logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Laag Ommel

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 van laag Ommel met de Ommelsche straat, de topografische kaart uit 1911 van hetzelfde gedeelte en de kaart met googlemaps van 2015, met de noordzijde van de Jan van Havenstraat en de oostzijde van de Kloosterstraat.

01

02

03

Het stratenpatroon is nauwelijks veranderd en de verschillen op de kaarten tussen 1830 en 1911 zijn klein. Pas na 1960 is er in Ommel in de Jan van Havenstraat veel bijgebouwd, niet zo zeer huizen, maar wel schuren. In de huizen worden de kadasternummers uit 1832 als leidraad genomen en vanuit archiefstukken wordt terug gekeken naar de vroegere bewoners en aan de hand van de bevolkingsregisters naar bewoners in de 20e eeuw.

Drie huizen aan de noordzijde van de Jan van Havenstraat waren in de 17e eeuw in eigendom van de familie Canters en een ander huis door de familie Antonissen. Het laatstgenoemde huis is rond 1700 door vererving in handen gekomen van de familie Loverbosch en in 1760 van de familie Loomans en is tot 1830 in bewoning geweest.
Het verst van Ommel gelegen huis van de familie Canters is in 1720 verkocht aan de familie Verrijt en tot 1910 in handen gebleven van hun nazaten. Een ander huis van de familie Canters is door vererving van naamgever verwisseld; in 1735 naar Loverbosch, in 1765 naar van Bussel en in 1880 naar Berkvens. De dichtst bij Ommel gelegen boerderij is eveneens door vererving van naamgever verwisseld in 1735 naar Roefs, in 1760 naar van Wetten en in 1790 naar Slaats en is rond 1860 in verschillende handen gekomen.

Hieronder twee foto's van de Jan van Havenstraat in de richting van de Kloosterstraat. Het huis dat voor de kerk is te zien staat op de hoek van de Jan van Havenstraat en de Kloosterstraat:

04 05

Midden 18e eeuw zijn er door de familie Wilbers en Philipsen twee nieuwe huizen gebouwd. Het huis van de familie Wilbers is door vererving in 1790 overgegaan naar de familie Verrijt en in 1810 naar de familie Hoebergen. In 1860 is het verkocht aan de familie van Hout en na 1900 zijn er verschillende eigenaren. Het andere huis is door vererving in 1775 overgegaan naar de familie van Gerwen en in 1795 naar de familie Zeegers. 1840 kent het huis eveneens verschillende eigenaren.
De woningen aan de oostzijde van de Kloosterstraat waren in de 17e eeuw in eigendom van de familie van de Cruys. Samen met een in 1760 door de familie Verhoijsen gebouwd nieuw huis zijn deze rond 1780 verkocht aan de familie van Dijk. In 1810 wordt de familie van Heugten eigenaar en vindt er een verdere splitsing plaats. In het nieuwe huis wonen in 1930 nog steeds nazaten van de familie van Heugten; de andere huizen kennen van 1890 andere eigenaren.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen