logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C116

In de verpondingen van 1713 wordt Derrick Joosten van Heughten in 1730 als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 49 verso:
Derrick Joosten van Heughten 21-11-1730. Aan van de post van Derrick Jan Hendricks.
21-11-1730 aan van Art Philips. In de bede ƒ 3-4-4.

Theodorus (Dirk) Joosten van Heugten is geboren te Asten op 05-11-1684 als zoon van Leonardus Judoci van Heugten en Heijlgondis Hendricks. Hij is op 02-05-1717 te Asten getrouwd met Francisca Frans Goorts, geboren te Asten op 31-08-1691 als dochter van Frans Goorts van Bussel en Anna Janse (zie Voormalig huis E856):

01

Het gezin van Theodorus (Dirk) Joosten van Heugten en Francisca Goorts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 31-01-1718 Asten 18-08-1743
Antoni Hendriks Claus
Asten 16-04-1781 zie Voormalig huis G493
2 Johannes Asten 09-07-1719 Kind Asten ±1719
3 Anna Asten 21-08-1721 Asten 03-09-1747
Peter Joosten van Heughten
Asten 28-10-1779
4 Wilhelma Asten 27-12-1722 Asten 20-05-1753
Thomas Hendriks Meulendyck
Asten 25-04-1763 zie Leensel 13
5 Elisabetha Asten 28-07-1724 Asten 28-09-1749
Johannes Gerardi Martens
Asten 22-10-1779 zoon Frans
zie Voormalig huis G853
6 Petronella Asten 12-11-1728 Asten 08-02-1750
Antoni Marten van Deursen
Asten 28-09-1766
Bartholomeus Huybert Smits
Vlierden 16-09-1792 zie Zand 1

In het archief van Asten staat de verkoop van het huis van Dierck Jansen Hendriks (zie Voormalig huis C33) aan Dirck Joosten van Heughten beschreven:

Asten Rechterlijk Archief 93; 10-01-1729:
Jan Joosten verkoopt aan Dierck Jansen, wonende te Deurne, zijn ⅛ deel in een huis, hof, schuur, stal, aangelag, hooi- wei- en teullanden, 32 lopense. Alles gelegen op het Zant en de Leensel. Verkregen bij erfenis van zijn ouders. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 142 verso 17-11-1730:
Hendrik Joosten mede voor Dyriske, zijn zuster, Anna Joosten geassisteerd met Jan Joosten en Dirck Jan Hendrix, wonende te Deurne. Zij verkopen aan Dirck Joosten van Heughten een huis, schop, paardestal, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Heer van Asten, andere zijde de Aa, andere einde kinderen Jan Peters en gemeente. Belast met ƒ 0-6-0 jaarlijks aan Armen van Asten. Koopsom ƒ 75,-.

In de verpondingen van 1737 staat Dirck Joosten van Heugten nog steeds als eigenaar en bewoont volgens het huizenquohier over de periode 1736-1751 het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 103 verso:
Dirck Joosten van Heugten. Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense. In de bede ƒ 3-4-4.

Jaar Eigenaar nummer 16 Voordeldonck Bewoners nummer 16 Voordeldonck
1736 Dirck Joosten van Heughten Dirck Joosten van Heughten
1741 Dirk Joosten van Hugten Dirk Joosten van Hugten
1746 Dirk Joosten van Hugten Dirk Joosten van Hugten
1751 Dirk Joosten van Hugten Dirk Joosten van Hugten

Francisca Goorts van Bussel is als Francisca Theodori Judoci van Heughten op 06-09-1752 te Asten overleden en in 1756 verkoopt Dirk Joosten van Hugten zijn onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 143; 21-12-1753:
Dirk Joosten van Hugten, op de Leensel, verkoopt gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, waaronder het paard ƒ 11,-, zes koeien ƒ 90,-, twee karren ƒ 20,-, het kienboomehout ƒ 1,-, hooi en stro ƒ 22,-. Opbrengst ƒ 203,-.

Dirk Joosten van Heugten overlijdt te Asten op 04-07-1754:

02

Zijn kinderen verkopen kort daarna de oogst op het veld:

Asten Rechterlijk Archief 120; 26-07-1754:
Peter Joosten van Hugten getrouwd met Anna, dochter van Dirk van Hugten, Johannes Martens getrouwd met Elisabet Dirk van Hugten, Antoni Hendriks getrouwd met Maria Dirk van Hugten, Antoni Martens van Deursen getrouwd met Peternella Dirk van Hugten en Tomas Hendriks getrouwd met Willem Dirk van Hugten. Allen kinderen en erven van wijlen Dirk Joosten van Hugten. Zij verkopen den oogst te velde. 22-16 kopen opbrengst ƒ 83,-.

Dochter Anna Dirks van Heughten, geboren te Asten op 21-08-1721 trouwt op 03-09-1747 te Asten met Peter Joosten van Heughten, geboren te Asten op 10-06-1724 als zoon van Joost Philips van Heughten en Petronella Gerardi Berckers (zie Rinkveld 5):

03

Het gezin van Peter Joosten van Heughten en Anna Dirks van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 31-10-1747 Asten 29-10-1769
Jan Martinusse
Asten 10-11-1813 zie Jan van Havenstraat 32 en 36
2 Judocus Asten 15-07-1749 Kind Asten ±1749
3 Franciscus Asten 26-09-1750 Kind Asten ±1750
4 Johanna Asten 23-11-1751
5 Francisca Asten 11-10-1752
6 Judocus Asten 13-03-1756

Peter Joosten van Heughten als man van Anna Dirks van Heughten koopt samen met zijn zwager Thomas Hendriks (zie Leensel 13) het erfdeel van zijn schoonzussen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 81 verso; 28-11-1755:
Johannes Martens getrouwd met Elisabet Dirk van Hugten, Antoni Marten van Deursen getrouwd met Peternel Dirk van Hugten, te Deurne, Antoni Hendriks getrouwd met Maria Dirks van Hugten. Zij verkopen 2⁄5e deel, onverdeeld, aan hun zwager Peter Joosten van Hugten en 1⁄5e deel aan hun zwager, Tomas Hendriks, in huis, hof, aangelag, land en groes 17 lopense, ene zijde weduwe Hendrik Slaats, andere zijde Dielis Hendriks van de Leensel en het heiveld van de Heren van Asten, ene en andere einde de Aa. Den Langenacker 6 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde weduwe Hendrik Slaats. Land de Waterlaat, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde weduwe Hendrik Slaats. Land de Liesselse hey 3 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde de Liesselse hey. Land de nieuwe Erve 2 lopense, alle zijden de hey. Groes het Hoyvelt 10 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde de Aa. Groes het Smalveltje 1½ lopense, ene zijde weduwe Eymert Goossens, andere zijde weduwe Hendrik Slaats. Belast met: 6 vat rogge per jaar aan het Catalijnegilde, te 's Hertogenbosch in kapitaal ƒ 133-18-9. ƒ 0-6-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 180,-.

Peter Joosten van Heugten is betrokken bij een plotselinge verdwijning van geld:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 100; 29-01-1759:
Verhoor van Adriaan Lintermans, 52 jaar, Nicasius Simonis, 33 jaar, Johannes Martens, 33 jaar, Peter Joosten van Hugten, 33 jaar en Jan Jacobs Verberne, 44 jaar.
Of zij, donderdag laatstleden rond de middag, zijn geweest in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel? Allen bevestigen dit.
Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd vertoond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en dat die het in zijn zak stak? Allen bevestigen dit.
Of even later niet gezegd werd dat voorschreven zakje met geld uit de zak gehaald was en gestolen? Allen bevestigen dit en Nicasius Simonis zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe.
Wie het geld gestolen kan hebben? Niemand weet het.
Hoeveel geld zat er in en in welke specie? Adriaan Lintermans zegt twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig zilver specie samen circa 65 gulden. Andren weten het niet.
Waar het geld nu is? Niemand weet het.
Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te krijgen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is? Niemand weet het.
Of zij nog iets meer weten? Adriaan Lintermans zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom krijgt en sal mij best daar toe doen". Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de Costerij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegengekomen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U eens spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem toescheen worstelende (steggelende). De vrouw van Hendrik Bloemers is er ook nog bijgekomen. Hij, is er toen ook naar toe gegaan en even later met Hendrik Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar samen nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets te weten.
De anderen weten niets meer. Allen bevestigen een en ander onder eede.

Peter Joosten van Heugten is in de periode 1756-1781 eigenaar en een deel van die periode ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 16 Voordeldonck Bewoners nummer 16 Voordeldonck
1756 Peter Joost van Hugten Peter Joost van Hugten
1761 Peter Joost van Hugten en Tomas Hendriks Francis van Hugten*
1766 Peter Joost van Hugten en Tomas Hendriks Peter Joost van Hugten
1771 Peter Joost van Hugten en Tomas Hendriks Peter Joost van Hugten
1776 Peter Joost van Hugten en Tomas Hendriks Reijnder Aarts
1781 Peter Joost van Hugten Adriaan van Mortel

* broer van Peter Joost van Heughten

In 1775 vindt er een merkwaardige verdwijning van een koe plaats, waarbij Peter Joost van Heughten als ondervorster en nachtroeper betrokken was:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 160-165; 13-02-1775 tot en met 01-04-1775:
Arnoldus van Gerwen en zijn vrouw, Josyna Lomans, wonende in het Dorp, aan de akkers, verklaren dat gisteravond laat, hun koe swart van hair met witte placke en striep op het lijff op hun neere of stal was gebonden. De deur was dicht en de deur aan de zijkant, dichtgetast met hooi en stro, was vastgebonden. Deze morgen hebben zij bevonden dat deze deur toch open was, een gat in het scherm en dat de koe weg was. Zij weten niet wie dit gedaan heeft. De koe is gisteren verkocht aan Peter van Hugten, op de Leensel, voor ƒ 22-6-0 en hij heeft daarop vooruit ontvangen ƒ 1-0-0. Hij heeft de koe, kort na de middag, gebracht in de stal van de herberg van Cornelis Lintermans, in het Dorp, om aan Peter van Hugten af te leveren. Omdat Peter geen geld had en zij niet zonder betaling wilde leveren, hebben ze het beest weer meegenomen en in hun stal gezet. Verder verklaren zij dat zij hun beest, rond vijf uur vanavond, hebben zien staan op de stal van de weduwe Gerrit van Riet, in het Dorp. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Arnoldus van Gerwen en zijn vrouw, aanleggers contra Peter Joosten van Hugten, ondervorster en nagtroeper, gedaagde. Betreft weghaling van een koe, door gedaagde, uit de stal van aanlegger.

Hendrik Halthausen, ondervorster en nagtroeper, verklaart dat hij, in de nacht van de 12e op de 13e, rondgaande in het Dorp, te circa half twee, volk hoorde en licht zag in de herberg van Cornelis Lintermans, bij de Kerk. Hij is naar binnengegaan en trof daar aan, zittende bij het vuur, Adriaan van Duuren en Peter van Hugten. Hij heeft hen gezegd dat zij naar huis zouden gaan. Adriaan van Duuren zei hierop tegen hem: "Schobber, wat doede gij hier in huys, het zijn U affairen niet". Peter van Hugten vatte de tang op en die in zijn hand hebbende, beide opstaande en naar hem toekomende werd hij door Peter van Hugten gedreigd of hij hem met de tang wilde slaan. Cornelis Lintermans is toen tussenbeide gekomen en heeft gesust, waarop hij, deponent, uit het huis is weggegaan. Verder verklaart hij dat hij in dezelfde nacht, om vier uur, komende bij de Mart, aan de Poel, Peter van Hugten is tegengekomen, welke met zich leidde een koe, zwart en wit van haar. Hij heeft hem aangesproken en gevraagd waar hij met dat beest vandaan kwam. Waarop deze antwoordde: "Dat zijn U affairen niet" en is doorgegaan. Voorschreven beest is maandag laatstleden in de stal van Peter van Hugten gevonden en door hem, Peter, in de stal van de weduwe Gerrit van Riet gebracht.

Dirs Verbaarschot, weduwe Willem van Gerwen, wonende achter het huis van Arnoldus, haar zoon. Zij heeft, op zondagavond, 12 februari laatstleden, gezeten in den heert of woning van voornoemde Arnoldus en gezien dat de koe goed vastgebonden in de afgesloten stal stond en daar uitgehaald is. Een en ander wordt onder eede bevestigd.
Francis van de Vorst en Jan van Dijk, schepenen, en Leendert van Riet, president. Zij hebben een visuele inspectie gedaan in de stal van Arnoldus van Gerwen, na aangifte van diefstal van een koe, en bevonden dat een en ander gegaan kan zijn als in de aangifte vermeld.
Antoni Fransen, Dirk Dirks en Francis van de Vorst, schepenen, zijn, op maandagmiddag, 13 februari laatstleden, in de woning van Peter Joosten van Hugten, op de Leensel, geweest en hebben aldaar gevonden een koe, swart van hair met witte placke. Op onze vragen heeft Peter verteld dat hij de koe van Nol van Gerwen gekocht had en dat hij daar goede getuigen van had. Op ons verzoek is hij, met de koe, mee terug gegaan naar het Dorp om een en ander te onderzoeken. Arnoldus van Gerwen heeft verklaart dat hij de koe verkocht heeft maar zonder betaling niet wilde leveren. Peter voorschreven heeft verder niet kunnen verklaren hoe hij aan de koe gekomen is, alleen maar dat hij die van Arnoldus gekocht had. De drossard heeft tot nader onderzoek de koe in bewaring genomen.

De drossard, aanlegger contra Peter van Hugten, op de Leensel, gedaagde aanlegger wil de volgende getuigen laten horen: Arnoldus van Gerwen, Josyna Lomans, Hendrik Halthausen, Dirs Verbaarschot, weduwe Willem van Gerwen en Cornelis Lintermans. De zaak wordt gesloten. De gedaagde betaalt de kosten van het geding dit ter moderatie van schepenen.

Cornelis Lintermans, herbergier, verklaart, dat, op 12 februari laatstleden, Arnoldus van Gerwen een koe in zijn stal gebracht heeft om aan Peter van Hugten te leveren. Hij weet niet of Peter die koe ontvangen heeft en ook niet waar deze gebleven is. Peter van Hugten is op de voorschreven dag en avond ten zijne huize blijven zitten tot kort nadat Hendrik Halthuysen hem en Adriaan van Duuren had vermaand om naar huis te gaan. Adriaan is eerst weggegaan en daarna Peter van Hugten, zonder beest of koe bij zich te hebben. Een en ander bevestigd onder eede.

Peter Joosten van Heughten erft een deel van een huis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 163 verso, 21-01-1778:
Peter Joosten van Hugten, op de Leenzel voor 3⁄5e deel en Tomas Hendriks, getrouwd met Willemyn Dirk van Hugten, op de Leenzel voor 2⁄5e deel. Zij bezitten de vaste goederen van wijlen Dirk van Hugten en Francyn van Bussel, op de Leensel en zijn hen aangekomen ieder 1⁄5e deel bij versterf, de eerste comparant nog 2⁄5e deel van zijn zwagers en de tweede comparant nog 1⁄5e deel bij transport de dato 20-11-1755. Ten behoeve van het kind, Francyn, van de tweede comparant en zijn overleden vrouw, wordt nu een scheiding en deling gemaakt.
1e lot krijgt Peter, huis, schuur, stal en nog een woning daaraan gemaakt, hof en aangelag 1 lopense. In het huis woont Reynder Aarts, in de woning Peter Joosten van Hugten, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde Dielis Hendriks; een hoyvelt in het out aangelag 7 lopense, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde Peter Joosten van Hugten; boven voorschreve hooiveld nog groes 2 lopense, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde de gemeente; zaailand in de Nieuwe Erve 7 lopense, ene zijde Gerrit van Hugten, andere zijde Peter Joosten van Hugten, ene einde de gemeente, andere einde Tomas Hendriks; de achterste helft van een hooiveld de helft is 4 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Nol van Gemert, ene einde Tomas Hendriks, andere einde de Heer van Vlierden; land de Waterlaat onder Vlierden gelegen 1 lopense, ene zijde de Waterlaat, andere zijde het Heufke en Paulus Peters; den Langenacker onder Vlierden 2 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde Paulus Peters en Dielis Hendriks; land in de corte Zeylkens onder Vlierden 2½ lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde Jan Tijssen; het Heufke onder Vlierden 1 copse, ene zijde Tomas Hendriks. Belast met 3⁄5e deel in 6 vat rogge per jaar aan het Sint Catalijngilde, te 's Hertogenbosch aan A. Verster en Vissers. 3/5e deel van 6 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 8-0-4 per jaar, bede ƒ 1-6-8 per jaar.

Anna Dirks van Heughten is als Anna Petri van Heugten op 28-10-1779 te Asten overleden en in 1782 verkoopt Peter Joosten van Heughten zijn huis aan Joost Verheijen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 8 verso; 16-12-1782:
Peter van Hugten, te Helden, verkoopt aan Joost Verheyen, te Deurne huis, schuur, stal met daarachter nog een huiske, hof en aangelag aan de Leensel 1 lopense, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde Hendrik Dielis. Een hoyvelt in het oude aangelag aan de Leensel 7 lopense, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde het vorig en volgend perceel. Hooiveld en groes aan de Leensel 2 lopense, ene zijde Tomas Hendriks, andere zijde de gemeente. In de oude en nieuwe Erven 7 lopense, ene zijde Gerrit van Hugten, andere zijde de koper, ene einde de gemeente, ander einde Tomas Hendriks. Land de Waterlaat onder Vlierden 1 lopense, ene zijde de Waterlaat, andere zijde het Heufke en Paulus Peters. De Langenacker te Vlierden 2 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde Paulus Peters en Hendrik Dielis. Land in de corte Zeylkens 2½ lopense, ene zijde Hendrik Dielis, andere zijde Jan Tijssen. Het Heufke te Vlierden 1 copse, ene zijde Tomas Hendriks. Deze laatste vier percelen moeten te Vlierden worden getransporteerd. Belast met: 3⁄5e deel van 6 vat rogge per jaar in een meerdere rente aan Verster en Visser, 2⁄5e deel van deze 6 vat rogge per jaar komen van Tomas Hendriks. 3/5e deel van ƒ 0-6-0 per jaar aan den Armen van Asten, 2⁄5e deel komt van Tomas Hendriks. Iedere drie jaar, samen met Tomas Hendriks, ƒ 0-2-8 aan het Huis van Helmond. Koopsom ƒ 660,-.

Peter Joosten van Heughten is rond 1790 te Helden overleden.

Judocus Joannis Verheijen is geboren te Bakel op 29-12-1735 als zoon van Johannes Verheyen en Allegonda en een broer van Margriet (zie Dennendijk 11). Hij is te Deurne op 15-02-1784 getrouwd met Helena Everardi Melis, geboren op 03-12-1751 te Deurne als dochter van Evert Jan Danielse Melis en Maria Willem Phlipsen van der Sande:

06

Het gezin van Joost Verheijen en Helena Melis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-06-1785 Kind Asten ±1785
2 Allegonda Asten 17-04-1789 Asten 24-05-1816
Godefridus Driessen
Asten 07-12-1863 zie Oostappensedijk 40 en 42
3 Johannes Asten 13-09-1791 Deurne 13-02-1819
Johanna Aarts
Asten 11-11-1843
4 Arnoldus Asten 24-07-1795 Kind Asten ±1795

Joost Verheijen houdt een schuld over:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 93 verso; 04-11-1784:
Joost Verheyen, op de Leensel, is schuldig aan Francis de Veth, te Vlierden ƒ 200,- à 3½%. Borg staat Evert Melis, te Liessel.

Joost Verheijen woont volgens de bewoningslijst en de verpondingen van nummer 16 al die tijd in het huis met tijdelijk Joseph van Bussel in een kamer in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 16 Voordeldonck Bewoners nummer 16 Voordeldonck
1798 Joost Verheijen Joost Verheijen en in kamer Joseph van Bussel
1803 Joost Verheijen Joost Verheijen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 102:
Joost Verheijen bij transport 16-12-1782.
Nummer 16 huijs met stalinge en aangelag 1 lopense.

Helena Melis overlijdt op 12-05-1819 te Asten en Joost Verheijen overlijdt op 03-05-1820 te Aste. Hieronder zijn overlijdensakte:

07

Na het overlijden van Joost Verheijen erft zoon Johannes Verheijen het huis:

Notarieel Archief 43-90 Asten 11-11-1820:
Johannes Verheijen en Goort Peter Driessen man van Gonda Verheijen delen de goederen van hun vader Joost Verheijen, 1e lot krijgt Johannes Verheijen en huis en aangelag op de Leensel groot ½ lopense, ene zijde Thomas Hendriks, andere zijde Hendrik Dielisse.

In het kadaster over de periode 1811-1832 staat Johannes Verheijen genoemd als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C116:
Huis en erf, groot 04 roede 57 el, Leensel, klassen 9.
Eigenaar: Johannes Verheijen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het betreffende huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

08

09

Johannes Verheijen, geboren te Asten op 13-09-1791 is op 13-02-1819 te Deurne getrouwd met Johanna Aarts, geboren te Deurne op 25-04-1782 als dochter van Antonij Aarts en Margarita Driessen:

10

Het gezin van Johannes Verheijen en Johanna Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 25-09-1820 Deurne 26-02-1848
Maria van der Elsen
Asten 17-05-1904
2 Antonij Asten 12-11-1823 Ongehuwd Asten 16-01-1893
3 Helena Asten 10-06-1827 Kind Asten 23-11-1832

Johannes Verheijen is te Asten op 11-11-1843 overleden en Johanna Aarts is op 10-06-1851 te Asten overleden. Het huis komt op naam van de kinderen te staan en wordt bewoond door zoon Josephus Verheijen, geboren te Asten op 25-09-1820. Hij is op 26-02-1848 te Deurne getrouwd met Maria van den Elsen, geboren te Deurne op 09-06-1823 als dochter van Peter van den Elsen en Johanna van Beek. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat het gezin van Josephus Verheijen en Maria van der Elsen wonend in het huis met huizingnummer C66 in 1859 en C71 in 1869. Het nummer verandert in 1879 naar C68 en weer terug naar C66 in 1890. In het bevolkingsregister over de periode 1900-1910 woont Josephus Verheijen met zijn gezin in het huis met nog steeds het huizingnummer C66:

11

12

Rond 1880 vindt er een vereiging door verbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer C2082, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Maria van der Elsen is op 14-02-1883 te Asten overleden en Josephus Verheijen is op 17-05-1904 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-07-1913 bieden de erven de boerderij te koop aan:

De koop is niet doorgegaan en het huis gaat over op dochter Helena Verheijen, geboren te Asten op 07-11-1863. Zij woont tot haar overlijden op 31-01-1922 te Asten in het huis met in 1910 op huizingnummer C59 en na 1920 huizingnummer C46:

13

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1922 de verkoop van de boerderij van Helena Verheijen, rechts daarvan in diezelfde krant van 25-02-1922 de verkoop van haar goederen en rechtsonder in diezelfde krant van 15-07-1922 de verkoop van rogge:

14

15

16

De koper is Petronella Verberne en vanuit 't Zand (zie Zand 21) komt zij in het huis wonen volgens het bevolkingsregister over de periode 1920-1930. Petronella Verberne is geboren te Someren op 08-02-1845 als dochter van Karel Verberne en Marianna van der Heijden. Zij is sinds 25-01-1914 weduwe van Francis van Laanen, geboren te Asten op 16-12-1856 als zoon van Petrus van Laanen en Maria van Heugten (zie Zand 21). Zij woont samen met zoons Karel en Martinus van Laanen in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer C46:

17

Petronella Verberne is op 31-08-1923 te Asten hertrouwd met Adrianus Hoeben, geboren te Asten op 23-11-1862 als zoon van Laurentius Hoeben en Francisca van de Mortel (zie Voormalig huis E1597). Petronella Verberne en Adrianus Hoeben vertrekken na het onderstaande gebeuren naar de Tuinstraat in Asten en Petronella Verberne is te Asten op 09-02-1939 overlden.

Karel van Laanen overlijdt te Asten op 03-12-1926, Martinus van Laanen vertrekt naar Vught en het waarom van deze gebeurtenis in het gezin van Van Laanen lezen we in deurnewiki en in de Tilburgsche Courant van 04-12-1926:

Karel van Laanen werd op 3 december 1926 het slachtoffer van een broedermoord. Hij woonde volgens het bevolkingsregister in Asten op C46 op de Leensel, een gedeelte onder Asten dat onder de parochie Liessel viel. Karel was het tweede kind en de oudste zoon uit het gezin van de Astense landbouwer Francis van Laanen en de uit Someren afkomstige Petronella Verberne. Hij had nog een oudere zus Petronella en een zes jaar jongere broer Martinus. Hij huwde op 15 mei 1926 te Deurne met Maria Anna Janssen, dochter van Johannes Janssen en Hendrica van Bakel. Karel kwam een half jaar na zijn trouwen, door familieomstandigheden, op een verschrikkelijke manier om het leven.
Zijn moeder was na het overlijden van zijn vader hertrouwd met een man, die bij zijn broer niets goed kon doen. Zijn stiefvader kreeg overal de schuld van, dit in een poging het huwelijk van zijn moeder te verstoren. Toen Karel ook nog bij dit alles bij zijn moeder introuwde, werd het alleen maar erger. Op 2 december 1926 ontstond er weer een woordenwisseling die zijn broer zo kwaad maakte, dat deze een revolver greep en op Karel schoot. Deze was er meteen slecht aan toe omdat de kogel in zijn longen terecht was gekomen. De gewaarschuwde dokter Wiegersma kon niets meer voor hem doen dan de pastoor erbij te halen. De volgende dag overleed Karel. Zijn broer werd door de veldwachters Hendrik Verstappen en Adrianus Hoedemakers aangehouden en aan de Koninklijke Marechaussee overgeleverd. Bij zijn aanhouding had hij nog een revolver op zak geladen met vier kogels, waarmee hij nog een aanslag op zijn zwager Hendrikus Bankers wilde plegen. Karel's vrouw Maria, was na een half jaar huwelijk, weduwe en zwanger van hun eerste kind, dat op 9 maart 1927 te Deurne en Liessel levenloos werd geboren. Martinus van Laanen komt in de gevangenis in Vught terecht.

18

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 01-07-1927 is er nog twijfel of Martinus van Laanen wel toerekeningsvatbaar zou zijn:

18a

Martinus van Laanen gaat nog in hoger beroep, aldus De Avondpost van 20-09-1927:

Hij werd veroordeeld en Martinus van Laanen komt voor in het gevangenisregister:

18b

Hij zit zijn straf uit in Veenhuizen en is op 28-03-1984 te Vught overleden.

Vanuit C45 (zie Leensel 13) komt in het huis wonen schoonzoon Hendrikus Bankers, geboren op 21-02-1884 als zoon van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14). Hij is op 11-06-1917 te Asten getrouwd met Petronella van Laanen, geboren te Asten op 08-01-1892 als dochter van de eerder genoemde Francis van Laanen en Petronella Verberne (zie Zand 21). In de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer C46:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1934 en van 19-02-1936 de geboortes van dochter Petronella en van zoon Johannes:

20 21

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus Bankers en Petronella van Laanen met hun gezin in het huis op Leensel 7:

22

Hendrikus Bankers is te Liessel op 12-05-1937 overleden en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Het huis is na het overlijden van Petronella Verberne in 1939 nog verkocht aan Petronella van Laanen en de kinderen.

Onder in het Helmondsch dagblad van 29-03-1945 biedt de weduwe Hendrikus Bankers van alles te koop aan; daaronder in de Helmondsche courant van 28-12-1946 heeft zij nog vette ganzen in de verkoop en daaronder in diezelfde krant van 18-12-1947 wil zij een varken ruilen:

Hun zonen Henricus (Harry) Bankers, geboren te Asten op 26-03-1919 en Marinus Bankers, geboren te Asten op 30-04-1920, zijn in de Tweede Wereldoorlog door een ongeluk om het leven gekomen en wordt samen met anderen herdacht bij het oorlogsmonument in Liessel.

24 25
26

De bezettingsjaren verliepen voor Liessel relatief rustig. Op zaterdag 23 september 1944 werd het centrum van Liessel als uitvloeisel van de operatie Market Garden tussen licht en donker bevrijd en leek de oorlog voorbij. Op 27 oktober 1944 begonnen de Duitsers aan een onverwachte tegenaanval, vanuit Helenaveen en vanuit Meijel. Inwoners van Liessel vluchtten in grote haast naar Deurne en Asten. Na zware gevechten, vaak man tegen man onder andere in de Dennendijkse bossen, werd het Duitse offensief tot stand gebracht.

Oorlogscorrespondenten noemden de strijd één van de zwaarste sinds de invasie van Normandië. Een week later, op 1 november 1944 was Liessel voor de tweede keer bevrijd. Liessel betaalde voor de definitieve bevrijding een zware tol. De strijd kostte bijna veertig inwoners het leven en het dorp was vrijwel geheel verwoest. Voorafgaand aan de helse week hadden in de buurtschap De Leensel op 9 oktober bij een incident met een achtergelaten Duits munitiekistje 15 inwoners het leven verloren.

In de vroege namiddag van 9 oktober 1944 was een patrouille van twee Duitse soldaten in de Zandse bossen gesignaleerd en door geallieerde militairen gevangen genomen. Dit gebeuren werd gadegeslagen door een groep van ongeveer 20 mannen en jongens. Een gevonden vreemd uitziend explosief, vermoedelijk bedoeld om de brug van Sluis XI op te blazen, trok de aandacht van de groep. Alhoewel de, onder geallieerde begeleiding passerende Duitse gevangenen nog gewaarschuwd hadden voor het gevaarlijke voorwerp, werd door een ongelukkige handgreep het explosief in werking gesteld, waarop het met een oorverdovende knal explodeerde. De gevolgen waren vreselijk; acht omstanders vonden direct de dood, van de levensgevaarlijk gewonden overleden binnen een week nog vijf personen en een kind enkele weken later. In totaal dus 13 dodelijke slachtoffers in de buurt van het Rinkveld in Asten.

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Henricus en Marinus Bankers met rechts daarvan een gezamenlijk bidprentje van alle Astense en Liesselse slachtoffers van het ongeluk met het munitiekistje:

Petronella van Laanen overlijdt te Deurne op 27-12-1976 en hieronder haar bidprentje:

23

Het huis is rond 1960 nog in handen gekomen van Johanna Maria Henricus Bankers en is rond 1970 gesloopt. In 1997 is dit deel van Leensel door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne en op de plaats van het huis ligt nu een erf.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Leensel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Dirck Jan Hendriks Asten 02-12-1683 Dirck Jan Hendriks Asten 02-12-1683
1730 Dirck Joosten van Heughten Asten 05-11-1684 Dirck Joosten van Heughten Asten 05-11-1684
Voordeldonck huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirck Joosten van Heughten Asten 05-11-1684 Dirck Joosten van Heughten Asten 05-11-1684
1741 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684
1746 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684
1751 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684 Dirck Joosten van Hugten Asten 05-11-1684
1756 Peter Joost van Hugten Asten 10-06-1724 Peter Joost van Hugten Asten 10-06-1724
1761 Peter van Hugten, Tomas Hendriks Asten 10-06-1724 Francis van Hugten Asten 13-04-1734
1766 Peter van Hugten, Tomas Hendriks Asten 10-06-1724 Peter Joost van Hugten Asten 10-06-1724
1771 Peter van Hugten, Tomas Hendriks Asten 10-06-1724 Peter Joost van Hugten Asten 10-06-1724
1776 Peter van Hugten, Tomas Hendriks Asten 10-06-1724 Reijnder Aarts Asten 17-03-1727
1781 Peter Joost van Hugten Asten 10-06-1724 Adriaan van de Mortel Deurne 21-09-1729
1798 Joost Verheijen Bakel 29-12-1735 Joost Verheijen Bakel 29-12-1735
1803 Joost Verheijen Bakel 29-12-1735 Joost Verheijen en Joseph van Bussel Bakel 29-12-1735
Kadasternummer C116
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C116 1832-1851 Johannes Verheijen Asten 13-09-1791
C116 1851-1880 kinderen Verheijen
C2082 1880-1904 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 vereniging door verbouw
C2082 1904-1922 Helena Verheijen Asten 07-11-1863
C2082 1922-1938 Petronella Verberne Someren 08-02-1845
Leensel 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1843 Johannes Verheijen Asten 13-09-1791 Johanna Aarts Deurne 25-04-1782 11-11-1843
1843-1851 Johanna Aarts Deurne 25-04-1782 weduwe Verheijen 10-06-1851
1851-1859 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 Maria van den Elsen Deurne 09-06-1823
C66 1859-1869 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 Maria van den Elsen Deurne 09-06-1823
C71 1869-1879 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 Maria van den Elsen Deurne 09-06-1823
C68 1879-1883 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 Maria van den Elsen Deurne 09-06-1823 14-02-1183
C68 1883-1890 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 met kinderen
C65 1890-1900 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 met kinderen
C66 1900-1904 Josephus Verheijen Asten 25-09-1820 met kinderen 17-05-1904
C66 1904-1910 Helena Verheijen Asten 07-11-1863 ongehuwd
C59 1910-1920 Helena Verheijen Asten 07-11-1863 ongehuwd
C46 1920-1922 Helena Verheijen Asten 07-11-1863 ongehuwd 31-01-1922
C46 1922-1923 Petronella Verberne Someren 08-02-1845 weduwe van Laanen naar Tuinstraat
C46 1923-1930 Henricus Bankers Deurne 21-02-1884 Petronella van Laanen Asten 08-12-1868
7 1930-1938 Henricus Bankers Deurne 21-02-1884 Petronella van Laanen Asten 08-12-1868

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024, 19:05:04

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen