijbosch en Wilhelmina Smits:

De kinderen uit het gezin Strijbosch-Smits emigreerden op 9 juli 1951 naar Canada. Door het vroegtijdig overlijden van hun beide ouders waren de kinderen, te weten Johannes Marinus (Jan), Petronella Josephina (Nel), Josephina Antonia (Fien), Antonia Hendrika (Tonia), Martien Gerardus (Martien), Wilhelmus Antonius (Wim), Hendrika Maria (Zus), en Anthony Joseph (Antoon), wees geworden. Zus Fien was hun al voorgegaan en nu kwam de rest aan de beurt. Ze schijnen per vliegtuig gegaan te zijn en settelden zich aanvankelijk in Adelaide Township nabij Strathroy, Ontario. Hun sponsors waren de gebroeders Van den Boomen die al op 15 juni 1948 naar Ontario, Canada geëmigreerd waren. Men moest landbezitter zijn om te kunnen sponsoren. Jan zou uiteindelijk bankdirecteur worden. Zijn beste vriend, Johan Aarts zou niet lang achterwege blijven!

30 Links een foto van de vertrekkende emigranten:
Staande van links naar rechts: zoon Jan, neef Geer, zoon Wim, onbekende en zoon Martien.
Hurkende van links naar rechts: dochter Nel en zoon Toontje, onbekenden.
In de auto: dochter Fien en schoonzoon Harrie Strijbosch.

De boerderij is na het overlijden van Martinus Strijbosch bewoond door de kinderen en vanaf 1951 bewoond door Josephus Martinus (Sjef) van Gog, geboren te Deurne op 25-10-1914 als dochter van Leonardus van Gog en Geertruida Bots. Zij is in 1943 getrouwd met Johanna Maria (Anna) Dings, geboren te Deurne op 15-01-1917 als dochter van Hendrik Dings en Gertrudis Verschaeren.

Hieronder een foto bij de gouden bruiloft van de ouders van Anna Dings met op de achterste rij derde van links Sjef van Gog en vierde van links Anna Dings:

30a

Josephus Martinus (Sjef) van Gog is op 07-01-1989 te Deurne overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

31 32

Johanna Maria (Anna) Dings leeft nog en hieronder een stuk uit het artikel uit het Weekblad voor Deurne1:

33

Honderdjarige Anna van Gog zingt en lacht de hele dag

LIESSEL - Ze woont nog zelfstandig en verveelt zich nooit. Haar tien kinderen wonen allemaal in de buurt, ze komen ook regelmatig langs. "Daar mag je toch dankbaar voor zijn", zegt Anna van Gog-Dings uit Liessel. Zondag 15 januari hoopt zij haar honderdste verjaardag te vieren. "Ons moe zit altijd vol grapjes en zingt en lacht de hele dag", zegt dochter Mariet van Lierop.

De feestdag begint zondagmorgen met een mis in de kerk. "De kerk is belangrijk voor haar. Ze gaat er elke dag met de scootmobiel naar toe", zegt dochter Mariet. "Ik ga elke dag naar de kerk", beaamt Anna van Gog. "Dan ben ik weer even buiten geweest en heb ik weer iemand gesproken. We zijn met een vast groepje bekenden. Het is ook goed voor de sociale controle. Als ik 's morgens niet in de kerk geweest ben, weet ik zeker dat er een half uur later iemand op bezoek komt of opbelt om te vragen of er iets mis is."

Anna Dings werd geboren in de Eerste Wereldoorlog in het buurtschap Sloot in Liessel. "Mijn vader kwam uit Meijel en mijn moeder uit Helden. Zij moest 4,5 uur lopen om bij haar ouders op bezoek te gaan. Vroeger werden afstanden nooit uitgedrukt in kilometers, maar in tijd die nodig was om ergens naar toe te lopen", herinnert ze zich.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 trouwde Anna Dings met Sjef van Gog. Samen kregen ze elf kinderen, waarvan de oudste slechts een dag in leven bleef.

Gevraagd naar het geheim van haar hoge leeftijd antwoordt ze met een grapje: "Och, ik heb maar tien kinderen gekregen en ik hoefde nooit veel te doen." Dan weer serieus vervolgt ze: "We hebben altijd met boeren de kost moeten verdienen. Elke morgen om 5.00 uur stond ik op om de kinderen te verzorgen. Dan ging ik naar de stal om daar mijn werk te doen en dan weer naar binnen om te zorgen dat de kinderen op tijd klaar waren voor school."
Zaterdag 7 januari was het 28 jaar geleden dat haar man Sjef overleed. "We praatten altijd heel veel. In het begin liep ik vaak pratend naar binnen, om dan te beseffen dat er niemand was."

Hieronder een foto uit 1954 van de boerderij op 't Zand 3:

34

Op deurnewiki lezen we nog het volgende over het huis:

De weg vanaf de Zandstraat maakte bij deze boerderij een haakse bocht met de langgevelboerderij van Toon van Heugten, die parallel aan de voorgevel van het huis van Strijbosch pal daar tegenover lag en wel zo dichtbij dat een vrachtwagen amper de bocht kon nemen. Geen wonder dat Tinus al lang daarvoor een muur op had laten trekken om mensen met paard en kar te beletten de hoek af te snijden over zijn land. Om het knelpunt op die hoek te doen verdwijnen werden later het huis en aanliggende schuur en varkensstallen afgebroken.

Het huis is in 1966 afgebroken en in 1997 is dit deel van 't Zand door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Ongeveer op de plaats van het huis ligt de inmiddels verlegde weg.

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 19f
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Joost Antonis
1766 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 onbewoond
1771 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683 Hendrik Joosten Asten 02-12-1683
1776 Hendrik Hendriks Meijel 15-03-1719 weduwe Joost van Hugten, Catarina van Hugten Meijel 13-09-1717
1781 Hendrik Hendriks Meijel 15-03-1719 Jan van de Mortel
1798 Dirk van Heugten Asten 13-10-1759 Dirk van Heugten Asten 13-10-1759
1803 Dirck van Heugten Asten 13-10-1759 Dirck van Heugten Asten 13-10-1759
Kadasternummer C33
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C33 1832 Wilbert Welten Deurne 09-04-1789
't Zand 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Dirk J van Heugten Asten 13-10-1759 Helena N Voermans Asten 31-03-1767 12-09-1812
1812-1840 Wilbert Welten Deurne 09-04-1789 Helena N Voermans Asten 31-03-1767 24-02-1840
1840-1851 Helena N Voermans Asten 31-03-1767 weduwe Heugten en Welten 02-10-1851
1851-1859 Nicolaas van Heugten Asten 22-05-1797 Christina v Kuijlenburg Deurne 17-12-1789 naar Deurne
C72 1859-1866 Theodorus v Heugten Asten 12-02-1826 Hendrika Verberne Stratum 12-05-1893 naar Deurne
C72 1866-1869 Nicolaas van Heugten Asten 22-05-1797 met kinderen
C77 1869-1879 Nicolaas van Heugten Asten 22-05-1797 met kinderen 22-11-1873
C74 1879-1890 Martina van Heugten Asten 26-10-1831 weduwe Willem Joordens
C72 1890-1900 Martina van Heugten Asten 26-10-1831 weduwe Willem Joordens naar dorp
C72 1900-1910 Antonie Smits Asten 20-04-1870 Petronella van Heugten Asten 03-09-1864
C65 1910-1920 Antonie Smits Asten 20-04-1870 Petronella van Heugten Asten 03-09-1864
C52 1920-19220 Antonie Smits Asten 20-04-1870 Petronella van Heugten Asten 03-09-1864
C52 1922-1930 Martinus Strijbosch Asten 30-01-1890 Wilhelmina Smits Asten 22-04-1898
3 1930-1946 Martinus Strijbosch Asten 30-01-1890 Wilhelmina Smits Asten 22-04-1898 04-12-1946
3 1946-1947 Martinus Strijbosch Asten 30-01-1890 02-12-1947
3 1947-1951 kinderen Strijbosch
3 1951 Josephus M van Gog Deurne 25-10-1914 Johanna M Dings Deurne 15-01-1917
3 1966 afgebroken
Referenties
  1. ^Weekblad voor Deurne (weekbladvoordeurne.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 10:21:22

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen