logo

De Vonder Homepagina


Leensel 22

Dielis Hendriks van de Leensel is geboren te Asten op 03-07-1690 als zoon van Henricus Peeters van de Leensel en Judoca Janssen (zie Voormalig huis C100). Hij is op 06-11-1729 te Asten getrouwd met Johanna Aart Tielen, geboren te Asten op 10-11-1694 als dochter van Arnoldus Aart Tielen en Elisabeth de Groot (zie Achterbos 5). Na haar overlijden als Jenneken Dielis op 23-04-1736 hertrouwt Dielis Hendriks van de Leensel te Asten op 16-02-1738 met Jenneke Lambert Tijssen, geboren te Asten op 09-01-1706 als dochter van Lambertus Tysen en Anna Jansen (zie Berken 7):

01

02

De gezinnen van Dielis Hendriks van de Leensel met Johanna Aart Tielen en met Jenneke Lambert Tijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth* Asten 21-10-1730 Asten 01-05-1757
Anthony Lintermans
Asten 30-03-1793 zie Voormalig huis C647
2 Judoca* Asten 04-05-1733 Bakel 22-02-1767
Wilbert Peters
Bakel 22-10-1804
3 Jenneke Asten 31-05-1741 Asten 29-01-1769
Willem Dirk Haasen
Asten 22-08-1779
Cornelis Peters
Asten 09-04-1823
4 Hendrik Asten 23-07-1743 Deurne 07-02-1779
Jenneke Lambers Verryt
Deurne 01-10-1780
Wilhelmina Jans Goossens
Asten 07-11-1806 zie Voormalig huis C112
5 Anneke Asten 04-09-1745 Asten 11-02-1776
Hendrik Stevens
Asten 29-06-1816
6 Maria Asten 19-09-1748 Kind Asten 13-03-1752
7 Kind Asten 14-07-1752 Kind Asten 14-07-1752
8 Kind Asten 20-03-1754 Kind Asten 20-03-1754

* kinderen uit het eerste huwelijk

Dielis Hendriks van de Leensel huurt eerst een nabijgelegen huis en koopt het later (zie Voormalig huis C112).

Om geschillen te voorkomen keert Dielis Hendriks van de Leensel al geld uit voor zijn kinderen uit het eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 123, 28-05-1765:
Dielis Hendriks van de Leensel, aan de Leensel, eerst weduwnaar van Jenneke Aart Tielen, waarbij twee kinderen met name Elisabet en Josyn die nog in leven zijn. Hij, comparant, heeft met zijn eerste vrouw enige vaste goederen, gelegen op de Leensel, bezeten evenals zijn roerende goederen. Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk heeft hij een staat of inventaris gemaakt. Ook heeft hij staande huwelijk enige vaste goederen aangekocht en in zijn tweede huwelijk ook kinderen verwekt. Comparant is beducht dat bij zijn overlijden zijn tegenwoordige vrouw en kinderen met de voorschreven voorkinderen niet goed zouden overeenkomen wat de deling der goederen betreft. Hem is aangeraden met de voorkinderen een accoord te maken teneinde zijn tegenwoordige en de kinderen uit dit huwelijk alleen te laten behouden wat zij thans bezitten en daartoe maar alleen uyt te keere de geaccordeerde off bedonge penningen. Nu zijn mede gecompareert Antoni Lintermans, getrouwd met Elisabet, dochter Dielis Hendriks van de Leensel en Jenneke Aart Tielen, alhier en Josyn, dochter Dielis Hendriks van de Leensel en Jenneke Aart Tielen, te Blaarthem - geassisteerd met haar oom, Arnoldus van Hugten, te Vlierden. Zij verklaren, tot voorkoming van disputen en oneenigheden, met hun vader voorschreven een accoord te hebben gemaakt dat zij bij zijn overlijden zullen afstaan al hun regt off kintsgedeelte dat sij in den boedel en nalatenschap van haar vader souden konnen pretendeere volgens den geformeerde inventaris de dato 14-02-1738 en hetgeen hij verder op de Leensel heeft aangekogt en aldaar sal nalaten, soo gereede als ongereede goederen. Zij zullen alles laten aan Jenneke Lamberts, zijn tegenwoordige vrouw of kinderen. Deze zullen hiervoor betalen ƒ 400,- of voor ieder van hen ƒ 200,-.
Marge: 19-09-1783 Elisabet Dielis Hendriks, weduwe Antoni Lintermans geassisteerd met Philips, haar zoon en Willem Peters getrouwd met Josyna Dielis Hendriks, te Milheese, hebben van Hendrik Dielis van de Leensel en Cornelis Peters als erfgenamen van Dielis Hendriks ieder ƒ 200,- ontvangen.

Jenneke Lambert Tijssen is als Jenneke Dielis Hendrikx op 26-04-1774 te Asten overleden en Dielis Hendriks van de Leensel geeft zijn zoon Hendrik een voorschot op de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 210 verso 11-05-1779:
Jelis Hendriks van de Leensel, op de Leensel en zijn zoon, Hendrik, komen overeen dat Hendrik wegens zijn trouwe dienst gedaan en gedurende zijn vaders leven nog zal blijven doen ten behoeve van bijvoorbeeld huishouden en affairen wegens de hoge leeftijd van zijn vader krijgt paard en kar; dit als hij de verzorging blijft voortzetten. Hij zal dit, na overlijden van zijn vader, niet mogen meenemen maar vooraf uit de erfenis ƒ 160,- ontvangen.

Dielis Hendriks van de Leensel overlijdt te Asten op 28-01-1782:

03

Daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 79; 16-05-1782:
Cornelis Peters gehuwd met Jenneke Jelisse, Hendrik Jelisse en Hendrik Stevens man van Anneke Jelisse. Kinderen en erven van wijlen Dielis Hendriks van de Leenzel en Jenneke Lambert Tijssen, beiden overleden, gewoond hebbende aan de Leenzel. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Hendrik Stevens 1 tinnen schotel met 4 lepels, ƒ 700,- te betalen door de ontvangers van het 2e en 3e lot ieder ƒ 350,-
2e lot krijgt Hendrik Dielisse, het oude huis met de stal, hof en aangelag tot de schaapskooi en vandaar uitschietende op de Aa, 4 lopense (zie Voormalig huis C112).
3e lot krijgt Cornelis Peters, het nieuwe huis, schuur stal hof en aangelag met schaapskooi, 1 lopense en 16 roede.

Jenneke Dielis van de Leensel (zie Voormalig huis C112) is geboren te Asten op 31-05-1741 en op 29-01-1769 te Asten getrouwd met Willem Dirk Haasen, geboren te Asten op 21-04-1740 als zoon van Theodorus Hasen en Anna Jan Roymans (zie Voormalig huis C558). Hij is sinds 09-12-1767 weduwnaar van Maria Joosten van Heugten, geboren te Asten op 24-07-1742 als dochter van Judocus Leenders van Heugten en Johanna Peters Roymans (zie Voormalig huis C660). Na het overlijden van Willem Dirk Haasen te Asten op 27-09-1778, hertrouwt Jenneke Dielis van de Leensel te Asten op 22-08-1779 met Cornelis Peters, geboren te Asten op 27-02-1741 als zoon van Petrus Peeters en Johanna Peters van de Vorst:

04

De gezinnen van Jenneke Dielis van de Leensel met Willem Haasen en met Cornelis Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten 22-11-1769 Kind Asten 18-10-1779
2 Maria* Asten 06-08-1771 Liessel 23-10-1796
Anthony Hikspoors
Liessel 01-03-1845
3 Johanna* Asten 27-03-1775 Kind Asten 29-10-1779
4 Dorothea* Asten 28-05-1778 Kind Asten ±1779
4 Wilhelmus Asten 20-01-1781 Deurne 25-02-1821
Petronella van Stratum
Deurne 26-01-1866 Deurne
5 Judocus Asten 08-10-1783 Deurne 05-02-1815
Helena van Rijt
Asten 18-02-1862

* kinderen uit het eerste huwelijk

Voor haar tweede huwelijk maakt Jenneke Dielis van de Leensel nog een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 220, 07-08-1779:
Inventaris opgemaakt door Jenneke Jelisse van de Leensel, getrouwd geweest met Willem Haasen ten behoeve van Joost, Maria, Jenneke en Dorothea, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Cornelis Peters.
Onroerende goederen: Geen, zij woont op haar vaders goed op de Leensel.
Roerende goederen: Onder andere een paard en getuig, landbouwgreedschap, vuurgerei, diverse pannen, potten, kuipen, ketels, emmers, teilen, tobben enzovoort, een tafel, drie stoelen, drie kisten, een wieg, een bed met toebehoren, drie koeien, een os van twee jaar, een kalf, een varken, twee schapen. Geld in de boedel ƒ 30,- en schulden ƒ 20,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 222 verso, 07-08-1779:
Cornelis Peters, geassisteerd met zijn vader, Peter Cornelis, wil trouwen met: Jenneke Jelisse van de Leensel, getrouwd geweest met Willem Haasen, zij geassisteerd met haar broeder, Hendrik Jelisse van de Leensel en haar zwager, Jan Dirk Haasen. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere dat de voorkinderen zullen uit de boedel ieder ƒ 25,- ontvangen. Als de vrouw voor de man komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten, kunnen de voorkinderen uit de boedel stappen en alsdan ƒ 200,- ontvangen, na aftrek van de schulden.

De bewoningsgeschiedenis van het huis vermeldt dat Cornelis Peters vanaf zijn huwelijk met Jenneke Dielis van de Leensel in een deel van het huis of nieuwbouw op het erf van zijn schoonvader woont (zie ook Voormalig huis C112):

Jaar Eigenaar nummer 18p Voordeldonck Bewoners nummer 18p Voordeldonck
1781 Dielis Hendriks Cornelis Peters
1798 Cornelis Peters Cornelis Peters
1803 Cornelis Peters Cornelis Peters

Jenneke Dielis van de Leensel is op 09-04-1823 te Asten overleden en Cornelis Peters is te Asten op 20-04-1824 overleden.

Bij de verpondingen staat het huis ook te boek als eigendom van Cornelis Peters:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 103 verso:
Cornelis Peters bij deling 16-05-1782.
Nummer 18p huijs en aangelag. 1 lopense.

In het kadaster over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Cornelis Peters en Jenneke Dielis van de Leensel eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; C109:
Huis en erf, groot 03 roede 92 el, Leensel, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Cornelis Peters.

Hieronder de kadastergegevens en de kadasterkaart met in de cirkel het huis:

05

06

Zoon Judocus Peters, geboren te Asten 08-10-1783 is op 05-02-1815 te Deurne getrouwd met Helena van Rijt, geboren te Deurne op 12-07-1785 als dochter van Godefridus van Rijt en Annamaria Lambertus Meelis:

07

Het gezin van Joost Peters en Helena van Rijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 04-12-1815 Kind Asten 07-12-1815
2 Goverdina Asten 17-04-1817 Asten 05-04-1845
Theodorus van den Heuvel
Asten 14-03-1905
3 Joanna Maria Asten 09-11-1818 Kind Asten 04-03-1823
4 Cornelia Asten 22-09-1820 Asten 03-06-1859
Antonius van den Eijnden
Deurne 13-12-1893
5 Hendrika Asten 18-09-1822 Asten 01-12-1850
Theodorus Aarts
Deurne 30-06-1889
6 Joannes Asten 05-09-1824 Kind Asten 13-01-1825
7 Anna Maria Asten 03-04-1826 Kind Asten 22-06-1827
8 Joannes Asten 04-04-1831 Kind Asten 18-02-1836

In het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 bewoont het gezin van Joost Peters en Helena van Rijt het huis met het huizingnummer C68:

08

Judocus Peters is op 18-02-1862 te Asten overleden en Helena van Rijt is op 02-02-1869 te Asten overleden.

09

Hun dochter Goverdina Peters, geboren te Asten op 17-04-1817 en op 05-04-1845 te Asten getrouwd met Theodorus van den Heuvel, geboren te Deurne op 14-09-1813 als zoon van Johannes van den Heuvel en Anna Maria van den Meulenhof, woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 daarna in het huis:

10

Theodorus van den Heuvel overlijdt te Asten op 28-02-1889 en Goverdina woont tot haar overlijden op 14-03-1905 met zoon Willem en zijn vrouw Henrica Manders in het huis met het huizingnummer C68. Daarna vertrekt zoon Willem naar Deurne volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910. In 1907 komt het huis in eigendom van Johannes Antonius Verbugt:

11

Johannes Antonius Verbugt is geboren te Meijel op 21-01-1863 als zoon van Hendrik Verbugt en Francina Smits (zie Zand 33). Hij is op 28-01-1907 te Meijel getrouwd met Maria Vissers, geboren te Meijel op 14-01-1862 als dochter van Hendrik Vissers en Hendrina Smeets:

12

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis huizingnummer C48:

13

Maria Vissers overlijdt op 20-12-1923 te Asten en Johannes Antonius Verbugt overlijdt op 12-12-1925 te Helmond. Hieronder de akten bij hun overlijden:

Daarna woont zijn nicht Francina (Sien) Verbugt, geboren te Asten op 17-07-1891 als dochter van Leonardus Verbugt en Elisabeth van den Heuvel, in het huis. Zij is op 26-09-1919 te Asten getrouwd met Henricus (Driek) Meulendijks, geboren te Deurne op 13-08-1891 als zoon van Johannes Meulendijks en Wilhelmina Rooijmans en kleinzoon van Mattheus Meulendijks en Helena Maria Nijnens (zie Voormalig huis C112). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C48, ook bekend staand als Leensel 10:

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Henricus Meulendijks en Francina Verbugt in het huis op Leensel 10:

15

Een foto uit 1955 van de families Verbugt wonend op de Leensel met van links naar rechts: Driek Verbugt (zoon van Leonardus Verbugt), Driek van Kessel, Jan van den Boomen, Driek Meulendijks, Sien Meulendijks-Verbugt (dochter van Leonardus Verbugt), Nel van den Boomen-Vervoordeldonk, (zie Leensel 7), Tonna Verbugt-Vervoordeldonk (zie Dennendijk 11) en Dien van Kessel-Verbugt (dochter van Leonardus Verbugt, zie Dennendijk 11).

16

Francina Verbugt is op 24-02-1969 te Asten overleden en Henricus Meulendijks is op 22-02-1970 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Onder een foto uit 1936 van het buurtschap de Leensel1:

17

In 1997 is dit deel van Leensel door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Het adres van dit huis correspondeert met het huidige Leensel 22, waar onderstaande boerderij uit 1800 staat:

21

22

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 18p
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1781 Dielis Hendriks Asten 03-07-1690 Cornelis Peters Asten 27-02-1741
1798 Cornelis Peters Asten 27-02-1741 Cornelis Peters Asten 27-02-1741
1803 Cornelis Peters Asten 27-02-1741 Cornelis Peters Asten 27-02-1741
Kadasternummer C109
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C109 1832 Judocus Peters Asten 08-10-1783
Leensel 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Cornelis Peters Asten 27-02-1741 Jenneke Dielis van de Leensel Asten 31-05-1741 09-04-1823
1823-1824 Cornelis Peters Asten 27-02-1741 met kinderen 20-04-1824
1824-1859 Judocus Peters Asten 08-10-1783 Helena van Rijt Deurne 12-07-1785
C68 1859-1862 Judocus Peters Asten 08-10-1783 Helena van Rijt Deurne 12-07-1785 18-02-1862
C68 1862-1869 Helena van Rijt Deurne 12-07-1785 weduwe Peters 02-02-1869
C73 1869-1879 Theodorus van den Heuvel Deurne 14-09-1813 Goverdina Peters Asten 17-04-1817
C70 1879-1890 Theodorus van den Heuvel Deurne 14-09-1813 Goverdina Peters Asten 17-04-1817 28-02-1889
C67 1890-1900 Goverdina Peters Asten 17-04-1817 weduwe van den Heuvel
C68 1900-1905 Goverdina Peters Asten 17-04-1817 weduwe van den Heuvel 14-03-1905
C68 1905-1910 Johannes Antonius Verbugt Meijel 21-01-1863 Maria Vissers Meijel 14-01-1862
C61 1910-1920 Johannes Antonius Verbugt Meijel 21-01-1863 Maria Vissers Meijel 14-01-1862
C48 1920-1925 Johannes Antonius Verbugt Meijel 21-01-1863 Maria Vissers Meijel 14-01-1862 12-12-1925
C48 1926-1930 Driek Meulendijks Deurne 13-08-1891 Francina Verbugt Asten 17-07-1891
10 1930-1938 Driek Meulendijks Deurne 13-08-1891 Francina Verbugt Asten 17-07-1891
Referenties
  1. ^Oude foto's (http://www.weekbladbuiten.net)
  2. ^Foto's en verhalen van de molen van Liessel (http://www.devolksvriend.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024, 17:05:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen