logo

De Vonder Homepagina


Jan van Havenstraat 13 en 15

Rond 1807 is een nieuw huis gebouwd, bewoond door Wilhelmus Antoni Smits, geboren te Vlierden op 26-05-1777 als zoon van Antonius Smidts en Elisabeth Croijmans. Hij is op 24-02-1805 te Asten getrouwd met Elisabeth Dirk van de Loverbosch, geboren te Asten op 27-05-1781 als dochter van Theodorus Jan van de Loverbos en Henrica Peter Slaets (zie Voormalig huis B415).

Hieronder het gezin van Wilhelmus Antoni Smits met Elisabeth Dirk van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Vlierden 11-02-1806 Kind Asten 30-10-1819
2 Johanna Asten 06-03-1807 Asten 04-02-1831
Francis van Bussel
Asten 04-12-1875
3 Johannes Asten 11-09-1808 Asten 07-05-1842
Hendrina Eijsbouts
Asten 29-12-1882 zie Antoniusstraat 8
4 Helena Asten 13-09-1810 Kind Asten 11-11-1810

Elisabeth Dirk van de Loverbosch is op 22-09-1810 te Asten overleden en Wilhelmus Antoni Smits hertrouwt op 25-01-1812 te Asten met Gordina Berkers, geboren te Vlierden op 25-04-1780 als dochter van Petrus Berckers en Petronilla Verhoeven.

Wilhelmus Antoni Smits is op 06-10-1826 te Asten overleden en volgens het kadaster zijn de kinderen van Willem Smits eigenaar van het huis in 1832:

Kadaster 1811-1832; B394:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 40 el, laag Ommel, klassen 8.
Eigenaar: kinderen Willem Smits.

Hieronder de kadasterkaart van huis B394 met daaronder de beschrijving van het huis en de buren van Willem Smits:

Gordina Berkers 31-08-1857 te Asten overleden en het huis wordt overgenomen door schoondochter Johanna Smits, geboren te Asten op 06-03-1807 als dochter van Willem Smits en Elisabeth van de Loverbos. Zij is op 04-02-1831 te Asten getrouwd met Francis van Bussel, geboren te Asten op 23-10-1797 als zoon van Johannes Mathiae van Bussel en Anna Maria Petri Verhoeven (zie Markt 12). Johannes Mathiae van Bussel is een zoon van Mathias Goort van Bussel, broer van Antonie Goort van Bussel en neef van Antonie Antonie van Bussel (zie Jan van Havenstraat 21). Hieronder het gezin van Johanna Smits met Francis van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 05-07-1832 Kind Asten 05-07-1832
2 Wilhelmus Asten 07-09-1833 Kind Asten 16-08-1841
3 Joannes Asten 05-12-1836 Asten 11-02-1865
Anna Maria Berkvens
Asten 21-02-1876
Helena Maria van de Voort
Asten 23-05-1915 zie Voormalig huis B409
4 Anna Maria Asten 25-02-1839 Asten 05-02-1866
Joannes Lucas de Haan
Asten 21-02-1916 zie Lagendijk 2
5 Wilhelmus Asten 11-11-1841 Ongehuwd Asten 28-04-1894
6 Peter Antonie Asten 28-08-1843 Ongehuwd Asten 18-12-1926
7 Petrus Asten 02-05-1846 Asten 14-02-1879
Helena Maria van Heugten
Asten 11-10-1880 zie Zand 23
8 Kind Asten 10-02-1849 Kind Asten 10-02-1849
9 Hendrina Asten 05-12-1850 Asten 31-01-1880
Johannis Berkvens
Asten 21-04-1934 zie Voormalig huis B1162

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staan Francis van Bussel en Johanna Smits als woonachtig op huizingnummer B115, later veranderd in B119:

Inwonend is dienstmeid Hendrica van Seccelen, geboren op 13-10-1854 te Asten als dochter van Hendrik van Seccelen en Johanna van de Kruijs. Haar vader is op 05-01-1859 te Someren overleden en haar moeder is op 28-11-1862 te Someren overleden. Hendrica van Seccelen woont sindsdien in dit huis tot haar huwelijk (zie Voormalig huis G683).

Johanna Smits is op 04-12-1875 te Asten overleden en Francis van Bussel is op 04-07-1879 te Asten overleden. Linksonder het bidprentje bij het overlijden van Johanna Smits en rechtsonder de overlijdensakte van Francis van Bussel:

BidprentjeSmitsBussel.jpg

Rond 1880 krijgt het huis bij vereniging kadasternummer B1159, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Het huis wordt overgenomen door ongehuwde zoon Wilhelmus van Bussel, geboren te Asten op 11-11-1841. Ook in de periode 1890-1900 woont Wilhelmus van Bussel samen met familie in het huis met huizingnummer B122:

Wilhelmus van Bussel overlijdt te Asten op 21-04-1894 en het huis wordt verkocht in dekrant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1894:

De koper en nieuwe bewoner van het huis is Johannes Hendriks, geboren te Vlierden op 27-05-1870 als zoon van Godefridus Hendriks en Johanna Maria van Gog. Hij woont in het bovenstaande bevolkingsregister met een aantal mensen in het huis. Johannes Hendriks verhuist naar Mierlo, waar hij op 15-02-1905 trouwt met Maria Elisabeth Sengers en vestigt zich in mei 1914 als bierbrouwer op boerderij en brouwerij 'De Pelikaan' in Deurne. Hij is op 07-04-1929 aldaar overleden, maar dit huis bleef in zijn handen en werd verhuurd.

Een van de inwoners is Wilhelmina Koolen, geboren op 20-03-1850 te Asten als dochter van Theodorus Koolen en Maria Haazen (zie Voormalig huis F178). Zij is op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Jan van Eijk, geboren te Someren op 08-08-1841 als zoon van Francis van Eijk en Aldegonda van de Ven en sinds zijn overlijden te Asten op 16-12-1889, weduwe. In de daarop volgende bevolkingsregisters over de periode 1900-1910 en 1910-1920 woont zij met haar kinderen in het huis met dan huizingnummer B118 en B120 respectievelijk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer B139 en ook wel bekend staand als Jan van Havenstraat 5:

Wilhelmina Koolen is op 05-03-1929 te Asten overleden. Hieronder een foto van de boerderij waarin de familie van Eijk woonde:

Zoon Theodorus (Dorus) van Eijk, geboren op 05-06-1879 te Asten, is op 06-10-1922 te Asten getrouwd met Francisca Berkvens, geboren op 24-12-1882 te Asten als dochter van Johannes Berkvens en Hendrina van Bussel (zie Voormalig huis B1162), is enige tijd hoofdbewoner maar verhuist naar Kluisstraat 11a (zie Kluisstraat 45).

Zoon Francis van Eijk, geboren te Asten op 12-07-1878 en op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Helena Beijers, geboren te Asten op 02-12-1882 als dochter van Gerardus Beijers en Maria van Woensel (zie Voormalig huis A267), komt in 1929 vanuit haar ouderlijk huis te Oostappen in dit huis wonen.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Francis van Eijk en Helena Beijers met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 5:

Rond 1934 wordt het huis door de erfgenamen van Johannes Hendriks verkocht aan Antonius Hendrikus (Toon) de Haan (zie Voormalig huis G92), die het blijft verhuren.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-04-1911 linksonder de geboorte van zoon Gerardus van Eijk en rechtsonder de verkoop van een hond in de Helmondsche Courant van 16-07-1945:

Links een foto uit ongeveer 1930 van het gezin van Eijk-Beijers met van links naar rechts: Marinus, Nel, vader Francis, Jan, Wilhelmina, Graard, Hanneke, moeder Helena, Willem en Piet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het huis oorlogsschade opgelopen en op basis van een tekening van architect B. Clement van 14-09-19501 is de boerderij destijds weder opgebouwd.

Helena Beijers is op 05-04-1957 te Asten overleden en Francis van Eijk is te Asten op 08-07-1972 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Links een foto uit 1970 van de huidige uit 1952 stammende boerderij, inmiddels opgesplitst in Jan van Havenstraat 13 en Jan van Havenstraat 15 en rechts een streetview afbeelding van die boerderij:

Overzicht bewoners

Kadasternummer B394
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B394 1832-1840 kinderen Willem Smits
B394 1840-1880 Francis van Bussel Asten 23-10-1797
B1159 1880-1895 Willem van Bussel Asten 11-11-1841 vereniging
B1159 1895-1934 Johannes Hendriks Vlierden 27-05-1870
B1159 1934-1938 Antonius de Haan Asten 17-12-1903
Jan van Havenstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1807-1810 Wilhelmus Smits Vlierden 26-05-1777 Elisabeth van de Loverbosch Asten 27-05-1781 22-09-1810
1810-1812 Wilhelmus Smits Vlierden 26-05-1777 met kinderen
1812-1826 Wilhelmus Smits Vlierden 26-05-1777 Gordina Berkers Vlierden 25-04-1780 06-10-1826
1826-1831 Gordina Berkers Vlierden 25-04-1780 weduwe Smits
B115 1859-1869 Francis van Bussel Asten 23-10-1797 Johanna Smits Asten 06-03-1807
B119 1869-1875 Francis van Bussel Asten 23-10-1797 Johanna Smits Asten 06-03-1807 04-12-1875
B119 1869-1875 Francis van Bussel Asten 23-10-1797 met kinderen 04-07-1879
B118 1879-1890 Willem van Bussel Asten 11-11-1841 met broer en nicht
B122 1890-1894 Willem van Bussel Asten 11-11-1841 met nicht
B122 1890-1894 Willem van Bussel Asten 11-11-1841 met nicht 28-04-1894
B122 1894-1900 Johannes Hendriks Vlierden 27-05-1870 met anderen Mierlo
 
B118 1900-1910 Wilhelmina Koolen Asten 20-03-1850 weduwe van Eijk
B120 1910-1920 Wilhelmina Koolen Asten 20-03-1850 weduwe van Eijk
B139 1920-1929 Wilhelmina Koolen Asten 20-03-1850 weduwe van Eijk 05-03-1929
B139 1929-1930 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882
5 1930-1938 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/412)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2023, 11:12:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen