logo

De Vonder Homepagina


Leensel 13

Dit uit rond 1755 daterende huis wordt bewoond door Thomas Hendriks, geboren te Asten op 18-12-1731 als zoon van Henricus Janse en Petronella de Groot (zie Stegen 58). Hij is op 20-05-1753 te Asten getrouwd met Willemijn Dirks van Hugten, geboren te Asten op 27-12-1722 als dochter van Dirk Joosten van Heugten en Francisca Goorts van Bussel (zie Voormalig huis C116):

Het gezin van Thomas Hendriks en Willemijn Dirks van Hugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 23-07-1753 Asten 17-07-1785
Walterus Sanders
Asten 31-05-1801
Joost Jan Elias
Asten 21-03-1809 zie Voormalig huis G525
en Voormalig huis G772 
2 Theodora Asten 16-01-1755 Kind Asten ±1755
3 Johannes Asten 19-01-1757 Kind Asten ±1757
4 Henricus Asten 11-01-1760 Ongehuwd Asten 31-01-1798
5 Johanna Asten 26-02-1761 Kind Asten ±1761

Thomas Hendriks wordt mede-eigenaar van twee huizen, waaronder dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 81 verso; 28-11-1755:
Johannes Martens gehuwd met Elisabet Dirk van Hugten, Antoni Marten van Deursen man van Peternel Dirk van Hugten, te Deurne, Antoni Hendriks man van Maria Dirks van Hugten. Zij verkopen 2⁄5e deel, onverdeeld, aan hun zwager. Peter Joosten van Hugten en 1⁄5e deel aan hun zwager, Tomas Hendriks, in huijske, hof, aangelag, land en groes 17 lopense.

Thomas Hendriks en zijn zwager Peter Joosten van Heugten verkopen delen van hun land om de schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 83 verso; 28-11-1755:
Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten verkopen aan Goort van Doorn, te Liessel voor van de Langenacker aan de Vlierdense hey af te delen 2 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde weduwe Hendrik Slaats, ene einde de Vlierdense hey, andere einde het overig deel van de Langenacker. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 31,-. Tomas Hendriks heeft recht van terugkoop binnen zes jaar.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 163 verso; 13-02-1759:
Peter Joosten van Hugten en Tomas Hendriks verkopen aan Eymert van Loon, te Liessel het Smalveltje 1½ lopense ene zijde en einde weduwe Hendrik Slaats, andere zijde de Aa, andere einde weduwe Eymert Goossens. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 114 verso; 27-10-1759:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, als collecteur van de landsverponding, 01-01-1756 tot en met 31-12-1756, in arrest de vaste goederen van Peter Joosten van Hugten 3⁄5e deel Tomas Hendriks 2⁄5e deel ƒ 3-08-02.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 62 verso; 05-11-1759:
Gedagvaard zijn Jan Verduyseldonk, Peter Joosten van Hugten en Tomas Hendriks ter voldoening van een varken.

Thomas Hendriks heeft nog verschillende andere schulden:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 69 verso; 07-09-1761:
Den drost, aanlegger contra Tomas Hendriks, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig van de Gemene Middelen, 1756 ƒ 3-00-8, 1757 ƒ 2-14-8. Verponding, 1756 ƒ 2-06-2. Totaal ƒ 8-01-2.

Willemijn Dirks van Hugten overlijdt op 25-04-1763 te Asten en Thomas Hendriks wil hertrouwen en maakt de inventaris en huwelijkse voorwaarden op voor zijn kinderen Francisca en Tomas (genoemde Tomas betreft waarschijnlijk Henricus):

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 59 verso; 21-01-1764:
Staat en inventaris gemaakt door Tomas Hendriks, weduwnaar Willemyn Dirk van Hugten ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen met name Francyn en Tomas. Hij wil hertrouwen met Hendrien Mattijs Hasen.
Onroerende goederen: huis, stal en hof op de Leensel 4 lopense, ene zijde de Heren van Asten, andere zijde Dielis van de Leensel; hooiveld 3 lopense, ene zijde de Heren van Asten, andere zijde de Aa; land de Liesselse hei 3 lopense, ene en andere zijde Dielis Hendriks; land aan de Langenacker 1 lopense, ene zijde Peter van Hugten, andere zijde Dielis van de Leensel; een wortelveltje 1 copse, ene zijde Dielis van de Leensel, andere zijde Peter van Hugten. Deze goederen zijn bij hem in gebruik na afdeling met Peter van Hugten. Er is nog geen scheiding en deling beschreven.
Roerende goederen: twee linnen bedden met toebehoren, twee dekens, vier lakens, een kist, een schaap, een trog, twee stoelen, enige ketels en pannen, vuurgerei, twee koeien, drie kalveren, een hoge en een lage kar, een eg, klein landbouwgereedschap, 4 lopense met rogge bezaaid, twee vijmen koren.
Schulden: diverse lands- en dorpslasten ƒ 50-10-12.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 61 verso; 26-01-1764:
Tomas Hendriks, weduwnaar Willemyn Dirk van Hugten, bruidegom, geassisteerd met Peter Joosten van Hugten, dit ten behoeve van zijn twee kinderen, ter eenre en Hendrien Mattijs Haasen, jonge dochter, bruid, geassisteerd met Hendrik Tijs Hasen. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Ten aanzien van de gemaakte inventaris van de bruidegom oordelen comparanten om deze niet na te komen, maar de twee voorkinderen van de bruidegom behoorlijk op te voeden en egaal te behandelen met eventuele kind(eren) van dit huwelijk. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwelijk nalaat zal zijn vrouw in het volle bezit der nalatenschap blijven mits de voor- en nakinderen behoorlijk opvoedende. Blijft de bruid langstlevende uit dit huwelijk, zonder dat kind(eren) uit dit huwelijk geboren zijn, dan blijft zij de goederen in togte bezitten en na haar overlijden gaan deze naar de voorkinderen, dan nog in leven zijnde.

Thomas Hendriks hertrouwt op 05-02-1764 te Asten met Henrica Mathias Hasen, geboren te Asten op 07-12-1730 als dochter van Mattias Willem Haese en Maria Symons en zus van Maria Matthias Hasen (zie Leensel 5):

Juncti sunt Thomas Hendrikx et Henrica Matthias Hasen; testes Wilhelmus Theodori Hasen et Johanna Hendriks.

In echt gebonden Thomas Hendrikx en Henrica Matthias Hasen; getuigen Wilhelmus Theodori Hasen en Johanna Hendriks.

02

Het gezin van Thomas Hendriks en Henrica Hasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 01-02-1766 Kind Asten ±1766
2 Henrica Asten 12-03-1768 Asten 14-02-1802
Hendrik Janse Verbogen
Asten 13-02-1841 zie Voormalig huis G868
3 Johanna Maria Asten 19-05-1770 Asten 14-02-1813
Henricus van de Mortel
Maashees 02-09-1829 *
4 Petrus Asten 01-01-1774 Asten 24-02-1811
Agneta Lijsten
Asten 15-01-1842 zie Kloostereind 2

*  voor haar huwelijk werkte Johanna Maria als dienstmeid bij Antony Verhees (zie Voormalig huis F319) en zij krijgt nog 100 gulden uit zijn erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 86 verso; 06-04-1808:
Antony Verhees, ziek, testeert. Aan Jennemaria Thomas Hendriks, zijn dienstmeid, voor haar goede oppas ƒ 100,-.

Thomas Hendriks moet zijn schoonzus Maria Dirks van Hugten nog betalen voor haar werk als dienstmeid:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 89 verso; 19-11-1764:
Maria Dirks van Hugten, aanlegger contra Tomas Hendriks, gedaagde. Aanlegster is, in 1763, als dienstmeid geweest bij gedaagde en heeft daarvan nog ƒ 9-10-0 loon nog niet kunnen ontvangen.

Er wordt geregeld beslag gelegd op de vaste goederen van Peter Joosten van Hugten en Thomas Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 122 fol. 189vo 15-10-1767:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philips de Rooy, collecteur van de landsverponding en bede, in arrest de vaste goederen van Peter Joosten van Hugten voor 3⁄5e deel en 2⁄5e deel van Tomas Hendriks ter somme van ƒ 8-10-06

Asten Rechterlijk Archief 124 fol. 52 05-10-1774:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philips de Rooy, collecteur der Coninxbeden, 17-09-1771-1772 en de verponding, 1772, legt beslag op de vaste goederen van Peter Joosten van Hugten 3⁄5e deel en Tomas Hendriks 2⁄5e deel tot verhaal van ƒ 8-09-00.

In 1778 wordt de boedel met Peter Joosten van Hugten verdeeld en wordt Thomas Hendriks wordt volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 163 verso; 21-01-1778:
Peter Joosten van Hugten, op de Leenzel voor 3⁄5e deel en Tomas Hendriks man van Willemyn Dirk van Hugten, op de Leenzel voor 2⁄5e deel. Zij bezitten de vaste goederen van wijlen Dirk van Hugten en Francyn van Bussel, op de Leensel en zijn hen aangekomen ieder 1⁄5e deel bij versterf, de eerste comparant nog 2⁄5e van zijn zwagers en de tweede comparant nog 1⁄5e deel bij transport 20-11-1755. Ten behoeve van het kind, Francyn, van de tweede comparant en zijn overleden vrouw, wordt nu een scheiding en deling gemaakt.
2e lot krijgt Tomas huis, schuur, stal, hof, aangelag en dries 3 lopense, ene zijde Peter Joosten van Hugten, andere zijde Dielis Hendriks; hei, groes en land in de Nieuwe Erve 4 lopense, ene zijde Peter Joosten van Hugten, andere zijde Gerrit van Hugten; de voorste helft van een hooiveld aan de Aa deze helft 4 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Gerrit van Hugten, ene einde Peter Joosten van Hugten, andere einde Dielis Hendriks; de Liesselse hey onder Vlierden 3 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde de gemeente; zaailand de Langenacker onder Vlierden hiervan 1 lopense, ene zijde Paulus Peters, andere zijde Dielis Hendriks; het Heufke onder Vlierden 1 copse, ene zijde Jelis Hendriks en Peter Joosten van Hugten. Belast met 2⁄5e deel van 6 vat rogge per jaar aan Sint Catalijnegilde, te 's Hertogenbosch, A. Verster en Vissers; 2⁄5e deel van 6 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 5-06-14 per jaar, bede ƒ 0-17-10 per jaar.

Thomas Hendriks moet nog steeds de achterstallige verponding betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 62; 17-10-1783:
Den drost, aanlegger contra Tomas Hendriks, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig wegens achterstallige verponding, 1769, en van een deling ƒ 8-03-00.

Thomas Hendriks verklaart dat Willem Joosten van Hugten (zie Zand 35) innocent is:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 36; 06-05-1794:
Thomas Hendriks en Gerrit van Hugten verklaren ter requisitie van Dirk Joosten van Hugten, op het Zand, dat diens broeder, Willem, 28 jaar, en bij de requirant wonende laboreert aan slappigheid van hersenen en dat zij, comparanten, voor vast oordelen en zeker weten dat hij geensints in staat is om sijn eygen persoon, veel min sijn goederen te kunnen regeeren en administreeren en dat het dienvolgens nodig is dat hij onder toezicht van voogden of curatele gesteld wordt.

Volgens de bewoningslijst van huis 16b op de Leensel woont Thomas Hendriks een groot deel van zijn leven in dit huis:

Jaar Eigenaar nummer 16b Voordeldonck Bewoners nummer 16b Voordeldonck
1756 Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten
1761 Tomas Hendriks Tomas Hendriks
1766 Tomas Hendriks Tomas Hendriks
1771 Tomas Hendriks Tomas Hendriks
1776 Tomas Hendriks Tomas Hendriks
1781 Tomas Hendriks Tomas Hendriks
1798 Thomas Hendriks en kinderen Thomas Hendriks en kinderen
1803 Thomas Hendriks en kinderen Thomas Hendriks en kinderen

Henrica Mathias Hasen is op 31-01-1798 te Asten overleden en dochter Francisca Thomas Hendriks woont bij hem in. Als zij ziek wordt, draagt zij haar bezittingen over aan haar vader:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 02-01-1809:
Francyna Thomas Hendriks weduwe Joost Elias en eerder van Wouter Sanders, ziek, testeert. Zij vermaakt alles aan haar vader, Thomas Hendriks, bij wie zij thans inwoont.

Francisca Thomas Hendriks is op 21-03-1809 te Asten overleden en ook in 1810 woont Thomas Hendriks nog in het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 102 verso:
Tomas Hendriks en een kint van sijn eerste vrouw Francijn bij deling 21-01-1778 kint overleden 1809.
Nummer 16b huijs, schuur, stallinge met hof en aangelag 3 lopense.

Thomas Hendriks is op 18-10-1813 te Asten overleden:

03

Na zijn overlijden wordt de erfenis verdeeld en verkocht en wordt Hendrik Dielisse eigenaar (zie Voormalig huis C112):

Notarieel Archief 36-90 Asten; 28-12-1813:
Pieter Thomas Hendriks, Hendrik Verbogen man van Hendrina Thomas Hendriks, Hendrik van de Mortel man van Jennemaria Thomas Hendriks, met Willem en Mathijs Thomas Hendriks, verkopen aan Hendrik Hendrik Dielisse de helft aangekomen in october 1813, een huis, hof en aangelag op Leensel, groot 4 lopense, ene zijde Joost Verheijen, andere zijde de weduwe Hendrik Dielisse.

Ook in het kadaster over de periode 1811-1832 staat Hendrik Hendrik Dielissen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C117:
Huis en erf, groot 02 roede 89 el, Leensel, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Hendrik Dielissen.

04

05

Hendrik Hendrik Dielissen is geboren te Asten op 21-09-1786 als zoon van Hendrik Dielissen en Wilhelmina Goossens (zie Voormalig huis C112) en broer van Peter Hendrik Dielissen (zie Voormalig huis C112). Hij is op 09-02-1814 te Deurne getrouwd met Anna Maria Aarts, geboren te Deurne op 10-04-1779 als dochter van Antonius Arnoldus Aarts en Margareta Janse Driessen:

Hendrik Hendrik Dielissen verhuist rond 1847 met zijn gezin naar een naastgelegen huis (zie Leensel 14) en dochter Hendrina Dielissen, geboren te Asten op 18-12-1814, neemt het huis over. Zij is op 09-07-1847 te Asten getrouwd met Wilbert (Willem) Hendriks, geboren te Bakel op 01-01-1817 als zoon van Joachimus Hendriks en Jozina Roijakkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Wilbert Hendriks als weduwnaar, Hendrina Dielissen is te Asten op 19-02-1855 overleden, met zijn gezin in het huis met eerst huizingnummer C64 en vanaf 1869 nummer C69:

07

Ook over de periode 1879-1890 wordt Wilbert Hendriks met zijn gezin als bewoner in het bevolkingsregister van Asten genoemd. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-11-1883 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1884 verkoopt Wilbert (Willem) Hendriks vee en goederen:

08 09

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1884 verpacht Wilbert (Willem) Hendriks rogge, even en boekweit en rechtsonder een foto van de Liesselse molen:

10 11

Het huizingnummer van het huis is dan veranderd in C67 en vanaf 1886 wordt schoonzoon Johannes de Louw hoofdbewoner. Johannes de Louw is geboren op 16-07-1846 te Deurne als zoon van Gerrit de Louw en Catharina Dirks en op 15-02-1884 te Asten getrouwd met dochter Anna Maria Hendriks, geboren te Asten op 01-08-1852.

12

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 staat Johannes de Louw nog als bewoner van het huis met huizingnummer C64 genoemd tot zijn vertrek naar Vlierden in 1893. Wilbert Hendriks overlijdt te Asten op 29-02-1908, waarbij hij na 1898 inwoont bij zijn schoonzoon Johannes de Louw op het Zand (zie Zand 17). Het huis wordt dan korte tijd bewoond door Hendrikus van Thiel en later in 1894 door Andreas Hubertus Rooijakkers, geboren te Helmond op 05-01-1848 als zoon van Peter Rooijakkers en Johanna Catharina Nooijen. Hij is op 15-04-1893 te Deurne getrouwd met Maria Catharina Janssen, geboren op 30-10-1862 te Helden als dochter van Hendrik Janssen en Maria Catharina Dirix. Hieronder het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900, waarbij opvalt dat het huizingnummer verandert naar C65:

13

Het gezin van Andreas Hubertus Rooijakkers vertrekt naar de Hutten en later naar Vlierden en het huis komt vanaf 1901 in handen van Johannes Jonkers. Johannes Jonkers is geboren op 01-01-1863 te Deurne als zoon van Willem Jonkers en Maria van de Berg en is op 07-02-1892 te Asten getrouwd met Antonia Dielissen, geboren te Asten op 17-08-1866 als dochter van Egidius Dielissen en Joanna Maria Aarts (zie Leensel 14). Uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-07-1898 blijkt dat zij daar nog bezit hebben:

14

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 staan Johannes Jonkers en Antonia Dielissen met hun gezin ingeschreven op huizingnummer C65:

15

In 1917 vertrekt Johannes Jonkers met zijn gezin naar Bakel en komt Hendrikus Bankers in het huis wonen. Hendrikus Bankers is geboren te Asten op 21-02-1884 als zoon van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14). Hij is op 11-06-1917 te Asten getrouwd met Petronella van Laanen, geboren te Asten op 08-01-1892 als dochter van Francis van Laanen en Petronella Verberne (zie Zand 21). In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C58 en later C45:

16

17

Zij vertrekken naar C46 (zie Voormalig huis C116) en in het huis komt wonen Johannes van den Broek, geboren op 18-07-1894 te Vlierden als zoon van Adrianus van den Broek en Theodora Maria Bukkems. Hij is op 26-01-1923 te Asten getrouwd met Helena Bankers, geboren te Asten op 02-06-1896 als dochter van Hendrikus Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14). In het bevolkingsregister over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij op huizingnummer C45, ook bekend staand als Leensel 5:

18

19

Linksonder een foto van Helena Bankers. Op 9 mei 1951 emigreren zij met hun gezin met het schip Sibajak (zie foto rechtsonder1) naar Australië en Helena Bankers is op 03-07-1954 te Berwick (Australië) overleden en Johannes van den Broek is op 30-08-1977 te Cranbourne (Australië) overleden:

20.jpg 21

Linksonder een foto van het gezin van Johannes van den Broek en Helena Bankers voor hun vertrek naar Australië. Rechts een foto van dochter Theodora (Dora) van den Broek, die nog te Asten op 27-06-1949 is getrouwd met Hendrikus (Driek) Mennen en in 1952 naar Australië emigreerde:

22 23

Voor hun emigratie naar Australië vertrokken zij rond 1935 naar de Stegen (zie Voormalig huis B700) en in het huis komt wonen Marinus van de Warenburg, geboren op 04-09-1903 te Someren als zoon van Theodorus van de Warenburg en Johanna Maria van Meijl. Hij is te Someren op 05-05-1930 getrouwd met Maria Johanna van Col, geboren te Beek en Donk op 18-09-1905 als dochter van Johannes van Col en Maria Voets. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij met hun gezin vanuit Someren in het huis op Leensel 5 wonen:

Zij vertrekken kort daarna naar Deurnescheweg 14 (zie Voormalig huis B56) en de broer van de eerder genoemde Helena Bankers, Egidius Bankers neemt het huis over. Hij is geboren te Asten op 05-11-1887 als zoon van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14):

24

Egidius Bankers vertrekt naar Vught en is daar op 19-05-1945 ongehuwd overleden. Volgens de onderstaande geboortes van zoon Mathijs en dochter Hendrika in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1941 en het Peelbelang van 12-05-1945, is zijn nicht Maria Bankers als dochter van zijn broer Peter, in het huis komen wonen:

25 26

Maria (Miet) Bankers is geboren te Deurne op 14-01-1916 als dochter van Peter Bankers en Geertruida Haazen en nicht van Egidius Bankers. Zij is op 26-07-1940 te Deurne getrouwd met Johannes Martinus (Jan) van de Mortel, geboren te Deurne op 25-11-1910 als zoon van Mathijs van de Mortel en Geertruida Pijnenburg.

In het Peelbelang van 20-01-1945 biedt Jan van de Mortel twee scheutelingen te koop aan:

27

Maria (Miet) Bankers is op 21-07-1979 te Asten overleden en Johannes Martinus (Jan) van de Mortel is op 31-05-1997 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

28 29

De boerderij uit 1755 staat nog steeds op deze plaats met het huidige adres Leensel 13. Heemkundekring H. N. Ouwerling schrijft over deze boerderij in 2014:

Op 25 maart werd de status van Leensel 13, gebouwd circa 1800, bekend. Naar aanleiding van het Monumenten Inventarisatie Plan is dit pand niet aangewezen als gemeentelijke monument; geen echte parel.

Hoewel ik met streetview van 2019 geen afbeelding kan zien, verscholen tussen het groen, is niet alleen de schoonheid maar ook de historie bepalend voor een monument. In 1997 is dit deel van Leensel door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Volgens mij is er anno 2021 niets meer van over.

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 16b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten Asten 18-12-1731
1761 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731
1766 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731
1771 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731
1776 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731
1781 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731 Tomas Hendriks Asten 18-12-1731
1798 Thomas Hendriks en kinderen Asten 18-12-1731 Thomas Hendriks en kinderen Asten 18-12-1731
1803 Thomas Hendriks en kinderen Asten 18-12-1731 Thomas Hendriks en kinderen Asten 18-12-1731
Kadasternummer C117
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C117 1832 Hendrikus Dielissen Asten 22-09-1786
Leensel 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Thomas Hendriks Asten 18-12-1731 met kinderen 18-10-1813
1813-1847 Hendrikus Dielissen Asten 22-09-1786 Anna Maria Aarts Deurne 10-04-1779
1847-1855 Wilbert Hendriks Bakel 11-06-1817 Hendrina Dielissen Asten 18-12-1814 19-02-1855
1855-1859 Wilbert Hendriks Bakel 11-06-1817 weduwnaar Hendrina Dielissen
C64 1859-1869 Wilbert Hendriks Bakel 11-06-1817 weduwnaar Hendrina Dielissen
C69 1869-1879 Wilbert Hendriks Bakel 11-06-1817 weduwnaar Hendrina Dielissen
C67 1879-1886 Wilbert Hendriks Bakel 11-06-1817 weduwnaar Hendrina Dielissen
C67 1886-1890 Johannes de Louw Deurne 16-07-1846 Anna Maria Hendriks Asten 01-08-1852
C64 1890-1893 Johannes de Louw Deurne 16-07-1846 Anna Maria Hendriks Asten 01-08-1852 naar Vlierden
C64 1894-1900 Andreas Rooijakkers Helmond 05-01-1848 Maria Catharina Janssen Helden 30-10-1862 naar Vlierden
C65 1890-1900 Johannes Jonkers Deurne 01-01-1863 Antonia Dielissen Asten 17-08-1866
C65 1900-1910 Johannes Jonkers Deurne 01-01-1863 Antonia Dielissen Asten 17-08-1866
C58 1910-1920 Johannes Jonkers Deurne 01-01-1863 Antonia Dielissen Asten 17-08-1866 naar Bakel
C45 1920-1923 Henricus Bankers Deurne 21-02-1894 Petronella van Laanen Asten 08-12-1868 naar C46
C45 1923-1930 Johannes van den Broek Vlierden 18-07-1894 Helena Bankers Asten 02-06-1896
5 1930-1935 Johannes van den Broek Vlierden 18-07-1894 Helena Bankers Asten 02-06-1896 naar Stegen
5 1935-1940 Egidius Bankers Asten 05-11-1887 naar Vught
5 1940 Johannes van de Mortel Deurne 25-11-1910 Maria Bankers Deurne 14-01-1916
Referenties
  1. ^Foto's en gegevens over immigratieschepen (http://ssmaritime.com/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 10:11:10

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen