logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B1162

Rond 1880 wordt op bouwland B393 een huis gebouwd in opdracht van Peter Antonij van Bussel en zijn zwager Johannis Berkvens. Het huis krijgt kadasternummer B1162, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt bewoond door Johannis (Johan) Berkvens, geboren op 10-10-1840 te Vlierden als zoon van Johannes Berkvens en Antonetta van Bussel (zie Voormalig huis B409). Hij is op 31-01-1880 te Asten getrouwd met Hendrina van Bussel, geboren te Asten op 05-12-1850 als dochter van Francis van Bussel en Johanna Smits (zie Jan van Havenstraat 13 en 15).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in een nieuw huis met huizingnummer B118a en Peter Antonij van Bussel woont in:

03

Johannis Berkvens diende van 15-12-1867 tot 16-06-1870 onder legernummer 6311 als zouaaf in het leger van de paus. Linksonder zijn inschrijvingsformulier en rechtsonder lezen we het volgende over de zouaven bij het Brabants Historisch Informatie Centrum:

In 1860 riep Paus Pius IX de katholieke jongeren in de wereld op hem te hulp te komen, omdat de Kerkelijke Staat bedreigd werd door Victor Emmanuel II, koning van Sardinië en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi. Deze beiden streefden naar een verenigd koninkrijk Italië en daar paste geen onafhankelijk pauselijk grondgebied in. Voor zijn verdediging was de Paus afhankelijk van de steun van de Franse Keizer en vrijwilligers. Die vrijwilligers kwamen uit heel Europa om deel uit te gaan maken van het "Regiment der Pauselijke Zouaven" dat nieuw werd opgericht, onder leiding van een Franse generaal.

Naam en uniformen van de zouaven waren geïnspireerd op een Frans keurkorps in Algerije dat oorspronkelijk uit Berbers bestond. De pauselijke zouaven bestonden vooral uit Nederlanders (met ruim 3.000 man het grootste contingent), Fransen (bijna 3.000), Belgen (ruim 1.600, voornamelijk Vlamingen), Italianen (700) en Canadezen (500). Tussen 1861 en 1867 streden de Zouaven met wisselend succes tegen het Italiaanse leger. Bij de slag van Mentana op 5 november 1867 versloegen de zouaven, samen met Franse troepen, Garibaldi verpletterend, waarna de situatie tot 1870 vrij stabiel bleef. Maar in augustus van dat jaar trok het Franse leger zich terug uit Italië, en volgde een massale aanval op Rome. De 5.000 zouaven waren geen partij voor de ruim 60.000 Italianen en de Paus capituleerde. Zijn zouaven werden op de trein naar huis gezet.

 

 

Onder een verhaal over Johannis Berkvens van een nakomeling:

De ouders van Johan Berkvens woonden de eerste jaren van hun trouwen in Vlierden en hadden daar een landbouwbedrijf. Later is het hele gezin in Asten komen wonen. Johan was evenals zijn vader landbouwer; van zijn jeugd is ons nagenoeg niets bekend. Op 9 december 1867 nam Johan Berkvens afscheid van zijn oude vader, zijn moeder was reeds overleden, evenals van zijn broers en zusters en schreef op deze dag in Brussel met sierlijke letters zijn naam onder het tweejarige contract om dienst te doen voor de Paus van Rome. Ofschoon er in zijn zouaventijd weinig te vechten was tegen de republikeinse troepen, was de grootste waakzaamheid geboden. Heel Rome was een heksenketel vol intriges en laffe aanslagen, de geheime genootschappen probeerden zo veel mogelijk angst en verwarring te brengen in de gesloten gelederen der Pauselijke troepen.
Hoe geweldig moet het voor onze zouaven niet geweest zijn toen Paus Pius IX zelf de kampementen aandeed van de zouaven te velde. Zo ook op 12 augustus 1868 toen de Paus in het legerkamp bij Roseu di Papo een bezoek bracht juist op het moment toen ook de zouaaf Johan Berkvens daar was. Wat voor indruk moet dat op deze eenvoudige boerenzoon uit de Peel niet gemaakt hebben. Dat zijn schone dingen voor een mens, zoiets vertel je nog aan je kleinkinderen. Na 2 1⁄2 jaar trouwe dienst verliet Johan Berkvens met eervol ontslag het Pauselijk Regiment en was drie weken later weer thuis in de Astense Peel.
Tien jaar zou het nog duren voordat Johan zijn bruid naar het altaar bracht, in die tijd boerde hij thuis op het erfgoed van zijn vader. Totdat ook Johan zich zorgen ging maken om de toekomst en 'n schone jonge vrouw ontmoette in de buurt van Ommel en met haar trouwde hij op 31 januari 1880. Hij begon al tegen de veertig te worden en was alleen en al was hij een mens die best kon zwijgen, hij zocht gezelschap in 't leven. Bijna veertig jaren lang hebben ze samen dag en nacht gewerkt en geploeterd om hun grote gezin te kunnen onderhouden en met gepaste trots kon Johan zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden", voordat hij stierf op 10 maart 1922 te Ommel gaf deze oud Pauselijke zouaaf zich over aan de Heer des Hemelse zegen. Van zijn nakomelingen wonen nog vele er van in zijn oude vertrouwde omgeving van de Peel.

Linksonder een afbeelding van de kleding die de zouaven droegen in de strijd tegen Garibaldi, middenonder een foto van Astense zouaven met zittend rechts Johannis Berkvens en rechts een afbeelding van de de Bene-Merenti medaille werd uitgereikt aan zoeaven die zich aan de zijde van de paus rond 1865-1870 verzetten tegen Garibaldi.

04 05

In 1890 worrdt Johannis Berkvens volledig eigenaar van het huis. Zij hebben tot hun overlijden in het huis gewoond, waarbij het huizingnummer in het bevolkingsregister veranderde van B123 over 1890-1900, B119 over 1900-1910, B121 over 1910-1920 en B141 over 1920-1930 en dan ook bekend staand als Jan van Havenstraat 7:

06

Hierboven een foto van het echtpaar Johannis Berkvens en Hendrina van Bussel. Inwonend in het huis is dochter Johanna Berkvens, geboren te Asten op 29-11-1880 en op 02-05-1919 te Asten getrouwd met Gerard van Eijk, geboren op 25-09-1882 te Asten als zoon van Jan van Eijk en Wilhelmina Koolen (zie Jan van Havenstraat 13 en 15). Johannis Berkvens is op 10-03-1922 te Asten overleden, Peter Antonij van Bussel is op 18-12-1926 te Asten overleden en Hendrina van Bussel is te Asten op 21-04-1934 overleden. Linksonder in de provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-03-1922 wordt melding gemaakt van het overlijden van Johannis Berkvens en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Hendrina van Bussel:

08

Nog een foto gekregen van Piet Berkvens uit Someren, kleinzoon van zouaaf Johannis Berkvens met daarop afgebeeld de zouaven uit de Peel, waaronder ook Johannis Berkvens:

09

10

Onder een foto van Hendrina Berkvens-van Bussel met dochter Wilhelmina, geboren te Asten op 09-11-1889 (Mina, zuster Neomadia) in Ommel. Zij was missiezuster in Suriname.

11

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-10-1928 haar vertrek naar Suriname:

12

Boven uit het dagblad de Surinamer van 09-05-1936 het zilveren jubileum van zuster Neomadia, geboren op 09-11-1889 te Asten. Zij trad toe tot de Congregatie op 14-05-1911.

Wilhelmina Berkvens (zuster Neomadia) is op 16-02-1968 te Diessen overleden en rechts en onder het bidprentje bij haar overlijden. Hierin wordt nog haar zus Johanna Berkvens genoemd, die evenals haar inmiddels overleden zus Francisca Berkvens (zie Jan van Havenstraat 13 en 15) getrouwd is met een zoon van de familie van Eijk uit Ommel.

13

Rond 1930 heeft hun dochter Johanna Berkvens en schoonzoon Gerard van Eijk volgens de kadastrale legger het huis bij een scheiding en deling overgenomen. Dat blijkt ook uit het bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1920-1930 en 1930-1938, waar zij staan ingeschreven op de Jan van Havenstraat 7:

14

15

Gerard van Eijk is op 14-02-1958 te Asten overleden en Johanna Berkvens is op 28-02-1968 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Bij de stichting wederopbouw boerderijen1 wordt deze boerderij wel genoemd, echter zonder architect of tekening, waaruit we op kunnen maken dat die wederopbouw nooit heeft plaatsgevonden. Als we de kaarten van 1940 en 1960 naast elkaar leggen kunnen we daaruit opmaken dat het huis naar alle waarschijnlijk rond 1950 is verdwenen:

18 19

Overzicht bewoners

Kadasternummer B1162
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B1162 1880-1890 Peter Antonij van Bussel Asten 28-08-1843
B1162 1890-1930 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840
B1162 1930-1938 Gerard van Eijk Asten 20-09-1882
Jan van Havenstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B118a 1880-1890 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840 Hendrina van Bussel Asten 05-12-1850
B123 1890-1900 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840 Hendrina van Bussel Asten 05-12-1850
B119 1900-1910 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840 Hendrina van Bussel Asten 05-12-1850
B121 1910-1920 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840 Hendrina van Bussel Asten 05-12-1850
B141 1920-1930 Johannis Berkvens Vlierden 10-10-1840 Hendrina van Bussel Asten 05-12-1850 21-04-1934
7 1930-1938 Gerard van Eijk Asten 20-09-1882 Johanna Berkvens Asten 29-11-1880
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/411)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 april 2023, 10:40:10

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen