logo

De Vonder Homepagina


Leensel 5

Arnoldus van Gemert is geboren te Heeze op 18-12-1728 als zoon van Arnoldus Aerts van Gemert en Anna Jansen en op 05-09-1756 te Asten getrouwd met Johanna Laurenti Verleysdonk, geboren te Asten op 25-07-1733 als dochter van Laurentius Verleysdonk en Petronella van Hoof (zie Voormalig huis C818):

Juncti sunt Arnoldus van Gemert et Anna Laurentii Verlijsdonck; testes Franciscus van Bussel et Johanna Laurentii Verlijsdonk.

In echt gebonden Arnoldus van Gemert en Anna Laurentii Verlijsdonck; getuigen Franciscus van Bussel en Johanna Laurentii Verlijsdonk.

01

De gezinnen van Arnoldus van Gemert met Johanna Laurenti Verleysdonk en met Maria Hasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 20-01-1757 Nederweert 13-04-1790
Joanna Maria Lemmen
Nederweert 28-12-1840
2 Laurentius Asten 03-01-1759 > 1783
3 Martinus Asten 30-11-1760 Kind Asten >1760
4 Arnoldus Asten 11-04-1762 Kind Asten ±1762
5 Arnoldus* Asten 13-10-1764 Asten 11-02-1812
Elisabeth Vrijnsen
Asten 22-05-1818
6 Mathias* Asten 24-03-1766 Kind Asten ±1766
7 Mathias* Asten 30-10-1767 Kind Asten ±1767
8 Anna* Asten 05-04-1769 Kind Asten ±1769
9 Godefridus Antonius* Asten 13-06-1770 Nederweert 21-04-1813
Marie Beelen
Nederweert 18-08-1843
10 Johanna Maria* Asten 11-04-1772 Kind Asten ±1772
11 Godefridus* Asten 23-07-1773 Kind Asten ±1773
12 Johanna Maria* Asten 15-09-1774 Asten 31-08-1821
Jan Kerkers
Asten 25-02-1852
13 Johanna* Asten 08-02-1776 Deurne 26-07-1801
Antony Pluijm
Deurne 21-08-1828
14 Wilhelmus* Asten 07-03-1778 Nederweert 11-07-1808
Catharina Joris Mussen
Asten 24-05-1817

Johanna Laurenti Verleysdonk overlijdt te Asten op 30-05-1763 en Arnoldus van Gemert hertrouwt te Asten op 18-09-1763 met Maria Mathias Haasen, geboren te Asten op 10-05-1732 als dochter van Matthias Willem Haesen en Maria Simons en zus van Hendrina Mathias Haasen (zie Leensel 13):

02

Arnoldus van Gemert koopt een bos in de buurt van Leensel.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 12, 07-06-1773:
De gemeente van Asten verkoopt aan Arnoldus van Gemert de een zijde of helft van het bos en heiveld, gelegen aan de Leensel en zulks naast de zijde dat van de gemeente en hei strekt en vandaar tot de sloot van de laan. Welke sloot met de hele laan blijft aan de andere helft voor de Heren van Asten, die deze naar eigen welgevallen kunnen afgraven en opmaken. Koopsom ƒ 200,- à 4% met de eerste zes jaar vrijstelling van rentebetaling en de eerste tien jaar vrijdom van de tienden van alle vruchten op de verkochte grond geoogst. De gronden zijn verkocht als een achterleen van deze Heerlijkheid. Volgt nog de procuratie ten behoeve van voormelde verkoop en gegeven door Cornelis van Hombroek en Cornelis Melchior van Nievervaart, Heren van Asten, de dato 15-55-1773.

Tijdens zijn huwelijk is het huis aan de Leensel gebouwd en Arnoldus van Gemert is eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 15k Voordeldonck Bewoners nummer 15k Voordeldonck
1776 Nol van Gemert Nol van Gemert
1781 Arnoldus van Gemert Arnoldus van Gemert
1798 Arnoldus van Gemert Arnoldus van Gemert
1803 Arnoldus van Gemert Arnoldus van Gemert

In 1794 is er ingebroken in het huis van Arnoldus van Gemert:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 30 verso; 24-02-1794:
Arnoldus van Geemert verklaart ter requisitie van Jacobus Losecaat dat tussen afgelopen zaterdag en zondag, 22 en 23 februari, in zijn huis, terzijde van de voordeur, een gat gebroken is en waardoor de deur is opengemaakt. Dat dan in zijn huis gekomen zijn, drie personen, waarvan de eene een brandende lantaarn in zijn hand had. Dat een van die personen voor het bed, waarop hij, comparant en zijn vrouw lagen kwam staan en hem gevraagd heeft om geld, met bedreiging dat zij anders steeke soude, dat den damp de keel uytkwam. Dat hij, comparant een buyltje, waarin omtrent ses schellingen was, alsdoen afgegeven heeft. En die personen vervolgens de kleren van hem, comparant, zijn vrouw en kinderen behorende en vooral een blauwe laken rok en swarte broek van zijn, comparants, overledene zoon met name Laurens alsmede garen en verdere kleinigheden meegenomen hebben en vertrokken zijn. Zonder aan hem, comparant, zijn vrouw of kind enig hinder of belet is geschiedt. Hij verklaart een en ander onder eede.

Ook volgens de verpondingen in 1810 is Arnoldus van Gemert eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 100 verso:
Arnoldus van Geemert. Nummer 15k in 1787 in verpondinge geset hier staat nu een huijsje op.

In 1816 verkoopt Arnoldus van Gemert het huis aan zijn zoon Willem:

Notarieel Archief 39-93 Asten 25-10-1816:
Arnold van Gemert man van Annemie Haasen verkoopt aan Willem van Gemert een huisje met heide.

Anna Maria Haasen overlijdt te Asten op 06-05-1815 en Arnoldus van Gemert is op 20-10-1819 te Asten overleden. Hieronder zijn overlijdensakte:

03

Zoon Willem Arnoldus van Gemert, geboren te Asten op 07-03-1778 is te Nederweert op 11-07-1808 getrouwd met Catharina Joris Mussen en hieronder het gezin van Willem Arnoldus van Gemert en Catharina Joris Mussen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Nederweert 31-01-1810 Nederweert 30-04-1833
Henricus Canters
Nederweert 08-03-1862
2 Arnoldus Nederweert 03-10-1812 Nederweert 05-04-1842
Wilhelmina Peters
Nederweert 29-03-1875
3 Anna Nederweert 19-03-1816 Kind Nederweert 03-05-1816

Willem Arnoldus van Gemert overlijdt te Asten op 24-05-1817 en Catharina Joris Mussen hertrouwt te Asten op 17-07-1818 met Thomas van der Zande en overlijdt te Nederweert op 31-12-1870. In het notarieel archief staan nog twee akten:

Notarieel Archief 41-55 Asten 18-07-1818:
Inventaris opgegeven door Catharina Mussen weduwe van Willem van Gemert, met de twee kinderen Jennemie en Arnoldus. Zij gaat hertrouwen met Thomas van der Zande, een huisje en hof.

Notarieel Archief 44-133 Asten 09-03-1821:
Catharina Musse, weduwe van Willem van Gemert, heeft een schuld van ƒ 100,- aan heer Dirk Dupper als borg een huis en aangelag op de Leensel, zijnde het grootste gedeelte heide groot 2 lopense 34 roeden.

In het kadaster over de periode 1811-1832 staan de kinderen van Willem Arnoldus van Gemert als eigenaar. Beide kinderen zijn echter naar Nederweert verhuisd en zijn dus geen hoofdbewoner meer.

Kadaster 1811-1832; C140:
Huis en erf, groot 04 roede 57 el, Leensel, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Willem van Gemert.

Hieronder de kadasterkaart van Asten met in de cirkel het huis en onder de bijhorende kadastergegevens.

04

05

De hoofdbewoner van het huis wordt waarschijnlijk Godefridus Sanders, geboren te Mierlo op 13-08-1793 als zoon van Willem Sanders en Johanna Maria van Moorsel. Hij is op 19-02-1820 te Tongelre getrouwd met Wilhelmina Koolen, geboren te Tongelre op 29-07-1799 als dochter van Dielis Koolen en Maria Benders. Wilhelmina Koolen is op 16-10-1835 te Asten overleden en Godefridus Sanders is op 13-08-1855 te Asten overleden.

In het huis komt wonen Petronella van de Rijt, geboren op 01-05-1804 te Helmond als dochter van Joost van Rijt en Joanna van der Linden, samen met haar zoon Francis in het huis wonen. Zij is sinds 04-10-1853 weduwe van Joannes van de Vorst, geboren te Helmond op 07-09-1789 als zoon van Francis van de Vorst en Willemijn van Stiphout, met wie zij op 27-02-1829 te Helmond getrouwd was. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 heeft het huis het huizingnummer B62, later veranderd in B67:

06

Haar zoon Francis van de Vorst, geboren te Lierop op 27-06-1833 woont bij haar in. Hij is als akkerbouwer op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Hendrina Vlemminx, geboren te Asten op 04-10-1827 als dochter van Petrus Joost Vlemminx en Joanna van de Goor. Ook over de periode 1879-1890 woont Petronella van Rijt tot 1886 in het huis en vertrekt dan naar Someren en overlijdt te Asten op 26-11-1888. Haar zoon Francis van de Vorst en diens gezin verhuist naar C37 in de Stegen (zie Stegen 76). Ook gedurende korte tijd is nog inwonend het gezin van Joseph van der Linden en Anna Maria van Schaijk (zie ook Berken 7), die eveneens in 1886 naar Someren vertrekken.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-05-1881 wordt het huis van Jan van de Vorst te koop aangeboden:

07

Mathijs Berckers, geboren te Bakel op 06-02-1841 als zoon van Johannes Berkers en Johanna Maria Dirks, komt daarna in het huis wonen. Hij is te Deurne op 10-02-1870 getrouwd met Geertruida van Mierlo, geboren te Lieshout op 10-08-1850 als dochter van Johannes van Mierlo en Johanna Verhagen.

Hieronder een advertentie uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-06-1886 over de roggepacht.

08

Het huizingnummer van het huis is dan C64 volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890:

09

Mathijs Berckers overlijdt te Asten op 27-07-1895 en Geertruida van Mierlo verhuist met haar kinderen naar een nieuw huis in het Palmbroek (zie Rinkveld 17). Hun zoon Lambertus Berkers, geboren te Deurne op 26-02-1871, wordt de hoofdbewoner. In de krant de Zuid Wilemsvaart van 23-06-1900 verkoopt Lambertus Berkers granen voor zijn moeder:

10

Hij is op 13-02-1895 te Asten getrouwd met Mechelina Proenings, geboren op 08-09-1867 te Asten als dochter van Peter Proenings en Wilhelmina van Lieshout (zie Voormalig huis D1019). Hij vertrekt begin 1899 met zijn gezin naar Deurne en het huis wordt daarna bewoond door Francijna Janssen, geboren te Asten op 04-05-1858 als dochter van Johannes Janssen en Maria Hoebergen en weduwe van Petrus Kuijpers. Het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 vermeldt deze verhuizingen van het huis met huizingnummer C61:

11

Francijna Janssen hertrouwt op 08-02-1901 te Asten met Antonius van Heeswijk, geboren te Sint-Oedenrode op 10-09-1835 als zoon van Willem van Heeswijk en Maria Habraken. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij met twee kinderen uit de eerdere relatie met Matheus Kuijpers in het huis met huizingnummer C62:

12

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C55 en als Antonius van Heeswijk op 17-05-1918 te Deurne overlijdt, vertrekt zij rond 1920 naar de Prins Hendrikstraat 51 in Asten en woont daar tot haar overlijden te Asten op 17-08-1923 bij haar dochter Maria Kuijpers in:

13

Het huis is dan overgenomen door Gerardus van Dijck, geboren te Helden op 16-10-1896 als zoon van Petrus van Dijck en Wilhelmina Hubertina Joosten. Hij is op 12-04-1926 te Helden getrouwd met Hendrica Maria Giessen, geboren te Deurne op 27-05-1904 als dochter van Franciscus Antonius Giessen en Gertrudis Korsten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 staat het gezin van Gerardus van Dijck en Hendrica Maria Giessen als woonachtig op huizingnummer C42, ook wel bekend staand als Leensel 3:

14

In de Nieuwe Venlosche courant van 25-02-1928 biedt Gerardus van Dijck zijn boerderij en bouwland te koop aan:

15

De verkoop is mogelijk niet doorgegaan want ook over de periode 1930-1938 wonen Gerardus van Dijck en Hendrica Maria Giessen met hun gezin in het huis op Leensel 3:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1934 en van 29-03-1941 staan de geboortes van dochter Gertrudis en van zoon Jozef:

17 18

Gerardus van Dijck is op 10-11-1944 te Helmond overleden als gevolg van een ontploft munitiekistje, waarover we het volgende lezen in deurnewiki:

In de vroege namiddag van 9 oktober 1944 was een patrouille van twee Duitse soldaten in de Zandse bossen gesignaleerd en door geallieerde militairen gevangen genomen. Dit gebeuren was gadegeslagen door een groep van 20 mannen en jongens. Twee beambten van de gemeente Asten met als opdracht het opruimen van de door de Duitsers achtergelaten munitie, voegden zich bij die groep. Een gevonden vreemd uitziend munitiekistje, vermoedelijk bedoeld om de brug bij Sluis XI op te blazen, trok de aandacht van de groep.

19

Alhoewel de onder geallieerde begeleiding passerende Duitse gevangenen nog gewaarschuwd hadden voor het gevaarlijke voorwerp, werd door een nogal ongelukkige handgreep een lontje in werking gesteld, waarop het kistje met een oorverdovende knal explodeerde. De gevolgen hiervan waren vreselijk: 8 omstanders vonden direct de dood, van de levensgevaarlijk gewonden overleden binnen een week nog 5 personen en een kind enkele weken later; in totaal 14 dodelijke slachtoffers. Dit alles gebeurde op het Rinkveld bij Asten.

Gerard van Dijk, Harrie Bankers en Marinus Bankers (zie Voormalig huis C116), de kinderen Jacobus Brouwers, Henricus Brouwers en Johannes Brouwers (kinderen van Antonius Brouwers en Petronella van Gerwen en zij woonden toen op Leensel 9 (zie Voormalig huis C112)), behoorden tot de slachtoffers die op de Leensel woonden. Onder het oorlogsmonument in het Moussaultpark in Asten1:

20

Volgens het Peelbelang van 02-12-1944 is door het oorlogsgeweld een koekalf van de weduwe van Gerard van Dijk vermist.

21

Volgens een tekening van 04-11-1949 van architect B. Clement2 is de boerderij door de stichting wederopbouwboerderijen heropgebouwd. 

Hendrica Maria Giessen is op 14-09-1982 te Deurne overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Gerard en Hendrica:

22 23

Op de plaats van het huis staat een in 1950 herbouwde boerderij met het adres Leensel 5, waarvan hieronder een streetview:

24

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 15k
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1776 Nol van Gemert Heeze 18-12-1728 Nol van Gemert Heeze 18-12-1728
1781 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728
1798 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728
1803 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728
Leensel C140
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C140 1832 Godefridus Sanders Mierlo 13-08-1793
Leensel 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1815 Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728 Maria Mathias Hasen Asten 10-05-1732 06-05-1815
1816-1817 Willem Arnoldus van Gemert Asten 07-03-1778 Catharina Joris Mussen Nederweert 23-12-1786 24-05-1817
1817-1818 Catharina Joris Mussen Nederweert 23-12-1786 naar Nederweert
1818-1823 kinderen van Gemert naar Nederweert
1823-1835 Godefridus Sanders Mierlo 13-08-1793 Wilhelmina Koolen Tongelre 29-07-1799 16-10-1835
1835-1855 Godefridus Sanders Mierlo 13-08-1793 met kinderen 13-08-1855
1855-1859 Petronella van de Rijt Helmond 14-05-1806 weduwe van de Vorst
C62 1859-1869 Petronella van de Rijt Helmond 14-05-1806 weduwe van de Vorst
C67 1869-1879 Petronella van de Rijt Helmond 14-05-1806 weduwe van de Vorst
C64 1879-1886 Petronella van de Rijt Helmond 14-05-1806 weduwe van de Vorst naar Someren
C64 1886-1890 Mathijs Berkers Bakel 06-02-1841 Geertruida van Mierlo Lieshout 10-08-1850
C64 1890-1895 Mathijs Berkers Bakel 06-02-1841 Geertruida van Mierlo Lieshout 10-08-1850 27-07-1895
C61 1896-1899 Lambertus Berkers Deurne 26-02-1871 Mechelina Proenings Asten 08-09-1867 naar Deurne
C61 1899-1900 Francijna Janssen Asten 04-05-1858 weduwe Kuijpers
C62 1900-1910 Antonius van Heeswijk Sint Oedenrode 10-09-1835 Francijna Janssen Asten 04-05-1858
C55 1910-1920 Antonius van Heeswijk Sint Oedenrode 10-09-1835 Francijna Janssen Asten 04-05-1858
C42 1920-1923 Francijna Janssen Asten 04-05-1858 weduwe van Heeswijk 17-08-1923
C42 1924-1930 Gerardus van Dijck Helden 16-10-1896 Hendrica Maria Giessen Deurne 27-05-1904
3 1930-1938 Gerardus van Dijck Helden 16-10-1896 Hendrica Maria Giessen Deurne 27-05-1904
Referenties
  1. ^Gegevens over slachtoffers uit de tweede Wereldoorlog (https://www.oorlogsslachtoffers.nl/)
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/420)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2023, 15:38:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen