logo

De Vonder Homepagina


Jan van Havenstraat 23

Arnoldus van den Eijnden verkoopt een erfenis van zijn vrouws ouders aan zijn neef Antoni Antoni Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 74 verso; 21-10-1741:
Arnoldus van den Eynde verkoopt aan Antoni Antoni Zeegers, te Ommel 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde de weduwe Jan Tempels, ene einde Peter Jan Wilbers, ander einde de straat; land in de Engelsebeemt geheel 3 lopense naast Marten van de Loverbosch. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouwe ouders. Koopsom ƒ 20,-.

Peter Cornelis verkoopt zijn aandeel in het huis (zie Keizersdijk 6) aan zijn neef Antoni Antoni Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 24 verso; 21-12-1745:
Peter Cornelis verkoopt aan Antoni Antoni Zeegers, te Ommel 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde kinderen Jan Tempels, andere einde Peter Jan Wilbers. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders. Koopsom ƒ 28-10-0.

Vooruitlopend hierop staat bij de verpondingen van 1742 het huis op naam van Antoni Antoni Zeegers

Verpondingen 1742 folio 127:
Antoni Antoni Zeegers.
Nummer 24 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Antoni Antoni Zeegers (Flipsen) is geboren te Asten op 05-12-1705 als zoon van Antonius Philipsen en Johanna Cornelis Duysten (zie Voormalig huis B503). Hij is op 08-11-1739 te Asten getrouwd met Anneke Janse van de Leensel, geboren te Asten op 29-11-1707 als dochter van Johannes Jansen en Maria Jan Linders van Heugten (zie ook Voormalig huis C660). Anneke Janse van de Leensel is op 17-09-1748 te Helmond overleden en Antoni Antoni Zeegers hertrouwt te Asten op 21-02-1751 met Jenneke Janse Verbarschot, geboren op 13-08-1719 te Someren als dochter van Johannes Verbaerschot en Francisca Petrus van Lierop:

01

De gezinnen van Antoni Antoni Zeegers (Flipsen) met Anneke Janse van de Leensel en met Jenneke Janse Verbarschot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 23-01-1742 Asten 11-02-1776
Hendrik Coolen
Asten 14-05-1780
Jan Aert Meulendijcx
Asten 30-03-1782 zie Emmastraat 37 en 39
2 Michael Asten 03-04-1746 Kind Asten ±1746
3 Anna* Asten 03-12-1751 Ongehuwd Asten 19-07-1809
4 Francisca* Asten 31-01-1754 Kind Asten 20-01-1755
5 Antonia* Asten 07-04-1756 Asten 01-02-1801
Petrus Petri Lomans
Asten 02-06-1808
6 Johanna* Asten 21-09-1758 Ongehuwd Asten 19-09-1779

* kinderen uit het tweede huwelijk

Antoni Antoni Flipsen is zich Zeegers gaan noemen, want vader Antonius Philipsen is de zoon van Philippus Gielens, wiens vader Michiel Jacobs de Seger heette. Hij heeft dus het oude patroniem weer in ere hersteld.

Antoni Antoni Zeegers is op 12-02-1760 te Asten overleden, maar bij de verpondingen van 1762 staat het huis nog op zijn naam. 

Verpondingen 1762 folio 95 verso:
Antoni Antoni Zeegers.
Nummer 24 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

In 1766 vond het onderstaande voorval plaats met zijn weduwe Jenneke Janse Verbarschot:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 123 verso, 20-05-1766:
Verklaring van Jenneke Jansen Verbarschot, weduwe Antoni Zeegers, te Ommel.
Op maandagavond, 19 mei laatstleden, is in haar huis gekomen Hendrik Verdijseldonk, uit Deurne, om te schuilen voor het onweer. Toen het onweer over was is Jan Hendrik Jansen, wonende in haar buurt, gekomen, zeggende: "Jen, nigt, het onweer is weg, wij sullen naar bet gaan". Hij is daarna weg gegaan terwijl Hendrik Verdijseldonk op een kist lag te slapen. Kijkende naar de voordeur, die wat openstond, zag zij iemand staan, die naar het haar toescheen stond te luisteren. Voor de deur gegaan zijnde, heeft zij gezien dat er een manspersoon weg liep, een zwarte hond bij hem hebbende. Zij heeft niet kunnen zien wie het was. Bij het naar binnen gaan heeft zij de deur opengelaten. Kort daarop zijn met geweld binnengekomen: Dirk Goort Cortjens, de zoon van Jan Jelis van Hugten, Reynder Mattijs Muyen, Marcelis Francis Verreyt, Jacobus van der Linden en meer anderen.
Zij zeiden dat ze een pijpje kwamen aansteken en vroegen om de lamp aan te steken, om een pijpemutske, dat zij zeiden verloren te hebben te kunnen zoeken. Na even rondgelopen te hebben wilden zij naar de neere gaan, hetwelk door haar belet werd. Met geweld zijn toen deze deuren opengemaakt en er is zodanig met stokken geslagen dat daarvan planken stuk geraakt zijn. Verder is met geweld op de kist en de voordeur geslagen. Zij is in grote schrik geraakt en wist niet wat haar zou overkomen te meer omdat alle personen gewapend waren met stokken of stukken hout. De lamp was inmiddels uitgeraakt en door iemand een lantaarn gehaald bij de buren, zij meent bij Peter Roymans.
De voornoemde personen zijn daarop Hendrik Verdijsseldonk gaan zoeken, die op het eerste geraas dat hij hoorde, door de weefkamer in de schuur was gelopen en zich onder het stro had verstopt. Ze hebben hem daar gegrepen, vastgebonden en weggeleid of gesleept naar de Capel, waar een menigte mensen stond. Toen zij merkte dat ze haar ook mee wilden nemen is zij achter uit gelopen op den dries. Hier zijn bij haar gekomen Jacobus Jan van der Linden en nog een onbekende persoon van Ostappen. Zij hebben haar met geweld meegesleept naar de Capel. Na aldaar, bij Antoni van Diest, door het volk gedronken te hebben is zij mede naar de poel, de Per Weetering, gebracht om daardoor, met een touw om haar lijf, gesleept te worden. Zij heeft het touw afgedaan; en wel ziende dat zij daar in moest is zij er uit zichzelf door en ingelopen. Ook heeft zij gezien dat Hendrik voornoemd met een touw om zijn lijf door de poel werd gesleept, getrokken, geduwd, gestoten. Nu eens boven water dan weer onder water.
Het is voornamelijk gedaan door de personen in de aanhef vernoemd met zeer veel toeschouwers. Zij is direct nadat zij vrijgelaten is naar huis gelopen, om bij haar twee kinderen te zijn, die alleen waren omdat niemand anders bij haar woont. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Verhoor van Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees, Marten Aart Zegers, Jan Deynen, Peter Roymans en Arnoldus van Gemert, allen boven 20 jaar.
Of zij weten dat op maandag, 19 mei laatstleden 's avonds om 9 uur, te Ommel, in de straat, niet een groot geraas, tumult, roepen, blazen op den hoorn is gemaakt door een menigte mensen?
Allen antwoorden bevestigend.
Wie op den hoorn geblazen heeft, waar die gehaald is en wie hem toebehoorde?
Arnoldus van Gemert heeft op den hoorn zien blazen Hendrik, wonende, zo hij denkt, als knecht bij Dirk Jan Wilbers en Hendrik Haazen. De rest weet niets.
Of te dien tijde enige jongelieden niet in huis van de weduwe Antoni Philipsen, te Ommel, zijn gelopen en daar Hendrik Verdeysseldonk, uit Deurne, met touwen hebben gebonden, alsook de voornoemde weduwe. En deze samen getrokken, gesleept, gestoten tot de Capel en vandaar in de Poel aan het Broek, genaamd de Per Wetering en deze twee personen door de poel doen gaan en vooral voornoemde Hendrik daarin gestoten en onder en boven water laten komen?
Peter Roymans heeft wel enige personen in huis zien gaan van de voornoemde weduwe en horen zeggen: "Wij moeten naar een pijpmutske zoeken" en licht gezien. Nadat dit was uitgegaan is een persoon uit het huis gekomen, heeft een lantaarn gehaald en is door de neerdeuren het huis weer binnengegaan. Hij weet niet wie deze personen waren. Hij heeft verder horen roepen: "Hier is hij, onder 't stroy" en daarop Verdijsseldonk uit het huis zien komen die opgebracht werd naar de Capel. Even later werd gezegd: "Jen moet er ook zijn". Hierop is de weduwe gehaald en samen met Verdijseldonk gebracht aan het huis van Nol Zegers, vandaar tot Antoni van Diest en verder naar de wetering off poel. Hij heeft ook gezien dat de weduwe in de poel ging en Verdijsseldonk er door enige personen ingetrokken of gestoten werd. De anderen verklaren overeenkomstig of hebben alleen de weduwe door het water zien lopen.
Wie heeft het voorschrevene gedaan?
Hendrik Verhees weet niets, doch het zou kunnen zijn dat Dirk Goort Cortjens getrokken heeft aan Verdijsseldonk. De rest weet dit niet.
Of zij niet gezien hebben, dat Verdijsseldonk, uit de poel losgelaten zijnde en gekomen aan het huis van Jan Deynen, op een kar heeft moeten gaan en weggetrokken tot bij de Capel, ondertussen geslagen wordende. Vandaar weer teruggevoerd naar het huis van Jan Deynen, telkens geslagen wordende door Dirk Goort Cortjens, Reynder Tijs Muyen, Jan Jelis van Hugten, Marcelis Francis Verreyt en Jacobus van der Linden?
Jan Hendrik Jansen weet niets, hij is met de weduwe Antoni Philipsen vanaf de poel naar huis gegaan. Hendrik Verhees weet niets, heeft Verdijsseldonk wel in de kar zien staan en heeft ook gezien dat deze de kar trok met zijn ene hand tot aan het huis van Jan van Diest. Arnoldus van Gemert heeft wel een en ander gezien, zonder personen te herkennen. Hij heeft ook gezien dat Dirk Goort Cortjens naar Hendrik Verduyzeldonk sloeg, zonder te weten waarmee. De rest weet niets.
Een en ander is onder eede bevestigd.

Deze toffelpartij geeft een mooi kijkje in de bewoning van Ommel in het midden van de 18e eeuw. Aan de hand van de genoemde namen gaan we na, wie zij waren en waar zij woonden en hoe en waar de tocht ging en hoe het slepen door de poel en sloot is verlopen. De tabellen hieronder geven de namen, geboortedata, beroepen en huizen van de in het archiefstuk genoemde personen weer:

Naam toffelaar Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Dirk Goort Cortjens Woensel 27-03-1740 zie Voormalig huis B415 Knecht 13 B415
Egidius Jan Jelis van Heugten Asten 28-08-1746 Knecht
Reynder Mattijs Muyen Asten -03-07-1744 zie Voormalig huis B431 Knecht 4 B431
Marcelis Fransen Verreyt Asten ±1748 zie Kennisstraat 5 Knecht 26 B376
Jacobus van der Linden Asten 27-05-1743 Knecht
Peter Roymans Asten 15-11-1714 zie Jan van Havenstraat 21 Boer 21 B389
Antoni van Diest Zeelst 22-03-1734 zie Jan van Havenstraat 1 Herbergier
Hendrik Asten ±1748 zie Jan van Havenstraat 42 Knecht (Dirk Wilbers) 31 B537
Arnoldus Zegers Asten 21-06-1739 zie Voormalig huis B524 Boer 20 B523
Naam verhoorde Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Jan Hendrik Jansen Asten 09-02-1728 zie Voormalig huis B384 Boer 23 B384
Hendrik Verhees Asten 09-07-1727 zie Marialaan 20 Boer 15 B504
Marten Aart Zegers Asten 08-03-1735 zie Voormalig huis B507 Boer 16 B507
Jan Deynen Asten 10-04-1715 zie Voormalig huis B503 Boer 10 B503
Arnoldus van Gemert Heeze 18-12-1728 zie Leensel 5 Boer
Naam slachtoffer Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Jenneke Verbarschot Someren 13-08-1719 zie dit huis Boerin 24 B388
Hendrik Verdijsseldonk Deurne ±1720 Boer

02

Op bovenstaande kadasterkaart uit 1832 zijn de namen van de toffelaars in het zwart gegeven en de namen van de mensen, die als getuigen zijn gehoord en slechts toeschouwer waren, in het blauw. In het rood de tocht die Hendrik Verdijsseldonk en Jenneke Verbarschot vastgebonden te voet hebben moeten afleggen naar de herberg van Antoni van Diest. Van daar zijn zij naar de waterpoel op het Ommels Broek gebracht en Hendrik is volgens de groene lijn gereden tot de Aa op de grens van Asten.

Een aantal toffelaars krijgt een boete van 25 gulden opgelegd:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 295 en verdere; 16-04-1767:
Den drossard, aanlegger contra wil deze gedaagden confronteren met Hendrik Willems Verduyseldonk, te Deurne:
Jenneke Jansen Verbaarschot weduwe Antoni Zeegers, Jan Hendrik Jansen, Hendrik Verhees, Marten Aart Zeegers, Jan Deynen, Peeter Roymans en Arnoldus van Gemert. Verzoeken de gedaagden bij request om de zaak tegen hen composibel te verklaren. Op 01-02-1768 worden de gedaagden ter zake van, op 19-05-1766, gepleegde isolentiën en geweld ten huize van de weduwe Zeegers ieder een boete van ƒ 25,- opgelegd.

Jenneke Verbaarschot hertrouwt te Asten op 09-05-1773 met Leendert Dircks van Gerwen, geboren te Asten rond 1709 als zoon van Dierck Aarts van Gerwen en Maria Leendert Jan Coolen (zie Voormalig huis B640). Hij is sinds 19-02-1772 weduwnaar van Magrieta Jan Walraven, geboren te Asten op 14-06-1692 als dochter van Johannes Jan Walravens en Lyneke Jansen Loomans (zie Voormalig huis B700):

03

Leendert van Gerwen woonde voor die tijd op de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 15) en in het naastgelegen huisje (zie Voormalig huis B386), dat eveneens in eigendom was van Jenneke Verbaarschot, zoals ook blijkt uit de inventaris die opgemaakt wordt voor het tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 215 verso, 20-04-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Jenneke Verbaarschot, weduwe Antoni Zeegers ten behoeve van Jennemie, een dochter van Antoni Zeegers uit zijn eerste huwelijk met Anna van de Leensel en van haar drie kinderen met name Anna, Antonetta en Jenneke. Zij wil hertrouwen met Leendert van Gerwen, weduwenaar Magrieta Walraven.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense, ene zijde en ene einde Antoni van Bussel, andere zijde Antoni Lomans, andere einde de straat; een huiske en aangelag gelegen aan het vorige; groes den Bogt 1½ lopense, ene zijde Jan Canters, andere zijde Jan Maas, ene einde Tomas Coolen, andere einde Jan Verreyt; land den Engelsebeemt 1½ lopense, ene zijde Jan Maas, andere zijde Antoni van Bussel, ene einde de gemeente, andere einde Willem Verdeuseldonk; de Venacker 1 lopense, ene zijde Goort Lomans, andere zijde en ene einde Jan Verreyt, andere einde Joost van Wetten.
Roerende goederen: Een koe, enig klein landbouwgereedschap, een bed en toebehoren, drie stoelen, een kastje, een kistje, enig aardewerk, vuurgerei, enige ketels en potten.

De bewoningslijst over de periode 1746-1798 toont eerst Antoni Zeegers Flipse, daarna zijn weduwe en kinderen, daarna diens tweede echtgenoot Leendert van Gerwen en tenslotte de kinderen van Antoni Zeegers Flipse als eigenaren en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 24 Ommel Bewoners nummer 24 Ommel
1746 Antoni Filipse Antoni Filipse
1751 Antoni Filipse Antoni Filipse
1756 Antoni Philipsen Antoni Philipsen
1761 weduwe en kinderen Antoni Flipsen weduwe en kinderen Antoni Flipsen
1771 weduwe en kinderen Antoni Flipsen weduwe en kinderen Antoni Flipsen
1776 Leendert van Gerwen Leendert van Gerwen en erven Antoni Flipsen
1781 Leendert van Gerwen Leendert van Gerwen en erven Antoni Flipsen
1798 kinderen Antonij Zeegers kinderen Antonij Zeegers
1803 kinderen Antonij Zeegers kinderen Antonij Zeegers

Uiteindelijk komt het huis volledig in handen van Jenneke Verbaarschot:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 3.1, 18-09-1782:
Jan Meulendijks getrouwd geweest met Jennemie, dochter Antoni Zeegers, is eigenaar geworden van de helft en 1⁄3e deel van de helft van de goederen van Antoni Zeegers die worden gebruikt en bezeten door Leendert van Gerwen getrouwd met Jenneke Verbaarschot, geweest zijnde de tweede vrouw van Antoni Zeegers. Vanwege de geringe waarde der goederen wordt in de minne geregeld dat Jan Meulendijks aan Jenneke Verbaarschot zijn deel verkoopt in huis, hof en aangelag 2½ lopense, ene zijde Antoni Lomans, andere zijde Antoni van Bussel; land de Nieuwe Erve 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Maas, andere zijde Antoni van Bussel; groes den Bogt 1½ lopense, ene zijde weduwe Jan Canters, andere zijde kinderen Jan Maas. Koopsom ƒ 54,- in drie jaar te betalen.

Leendert van Gerwen is op 21-05-1791 te Asten overleden en Jenneke Verbaarschot is als Jen Leendert van Gerwen op 11-11-1793 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Het huis is in handen gekomen van dochter Antonia Zeegers, geboren te Asten op 07-04-1756 en op 01-02-1801 te Asten getrouwd met Petrus Petri Lomans, geboren op 25-05-1763 te Asten als zoon van Petrus Marcelli Loomans en Maria Judoci van Otterdyk (zie ook Hindert 2):

04

Het gezin van Antonia Zeegers met Petrus Petri Lomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius* Asten 21-07-1786 Asten 11-01-1812
Johanna Maria Walraven
Asten 10-09-1850 zie Voormalig huis G601
2 Franciscus* Asten 11-01-1791 **

*  de twee kinderen zijn onechte kinderen, geboren voor het huwelijk met Petrus Petri Lomans die de naam van de moeder, Zeegers, dragen
** Franciscus Zeegers heeft gediend in het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Napoleon; er is verder in de archieven niets over hem terug te vinden en hij is waarschijnlijk gesneuveld

Een verklaring afgelegd door Antonia Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 115 verso 29-01-1802:
Beleyding en oculaire inspectie gedaan door drost en schepenen aan het huis van Pieter Peter Verrijt, in de Steegen. In de wand langs de grond was een pandje uitgebroken, ter grootte van twee voet hoog en 1½ voet breed ter plaatse waar de kelder gelegen is. En declareren Pieter Peter Verrijt en Margareta van Dommelen, zijn vrouw, dat, tussen 3 en 4 januari laatstleden, in de nacht, het gemelde pandje uitgebroken en alzo uit hun kelder gestolen is het varkensvlees, hetwelk aldaar in de kuip opgezouten lag. Zonder dat ze van de inbraak iets gewaar geworden zijn. Margareta van Dommelen verklaart verder dat zij, op de 25e dezer maand, om de middag, is geweest ten huize van de kinderen Anthony Seegers, alhier, te Ommel en aldaar onder andere door Anthonetta Anthony Zeegers, vrouw van Pieter Peter Lomans heeft horen verhalen dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk (alwaar drost en schepenen, op 4 januari te vooren, huyssoekinge of visitatie hadden gedaan na het varkensvlees, hetwelk tussen den 3e en 4e januari, in de nagt, uyt de kelder van de comparante gestolen of gerooft was), bij haar of ten haare huyse op sekere avond, sonder de presisen dag daarvan te weeten, gekomen was met versoek aldaar te mogen overnagten, vermids van Mierlo kwam en niet na huys durfde te gaan. Alsmede dat gemelde Marcelis Anthony Lomans verders aan haar, Anthonetta Anthony Zeegers soude gesegt hebben dat tijde der gedaane visitatie van drossard en schepenen voormelt, hij, Marcelis niet bevreest was dat het spek soude sijn gevonden geworden maar wel de planken of boomken dese of diergelijke woorden in substantie.
Anthonetta Anthony Seegers, getrouwd met Pieter Peter Lomans, te Ommel, verklaart dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk, ten hare huize, in den avond, circa 8 dagen geleden, gekomen is en verzoekende, aldaar, te mogen overnachten, zoals gedaan is. Dat hij Marcelis, onder meer aan haar gezegd heeft dat hij, wanneer drost en schepenen ten huize van Jan van de Moosdijk visitatie hadden gedaan niet bang of bevreesd was dat het spek gevonden zou worden, omdat hij een kwade naam had en omdat er planken gestolen waren. Deze of dergelijke woorden in substantie.

Antonia Zeegers is te Asten op 02-06-1808 overleden en Petrus Petri Lomans hertrouwt te Asten op 08-07-1810 met Lucia van der Aa, geboren te Mierlo op 11-01-1779 als dochter van Henricus van der Aa en Cornelia van der Sande. Zij is sinds 19-06-1809 weduwe van Francis Mansvelders, geboren te Vlierden rond 1775 als zoon van Thomas Mansvelder en Francisca Verleydonk:

Het gezin van Lucia van der Aa met Franciscus Mansvelders en met Petrus Petri Lomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrica* Vlierden 25-11-1807

Stiphout 06-08-1841
Martinus
Verhoeven

Stiphout 11-01-1864
2 Antonetta Asten 26-09-1810 Asten 11-04-1845
Joannes Wernaart
Asten 20-01-1884 zie Voormalig huis G530 en G531
en ook Voormalig huis G655
3 Francijna Asten 20-12-1812 Asten 11-04-1845
Hendrikus Kuijpers
Helmond 09-02-1855 Haageind
4 Pieter Asten 04-08-1813 Kind Asten 04-08-1813
5 Joannes Asten 08-03-1817 Mierlo 19-01-1845
Maria Moors
Vlierden 09-03-1855

*  kind uit het eerste huwelijk met de naam Mansvelders

Bij de verpondingen wonen Antoni en Francis en hun stiefvader Peter Lomans in 1810 in het huis:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 65, 1810:
Pieter ter togte en Antoni en Francis ten erfregte van Anneke bij versterf 1809. Peter Lomans ¼ en Antoni en Francis kinderen ¾ bij versterf 1808. Antonet en Anneke, kinderen Antoni Segers gehuwd geweest met Jenneke Verbaarschot bij versterf 1793 weduwe Leendert van Gerwen ½ en de kinderen ½ bij versterf 1791. Nummer 24 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

In de Nederlandsche Staatscourant van 18-04-1815 wordt Peter Lomans betrapt op het in bezit hebben van 15 stoopen (kruiken met een inhoud van 4 pint ofwel ongeveer 2,5 liter) jenever en dat wordt in beslag genomen:

04a

Petrus Petri Lomans is op 30-10-1819 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

In het kadaster van 1832 is Lucia van der Aa, als weduwe van Peter Loomans, eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B388:
Huis en erf, groot 02 roede 76 el, laag Ommel, klassen 10.
Eigenaar: Weduwe van Peter Loomans.
Opmerking in 1742 vermeld huis is weg, opnieuw gebouwd.

Op de kadasterkaart van 1832 het kleine huisje B388 en daaronder de kadastergegevens

05

06

Lucia van der Aa is op 14-04-1837 te Asten overleden en geen van de kinderen of stiefkinderen van Peter Lomans woont daarna in het huis en het huis is verkocht aan Peter van Houts, geboren te Someren op 26-02-1794 als zoon van Francis van Houts en Mechelina Wijnen. Hij is op 19-04-1828 te Asten getrouwd met Catharina van Helmond, geboren te Asten op 25-12-1794 als dochter van Johannes Henrici van Helmond en Hendrica Arnoldi Segers (zie Voormalig huis B524). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 heeft het huis huizingnummer B118, later veranderd in B122:

07

Catharina van Helmond is op 01-05-1863 te Asten overleden en Peter van Houts is op 23-05-1877 te Asten overleden. Hun dochter Mechelina van Hout, geboren te Asten op 20-01-1831 is op 20-04-1860 te Asten getrouwd met Thomas Slaats, geboren te Asten op 26-11-1828 als zoon van Arnoldus Slaats en Johanna Maria Kolen (zie 't Hoekske 8). Thomas Slaats wordt bij de scheiding en deling eigenaar van het huis. Volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer B121 en B126 respectievelijk:

08

Mechelina van Hout overlijdt te Asten op 29-11-1890 en Thomas Slaats vertrekt met zijn gezin naar de Stegen (zie Voormalig huis B706). Zoon Johannes Slaats, geboren te Asten op 17-07-1862, wordt de nieuwe eigenaar en verhuurt het huis aan derden. Het huis wordt dan bewoond door Antonie van de Poel, geboren op 17-11-1866 te Someren als zoon van Johannes van der Poel en Johanna Maria Hurkmans. Hij is op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Catharina van Bussel, geboren te Asten op 01-06-1868 als dochter van Joannes van Bussel en Joanna Maria van den Eijnden (zie Voormalig huis B68).

Rond 1895 verkoopt Johannes Slaats het huis aan Willem Engelen (zie Kennisstraat 1), die het enkele jaren later herbouwd tot kadasternummer B1346, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Ook hij verhuurt het huis aan derden.

Antonie van de Poel verhuist volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 in 1906 van B122 naar B120 (zie Jan van Havenstraat 21) en Hubertus van Helmond, geboren te Asten op 16-04-1871 als zoon van Wilhelmus van Helmond en Petronella Jacobs (zie Jan van Havenstraat 42), komt in het huis wonen. Hij is te Asten op 06-02-1891 getrouwd met Petronella Marcus, geboren te Someren op 19-10-1866 als dochter van Arnoldus Marcus en Petronella van Zandvoort (zie Jan van Havenstraat 23):

09

Eigenaar Willem Engelen is op 13-02-1905 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan Arnoldus van Helmond, geboren te Asten op 23-08-1851 als zoon van Wilbert van Helmond en Wilhelmina Engelen (zie Jan van Havenstraat 42), die als knecht bij Willem Engelen in dienst was (zie Kennisstraat 1). Arnoldus van Helmond vertrekt naar zijn broer Hendricus van Helmond in Deurne, maar keert in 1910 terug in het nevenstaande huis (zie Jan van Havenstraat 21). Hij verkoopt het huis rond 1916 aan zijn neef Hendrikus van de Mortel, geboren te Deurne op 12-09-1877 als zoon van Leonardus van de Mortel en Johanna van Helmond, die het in 1920 doorverkoopt aan Martinus van den Heuvel.

Hubertus van Helmond en Petronella Marcus verhuizen rond 1920 van het huis met dan huizingnummer B124 naar de Ommelsche weg 10 in Asten. Eigenaar Martinus (Tinus) van de Heuvel, geboren te Deurne op 12-08-1873 als zoon van Johannes van den Heuvel en Johanna Maria van Ansem, komt dan in het huis wonen. Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Maria (Miet) Stevens, geboren op 27-04-1882 te Asten als dochter van Marcelis Stevens en Johanna van den Boomen (zie Voormalig huis F182). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis dan huizingnummer B144 en staat ook bekend als Jan van Havenstraat 11:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus van de Heuvel en Maria Stevens nog enige tijd in de boerderij aan de Jan van Havenstraat 11 en wonen daarna op verschillende adressen in het dorp Asten:

11

Volgens het dagblad de Zuid-Willemsvaart van 21-09-1934 is de boerderij verkocht aan een boer uit Ospel:

12

Maria Stevens is op 21-10-1946 te Asten overleden en Martinus (Tinus) van den Heuvel is op 15-10-1955 te Asten overleden en in de levensloop van de familie Stevens1 vond ik dit gedicht:

Het is bekant honderd joar geleê dè Cilke Stevens trouwde mi 'n Vlierdes meidje geheten Hanne van den Boomen. Cilke wier gebôre op de 14e van d'n 8e in 1849 en z'n vrouw Hanne op de 19e van d'n 11e in 1852.
't Was op Ostayen 'n fijn plekske grond,
wôr de wieg van ons vûrauwers stond.
Tante Miet dè was 't irste wicht,
zij ânschouwde in 1882 't levenslicht.
Van hûr jeugd is ons weinig bekend,
ze trouwde mi Tinus van den Heuvel, 'ne goei mer nen aârige vent.
Noâ eindeloos waachte, zi tante Miet noâ 'n poos,
di wôrt niks Tinus, ons huwelijk blie kinderloos.
Och zi Tinus, 'tis ok nie iedere mens gegeven,
dan moeten we mer mi z'n tweeën dûr 't leven.
En zo gezi, zo gedôn,
ze zûrgden vûr gin nabestôn.

Vanuit Ospel bij Nederweert komt in het huis wonen Joannes Mathijs (Ties) Weekers, geboren te Nederweert op 20-10-1870 als zoon van Wilhelmus Weekers en Joanna Elisabeth Sijben. Hij is te Nederweert op 10-04-1896 getrouwd met Maria Catharina (Cato) Beerens, geboren op 11-10-1873 te Nederweert als dochter van Antonius Beerens en Maria Elisabeth Hoeben.

Hij ruilt land met de buren (zie Jan van Havenstraat 21) en het huis met land krijgt daarbij kadasternummer B1539, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Joannes Mathijs Weekers en Maria Catharina Beerens met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 11:

13

Op 10-04-1946 vieren Joannes Mathijs (Ties) Weekers en Maria Catharina (Cato) Beerens hun gouden bruiloft, waarvan het Peelbelang van 27-04-1946 verslag doet en rechts daarvan de feestgids:

13a 13b

Hieronder een foto van het gezin van Joannes Mathijs Weekers en Maria Catharina Beerens:

13c

Volgens een tekening van 13-03-1952 wordt de boerderij, die tijdens de Tweede Wereldoorlog schade had opgelopen, heropgebouwd door de stichting wederopbouwboerderijen2

Joannes Mathijs (Ties) Weekers is op 09-11-1954 te Asten overleden en Maria Catharina (Cato) Beerens is te Asten op 12-01-1965 overleden.

In het huis komt wonen hun jongste zoon Lodewijk Hubertus (Lowie) Weekers, geboren te Asten op 07-09-1916 en getrouwd met Johanna Maria (Anneke) Hurkmans, geboren te Asten op 12-07-1922 als docher van Karel Hurkmans en Francisca Haazen (zie Voormalig huis E508).

Lodewijk Hubertus (Lowie) Weekers is op 07-03-1979 te Asten overleden en hieronder de overlijdenskaarten van Maria Catharina (Cato) Beerens en Lodewijk Hubertus (Lowie) Weekers:

13d 13e

Inwonend is broer Petrus Wilhelmus (Wiel) Weekers, geboren op 22-02-1897 te Nederweert. Petrus Wilhelmus (Wiel) Weekers is ongehuwd op 30-10-1986 te Asten overleden. Links op een foto bij het plaatsen van het kruis ter hoogte van het altaar voor de nieuwbouw van de kerk te Ommel in 1962 staat geheel links Wiel Weekers en rechts het bidprentje bij zijn overlijden:

14 15

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1953 daterende boerderij met het adres Jan van Havenstraat 23:

16

Overzicht bewoners

Ommel huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1746 Antoni Filipse Asten 05-12-1705 Antoni Filipse Asten 05-12-1705
1751 Antoni Filipse Asten 05-12-1705 Antoni Filipse Asten 05-12-1705
1756 Antoni Philipsen Asten 05-12-1705 Antoni Philipsen Asten 05-12-1705
1761 weduwe en kinderen Antoni Flipsen Someren 13-08-1719 weduwe en kinderen Antoni Flipsen Someren 13-08-1719
1771 weduwe en kinderen Antoni Flipsen Someren 13-08-1719 weduwe en kinderen Antoni Flipsen Someren 13-08-1719
1776 Leendert van Gerwen ±1705 Leendert van Gerwen erven Antoni Flipsen ±1709
1781 Leendert van Gerwen ±1705 Leendert van Gerwen erven Antoni Flipsen ±1709
1798 kinderen Antonij Zeegers Asten 07-04-1756 kinderen Antonij Zeegers Asten 07-04-1756
Kadasternummer B388
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B388 1832-1835 Antonia Zeegers Asten 07-04-1756 weduwe Loomans
B388 1835-1877 Petrus van Houts Someren 26-02-1794
B388 1877-1891 Thomas Slaats Asten 26-11-1828
B388 1891-1895 Johannes Slaats Asten 17-07-1862
B388 1895-1898 Willem Engelen Asten 19-03-1837
B1346 1898-1905 Willem Engelen Asten 19-03-1837 herbouw
B1346 1906-1916 Arnoldus van Helmond Asten 23-08-1851
B1346 1916-1920 Hendrikus van de Mortel Deurne 12-09-1877
B1346 1920-1934 Martinus van den Heuvel Deurne 12-08-1873
B1539 1934-1938 Joannes Mathijs Weekers Nederweert 20-10-1870 vereniging
Jan van Havenstraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1837 Antonia Zeegers Asten 07-04-1756 weduwe Loomans 14-04-1837
1837-1859 Peter van Hout Someren 26-02-1794 Catharina van Helmond Asten 25-12-1794
B118 1859-1869 Peter van Hout Someren 26-02-1794 Catharina van Helmond Asten 25-12-1794 30-04-1877
B122 1869-1879 Thomas Slaats Asten 26-11-1828 Mechelina van Hout Asten 20-01-1831
B121 1879-1890 Thomas Slaats Asten 26-11-1828 Mechelina van Hout Asten 20-01-1831
B126 1890-1898 Thomas Slaats Asten 26-11-1828 Mechelina van Hout Asten 20-01-1831 naar Voordeldonk
B126 1898-1900 Antonie van Poel Someren 17-11-1866 Catharina van Bussel Asten 01-06-1868
B122 1900-1903 Antonie van Poel Someren 17-11-1866 Catharina van Bussel Asten 01-06-1868 naar B120
B122 1903-1910 Hubertus van Helmond Asten 16-04-1871 Petronella Marcus Someren 19-10-1866
B124 1910-1920 Hubertus van Helmond Asten 16-04-1871 Petronella Marcus Someren 19-10-1866 naar B124
B144 1920-1930 Martinus van den Heuvel Deurne 12-08-1873 Maria Stevens Asten 27-04-1882
11 1930-1934 Martinus van den Heuvel Deurne 12-08-1873 Maria Stevens Asten 27-04-1882 naar Dorp
11 1934-1938 Joannes Mathijs Weekers Nederweert 20-10-1870 Maria Catharina Beerens Nederweert 11-10-1873
Referenties
  1. ^Levensloop van de familie Stevens wonend op Ostayen (27-10-1979) (https://www.static.coret.org)
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/408)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2024, 11:38:51

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen