logo

De Vonder Homepagina


Zand 33

Bij de verpondingen van 1810 staat naast de huizen 19 en 19f (zie Zand 35 en Voormalig huis C33) ook 'nog een huijske erbij':

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 105:
Deling 19-12-1807 Jan en Dirk.
Jan, Dirk en Willem van Hugten ½ bij transport 21-09-1790 van Hendrik Hendriks ½, Maria Hendriks weduwe Joost van Hugten met Jan, Dirk en Willem de kinderen ½. Nummer 19 en 19f huijs, hof en aangelag en nog huijske daarbij.

Dit kleine huis is waarschijnlijk in gebruik genomen door de kinderen van Dirk Joost van Heugten en Helena Voermans (zie Voormalig huis C33).

Hun oudste dochter, Maria van Heugten, geboren te Asten op 16-08-1795 neemt op een gegeven moment het huis over. Zij is op 09-02-1822 te Asten getrouwd met Jan Smits, geboren te Asten op 15-01-1796 als zoon van Francis Smits en Joanna Verhinderd (zie Antoniusstraat 47). Het gezin van Maria van Heugten en Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francina Asten 17-12-1822 Meijel 09-04-1861
Hendrikus Verbugt
Asten 07-10-1884 Meijel
2 Dorothea Asten 19-11-1824 Deurne 05-01-1871
Theodorus van Stratum
Asten 05-03-1889 C97
3 Anna Catharina Asten 12-06-1827 Strijp 08-08-1862
Wilhelmus Mangelmans
Tongelre 17-06-1871 Eindhoven
4 Petronella Asten 30-04-1830 Kind Asten 01-06-1830
5 Petronella Asten 29-09-1831 Asten 17-02-1868
Martinus Smits
Asten 24-04-1880
Antonius van der Wallen
Asten 12-05-1893
6 Leonardus Asten 27-02-1834 Ongehuwd Asten 04-07-1864
7 Wilberta Asten 25-03-1837 Kind Asten 31-03-1837
8 Willibrordus Asten 17-06-1839 Asten 17-02-1868
Hendrica Joosten
Asten 29-09-1902 C88

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staan de weduwe en kinderen van Dirk Joost van Heugten (zie Voormalig huis C33) bekend als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C50:
Huis en erf, groot 01 roede 32 el, het Zand, klassen 10. Gelegen aan de Liesselsche weg.
Eigenaar: weduwe en kinderen Dirk Joost van Heugten.
Opmerking: in de verpondingen 1810 folio 105 staat noch een huijske daarbij.

01

02

Volgens de kadastrale legger is het huis daarna nog tijdelijk in bezit gekomen van Johanna van Heugten, geboren te Asten op 07-06-1791 als dochter van Jan Joost van Heugten en Willemijn Verleijsdonk (zie Zand 35). Het notarieel archief van 1835 doet hier verslag van:

Notarieel Archief 68-45 Asten 27-09-1835:
Hendrik van Heugten geboren te Asten op 10-08-1782, Antonetta van Heugten gehuwd met Johannes van Bussel, timmerman, Laurens van Heugten geboren te Asten op 29-03-1794, Anna van Heugten gehuwd met Tomas Sanders, Judocus van Heugten geboren te Asten op 15-01-1789, de kinderen van Jan van Heugten en Willemijn Verleijsdonk, overleden maart 1832. Delen de goederen van hun ouders, huisje en erf op 't Zand C50.

Volgens de kadastrale legger is Maria van Heugten, sinds 05-02-1848 weduwe van Jan Smits, later eigenaar geworden en in het bevolkingsregister van Asten woont zij over de periodes 1859-1879 en 1879-1890 in het huis met eerst huizingnummer C71, in 1869 nummer C76 en vanaf 1879 nummer C73. Haar dochters Francijna, Theodora en Petronella wonen later bij haar in:

03

Maria van Heugten is op 20-07-1886 te Asten overleden met Antonie van der Wallen als aangever:

04

Haar dochter Petronella Smits, geboren te Asten op 30-04-1830 en weduwe van Martinus Smits, hertrouwt op 24-04-1880 te Asten met Antonius van der Wallen, geboren te Deurne op 17-11-1838 als zoon van Joseph van der Wallen en Johanna Maria Klaus en broer van Theodora van der Wallen (zie Zand 17).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen Petronella Smits en Antonius van der Wallen in het huis met huizingnummer C71. Petronella Smits overlijdt op 12-05-1893 te Asten en Antonius van der Wallen vertrekt daarna naar Deurne. Het huis komt in bezit van Johannes Kuijpers, geboren op 10-07-1871 te Deurne als zoon van Peter Kuijpers en Francijna van de Berkmortel en op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Johanna Haazen, geboren op 27-09-1865 te Asten als dochter van Jan Mathijs Haazen en Johanna Maria Kanters:

05

Later woont ook Peter Johannes van der Steen, geboren te Meijel op 24-08-1861 als zoon van Martinus van der Steen en Maria Jansen en op 21-08-1899 te Helden getrouwd met Maria Verstappen, geboren te Meijel op 27-09-1865 als dochter van Gerard Verstappen en Helena Hendrikx, enige tijd in het huis tot hun verhuizing naar Bergsland (zie Voormalig huis G311A). Dan, in 1908, neemt Johannes Martens het huis, met volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 nog steeds het huizingnummer C71, over:

06

Johannes Martens, geboren op 02-11-1879 te Bakel als zoon van Johannes Wilhelmus Martens en Maria de Wit is op 20-04-1907 te Deurne getrouwd met Maria Sanders, geboren op 01-04-1879 te Deurne als dochter van Gerardus Sanders en Ida Weerts:

07

In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1910-1920 en 1920-1930 verandert het huizingnummer van C64 naar C51:

08

Johannes Martens en zijn gezin verhuizen naar Ommel (zie Kennisstraat 6) en Maria Sanders is op 10-03-1942 te Born overleden.

Het huis wordt daarna bewoond door Johannes (Hantjes Jan) van Heugten, geboren op 20-02-1894 te Asten als zoon van Hendrikus van Heugten en Johanna Maria van Oosterhout (zie Zand 35). Hij is te Deurne op 25-04-1931 getrouwd met Johanna (Hanna) van de Berkmortel, geboren op 26-12-1899 te Deurne als dochter van Martinus van de Berkmortel en Wilhelmina Vlemmings. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 staat het huis bekend als 't Zand 4:

09

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes van Heugten en Johanna van de Berkmortel met hun gezin in het huis op 't Zand 4:

10

In 1933 ruilen zij het huis met het huis van Johanna Maria van Oosterhout, de moeder van Johannes van Heugten, die als weduwe met haar gezin op 't Zand 2 woonde (zie Zand 35).

Johanna Maria van Oosterhout is geboren op 27-11-1861 te Asten als dochter van Laurens van Oosterhout en Maria Verheijen en sinds 18-09-1905 weduwe van Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1856 als zoon van Hendrikus van Heugten en Francina van der Zanden (zie Zand 35), met wie zij op 27-04-1855 te Asten getrouwd was. In de periode 1930-1938 woont Johanna Maria van Oosterhout met haar gezin in het huis op 't Zand 4:

11

Johanna Maria van Oosterhout is te Asten op 31-01-1942 overleden en haar zoon Antonius (Toontje) van Heugten, geboren op 16-08-1904 te Asten, woonde daarna in het huis. Hij is rond 1943 te Asten getrouwd met Maria Jacoba Smits, geboren te Asten op 07-10-1910 als dochter van Henricus Smits en Johanna Joosten. Antonius (Toontje) van Heugten was werkzaam als melkboer. Hieronder een foto waarop geheel rechts Toontje Möllek (Hantjes Toon) met geheel links Miet van Veghel en links van hem zijn neef Harrie van Heugten.

12

't Zand raakte steeds meer op Liessel georiënteerd en op onderstaande foto zien we op de voorgrond het Romkaarske van Toontje van 't Zaand:

13

Hieronder een foto uit 1945 van het Liessels kerkkoor met op nummer 3 Antonius van Heugten en op nummer 25 zijn broer Johannes (zie Zand 35):

14

Hieronder een luchtfoto van 't Zand met op de voorgrond het huis dat dwars op de boerderij van zijn broer Johannes staat (zie Zand 35):

15

Hieronder twee foto's van het huis op 't Zand 4 waar Toontje van Heugten in woonde:

16

17

Antonius (Toontje) van Heugten is op 22-06-1986 te Deurne overleden en Maria Jacoba Smits is te Deurne op 14-10-1995 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18

19

In 1997 is dit deel van 't Zand door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Het huis bestaat nog met als huidge adres Zand 33 Liessel en wordt nu bewoond door dochter Jo Willigers-van Heugten en hieronder een streetview van het huis:

20

Overzicht bewoners

Kadasternummer C50
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C50 1832 Jan Smits Asten 15-01-1796
't Zand 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1822 kinderen Dirk van Heugten Asten 16-08-1797
1822-1848 Jan Smits Asten 15-01-1796 Maria van Heugten Asten 16-08-1797 05-02-1848
1848-1859 Maria van Heugten Asten 16-08-1797 weduwe Jan Smits
C71 1859-1869 Maria van Heugten Asten 16-08-1797 weduwe Jan Smits
C76 1869-1879 Maria van Heugten Asten 16-08-1797 weduwe Jan Smits
C73 1879-1890 Maria van Heugten Asten 16-08-1797 weduwe Jan Smits 20-06-1886
C71 1890-1898 Antonius vd Wallen Asten 17-11-1838 Petronella Smits Asten 16-08-1797 naar Deurne
C71 1898-1900 Johannes Kuijpers Deurne 10-07-1871 Johanna Haazen Asten 06-02-1868
C71 1900-1904 Johannes Kuijpers Deurne 10-07-1871 Johanna Haazen Asten 06-02-1868 naar B77
C71 1904-1908 Peter J van der Steen Meijel 24-08-1861 Maria Verstappen Meijel 27-09-1865 naar Vught
C71 1908-1910 Johannes Martens Asten 02-11-1879 Maria Sanders Deurne 01-04-1879
C64 1910-1920 Johannes Martens Asten 02-11-1879 Maria Sanders Deurne 01-04-1879
C51 1920-1930 Johannes Martens Asten 02-11-1879 Maria Sanders Deurne 01-04-1879 naar B149
4 1930-1933 Johannes van Heugten Asten 20-02-1894 Johanna vd Berkmortel Deurne 26-12-1899
4 1933-1942 Johanna v Oosterhout Asten 27-11-1856 weduwe van Heugten 31-01-1942
4 1943 Antonius van Heugten Asten 16-08-1904 Maria J Smits Asten 07-10-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 10:23:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen