logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B416

Dit huis betreft een deel van het voormalige klooster Mariaschoot (zie Voormalig huis B409) volgens de verdeling van de erfenis na het overlijden van Marten van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 143, 18-01-1759:
Jan en Mattijs van de Loverbosch, Jan de Groot man van Johanna Maria van de Loverbosch, Heer Symon van de Loverbosch, Engel en Antonet van de Loverbosch, meerderjarige jonge dochters. Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch voor deze de voogden, Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk, Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni van de Loverbosch voor deze de voornoemde Jan van de Loverbosch en Jan Andriessen. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardis Smits, gewoond hebbende te Vlierden en te Asten. Zij verkopen aan het huis, te Ommel, genaamd het Clooster, alwaar Luytgardis Smits gewoond heeft en allerlei goederen met onder andere 9 koeien ƒ 284,-, 4 ossen ƒ 125,-, 4 koeien ƒ 75,-, 8 karren ƒ 65,-, hooi en stro ƒ 170,-. Opbrengst ƒ 742,-.
Op 25-01-1759 wordt verkocht, onder andere 2 paarden ƒ 88,-, 33 stoelen ƒ 12,-, sloorsaat lijnzaad, spurriezaad ƒ 35,-, erwten ƒ 34,-, rogge ƒ 189,-, planken en hout ƒ 50,-, enzovoort. Opbrengst ƒ 653,-.
Op 10-07-1759 wordt verkocht ondermeer de oogst te velde, 65 kopen ƒ 435,-, 1 paard ƒ 65,-, 4 koeien ƒ 168,-, 2 kalveren ƒ 13,-, bijen ƒ 90,-.

Bij de verpondingen staat dat de erfgenamen van Mattijs van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409) eigenaar zijn:

Verpondingen folio 85, 1761:
De erfgenamen van Mattijs van de Loverbosch bij versterf 1759.
Mattijs van de Loverbosch bij transport 12-03-1759.
Dirk van de Loverbosch bij deling 19-01-1759 van de parceele hieronder nog staande.
Luijtgardus Smits weduwe Jan van de Loverbosch woonende te Vlierden ter togte en de kinderen ten erffregte bij versterff 1751.

Eerder is al aangegeven (zie Voormalig huis B415) dat Dirk van de Loverbosch de goederen heeft overgenomen van zijn broers en zussen. De bewoningsgeschiedenis over de periode 1761-1803 laat zien dat Dirk van de Loverbosch voor een groot deel eigenaar en bewoner was van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 13c Ommel Bewoners nummer 13c Ommel
1761 erfgenamen Mattijs van de Loverbosch Hendrik van de Goor
1766 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1771 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1776 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1781 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1798 Dirk van de Loverbosch Dirk van de Loverbosch
1803 Dirk van de Loverbosch weduwe Hendrik Muijen

Bij de verpondingen van 1810 is Theodorus (Dirk) van de Loverbosch nog steeds eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 59, 1810:
Dirk van de Loverbosch.
Nummer 13c het oud huijs met stallinge en aangelag tusschen de heggen tot de schuurdeure 5 lopense.
Nummer 14b het oude huijs vant Clooster met de schuur tot de deure, hofke ½ lopense.

In de notariele archieven van 1822 en 1828 staat dat Jacoba van de Loverbosch (zie Voormalig huis B415), gehuwd met Francis van Heugten, het oude woonhuis en een klein huis erft:

Notarieel Archief 45-23 Asten, 12-04-1822:
Dirk van de Loverbosch man van Hendrina Slaats, zij delen de goederen Jacoba van de Loverbosch de dochter krijgt 1e lot het oude woonhuis met stal een deel van de schuur.

Notarieel Archief 51-57 Asten, 30-07-1828:
Peter van de Loverbosch, Jacoba van de Loverbosch gehuwd met Francis van Heugten, Helena van de Loverbosch gehuwd Peeter Nooijen, wonende te Bakel, Willem Kanters als vader over de kinderen van Luijgardis van de Loverbosch. 2e lot krijgt Jacoba van de Loverbosch, klein huis en aangelag, groot 00 roede 30 el.

Jacoba van de Loverbosch is geboren te Asten op 30-06-1799 als dochter van Theodorus van de Loverbosch en Hendrina Petri Slaats (zie Voormalig huis B415). Zij is op 15-03-1827 te Asten getrouwd met Franciscus van Heugten, geboren te Asten op 05-04-1796 als zoon van Jan van Heugten en Anna Linden (zie Diesdonk 26). Het gezin van Jacoba van de Loverbosch en Franciscus van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 23-09-1827 Kind Asten 22-02-1834
2 Joannes Asten 01-04-1829 Priester Handel 08-07-1890 *
3 Catharina Hendrina Asten 06-04-1830 Asten 11-04-1856
Willem Verheijen
Asten 31-03-1885 zie Voormalig huis B453
4 Antonia Asten 30-11-1831 Kind Asten 20-02-1833
5 Antonia Asten 22-12-1833 Kind Asten 03-01-1834
6 Theodorus Asten 19-12-1834 Asten 22-02-1868
Joanna Maria van Heugten
Asten 21-07-1892 zie Voormalig huis B431
7 Francisca Asten 18-07-1836
Vlierden 22-04-1857
Leonardus van de Ven
Asten 14-12-1882

* zoon Joannes van Heugten, geboren te Asten op 01-04-1829, werd in 1858 als broeder Innocentius tot priester gewijd1. Hij werkte in het capucijnenklooster in Terheijden en vertrok in 1886 naar Handel, alwaar hij op 08-07-1890 overleed.

In het kadaster van 1832 staat Francis Jansen van Heugten als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B416:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 30 el, de hoog Ommel, klassen 8.
Eigenaar: Francis Jansen van Heugten.
Opmerking: genaamd het Clooster.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en het daarachter gelegen huisje B417 dat volgens de kadastrale gegevens in eigendom is van Francis Jansen van Heugten:

01

02

Francis van Heugten is op 01-07-1836 te Asten overleden en Jacoba van de Loverbosch is te Asten op 23-11-1841 overleden. Bij een scheiding en deling rond 1860 komt het huis in handen van dochter Francisca van Heugten, geboren te Asten op 18-06-1837. Zij is te Vlierden op 22-04-1857 getrouwd met Leonardus van de Ven, geboren te Lierop op 07-02-1833 als zoon van Willem van de Ven en Petronella van Eijk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met het huizingnummer B108 later veranderd in B112:

03

Rond 1876 vindt er een splitsing plaats en krijgt het huis kadasternummer B1094 en de schuur B1095, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

De kadasterkaart in het miden laat zien dat er rond 1880 weer sprake is van een vereniging door herbouw en krijgt het geheel kadasternummer B1129.

Bij een hermeting rond 1882 wordt het kadasternummer B1229, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.

Ook in het bevolkingsregister van 1879-1890 woont het gezin nog in het huis met dan huizingnummer B111 en op 14-12-1882 komt Francisca van Heugten te Asten te overlijden.

04

Zoon Peter van de Ven, geboren te Asten op 20-10-1867, vertrekt op 31-12-1880 naar Tilburg en werd aldaar op 31-05-1890 tot priester gewijd en was als pater Maria Paulus rector in Grave en Maaseik (B). Peter van de Ven is op 21-05-1906 te Tilburg overleden, zoals linksonder gemeld in de Nieuwe Tilburgsche courant van 26-05-1906 en rechtsonder in zijn overlijdensakte: 

Leonardus van de Ven blijft volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 met zijn kinderen in het huis wonen met huizingnummer B114 en B110 respectievelijk:

05

In 1896 is er een faillissement waarbij Leonardus van de Ven en zijn drie kinderen betrokken zijn, aldus dagblad de Tijd van 17-12-1896 en het einde daarvan in de Nederlandsche staatscourant van 13-08-1898:

05a

Het huis is in de tussentijd verkocht aan Johannes van Kessel (zie Achterbos 5). Leonardus van de Ven overlijdt te Asten op 20-12-1907 en zijn zoon Johannes van de Ven, geboren te Asten op 27-05-1878 koopt het huis terug. Hij is op 24-02-1911 te Asten getrouwd met Frederica Maria Dierking, geboren te Lichtevoorde op 15-04-1885 als dochter van Theodorus Dierking en Berendina Rensink. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer B111 tot hun vertrek in 1913 naar de Torenstraat in het dorp in Asten:

06

Hij stopt met het boerenbedrijf en verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-05-1913 zijn vee, landbouwgereedschappen en inboedel:

Het huis wordt verhuurd aan Hendrikus Berkers, geboren te Asten op 07-06-1878 als zoon van Antonie Berkers en Antonia van Loon (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Anna Maria van Lierop, geboren te Asten op 22-12-1880 als dochter van Hubertus van Lierop en Wilhelmina van den Eijnden (zie Voormalig huis F1156).

In 1920 verhuizen zij naar Someren en Johannes van de Ven komt met zijn gezin terug in het huis wonen en wordt het gesplitst in twee woningen (zie Voormalig huis B1229a). Hij vertrekt eind 1924 naar 's-Heerenberg en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1924 biedt hij het huis te koop aan:

De koper en nieuwe bewoner van het huis is Henricus van Thuyl, geboren te Weert op 23-07-1876 als zoon van Hubertus van Thuijl en Maria Helena Peeters. Hij is als akkerbouwer op 26-09-1919 te Nederweert getrouwd met Margaretha Hubertina van den Berg, geboren te Heijthuijzen op 27-05-1878 als dochter van Jacobus Berg en Helena op 't Veld. Hij blijft de afgesplitste woning verhuren (zie Voormalig huis B1229a) en in de bevolkingsregisters over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis B127 later bekend als Kloosterstraat 9:

09

10

Linksonder in de Provinciale Noordbrabatsche en 's Hertogenbossche courant van 07-02-1939 slaagt zoon Martinus van Thuijl voor de landbouwcursus en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van  01-03-1941 is Martinus van Thuijl afgetreden als bestuurslid van de Jonge Boerenstand:

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en op basis van een tekening van 01-03-1950 van architect Jan Magis in opdracht van de stichting wederopbouwboerderijen2 heropgebouwd.

Margaretha Hubertina van den Berg is op 21-04-1958 te Asten overleden en Henricus van Thuijl is op 25-06-1959 te Asten overleden en hieronder hun overlijdensaktes, beide aangegeven door overbuurman Hendrikus Haasen:

Hieronder nog een ansichtkaart gemaakt rond 1970 van de Kloosterstraat:

Het huis bestaat niet meer en is inmiddels het Onze Lieve Vrouweplein.

Overzicht bewoners

Hoeve op Hoog Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1539 Zusters Franciscanessen Klooster Maria-Schoot
1731 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
Ommel huis 13c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philippsen Asten 19-12-1694
1741 Lambert Kemps Sint-Oedenrode 26-05-1696 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Jan Philipsen Asten 19-12-1694
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701
1761 erven Mattijs van de Loverbosch Vlierden 10-07-1727 Hendrik van de Goor Mierlo 26-01-1713
1766 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1771 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1776 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1781 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1798 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740
1803 Dirk van de Loverbosch Vlierden 22-09-1740 weduwe Hendrik Muijen Mierlo 23-03-1757
Kadasternummer B416
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B416 1832-1860 Francis van Heugten Asten 05-04-1796
B416 1860-1876 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833
B1094 1876-1880 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 splitsing
B1129 1880-1882 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 verbouw
B1229 1882-1896 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 hermeting
B1229 1896-1907 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868
B1229 1907-1924 Johannes van de Ven Asten 27-05-1878
B1229 1924-1938 Henricus van Thuijl Weert 23-07-1872
Kloosterstraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1822 weduwe Hendrik Muijen Mierlo 23-03-1757 09-02-1833
1822-1841 Francis van Heugten Asten 05-04-1796 Jacoba Loverbos Asten 30-06-1799 23-11-1841
1841-1857 kinderen van Heugten Asten 23-09-1827
1857-1859 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 Francisca van Heugten Asten 18-07-1836
B108 1859-1869 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 Francisca van Heugten Asten 18-07-1836
B112 1869-1879 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 Francisca van Heugten Asten 18-07-1836
B111 1879-1890 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 Francisca van Heugten Asten 18-07-1836 14-12-1882
B114 1890-1900 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 met kinderen
B110 1900-1910 Leonardus van de Ven Lierop 07-02-1833 met kinderen 20-12-1907
B111 1910-1913 Jan van de Ven Asten 27-05-1878 Frederica Maria Dierking Lichtevoorde 15-04-1885 naar dorp
B111 1913-1920 Hendrikus Berkers Asten 07-06-1878 Anna Maria van Lierop Asten 22-12-1880
B127 1920-1925 Jan van de Ven Asten 27-05-1878 Frederica Maria Dierking Lichtevoorde 15-04-1885 's-Heerenberg
B127 1925-1930 Henricus van Thuijl Weert 23-07-1872 Margareta Hubertina van den Berg Heijthuijzen 27-05-1878
9 1930-1938 Henricus van Thuijl Weert 23-07-1872 Margareta Hubertina van den Berg Heijthuijzen 27-05-1878
Referenties
  1. ^Aantekeningen betrekkelijk Noord Brabantsche RK Geestelijken, Taxandria, jaargang 25, 1918 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBTB01:001569001:00037&query=%22broeder+innocentius%22+asten&coll=dts&sortfield=date&rowid=2)
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/5207)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2023, 11:21:14

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen