logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B402a

Bij de verkoop van de nagelaten goederen van Jan Verhoysen aan Jan van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1) is er sprake van een klein huis:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 90, 12-09-1775
Gezien het request van Hendrik Verhoysen, wonende met vrouw en drie onmondige kinderen, te Grevenvorst, Pruysschen, Henricus Lomans, cappellaan, te Deurne, Johannes Smits getrouwd met Anna Maria Lomans, wonende te Rees, in Pruysschen hebbende drie onmondige kinderen. De eerste suppliant is bij deling, alhier de dato 03-05-1773 aangekomen de helft van een huis, schuur, stal, land en groes te Ommel. De tweede en derde suppliant elk ¼e deel. De supplianten is te raade geworden om de goederen te verkopen aan Jan van Dijk. De eerste suppliant zou hiervoor zorg dragen. De koopsom zou bedragen ƒ 2600,- boven en behalven de chijnsen en renten daarin staande.
Van Dijk maakt echter bezwaar, aanvoerende, dat hij geen genoegzame verzekering der goederen zou hebben om redenen dat Jan Verhoysen en Peternella van de Cruys, ouders en grootouders van de supplianten bij hun testament de dato 28-04-1762 de erfgenamen hebben opgelegd dat deze de goederen niet zouden mogen vervreemden of verminderen. Zij vragen toestemming om te mogen transporteren. Naschrift fiat, mits de opbrengsten op secure wijze uit te zetten.
Opmerking: Het oorspronkelijke request is opgesteld door P. Losecaat, te 's-Hertogenbosch.
Overeengekomen wordt nu dat de koopsom wordt op een rekening gezet en op secure wijze belegd te weten ƒ 1300,- ten behoeve van Hendrik Verhoysen, ƒ 650,- ten behoeve van Hendricus Lomans en Johannes Smits. Verkocht worden nu huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 1½ lopense, gebruiker: Huybert Beyers met een klein huiske aan het voorschreven huis gelegen tegenover de kapel, ene en andere zijde de straat; de Stokacker 4 lopense, ene zijde de verkopers; den Hoekacker 5 lopense, ene zijde de weg, andere zijde Wilhelmus Bruynen; de Looacker 1½ lopense, ene zijde Wilbert Jan Wilberts, andere zijde Dirk Loverbosch; de Rietacker 3 lopense, ene zijde Gerrit Evers; den Huls- of Halsacker 1½ lopense, ene zijde Francis van de Vorst, andere zijde Antoni Jan Loomans; den Dorperacker 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Antonis Jelis nu weduwe Hendrik Berkers; den Bergacker 3 lopense, ene zijde Peter Berkvens; land den Oudenhoff 1 lopense, ene zijde Dirk Loverbosch; den Eysboutsdries 2 copse, ene zijde Mattijs Muyen; het drieske bij Jan Geven 1 lopense, ene zijde Wilbert Jan Wilberts; groes bij Steven Driessen 4 lopense, ene zijde Mattijs Muyen, andere zijde Joseph Sauve; groes het Veltje 3 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Joost Antoni Muyen; groes de Kolk 1½ lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde Elisabet van de Loverbosch; groes de Mortel 2½ lopense, ene zijde Nol Zeegers, ander zijde weduwe Marcelis van Neerven; weiveld de Engelse beemden 11 lopense, ene zijde Martinus Peter Martens, andere zijde Dirk Loverbosch; een huisplaats te Ommel 5 copse.
Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land.
Gereserveerd wordt de visvijver waarvan het gebruik, gedurende haar leven toe komt aan Maria Verhoysen en haar dochter Maria.
Jan van Dijk is schuldig aan Hendrik Verhoysen, te Grevenvorst ƒ 1300,- à 3½%
Marge: 18-12-1782, ƒ 400,- gelost aan Pieter Verhoysen, te Dulken, 08-10-1783 ƒ 250,- gelost aan idem, 16-04-1787 ƒ 650,- gelost aan Jan Verhoysen, te Kevelaar.
Hij is ook nog schuldig aan Henricus Lomans, kapelaan, te Deurne ƒ 650,- à 3%.

Volgens het huizenquohier is er sprake van 'een huijske aldaar gemaakt van de backerf' en de bewoningslijst laat het bezit en bewoning van het huis over de periode 1766 tot 1803 zien:

Jaar Eigenaar nummer 14e Ommel, backerf Bewoners nummer 14e Ommel
1766 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Francis Meulendijk
1771 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Hendrik Evers
1776 Jan van Dijk Jan van Dijk
1781 Jan van Dijk Philip Peters
1798 weduwe en kinderen Jan van Dijk weduwe en kinderen Jan van Dijk
1803 kinderen Jan van Dijk onbewoond

Het kleine huis wordt in 1804 samen met het grote huis verkocht aan Francis Peter van Heugten (zie Jan van Havenstraat 1):

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 16 verso, 14-06-1804:
Geerit Janse van Dijk en Peeter Adriaans gehuwd met Jenneke Janse van Dijk. Zij verkopen aan Francis Peter van Hugten het groot en klein huis.

Bij het kadaster zien we een huis met kadasternummer B402a in bezit van de weduwe van Francis van Heugten (zie Jan van Havenstraat 1):

Kadaster 1811-1832; B402a:
Huis en erf, groot 01 roede 56 el, Hoog Ommel, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Francis van Heugten.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

01a

01b

In het notarieel archief van Asten wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief Asten 111, 13-05-1848:
Jan van Heugten, Francijn van Heugten gehuwd met Thomas Kanters, Francis van Heugten, Johanna van Heugten gehuwd met Hendrik Welten, Peter van Heugten delen de goederen van hun ouders Francis van Heugten en Jennemie Deenen. Het kleine huis B402a, de Loo B302, de Kolken B201, Meerakker B222, Engelsche beemden B576 en B577. Huis B402, erf en bouwland klein drieske B888 en B889.

Het kleine huis komt in bezit van Francisca van Heugten, geboren te Asten op 15-11-1797 als dochter van Franciscus van Heugten en Johanna Maria Francisci Deenen (zie Jan van Havenstraat 1). Zij is op 16-08-1834 te Asten gehuwd met Thomas Kanters, geboren te Asten op 17-03-1806 als zoon van Willem Peter Kanters (achterkleinzoon van Godefridus Canters, zie Voormalig huis B401) en Lutgarda van de Loverbosch (zie ook Achterbos 5). Het gezin van Francisca van Heugten en Thomas Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 26-11-1839 Asten 18-02-1867
Jan Mathijs Haazen
Asten 20-02-1923

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B109 en later B113:

01

Thomas Kanters is op 07-09-1874 te Asten overleden en het huis wordt vernieuwd met een bijbouw en krijgt kadasternummer B1059, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Francisca van Heugten is op 11-01-1878 te Asten overleden en daarna gaat het huis over naar schoonzoon Jan Mathijs Haazen.

 

Dochter Johanna Maria Kanters, geboren te Asten op 26-11-1839 en te Asten op 18-02-1867 getrouwd met Jan Mathijs (Tieske) Haazen, geboren te Asten op 25-12-1840 als zoon van Francis Haazen en Geertruda Kolen (zie Voormalig huis E155).

Zij wonen daar tot hun overlijden, Johanna Maria Kanters op 20-02-1923 te Asten en Jan Mathijs Haazen op 25-02-1930 te Asten, in het huis. Van 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer B112, van 1890-1900 nummer B116, van 1900-1910 weer B112, van 1910-1920 nummer B114 en van 1920-1930 nummer B133 ook wel genoemd Kloosterstraat 4:

02

In die periode is het kadasternummer rond 1882 door een aanbouw veranderd tot B1172 en rond 1910 door een verdere aanbouw tot B1435. Dit is te zien op de kadasterkaarten rechtsonder.

Johannes Mathijs Haazen stelt zich kandidaat voor de gemeenteraad, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1907:

Rond 1913 wordt de noordelijk gelegen schuur omgebouwd tot woonhuis met kadasternummer B1449 en dit wordt bewoond door zoon Hendrikus Haazen (zie Kloosterstraat 8).

De huisnummers van de Jan van Havenstraat 1 en de Kloosterstraat 2, 4 en 6 zijn hetzelfde gebleven, maar de huizen niet. Een grote brand verwoestte in 1922 een groot deel van de Kloosterstraat; de brand begon in de boerderij annex café van Mathijs Hazen en sloeg ook over naar de huizen van de overkant. Getroffen waren het woonhuis met café van Johannes van Lierop met de daaraan gelegen boerderij van Henricus Martens (zie Jan van Havenstraat 1), woonhuis van Lambertus Berkvens en Antonie van Bussel (zie Voormalig huis B409) en woonhuis met café van de weduwe van Heugten (zie Voormalig huis B415)1. In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 03-04-1922 en de Nieuwe Zeeuwsche Courant van 04-04-1922 wordt verslag gedaan van de brand die op 1 april 1922 plaatsvond:

02a 02b

Onder een kaart van Ommel uit 1911 met daarop de bebouwing:

02c

De Kloosterstraat in Ommel rond 1925 met links de kerk en rechts het café van van Lierop, later van Gerrit Kuijpers (zie Kloosterstraat 2) en daarachter de herberg van Jan Mathijs (Tieske) Haazen:

02d

Hun oudste zoon Thomas Haazen, geboren te Asten op 04-09-1869 woont daarna samen zijn zus Maria Catharina Haazen in het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij op Kloosterstraat 4:

03

Thomas Haazen is op 10-01-1947 te Asten overleden en Maria Catharina Haazen is op 02-06-1949 te Asten overleden. In beide gevallen was buurman Andries Johannes Kuijpers (zie Kloosterstraat 2) de aangever. Het huis is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en daarna niet meer als afzonderlijk huis opgebouwd.

Overzicht bewoners

Ommel huis 14e
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Asten 10-05-1685 Francis Meulendijks Vlierden ±1690
1771 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Asten 10-05-1685 Hendrik Evers Deurne ±1690
1776 Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jan van Dijk Asten 09-01-1738
1781 Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Philip Peters Asten 17-08-1737
1798 weduwe en kinderen Jan van Dijk Deurne 28-04-1734 weduwe en kinderen Jan van Dijk Deurne 28-04-1734
1803 kinderen Jan van Dijk onbewoond
Kadasternummer B402a
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B402a 1832-1848 Johanna Maria Deenen Asten 08-05-1762 weduwe van Heugten
B402a 1848-1874 Thomas Kanters Someren 17-03-1806
B1059 1874-1882 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 bijbouw
B1172 1882-1910 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 bijbouw
B1435 1910-1930 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 bijbouw
B1435 1930-1938 Thomas Haazen Asten 04-09-1869
Kloosterstraat 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1834-1859 Thomas Kanters Someren 17-03-1806 Francijn van Heugten Asten 15-11-1797
B109 1859-1869 Thomas Kanters Someren 17-03-1806 Francijn van Heugten Asten 15-11-1797 07-09-1874
B113 1869-1879 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839
B112 1879-1890 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839
B116 1890-1900 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839
B112 1900-1910 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839
B114 1910-1920 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839
B133 1920-1930 Jan Mathijs Hazen Asten 15-12-1840 Johanna Maria Kanters Asten 26-11-1839 25-02-1930
4 1930-1938 Thomas Haazen Asten 04-09-1869 met zus Maria
Referenties
  1. ^Asten, een eeuw historie van een Peeldorp (Jean Coenen, Rabobank Asten, 1986)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2023, 11:22:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen