logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B386

Dit betreft een klein huisje dat volgens de hoofdgeldlijst in bezit is van Jan Tempelaars:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Jan Tempelaars, Anna de vrouw, Jacob.

Jan Reijnders Tempels is geboren te Asten op 15-02-1671 als zoon van Petrus Reynders en Jeustein Peters. Hij is op 16-07-1713 te Asten getrouwd met Anna Philipsen, geboren te Asten op 06-03-1678 als dochter van Philippus Gielen en Aleida Teunis Deynen (zie Voormalig huis B503):

Het gezin van Jan Reijnders Tempels en Anna Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 31-10-1714
2 Philippus Asten 22-10-1718 Ongehuwd Eindhoven 05-03-1757

In het archief wordt gemeld dat de twee zonen via Anna Philipsen verwant zijn aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 102; 18-01-1721:
Schepenen van Asten verklaren dat Jan Rijnders is getrouwd met Anneke Flipsen en dat zij hebben verwekt, twee zonen, de een zes jaar en de ander twee jaar, welke oudste zoon hier ter schole gaat en door de schoolmeester, wegens hun grote armoede, om godtswil wordt onderwezen. Anneke Flipsen is even na in den bloede aan Heer Antony Mennen als Antony Jan Meujen en Hendrik Jan Dijnen. Wij verstrekken deze attestatie, om hun grote armoede, pro deo.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 238; 10-04-1724:
Schepenen van Asten verklaren, dat Lambert Mattijs Lambers vier kinderen heeft waarvan twee zonen en Jan Rijnders getrouwd met Anneke Flipsen, waarbij hij heeft twee zonen. Deze kinderen zijn soo na van den bloede aan Heer Antony Mennen, in leven pastoor, te Swalmen, als de kinderen van Antony Jan Meujen. Verklaren zij verder dat de personen zeer arm zijn en niet in staat om voor hun kinderen de kost te winnen. Beide huishoudens staan op de Arme en Onvermogende hoofdlijst. Wij verstrekken deze attestatie pro deo.

Jan Reijnders Tempels is op 27-06-1725 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de weduwe Jan Reijnders en wordt het door haar bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 70:
De weduwe Jan Tempels.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 0-4-0.

Jaar Eigenaar nummer 25 Bewoners nummer 25
1736 weduwe Jan Reijnders weduwe Jan Reijnders
1741 weduwe Jan Reijnders weduwe Jan Reijnders
1746 erfgenamen weduwe Jan Tempels onbewoond

Er wordt bevestigd dat aan zoon Jacobus een beurs, gesticht door pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410), is verstrekt: 

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 88 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Anneke Flipsen getrouwd geweest met Jan Rijnders, waarbij twee kinderen, die nog in leven zijn met name Jacob, 22 jaar en Flip, 18 jaar. Anneke is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede geweest als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Jacob Jan Reynders, haar zoon, heeft genoten het effect van een fundatie, gesticht door Antoni Mennen ordonnantie schepenen Zwalmen 07-01-1721. Deze attestatie is pro deo verstrekt.

Anna Philipsen is als Anneke Jan Tempels op 01-04-1742 te Asten overleden en in het bovenstaande huizenquohier van 1746 staat het huis op naam van haar erfgenamen en wordt het niet bewoond. Zoon Philippus Jan Reijnders Tempels woont inmiddels in Eindhoven en verkoopt het huis aan Antoni Antoni Zegers (Flipse), die in het naastgelegen huis woont (zie Jan van Havenstraat 23).

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 66 verso 14-02-1747:
Flips Jan Tempelaars, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan Antoni Antoni Zegers een oud vervallen huiske met hof en aangelag 1½ lopense, andere zijde de Kattendijk, verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders. Koopsom ƒ 3,00.

In het huizenquohier over de periode 1751-1776 staat het huis op naam van Antoni Antoni Zegers (Flipse) en na diens overlijden op 12-02-1760 staat het naam van zijn weduwe Jenneke Janse Verbarschot en kinderen.

Jaar Eigenaar nummer 25 Bewoners nummer 25
1751 Antoni Zeegers Mattijs Kuijpers
1756 Antoni Zeegers Hendrik Zeegers
1761 weduwe en kinderen Antoni Filipse Helena Smulders
1766 weduwe en kinderen Antoni Filipse Leendert van Gerwen
1771 weduwe en kinderen Antoni Filipse Leendert van Gerwen
1776 is weg

Het huis is rond 1773 afgebroken als Jenneke Janse Verbaarschot hertrouwt op 09-05-1773 te Asten met de laatste bewoner Leendert van Gerwen en in het naastgelegen huis woont (zie Jan van Havenstraat 23). Er rest een bouwland in bezit van Jan Antoni Loomans, dat bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 kadasternummer B386 krijgt:

Overzicht bewoners

Ommel 25
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Reijnders Asten 06-03-1678 weduwe Jan Reijnders Asten 06-03-1678
1741 weduwe Jan Reijnders Asten 06-03-1678 weduwe Jan Reijnders Asten 06-03-1678
1746 erfgenamen weduwe Jan Tempels Asten 22-10-1718 onbewoond
1751 Antoni Zeegers Asten 05-12-1705 Mattijs Kuijpers Asten 17-08-1729
1756 Antoni Zeegers Asten 05-12-1705 Hendrik Zeegers
1761 weduwe en kinderen Antoni Filipse Someren 13-08-1719 Helena Smulders
1766 weduwe en kinderen Antoni Filipse Someren 13-08-1719 Leendert van Gerwen Asten ±1709
1771 weduwe en kinderen Antoni Filipse Someren 13-08-1719 Leendert van Gerwen Asten ±1709
1776 is weg
Kadasternummer B386
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B386 1832 Jan Antoni Loomans Asten 14-10-1769 voormalig huis
 

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 september 2023, 14:09:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen