logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Hoog Ommel

01

Hoog Ommel is voornamelijk het westelijke deel van de Kloosterstraat, genoemd naar het klooster en de kapel. Het lang-werpige gebouw is het klooster met boerderij.

Links de kadasterkaart van Hoog Ommel uit 1832 en linksonder de googlemaps kaart van hetzelfde deel van Ommel in 2015. Hier heeft de grootste wijziging van de bebouwing van Ommel plaatsgevonden. De kerk en het klooster zijn er niet meer en ook de hoeven zijn door de brand in 1922 en het bombardement in 1944 volledig verloren gegaan. Wat eerst het centrum van Ommel was met kapel en klooster is nu het Onze Lieve Vrouweplein.

Rechtsonder 'n bewaard gebleven bidprentje aan Onze Lieve Vrouw van Ommel na de oorlogs-verwoesting op 22 september 19441.

02 03

De twee voornaamste gebouwen aan de westelijke zijde van de Kloosterstraat waren het klooster Mariaschoot en de kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Hieronder een foto van de kloosterboerderij waarbij de muurankers verwijzen naar het bouwjaar 1625:

04

In 1897 is op de plaats van de kapel, zie tekening uit 1787 hieronder, een neogothische kerk gebouwd en in 1922 zijn de restanten van het klooster door een felle brand verwoest.

05

Hieronder zien we een foto uit 1930 van een processie in de Kloosterstraat; links zien we de ingang van de kerk, de waterpomp, een nieuw gebouwd huis en de lege plek waar vroeger het klooster Mariaschoot heeft gestaan. Linksonder een oude 17e eeuwse kaart met daarop de plaats van het Clooster van Ommelen:

06

07

Rechts zien we de omslag van het boekje "Cort verhael van de mirakelen die welcke in dese voorleden jaeren, door die intercessie ende voorbidden der H. Maghet ende Moeder Godts Maria zijn gheschiet inde capelle van Omel, daer langhen tijt die memorie der Moeder Godts is gheweest, welcke capelle is gheleghen in Brabandt in't quartier van Peelandt, onder die Heerlijckheyt en prochie van Asten, in't bischdom van 'Shertoghenbossche", geschreven door Dierick van den Zeylberch in 1607 en heruitgegeven in 1843 en beschikbaar op google.books, waarvan hieronder twee verhalen.

Een verhaal (hieronder links) gaat over het verlaten van het klooster door de zusters Franciscanessen in 1732, waarna het wordt gevorderd door de gereformeerde bestuurders, met name Lambert Kemps. In 1743 wordt het verkocht aan de familie van de Loverbosch en opgedeeld tussen verschillende familieleden, waarvan sommige nazaten tot in 1920 gewoond hebben. Daarna zijn in 1922 de restanten van het klooster door brand verwoest.

Tussen het klooster en de kapel heeft nog een huis gestaan met in 1640 Marten Gerarts als eigenaar. Zijn nazaten met de naam Martens Vermeulen hebben tot 1715 het huis bewoond en is daarna in handen gekomen van Jan Verhoijsen. In 1765 is het huis afgebroken en op de plaats was daarna de tuin behorende bij de kapel.

09 10

Rechts een van de mirakelen van een genezing van Margaretha de Horion, waarvan de achtergrond kon worden gecontroleerd. Uit de genealogie van de Horion2 halen we het volgende over deze familie de Horion, woonachtig in het kasteel van Heel:

Willem de Horion, heer van Heel, is geboren rond 1580 als zoon van Willem de Horion, heer van Heel, en Anna Jacqueline van Berchem. Hij trouwde rond 1605 met zijn nicht Margaretha de Horion, geboren rond 1580 als dochter van Robert de Horion en Barbara van Heym. Zij woonden op het kasteel van Heel (zie foto hieronder) en uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Willem de Horion is rond 1640 overleden en Heel ging over op zijn halfbroer Assuerus de Horion.

11

Hieronder een foto gemaakt rond 1930 van de Kloosterstraat gezien vanaf de kerk richting Vlierden:

12

Referenties
  1. ^Uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding (http://www.cubra.nl/)
  2. ^Genealogie van de familie de Horion (https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=De_Horion)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2023, 16:40:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen