logo

De Vonder Homepagina


Kennisstraat 5

Dit huis is in eigendom van Peeter Jan Canters, geboren te Asten rond 1620 als zoon van Johannes Anthonis Canters en Elisabeth Andries Reijnders van Ruth (zie Voormalig huis B401). Hij is rond 1654 getrouwd met Geertruida Henrici van de Rest, geboren te Asten rond 1620 als dochter van Henricus van de Rest. Het gezin van Peeter Jan Canters en Geertruida Henrici van de Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-08-1655 Asten 13-05-1685
Elisabet Antonissen Tielens
Asten 28-08-1724
2 Lyske Asten 25-11-1657 Asten 01-02-1682
Jan Jan Laurenssen
Asten 30-11-1686 zie Jan van Havenstraat 42
3 Henrica Asten 30-07-1660 Asten 18-02-1685
Henderick Peeter Bollen
Asten ±1698 zie Voordeldonk 91
en Kloostereind 1
4 Antonie Asten 01-07-1663 Asten 24-01-1693
Henrica Antonius Vriens
Deurne >1718
5 Catelyn Asten 29-05-1670 Kind Asten ±1670
6 Joost Asten 25-06-1671

Peeter Jan Canters is op 29-01-1674 te Asten begraven en Geertruida Henrici van de Rest is als Geertien Peeter Canters te Asten op 13-11-1683 overleden:

01

Volgens de verpondingen van 1680 is zoon Jan Peeter Canters eigenaar:

Verpondingen XIV-58 folio 15 verso 1680:
Jan Peeter Canters.

Na het overlijden van hun ouders wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 7 verso, 13-04-1685:
Jan Peeter Canters, Jan Jan Laurensen man van Elisabet, dogter van Peeter Jan Canters, Hendrick Peeter Bollen man van Handerske, dogter van Peeter Canters, Antony Peeter Jan Canters, Hendrick Jan Canters en Johan Peeter Wilbordts als momboiren over Joostie Peeter Jan Canters. Kinderen en erven van wijlen Peeter Jan Canters en Geertruyt Hendrick van Rest. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Peeter Canters, het nieuwe huis, schop en half aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde Jan Jan Vreynsen, andere zijde Jan Antonis, ene einde de straat, andere einde Joost Hendricx van Heughten.

Ook in de verpondingen van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1717 woont Jan Peeter Canters nog in het huis:

Verpondingen XII-5 folio 23 1709:
Jan Peeter Canters.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
Jan Peter Kanters, Lijsbet de vrouw, Prijn.

Zoon Jan Peeter Jan Canters is geboren te Asten op 04-08-1655 en op 13-05-1685 te Asten getrouwd met Elisabet Antonissen Tielens, geboren te Asten op 23-07-1649 als dochter van Anthonis Tielens van Ruth en Meryken Mathyssen (zie Jan van Havenstraat 38):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peter Canters et Elisabeth Anthonis Tielens; testes idem qui immediato sigen.

Gebonden in huwelijkse echt zijn Jan Peter Canters en Elisabeth Anthonis Tielens; getuigen zijn gelijk aan die van het aansluitende huwelijk.

02

Het gezin van Jan Peeter Jan Canters en Elisabet Antonissen Tielens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-07-1686 Kind Asten ±1686
2 Petronella Asten 02-02-1688 Asten 09-11-1727
Peeter Peeters
Asten 02-05-1747 zie 't Hoekske 10
3 Maria Asten 06-10-1691 Asten 06-11-1729
Peter Jan Wilbers
Asten 25-12-1764 zie Voormalig huis B280
en Dijkstraat 54
4 Elisabetha Asten 13-09-1695 Asten 18-11-1731
Johannes Verberne
Asten 31-07-1770 zie Voormalig huis G622

Jan Peeter Jan Canters is op 28-08-1724 te Asten overleden en Elisabet Antonissen Tielens is als Lijske Jan Canters te Asten op 18-07-1732 overleden. Hieronder hun doodakten:

Na hun overlijden is het huis verkocht aan Hendrik Berkers en Jan Verriet (van Rijt of Verrijt), zoals is op te maken uit de verpondingen van 1737 en 1742:

Verpondingen XIV-61 folio 81, 1737:
Gemeene lant.
Hendrick Willem Berckers.
Jan Janssen Verriet.
Huijs, hoff en aangelagh gelegen tot Ommel 2 lopense. In de bede ƒ 4-6-12.

Verpondingen XIVd-62 folio 131, 1742:
Hendrik Willem Berkers en Jan Janse Verreijt.
Huijs, hoff en aangelag 2 lopense.

Johannes Janse Verryt is geboren te Asten op 19-12-1697 als zoon van Johannes Antonius Verryt en Elisabetha Petri Colen (zie Jan van Havenstraat 38). Hij is op 24-02-1726 te Asten getrouwd met Maria Joost van Bussel, geboren te Asten op 31-10-1702 als dochter van Judocus Thonis van Bussel en Maria Martens (zie Voormalig huis E155):

Juncti sunt matrimonio Jan Janse Verrijt et Maria Joost van Bussel; testes matrias Joost van Bussel et Maria Janse Verrijt.

In huwelijkse echt gebonden Jan Janse Verrijt en Maria Joost van Bussel; huwelijksgetuigen Joost van Bussel en Maria Janse Verrijt.

03

Het gezin van Johannes Janse Verrijt en Maria Joost van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha Asten 07-11-1727 Asten 14-02-1768
Matthias Smits
Asten 22-12-1784 zie Jan van Havenstraat 50
2 Godefridus Asten 04-02-1729 Kind Asten ±1729
3 Petrus Asten 21-03-1732 Kind Asten ±1732
4 Johannes Asten 03-02-1734 Deurne 30-04-1769
Petronella Andries van der Sande
Asten 07-03-1812
5 Mattias Asten 17-10-1735 Asten 20-05-1781
Johanna Petri Slegers
Asten 09-05-1797 zie Voormalig huis E146
6 Johanna Asten 05-09-1737 Asten 29-01-1769
Jan Daandel Coolen
Asten 22-04-1807 zie Voormalig huis E155
7 Antonius Asten 27-10-1739 Kind Asten ±1739
8 Maria Asten 15-06-1742 Asten 09-11-1766
Wilhelmus Hoebergen
Asten 19-09-1820 zie Voormalig huis B280
9 Petrus Asten 10-02-1746 Asten 13-07-1788
Catharina Janse van Heugten
Asten 14-03-1818 zie Voormalig huis E145

In 1760 wordt Jan Verrijt volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 213, 30-08-1760:
Hendrik Willem Berkers verkoopt aan Jan Verreyt de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde Jan Goort Lomans, andere zijde Jan Keyzers.

De bewoningsgeschiedenis vanaf 1736 tot het overlijden van Jan Verrijt staat hieronder samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 26 Ommel Bewoners nummer 26 Ommel
1736 Hendrik Berkers en Jan Verriet Jan Peeters
1741 Jan Verreijt Jan Verreijt
1746 Jan Verreijt en Hendrik Berkers Jan Verreijt
1751 Jan Verrijt en Hendrik Berkers Jan Verrijt
1756 Jan Verreijt en Hendrik Berkers Jan Verreijt
1761 Jan Verreijt kinderen Jan Verreijt
1766 Jan Verreijt kinderen Jan Verreijt
1771 Jan Verreijt Jan Verreijt den jonge
1776 Jan Verreijt Jan Verreijt den jonge

Zij verhuizen rond 1760 naar de Voorste Heusden (zie Voormalig huis E155). Maria Joost van Bussel is als Maria Joannis Verryt op 11-03-1764 te Asten overleden en Johannes Janse Verrijt is te Asten op 16-09-1779 overleden. Hieronder hun doodakten:

De erfenis wordt daarna verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 228 verso, 25-11-1779:
Mattijs Smits gehuwd met Elske Verreyt, Jan Verreyt, Mattijs Verreyt, Jan Daandel Coolen man van Jenneke Verreyt, Willem Hoebergen gehuwd met Maria Verreyt, Peter Verreyt. Kinderen en erven van wijlen Jan Verreyt en Maria Joost van Bussel, gewoond hebbende op de voorste Heusden. Zij hebben goederen op Heusden en Ommel nagelaten, deze worden nu verdeeld:
1e lot krijgt Jan Daandel Coolen huis, stal, schop, hof en aangelag op voorste Heusden 1 lopense.
2e lot krijgt Peter Verreyt, op de voorste Heusden, land en ackers.
3e lot krijgt Mattijs Verreyt, op de voorste Heusden, land en ackers.
4e lot krijgt Willem Hoebergen, een huis, stal, hof en aangelag te Ommel 2 lopense.
5e lot krijgt Jan Verreyt, te Ommel de schuur met de grond, aangelag en halve dries daaraan 1 lopense.
6e lot krijgt Mattijs Smits, te Ommel de schop, de gemeente, ½ van den dries aan de schuur 1 lopense.

In de bewoningsgeschiedenis van 1780 tot 1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Willem Hoebergen als man van Maria Verreyt als eigenaar en wordt het huis verhuurd aan derden, waaronder zoon Johannes Verrijt (Jan Verreijt de jonge)

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 65 verso, 1810:
Willem Hoebergen. Nummer 26 huijs, stallinge, hoff en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 26 Ommel Bewoners nummer 26 Ommel
1781 Willem Hoebergen Jan Verreijt
1798 Willem Hoebergen Arnoldus van Hoof
1803 Willem Hoebergen Pieter Slaats

In de tijd rond 1810 is het huis overgegaan naar de zwager van Willem Hoebergen en eerdere bewoner Johannes Verrijt. Willem Hoebergen woonde zelf op een nabijgelegen plaats (zie Voormalig huis B280). Johannes Verrijt is geboren te Asten op 03-02-1734 en op 30-04-1769 te Deurne getrouwd met Petronella Andries van der Sande, geboren 08-01-1739 te Deurne als dochter van Andreas van der Sanden en Joanna Simonis Maas:

04

Het gezin van Johannes Verrijt en Petronella Andries van der Sande:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 05-02-1770 Nederweert 08-03-1793
Petronella Voogels
Nederweert 15-01-1818 *
2 Maria Asten 25-06-1771 Asten 07-05-1797
Pieter Wilbert Wilbers
Asten 24-05-1808 zie Kluisstraat 1
3 Godefridus Asten 19-10-1772 Kind Asten ±1772 *
4 Godefridus Asten 25-05-1774 Asten 24-02-1811
Johanna van der Laak
Asten 27-03-1829 *
5 Judocus Asten 22-07-1776 Kind Asten ±1776
6 Johanna Asten 03-09-1777 Kind Asten 18-06-1791 *
7 Johannes Asten 23-10-1779 Kind Asten 08-02-1781
8 Johannes Asten 02-09-1781 Kind Asten ±1781

* zussen Adriana, Maria en Angelina en broers Simon en Theodorus zijn doopgetuigen

Petronella van der Sande is als Peternel Jan van Ryt op 19-02-1796 te Asten overleden en Johannes Verrijt is op 07-03-1812 te Asten overleden, waarbij overbuurman Jan Martinusse (zie Jan van Havenstraat 32 en 36) aangever was. In het notarieel archief van 1824 wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief 47-25 Asten 02-10-1824:
Godefridus Verrijt, Peter Wilbers weduwnaar van Maria Verrijt, Petronella Voogels weduwe van Andries Verrijt, kinderen van Johannes Verryt en Petronella Andries van der Sande, wonende te Nederweert.
1e lot krijgt Godefridus Verrijt een huis en aangelag te Ommel groot 57 roede 90 el, ene zijde Wilhelmus Kusters, andere zijde Peter Hoebergen.

Zoon Godefridus Verrijt is geboren te Asten op 25-05-1774 en op 24-02-1811 te Asten getrouwd met Johanna van der Laak, geboren op 27-11-1779 te Asten als dochter van Huibert van der Laak en Maria Maas (zie Ommelse Bos 15):

05

Het gezin van Godefridus Verrijt en Johanna van der Laak:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 24-11-1811 Asten 20-01-1837
Arnoldus van Dijck
Asten 05-05-1885
2 Johannes Asten 10-12-1813 Kind Asten 29-12-1813
3 Joannes Asten 20-01-1815 Kind Asten 13-07-1816
4 Maria Asten 12-06-1817 Asten 17-07-1840
Joannes van Lierop
Meijel 29-10-1846
5 Franciscus Asten 01-03-1821 Bakel 12-04-1850
Elisabeth Nooijen
Bakel 07-06-1871

Godefridus Verrijt is op 27-03-1829 te Asten overleden en Johanna van der Laak is op 05-08-1833 te Asten overleden. In het kadaster van 1832 wordt Johanna van der Laak als weduwe van Godefridus Verrijt (zie ook Voormalig huis B522) als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B376:
Huis en erf, groot 06 roede 00 el, laag Ommel, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Godefridus Verrijt.

Destijds werd dit in laag Ommel de Ommelsche straat genoemd, zie kadasterkaart hieronder en de kadastergegevens daaronder:

06

07

Na het overlijden van Godefridus Verrijt en Johanna van der Laak neemt volgens de kadastrale legger hun dochter Petronella Verrijt, geboren te Asten op 24-11-1811, het huis over. Zij is op 20-01-1837 te Asten getrouwd met Arnoldus van Dijck, geboren te Asten op 03-05-1807 als zoon van Martinus Peter van Dijck en Wilhelmina van Bussel (zie Beekstraat 17). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B122 en later B126:

08

Arnoldus van Dijck is op 08-12-1868 te Asten overleden en Petronella Verrijt blijft tot haar overlijden op 05-08-1885 met haar gezin in het huis, met over de periode 1879-1890 het huizingnummer B125, wonen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-11-1885 wordt het huis te koop aangeboden:

Het huis blijft echter in handen van de kinderen van Dijk met zoon Martinus van Dijk, geboren te Asten op 14-04-1848 als hoofd en samen met zus Johanna, geboren te Asten op 30-08-1842 en broer Antonie, geboren te Asten op 19-09-1850 als bewoners van het huis met het huizingnummer B130:

09

In de Noord Brabanter van 13-05-1901 wordt het huis opnieuw te koop aangeboden:

ArnoldusVanDijkDeNoordBrabanter13051901.jpg

Martinus van Dijck werkt als dienstknecht en verhuist naar B94 (zie Voormalig huis B278) en is op 03-06-1922 te Asten overleden. Johanna van Dijck vertrekt als dienstmeid naar de Breemortel onder Deurne en is op 04-04-1919 te Asten overleden.

De koper van het huis is hun zuster Wilhelmina van Dijck, geboren te Asten op 19-06-1838. Zij is sinds 24-12-1893 weduwe van Theodorus van Hugten, geboren te Deurne op 20-09-1824 als zoon van Willem van Hugten en Hendrina van Neerven, met wie zij te Asten op 11-02-1870 getrouwd was. Wilhelmina van Dijck keert met haar zoon Wilhelmus van Heugten, vanuit Deurne terug naar Asten en komt in het huis met rond 1900 het huizingnummer B130 en later B126 wonen.

Wilhelmina van Dijck overlijdt te Asten op 31-08-1907 en zoon Wilhelmus van Hugten, geboren te Deurne op 03-04-1874 en op 14-02-1903 te Deurne getrouwd met Maria Adriaans, geboren te Vlierden op 09-01-1874 als dochter van Johannes Adriaans en Anna Strijbosch, neemt het huis over. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 heeft het huis het huizingnummer B128 en over de periode 1920-1930 nummer B148 en ook wel bekend als Jan van Havenstraat 15:

10

De inwonende oom Antonie van Dijk, geboren te Asten op 19-09-1850, als zoon van Arnoldus van Dijck en Petronella Verrijt, is op 17-04-1926 te Asten overleden, zoals gemeld in de Gooi- en Eemlander van 20-04-1926.

Rond 1924 is de boerderij herbouwd onder hetzelfde kadasternummer. Ook over de periode 1930-1938 wonen Wilhelmus van Hugten en Maria Adriaans met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 15:

11

Maria Adriaans is op 13-06-1942 te Asten overleden en Wilhelmus van Hugten is op 19-08-1950 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Voor die tijd is dochter Wilhelmina (Mina) van Hugten, geboren op 13-05-1908 te Asten, in het huis komen inwonen. Zij is op 09-04-1937 te Asten getrouwd met Lambertus Antonius (Bert) Berkers, geboren te Asten op 22-08-1911 als zoon van Adrianus Berkers en Johanna Peters (zie Behelp 5). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in op het adres Jan van Havenstraat 15:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1939 de geboorte van zoon Wilhelmus:

13

Zij erven het huis na het overlijden van hun ouders. Wilhelmina (Mina) van Hugten is op 06-11-1998 te Helmond overleden en Lambertus Antonius (Bert) Berkers is op 14-02-2005 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14

15

Hieronder met streetview een afbeelding van de huidige uit 1924 stammende boerderij op de Kennisstraat 5, waar een nazaat, Karel Berkers, een constructiebedrijf heeft:

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Laag Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Peeter Canters Asten 04-08-1655 Jan Peeter Canters Asten 04-08-1655
1720 Jan Verriet en Hendrik Berkers Asten 19-12-1697 weduwe Jan Peeters Asten 16-12-1648
Ommel huis 26
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Verreijt en Hendrik Berkers Asten 19-12-1697 Jan Peeters
1741 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1746 Jan Verreijt en Hendrik Berkers Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1751 Jan Verrijt en Hendrik Berkers Asten 19-12-1697 Jan Verrijt Asten 19-12-1697
1756 Jan Verreijt en Hendrik Berkers Asten 19-12-1697 Jan Verreijt Asten 19-12-1697
1761 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 kinderen Jan Verreijt Asten 03-02-1734
1766 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 kinderen Jan Verreijt Asten 03-02-1734
1771 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt den jonge Asten 03-02-1734
1776 Jan Verreijt Asten 19-12-1697 Jan Verreijt den jonge Asten 03-02-1734
1781 Willem Hoebergen Asten 09-11-1734 Jan Verreijt Asten 03-02-1734
1798 Willem Hoebergen Asten 09-11-1734 Arnoldus van Hoof Asten 18-12-1753
1803 Willem Hoebergen Asten 09-11-1734 Pieter Slaats Asten 22-08-1758
Kadasternummer B376
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B376 1832-1837 Johanna van der Laak Asten 27-11-1779 weduwe Verrijt
B376 1837-1885 Petronella Verrijt Asten 24-11-1811
B376 1885-1901 Martinus van Dijk Asten 14-04-1848
B376 1901-1924 Wilhelmus van Hugten Deurne 03-04-1874
B376 1924-1938 Wilhelmus van Hugten Deurne 03-04-1874
Jan van Havenstraat 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1829 Godefridus Verrijt Asten 25-04-1774 Johanna van der Laak Asten 27-11-1779 27-03-1829
1829-1833 Johanna van der Laak Asten 27-11-1779 weduwe Verrijt 05-08-1833
1833-1859 Arnoldus van Dijk Asten 03-05-1807 Petronella Verrijt Asten 24-11-1811
B122 1859-1869 Arnoldus van Dijk Asten 03-05-1807 Petronella Verrijt Asten 24-11-1811 08-12-1868
B126 1869-1879 Petronella Verrijt Asten 24-11-1811 weduwe van Dijk
B125 1879-1885 Petronella Verrijt Asten 24-11-1811 weduwe van Dijk 05-08-1885
B130 1885-1890 Martinus van Dijk Asten 14-04-1848 met broers en zussen
B130 1890-1900 Martinus van Dijk Asten 14-04-1848 met broers en zussen
B126 1900-1910 Wilhelmina van Dijk Asten 19-06-1838 weduwe van Heugten 31-08-1907
B128 1910-1920 Wilhelmus van Hugten Deurne 03-04-1874 Maria Adriaans Vlierden 09-01-1874
B148 1920-1930 Wilhelmus van Hugten Deurne 03-04-1874 Maria Adriaans Vlierden 09-01-1874
15 1930-1938 Wilhelmus van Hugten Deurne 03-04-1874 Maria Adriaans Vlierden 09-01-1874
15 1938 Lambertus Berkers Asten 22-08-1911 Wilhelmina van Hugten Asten 13-05-1908

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023, 14:12:04

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen