logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B68

In 1650 wordt Wilbort Stouwen genoemd als mede-eigenaar van een huis op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 72; 20-12-1650:
Peter Marcelis Geldens gehuwd met Luytien, dogter van Wilbort Stouwen en Heylken, dogter van Hens van de Cruys verkoopt aan Meriken weduwe van Wilbort Stouwen en haar kinderen en ten behoeve van die kinderen soo van iersten als tweden bedde hun deel in een huis, hof, schuur en hofstad aen den Bosch. Waar Hens van de Cruys en Wilbert Stouwen in gewoond hebben en waar Merike nu woont. Belast met ⅓e deel in 3 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Helmont. noch het deel vuyt eenen braspenninck jaarlijks aan de Kerk alhier. Koopsom ƒ 31,- en voor de vrouw een rijksdaalder.

Wilbort Stouwen is geboren te Deurne in 1596 als zoon van Henricus Stouwen en Hillgunde Arnoldi de Cruce. Hij is rond 1630 getrouwd met Heylken van de Cruys en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Luytien Asten ±1631 Asten ±1655
Peter Marcelis Geldens
Asten 27-11-1687 zie Voormalig huis G132
2 Johannes Asten ±1633

Heylken van de Cruys is rond 1636 te Asten overleden en Wilbort Stouwen is hertrouwd met Meriken en rond 1648 overleden. Meriken is daarna op 10-08-1652 te Asten hertrouwd met Jan Janssen. Bij de verpondingen van 1680 en 1688 zijn de kinderen eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 11 verso:
De kinderen Wilboort Stouwen.

Verpondingen 1688 XIV-58; 06-01-1688 folio23:
De kinderen Wilborst Stouwen. 13 2-3 5 6.

In 1691 wordt het huis verkocht aan Aelbert Peeters, die het huis al bewoonde:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 10; 10-07-1691:
Jan Wilbort Stouwen verkoopt aan Aelbert Peeters zijn kindsdeel in huis, land, groes in den Ommelschen Bosch. Gebruiker Aelbert Peeters. Koopsom ƒ 150,-; de tochte ƒ 80,-.

Aelbert Peeters is geboren te Asten op 23-10-1650 als zoon van Petrus Jansen en Anna. Hij is op 23-05-1677 te Asten getrouwd met Henrica Wilberts, geboren te Asten op 02-07-1645 als dochter van Willibrordus Henrici en Maria:

Juncti matrimonio Albertus Peeters et Henrica Wilberts; testes Judocus Jansen et Petrus Hendrix.

Gehuwd zijn Albertus Peeters en Henrica Wilberts; getuigen Judocus Jansen en Petrus Hendrix.

01

Het gezin van Aelbert Peeters en Henrica Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 11-05-1679 Asten 11-11-1714
Angenees Jansse
Asten 30-09-1748 zie Brand 15
2 Petrus Asten 07-01-1683 Lierop 25-07-1707
Maria Martens van Moorsel
Asten 27-01-1761 *
3 Maria Asten 01-07-1686 Asten 06-05-1714
Jan Meussen
Asten 08-01-1770

*  Petrus Aelbers wordt nog geconfronteerd met een schuld van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 103 verso; 03-02-1728
Antony Bogerts, coopman, te Eyndhoven, ter eenre en Mary Verdeuseldonck weduwe Johan van den Broeck, te Vlierden ter andere zijde. Partijen verklaren dat tussen Juffrouw Catarina van den Gevel weduwe Cornelis Bogerts, moeder van de eerste comparant als impetrante van mandement tegen de tweede comparante, als gedaagde, voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, een proces is begonnen ter zake van een obligatie van ƒ 250,- schepenen Eyndhoven ten laste van Antony Verdeuseldonck, vader van de tweede comparante en ten bate van Jan Peters van de Gevel. Zij maken nu een accoord. De eerste comparant zal de originele obligatie van ƒ 250,- overhandigen aan de tweede comparante welke deze zal verhalen op Peter Aelberts als erfgenaam van Aelbert Peeters, als laatste betalers. Hij zal ook aan de tweede comparante overdragen een extract uit het manuaal waaruit blijkt dat Aelbert Peters en daarna, zijn zoon, Peter de intrest hebben betaald. De tweede comparante zegt toe de renuntiatie en overdracht van de ƒ 250,- aan Juffrouw van de Gevel weduwe Bogerts, vanaf heden over twaalf jaar te zullen betalen ƒ 125,- waarvan de intrest à 4% vanaf nu betaald wordt.

Aelbert Peeters koopt een groes op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 815 folio 65; 08-04-1681:
Dirck Peeter Coolen namens Peeter Tijs Coolen, zijn vader verkoopt aan Aelbert Peeters groes in den Ommelschen Bosch 1 1⁄2 lopense ene zijde en andere einde Antony van de Cruys, andere zijde Antony Josephs, andere einde den Bosserdijck. Verponding 1-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 190,-.

Aelbert Peeters leent geld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 73; 07-06-1681:
Johan Wilborts Hennis en Aelbert Peeters zijn schuldig aan Peeter Jansen,te Leende ƒ 100,- à 6%. Borg staat Jan Aerts de Zeeger. 

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 124; 08-06-1682:
Jan Wilbort Stouwen en Aelbert Peeters zijn schuldig aan Jan Peeters van de Luytelaer, te Maerheese ƒ 100,- à 5 1⁄2%. Bij preciese betaling te Maerheese is de intrest 5%. Borgen staan Hendrick Cornelis en Jan Dirck Philipsen. 

Aelbert Peeters wordt gedagvaard in verband met een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 21; 28-02-1685:
Jan Roefs, aanlegger contra Aelbert Peeters, gedaagde. Aanlegger wil betaling van 2 gulden 2 stuiver hoorngelt dat gedaagde sinds 1676 schuldig is.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 93; 06-02-1686:
Jan Roefs, aanlegger contra Aelbert Peeters, als zoon en erfgenaam van Peeter Jansen aen Vordeldonck voor 1⁄3e deel, gedaagde. Betreft een schuld van gedaagdes vader. 

Aelbert Peeters stelt zich borg voor de echtgenote van Jan Joosten Coopman (zie Voormalig huis B450 en B451):

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 54; 13-04-1686:
Aelbert Peeters stelt zich met ƒ 150,- borg ten behoeve van Elisabet getrouwd met Jan Joosten Coopman. Zij is geboren te Beeck bij Aerle en woont nu sinds enige tjd hier. Een en ander indien zij tot armoe kwam te vervallen. 

Aelbert Peeters vecht de eerder genoemde betalingsachterstand met betrekking tot hoorngeld aan, maar dit blijkt nog een schuld van zijn vader te zijn. Echter het rapportgeld vordert hij terug:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-09-1686:
Jan Roeffs, aanlegger contra Aelbert Peters, gedaagde. Daging in deze zaak is van de dato 28-02-1685. Gedaagde zou 2 gulden 2 stuiver verschuldigd zijn wegens hoorngelt over 1676. Hij was toen echter als knecht gaende en heeft dan geen hoornbeesten in huur of eigendom gehad. Het dagement aan hem gedaan was er een om een simpele en eenvoudige boer te intimideren. Gedaagde is in die tijd geen inwoner van Asten geweest. Doch de aanlegger zijn ongefundeertheyt zelf voelende, heeft op de rolle van 6 februarij laatstleden den cartabellich extract uit een collecteboek van hoorngeld, bieren enzovoorts zo hij voorgeeft van Goyart van Gorcum, overgegeven. En heeft de gedaagde terzelfder rolle gekwalificeert als zoon en erfgenaam van Peter Janssen van den Vordeldonck. En alzo verzocht maar 1⁄3e deel van de 2 gulden 2 stuiver geëist.
Extract uit de horngelt en bierboecken van Goyaert van Gorcum 1668-1669 Peter Janssen aen Vordeldonck heeft op 22 augustus 1669 een kleyn gebrout bier aengebrocht ƒ 1-10-00; Peter Janssen heeft op 6 september 1670 een gebrout bier aengebrocht ƒ 2-10-00.
Vorster, gij sult, ter instantie van Aelbert Peeters, U vervoegen bij Jan Roefs en hem gerichtelijcken presenteren 5 stuiver 1 oort 1 deut ter voldoening van hetgene Aelbert Peters aan het collecteboek der hoorngelden van Goyart van Gorcum, voor zijn 1⁄3e deel, voor wijlen zijn vader mach weesen verschult. Met protestatie van kosten gedaan en verder te doen in de nog onbeslecht hangende zaak. Naschrift: Jan Roefs heeft de ƒ 0-5-6 aangenomen maar blijft echter aan zijn eis vasthouden. Jan Somers, ondervorster. 

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 235; 29-10-1687:
Aelbert Peeters verzoekt restitutie van de helft, zijnde ƒ 10-8-0, van het rapportgeld ten laste van Jan Roefs. 

Aelbert Peeters is begin 18e eeuw beurder van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 2 verso; 09-02-1707
Philips van Heusden en Aelbert Peeters, verpondingbeurders Sint Jan 1703-1704

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 28; 16-10-1713:
Philips Dircx van Heusden en Aelbert Peeters, aanleggers contra Joost Dirck Coppens, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 9-6-8 aan verponding op het boek van aanlegger, 1703-1704.

Aelbert Peeters is vermoedelijk rond 1717 overleden en Henrica Wilberts is als Harriske Albers op 21-11-1722 te Asten overleden. De kinderen van Aelbert Peeters en Henrica Wilberts zijn daarna gezamenlijk eigenaar van het huis en Maria is de bewoonster. Dochter Maria Albert Peeters is geboren te Asten op 01-07-1686 en op 06-05-1714 te Asten getrouwd met Jan Meussen, geboren te Asten op 08-11-1686 als zoon van Bartholomeus Peeters en Anna Hendrix:

Juncti sunt matrimonio Joannes Meussis et Maria Albers; testes Petrus Aelbers et Maria Meuijsis.

In echt gebonden Joannes Meussen en Maria Albers; getuigen Petrus Aelbers en Maria Meussen.

02

Het gezin van Maria Albert Peeters en Jan Meussen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 08-07-1714 Asten 06-07-1738
Theodorus Hasen
Asten 26-05-1742
2 Albertus Asten 09-03-1717 Asten 04-09-1746
Willemyn Aart Verhees
Asten 18-10-1783 zie Voormalig huis B63
en ook Ommelse Bos 11 en 13
3 Lucia Asten 21-03-1719 Asten 14-05-1747
Hubertus Joosten van den Eynde
Asten ±1797 zie Voormalig huis C613
4 Petrus Asten 29-06-1722 Asten 09-02-1755
Maria Laurenti Verlysdonk
Asten 27-09-1782 zie Voormalig huis C602
5 Henrica Asten 01-06-1726 Asten 31-01-1757
Ansem van de Mortel
Deurne 14-06-1790

Bij de hoofdgeldlijst van 1730 staat Jan Meussen met zijn gezin:

Hoofdgeld XVIII-32; 27-08-1730:
Jan Meussen, Maria de vrouw,
Anna, Albert, Fijke, Piet en Hendrien.

Jan Meussen, ook wel Roymans genoemd, is op 03-01-1743 te Asten overleden en de bewoningslijst over de periode 1736 tot 1751 toont dat daarna de weduwe van Jan Meussen eigenaar en bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 7 Ommelsche Bosch
1736 Jan Meuwissen Jan Meuwissen
1741 Jan Meussen Jan Meussen
1746 weduwe Jan Meussen weduwe Jan Meussen
1751 weduwe Jan Meussen weduwe Jan Meussen

In 1752 zien Peter Aalbert Peters en zijn zus Maria zich genoodzaakt door schulden hun huis te verkopen. Uiteindelijk komt het huis in handen van gemeentebestuurders:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 64; 10-03-1752:
Peter Aalbert Peters en Maria Aalbert Peters weduwe van Jan Meussen geassisteerd met Aalbert Jan Meussen, haar zoon. Kinderen en erven van wijlen Aalbert Peters, hun vader. Zij geven te kennen dat zij door de kinderen en erven van wijlen Aart Aartsen Tielen, te Asten en Vlierden, voor het gerecht, alhier, zijn aangesproken en opgelegd zijn geworden om aan die kinderen en erven te betalen ƒ 100,- wegens geleende gelden dit volgens de manuaale obligatie daarvan zijnde en door hun vader van Aart Aartsen Tielen opgenomen. Dat zij, comparanten, gegijzeld zouden worden omdat zij verklaarden geen gereede goederen te bezitten. De vorster was reeds voor de tweede maal geweest om executie aan te zeggen. Het stond dus geschapen dat de door hun vader nagelaten goederen op zouden gaan in de te maken kosten. Dit tot nadeel van de obtinente en verdere crediteuren. De comparanten verklaren nu dat zij hantligtinge doen van de door hun vader achtergelaten onroerende goederen een huis, stallen, hof en aangelag, land en groes aan den Ommelsch Bosch 36 lopense, die aan hen competeren en in gebruik zijn bij de voornoemde weduwe. Latende de erven Aart Aartsen Tielen vrij, tot bekoming van de ƒ 100,- met intrest en de gerezen kosten, om met de goederen te handelen naar goeddunken. Aanvaarding door eventuele kopers zal kunnen plaats vinden, het huis met Pasen aanstaande, de groes half maart aanstaande en het land na de aanstaande oogst.

Asten Rechterlijk Archief 144; 09-04-1752:
Op 07-05-1752 zal Antony Heycoop, namens de gemeente Asten publiecq ende voor alle man verkopen de verhantligte goederen gekomen van Aelbert Peters gelegen aan den Ommelschen Bosch en in het bezit geweest van Peter Aelbers en Maria Aelbers, weduwe van Jan Meusen als kinderen en erven van voornoemde Aelbert Peters. Dit tot verhaal van een manuale obligatie van ƒ 100,- met intrest en kosten.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 257; 06-07-1752:
Antoni Heycoop verkoopt namens het Corpus van Asten de verhantligte onroerende goederen van de weduwe Jan Meussen en Peter Aalbers. Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat en Antoni Heycoop een huis, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 5 copse.
Antony Heycoop procureur heeft verkocht, met toestemming van de wet, alhier de dato 25-05-1752 de verhantligte vaste goederen, geweest zijnde van Peter Aalbert Peters en Maria Aalbert Peters, weduwe van Jan Meussen, tot verhaal van ƒ 100,- en de kosten. De opbrengst is geweest ƒ 357,- die geconsigneerd zijn ten behoeve van de crediteuren.

Maria Albert Peeters is op 08-01-1770 als Maria Joannes Roymans te Asten overleden en in het huizencohier over de periode 1756-1766 zijn Jacobus Losecaat en Antoni Heycoop de eigenaren:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 7 Ommelsche Bosch
1756 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Peter Beijers
1761 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Peter Beijers
1766 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Peter Beijers

De bewoner Petrus Gerardi Beijers is geboren te Vlierden op 23-07-1725 als zoon van Gerardus Petri Beyers en Maria Huyberti Hurckmans. Hij is op 18-02-1753 te Bakel getrouwd met de Lutgardis Wilhelmi de With, geboren te Bakel op 05-02-1728 als dochter van Wilhelmus Joannis de Widt en Cornelia Anthonissen:

Inierunt matrimonium Petrus Beijers et Lutgeris de Wit coram me ut supra et testibus Joanne Beckers et Aldegonda van Haudt

Petrus Beijers en Lutgeris de Wit zijn getrouwd voor mij zoals hierboven en getuigen Joanne Beckers en Aldegonda van Haudt

Het gezin van Petrus Gerardi Beijers en Lutgardis Wilhelmi de With:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Vlierden 14-11-1754 Vlierden 02-05-1779
Arnoldus van Hoof
Helmond 16-02-1819 wordt ook
Jacomijna genoemd
2 Petrus Asten 21-10-1756
3 Gerardus Asten 29-03-1759 Vlierden 20-02-1791
Engelina Coolen
Vlierden 26-09-1811
4 Johannes Asten 12-06-1761
5 Catharina Asten 16-08-1763 Vlierden 02-06-1805
Johannes Saasen
Vlierden 23-02-1836
6 Petronella Asten 06-12-1765 Vlierden 31-01-1790
Wilhelmus Jan Meulendijks
Vlierden 18-06-1829

Zij verhuizen rond 1769 naar Vlierden en Lutgardis Wilhelmi de With is op 13-12-1780 te Vlierden overleden en Petrus Gerardi Beijers is op 05-11-1791 te Vlierden overleden.

In 1769 verkopen de gemeentebestuurders het huis en land aan Jan van Kessel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 83; 02-12-1769:
Jacobus Losecaat en Martinus Heycoop, te Vlierden, verkopen aan Jan van Kessel, te Vlierden huis, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 5 copse, ene zijde en einde de weg, andere zijde kinderen Jan van der Linden.

Johannes Cornelis van Kessel is geboren te Mierlo op 03-10-1735 als zoon van Cornelis van Kessel en Maria Goort van Neckendonk. Hij is op 15-09-1765 te Mierlo getrouwd met Maria Peters van den Eijnde, geboren te Mierlo op 25-12-1740 als dochter van Petrus van den Eynde en Allegonda van den Berck:

Het gezin van Johannes Cornelis van Kessel en Maria Peters van den Eijnde:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 22-10-1766
2 Petrus Asten 15-08-1768 Ongehuwd Asten 06-10-1804
3 Cornelius Asten 20-06-1771 Asten 13-02-1803
Johanna Peter Goorts
Asten 01-02-1807
Hendrina Verbakel
Asten 22-10-1857 zie Voormalig huis G601
4 Johanna Maria Asten 12-06-1774
5 Aldegondis Asten 05-10-1777
6 Johannes Asten 23-10-1780 Kind Asten 15-11-1780

Johannes Cornelis van Kessel pachtte eerder in een ander huis op de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 15). In die tijd en de periode waarin hij dit huis bewoonde, had hij regelmatig financiële affaires:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 114 verso; 17-10-1768:
Den drost, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. Gedaagde is schuldig gebleven ƒ 11-7-8 wegens aankoop van een koe op de koopdag van de weduwe Jan Vreynse gekocht door Joost van de Kruys, te Mierlo en waarvoor hij borg was gebleven de dato 13-09-1766.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 115 verso; 17-10-1768:
Weduwe Francis Slaats, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. De dochter van aanlegster heeft bij Jan van Kessel gewerkt en daarvan nog huur tegoed.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 124; 02-04-1770:
Den drost, aanlegger contra Huybert Beyers, gedaagde. Nog ƒ 8-1-2 te voldoen wegens gekochte boekweit op de koopdag van Jan van Kessel de dato 14-07-1769.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 220 verso; 22-12-1772:
Jan van Kessel is schuldig aan Johanna Bijnen weduwe Nicolaas Zijnen ƒ 200,- à 4%. Borg staat Johannes van den Eynde, te Vlierden. Marge: 15-10-1776 gelost door Johannes, te Vlierden, aan Pieter Zijnen en broers en zusters. 

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 52; 05-10-1774:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philips de Rooy, collecteur der Coninxbeden, 17-09-1771-1772 en de verponding, 1772, legt beslag op de vaste goederen van Jan van Kessel tot verhaal van ƒ 6-12-12.

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 7; 19-09-1774:
Den drost, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. Gedaagde heeft op de koopdag van Jan Verouden, de dato 03-03-1774, stro en een koebak gekocht nog te betalen ƒ 2-16-14.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 290; 17-10-1774:
Jan van Kessel, aan den Ommelsche Bosch, geeft in belening aan Dirk van deLoverbosch voor drie jaar à ƒ 30,- land de Venacker 2 1⁄2 lopense, ene zijde Peter van de Laak, andere zijde Joseph Sauve, ene einde de weg, andere einde Joost van Wetten. Terugkoopsom bedraagt ƒ 35,-.

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 8 verso; 12-12-1774:
Lambert Verheyen, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 6,- schuldig van een gekocht en geleverd beest.

In 1775 verkoopt Jan van Kessel het huis door aan zijn zwager Jan van den Eynden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 313 verso; 31-01-1775:
Jan van Kessel verkoopt aan Jan van den Eynden een huis, stal, schuur, hof en aangelag aan de Ommelse Bosch 3 lopense, ene zijde en einde de weg, andere zijde Jan van der Linden; den Burgacker 3 lopense, ene en andere zijde weduwe Marcelis Neerven; den Eykacker 7 copse, ene zijde Jan van der Linden, andere zijde weduwe Marcelis Neerven; Jan Dirksacker 5 copse, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde weduwe Francis Slaats, ene einde de straat; de Nieuwe Erffacker met de groes daaraan 5 lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde de gemeente, ene einde Jan van der Linden; groes het Mortelke 2 lopense, ene zijde weduwe Marcelis Neerven, andere zijde Francis van de Vorst, ene einde de straat; groes Toonevelt 6 lopense, ene zijde Tomas Coolen, andere zijde Joseph Sauve, ene einde Antoni Fransen; groes Grave Jan 2½ lopense, ene zijde en einde en andere zijde weduwe Marcelis Neerven, andere einde Huybert van der Laak; groes den Ossenkamp 2 lopense, ene zijde Tomas Coolen, andere zijde Joseph Sauve, ene einde Toonevelt. Belast met ƒ 0-1-04 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 0-8-10 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 200,- aan weduwe Nicolaas Zijnen de dato 22-12-1772. Verkoper aangekomen bij transport de dato 02-12-1769. Koopsom ƒ 530,-.

In het cijnsboek van Asten zijn de bovengenoemde transacties ook traceerbaar en in de bewoningslijst over 1771 is Jan van Kessel eigenaar en bewoner:

Cijnsboek Asten 1762-1816 folio 14:
Ommel en Bosch.
Jan van den Eijnde bij koop 30 januarij 1775.
Jan van Kessel bij koop volgens transport 1770.
De heeren Jacobus Losecaat en Antoni Heijcoop. 4 texten 0-8-10-25, 1761 tot en met1815.

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 7 Ommelsche Bosch
1771 Jan van Kessel Jan van Kessel

Johannes Cornelis van Kessel verhuisde naar de Stegen (zie Stegen 76). Maria Peters van den Eijnde is op 26-06-1801 als de vrouw van Jan van Kessel te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Jan van Kessel is op 16-11-1812 te Mierlo overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

De nieuwe eigenaar Johannes van den Eijnden is geboren te Mierlo op 12-08-1739 als zoon van Petrus van den Eynde en Alegunda van den Berck. Hij is op 17-02-1765 te Mierlo getrouwd met Maria van der Putten, geboren te Mierlo op 12-08-1743 als dochter van Petrus van der Putte en Johanna Raeymakers.

03

Het gezin van Johannes van den Eijnden en Maria van der Putten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Mierlo 18-02-1766 Asten 27-01-1799
Geertruy Timmermans
Asten 25-09-1846
2 Henricus Vlierden 16-11-1767 Kind Vlierden ±1767
3 Agnes Vlierden 25-08-1769 Asten 12-02-1792
Johannes Willem Goorts
Asten 05-06-1832 zie Stegen 50
4 Arnoldus Vlierden 28-09-1771 Asten 11-02-1798
Geertruida Johannes Leijssen
Asten 07-08-1852 zie Valkenierstraat 2
5 Johannes Asten 13-08-1774 Kind Asten 04-10-1779
6 Theodora Asten 03-12-1776 Kind Asten 12-01-1781
7 Petrus Asten 03-07-1779 Asten 01-02-1807
Pieter Jan van den Eynden
Sint Oedenrode 04-01-1851 zie ook Voormalig huis B54
8 Theodorus Asten 06-03-1782 Asten 16-02-1814
Hendrina Rooijakkers
Asten 05-11-1857 zie Voormalig huis B56
9 Henrica Asten 29-06-1785 Kind Asten 30-01-1787

Het eerder door Jan van Kessel beleende land de Venacker wordt door Johannes van den Eijnden aangekocht:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 321 verso; 17-03-1775:
Dirk van de Loverbosch verkoopt aan Jan van den Eynden land de Venacker, ene zijde Peter van de Laak, andere zijde Joseph Sauve, ene einde de weg, andere einde Joost van Weert. Verkoper aangekomen bij belening de dato 17-10-1774. Jan van Kessel ziet af van zijn rechten. Koopsom ƒ 35,-

Johannes van den Eijnden koopt een stuk hooiland en steekt zich daarbij in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 50; 20-04-1776:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Johannes van den Eynden hooiland in de Vloet 4 lopense, ene zijde predikant Sluyter, andere zijde de kinderen Willem Kels, ene einde de Aa, andere einde de gemeente of Bergen. Verkoper aangekomen bij transport de dato 30-03-1767. Koopsom ƒ 50,- à 2 1⁄2%.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 51; 03-05-1776:
Johannes van den Eynden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Johannes Antoni van den Boomen, te Lierop ƒ 100,- à 3%. 

Johannes van den Eijnden komt in de archieven met name voor met betrekking tot schulden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 209 verso; 04-05-1779:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, collecteur der landsverponding en beden, 1776 en 1777, in arrest de vaste goederen van Jan van den Eynden tot verhaal van ƒ 14-19-00.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 200; 21-11-1781:
Johannes van den Eynden, aan den Ommelsche Bosch, is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 60,- à 3,3%. 

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 11 verso; 21-12-1782:
Johannes van den Eynden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Jan Venmans, te Deurne ƒ 50,- à 3%. 

Een stuk historie van het huis van Johannes van den Eijnden en van zijn buurman Willem Swinkels (zie Ommelse Bos 11 en 13):

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 57; 18-08-1791:
Aalbert Roymans, 75 jaar, Paulus Pieter Paulus, 43 jaar en Francis Pieter Paulus, 33 jaar. Zij verklaren ter instantie van Willem Swinkels, ook wonende alhier. Aalbert Roymans verklaart dat hij sedert 36 jaar met wijlen zijn ouders, Jan Roymans en Maria Verheyen, hier woont in den Ommelschen Bosch op het huis waarvan nu eigenaar en bewoner is Johannes van den Eynden en dat zijn vader gedurende de tijd van wel ruim 30 jaar inwoninge aldaar en onder meer andere goederen in huur en gebruik heeft gehad een perceel groes Graave Jan 2 1⁄2 lopense. Verder dat hij zeer wel weet dat het voornoemde perceel is geweegt geweest met karren en paarden en beesten naar een perceel groes daar agter often eynde geleegen en waarvan eigenaar was, Peeter Keysers, daarna Cotshausen, van Moorsel en nu Willem Swinkels, welk perceel volgens het cohier 21 lopense is gelegen naast de kinderen Wilbert Jan Wilbers. Sonder dat hij weet dat men sulx ooyt of ooyt heeft soeken tegen te gaan of te beletten.
Paulus Pieter Paulus verklaart dat hij tot in zijn 23e jaar hier, aan den Ommelschen Bosch, gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, in het huis van wijlen Pieter Ludwig van Cotzhausen nu toebehorende aan Willem Swinkels en dat met de goederen daarbij en aanhorende.
Francis Pieter Paulus verklaart dat hij tot zijn 25e jaar gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, als bewoner en gebruiker van huis en goederen, aan de Ommelschen Bosch, waarvan toen eigenaar was Pieter Ludwig van Cotzhausen en nu Willem Swinkels.
Paulus Pieter Paulus en Francis Pieter Paulus verklaren samen dat zij gedurende de tijd dat zij daar woonden altijd met karren en paarden gevaren en geweegt zijn geweest over een perceel groes Graave Jan waarvan eigenaar is Johannes van den Eynden naar het perceel daaragter of 't eynde geleegen groot 21 lopense naast Wilbert Jan Wilbers welk perceel toen competeerde aan Pieter Ludwig van Cotzhausen, nu Willem Swinkels en onder meer anderen bij wijlen hun vader mede in huur en gebruik en dat, zonder enige hinder en tegenzeggen zoals beide comparanten bewust, zeer wel bewust is. 

Johannes van den Eynden schat de waarde van het paard van Peter van de Laak, dat tijdens de Franse revolutie is verongelukt, 

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 153 verso; 12-10-1796:
Pieter van Loon en Johannes van den Eynden verklaren ter requisitie van Peeter van der Laak dit ter voldoening van het appointement de dato 03-10-1796 op het request door, hem, van der Laak aan de Municipaliteit, alhier, gepresenteerd om voldoening en betaling, in alle redelijkheid en ter taxatie van onpartijdigen, wegens zijn verongelukt paard op requisitie van de Franse republiek in Franse dienst geweest zijnde. Dat het voorschreven paard aan hen, comparanten, seer wel kennelijk is en door hen geschat op ƒ 85,-

In de bewoningslijst over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 staat Johannes van den Eijnden als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 7 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 7 Ommelsche Bosch
1776 Jan van den Eijnden Jan van den Eijnden
1781 Jan van den Eijnden Jan van den Eijnden
1798 Johannes van den Eijnden Johannes van den Eijnden
1803 Johannis van den Eijnden Johannis van den Eijnden

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 52:
Jan van den Eijnden.
Nummer 7 huijs, hof en aangelag 1¼ lopense.

Johannes van den Eijnden is op 30-05-1802 te Asten overleden en Maria van der Putten is te Asten op 11-05-1830 overleden. Bij het kadaster, zie kaart en bijbehorende gegevens hieronder, wordt de oudste zoon Peter Johannes van den Eijnde als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; B68:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 80 el, Ommelsche bos, klassen 9.
Eigenaar: Peter Jan van Eijnde.

04

05

Peeter Johannes van den Eynden is geboren te Mierlo op 18-02-1766 en is op 27-01-1799 te Asten getrouwd met Geertruy Hendrik Timmermans, geboren te Asten op 01-11-1765 als dochter van Hendrik Theodorus Timmermans en Maria Lamberti Verheijen (zie Laarbroek 4):

06

Het gezin van Peeter Johannes van den Eynden en Geertruy Hendrik Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Asten 05-06-1800 Kind Asten 05-06-1800
2 Maria Asten 25-03-1803 Ongehuwd Asten 16-05-1870 zie Voormalig huis B63
3 Johannes Asten 04-12-1805 Asten 23-11-1832
Catharina van de Laak
Asten 15-04-1872 zie ook Voormalig huis B63

Geertruida Hendrik Timmermans is op 10-05-1834 te Asten overleden en Peeter Johannes van den Eijnden is te Asten op 25-09-1846 overleden. Het huis komt via Antonie Engelen (zie Kennisstraat 1) in handen van hun zoon Johannes van den Eijnden, geboren te Asten op 04-12-1805. Hij is op 23-11-1832 te Asten getrouwd met Catharina van der Laak, geboren te Asten op 29-11-1807 als dochter van Huibert Petri van der Laak en Joanna Maria Petri Aarts (zie Voormalig huis B63) zijn daarna de eigenaren van het huis. Hieronder het gezin van Johannes van den Eijnden en Catharina van der Laak:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Asten 07-02-1834 Asten 03-05-1860
Johannes van Bussel
Asten 05-02-1877
Joachimus van Doorne
Asten 01-08-1911
2 Geertruida Asten 12-07-1835 Asten 05-02-1866
Johannes Slaats
Asten 09-11-1876 zie ook Voormalig huis B63
3 Hubertus Asten 06-10-1836 Kind Asten 08-03-1840 *
4 Hendrikus Asten 11-04-1838 Asten 11-02-1870
Anna Voermans
Asten 01-07-1910 zie Voormalig huis B63

* aangegeven door buurman Godefridus Rooijakkers (zie Voormalig huis B56)

Catharina van der Laak is op 19-09-1839 te Asten overleden en Johannes Peter van den Eijnden is op 15-04-1872 te Asten overleden. Het huis komt in handen van schoonzoon Johannes Slaats (zie Voormalig huis B63) en wordt bewoond door dochter Johanna Maria van den Eijnden. Zij is geboren te Asten op 07-02-1834 en is te Asten op 03-05-1860 getrouwd met Johannes van Bussel, geboren te Asten op 08-05-1824 als zoon van Wilbert van Bussel en Hendrina van Oosterhout (zie Laarbroek 20). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B91:

07

Johannes van Bussel en Johanna Maria van den Eijnden verhuizen in 1869 naar het ouderlijk huis van Johannes van Bussel op de Hindert (zie Laarbroek 20) en het huis wordt daarna bewoond door zijn schoonzus Geertruida van den Eijnden, afkomstig van het naastgelegen huis (zie Voormalig huis B63). Geertruida van den Eijnden overlijdt te Asten op 09-11-1876 en haar man eigenaar Joannes Slaats overlijdt kort daarna te Asten op 23-11-1876. Hun zoon Willem Slaats, geboren te Asten op 27-01-1867 is als minderjarige daarna eigenaar en namens hem wordt het huis verpacht.

Daarna komt Godefridus van Dijk, geboren te Asten op 14-06-1840 als zoon van Arnoldus van Dijck en Petronella Verrijt (zie Kennisstraat 5), in het huis wonen. Hij is op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Helena Dielissen, geboren te Asten op 11-07-1839 als dochter van Egidius Dielissen en Maria van Bussel (zie Voormalig huis E76). Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B93 en B94 respectievelijk:

08

Rond 1880 is het huis in opdracht van Willem Slaats afgebroken en herbouwd onder kadasternummer B1125, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Helena Dielissen overlijdt te Asten op 05-08-1891 en Godefridus van Dijk verhuist naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 42). In 1897 wordt het huis bewoond door klompenmaker Peter Dijsselbloem, geboren op 15-11-1856 te Lierop als zoon van Bernardus Dijsselblom en Johanna van Deursen. Hij is op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Henrica Welten, geboren te Vlierden op 19-01-1856 als dochter van Martinus Welten en Hendrina van Tilburg. In 1900 verhuizen zij naar de Zeilberg onder Deurne.

Vanaf het overlijden van Johannes Slaats is de boerderij verpacht geweest en zijn kinderen besluiten tot verkoop van de boerderij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1900.

09

Volgens de kadastrale legger is de koper Renier Loverbosch en wordt het bewoond door zijn zoon Peter Loverbosch, geboren te Asten op 23-11-1865 als zoon van Renier Loverbosch en Maria Anna Rooijakkers (zie Voormalig huis B98). Hij is op 08-02-1901 te Asten getrouwd met Hendrika Driessen, geboren op 14-06-1872 te Asten als dochter van Antonie Driessen en Johanna Maria Jacobs (zie Beekstraat 19). Ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 wonen Peter Loverbosch en Hendrika Driessen met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B90 en B88:

10

Hendrika Driessen overlijdt te Asten op 06-03-1906 en in 1911 verhuist Peter Loverbosch naar zijn ouderlijk huis op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B98) en woont zijn zus Martina Loverbosch, geboren te Asten op 18-09-1863 als dochter van Renier Loverbosch en Maria Anna Rooijakkers (zie Voormalig huis B98), in het huis. Zij is op 22-04-1898 te Asten getrouwd met Arnoldus van Geffen, geboren op 17-05-1865 te Asten als zoon van Johannes van Geffen en Johanna van den Eijnden (zie Voormalig huis C613). Arnoldus van Geffen wordt dan eigenaar van het huis en over de periode 1920-1930 wonen Martina Loverbosch en Arnoldus van Geffen met hun gezin in het huis met dan huizingnummer B90 en ook bekend staand als Deurnescheweg 10:

11

In 1924 heerst er op de Ommelse Bos de veeziekte mond- en klauwzeer en ook het vee van Arnoldus van Geffen is hier slachtoffer van, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-04-1924.

Volgens diezelfde krant  van 28-03-1928 krijgt Arnoldus van Geffen een vergunning voor de bouw van een nieuwe boerderij:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Arnoldus van Geffen en Martina Loverbosch met hun gezin in het huis aan de Deurnescheweg 10:

12

Martina Loverbosch is op 11-04-1939 te Asten overleden, aangegeven door gebuur Hubertus van den Eijnden (zie Voormalig huis B63), en Arnoldus van Geffen is op 07-06-1940 te Asten overleden, aangegeven door gebuur Henricus van den Eijnden (zie Voormalig huis B63). Hieronder hun overlijdensakten:

13 14

Van de drie zoons van Arnoldus van Geffen en Martina van de Loverbosch was Johannes vrijgezel en op 08-07-1982 te Deurne overleden, Marinus in 1936 getrouwd met Theodora Maria Bekx en te Beek en Donk op 03-07-1958 overleden en Renier heeft in de buurt een nieuw huis gebouwd op de Deurnescheweg 16 (zie Deurneseweg 26).

Dit huis is naar alle waarschijnlijkheid verpacht aan Christianus Hendrikus Leenders, geboren te Beek en Donk op 18-02-1895 als zoon van Martinus Leenders en Henrica Geertruda van Will. Hij is te Beek en Donk op 16-06-1924 getrouwd met Antonetta Maria van der Burgt, geboren op 23-01-1900 te Beek en Donk als dochter van Martinus van der Burgt en Johanna van Berlo. Volgens het bevolkingsregister van Beek en Donk over de periode 1923-1940 vertrekt hij in 1934 naar Deurne.

15

Links een straf aan Christianus Leenders voor ongeoorloofd slachten van varkens in het Noord Brabants Dagblad 27-10-1941 en onder de handel in paarden waarbij Christianus Leenders op de Deurnescheweg 10 te Asten als agent is aangesteld in Nieuwe Tilburgsche Courant van 06-07-1942.

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1944 wordt er melding gemaakt van een brand in de Ommelsche Bos waarbij de boerderij van Leenders betrokken raakt (zie ook Voormalig huis B63 en Voormalig huis B98):

17

Christianus Hendrikus Leenders is op 01-10-1962 te Deurne (Neerkant) overleden en Antonetta Maria van der Burgt is op 25-11-1989 te Deurne overleden. Hun nazaten, waaronder Johannes Leonardus Leenders, hebben nog steeds een veehandel in Neerkant. Het huis is verdwenen rond 1995 door de komst van de nieuwe Deurneseweg.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Wilbort Stouwen Deurne ±1596 Wilbort Stouwen Deurne ±1596
1648 kinderen Wilbort Stouwen kinderen Wilbort Swouten
1691 Aelbert Peters Asten 23-10-1650 Aelbert Peters Asten 23-10-1650
1714 Jan Meussen Asten 08-11-1686 Jan Meussen Asten 08-11-1686
Ommelsche Bosch huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Meuwissen Asten 08-11-1686 Jan Meuwissen Asten 08-11-1686
1741 Jan Meussen Asten 08-11-1686 Jan Meussen Asten 08-11-1686
1746 weduwe Jan Meussen Asten 01-07-1686 weduwe Jan Meussen Asten 01-07-1686
1751 weduwe Jan Meussen Asten 01-07-1686 weduwe Jan Meussen Asten 01-07-1686
1756 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Zevenbergen ±1710 Peter Beijers Vlierden 23-07-1725
1761 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Zevenbergen ±1710 Peter Beijers Vlierden 23-07-1725
1766 Jacobus Lozecaat en Antoni Heijcoop Zevenbergen ±1710 Peter Beijers Vlierden 23-07-1725
1771 Jan van Kessel Mierlo 03-10-1735 Jan van Kessel Mierlo 03-10-1735
1776 Jan van den Eijnden Mierlo 12-08-1739 Jan van den Eijnden Mierlo 12-08-1739
1781 Jan van den Eijnden Mierlo 12-08-1739 Jan van den Eijnden Mierlo 12-08-1739
1798 Johannes van den Eijnden Mierlo 12-08-1739 Johannes van den Eijnden Mierlo 12-08-1739
1803 Johannis van den Eijnden Mierlo 12-08-1739 Johannis van den Eijnden Mierlo 12-08-1739
Kadasternummer B68
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B68 1832-1836 Peter Johannes van den Eijnden Mierlo 18-02-1766
B68 1836-1845 Antonius Engelen Someren 22-08-1804
B68 1846-1872 Jan van den Eijnden Asten 04-12-1805
B68 1873-1880 Joannes Slaats Asten 28-04-1830
B1125 1880-1900 Joannes Slaats Asten 28-04-1830
B1125 1901-1911 Renier Loverbosch Asten 01-01-1825
B1125 1911-1938 Arnoldus van Geffen Asten 17-05-1865
Deurnescheweg 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1846 Peter Johannes van den Eijnden Mierlo 18-02-1766 Geertrui Timmermans Asten 01-11-1765 25-09-1846
1846-1859 Jan van den Eijnden Asten 04-12-1805 Catharina van der Laak Asten 29-11-1807
B91 1859-1869 Johannes van Bussel Asten 08-05-1824 Johanna Maria van den Eijnden Asten 07-02-1834
B95 1869-1876 Joannes Slaats Asten 28-04-1830 Geertruida van den Eijnden Asten 12-07-1835 23-11-1876
B91 1876-1879 Godefridus van Dijk Asten 14-06-1840 Helena Dielissen Asten 11-07-1839
B93 1879-1890 Godefridus van Dijk Asten 14-06-1840 Helena Dielissen Asten 11-07-1839
B94 1890-1895 Godefridus van Dijk Asten 14-06-1840 Helena Dielissen Asten 11-07-1839 naar B132
B94 1895-1900 Peter Loverbosch Asten 23-11-1865 Hendrika Driessen Asten 14-06-1872
B90 1900-1910 Peter Loverbosch Asten 23-11-1865 Hendrika Driessen Asten 14-06-1872
B88 1910-1915 Peter Loverbosch Asten 23-11-1865 met kinderen naar B89
B88 1915-1920 Arnoldus van Geffen Asten 17-05-1865 Martina Loverbosch Asten 18-09-1863
B90 1920-1930 Arnoldus van Geffen Asten 17-05-1865 Martina Loverbosch Asten 18-09-1863
10 1930-1938 Arnoldus van Geffen Asten 17-05-1865 Martina Loverbosch Asten 18-09-1863

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023, 19:15:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen