logo

De Vonder Homepagina


Kennisstraat 1

Dit huis is in eigendom van Marten Antonissen, geboren rond 1620 als zoon van Anthonis Peter Martens en Emke Dierck Peters Verschueren (zie Voormalig huis F766). Hij is rond getrouwd met Margareta Matijssen van Rut. Marten Antonissen is op 18-05-1664 te Asten overleden en Margareta Matijssen van Rut hertrouwt te Asten op 25-07-1665 met Jan Anthonis Dielis:

Jan Antonissen et Magerita Tijssen; Michiel Jacobs van de Cruijs et Jansen.

Jan Anthonissen en Margareta Tijssen; Michiel Jacobs van de Cruijs en Jansen.

01

Aangezien het tweede huwelijk kinderloos was staat hieronder het gezin van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 14-04-1649 Asten 02-02-1670
Jan Martens
Asten 09-05-1683
Godefridus Goorts Verberne
Asten 07-04-1723 zie Dijkstraat 50
2 Johanna Asten ±1651 Asten 08-11-1682
Wilhelmus Joannis Slaets
Asten 12-01-1739 zie Beekstraat 17
3 Emerentiana Asten ±1652 Asten 18-06-1679
Johannes Jansen van Osch
Asten 30-07-1699 zie Voormalig huis G147
4 Antonia Asten ±1654 Asten 03-03-1680
Jan Fransen Joosten*
Asten 03-04-1732 zie Voormalig huis B409
5 Arnoldus Asten ±1655
6 Mayken Asten ±1657 Ongehuwd Asten ±1695
7 Anna Asten 21-09-1659 Asten 17-02-1686
Johannes Jansen Smits
Asten 28-05-1735 zie Diesdonkerweg 9
8 Mathijs Asten 02-11-1660 Asten 11-07-1688
Catharina Marcelis
Asten 04-03-1723 zie Dijkstraat 62

* ook bekend staand als van de Loverbosch of soms Vervoordeldonk

In de verpondingen van 1662 staat Marten Antonissen als eigenaar, zij woonden elders (zie Beekstraat 17) en verhuurden het aan derden:

Verpondingen XIV- 68 folio 45verso, 1662:
Marten Teunis, gebruiker Jan van Geven, huijs.

In 1680 is Jan Anthonis Dielis als tweede echtgenoot de eigenaar:

Verpondingen XIV- 58 folio 15 verso, 1680:
Jan Antonis, gebruiker Jan Peeter Meeus.

Na het overlijden van Margareta Matijssen van Rut te Asten op 08-04-1691 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 6 verso, 12-05-1692:
Jan Antonissen gehuwd geweest met Margareta Matijssen van Rut, Goort Goortsen Verberne man van Maria, Willem Jan Slaets man van Jenneke, Jan Fransen Vervordeldonck man van Antoniske, Mayken Martens, Johan Smits man van Anneken, Mathijs Martens. Allen kinderen van wijlen Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut. Zij delen de nagelaten goederen. Met dien verstande dat Jan Antonissen is getrouwd geweest met Margareta voorschreven zonder dat uit dat huwelijk kinderen geboren zijn. De condividenten zijn overeengekomen dat Jan een kindsdeel zal ontvangen uit de nagelaten goederen van Margareta. Hiermee zijn alle voorgaande maeckselen doodt ende te niet.
1e lot krijgt Jan Antonissen, een huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Joost van Heughten, andere zijde Jan Peeter Canters en anderen.
2e lot krijgen Willem Jan Slaets, Jan Fransen van de Loverbosch (ook Vordeldonck) en Matijs Martens,
het oude huis, schuurschop een aangelag aan den Dijck 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Marten Wilbordts.
3e lot krijgt Goort Goortsen Verberne, Mayke Martens en Johan Smits, het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag aan den Dijck, 8 lopense, ene en andere zijde Frans van Bussel.

Jan Antonissen is rond 1700 overleden en in de verpondingen van 1709 staat dochter Antoniske Martens als weduwe van Jan Franssen van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409) als eigenaar:

Verpondingen XII-5 folio 23, 1709:
Weduwe Jan Franssen van de Loverbosch.

Bij de verpondingen van 1713 is het hun zoon Marten (zie Voormalig huis B409) eigenaar:

Verpondingen XIV-60 folio 31 verso, 1713:
Nu Marten van de Loverbosch.

Bij de verpondingen van 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Marten van de Loverbosch eigenaar en wordt het huis door verschillende personen bewoond:

Verpondingen XIVd-62 folio 104, 1742:
Martinus van de Loverbosch.
Huijs, hoff en aangelag.

Jaar Eigenaar nummer 22 Ommel Bewoners nummer 22 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Christoffel Pierk
1741 Marten van de Loverbosch Francis Antonis
1746 Marten van de Loverbosch Francis Antonis
1751 Marten van de Loverbosch Francis Antonis
1756 Marten van de Loverbosch Leendert van Gerwen en Johannes Meulenhoff

Bewoner Francis Antonis Smets is geboren te Someren op 26-04-1713 als zoon van Antonius Theodorus Smits en Johanna Petrus Cranenbroeck. Hij is op 28-02-1734 te Asten getrouwd met Hendrina Jan Aerts Smits, geboren te Asten op 10-07-1710 als dochter van Jan Aart Smits en Johanna Joannes Canters (zie Voormalig huis G399). Na haar overlijden te Asten als Hendrin France Smets op 07-12-1734 is Francis Antonis Smets op 29-01-1736 te Asten hertrouwd met Anna Hendrik Slaets, geboren te Asten op 26-12-1708 als dochter van Henricus Peter Slaets en Margaretha Tielens Fransen van de Loverbosch (zie Voormalig huis E309). Na haar overlijden als Anna Francis de Smits op 25-06-1746 te Asten, is Francis Antonis Smets een derde maal getrouwd op 12-02-1747 te Vlierden met Margaretha Theodori Verdeuseldonck, geboren te Vlierden op 02-02-1709 als dochter van Theodorus Verdueyseldonck en Maria Mathiae Verhees:

De gezinnen van Francis Antonis Smets met Hendrina Jan Aerts Smits, met Anna Hendrik Slaets en met Margaretha Theodori Verdeuseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1* Hendrina Asten 07-12-1734 Helmond 24-04-1763
Johannes Strijbosch
Deurne >1780
2** Helena Asten 10-12-1736 >1747
3** Johanna Asten 03-05-1741 >1747
4** Henricus Asten 12-05-1745 Vlierden 18-02-1776
Hendrina van de Moosdijk
Vlierden 30-12-1820
5 Anna Maria Asten 14-08-1748 Ongehuwd Mierlo 30-03-1813
6 Antonius Asten 25-10-1749
7 Johanna Maria Asten 25-10-1749 Kind Asten 31-10-1749
8 Johanna Maria Asten 08-02-1752 Vlierden 01-07-1781
Theodorus Dannenberg
Vlierden 16-05-1825 zoon Johannes
zie Voormalig huis E132

*  kind uit het eerste huwelijk
**  kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Francis Antonis Smets een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 141 verso; 28-01-1736:
Francis Antonis, smid, weduwnaar Hendrina Jan Aart Smits maakt ten behoeve van zijn minderjarige dochter een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Anna Hendrik Slaats.
Onroerende goederen: 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes, nagelaten door wijlen zijn vrouws ouders.
Roerende goederen: een veren bed met toebehoren, een halve beddekoets, een tafelbank, vier stoelen, een tafel, twee kastjes, een kist, enige ketels, potten, tobben, teilen, een blaasbalg en aambeelden, een slijpsteen, klein smidsgereedschap en een koe.

Het hierin genoemde erfdeel van de schoonfamilie van Francis Antonis Smets wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 50 verso; 05-09-1746:
Pieter Hendrik Slaats, te Gestel, Jan Hendrik Slaats, te Someren, Laurens Roymans getrouwd met Peternel Hendrik Slaats, Francis Antonis de Smit als weduwnaar Anneke Hendrik Slaats, Antoni Marcelis Coolen getrouwd met Jenneke Hendrik Slaats. Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik Slaats en Margrita Tiele van de Loverbosch. Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats, hun broeder 5⁄6e deel in huis, hof en aangelag te Heusden 3 lopense, ene zijde de weduwe Jan Slaats, andere zijde Mattijs Dirks, ene een andere einde de straat; land 1 lopense 12 roede, ene zijde en einde de weduwe Jan Slaats, andere zijde de straat, andere einde den drost. Koopsom ƒ 75-15-0.

Ook voor zijn derde huwelijk dient een staat en inventaris opgemaakt te worden:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 149 verso; 10-02-1747:
Staat en inventaris van Francis Antonis getrouwd geweest met Anna Hendrik Slaats ten behoeve van zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met name Helena, Jenneke en Hendrik. Hij wil in derde huwelijk treden met Margriet Verduyseldonk, te Vlierden.
Roerende goederen: een kist, een spinnewiel. Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk, op 02-02-1736, is een inventaris gemaakt ten behoeve van het kind uit zijn eerste huwelijk. 

Van de erfenis voor het eerste kind van Francis Antonis Smets blijft weinig over:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-01-1749:
Aan drost en schepenen, Francis Antonis de Smit weduwnaar van Hendrien, dochter wijlen Jan Aart Smits waarbij één kind, met name Henderien. Onlangs is Jan Aart Smits, grootvader van het kind, overleden en daardoor is zijn nalatenschap voor 1⁄4e deel op het voorschreven kind verstorven. De goederen bestaan voornamelijk uit een groot huis, schuur en hof, land en groes ontrent het Dorp, in de Toorenstraat. De goederen zijn belast met vele schulden te weten 1⁄3e deel in een rente van ƒ 24-5-0 ten laste van het Gemene Land; ƒ 3-8-0 per jaar aan het comptoir van rentmeester de Kempenaar; ƒ 100,- aan Willem Verhaseldonk, schepen, te Asten. In 1717-1718 is Jan Aart Smits, borgemeester geweest, samen met Marten van de Loverbosch, uit dien hoofde restte nog een rekening aan de kinderen en erven van Jan Franse van de Loverbosch van ƒ 1209-12-11, volgens afrekening de dato 13-06-1735. Om deze schulden te voldoen zijn Aart Janse Smits, Jan Janse Aarts Smits en Hendrik Blommers getrouwd met Alegonda Aart Smits, samen met de suppliant, als erfgenamen, in overleg gegaan met de erfgenamen van Jan Fransse van de Loverbosch, of wel Marten van de Loverbosch, om een minnelijke schikking te kunnen treffen over de ƒ 1209-12-11, in die zin dat zij die willen voldoen met ƒ 900,- en dat dan alle restanten van het borgemeestersboek ten goede zullen komen aan de erven van de Loverbosch. Verder hebben zij gezamelijk aan Jan Verberne, schepen, verkocht voor ƒ 225,- het woonhuis, hof, schuur en schop inclusief 1⁄3e deel van de rente van ƒ 24-5-0 per jaar aan het Gemene Land. Verder is overeengekomen om alle verdere vaste goederen van Jan Aart Smits, op maandag, 6 januari aanstaande, publiek te verkopen. Dit om alle schulden te voldoen. Suppliant vraagt, namens zijn kind, toestemming van Uw College. Marge: Toestemming wordt verleend. 

Francis Antonis Smets vertrekt rond 1754 met zijn gezin naar Vlierden. Francis Antonis Smets is op 03-01-1780 te Vlierden overleden en Margaretha Theodori Verdeuseldonck is op 22-12-1790 te Vlierden overleden. Hieronder hun begraafakten:

In 1758 worden de vele goederen van eigenaar Marten van de Loverbosch erfelijk verdeeld (zie ook Jan van Havenstraat 21):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 38 verso, 05-01-1758:
Jan Goort Lomans man van Maria Fransen van de Loverbosch voor ⅓ deel, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke onmondige kinderen met hun meerderjarige broers en zusters met name Antoni, Jan, Mattijs, Jennemie en Engel dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Loverbosch voor ⅓ deel. Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch met Antoni Heycoop, wonende te Vlierden als hun geassumeerde momboir. Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, wonende te Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch ook voor ⅓e deel erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e blinde lot krijgt Jan Goort Lomans een nieuw huis, schuur, stal, hof en aangelag aan de straat, te Ommel 6 lopense. Waarin nu Peter Roymans woont.

Bij de verpondingen rond 1754 staat dat Jan Goort Loomans eigenaar van dit huis is geworden bij de erfdeling van 05-01-1758:

Verpondingen XIV-63 folio 89 verso, 1754:
Jan Goort Loomans bij deijlinge 05-01-1758.
Dese goederen sijn gekomen van Marten van de Loverbosch.
Nummer 22 huijs met schuur en aangelag 5 lopense.

Jan Goort Loomans is geboren te Asten op 24-01-1686 als zoon van Godefridus Loomans en Margareta Joannes Baltis (zie Voormalig huis G520). Hij is op 03-12-1711 te Asten getrouwd met Maria Jan Franssen van de Loverbosch, geboren te Asten op 16-07-1690 als dochter van Jan Franssen van de Loverbosch en Antoniske Martens (zie Voormalig huis B409):

Comparerenden voor schepenen ondergenoemd der heerlijckheijt Asten Jan Goort Loomans, jongeman van Asten sijnde in den ouderdom van omtrent 25 jaren ende Maria Jan Franssen, jongedochter van Asten sijnde in den ouderdom van omtrent 22 jaren versoecken na de drie sondaagsche proclamatien in den houwelijksche staat te worden bevestigd. Actum Asten 14 november 1711.

02

Het gezin van Jan Goort Loomans en Maria Jan Franssen van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-09-1712 Kind Asten ±1712
2 Margareta Asten 23-11-1714 Kind Asten ±1714
3 Johanna Maria Asten 29-11-1716 Asten 30-04-1741
Wilhelmus Antoni Muijen
Asten 24-11-1754
Josephus Sauve
Asten 18-01-1808 zie Koningsplein 10
4 Judocus Asten 16-12-1718 Kind Asten ±1718
5 Johanna Asten 15-01-1721 Kind Asten ±1721
6 Godefridus Asten 14-01-1723 Kind Asten ±1723
7 Antonius Asten 18-11-1724 Asten 07-02-1768
Maria Matthia van Bussel
Asten 21-11-1810
8 Maria Asten 14-11-1726 Kind Asten ±1726
9 Catharina Asten 08-03-1729 Asten 25-02-1753
Antoni Goort van Bussel
Asten 14-02-1807 zie Jan van Havenstraat 21
10 Helena Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
11 Franciscus Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
12 Godefridus Asten 28-04-1733 Asten 02-02-1766
Maria Hendrik Driessen
Asten 22-06-1798 zie Voormalig huis G636
en ook Jan van Havenstraat 38

Jan Goort Loomans woonde in het dorp (zie Voormalig huis G636), was borgemeester in Asten en had tot op hoge leeftijd nog een belangrijke positie:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209 verso, 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend: Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria getrouwd met Arnoldus van Hoek.

Maria van de Loverbosch is op 31-12-1762 te Asten overleden en Jan Goort Loomans is te Asten op 04-09-1763 overleden en in 1764 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 64, 18-02-1764:
Joseph Sauve, getrouwd met Maria Lomans, Antoni Goort van Bussel, getrouwd met Catarina Lomans, Antoni Lomans en Goort Lomans. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans en Maria Janse van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Sauve, huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 1½ lopense, in huur bij Pieter Haasen, ene zijde Jan van der Linden, andere zijde de weg. Land en groes. De ontvanger van dit lot moet aan Antoni Goort Lomans uitkeren ƒ 25,- - dit ter egalisatie.
2e lot krijgt Goort Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ene zijde Pieter Willem Lomans, andere zijde de weg, ene einde de straat of weg. Land en groes.
3e lot krijgt Antoni Goort van Bussel, huis, schuur, stal en hof te Ommel 6 lopense, in bewoning bij Peter Roymans, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Antoni Philipsen. Land en groes. De ontvanger van dit lot zal uitkeren ƒ 50,- aan het 4e lot ter egalisatie.
4e lot: Antoni Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 5 lopense, in bewoning bij Reynder Verleysdonk, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde Arnoldus Zeegers; land den Drieseegd 1½ lopense; land de Cattendijk 3 lopense, de Nieuwerfacker 1 lopense; land het hoog Eeuzel 3 lopense; het ackerke agter van Draakeacker 1 lopense; de twee voorste Zeyle van Draakeacker te langs uyt 3½ lopense; groes de kleyne Bogt 2 lopense; de Engelsebeemt 3½ lopense; een vierkant hooiveldje 1 lopense, dit veldje en het volgende veld moeten zichzelf wegen en de weg nemen door het straatje aan den boom die aan het straatje staat, recht door op de sloot van Jan Maas; het agterste Hoyvelt 3 lopense; den Engelsebeemt 1½ lopense, gekomen van Moolemakers; de halve Eekelhoff bij het eynde van de Capeldijk te Ommel de helft is 7 roeden. Deze goederen zijn gelegen te Ommel en in gebruik bij Reynder Verleysdonk. Verponding: ƒ 12-15-14 per jaar; bede ƒ 3-01-06 per jaar. In dit lot is nog begrepen een turfvelt in de Peel aan de agtertse Berge agter het velt van Reynder van Hooff. Belast met ƒ 1-16-0 per jaar aan de gereformeerde kerk van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar met de verkrijgers van het 2e en 3e lot. Jan Timmermans neemt deze gewoonlijk mee om te betalen. De helft in 1⁄3e deel en 2⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende, de andere helft is ten deel gevallen aan Antoni van Bussel. De ontvanger van dit lot zal van het 1e en 2e lot, elk ƒ 25,- ontvangen ter egalisatie. En nog ƒ 50,- van het 3e lot.

Antonius Johannes Lomans is geboren te Asten op 18-11-1724 als zoon van Johannes Goort Loomans en Maria Jan Franse van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409). Hij is op 07-02-1768 te Asten getrouwd met Maria Matthia van Bussel, geboren te Asten op 19-03-1739 als dochter van Mattias Goort van Bussel en Hendrina Frans Tielens (zie Markt 12):

03

Het gezin van Antonius Johannes Lomans en Maria Matthia van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-10-1769 Asten 01-02-1807
Hendrina Jan Berkers
Asten 29-10-1850 zie Voormalig huis B519

Er is nog een achterstand in de verponding van Jan Goort Lomans en Antoni Jan Loomans moet daarnaan meebetalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 97 verso; 21-04-1766:
Losecaat, collecteur van de verponding, 1761 aanlegger contra Antoni van Bussel, op Heusden, Antoni Jan Lomans, Goort Jan Lomans, Joseph Souve, gedaagden. Gedaagden zijn, als erfgenamen Jan Goort Lomans, van zijn goederen aan den Ommelschen Bosch, nog schuldig ƒ 13-0-6 wwarvan ieder 1⁄4e deel moet betalen. 

Antoni Jan Loomans verkoopt onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-02-1767:
Antoni Jan Lomans, in het Dorp, verkoopt enige roerende goederen, onder andere drie koeien ƒ 66,-, een hoge kar ƒ 23,-, een koperen koeketel ƒ 12,-. Totale opbrengst ƒ 135,-.

Antoni Jan Loomans verkoopt samen met zijn zwager een eikelhof:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 28 verso; 19-02-1776:
Antoni Goort van Bussel en Antoni Jan Lomans verkopen aan Hendrik Verhees, te Ommel een eekelhoff op de grond van dien te Ommel bij de Capel 1 copse, ene zijde Dirk van de Loverbosch en de koper, andere zijde de koper. Blijven de bomen of heesters voor de verkopers. Verkopers aangekomen bij deling de dato 18-12-1764. Koopsom ƒ 20,-.

Antoni Jan Loomans is samen met zijn broer en zwagers nog geld schuldig aan dee Armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 26 verso; 13-07-1778:
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings, aanleggers contra Antoni Goort van Bussel getrouwd met Catarina Jan Lomans, Joseph Sauve getrouwd met Jennemie Jan Lomans, Antoni Jan Lomans en Goort Jan Lomans, kinderen en erven van Jan Goort Lomans, gedaagden. Gedaagden zijn schuldig aan den Armen van Asten een jaarrente van ƒ 0-16-0 over 1776 tot en met 1778.

Antoni Jan Loomans erft huis en land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1790:
Aan het College, Anthony Lomans getrouwd met Maria van Bussel, Johanna van Bussel, weduwe Joost van de Cruys, Jan van Bussel, Josephus Adrianus Reyskey getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willemyna van Bussel met als voogden, Jan van Bussel voorschreven en Antony van Bussel. Allen kinderen en erven van wijlen Mathijs van Bussel en Hendrina Huybers. Zij hebben de ouderlijke goederen in vijf gelijke delen verdeeld:
1e lot krijgt Anthony Lomans huis, hof en aangelag, groes en land te Heusden 32 lopense. Aan het 4e lot, Adrianus Reyskey, uit te keren ƒ 200,-.

Volgens de bewoningsgeschiedenis over de periode 1761-1803 is Jan Goort Loomans en daarna Antoni Jan Loomans eigenaar en deels bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Ommel Bewoners nummer 22 Ommel
1761 Jan Goort Loomans Peter Roijmans
1766 Antoni Jan Lomans Reynder Verleysdonk
1771 Antoni Jan Lomans Antoni Jan Lomans
1776 Antoni Jan Lomans Arnoldus van Gemert
1781 Antoni Jan Lomans Peter Roijmans
1798 Antonij Lomans Antonij Lomans
1803 Antonij Lomans Antonij Lomans

Bewoner Peter Roijmans komt vanuit de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 15) in het huis wonen, alwaar ook zijn gezin staat beschreven. De tussenliggende periode en na circa 1781 woont hij elders in Ommel (zie Jan van Havenstraat 21).

Maria Matthia van Bussel is op 07-06-1796 te Asten overleden en Antonius Johannes Lomans is op 21-11-1810 overleden.

In 1808 wil Antony Jan Loomans het huis afbreken en bij de verpondingen van 1810 bezit zijn zoon Jan al de helft van het huis bij het overlijden van zijn moeder Maria Matijs van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 132a, 16-10-1808:
Antony Jan Loomans bezit een huis, te Ommel, oud nummer 97, nieuw nummer 100, hetwelk hij voornemens is af te breken in deze verpondingsperiode. Ingevolge ordonnantie 20-01-1807 stelt hij als borg groesdries en aangelag 3 lopense 38 roede. Om dit te onderwerpen aan het recht van executie zoals vermeld in voornoemde ordonnantie.

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 64, 1810:
Antoni Jan Loomans weduwnaar Maria van Bussel ½ en soon Jan ½ bij versterf 1797.
Nummer 22 huijs, hof en aangelag 5 lopense.
Bij deling 18-11-1808 van folio 5.
Huijs en erve 97.

Zoon Johannes Lomans is geboren te Asten op 14-10-1769 en op 01-02-1807 te Asten gehuwd met Hendrina Berkers, geboren te Asten op 03-03-1771 als dochter van Johannes Hendrik Berkers en Antonia Jansse van Dyck (zie Oliemolen 1):

04

Het gezin van Johannes Lomans en Hendrina Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-03-1808 Kind Asten 27-03-1808
2 Johannes Asten 22-01-1810 Ongehuwd Asten 06-03-1886 zie ook Oliemolen 1
3 Antonie Asten 03-04-1812 Asten 12-11-1847
Antonetta Peternel Berkvens
Asten 17-08-1849

Johannes Antoni Loomans was van beroep olieslager en woonde op het Laarbroek (zie Oliemolen 1). Hendrina Jan Berkers is op 23-02-1847 te Asten overleden en Johannes Lomans is op 29-10-1850 te Asten overleden. Aangezien zoon Antonie al op jonge leeftijd is overleden en zoon Johannes in de Stegen woont, is het huis verkocht.

Volgens het kadaster van 1832 zijn de kinderen van Jan Kerkers eigenaar en bewoner:

Kadaster 1811-1832; B381:
Huis en erf, groot 02 roede 75 el, laag Ommel, klassen 7.
Eigenaar: Kinderen van Jan Kerkers.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 en daaronder de kadastergegevens met daarop huis B381 in eigendom van de kinderen van Jan Kerkers:

05

06

De kinderen van Jan Kerkers hebben het huis waarschijnlijk verkocht en op basis van de huizingnummers en de kadastrale legger is Antonie Engelen, geboren te Someren op 22-09-1804 als zoon van Willem Lambert Engelen en Joanna van Otterdijk, de koper. Hij is op 23-11-1832 te Asten getrouwd met Henrica van der Laak, geboren op 08-09-1810 te Asten als dochter van Huibert Peter van der Laak en Joanna Maria Petri Aarts (zie Voormalig huis B63), die op 30-01-1838 te Asten is overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Antonie Engelen met zijn kinderen in het huis met huizingnummer B121 en vanaf 1869 nummer B125:

07

Antonie Engelen overlijdt te Asten op 07-08-1870 en zijn zoon Willem Engelen, geboren te Asten op 19-03-1837 neemt het huis over. Rond 1880 vindt er een verbouwing plaats en krijgt het huis kadasternummer B1139, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Willem Engelen woont ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 samen met zijn zuster Johanna Maria Engelen en anderen in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers B124, B129 en B125:

08

Johanna Maria Engelen is op 10-01-1903 te Asten overleden en Willem Engelen is op 13-02-1905 te Asten overleden met rechts het bidprentje bij zijn overlijden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1905 worden goederen verkocht. 

09

In het huis woont ook Huibert Slaats, geboren te Asten op 19-10-1876 als zoon van Johannes Slaats en Geertruida van den Eijnden en broer van Johannes Slaats (zie Voormalig huis B416). Hij is op 16-02-1906 te Asten getrouwd met Antonetta van de Vorst, geboren te Asten op 27-10-1876 als dochter van Mathijs van de Vorst en Johanna Maria Koolen en zus van Petronella van de Vorst (zie Voormalig huis B511 en B512).

Het huis gaat in 1905 per testament over op Arnoldus van Dijk, die het in eerste instantie ook verhuurt

10

Na het overlijden van Huibert Slaats te Asten op 28-09-1909 is Antonetta van de Vorst 02-02-1912 te Asten hertrouwd met Arnoldus van Dijk, geboren te Asten op 02-01-1874 als zoon van Godefridus van Dijk en Helena Dielissen (zie Jan van Havenstraat 42). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 heeft het huis het huizingnummer van het huis is B127:

11

Antonetta van de Vorst is op 25-04-1918 te Asten overleden en Arnoldus van Dijck woont met zijn zoon Godefridus Hubertus van Dijk, geboren te Asten op 19-07-1913 ook in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer B147:

12

Arnoldus van Dijk verhuist in 1928 naar een nieuw huis aan de overzijde (zie Jan van Havenstraat 27 en 29) en overlijdt op 02-03-1932 te Asten. Godefridus Hubertus (Fried) van Dijk (zie foto rechts) wordt pater bij de Afrikaanse missie1 (zie ook Voormalig huis B511 en B512):

Na de lagere school te Ommel en een jaar bij de fraters te Deurne, kwam Fried van Dijk in 1926 naar het met Pasen geopende seminarie Nieuw-Herlaer te Sint Michielsgestel. In 1929 kwam hij door naar Cadier en Keer. Zijn studie van de philosophie deed hij te Bemelen van 1933 tot 1935. Op 15 juli 1935 werd hij door eedaflegging lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Daarna ging hij naar het seminarie 'Ore Place' te Hastings in Engeland waar hij theologie studeerde van 1935 tot 1939. Hij had veel last van hoofdpijn en kwam reeds in het begin van de theologie op achterstand. Hij werd daarom niet met zijn klasgenoten, en met name zijn neef en dorpsgenoot Piet Giebels, gewijd te Hastings in december 1938, doch moest naar Southwark, waar hij op 29 juni 1939 door Monseigneur P. Amigo priester gewijd werd. Na voltooiing van zijn studies werd hij benoemd voor de missie van de Beneden Volta in de Goudkust. In april 1965 ging Fried op vakantie naar Nederland en bij terugkomst werd een zwakke gezondheid vastgesteld, zodat terugkeer naar Afrika niet aan de orde was. Met ingang van 10 november werd hij officieel benoemd tot rector van het Sankt Elisabethskrankenhaus te Grevenboich, in het aartsbisdom Keulen. Fried van Dijk is kort daarna op 16-11-1965 in Grevenbroich overleden.

13

De boerderij wordt verpacht aan Antonius van der Heijden, geboren te Bakel op 13-05-1884 als zoon van Cornelis van der Heijden en Maria Francisca Timmermans. Hij woonde als veenarbeider vanaf 14-03-1904 in Asten en is op 20-05-1911 te Deurne getrouwd met Petronella Hoebergen, geboren te Deurne op 30-05-1887 als dochter van Gerardus Hoebergen en Antonetta van Wetten. Het adres van het huis staat ook bekend als Jan van Havenstraat 13:

14

Ook in de periode 1930 -1938 wonen Antonius van der Heijden en Petronella Hoebergen met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 13, maar verhuizen uiteindelijk rond 1935 naar de Hutten en vervolgens naar de Peel (zie Smientweg 1):

15

Antonius van der Heijden is op 01-03-1966 te Deurne overleden en Petronella Hoebergen is te Deurne op 24-02-1973 overleden. Geheel links de inmiddels afgebroken boerderij, in het midden de vader van Petronella Hoebergen, Gerard Hoebergen en haar moeder Antonetta van Wetten en rechts de kast in den herd met aardappelen:

16 17 18 19

In het huis komt wonen Franciscus Hurkmans, geboren te Asten op 02-02-1905 als zoon van Hendrikus Hurkmans en Johanna Maria Slegers (zie Voormalig huis C1323). Hij is op 10-05-1935 te Asten getrouwd met Petronella Bukkems, geboren op 24-04-1903 te Asten als dochter van Antonie Bukkems en Helena Maria Koolen (zie Antoniusstraat 1).

Hieronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1936 en van 20-05-1939 de geboortes van dochter Helena en zoon Antonius:

20 21

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis tot hun vertrek rond 1940 naar de Antoniusstraat 27 in Heusden:

22

Een foto van de bedevaartplaats Ommel gezien vanuit de Marialaan met rechts na de pastorie de Jan van Havenstraat:

23

Petronella Bukkems is op 30-12-1988 te Asten overleden en Franciscus Hurkmans is op 28-12-1994 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24

25

Godefridus Hubertus van Dijk zet in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1939 de boerderij te koop.

26

Franciscus Hurkmans en Petronella Bukkems hebben tot 1940 in het huis gewoond. Het huis werd gekocht door Julianus Martens (zie Voormalig huis C436) en vrijwel direct doorverkocht aan koopman Gerardus Wijnen (zie Voormalig huis C682), die het huis verhuurt. Vanuit Voordeldonk (zie Voordeldonk 99) is in het huis komen wonen Martinus Hendrikus (Driek) Klaus, geboren te Deurne op 24-08-1904 als zoon van Arnoldus Klaus en Johanna Evers. Hij is op 28-08-1931 te Asten getrouwd met Petronella (Nel) Verrijt, geboren te Asten op 04-02-1907 als dochter van Leonardus Verrijt en Agnes Bots (zie Voordeldonk 90). Tijdens de bevrijding in 1944 zijn vier kinderen slachtoffer geworden van een granaatinslag bij hun schuilplaats in een diepe sloot aan de overzijde van de Jan van Havenstraat, waar zij zaten te bidden voor een goede afloop (zie ook Jan van Havenstraat 32 en 36). We lezen linksonder op Panoramio2 en bij deurnewiki met rechtsonder het oorlogsmonument in Ommel3:

Op 22 september 1944 lag Ommel in de frontlinie van gevechten tussen Duitse bezetters en Engelse geallieerden. De bewoners vluchtten of probeerden een veilig onderkomen te vinden in en om huis. Zo dachten de families Klaus en Michiels in het Ommels Eindje, de Jan van Havenstraat, in een diepe sloot veilig te zijn. Een granaatinslag maakte in één klap beide gezinnen kapot. Direct vonden acht kinderen de dood, kinderen Thilemania (Thea), Aloijsius (Louis), Henricus (Hendrik) en Martinus (Martien) Michiels en Arnoldina (Dina), Leonardus (Leo), Johannes (Jan) en Agnes (Arma) Klaus. Later stierven nog twee kinderen Petronella (Nella) en Maria (Miet) Michiels en moeder van Bussel.
Martinus Hendricus (Driek) Klaus is geboren op het Loon in Liessel en vertrok op 11-09-1929 naar Asten om te gaan werken als dienstknecht en later als bierbrouwersknecht. In Asten leerde hij ook zijn vrouw Petronella (Nel) Verrijt kennen. Ze trouwden op 28-08-1931 te Asten en woonden op Voordeldonk, waar ze zes kinderen kregen. In 1940 verhuisde het gezin naar Ommel, waar nog twee kinderen geboren werden.

In 'De kleine apostel' lezen we over dit drama4:

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van de kinderen Klaus:

In 1946 vertrokken Martinus Hendrikus (Driek) Klaus en Petronella (Nel) Verrijt om plaats te maken voor de broer van Petronella, Hubertus Verrijt, geboren te Asten op 13-10-1912. Hij is op 19-06-1942 te Asten getrouwd met Theodora Wilhelmina Berkers, geboren te Asten op 08-05-1919 als dochter van Laurentius Berkers en Petronella Rijnders (zie Voordeldonk 91). Zij hebben tot 1950 in het huis gewoond en dat is daarna in bezit gekomen van Marcellus Stevens.

Voor zover bekend is de boerderij tot in de midden jaren vijftig bewoond geweest tot de bewoners zijn verhuisd naar een nieuw huis veertig meter westwaarts op de huidige Kennisstraat 1, maar de boerderij is tot rond 1985 blijven bestaan.

Hieronder nog vier foto's van de boerderij aan de Jan van Havenstraat 13:

27 28

28a

28b

Hieronder een foto van rond 1930 van een korenveld aan de achterzijde van de Jan van Havenstraat.

29

Overzicht bewoners

Hoeve op Laag Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Marten Antonissen Asten 1620 Marten Antonissen Asten 1620
1680 Jan Antonissen Asten 1630 Jan Antonissen Asten 1630
1700 Antoniske Martens Asten 1654
1713 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680
Ommel huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Christoffel Pieck Eindhoven ±1670
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Francis Antonis Smets Asten ±1700
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Francis Antonis Smets Asten ±1700
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Francis Antonis Smets Asten ±1700
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Leendert van Gerwen ±1705
1761 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1766 Antoni Jan Lomans Asten 18-11-1724 Reynder Verleysdonk Heeze 16-04-1743
1771 Antoni Jan Lomans Asten 18-11-1724 Antoni Jan Lomans Asten 18-11-1724
1776 Antoni Jan Lomans Asten 18-11-1724 Arnoldus van Gemert Heeze 09-11-1745
1781 Antoni Jan Lomans Asten 18-11-1724 Peter Roijmans Asten 15-11-1714
1798 Antonij Lomans Asten 18-11-1724 Antonij Lomans Asten 18-11-1724
1803 Antonij Lomans Asten 18-11-1724 Antonij Lomans Asten 18-11-1724
Kadasternummer B381
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B381 1832-1835 kinderen Jan Kerkers
B381 1835-1870 Antonie Engelen Someren 22-09-1804
B381 1870-1880 Willem Engelen Asten 19-03-1837
B1139 1880-1905 Willem Engelen Asten 19-03-1837 verbouw
B1139 1905-1932 Arnoldus van Dijk Asten 02-01-1874
B1139 1932-1938 Godefridus Hubertus van Dijk Asten 19-07-1913
Jan van Havenstraat 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1830 Johannes Loomans Asten 14-10-1769 Hendrina Berkers Asten 03-03-1771
1830-1835 kinderen Jan Kerkers
1835-1859 Antonie Engelen Someren 22-09-1804 Henrica van de Laak Asten 08-09-1810 30-01-1838
B121 1859-1869 Antonie Engelen Someren 22-09-1804 met kinderen 07-08-1870
B125 1869-1879 Willem Engelen Asten 19-03-1837 met zus Johanna Maria
B124 1879-1890 Willem Engelen Asten 19-03-1837 met zus Johanna Maria
B129 1890-1900 Willem Engelen Asten 19-03-1837 met zus Johanna Maria
B125 1900-1906 Willem Engelen Asten 19-03-1837 met zus Johanna Maria 13-02-1905
B125 1906-1910 Huibert Slaats Asten 19-10-1876 Antonetta van de Vorst Asten 27-10-1876 28-09-1909
B127 1910-1920 Arnoldus van Dijk Asten 02-01-1874 Antonetta van de Vorst Asten 27-10-1876 25-04-1918
B147 1920-1928 Arnoldus van Dijk Asten 02-01-1874 met zoon Godefridus naar overzijde
B147 1928-1930 Antonius van der Heijden Bakel 13-05-1884 Petronella Hoebergen Deurne 30-05-1887
13 1930-1935 Antonius van der Heijden Bakel 13-05-1884 Petronella Hoebergen Deurne 30-05-1887 naar Peel
13 1935-1938 Franciscus Hurkmans Asten 02-02-1905 Petronella Vlemminx Asten 24-04-1903 naar Heusden
Referenties
  1. ^Society of African Missions, le père Frits van Dijk (https://sma.ie/)
  2. ^Oorlogsmonument Ommel (panoramio.com)
  3. ^Oorlogsmonument Ommel (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3427/ommel%2C-oorlogsmonument)
  4. ^De kleine apostel; tijdschrift van het Pauselijk missiewerk der kinderen, jaargang 93, 1947 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?objectsearch=sauv%C3%A9&coll=dts&page=1&identifier=MMKDC04:001091003:00027&query=sauv%C3%A9+asten)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023, 17:19:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen