logo

Index


Voormalig huis B409

Bij dit huis worden de volgende hoofdstukken besproken:

Geschiedenis klooster Maria-Schoot

In de verhalenbank1 lezen we het volgende over de Mariaverering en het klooster van Ommel:

Voor vele honderden jaren vonden eenige bewoners van Ommel, op een vroegen morgen in de Goede Week, een ivoren Mariabeeldje op het draaihek van een akker. Geen van hen wist hoe het daar gekomen was, maar vol eerbied namen ze het op, brachten het naar hun parochiekerk te Asten, en plaatsten 't daar op het Maria-altaar. Den volgenden morgen was 't beeldje uit de kerk verdwenen en stond weer op het hek. Dat geschiedde zoovele malen, tot de pastoor 't op Paaschmiddag zelf naar de kerk brengt, de deuren sluit, de zware sleutel meeneemt en 's nachts onder zijn hoofdkussen legt. En zie op den morgen van den tweeden Paaschdag is er geen beeldje meer in de kerk. Alles stroomt naar Ommel, en ja, het beeldje staat op zijn oude plek. Bij het zien van dit wonder begreep de pastoor dat Maria op die plaats wilde blijven en hij liet het beeld daar in een houten kastje plaatsen. Voortaan kwamen er dagelijks velen Maria aanroepen en menige wonderbare genezing vond er plaats.
Ongeveer halfweg tusschen Asten en Ommel, langs den grintweg, is een kleine heuvel, waarop eertijds drie linden stonden. Onder die linden zou Onze Lieve Vrouw gerust hebben, als ze 's nachts naar Ommel terug ging. Later zijn de drie linden geveld; nu is er, tot aandenken, één linde geplaatst, de Keskensboom genoemd.
Omtrent het jaar 1400 geraakte het schip van een rijk koopman, Jan van der Haven in de Leverzee vast. Weldra begonnen de levensmiddelen zienderoogen te verminderen. In dien nood riep de koopheer Maria aan, en in slaap gevallen, hoorde hij een stem, die sprak: "Jan van der Haven, zoo ge aan land komt, ga dan naar Ommel. Daar is een Mariabeeldje, dat door u verheven moet worden. Beloof dit en ge zult gered worden". Toen de koopman ontwaakte, herinnerde hij zich alles, en, ofschoon hij nooit van Ommel gehoord had, deed hij die gelofte. Dadelijk verhief zich een hevige wind, het schip zette alle zeilen bij en geraakte uit de vreeselijke Leverzee. Nauwelijks was hij behouden aan wal gekomen, of hij ging op weg naar Ommel. Daar vond hij het beeldje, zooals hem gezegd was. Hij nam het mede om het rijk te laten vergulden, maar zijn moeite was vergeefs; het beeld duldde geen kleuren of verguldsel. Daarop liet hij te Ommel een kapel bouwen voor het Mariabeeld, en hing er een schilderij in, waarop zijn schip in nood stond afgebeeld. Zoo'n schilderij is nog in de kerk te zien. Deze kapel werd druk bezocht. "Van die mirakelen die daer geschien, gheven ghethuych al die dynghen, die daer hanghen van yzer cleeren, van was soe menygherley".
Een tijdperk van bloei voor de bedevaartsplaats brak aan, na de oprichting van een Franciscaner-vrouwenklooster in 1539.

Hieronder een citaat van de oprichting van het klooster2:

Bij Taxandria3 lezen we nog het volgende over de tijd dat de gereformeerden in Ommel kwamen (een huijck is een kapmantel):

 

Een van de eerste rectoren van het klooster was Henricus van der Weijden, zoals genoemd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1915:

Henricus van der Weijden was tot 1574 rector van het klooster van Ommel en daarna pastoor van het Groot Begijnhof in 's-Hertogenbosch. Er wordt van 1588-1591 nog een pastoor Henricus van der Weyden in Neerloon genoemd, maar dat betreft waarschijnlijk Hendrik van der Waeijen Hij laat in zijn testament4 nog een studiebeurs achter. Hierin worden namen genoemd die zijn terug te vinden bij Voormalig huis E1101:

Hieronder een deel van het origineel van het testament bij Archieven.nl:

In het archief van Heeze staan namen van de religieuzen en rector in 1610:

Als rector wordt nu genoemd Theodorus (Dirck) van den Zeylberch, van 1574 tot 1617, en hij schrijft met hulp van zijn voorganger Henricus van der Weijden een boek over de 'Mirakelen van Onze Lieve Vrouw van Ommel' (zie ook Hoog Ommel), zoals aangegeven in onderstaand artikel5:

Theodorus (Dirck) van den Zeylberch is op 24-02-1624 te Ommel overleden en hij wordt opgevolgd door Jacobus van den Boomen, die van 1623 tot 1666 het rectoraat van het klooster Mariaschoot waarnam. Het klooster bevond zich in de buurt van een oude kapel, waar nog meer informatie te vinden is (zie Voormalige kerk B408). Keren we terug naar de verhalenbank1:

En toen de zusters hun klooster moesten verlaten (in 1732) namen zij het beeld mee en schreven zij onderstaande akte6:

Toen de kar, die het miraculeuze beeld droeg, aan het laatste huis van het Ommelseindje was gekomen, bleef ze plotseling staan. Tevergeefs slaat de voerman zijn paard, en rukt en sjort om de kar vooruit te krijgen. Eerst toen de zusters plechtig beloofden, het beeld naar Ommel terug te voeren, begon het paard van zelf aan te trekken, en de logge karren vervolgden hun tocht naar het kasteel Ghoor, bij Neer in Limburg. En waarlijk, na een omzwerving van meer dan honderd jaar, keerde Onze Lieve van Vrouw te Ommel terug.

01

Toen het wonderbeeld in het nieuwgebouwde klooster te Nunhem in Limburg stond, kregen eens eenige zusters in een priëeltje van den kloostertuin zulk een verschil van mening, dat het van woorden tot daden zou komen. Toen verscheen Onze Lieve Vrouw zelf en maakte een einde aan de twist.

In mei 1813 verlieten de nonnen Nunhem om naar Asten te trekken. Zij namen het miraculeuze beeldje natuurlijk mee. De legende verhaalt dat het beeld tot tweemaal toe vanzelf naar Nunhem terugkeerde en 's morgens weer vochtig van den dauw der weide werd gevonden in een haag, die om het klooster groeide. De derde maal werd het beeldje in processie afgehaald en naar Asten gebracht en toen is het daar ook gebleven, tot het kapelletje te Ommel herbouwd was.

Lijst met in Asten geboren zusters van Maria-Schoot

Astense zusters die zijn ingetreden in het klooster Maria-Schoot78:

  Naam Geboortedatum te Asten Kleed te Ommel Professie te Ommel Overlijden Referentie
1 Anneken Verhindert
2 Mariken Peeters Ommel 14-12-1627
3 Lijsken Jan Vrins  
4 Mariken Fransen Ommel 16-05-1627
5 Lintgen Dierckx  
6 Jenneken Jans Ommel 15-12-1630
7 Mariken Dries Ommel 04-09-1633
8 Jenneken Tuenis 29-09-1609 Ommel 18-12-1657
9 Jenneken Aert Peters 16-10-1611 Ommel 18-10-1650
10 Jenneken Seelen Frans Dries 23-10-1611  Ommel 29-06-1636
11 Anneken Marcelis van den Dijck 23-10-1611 Ommel 28-11-1647
12 Willemken Jans van Huesden 13-10-1613 Ommel 01-04-1665
13 Lijsken Goerts 15-06-1614 Ommel 14-06-1636
14 Jenneken Peeters 23-05-1614 Ommel 30-12-1667
15 Mariken Vrinsen Peeters 25-07-1615 Ommel 31-07-1635
16 Catharina Fransen Voirmans 15-10-1617 Ommel 04-07-1636
17 Maria Anthonis Verhijndert 29-12-1630 Ommel 07-08-1636
18 Catharina Marcelis Jacobs 12-09-1632 Ommel 05-08-1642
19 Heijlken Jansen van Bussel 25-10-1648 Ommel 30-10-1676
20 Jenneken Wilms 1654 Ommel 05-09-1665
21 Maria van den Brant (de Merode) ±1630 24-11-1654  Ommel 04-06-1681 zie Voormalig huis C558
22 Willemken Martens Vermeulen ±1636 30-04-1657 Ommel 04-06-1696 zie Voormalig huis B410
23 Maria Martens Vermeulen ±1638 22-06-1659 Ommel 03-09-1703 zie Voormalig huis B410
24 Elsken Gielen Jacobs van de Cruijs ±1638 09-05-1662 Ommel 25-02-1712 zie Jan van Havenstraat 1
25 Clara Frans Martens ±1639 29-06-1664 Ommel 02-07-1705
26 Elsken Antoni Canters 28-01-1646 25-11-1664 Nunhem 24-02-1736 zie Voormalig huis B446
27 Maria Anthonij Canters 31-05-1648 22-10-1671 Ommel 11-08-1699 zie Voormalig huis B446
28 Maria Arnoldi Fransen 07-10-1646 22-10-1671 Ommel 04-09-1680
29 Cathalijn Roefs 01-05-1645 19-09-1678 Nunhem 28-05-1739 zie Koningsplein 16
30 Lucia Jacobs 29-09-1669 14-04-1693 Nunhem 25-01-1748
31 Elisabeth Peeters 03-05-1675 04-05-1695 Ommel 06-05-1720
32 Apollonia Jan Fransen van den Looverbosch 12-07-1683 03-06-1704 Nunhem 30-12-1767 zie Voormalig huis B98
33 Ida Jacobs van de Cruijs 25-01-1687 10-06-1709 Nunhem 13-02-1771 zie Jan van Havenstraat 1
34 Elisabeth van Bussel 16-01-1693 05-08-1716 08-08-1717 Nunhem 15-01-1733 zie Emmastraat 22
35 Maria Verberne 27-01-1696 22-10-1724 28-10-1725 Nunhem 23-08-1753 zie Dijkstraat 50
36 Fransijn Smidts 20-10-1718 26-08-1738*     zie Voormalig huis G481

*  in haar proefjaar werd zij ziek

 

In het dagblad de Tijd van 19-04-1939 wordt melding gemaakt van de terugkeer van de zusters naar een nieuw klooster in Ommel:

02

Het betreft hier het huis naast Piet Verheijen op de Marialaan 13 (zie Voormalig huis B453) dat tot klooster is omgebouwd en waar vier zusters hun intrek nemen. Onder een foto van de terugkeer van de zusters:

03

Bewoningsgeschiedenis na 1732 

Bij Hoog Ommel (zie Hoog Ommel) is al beschreven dat het klooster in 1743 in handen komt van de familie van de Loverbosch, waarvan in dit huis de afkomst wordt beschreven. Frans Joost Frans Philipsen (van de Loverbosch) is geboren rond 1607 als zoon van Judocus Frans Philipsen en Jenneken. Hij is rond 1634 getrouwd met Aldegonda Tielen Diercx, geboren te Asten rond 1612 als dochter van Tielen Diercx Duyssen en Margriet Reynder Thijssen (zie Voormalig huis E1044). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en na haar overlijden te Asten rond 1636, is Franciscus Joost Frans Philipsen rond 1641 hertrouwd met Johanna Joannis Leeuwen (Mennen), geboren rond 1620 als dochter van Joannes Antoni Mennen en Cathalijn Joost Tielen. Het gezin van Frans Joost Frans Philipsen (van de Loverbosch) en Johanna Joannis Leeuwen (Mennen):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 08-03-1642 Asten 26-04-1665
Dirck Linders
Asten 21-01-1676
2 Tilmannus Asten 10-02-1644 Asten 17-08-1670
Elisabeth Wouters de Groot
Asten 16-04-1679
3 Philippus Asten 09-08-1646 Kind Asten ±1646
4 Aldegonda Asten 06-10-1648 Asten 01-02-1682
Tilmannus Jan Verhindert
Asten 02-12-1696
Franciscus Luycas
Asten 19-02-1733
5 Johannes Asten ±1651 Asten 03-03-1680
Antoniske Martens
Asten 31-03-1721 zie Jan van Havenstraat 23
en ook Jan van Havenstraat 38
6 Helena Asten ±1653 Asten 23-07-1684
Bernaert Hendricx Daems
Asten 25-11-1700 zie ook Voormalig huis G493
en ook Voormalig huis G88
7 Frans Asten ±1655 Ongehuwd Geffen 15-01-1715
8 Johanna Asten 31-08-1658 Asten 04-05-1686
Antonius Mathijs Loomans
Asten 12-11-1690
Peter Daniels Colen
Asten 25-05-1723

Frans Joost Frans Philipsen (van de Loverbosch) ontvangt een stuk land en geld uit een erfenis van de schoonouders van zijn eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief  75 folio 10 10-02-1639:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx Duyssen, Philips Goorts getrouwd met Mariken, dochter Tielen Diercx en Margriet voorschreven, Wilbort Daendels getrouwd met Lijsken Tielens. Zij transporteren aan Frans Joost Frans Philipssen getrouwd geweest met wijlen Aelken, dochter Tielen en Margriet land aent Lielder. Hij zal alsnog, heden over een jaar, ontvangen ƒ 40,- en daarmee scheiden uit alle erfgoederen gekomen van Tielen Duyssen. Marge: 28-07-1641 De ƒ 40,- zijn betaald.

Frans Joost Frans Philipsen (van de Loverbosch) is op 24-11-1681 te Asten overleden en Johanna Joannis Leeuwen (Mennen) is op 12-04-1707 te Asten overleden. Zoon Frans Franssen van de Loverbosch overlijdt tijdens een reis naar Geffen en de familie besluit hem daar te begraven:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 71, 13-01-1715:
Francis Luycas, getrouwd met Aelleke, dochter Frans van de Loverbosch en Jenneke Franssen van de Loverbosch, weduwe Peeter Daendels, Marten Jan Franssen voor zichzelf en mede voor zijn broeders en zusters, allen kinderen van Jan Franssen van de Loverbosch, Jan Joosten Franssen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor zijn broeders en zusters, Aert Willems, getrouwd met Catarina, dochter Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor zijn vrouws zusters en broeders, allen kinderen van Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch, Jan Stevens, getrouwd met Mary, dochter Dirck Linders en Catalijn Franssen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor zijn vrouws zusters en broeder allen kinderen van Dirck Linders en Catolijn Franssen van de Loverbosch, Lijsken Tielens, weduwe Tielen Franssen van de Loverbosch voor hun kinderen. Allen te Asten.
Frans Franssen van de Loverbosch, hun zwager en oom, is te Geffen overleden. Zij weten niet of hij een testament heeft nagelaten. Er dient echter een opdracht tot begraving gegeven te worden. Comparanten verklaren de kosten klogtsgewijse te zullen dragen. In de nalatenschap zullen zij dan ook klogtsgewijse rechten hebben. Schepenen van Asten hebben verstaan dat Frans Franssen van de Loverbosch te Geffen zou zijn overleden, deze is geboortig van Asten en heeft altijd hier gewoond. Versoeckende derhalven aan allen en ider, soo hoge als lage gerichten de persoonen in dese gemelt voor de vrinden van de voorschreven Frans Franssen van de Loverbosch te erkennen.
De nagelaten familie van Frans Franssen van de Loverbosch, allen te Asten, verklaren samen en ieder in het bijzonder, als erfgenamen van Frans Franssen van de Loverbosch, om procuratie te geven aan Marten Janssen van de Loverbosch, Frans Luycas, Peeter Martens en Jan Joosten om te gaan naar Geffen en daar Frans Franssen van de Loverbosch te begraven, zijn schulden te betalen, en zijn paard, kar, geld en goed op te halen en terug te brengen.

Johannes Francen van de Loverbos is geboren te Asten rond 1651 als zoon van Franciscus Joosten en Johanna Joannis Mennen. Hij is op 03-03-1680 te Asten getrouwd met Antoniske Martens, geboren te Asten rond 1652 als dochter van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut (zie Kennisstraat 1):

Conjucti sunt matrimonio Joannes Frans Joosten et Antonia Martens; testes Petrus Jansen et Arnoldus Joosten.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Frans Joosten en Antonia Martens; getuigen Petrus Jansen en Arnoldus Joosten.

04

Het gezin van Johannes Francen van de Loverbos en Antoniske Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 25-12-1680 Ongehuwd Asten 29-03-1757
2 Johanna Asten 12-07-1683 Religieuze Nunhem 30-12-1767 *
3 Franciscus Asten 29-01-1686 Asten 16-07-1713
Ida Sporenbergh
Asten 28-01-1728
4 Antonius Asten 08-09-1688 Kind Asten ±1688
5 Maria Asten 16-07-1690 Asten 03-12-1711
Johannes Goort Loijmans
Asten 31-12-1762

zie Voormalig huis G636
en ook Jan van Havenstraat 21

6 Joannes Asten 14-08-1693 Vlierden 13-08-1719
Luttildis Joannis Smits
Vlierden ±1747 zie ook Voormalig huis B415
en ook Voormalig huis B98

*  noemde zich Apollonia Jan Fransen en werd op 03-06-1704 in klooster Maria-Schoot geprofest (zie Lijst met in Asten geboren zusters van Maria-Schoot)

Jan Fransen van de Loverbosch bekleedde belangrijke functies binnen de gemeente Asten:

Asten Rechterlijk Archief 147, 25-07-1708:
Peeter Jan Smits en Frans Hoefnagels, borgemeesters Sint Jan 1705-1706, Jan Fransen van de Loverbosch, te Ommel en Peeter van Rest, borgemeesters 1706-1707, Antonis Peeters en Dierck Jansse, borgemeesters 1707-1708. Zij verkopen de schaere achtergelaten door wijlen Willem Jansse van Meyl staande op de landerijen van Antonis Peeters aan de Beeck. Opbrengst ƒ 38,-.

Johannes Francen van de Loverbos is op 30-04-1710 te Asten overleden en zijn weduwe Antoniske Martens heeft nog veel geld van de regeerders van Asten tegoed en doet de nodige aankopen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 8 verso, 06-02-1711:
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Antoniske weduwe Jan Fransen van de Loverbosch ƒ 1500,- à 4%. Marge gelost 13-03-1769.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 24 verso, 03-08-1711:
Hendrick Gijsbertse van den Bleeck getrouwd met Maria Volders verkopen aan Antoniske weduwe Jan Fransen van de Loverbosch huis en hof aan de kerk 1 copse, bewoond door de verkopers, ene zijde en einde Peter van der Lith, andere zijde de straat, andere einde de kerkhof. Een neergevallen huiske of schopke met de plaats tegenover het voorschreve huis, ene zijde de straat, andere zijde het erf van Martinus Jan Paulus. Verponding: ƒ 1-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 700,- +: 10 zilveren dukaten.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 25 03-08-1711
Antonis, weduwe Jan Franssen van de Loverbosch is schuldig aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck getrouwd met Maria Volders ƒ 350,-. Zij zal deze, zodra alles vrij te aanvaarden is, betalen in specie van 100 zilveren ducatons, ieder ducaton met twee hoofden of koppen getekend of geslagen, de rest in goede gangbare munt. Marge 07-05-1712 voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 45 verso, 19-09-1712:
Schepenen van Asten geven procuratie aan Martinus Jansen van de Loverbosch, om te Ceulen bij Adriaen van Ceulen of zodanige persoon die welcke de gemaeckte ofte geleynte penningen van wijlen Hendrick Jansen, onder sijn berustende teneinde deze penningen te gebruiken voor de opvoeding en alimentatie van het natuurlijke kind van wijlen Hendrick Jansen verwekt bij Jenneke Jansen met name Joanna Maria, welk kind ten huize van Jan Jansen is. Wij schepenen verklaren dat de penningen voor geen ander doel worden gebruikt dan voor de opvoeding van het kind.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 64 verso, 13-05-1727:
Johan Kerstens, schepen, te Venray, weduwnaar van Cristina van de Cruys geassisteerd met Francis van de Cruys en Gevard van Dorne, als naaste bloedvrienden van zijn onmondige kind. Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch cum suis de erfelijke goederen van wijlen zijn vrouw gelegen aan den Ommelsen Bosch voor ƒ 850,-. Hierin begrepen de ƒ 200,- welke de weduwe Jan van de Loverbosch, moeder van Marten voorschreven. pretendeert van de goederen. Te betalen binnen 10 jaar. De goederen bestaan uit huis, schuur, schop, hooi- teul- en weilanden en worden bewoond en gebruikt door Hendrick Aart de Zeger. Belast met: 5 duiten per jaar cijns aan de Heer van Helmont, ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmont. Samen in kapitaal ƒ 113,52.

Antoniske Martens is op 03-04-1732 te Asten overleden en in de archieven wordt nog een transactie beschreven:

05

Gesien bij drossard en schepenen der Heerlijchijdt Asten de requeste aan haar eerwaarde overgegeven bij Martinus van de Loverbosch, Jan soone wijlen Goort Loomans als man en momboir van Maria van de Loverbosch en Jan van de Loverbosch, wettige soonen en dochter van wijlen Jan Fransen van den Loverbosch en Antoniske des selfs gewesene huijsvrouwe en weduwe laatst overleden inhoudende dat sij supplianten in de maant april 1733 aan haar eene requeste hadden gepresenteert zie annexo tenderende ten fine van approbatie confirmatie te obtineere op eene acte van overdragt, transactie en accoort uijt wijsent den inhoude der voorschreven requeste en annexe acte ter secretarije berigtende dat haar eerwaarde op de twintigste april 1733 daar op hadden geapporteert deselve requeste te stelle, in hands van de naaste bloet van de twee van vaderlijcke seijde en twee van moederlijcke seijde ten fine van beright en advies binnen veertien daghs naar infinnatie te allegeren om als dan met advies van reghtsgeleerde op het versoeck te werden gedisponeert dat de drij bloet vrinde met name Marten Mathijssen van Dijck, Jan van de Cruijs en Francis Peter Coolen naar verhoor van deselve in de versocghte approbatie ende confirmatie hadden geconsenteert dat de heer Francis van de Cruijs, rooms priester en pastoir tot Asten naar tijdelijke

06

infinnatie aan hem op den twee en twintighste aprill 17c drij en dartigh gerightelijck gedaan alleen in moras en gebreke was gebleven om op het voorscheven requeste te berighten en sijn resolutie te uijtten dat daar op bij een naar ingenomen advies van reghtsgeleerden op den dartiende julij 17c drij en dartigh in judicio extraordinario aan den voornoemde heer Francis van der Cruijs geordonneert was om binnen de tijt van veertien daghs naar infinatie peremptoir haar eerwaarde ingeschrifte te dienen van berigt op het versoeck bij den voorgemelte requeste gedaan opponent van naam den is positie welke appointement op de dartiende julij 17c dry en dartigh door den vorster aan den gemelts heer Francis van de Cruijs was geinsinueert tot sijne naar vrijgting dat den selvs heer Francis van de Cruijs daartegens niet formelijck nog inschrifte en heeft gedient, maar dat op den 20 julij 17c drij en dartigh van den eerwaarde regte hadden gepresenteert met versoeck van de supplianten te ordoneren van in sijne handen te stellen de acte van het voorschreven accoort off transactie om te connen van diens beright en advies en dat de copij der voorschreven acte van accoort en transactie op den twee twintighste julij 17c drij en dartigh door de gerightsbode is overgelevert sonder dat der selven heer van de Cruijs heeft gelieven te dienen van beright tot vilipendie van haar eerw voorgemelts appointement soo versochten de selve supplianten, 9 september 1733.

Franciscus van de Loverbosch is geboren te Asten op 29-01-1686 en op 16-07-1713 te Asten getrouwd met Ida Sporenbergh, geboren te Asten op 01-02-1695 als dochter van Johannes Nicolai Sporenbergh en Elisabetha Antoni van de Cruys (zie Voormalig huis B453):

07

Het gezin van Franciscus van de Loverbosch en Ida Sporenbergh:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 14-04-1715 Ongehuwd Asten ±1715
2 Johannes Asten 19-02-1717
3 Antonius Asten 03-02-1719 Ongehuwd Mierlo 04-03-1740
4 Franciscus Asten 12-03-1721 Mierlo 22-01-1747
Maria van den Bogaert
5 Nicolaus Asten 20-12-1722 Kind Asten ±1722
6 Henricus Asten 16-05-1724 Ongehuwd Mierlo 14-05-1755

Francis Janssen van de Loverbosch koopt een hof in het dorp Asten:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 5, 20-03-1714:
Govert van der Lith, secretaris, te Someren, met procuratie van schepenen Someren de dato
16-03-1714 van Maria van Gils weduwe Peeter van der Lith, een en ander volgens hun testament de dato 03-01-1703 bij de schepenen Lierop, verkoopt aan Francis Janssen van de Loverbosch, een hof ontrent de Kerck te Asten, ene zijde de verkoopster, andere zijde de straat, ene einde weduwe Antheunis Colen, andere einde Tunniske weduwe Jan Fransse van de Loverbosch. Verkoopsters man heeft een en ander gekocht van de kinderen en erven Volders. Schepenen 's-Hertogenbosch. Koopsom ƒ 175,-.

Francis van de Loverbosch was getuige onderstaande archiefstukken van beroep ondermeer herbergier:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 29, 04-04-1714:
Govert van der Lith, secretaris, te Someren en Evert Janssen, coopman van glasen, te Budel. Zij verklaren, onder eede, ter instantie van Wolphangis Idelet, procureur, alhier, dat het waar is dat Hendrick van den Bleek ten huize van Francis van de Loverbosch, herbergier, op genoemde datum in de middag, tussen twee en vier uur, sonder eenige questie ofte verschil, onverhoeds, de voorschreve Idelet met een pint bier in zijn aangezicht heeft geslagen, zodat de pint in verscheidene stukken is gevlogen en de getroffene verschillende wonden in zijn gezicht had bekomen. Nadat Hendrick van den Bleek dit feit begaan heeft, is hij op de vlucht geslagen, zonder een woord te zeggen.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 59, 10-10-1714:
Hendrick Tho poel, president schepen, Johan Draack, secretaris en Ida Spoorenbergh getrouwd met Francis van de Loverbosch, herbergierster, verklaren ter instantie van het officie, dat zij, deponenten, op zondag, 07-10-1714, in de herberg van Francis van de Loverbosch waren en dat daar ook was Michiel van de Cruys, oud borgemeester, welke na enige wisselwoorden met de president gehouden te hebben, uitbarstte en zei: "Die mij, ofte ons, ziende naar zijn moeder over twee ofte drie jaren getaueert of in de bieren geset hebben, die hebben gedaan als schelmen en honsvotters, want 't is tegen mijn danck geweest. Wij hebben doentertijt al evenwel getapt en ik sal daarvan aan Jan van Riet niet betalen of hij salt met regt moeten halen". Waarop de eerste deponent zei: "Schoon ik president sij en tapper ben en moey ik mijn daar niet mede". Waarop van de Cruys weer schreeuwde tegen den eerste deponent: "Indien gij U daarmee bemoeyt had, soo hadde oock gedaan als een honsvot en een schelm".

Francis van de Loverbosch wordt in twee brieven bedreigd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 68; 14-12-1719:
Schepenen van Asten verhoren ter instantie van het officie eenige persoonen vanwege gestrooyde brantbrieven. Ende heeft Willem Loomans, inwoonder alhier, vertoont en overgelevert eenen, Francis van de Loverbosch, mede-inwoonder alhier, twee, alsmede Goort Jan Hoefnagels, ook inwoonder alhier, eenen brief met versoeck dat denselven mogte worden geregistreert. Luydende de selve voor soveel de selve leesbaar sijn als volgt.
De eerste brief die Francis van de Loverbosch heeft ontvangen luyd in verbis.
Francis van de Loverbosch gij sijt gewaerschout te weten dat u huys binnen den tijt van drie dagen in brant sal geraecken maer om dat te reserveren of om uyt het peryckel te houden soo salde hebben te brengen ses patacons aenden Cruyswegh, aen den wal van Jan Lomans, daer sulde vinden een kuylke en daerbij leyt eenen steen en daer moet gij het gelt in leggen ende den steen daerop ende de sonder imande te seggen want anders is het eveveel off gij het daer neer leyt off niet off oock geen wagt daer op te houden en dat gelt moeter vandaegh gebragt worden voor den sonneonderganck ende soo daer tot in velt ende soo het opde straet comt soo geeff ick den duyvel lijff en siel soo ick u huys niet in brandt en steeck. Dit is u gewaerschouwt.
De tweede brief die Francis van de Loverbos verklaart gekregen te hebben is luidende:
Fransis van de Loverbosch ik com u nog eens waerschouwen waer ik u voorleden eenen brieff geven hebb off gij het gelt blieft te brengen off niet gij en sult de geck niet langer met mijn houwen want dat ik het u nog eens kom waerschouwen dat is om u naeburen wil. Want dat gij wouder op den bergh ik en soudt u gewaerschouwt hebben maer soo gij het gelt niet en brengt soo sal ick u huys aan stoocken al sou het gehhel dopr inden brant geraecken dat gelt moet er vandaegh sijn voor de sonneonderganck op de selver plaetse. Het is de tweede waerschouwingh, mer wagt u voor de derde probatomest.

Jan Jan Hoefnagels wil in de herberg van Frans van de Loverbosch een korsajen hemptrock (een lang hemd gemaakt van karsaai, een grove gekeperde (bepaalde manier van weven) wollen stof:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 195 verso, 27-09-1723:
Meester Gabriel van Swanenbergh dewelke ter instantie van 't officy gerichtelijck gedaagt sijnde en daarnaar bij vonnisse van schepenen, alhier, de dato 20-09-1723 gecondemneert tot het doen van de recollectie van sijn getuygenisse bij hem gegeven, den 20-01-1722, heeft naar voorlesinge van deselve daarbij gepersisteert. Zonder echter op de preciese woorden, vanwege de lange tijd geleden gecaptaert te willen worden. Hij voegt er aan toe dat Jan Jan Hoefnagels, omtrent 1719, ten huize van Francis van de Loverbosch een korsayen hemptrock, met gramme en drijgende woorden van hem, deponent, wilde hebben. Verder verklarende, dat hij van zijn vrouw Cornelia gehoord had dat zij, in 1719, wel had geweten dat Jan Jan Hoefnagels hem een korsajen hemptrock had willen afvorderen. Zij heeft dit toen echter niet verteld omdat het niet in de speciale vraagpointen van de interrogatorien stond. Zij heeft hem dit later verteld. Er nog aan toevoegende dat hij enige dagen voor 18-01-1722, als koster, de sleutels van de kapel sijnde de gereformeerde kercke, tot Ommel gelegen uit het ongepermitteert klooster, te Ommel, heeft laten halen en bekomen, behalve een sleutel. En dat hij, op 18-01-1722, ten huize van Jan Doensen had moeten horen dat Jan Janssen Hoefnagels, aldaar had gezegd: "Wij sullen de cappel, bedoelende de gereformeerde kerk, te Ommel, afbreken en meer dergelijke smadelijke woorden tegen de gereformeerden. Nog weet hij, dat ongeveer anderhalf jaar geleden, hij aan de drost had gedoleert dat Jan Jan Hoefnagels, omtrent mei 1722, was gekomen, 's avonds laat, in zijn huis met een blanck mes is de hant, vresende van hem geaffronteert te worden, en over verdere drijgementen. De drost heeft daarop tegen zijn, deponents, vrouw gezegd: "Gij, lieden, moet U nu ontrent veertien dagen wat wagten en savonts in huys blijven. Ik sal middelertijt sien wat ik met Jan Janssen Hoefnagels en de andere sal doen". En dat de drost enige tijd later tegen hem, deponent, had gezegd dat hij, te weten Jan Hoefnagels een deserteur is van de militie van dit land. Ik heb er over gesproken met de Heer van Asten, om te schrijven aan de officier van zijn garnizoen en die kosten hem laten ophangen dan waren wij hem quyt dergelijke woorden in substantie. Nog ten laste van Jan Jan Hoefnagels verklaart hij dat over deze en beedigde attestatie door het officie de dato 18-08-1719 is gepasseert. En ook dat, op 24-01-1720, ten overstaan van schepenen, namens het officie, een attestatie ten laste van Jan Hoefnagels en den voorschreven. Jan Jan Peeters is gemaakt. Hij blijft verder bij zijn eerder afgelegde verklaringen.

Blijkbaar had Francis van de Loverbosch een kort lontje:

Asten Rechterlijk Archief 33-52, 14-08-1725:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Michiel van de Cruys, president, Martinus Jan Paulus, Willem Jan Lomans en Peeter van Riet, kerkmeester.
Of zij, op zondag 05-08-1725, niet hebben gezien, bij elkaar, Francis van de Loverbosch, Jan Goort Lomans en Mattijs Willems, in de Steegen?
Michiel heeft ze gezien ten huize van Jan van Riet en Peeter heeft ze gezien.
Of, op die 5e augustus Jan van de Loverbosch en Mattijs Willems niet vechtende en haartrekkende waren en of dan niet is komen lopen Francis van de Loverbosch met en groot stuk hout in de hand en daarmee Mattijs Willems dreigde te slaan?
Michiel en Peeter hebben gezien dat deze vechtende en haarpluckende waren, dat Mattijs Willems onder lag en Jan van de Loverbosch boven op hem. Dit ten huize van Jan van Riet.
En of toen niet Jan Goort Lomans Mattijs Lomans, die op de grond lag, met de benen heeft vastgehouden en hem met zijn voeten gestoten?
Michiel en Peeter antwoorden met ja.
Hoe is die kwestie begonnen en waar over, wat hebt gij gezien, gehoord en verstaan hebt?
Michiel en Peeter refereren zich aan hun voorgaande verklaring.

Franciscus van de Loverbosch is op 28-01-1728 te Asten overleden en zijn weduwe Ida Spoorenbergh heeft nog recht op de boedel van een Heeroom:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 150, 20-04-1729:
Gerard van Doerne, president, te Vlierden getrouwd met Mary van de Cruys, die de zuster is van wijlen Heer Antonis van de Cruys, in leven "Canonick der Metropolitane Kercke der stadt Mechelen". Goverdyn van de Cruys, weduwe Jan van Roy, te Leende zuster van Heer Antoni en Ida Sporenbergh, weduwe Francis van de Loverbosch verwekt bij wijlen Elisabeth van de Cruys, die ook een zuster was van Antoni voornoemd en welke Elisabeth van de Cruys haar broeder heeft overleefd. Zij verklaren dat de boedel van hun broeder tot nog toe is geweest onder curatele van het kapittel metropolitane der kerk. Inmiddels is Heer Sebastiaan van de Cruys, canonik van dezelfde kerk te Mechelen, benoemd tot curator. De comparanten committeren hun broeder en oom, Heer Francis van de Cruys, pastoor te Asten, als curator om samen met voornoemde Sebastiaan van de Cruys de boedel te reguleren, dirigeren en te vereffenen. Alsook de Heer Schoor, archidiaken van Mechelen, als executeur gesteld door wijlen Heer Govaarts, vicaris apostoliqu, zoals deze over dezelfde boedel gedaan heeft. Met maght dat den welgemelten Heer geconstitueerden tot verrigtinge van het eene of andere offwel tot verrightinge van beyde dese boedels effeninge sal connen en mogen affirmeeren oock substitueeren wie en soodanige persoon of persoonen als sijn eerwaarde sal goetvinden.

Ida Sporenbergh is kort na haar man Francis van de Loverbosch op 27-09-1729 te Asten overleden en er worden momboiren voor de kinderen benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 71, 17-10-1729:
Gezien het request van Martinus van de Loverbosch waarbij hij te kennen gaf dat hij op het request van zijn moeder, Antoniske Martens, de dato 07-01-1729 tot momboir werd aangesteld over de vier kinderen van zijn overleden broer, Francis van de Loverbosch ten regarde van de nalatenschap van suppliants moeder. Nu is de moeder van die kinderen overleden. De kinderen zijn, nu zij dit het meest nodig hebben, van recht verstoken. Voorgesteld wordt momboiren aan te stellen. Van vaderszjde wordt dit: Martinus van de Loverbosch voornoemd. Van moederszijde Heer Francis van de Cruys.

Antoniske Martens, weduwe van Jan Fransen van de Loverbosch is in 1729 nog in leven en meldt dat haar zoon Francis al het nodige geld en goederen, waaronder ook het genoemde huis, van haar en haar man heeft gekregen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio193 17-10-1729:
Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft, aan ons schepenen, vertoond in seker boeck eene memorie en aantekeninge van hetgeene Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft gegeven aan Francis van de Loverbosch en desselfs vrouw tot uytreyckinge van sijn vaders goet in totaal ƒ 3809,-. Verklaarde de comparante, dat zij dit van tijd tot tijd, op de daarbij vermelde data door haar zoon Martinus, als haar affairs waarnemende, omdat zij niet wel kon schrijven heeft laten noteren. En dat Francis en Ida, zijn vrouw, al die sommen hebben ontvangen als uitkering op zijn vaders goet op hem verstorven en dat zij, als dit meerder was, zouden restitueren. Comparante is de annotatie voor de hare houdende alsof ze die zelf heeft gedaan en daarop soude leven en sterven.

De kinderen van Francis van de Loverbosch en Ida Spoorenbergh zien af van de nalatenschap van hun ouders en verhuizen aar Mierlo:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 196 verso 17-10-1729:
Voor ons schepenen van Asten, zijn verschenen de Heer Francis van de Cruys en Martinus van de Loverbosch aangestelde momboiren over de vier onmondige kinderen van Francis van den Loverbosch en Ida Sporenbergh welke verklaren, in hun kwaliteit, namens de pupillen, na rijpe overwegingen, af te zien van de nalaenschap van hun voornoemde ouders latende deze aan Uw gerichte over daarover een of meer curatoren aan te stellen.

Er wordt een inventarisatie opgemaakt van die nalatenschap, die getuigt van enige rijkdom:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 196, 25-10-1729:
Staat en inventaris gemaakt door Jan van Helmont, Marcelis Daniels schepenen, Michiel van de Cruys, president, mits de vacature van het secretariaat, als aangestelde curatoren over de gerepudieerde en geabbandonneerde nalatenschap van wijlen Francis van de Loverbosch en Ida Sporenbergh, zijn vrouw. Zeer grote inventaris die een rijke indruk maakt.
17 pelle tafellakens, 27 servetten, 12 paar slaaplakens, 16 vrouwenhemden, 79 mutsen en slaaplakens, een zilveren lepel, twee messen met zilverheft, een zilver oorijzer, een gouden ring, enige boeken en diverse bundels papier, een goud gewicht, vijf laden met brieven en papier, een horloge, een grote doos papier, 5 bedden met toebehoren, 20 tinnen schotels, 33 tinnen lepels, 18 tinnen tellers, 7 tinnen kommen, 4 metalen luchters, 2 tinnen luchters, 7 schilderijen, koperen ketels, potten en pannen, divers vuurgerei, ijzeren ketels, potten en pannen, stoelen, tafels, banken, een paard en getuig, vier koeien, enige karren, ploeg, eg en divers klein landbouwgereedschap.
De inventaris is op aangeven van Marselis Berckers, als dienstknecht en Peternel Verrijt en Mary Jaspers, als dienstmeiden, opgemaakt.

De verlaten boedel wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 148, 28-10-1729:
De curatoren verkopen de geabbandonneerde en verlaten boedel van wijlen Ida weduwe Francois van den Loverbosch:
Het paard ƒ 25,-, 4 koeien ƒ 50,-, 2 varkens ƒ 24,-, 3 bedden met toebehoren ƒ 60,-, vrouwenkleren, ketels, potten en pannen, vuurgerei, pinten, kannen, trechters, lampen, blakers, kandelaars, comforen, koffie- en theepotten, punders, koppen, oliematen, gewichten, weegbomen, glaswerk, tinwerk, schotels, borden, lepels, kommen, kuipen, biertonnen, landbouwgereedschap, 23 slaaplakens, 61 slaapmutsen, voormouwen, ondermutsen, zakdoeken, handdoeken, tefellakens, 41 stoelen.
Opbrengst ƒ 818,-.

Het zal duren tot 1758 na het overlijden van broer Marten van de Loverbosch, voordat de nalatenschap van de familie van de Loverbosch tussen zonen Jan en Frans, de kinderen van zijn broer Jan en zijn zus Maria worden verdeeld. Eerst volgt nu Marten's broer Jan; zijn zus Maria is al eerder besproken (zie Jan van Havenstraat 23).

De bewoningsgeschiedenis met eigenaren en bewoners van het huis genaamt het Clooster sijnde geweest twee wooningen en na 1761 bestaande in vier wooninge:

Jaar Eigenaar nummer 13 Ommel Bewoners nummer 13 Ommel
1736 Lambert Kemps Jan Philippsen
1741 Lambert Kemps Jan Philipsen
1746 Jan van de Loverbosch Jan Philipsen
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Jan Philipsen
1756 weduwe Jan van de Loverbosch weduwe Jan van de Loverbosch
1761 Jan van de Loverbosch Engel van de Loverbosch

Joannes Joannis van der Looverbosch is geboren te Asten op 14-08-1693 als zoon van Johannes Francen van de Loverbos en Antoniske Martens. Hij is op 13-08-1719 te Vlierden getrouwd met Luttildis Joannes Smits, geboren te Vlierden op 18-02-1701 als dochter van Joannis Antony Smits en Engel Simons van den Boomen.

Contraxerunt coram me matrimonium Joes Jois van der Looverbosch et Luttildis Jois Smidts; testes Joannes Smidts et Martinus van der Looverbosch.

Huwelijkscontract van Johannes Jansen van der Looverbosch et Luttildis Jansen Smidts; getuigen Joannes Smidts en Martinus van der Looverbosch.

08

Het gezin van Joannes Joannis van der Looverbosch en Luttildis Joannes Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 10-07-1721 Ongehuwd Asten 09-06-1763 zie Voormalig huis B415
2 Antonius Vlierden 11-12-1722 Vlierden 14-09-1749
Johanna Laurenti van den Boomen
Vlierden ±1760
3 Martinus Vlierden 20-11-1724 Ongehuwd Asten 09-03-1757
4 Angela Vlierden 06-11-1725 Asten 12-09-1762
Lambert Sauvé
Asten 15-01-1800 zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19
5 Mathias Vlierden 10-07-1727 Ongehuwd Asten 26-06-1759 zie Voormalig huis B416
6 Joanna Maria Vlierden 15-02-1729 Asten 23-04-1758
Johannes Jan de Groot
Vlierden 20-11-1805 Vlierden
7 Franciscus Vlierden 29-11-1730 Kind Vlierden ±1730
8 Antonia Vlierden 02-05-1733 Lierop 10-11-1765
Henderik van den Boomen
Vlierden 01-03-1805 Vlierden
9 Simon Vlierden 30-07-1734 Priester Antwerpen (B) 27-11-1798 Leuven (B), zie Julianastraat 2
10 Franciscus Vlierden 01-10-1736 Asten 15-05-1764
Maria Elisabeth van den Berg
Vlierden 20-09-1806 zie Julianastraat 2
11 Petrus Vlierden 19-11-1738 Ongehuwd Asten 23-01-1779 zie Voormalig huis B98
12 Theodorus Vlierden 22-09-1740 Mierlo 01-05-1774
Hendrina Petri Slaats
Asten 13-03-1827 zie Voormalig huis B415
en Voormalig huis B416
13 Henricus Vlierden 02-03-1743 Kind Vlierden ±1743
14 Elisabetha Vlierden 29-10-1744 Weert 10-06-1766
Jacobus Verstappen
Weert 25-10-1779 zie Voormalig huis B507

Jan Janssen van de Loverbosch legt een verklaring af over wat hij hoorde in de herberg:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 54 verso, 01-10-1714:
Hendrick Jan Aerts, 21 jaar, Peeter Jan Aerts, 24 jaar en Jan Janssen van den Loverbosch, 20 jaar. Zij verklaren, onder eede, ten faveure van justitie, dat zij verleden zondagavond, tot 11 uur 's avonds, zijn geweest in de herberg van Jan van Riet, gewezen vorster, en verklaren de eerste en derde deponent gehoord te hebben dat Jan van Riet tegen Peeter Jan Aerts, in het gehele gezelschap zei: "Ick wenste dat den drost mijn soon in plaats van Peeter Jan Aerts hadde gehat, ick sou hem hebben laten sitten". En verder zei hij, Jan van Riet: "Peeter, ligt daar van verclaring, want het sal U connen verweten worden". De tweede deponent verklaart op zondag, 23-09-1714, met Willem Jan Loomans te zijn gegaan naar het huis van de drossard, met de intentie om daar binnen te gaan, echter den deponent schripuel zijnde, verklaard, tegen Willem Jan Lomans gezegd te hebben: "Willem, mag men in sulcke huysen wel gaan?". Waarop Willem antwoordde: "Ja, waarom soude men dat niet doen mogen". Hierop is gebeld en de deur geopend zijnde, zijn zij tot in de keuken gegaan en van daar naar de achterkeuken. De drost, thuisgekomen zijnde, was daarover enigszins ontsteld. Hij, deponent, verklaart verder, gisteren, 30-09-1714, in de herberg van Jan van Riet geweest te zijn en dat Jan van Riet hem, deponent, over het gepasseerde ten huize van de drossard heeft aangesproken en in het gezelschap openlijk zei: "Ick wenste wel dat den drost een van mijn soonen in plaats van U hadde gehat, ick soude het hem wel geleert hebbe of moe gemaakt hebbe".

Zij woonden in Vlierden en Joannes Joannis van der Looverbosch is rond 1747 te Vlierden overleden. Luttildis Joannes Smits wonde haar laatste jaren in dit huis en is op 05-11-1758 te Asten overleden. In 1758 vindt na het overlijden van Martinus van de Loverbosch een uitgebreide boedelscheiding plaats tussen de erfgenamen van de familie:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
1) Jan Goort Lomans, getrouwd met Maria Fransen van de Loverbosch voor 1⁄3e deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie, en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor 1⁄3e deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor 1⁄3e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e (blinde) lot: Jan van de Loverbosch, alhier en Frans van de Loverbosch, te Mierlo, een nieuw huis, stal, schuur en hof te Ommel, bij de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit; een huiske met hof in de straat, te Ommel 1 copse, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde de straat; een huis, schuur, stal, hof en aangelag aan het Eyntje, te Ommel 2 lopense, gekomen van de kinderen Jan Joosten, ene zijde de straat, andere zijde Jan Maas; een huisplaats gekomen van Jan van Rest zijnde 5 lopense land en 2 lopense groes, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde de straat; de huisplaats gekomen van Jan Draak met twee akkers daaraan samen 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde de weg.
Tesamen land 27 lopense, groes, hooiland en ekelhoven 32 lopense.
Verponding ƒ 28-17-12 per jaar, bede ƒ 7-00-09 per jaar, belast met ƒ 3-00-00 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, deze rente is Martinus van de Loverbosch aangekomen de dato 26-01-1734, ƒ 1-10-00 per jaar aan de Kempenaar transport de dato 25-07-1750, ƒ 1-08-02 per jaar aan de Heren van Asten, ƒ 0-04-00 per jaar aan de Heren van Helmont.
2e (blinde) lot: de kinderen Jan van de Loverbosch, huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ommel 5 copse, waarin Francis van der Reyt woont, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde kinderen Hendrik Hoefnagels.
Tesamen in de verponding land 26 lopense, groes 27 lopense.
Verponding ƒ 28-17-12 per jaar, bede ƒ 7-00-09 per jaar, belast met ƒ 5-00-00 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar transport de dato 30-01-1730 aan Jan Goort Lomans.
De vaste goederen gelegen te Heese te weten huis, hof en aangelag met den akker van de weduwe Willems 186 roede, huis en aangelag met de schuurplaats van Jan de Waal 13 roede, en land te Heeze.
3e (blinde) lot: Jan Goort Lomans, een nieuw huis, schuur, stal, hof en aangelag aan de straat, te Ommel 6 lopense, waarin nu Peter Roymans woont, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Philipsen; huis, stal, hof en aangelag gelegen in de straat, te Ommel 5 lopense, waarin nu Pieter Paulussen woont, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde weduwe Hendrik Zeegers
Tesamen land 30 lopense, groes 30 lopense.
Verponding ƒ 28-17-12 per jaar, beden ƒ 7-00-09 per jaar, belast met ƒ 1-16-00 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar, gekomen van Joosten transport 20-11-1734, ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar te betalen samen met de weduwe Joost Verberne, ƒ 0-00-12 per jaar aan de Heer van Helmont gaande uit den Bogtacker.
Nog is tussen de comparanten overeengekomen dat vermits enige vaste goederen, aan het eerste lot toegewezen:
Het nieuwe huis en enige percelen zijn getransporteert op wijlen Jan van de Loverbosch en zijn kinderen, ontvangers van het 2e lot. Ook het huis van het 2e lot en enige percelen land en groes zijn getransporteert op Jan Goort Lomans. Dat echter deze zijn gekocht en betaald door wijlen Martinus van de Loverbosch, deze heeft de goederen ook bezeten als eigen goederen en deze hebben dan ook ten quohiere gestaan op zijn naam te boek gestaan. Zo zullen alle voorschrevene goederen worden getransporteert aan de condividenten die het volgens deze deling verkregen hebben en sulx met den aldereerste ten costen en lasten van de gesamelijke condividenten en erffgenamen in desen, soo ook het bijbetaalen en winne der chijnsen op ieder de condividenten naam zal worden gedaan en dus voor ider lot een geregte derde part. Alle obligaties, acties en pretenties ten voor- of nadele van de boedel, zijnde, en nog niet verdeeld zijnde, blijven voor de gezamelijke erfgenamen. Nog is door de erfgenamen geliquideert, hetgeen zij van wijlen Martinus van de Loverbosch, te vorderen of te betalen hadden. Zo heeft Jan Goort Lomans ontvangen gehad volgens de aantekeningen van Martinus van de Loverbosch ƒ 591-18-00. En Jan Goort Lomans volgens zijn rekeningen had te vorderen ƒ 525-07-00 Hij blijft dus schuldig aan de boedel ƒ 66-11-00. Jan van de Loverbosch heeft genoten ƒ 525-18-06 Hij heeft volgens zijn rekeningen te pretenderen ƒ 278-00-00. Hij blijft dus schuldig aan de boedel ƒ 247-18-06. Francis Francis van de Loverbosch blijft na aftrek van geleverde schoenen nog schuldig ƒ 160-14-12. Hendrik en Antoni, zonen Francis van de Loverbosch, die overleden zijn en broeders van voornoemde Jan en Francis hebben volgens de aantekeningen ontvangen ƒ 332-11-06. Zodat de ontvangers van het 1e lot aan de boedel schuldig waren ƒ 741-04-08. Zij zouden echter nog te vorderen hebben uit hun grootmoeders boedel volgens contract te Helmont voor notaris de Cort een som van ƒ 483-13-12 met intrest. Overeengekomen is nu de wedersijtse pretentien en intresse geliquideert en over en weder over doot en te niet gedaan. Uitgezonderd zijn de ƒ 200,- die Francis van de Loverbosch, van geleend geld, schuldig blijft. Deze zegt toe, om met deze ƒ 200,- te restitueren aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 100,- en nog ƒ 100,- aan Jan Colen, te Vossele. Idem heeft Jan van de Loverbosch, ontvanger van het 2e lot en Luytgardis Smits, zijn weduwe en moeder van de ontvangers, volgens de aantekeningen van Martinus van de Loverbosch, genoten ƒ 206-01-00. Zij hadden te vorderen ƒ 193-06-08. En blijft de weduwe Jan van de Loverbosch dus nog schuldig aan de boedel ƒ 12-14-08. De landslasten op de goederen te Hees moeten nog worden nagezien, daarna zal men deze, om een voor ieder gelijk bedrag te krijgen, in drieën verdelen en de verponding van elk lot met 1⁄3e deel verhogen.

2) Antoni van de Loverbosch, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, te Vlierden, Mattijs van de Loverbosch, Engel van de Loverbosch, Johanna van de Loverbosch, zij verkopen aan Jan Francis van de Loverbosch en aan Francis van de Loverbosch, te Mierlo, ieder de helft van een huis, hof, stal te Ommel, bij de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit, ene einde Jan Coolen, ander eiende de koper. Laatste transport de dato 10-05-1730. Koopsom ƒ 200,-.

3) Jan Goort Lomans verkoopt aan Jan van de Loverbosch en aan Francis van de Loverbosch, te Mierlo, hooiland het Swartbroek 2 lopense, ene zijde weduwe Peter Roefs, andere zijde Jan Canters. Laatste transport de dato 10-05-1730. Koopsom ƒ 20,-.

4) Luytgardis Smits, weduwe Jan van de Loverbosch, mede namens haar zes onmondige kinderen, alsmede Jan, Antoni, Mattijs, Engel en Johanna Maria van de Loverbosch, haar meerderjarige kinderen. Zij verkopen aan Jan Goort Lomans ieder hun deel in huis, schuur, schop en aangelag aan de Ommelsche Bosch 1½ lopense; land aan den Hoogeneynde 2½ lopense; land het Doornboske 1½ lopense; groes het Ven 1½ lopense; land de Meer 6 lopense; een akker 3 lopense; den Crommenacker 2½ lopense; een akker 1½ lopense; land den Donk 2½ lopense; een akker 3 lopense; groes en land 5 lopense; het Hoogvelt 2 lopense; de voorste Bogt 2 lopense; den Ossenkamp 1½ lopense; het Loopvelt 8 lopense; het agterste Weyvelt 2 lopense; den Boschdries 2 lopense; de voorste en agterste Donk 4½ lopense. Voorts zoals deze goederen, op 10-05-1730, bij transport aan wijlen Jan van de Loverbosch zijn overgegeven.Gereserveerd het schone Jansvelt; de Conijnsbergacker. Koopsom ƒ 100,-. Zij verkopen aan Jan en Francis van de Loverbosch, groes het schone Jansvelt 3 lopense, land den Conijnsberg 5 copse. Koopsom ƒ 20,-.

5) Hendrik Jan Stevens verklaart dat zijn vader Jan Stevens aan Jan Franse van de Loverbosch ƒ 600,- is schuldig geweest ter zake van de koop van zijn goederen, waarvan hij, Hendrik Jan Stevens, lange jaren de intrest heeft betaald aan Martinus van de Loverbosch vorig jaar, alhier, overleden. Van die ƒ 600,- zijn nu ƒ 150,- aangekomen aan Francis van de Loverbosch, te Mierlo deling 05-01-1758. Nieuw contract ƒ 150,- à 3½%. Marge 18-05-1766 gelost aan Hendrik van Eyk, te Mierlo, als momboir over Engel Smits, die deze obligatie, bij transport, heeft van Francis van de Loverbosch.

6) Jan Goort Lomans verkoopt aan Jan, Antoni, Mattijs, Engel, Johanna Maria, Symon, Francis, Antonet, Peter, Dirk en Elisabet, kinderen wijlen Jan van de Loverbosch, huis, hof schuur, stal en aangelag te Ommel 5 copse, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde weduwe Hendrik Hoefnagels; een dries 7 copse, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde de gemeente of dijk; groes / land 2 lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde de verkoper; land 1 lopense, ene zijde de mistweg, andere zijde Jan Canters; land 3 lopense, ene en andere zijde Hendrik Halbersmit; groes 3 lopense, ene zijde de weg, andere zijde de vorige akker; land 3 copse, ene zijde weduwe Jan van de Loverbosch, andere zijde Joost Jan Muyen, land 1½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde Cotshausen; land 3 lopense, ene zijde Hendrik Meusse Roymans; groes 3 lopense, ene en andere zijde de gemeente. Belast met ƒ 5-00-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-11-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente. Laatste transport de dato 19-01-1730. Koopsom ƒ 100,-.

7) Jan van de Loverbosch, te Asten en Francis van de Loverbosch, te Mierlo. Zij verkopen aan Antonet Slaats weduwe Hendrik Hendriks aan de Astense Dijk, hooiland het Dijkerveltje aan den Astense Dijk bij de Aa 2 lopense, ene zijde Peter Cornelissen, andere zijde de koper. Zie deling de dato 05-01-1758. Koopsom ƒ 75,-. Zij verkopen aan Jan Goort Lomans 1⁄3e deel in 1⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende.Dit deel in de verponding ƒ 0-7-8 per jaar. De andere delen zijn van de koper in deze en de weduwe en kinderen Jan van de Loverbosch. Zie deling de dato 05-01-1758. Koopsom ƒ 300,-.

8) Jan van de Loverbosch verkoopt aan Francis van de Loverbosch, te Mierlo 1⁄6e deel van een obligatie van ƒ1350,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 06-02-1711, nummer 40. Zie deling de dato 05-01-1758. Koopsom ƒ 225,-.

9) Francis van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt aan Jan Francis van de Loverbosch, zijn broeder, de onverdeelde helft in een nieuw huis met stal, schuur en hof, bij de Capel te Ommel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Halbersmit; huis en hof, in de straat te Ommel 1 copse, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde de straat; huis, schuur, stal, hof en aangelag, aan het Eyntje te Ommel 2 lopense, gekomen van de kinderen Jan Joosten, ene zijde de straat, andere zijde Jan Maas; een huisplaats van Jan van Rest 7 lopense; 5 lopense land en 2 lopense groes, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde de straat; land 4½ lopense, ene zijde weduwe Willem Roefs, andere zijde de straat. Belast met: de helft van ƒ 3-00-0 per jaar aan het Gemene Land, de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land, de helft van ƒ 1-08-2 per jaar aan het Huis van Asten. Zie deling de dato 05-01-1758. Koopsom ƒ 450,-.

Samengevat komt het op het volgende neer:

 • Jan Fransen van de Loverbosch wordt eigenaar van een nieuw huis bij de Capel te Ommel en van een huis en een huiske te Ommel.
 • De kinderen van Jan Jansen van de Loverbosch worden eigenaar van een huis te Ommel, waarin Jan Verrijt woont (zie Kennisstraat 5), van een huis te Ommel bij de Capel en van een huis te Heeze.
 • Maria Fransen van de Loverbosch, getrouwd met Jan Goort Loomans, wordt eigenaar van een huis te Ommel waar Peter Roymans woont (zie Jan van Havenstraat 23) en van een huis te Ommel waar Pieter Paulussen woont (zie Jan van Havenstraat 21) en een huis op de Ommelsche Bosch.
 • Francis Fransen van de Loverbosch verkrijgt land en geld.

Antonius Jansen van de Loverbosch en Theodorus van de Loverbosch zijn kinderen van Jan Jansen van de Loverbosch en hebben Willem Verdeuseldonk als stiefvader, waarvan in de archieven van Asten over Ommel nog iets is terug te vinden. Hieronder de familie van Antonius Jansen van de Loverbosch en zie Voormalig huis B415 over de familie van Theodorus van de Loverbosch.

Luttildis Joannes Smits is op 05-11-1758 te Asten overleden. Antonius Joannis Loverbosch is geboren te Vlierden op 11-12-1722 als zoon van Joannis van de Looverbos en Lutgardis Smits. Hij is te Vlierden op 14-09-1749 getrouwd met Joanna Laurenti van den Boomen, geboren op 16-10-1726 te Deurne als dochter van Laurentius van den Boomen en Maria Joannis Driessen.

Contraxerunt coram me et testibus matrimonium Antonius Joannis Loverbos et Joanna Laurentii van den Bome cum dispensation in tertio et quarto consanguinitatis gradu mixto; testes Henricus Joosten et Elsabetha Lamberti Vervordeldonck.

Huwelijkscontract voor mij en getuigen van Antonius Jansen Loverbos et Joanna Laurens van den Bome met vrijstelling voor derde en vierde graads bloedverwantschap; getuigen Henricus Joosten en Elsabetha Lambert Vervordeldonck.

09

Antonius Joannis Loverbosch is rond 1760 te Vlierden overleden en Joanna Laurenti van den Boomen is hertrouwd op 18-01-1761 met Wilhelmus Lamberti Verduyseldonck, geboren op 03-09-1726 te Vlierden als zoon van Lambertus Verdueseldonck en Hendrina Aert Claus.

De gezinnen van Joanna Laurenti van den Boomen met Antonius Joannis Loverbosch en met Wilhelmus Lamberti Verduyseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurens Vlierden 01-11-1750 Ongehuwd Vlierden 28-10-1807
2 Jennemarie Vlierden 15-12-1752 Vlierden 06-02-1774
Peter Berkvens
Asten 15-01-1840
3 Joannes Vlierden 29-01-1755 Kind Vlierden 17-09-1763
4 Martinus Vlierden 03-07-1757 Kind Vlierden ±1757
5 Antonius Vlierden 10-02-1759 Kind Vlierden ±1759
6 Antonia* Vlierden 18-11-1761
7 Henrica* Vlierden 22-03-1764
8 Lambertus* Vlierden 14-01-1767 Ongehuwd Vlierden 05-08-1796

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de aantekeningen van het archief van Asten in het quohier van 1785 lezen we over Willem Verdesseldonck:

Willem Verdeuseldonk bezit twee camers van het Klooster te Ommel met vischvijver, hof, capeldijk, cloosterdreef, potery. Hij was gehuwd met Jenneke
van den Boom en bezat tevens het oude huis van 't Clooster met de schuere tot de deure en hofkeete.

Willem Verdeusseldonk is momboir over de kinderen van Jan Jansen van de Loverbosch, broers en zussen van bovengenoemde Jan van de Loverbosch, en is getrouwd met de weduwe van Antoni Jan van de Loverbosch. Hij wordt eigenaar van het huis, zoals uit onderstaande bewoningslijst blijkt:

Jaar Eigenaar nummer 13 Ommel Bewoners nummer 13 Ommel
1766 Willem Verdeuseldonk Antoni Schepers
1771 Willem Verdeuseldonk Antoni Schepers en Caat Doense
1776 Willem Verdeuseldonk Antoni Schepers
1781 Willem Verdeuseldonk Antoni Schepers
1798 Willem Verdeuseldonk Peter Berkvens
1803 kinderen Jan van de Loverbosch Peeter Berkvens

Joanna Laurenti van den Boomen is op 03-05-1796 te Vlierden overleden en Willem Verdeuseldonck is op 08-04-1802 te Vlierden overleden. Voor het overlijden van Willem Verdeuseldonk is Peter Berkvens, gehuwd met stiefdochter Jennemaria van de Loverbosch, al bewoner. Na zijn overlijden zijn de kinderen van Jan van de Loverbosch, te weten Laurens en Jennemaria eigenaar en na het overlijden van Laurens te Vlierden op 28-10-1807 wordt zijn zwager Peter Berkvens eigenaar. Bij de verpondingen van 1810 is deze bewoningsgeschiedenis te zien:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 58, 1810:
Peter Berkvens bij deling te Vlierden 11-04-1807.
Peter Berkvens gehuwd met Jennemaria van de Loverbosch.
Willem Verdeuseldonk man van Jenneke van den Boomen.
Jennemaria kinderen van Antoni van de Loverbosch ⅔e deel.
Nummer 13 twee camers vant Clooster te Ommel met den hof.
Hierbij behoort den visvijver in den hoff gelegen en den Capeldijk met de Cloosterdreef off Poterij 1½ lopense.

Volgens het kadaster van 1832 is de Jennemaria van de Loverbosch als weduwe van Peter Berkvens de eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B409:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 10 el, de hoog Ommel, klassen 4.
Eigenaar: Weduwe van Peter Berkvens.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met huis B409 in het voormalige klooster van Ommel en daaronder de kadastrale gegevens:

10

11

Peter Janse Berkvens is geboren te Woensel op 22-11-1749 als zoon van Joannes Berckvens en Maria van der Schoot. Hij is op 06-02-1774 te Vlierden getrouwd met Jennemarie Antoni van de Loverbosch, geboren te Vlierden op 15-12-1752 als dochter van Antonius Loverbos en Johanna Laurentii van den Boom.

Contraxerunt matrimonium Petrus Berckvens et Anna Maria Loverbos; testes Lambertus Vervoordeldonck et Catharina Meulendijk.

Huwelijkscontract van Petrus Berckvens en Anna Maria Loverbos; getuigen Lambertus Vervoordeldonck et Catharina Meulendijk.

12

Het gezin van Peter Berkvens en Jennemarie van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 09-05-1775 Asten 14-02-1802
Petronella Berkers
Asten 07-08-1857
2 Johannes Asten 05-01-1778 Asten 24-02-1805
Ida Jan van Lierop
Asten 17-04-1855
3 Henricus Asten 01-12-1780 Ongehuwd Asten 21-12-1837
4 Petrus Asten 11-11-1783 Ongehuwd Asten 25-07-1860 Dorp
5 Laurentius Asten 04-01-1788 Ongehuwd Asten 12-06-1853
6 Maria Asten 28-02-1791 Asten 27-01-1815
Arnoldus van Bussel
Vlierden 16-01-1826 burgemeester van Vlierden
7 Antonia Asten 18-04-1794 Asten 11-01-1828
Petrus van Bussel
Asten 31-03-1839
8 Johanna Asten 22-07-1797 Asten 20-01-1826
Petrus van Bussel
Asten 29-11-1870 Dorp

Petrus Berkvens heeft recht op een vergoeding voor een paard dat hij uitgeleend heeft voor militaire doeleinden, zoals gemeld in het Journal du département des bouches du Rhin van 02-10-1813:

Petrus Berkvens is op 06-06-1820 te Asten overleden en Johanna Maria van de Loverbosch is te Asten op 15-01-1840 overleden:

13

Hun oudste zoon Antonij Berkvens, geboren te Asten op 09-05-1775 heeft naar alle waarschijnlijkheid rond 1820 het huis geërfd. Hij is getrouwd op 14-02-1802 te Asten met Petronella Berkers, geboren te Asten op 13-02-1769 als dochter van Johannes Hendrik Berkers en Antonia Jansse van Dyck:

14

Het gezin van Antonij Berkvens en Petronella Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 16-06-1804 Asten 30-01-1835
Antonetta van Bussel
Asten 10-07-1877
2 Antonius Vlierden 28-05-1806 Ongehuwd Asten 19-03-1863 zie ook Oliemolen 3
3 Johanna Maria Vlierden 20-07-1808 Asten 31-01-1839
Mathijs Smets
Asten 27-06-1860 zie ook Oliemolen 3
4 Laurentius Vlierden 05-06-1811 Asten 16-02-1843
Johanna Maria van den Heuvel
Asten 23-10-1875 zie Dijkstraat 51
5 Martinus Asten 22-12-1815 Asten 14-02-1840
Joanna Smets
Asten 04-04-1890 zie Dijkstraat 58

Petronella Berkers is op 28-08-1845 te Asten overleden en Antonij Berkvens is op 07-08-1857 te Asten overleden.

Hun oudste zoon Johannes Berkvens is geboren te Vlierden op 16-06-1804 en heeft het ouderlijk huis overgenomen. Hij is op 30-01-1835 te Asten getrouwd met Antonetta van Bussel, geboren te Asten op 12-11-1805 als dochter van Antonij Antonii van Bussel en Wilhelmina Antonii van Dijck (zie Jan van Havenstraat 21). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen Johannes Berkvens en Antonetta van Bussel met hun gezin in het huis met huizingnummer B106, hetgeen in 1869 verandert in B110:

15

Antonetta van Bussel is op 12-07-1861 te Asten overleden en Johannes Berkvens is op 10-07-1877 te Asten overleden. In het huis komt wonen hun dochter Anna Maria Berkvens, geboren op 09-04-1838 te Vlierden en op 11-02-1865 te Asten getrouwd met Johannes van Bussel, geboren op 05-12-1836 te Asten als zoon van Francis van Bussel en Johanna Smits (zie Jan van Havenstraat 13 en 15). Anna Maria Berkvens komt op 24-03-1873 te Asten te overlijden en Johannes van Bussel hertrouwt te Asten op 21-02-1876 met Helena Maria van de Voort, geboren te Someren op 02-05-1835 als dochter van Willem van de Voort en Hendrina Elisabeth van Segchelen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is het overlijden van Anna Maria Berkvens te zien en tevens dat Helena Maria van de Voort op 02-08-1875 als dienstmeid komt te werken:

16

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910 - 1920 woont het gezin met alleen kinderen uit het eerste huwelijk, in het huis met huizingnummer B109, B112, B108 en B109 respectievelijk:

17

Vanaf maart 1892 woont nog in Hendrika Dobbelsteen, geboren te Heeswijk op 05-09-1823 als dochter van Martinus Dobbelsteen en Wilhelmina van der Zanden. Zij is sinds 20-03-1871 weduwe van Adrianus Bots, geboren te Borkel op 19-01-1820 als zoon van Jan Bots en Maria Anna Jaspers, met wie ze op 09-11-1857 te Heeswijk getrouwd was. Na haar overlijden te Asten op 02-04-1892, verkoopt haar zoon en organist Adrianus Josephus Bots, geboren te Borkel op 06-01-1863, de inboedel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-09-1892:

Adrianus Josephus Bots was in maart 1892 overgeplaatst als organist van Borkel naar Ommel. Hij verhuist in maart 1895 naar Leende, in maart 1900 naar Amsterdam en is op 20-05-1934 te Utrecht overleden.

Johannes van Bussel overlijdt te Asten op 23-05-1915 en Helena Maria van de Voort is te Asten op 21-01-1918 overleden. Zoals hierboven is te zien, neemt de oudste zoon Antonie van Bussel, geboren op 19-01-1866 te Asten en op 02-02-1912 getrouwd met Anna Maria Berkvens, geboren te Asten op 20-02-1888 als dochter van Johannes Berkvens (zoon van Johannes Berkvens en Antonetta van Bussel en dus nicht) en Hendrina van Bussel (dochter van Francis van Bussel en Joanna Smits en dus nogmaals nicht), het huis over.

Dit is slechts van korte duur want bij de brand in april 1922 (zie Voormalig huis B1467) verhuizen zij naar Hemel 9 in Asten.

Hieronder is een foto te zien van het voormalige klooster van Ommel nog voor die brand:

17a

Het huis wordt daarna bewoond door Piet van Helmond, geboren te Asten op 11-10-1870 als zoon van Johannes van Helmond en Wilberdina Verheijen. Hij is als koopman op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Lierop, geboren te Asten op 25-09-1882 als dochter van Johannes van Lierop en Francisca van Heugten. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij met zijn gezin op B125, ook wel bekend staand als Kloosterstraat 5:

18

Ook over de periode 1930-1938 wonen Piet van Helmond en Johanna Maria van Lierop met hun gezin in het huis aan de Kloosterstraat 3 tot hun vertrek naar de Ommelseweg 1c:

19

20

Foto Rooms Katholieke Jongeren Boerenstand: zittend van links naar rechts Driek Eijsbouts (3), Piet Adriaans (5), Johan van de Bomen (7), Pater Bochonius (10), Lou Loomans (12), Jan van Eijk (14), Jan Eijsbouts (16). Staande van links naar rechts Toon van Rijt (1), Lens Giebels (2), Thijs van de Vorst (4), Piet van Helmond (6), Toon Verberne (8), Tinus van Thuil (9), Friet Adriaans (11), Toon Looverbosch (13), Marinus van de Heiden (15), Graard van Eijk (17), Toon Loverbosch (18).

Piet van Helmond overlijdt te Asten op 16-02-1944 en het huis wordt na zijn vertrek rond 1932 bewoond door Andreas Verbakel, geboren te Aarle-Rixtel op 03-07-1881 als zoon van Wilhelmus Verbakel en Maria de Louw en weduwnaar van Anna Maria Maas. Hij is op 24-04-1923 te Aarle-Rixtel getrouwd met Anna Maria van Griensven, geboren te Aarle-Rixtel op 25-10-1880 als dochter van Nicolaas van Griensven en Catharina Bekx. Zij wonen dan in het huis op de Kloosterstraat 5:

21

Hieronder een foto van de in de oorlog verwoeste smederij van hun zoon Marinus Verbakel op het adres aan de Kloosterstraat:

22

Uit onderstaand bericht in de Helmondsche courant van 11-02-1949 blijkt dat er ruim 4 jaar na de bombardementen nog steeds niet veel is opgebouwd:

Andreas Verbakel is op 18-05-1952 te Helmond overleden en Anna Maria van Griensven is te Deurne op 03-06-1961 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Overzicht bewoners

Kloosterhoeve op Hoog Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1539 Zusters Franciscanessen Klooster Maria-Schoot
1731 Lambert Kemps ±1690 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
Ommel huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Kemps ±1690 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
1741 Lambert Kemps ±1690 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701
1761 Jan van de Loverbosch Vlierden 10-07-1721 Engel van de Loverbosch Vlierden 06-11-1725
1766 Willem Verdeuseldonk Vlierden 03-09-1726 Antoni Schepers Stiphout 17-05-1736
1771 Willem Verdeuseldonk Vlierden 03-09-1726 Antoni Schepers en Caat Doense Stiphout 17-05-1736
1776 Willem Verdeuseldonk Vlierden 03-09-1726 Antoni Schepers Stiphout 17-05-1736
1781 Willem Verdeuseldonk Vlierden 03-09-1726 Antoni Schepers Stiphout 17-05-1736
1798 Willem Verdeuseldonk Vlierden 03-09-1726 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749
1803 kinderen Jan van de Loverbosch Vlierden 15-12-1752 Peeter Berkvens Woensel 22-11-1749
Kadasternummer B409
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B409 1832 Anna Maria van de Loverbos Vlierden 15-12-1752 weduwe Berkvens
Kloosterstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1820 Peter Berkvens Woensel 22-11-1749 Anna Maria van de Loverbos Vlierden 15-12-1752 06-06-1820
1820-1840 Anna Maria van de Loverbos Vlierden 15-12-1752 weduwe Berkvens 15-01-1840
1840-1857 Antonij Berkvens Asten 09-05-1775 Petronella Berkers Asten 13-02-1769 07-08-1857
1857-1859 Jan Berkvens Vlierden 16-06-1804 Antonetta van Bussel Asten 12-11-1805
B106 1859-1869 Jan Berkvens Vlierden 16-06-1804 Antonetta van Bussel Asten 12-11-1805 12-07-1861
B110 1869-1870 Jan Berkvens Vlierden 16-06-1804 met kinderen 10-07-1877
B110 1870-1873 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Anna Maria Berkvens Vlierden 09-04-1838 24-08-1873
B110 1877-1879 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835
B109 1879-18900 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835
B112 1890-1900 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835
B108 1900-1910 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835
B109 1910-1920 Jan van Bussel Asten 05-12-1836 Helena Maria van de Voort Someren 02-05-1835 23-05-1915
B125 1920-1922 Antonie van Bussel Asten 19-01-1866 Anna Maria Berkvens Asten 20-02-1888 03-07-1926
B125 1926-1930 Piet van Helmond Asten 11-10-1870 Johanna Maria van Lierop Asten 25-09-1882 uit B134
5 1930-1932 Piet van Helmond Asten 11-10-1870 Johanna Maria van Lierop Asten 25-09-1882 naar dorp
5 1932-1938 Andreas Verbakel Aarle 03-07-1881 Anna Maria van Griensven Aarle 25-10-1880
Referenties
 1. ^abOnze Lieve Vrouw van Ommel (https://www.verhalenbank.nl/)
 2. ^Het klooster Maria-Schoot te Ommel onder Asten (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFUBA02:000011969:00392&query=ommel+asten&coll=boeken&sortfield=date&page=3&rowid=9)
 3. ^Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 7, 1900 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBTB01:001555001:00104&query=%22johan+van+riet%22+asten&coll=dts&rowid=1)
 4. ^Testament en studiebeurs Henricus van der Weijden (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFUBA02:000012412:00297&query=%22johannes+lemmens%22+asten&coll=boeken&rowid=1&pres%5Bmaxperpage%5D=36&pres%5Bpage%5D=1&pres%5Bnobuffer%5D=bottom)
 5. ^De volksmissionaris; godsdienstig maandschrift, jaargang 15, 1894 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK03:007141012:00042&query=%22henricus+van+der+weijden%22&coll=dts&rowid=2)
 6. ^Maria's heerlijkheid in Nederland, 1904 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18A:048923000:00375&query=%22kerk+van+ommel%22&coll=boeken&sortfield=date&rowid=1)
 7. ^Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, 1958 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMENLK04:020870001:00418&objectsearch=roefs&query=heuchten+asten)
 8. ^Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, 1960 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK04:020869001:00068&query=%22pieter+de+cort%22&coll=dts&sortfield=date&rowid=7)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 december 2022, 11:28:52

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen