logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B63

Volgens de verpondingen van 1737 is Jan Goort Loomans eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 192 verso:
Jan Goort Loomans.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Johannes Goort Loomans is geboren te Asten op 24-01-1686 als zoon van Godefridus Loomans en Margareta Joannis Baltis (zie Voormalig huis G520). Hij is op 29-11-1711 te Asten getrouwd met Maria Jan Franssen van de Loverbosch, geboren te Asten op 16-07-1690 als dochter van Johannes Fransen van de Loverbosch en Antonia Martens (zie Voormalig huis B409):

Juncti sunt matrimonio Joannes Goort Loymans et Maria Jan Francis van de Looverbos; testes Antonius Loymans et Joannes van de Looverbos.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Goort Loymans en Maria Jan Francis van de Looverbos; getuigen Antonius Loymans en Joannes van de Looverbos.

01

Het gezin van Johannes Goort Loomans en Maria Jan Franssen van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-09-1712 Kind Asten ±1712
2 Margaretha Asten 23-11-1714 Kind Asten ±1714
3 Johanna Maria Asten 29-11-1716 Asten 30-04-1741
Willem Antoni Muyen

Asten 24-11-1754
Joseph Sauve
Asten 18-01-1808

zie ook Koningsplein 10

4 Judocus Asten 16-12-1718 Kind Asten ±1718
5 Johanna Asten 15-01-1721 Kind Asten ±1721
6 Godefridus Asten 14-01-1723 Kind Asten ±1723
7 Antonius Asten 18-11-1724 Asten 07-02-1768
Maria Matthia van Bussel
Asten 21-11-1810 zie Antoniusstraat 38
8 Maria Asten 14-11-1726 Kind Asten ±1726
9 Catharina Asten 08-03-1729 Asten 25-02-1753
Antonis Goort van Bussel
Asten 14-02-1807 zie Jan van Havenstraat 21
10 Helena Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
11 Franciscus Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
12 Godefridus Asten 28-04-1733 Asten 02-02-1766
Maria Henrici Driessen
Asten 04-09-1782 zie Voormalig huis G636
en ook Jan van Havenstraat 38

Johannes Goort Loomans woonde in het dorp (zie Voormalig huis G636) en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1761 laat Johannes Goort Loomans als eigenaar zien en verschillende bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 6 Ommelsche Bosch
1736 Jan Goort Loomans Joost Antonis
1741 Jan Goort Loomans Joost Antonis
1746 Jan Goort Loomans Joost Antonis
1751 Jan Goort Loomans Jan Peter Schepers
1756 Jan Goort Loomans Jan Peter Schepers
1761 Jan Goort Loomans Pieter Haasen

Bewoner Joost Antonis is geboren te Asten op 04-12-1686 als zoon van Johannes Anthoni en Maria Joost Vrengsen (zie Voormalig huis B507). Hij is op 11-05-1721 te Asten getrouwd met Antonet Goorts, geboren te Asten op 20-10-1689 als dochter van Godefridus Geraerts en Maria:

Het gezin van Joost Antonis en Antonet Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 05-02-1722
2 Johanna Asten 31-01-1725 Asten 07-11-1745
Leonardus Lambert Mathijssen
Asten 09-05-1761 zie Berken 7

Joost Antonis wordt in het rechterlijk archief genoemd met betrekking tot een verwonding:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 6; 07-03-1737:
Schepenen van Asten zijn geweest ten huize van Joost Antonis en bevonden dat deze een quetsure had aan de regtersijde. Hem is gevraagd, ingeval hij door deze kwetsuur kwam te overlijden wie hij daarvan beschuldigde, wie dit gedaan had of daar oorzaak van was. Waarop de voornoemde Joost Antonis aan ons verklaarde niemand anders als Jan, zijn knecht, daarvan te beschuldigen en dat die hem ook de kwetsuur had toegebracht in den Camp, in de wandeling genaamd Dirk Geraartscamp, gelegen alhier te Asten, omtrent de Watermolen van Vlierden, half in de namiddag, op de vierde van deze maand maart.

Antonet Goorts is als Antonia Joosten op 23-02-1750 te Asten overleden en Joost Antonis verhuist naar Ommel (zie Voormalig huis B507 en Marialaan 20). Joost Antonis is op 19-10-1763 te Asten overleden.

Het huis wordt daarna bewoond door Jan Peter Schepers, geboren te Aarle rond 1705 en waarschijnlijk op 11-02-1725 te Aarle-Rixtel getrouwd met Catharina Francissen, geboren te Aarle rond 1705. Hieronder de vermoedelijke huwelijksakten voor de schepenen en voor de kerk:

Het gezin van Jan Peter Schepers en Catharina Francissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Aarle-Rixtel 18-05-1725 Kind Aarle-Rixtel ±1725
2 Johannes
Nicolaas
Aarle-Rixtel 28-01-1727
3 Godefrida Stiphout 03-05-1730 Kind Stiphout ±1730
4 Maria Stiphout 01-01-1733
5 Antonius Stiphout 18-05-1734 Kind Stiphout ±1734
6 Antonius Stiphout 17-05-1736 Asten 12-04-1761
Catharina Gerardi Becx
Asten 14-08-1768
Mechelina Henrici van Oosterhout
Asten 08-08-1796 zie Voormalig huis B409
7 Anna Maria Stiphout 15-08-1737
8 Franciscus Aarle-Rixtel 12-04-1741
9 Godefrida Helmond 19-04-1743 Asten 22-02-1767
Christiphorus Multner
Asten 27-08-1779 zie Voormalig huis G493

Jan Peter Schepers heeft een achterstand in de betaling van verponding of bede:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 64 verso; 19-05-1760:
Den drost, aanlegger contra Jan Peter Schepers wegens betaling der Gemene Middelen 1757-1758 een bedrag van ƒ 4-08-04.

Jan Peter Schepers verkoopt zijn roerende goederen, waarbij hij nog een geding aanspant wegens een achterstallige betaling en verhuist naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 21):

Asten Rechterlijk Archief 154; 30-11-1761:
Jan Peter Schepers, te Ommel, verkoopt roerende goederen onder meer twee koeien, ƒ 30,-, een koeketel ƒ 5,-. Totale opbrengst ƒ 46,-.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 79 verso; 20-10-1762:
Den drost, aanlegger contra Willem Roefs, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 11-15-8 wegens een gekocht kalf op de koopdag van Jan Schepers de dato 30-11-1761. Betaaldag was 24-08-1762. Gedaagde heeft toen om twee weken uitstel gevraagd.

Jan Peter Schepers is op 24-12-1769 te Asten overleden en zijn zoon Antoni verkoopt de oogst van zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 147; 30-07-1770:
Antoni Schepers verkoopt, namens zijn moeder, Catalijn Jansen weduwe Jan Schepers haar oogst te velde, onder andere rogge op den achterste Loo ƒ 15,-. Bruto opbrengst ƒ 104,-. Netto ƒ 98,-.

Catharina Francissen is als Catharina Joannis Schepers op 22-03-1776 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Jan Peter Schepers en Catharina Francissen:

Maria Jan Franssen van de Loverbosch is op 31-12-1762 te Asten overleden en eigenaar Jan Goort Loomans is op 04-09-1763 te Asten overleden en zijn kinderen verdelen de erfenis, waarbij Joseph Sauve als man van Johanna Maria Jan Loomans het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 64; 18-02-1764:
Joseph Sauvé man van Maria Lomans, Antoni Goort van Bussel man van Catarina Lomans, Antoni Lomans, Goort Lomans. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans en Maria Janse van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Sauvé, een huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 1½ lopense. In huur bij Pieter Haasen.

Dochter Johanna Maria Jan Loomans is geboren te Asten op 29-11-1716 is op 30-04-1741 getrouwd met Wilhelmus Antoni Muijen, geboren te Asten op 02-10-1715 als zoon van Antonius Jansen Deynen en Maria Reynders van Geldrop (zie Voormalig huis G655). Na zijn overlijden te Asten op 23-02-1753 is Johanna Maria Jan Loomans op 24-11-1754 te Asten hertrouwd met Joseph Sauve, geboren te Asten op 15-03-1730 als zoon van Jacobus Sauvé en Petronella Lambert Kusters (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19):

02

De gezinnen van Johanna Maria Jan Loomans met Wilhelmus Antoni Muijen en met Joseph Sauve:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 09-02-1742 Ongehuwd Asten 18-04-1780
2 Johanna Asten 16-11-1744 Kind Asten 02-01-1747
3 Antonius Asten 23-12-1747 Priester Someren 10-01-1792
4 Johanna Asten 17-10-1750 Kind Asten 29-01-1755
5 Wilhelmus* Asten 02-12-1755 Kind Asten ±1755

*  kind uit het tweede huwelijk

Uit de bewoningslijst maken we op dat Joseph Sauve eigenaar is, zij wonen in het dorp (zie Koningsplein 10) en na zijn overlijden op 15-02-1782 te Asten wordt Johanna Maria Jan Loomans als zijn weduwe eigenaar. Verschillende bewoners pachten het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 6 Ommelsche Bosch
1766 Joseph Souve Aalbert Roijmans
1771 Joseph Souve Aalbert Roijmans
1776 Joseph Souve Antoni van Bree
1781 Joseph Souve Hendrik Roijakkers
1798 weduwe Joseph Sauve Peeter Roijakkers
1803 weduwe Joseph Sauve Peeter Roijakkers

Bewoner Albert Roijmans is geboren te Asten op 09-03-1717 als zoon van Jan Meussen en Maria Albert Peeters (zie Voormalig huis B68). Hij is op 04-09-1746 getrouwd met Willemijn Aart Verhees, geboren te Asten op 12-12-1720 als dochter van Arnoldus Hendrick Verhees en Maria Marcelis Daniels (zie Ommelse Bos 11 en 13).

Het gezin van Albert Roijmans en Willemijn Aart Verhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 13-11-1746 Kind Asten 02-12-1746
2 Johannes Asten 24-09-1747 Asten 26-08-1781
Elisabeth Martini van Hoof
Asten 22-01-1792
Maria Jan Canters
Asten 03-04-1817 zie Voormalig huis F767

zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38
3 Marcellus Asten 31-08-1749 Asten 20-01-1788
Anna Maria van Oosterhout
Asten 21-05-1799
4 Arnoldus Asten 14-01-1752 Waalre 30-09-1792
Elisabeth Kersemakers
Waalre 17-08-1827
5 Henrica Asten 24-02-1754 Someren 25-10-1807
Jan Marcelis Verhoysen
Someren 03-06-1821
6 Petronella Asten 13-03-1756 Ongehuwd Asten 04-12-1806
7 Maria Asten 11-08-1759
8 Catharina Asten 09-10-1762
9 Johanna Asten 28-11-1764 Heeze 08-02-1795
Tieleman Thijssen
Heeze 17-05-1827

Albert Roymans woonde met zijn gezin tot rond 1762 in een nabij gelegen boerderij op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B54) en rond 1775 verhuizen zij naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 42). 

Willemijn Aart Verhees is als Willemyn Aalbert Rooymans is op 11-08-1790 te Asten overleden en Albert Roijmans moet een verklaring afleggen omtrent een vorige woning van zijn ouders (zie Voormalig huis B68):

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 57; 18-08-1791:
Aalbert Roymans, 75 jaar, Paulus Pieter Paulus, 43 jaar en Francis Pieter Paulus, 33 jaar. Zij verklaren ter instantie van Willem Swinkels, ook wonende alhier.
Aalbert Roymans verklaart dat hij sedert 36 jaar met wijlen zijn ouders, Jan Roymans en Maria Verheyen, hier woont in den Ommelschen Bosch op het huis waarvan nu eigenaar en bewoner is Johannes van den Eynden en dat zijn vader gedurende de tijd van wel ruim 30 jaar inwoninge aldaar en onder meer andere goederen in huur en gebruik heeft gehad een perceel groes Graave Jan 2 1⁄2 lopense. Verder dat hij zeer wel weet dat het voornoemde perceel is geweegt geweest met karren en paarden en beesten naar een perceel groes daar agter often eynde geleegen en waarvan eigenaar was, Peeter Keysers, daarna Cotshausen, van Moorsel en nu Willem Swinkels, welk perceel volgens het cohier 21 lopense is gelegen naast de kinderen Wilbert Jan Wilbers. Sonder dat hij weet dat men sulx ooyt of ooyt heeft soeken tegen te gaan of te beletten.
Paulus Pieter Paulus verklaart dat hij tot in zijn 23e jaar hier, aan den Ommelschen Bosch, gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, in het huis van wijlen Pieter Ludwig van Cotzhausen nu toebehorende aan Willem Swinkels en dat met de goederen daarbij en aanhorende.
Francis Pieter Paulus verklaart dat hij tot zijn 25e jaar gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, als bewoner en gebruiker van huis en goederen, aan de Ommelschen Bosch, waarvan toen eigenaar was Pieter Ludwig van Cotzhausen en nu Willem Swinkels.
Paulus Pieter Paulus en Francis Pieter Paulus verklaren samen dat zij gedurende de tijd dat zij daar woonden altijd met karren en paarden gevaren en geweegt zijn geweest over een perceel groes Graave Jan waarvan eigenaar is Johannes van den Eynden naar het perceel daaragter of 't eynde geleegen groot 21 lopense naast Wilbert Jan Wilbers welk perceel toen competeerde aan Pieter Ludwig van Cotzhausen, nu Willem Swinkels en onder meer anderen bij wijlen hun vader mede in huur en gebruik en dat, zonder enige hinder en tegenzeggen zoals beide comparanten bewust, zeer wel bewust is. 

Albert Roijmans is op 07-01-1796 te Asten overleden en hieronder de begraafakten van Willemijn Aart Verhees en Albert Roijmans:

Daarna wordt het huis verhuurd aan Hendrik Rooijakkers, geboren te Stiphout op 04-02-1717 als zoon van Henricus Wouters Roeijeckers en Elisabeth Hendrickx van Duijnhove. Hij is op 17-02-1743 te Helmond getrouwd met Gordina Manders, geboren te Helmond op 14-09-1717 als dochter van Godefridus Manders en Wilhelmina Martens.

Hert gezin van Hendrik Rooijakkers en Gordina Manders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Stiphout 27-04-1747 Aarle-Rixtel 15-02-1778
Hendrina Joannes Berkers
Vlierden 30-04-1815
Elisabeth Adriaans Peeters
Vlierden 09-03-1833 koopman
2 Godefridus Stiphout 22-04-1750 Stiphout 04-02-1776
Jennemaria Andries Verberne
Deurne 20-06-1784
Maria Francis Meulendykx
Deurne 08-12-1803
3 Henrica Stiphout 09-11-1751 Kind Stiphout 25-08-1756
4 Johanna Maria Stiphout 08-03-1755 Kind Stiphout 16-08-1756
5 Petrus Stiphout 24-07-1756 Asten 18-02-1786
Martina Petri van der Laak
Asten 31-07-1829
6 Nicolaus Stiphout 22-02-1758 Ongehuwd Asten 03-02-1804

Hendrik Rooijakkers is rond 1779 vanuit Stiphout in Asten komen wonen want hij huurt dit huis en pacht ook land van Marcelis Koppens (zie Voormalig huis B97) op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 46; 13-12-1781:
Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, geeft zijn goederen in huur aan Hendrik Royackers. Huurtermijn 5 jaar waarvan, als het Pasen 1782 is, reeds twee jaar verstreken zijn. Onder deze huur zijn niet begrepen huis, stal en hof; de Voorste acker 1 1⁄2 lopense; de Grootenacker langs door 3 lopense; het Busservelt 3 lopense; het Mortelke 1 lopense; groes het Mortelke 1 lopense. Verponding der goederen ƒ 14-02-12 per jaar. Bede ƒ 4-04-12 per jaar en het bezayt van al die goederen is ƒ 1-13-00 per jaar. Totaal ƒ 20-00-08 per jaar. Voor rekening huurder ook nog de reële dorpsverponding. Huursom: ƒ 13-13-0 per jaar + 22 vat rogge per jaar en 1 1⁄2 vijm dakstro.

Als Marcelis Koppens in de schulden zit, machtigt hij de predicant van Someren om het pachtgeld te innen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 82; 16-05-1782:
Marcelis Peter Koppens, aan den Ommelsche Bosch, geeft te kennen dat hij volgens schepenobligatie de dato 08-05-1776 schuldig was aan Cazijn van Zelm, predicant, te Someren ƒ 400,- à 3 1⁄2%. Hij zou deze, volgens opzegging, op 8 mei laatstleden, hebben moeten lossen. Hij was niet in staat om hieraan te voldoen en heeft nu ƒ 100,- voldaan en de intrest bijbetaald. Om van Zelm te verzekeren van zijn resterende ƒ 300,- heeft hij deze gemachtigd om de jaarlijkse huur, zowel rogge als geld, die Hendrik Royackers volgens huurcedulle de dato 13-12-1781 aan hem, comparant, schuldig is in te vorderen. Comparant zal nog ieder jaar, uiterlijk in mei ƒ 50,- aflossen. Hij stelt als onderpand zijn vaste goederen.

Marcelis Koppens is genoodzaakt om zijn bezittingen te verkopen aan Reynder Muyen (zie Voormalig huis B97) en Hendrik Rooijakkers levert land van zijn pacht in:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 178 verso; 30-03-1784:
Hendrik Royackers die van Marcelis Koppens, volgens huurcedulle de dato 13-12-1781 in huur heeft gehad een deel van dien goederen. Huurtermijn 6 jaar. Doordien de goederen nu door Reynder Muyen zijn gekocht en in bewoning en gebruik zijn genomen verklaart Royackers de goederen af te staan te weten: de Grootenacker 10 lopense; de Knegtsdries 2 lopense; de helft van het Weyvelt 2 1⁄2 lopense; het Vierkantsvelt 2 lopense; het Busservelt; de voorste acker aan den Bosch; het kleyn Veltje. Royackers blijft nog behouden: de Meeracker 3 lopense; de Willigeacker 2 1⁄2 lopense; groes en land de Huypkesacker 3 lopense; de helft van het Weyvelt 2 1⁄2 lopense; groes de Mortel 1 1⁄2 lopense; een Mortelke 1 lopense; de Kolkdries, de leege Kant en dat op de Busserdijk uitschiet; de agterste Donk 2 lopense; Huybertsvelt, doch als de drie jaar om zijn, ieder jaar de helft te hooien; den Dries, dit jaar en volgende jaren de helft en dan in plaats van het Busserveltje; de schuur ieder voor de helft te gebruiken.

Marcelis Koppens heeft nog dekstro te goed, maar Hendrik Rooijakkers beweert dat de schuur niet in orde is:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 77; 09-05-1785:
Marcelis Koppens, aanlegger contra Hendrik Royakkers, gedaagde. Gedaagde is nog drie vijm dakstro verschuldigd volgens huurcedulle de dato 13-12-1781. Gedaagde zegt, niet gehouden te zijn voor de schuur gerepareerd is.

Daarna is zijn zoon Peter Hendrik Rooijakkers hoofdbewoner en ook diens broer Nicolaas woont in het huis. Het gezin van Peter Hendrik Rooijakkers, getrouwd met Martina Petri van der Laak, staat elders beschreven (zie Voormalig huis B56). De eigenaar van het land dat hij pacht, verpacht nog meer land aan Peter Hendrik Rooijakkers:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 207 verso; 05-09-1789:
Rijnder Matthijs Muyen geeft in huur aan Peter Royakker in den Ommelsen Bosch de helft van een stuk land de Neerakker geheel 3 lopense, ene zijde den Ommelschenpat, andere zijde de verhuurder; de helft van een groesveld de kolke geheel 4 lopense, zoals bij Joost van de Waarsenburg in huur is geweest. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs de lasten en ƒ 3,- per jaar.

Gordina Manders is als de vrouw van Hendrik Rooijakkers op 20-07-1791 te Asten overleden en Hendrik Rooijakkers is op 04-03-1793 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Peter Hendrik Rooijakkers koopt een groes:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 18 verso; 20-04-1797:
Wilbert Meulendijk, Johannes Meulendijk, Arnoldus Meulendijk, Goort Rooyakkers getrouwd met Maria Meulendijk, Gerrit Aarts, weduwnaar Catharina Meulendijk, als vader en voogd over hun vijf minderjarige kinderen, Arnoldus Jacobus Dirks getrouwd met Hendrina Gerrit Aarts, Jan Peeters getrouwd met Catharina Meulendijk voor zichzelf en mede voor de onmondige kinderen van Francis Maas en Maria Elisabeth Meulendijk, beiden overleden. Zij verkopen aan Peter Rooyakkers groes het voorste Veltje 1 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 35,-.

Peter Hendrik Rooijakkers koopt samen met zijn broer Nicolaas meerdere stukken land met een huis aan de Ommelse Bos: 

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 99 verso; 16-04-1803:
Cornelis van de Cruys, te Helmond, Joost Kuypers, te Stiphout, als voogd over het kind van Jan van de Cruys, uit diens eerste huwelijk met name Hendrik. Zij zijn te samen voor de helft eigenaar van de volgende vaste goederen aan den Ommelschen Bosch. Jacobus van der Linden is voor de andere helft eigenaar. Zij verkopen hun deel aan Peeter en Nicolaas Royakkers land de Grootenakker 33 roede; land de Venakker 1 lopense 18 roede; land Jacobsdrieske 17 roede; land den Horsik 44 roede; land de Kamp 3 lopense; land en groes de Kamp 34 roede; groes het Aangelag 1 lopense 9 roede; land in 't Aangelag 2 lopense 8 roede met de woningen daarop; groes het Mortelke 18 roede; groes het Weyvelt met het Horstje 9 lopense 7 roede; groes de Ossekamp 2 lopense 20 roede. Belast met ƒ 0-1-12 per jaar aan het Boek van Helmond. Koopsom ƒ 850,-

Zij verhuizen naar dat nieuw aangekochte huis (zie Voormalig huis B56).

Na het overlijden van eigenaar Johanna Maria Jan Loomans op 18-01-1808, wordt het huis door de erfgenamen verkocht aan Peter van der Laak:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 20-10-1808:
De erven van weduwe van Joseph Sauvé te weten Antony Jan Lomans, Hendrik Goort Lomans, Jan Goort Lomans, Antonie van Bussel, Jacobus van Hugten man van Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds man van Maria van Bussel, Steven Jan Kanters man van Willemyna van Bussel, Peter Bongers man van Anna van Bussel. Zij verkopen aan Peter van der Laak een huis en erve aan den Ommelschen Bosch.

Peter Marten van de Laak is geboren te Mierlo op 11-01-1735 als zoon van Martinus van der Laeck en Johanna Huybert Aerts van Gansewinckel en broer van Huybert Martens van der Laak (zie Ommelse Bos 15). Hij is op 21-02-1762 te Mierlo getrouwd met Catharina Huybert van Cuylenburg, geboren te Mierlo op 05-02-1732 als dochter van Huybertus van Cuylenborgh en Catharina Goorts van Moorsel:

03

Het gezin van Peter van de Laak en Catharina Huybert van Cuylenburg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Mierlo 08-07-1763 Ongehuwd Asten 01-02-1810
2 Martina Mierlo 21-12-1764 Asten 18-02-1786
Peter Hendrick Rooijakkers
Asten 20-02-1804 zie Voormalig huis B56
en ook Voormalig huis B98
3 Elisabetha Mierlo 13-02-1767 Asten 23-02-1794
Gerrit Jansen van Dijk
Mierlo 11-12-1840 't Hout te Mierlo
4 Johanna Asten 17-02-1768 Kind Asten ±1768
5 Johannes Asten 16-02-1770 Asten 30-03-1799
Johanna Jan Martinusse
Asten 03-05-1810 zie Voormalig huis B97
6 Antonius Asten 18-08-1771 Kind Asten ±1771
7 Hubertus Asten 02-12-1775 Vlierden 05-05-1805
Joanna Maria Aarts
Asten 14-04-1816

Zij woonden elders op de Ommelse Bosch (zie Voormalig huis B98) en verhuurden dit huis aan derden. Catharina Huybert van Cuylenburg is op 07-12-1792 te Asten overleden en Peter van de Laak is op 31-10-1804 te Asten overleden en eind 1810, na het overlijden van Johannes Peter van der Laak, wordt de erfenis verdeeld, waarbij Huibert van der Laak geld ontvangt:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-12-1810:
Geerit van Dijk, getrouwd met Elisabeth Peter van der Laak, Huybert Peter van der Laak, Peter Royakkers getrouwd geweest met Martina Peter van der Laak voor zijn kinderen, Joanna Jan Martinusse getrouwd geweest met Jan Peter van der Laak voor haar kinderen. Zij verdelen hun goederen te Asten en Mierlo:
1e lot krijgt Geerit van Dijk twee huizen met erven op het Hout, te Mierlo; gronden te Mierlo te weten land het Aangelag; land Gijseldonk; land de Braak; land op Aersent; groes het Biesvelt; groes zijnde waterputten daaraangelegen; groes het Leenvelt; groes de Smaalen; groes den Duerenkoop; groes waterputten aant Goor; groes Gijseldonk; groes het Eeusel; gronden te Asten te weten de helft van den Bosdries.
2e lot krijgt Huybert Peter van der Laak ƒ 60,-.
3e lot krijgt Peter Royakkers huis en erf aan den Ommelschen Bosch met het half hofke van het oud huis het volgende lot toebedeelt en de schuur, staande bij het oud huis nummer 78; land Eyndakker 2 lopense, 13 roede; land Venakker 3 lopense, 24 roede; de helft van Venakker en Venveldje geheel 6 lopense, 11 roede; land Meerakker 3 lopense, 14 roede; de helft van Meerakker met het busselke en boom over de straat geheel 4 lopense, 34 roede; 3 lopense, 3 copse van Grootenakker geheel 9 lopense, 37 roede; 6 l. van den Ossekamp geheel 15 lopense, 16 roede; groes het Busveltje 1 lopense, 2 roede; groes de Donk 1 lopense, 22 roede; groes het Aangelag 2 lopense, 23 roede.
4e lot krijgt Johanna Jan Martinusse huis en erve den Ommelschen Bosch met het half hofke tot aan de perenboom nummer 77; 3 lopense, 48 roede van Venakker en Venveltje geheel 6 lopense, 11 roede; land Hophof 2 lopense, 1 roede; land Meerakker 1 lopense, 17 roede; land Meerakker 1 lopense, 7 roede; land Meerakker 2 lopense, 49 roede; de helft van Meerakker geheel 4 lopense, 34 roede; 4 lopense, 3 copse van Grootenakker geheel 9 lopense, 37 roede; 9 l. van Ossekamp geheel 15 lopense, 16 roede; 1 lopense, 18 roede van het Aangelag geheel 2 lopense, 23 roede; de helft van den Bosdries geheel 5 lopense, 40 roede; 1⁄3e deel van de Kolke geheel 10 lopense, 16 roede.
Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmond.

Gerrit van Dijk verhuist naar Mierlo, Peter Royakkers en Johanna Jan Martinusse erven een nabij gelegen huis (zie Voormalig huis B98) en in 1813 koopt Huibert Peter van der Laak met het ontvangen geld de andere helft van het huis op:

Notarieel Archief 36-58 Asten 10-08-1813:
Marie van der Putten, weduwe van Jan van den Eijnden, is voor de helft eigenaresse van de volgende goederen, verkoopt die ten behoeve van haar kinderen Piet, Hendrik, Agnes, Arnold, Theodora en Henriette van den Eijnden, huis en tuin op het Ommels Bosch gelegen. De helft gaat naar Hubertus van der Laak.

Huibert Petri van der Laak is geboren te Asten op 02-12-1775 als broer van Martina van der Laak (zie Voormalig huis B56). Hij is op 05-05-1805 te Vlierden getrouwd met Joanna Maria Petri Aarts, geboren te Someren op 25-02-1774 als dochter van Petrus Wilhelmus Aerts en Hendrina van Bree:

04

Het gezin van Huibert Petri van der Laak en Joanna Maria Petri Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 04-03-1806 Kind Asten ±1806
2 Catharina Asten 29-11-1807 Asten 23-11-1832
Joannes van den Eijnden
Asten 19-09-1839 zie ook Voormalig huis B68
3 Henrica Asten 08-09-1810 Asten 23-11-1832
Antonie Engelen
Asten 30-01-1838 zie Kennisstraat 1

Huibert Petri van der Laak is op 14-04-1816 te Asten overleden en Joanna Maria Petri Aarts is te Asten op 23-12-1832 overleden en in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Joanna Maria Petri Aarts als weduwe van Huibert van der Laak als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B63:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 40 el, Ommelsche bos, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Huibert van der Laak.

Hieronder de kadasterkaart van het huis met de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Dochter Catharina van der Laak is geboren te Asten op 29-11-1807 en op 23-11-1832 te Asten getrouwd met Johannes van den Eijnden, geboren te Asten op 30-11-1805 als zoon van Petrus Johannes van den Eijnden en Geertruida Hendrik Timmermans (zie Voormalig huis B68). Zij hebben volgens de kadastrale legger het huis overgenomen na het overlijden van de moeder van Catharina in 1832. Catharina van der Laak is op 19-09-1839 te Asten overleden en Johannes van den Eijnden is op 15-04-1872 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johannes van den Eijnden op huizingnummer B90:

07

Johannes van den Eijnden overlijdt te Asten op 13-04-1872 en dochter Geertruda van den Eijnden, geboren te Asten op 12-07-1835 komt in het huis wonen. Zij is op 05-02-1866 te Asten getrouwd met Joannes Slaats, geboren te Asten op 28-04-1830 als zoon van Willem Slaats en Joanna Maria Janssen (zie Voormalig huis C643). Het huizingnummer van het huis is dan B94 en zij verhuizen in 1871 naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis B68). Haar broer Hendrikus van den Eijnden, geboren te Asten op 11-04-1838 neemt dan het huis over. Hij is dan op 11-02-1870 getrouwd met Anna Voermans, geboren te Asten op 02-04-1839 als dochter van Johannes Voermans en Johanna Maria Eijsbouts (zie Voormalig huis C1323).

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B92, B93 en B89:

08

Hendrikus van den Eijnden overlijdt te Asten op 01-07-1910 en Anna Voermans blijft met haar kinderen ook over de periode 1910-1920 in het huis met dan huizingnummer B87 wonen:

09

Anna Voermans overlijdt te Asten op 11-05-1920 en haar zoon Huibert van den Eijnden, geboren te Asten op 03-05-1874, neemt het huis over. Hij is op 11-06-1917 te Asten getrouwd met Petronella van den Heuvel, geboren te Stiphout op 07-03-1874 als dochter van Johannes van den Heuvel en Francijn Verbakel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis huizingnummer B89 en staat ook bekend als Deurnescheweg 12:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen Huibert van den Einden en Petronella van den Heuvel met hun zoon Hendrikus en broer Wilhelmus in het huis aan de Deurnescheweg 12:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1944 wordt er melding gemaakt van een brand bij Huibert van den Eijnden (zie ook Voormalig huis B68 en Voormalig huis B98):

11a

Het huis is waarschijnlijk na de brand niet meer opnieuw opgebouwd en later zijn zij volgens de kadastrale legger woonachtig op de Busserdijk 7. Hieronder de Kuiperkaart van Asten uit 1867 met daarop de ligging van de Ommelsche Bosch:

12

Petronella van den Heuvel is op 10-12-1956 te Asten overleden en Huibert van den Einden is op 05-12-1957 te Asten overleden. 

Overzicht bewoners

Ommelsche Bosch huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1741 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1746 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1751 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Peter Schepers ±1700
1756 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Peter Schepers ±1700
1761 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Pieter Haasen ±1720
1766 Joseph Souve Asten 19-03-1727 Aalbert Roijmans Asten 09-03-1717
1771 Joseph Souve Asten 19-03-1727 Aalbert Roijmans Asten 09-03-1717
1776 Joseph Souve Asten 19-03-1727 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1781 Joseph Souve Asten 19-03-1727 Hendrik Roijakkers Stiphout 04-02-1717
1798 weduwe Joseph Sauve Asten 14-11-1726 Peeter Roijakkers Stiphout 24-07-1756
1803 weduwe Joseph Sauve Asten 14-11-1726 Peeter Roijakkers Stiphout 24-07-1756
Kadasternummer B63
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B63 1832-1832 Johanna Maria Aarts Someren 25-02-1774 weduwe van der Laak
B63 1832-1869 Johannes van den Eijnden Asten 30-11-1805
B63 1869-1871 Joannes Slaats Asten 28-04-1830
B63 1871-1920 Hendrikus van den Eijnden Asten 11-04-1838
B63 1920-1938 Huibert van den Eijnden Asten 03-05-1874
Deurnescheweg 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1816 Huijbert van der Laak Asten 02-12-1775 Johanna Maria Aarts Someren 25-02-1774 14-04-1816
1816-1832 Johanna Maria Aarts Someren 25-02-1774 weduwe van der Laak 23-12-1832
1832-1859 Johannes van den Eijnden Asten 30-11-1805 Catharina van der Laak Asten 29-11-1807 19-09-1839
B90 1859-1869 Johannes van den Eijnden Asten 30-11-1805 met kinderen 15-04-1872
B94 1869-1871 Joannes Slaats Asten 28-04-1830 Geertruida van den Eijnden Asten 12-07-1835 naar B91
B94 1871-1879 Hendrikus van den Eijnden Asten 11-04-1838 Anna Voermans Asten 02-04-1839
B92 1879-1890 Hendrikus van den Eijnden Asten 11-04-1838 Anna Voermans Asten 02-04-1839
B93 1890-1900 Hendrikus van den Eijnden Asten 11-04-1838 Anna Voermans Asten 02-04-1839
B89 1900-1910 Hendrikus van den Eijnden Asten 11-04-1838 Anna Voermans Asten 02-04-1839 01-07-1910
B87 1910-1920 Anna Voermans Asten 02-04-1839 weduwe van den Eijnden 11-05-1920
B89 1920-1930 Huibert van den Eijnden Asten 03-05-1874 Petronella van den Heuvel Stiphout 07-03-1874
12 1930-1938 Huibert van den Eijnden Asten 03-05-1874 Petronella van den Heuvel Stiphout 07-03-1874

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2023, 10:00:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen