logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B93

Volgens de verpondingen van 1754 is Francis Slaats eigenaar van een huis op de Ommelse Bos:

Verpondingen Ommelschebosch 1754 XIV-63 folio 67 verso:
Francis Slaats transport 11-11-1760.
Nu een huijs met hoff en stuk teulant 44 roede.

Francis Antonius Slaats is geboren te Asten op 11-12-1720 als zoon van Antonius Slaats en Margaretha Jansen (zie Voormalig huis A267). Hij is rond 1742 te Beek en Donk getrouwd met Jennemaria Henrici Dekkers, geboren te Beek en Donk op 13-07-1716 als dochter van Henricus Deckers en Petronella Celen.

Het gezin van Francis Antonius Slaats en Jennemaria Henrici Dekkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Beek 05-10-1743 Asten 06-07-1766
Judoca Hendrik Roymans
Asten 18-12-1791
Francyn Hendrik Martens
Asten 29-01-1810
2 Antonius Beek 25-07-1746
3 Hendrica Beek 18-06-1750 Ongehuwd Asten 11-01-1773
4 Petronella Beek 05-01-1754 Budel 24-04-1774
Hendrik Jacob Gielens
Budel 14-02-1790
Hendrick Govert Kuijpers
Budel 11-08-1794
5 Godefrida Beek 01-09-1756
6 Margo Beek 20-02-1758 Helmond 15-07-1792
Willem de Wit
Helmond 15-02-1793

Francis Slaats heeft van een schuur een huis gemaakt bij Johannes Martens, die op 28-08-1746 te Asten is getrouwd met zijn zuster Maria Antoni Slaats (zie Voormalig huis A267):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 131; 17-04-1760:
Compareerde voor schepenen van Asten Francis Slaats die vorig jaar op het goet van Johannes Martens, zijn zwager, is komen wonen en aldaar de schuur wat vertimmerd heeft tot zijn huis. Doordien de goederen voor de verschuldigde dorpslasten in arrest waren genomen en bij executie verkocht zouden gaan worden omdat zijn zwager en hij niet in staat waren de lasten te voldoen. Om de executiekosten te voorkomen en zoveel mogelijk het bezaaide of oogst te behouden, heeft Johan Martens, mede op aanraden van hem, comparant, de goederen, genaamd de Bus verkocht aan Jan Verheyen. Omdat hij, comparant, uit hoofde van gedane reparaties en verschotten te pretenderen had is hij, met Johannes Martens en Jan Verheyen, tot een accoord gekomen op ƒ 47-10-0 en waarvan hij ook voldaan is. Hij zal binnen 12 dagen uit de woning vertrekken en alles wat daaraan aart en nagelvast is daar laten. Hij zal wel zijn bezaaide percelen mogen oogsten en geen dorps- en landslasten hoeven te betalen.

De borgen van Francis Slaats worden aangesproken wanneer hij niet betaalt: 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 83; 03-10-1763:
Den drost, aanlegger contra Nol Timmermans, gedaagde. Gedaagde heeft borg gestaan voor Francis Slaats, op de koopdag van Dirk van  Hugten de dato 15-12-1762 ter somme van ƒ 8-15-8. Hierop is op 01-10-1763 ƒ 4-3-0 betaald. Ook Antoni van Hout is daar schuldig gebleven ƒ 3-10-0.

Jennemaria Henrici Dekkers wordt gedaagd in verband met een dreigement:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 112; 30-05-1765:
Betreffende Jenneke Deckers getrouwd met Francis Slaats, aan den Ommelse Bosch. Deze zou gedreigd hebben het huis de Bus van Hendrik Vinken, te Ostappen, in brand te steken.

Francis Slaats stelt opnieuw zijn borgen teleur, maar belooft nu wel op tijd te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 93; 02-09-1765:
Den drost, aanlegger contra Paulus Witteboer, gedaagde. Gedaagde is borg geweest voor Francis Slaats voor een koop gras à ƒ 2-15-8 op de koopdag van de kinderen Hendrik Hoefnagels de dato 11-07-1763. Hij heeft op 01-09-1765 ƒ 2-1-8 betaald. Francis Slaats zal binnen acht dagen de rest betalen. 

Francis Slaats koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 238; 12-05-1767:
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Francis Slaats land de Conijnsbergacker 2 lopense naast Wilhelmus Bruynen. Verkoper aangekomen bij transport in 1759. Koopsom ƒ 26,-

Francis Slaats is op 11-08-1768 te Asten overleden en Jennemaria Henrici Dekkers verzoekt nog geld voor haar dochter:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 115 verso; 17-10-1768:
Weduwe Francis Slaats, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. De dochter van aanlegster heeft bij Jan van Kessel gewerkt en daarvan nog huur tegoed.

Zijn weduwe, Jennemaria Henrici Dekkers, heeft moeite om rond te komen en maakt nogal wat schulden:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 124; 02-04-1770:
Den drost, aanlegger contra  weduwe Francis Slaats, gedaagde. Wegens ƒ 6-10-0 te betalen. Marge: Op 06-07-1770 is ƒ 2-17-0 betaald. 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130 verso; 28-10-1771:
Den drost, aanlegger contra weduwe Francis Slaats, gedaagde. Wegens gekochte aardappelen op de koopdag van Maria van  Moorsel, te Lierop betaaldag de dato 01-10-1771 ƒ 3-16-08. En op de koopdag van Antoni Lomans de dato 24-02-1767 ƒ 2-15-12. Totaal ƒ 6-12-04.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 135 verso; 07-09-1772:
Francis van Eyndhoven, te Helmond, aanlegger contra weduwe Francis Slaats, gedaagde. Aanlegger heeft nog te vorderen ƒ 4-17-8 vanwege verhaalde winkelwaare. 

Jennemaria Henrici Dekkers is op 06-11-1773 te Asten hertrouwd met Willem van den Eventuyn, geboren te Helmond op 03-10-1717 als zoon van Matheus van den Eventuijn en Anna Berckers en weduwnaar van Barbara Vogels (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38). Jennemaria Henrici Dekkers is op 05-02-1786 als Jen Willem van den Eventuyn te Asten overleden en daarna worden de goederen verkocht aan zoon Johannes Francis Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 164; 17-07-1786:
Willem van den Eventuyn getrouwd geweest met Jennemaria Dekkers weduwe van Francis Slaats ¼e deel. Peternel Francis Slaats, wonende te Buedel van weduwe van Hendrik Kroese ¼e deel, Margo Francis Slaats ¼e deel. Zij verkopen aan Johannes Francis Slaats, welke ook ¼e deel bezit, hun ¼e deel onverdeeld uit een huis, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch, 44 roeden, ene zijde Huybert van der Laak, andere zijde het volgend perceel; land de Konijnsakker, ene zijde het vorig perceel, andere zijde Johannes van den Eynden; groes in de Bunders te Ostappen, ene zijde de medereyers; Nieuwe Erve tussen Ommel en de Watermolen aan de linkerzijde van de hei. Koopsom ƒ 124,-.

Willem van den Eventuyn verhuist naar Helmond en is aldaar op 29-06-1789 overleden.

In de bewoningslijst over de periode 1761 tot 1798 zijn deze veranderingen van eigenaar te zien:

Jaar Eigenaar nummer 1a Ommelsche Bosch Bewoners nummer 1a Ommelsche Bosch
1761 Francis Slaats Francis Slaats
1766 Francis Slaats Francis Slaats
1771 weduwe en kinderen Francis Slaats weduwe en kinderen Francis Slaats
1776 weduwe Francis Slaats weduwe Francis Slaats
1781 weduwe Frans Slaats en Willem van den Eventuijn weduwe Frans Slaats en Willem van den Eventuijn
1798 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats
1803 Johannes Francis Slaats Johannes Francis Slaats

Zoon Johannes Francis Slaats is geboren te Beek en Donk op 05-10-1743 en op 06-07-1766 te Asten getrouwd met Judoca Hendrik Roymans, geboren te Asten op 26-08-1735 als dochter van Hendrik Meus Roymans en Hendrina Aert Kysers (zie Voormalig huis B278). Judoca Hendrik Roymans is op 27-07-1789 als Josina Joannis Slaets te Asten overleden en Johannes Francis Slaats is op 18-12-1791 te Asten hertrouwd met Francyn Hendrik Martens, geboren te Bakel op 04-06-1761 als dochter van Henricus Martens en Johanna Joannis Josten:

01

De gezinnen van Johannes Francis Slaats met Judoca Hendrik Roymans en Francyn Hendrik Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 14-02-1767 Kind Asten ±1767
2 Francisca Asten 22-04-1769 Kind Asten ±1769
3 Antonia Asten 02-06-1771 Kind Asten ±1771
4 Maria Asten 10-08-1773 Asten 26-02-1797
Hendrikus Jan van Lieshout
Deurne 28-02-1854 wonende in 't
Derp te Deurne
5 Franciscus Asten 09-09-1775 Kind Asten ±1775
6 Johanna Maria Asten 29-03-1778 Kind Asten 04-01-1786
7 Franciscus Asten 16-12-1780 Kind Asten ±1793
8 Henricus* Asten 19-02-1793 Meijel 02-09-1817
Anna Theunissen
Nederweert 24-10-1856
9 Franciscus* Asten 10-09-1794 Meijel 13-09-1820
Joanna Thijssen
Meijel 02-09-1828
Martina Thijssen
Meijel 10-02-1859
10 Johanna Maria* Asten 02-08-1797 Someren 29-07-1819
Wilhelmus van Moorsel
Asten 15-12-1829
11 Antonius* Asten 12-03-1799 Meijel 27-04-1824
Maria van de Laar
Asten 22-08-1854 zie Paalberg 1
12 Henrica* Asten 24-12-1800 Helmond 03-02-1825
Johannes Theunissen
Asten 15-09-1877 zie Pannenhoef 10
13 Ludovicus* Asten 18-08-1803 Beek en Donk 20-01-1843
Maria van de Vondevoort
Beek en Donk 15-10-1848

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johannes Francis Slaats bewoonde ook een ander huis in Ommel (zie Voormalig huis B503).

Johannes Francis Slaats verhuurt de helft van zijn bezit aan Jan Mattijs Slaats en waarschijnlijk woonde laatstgenoemde in dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 30 verso; 29-01-1791:
Johannis Francis Slaats geeft in huur aan Jan Mattijs Slaats, te Vlierden huis, stal, hof en aangelag te Ommel. Zoals dit bij hem in gebruik is met uitzondering van de kamer en een deel van den hof 1⁄2 lopense; groes 1 roede; land den Busserpatakker 1 lopense 20 roede; een huisplaats en aangelag in de Steegen 1 1⁄2 lopense; een huisplaats en aangelag aan den Ommelschen Bosch 44 roede; land den Conijnsakker 2 lopense; groes in de Bunders agter Ostappen; de Nieuwe Erve 4 lopense; de helft van een groesveld in de Horst geheel 4 lopense. De andere helft blijft bij de verhuurder in gebruik. Huurtermijn 3 jaar. Huurprijs ƒ 36,- per jaar. Onderhoud voor de verhuurder. Lasten voor de verhuurder. 

Bewoner Jan Mattijs Slaats is geboren te Asten op 29-12-1757 als zoon van Mathijs Jan Slaats en Johanna Dries Verheijen (zie 't Hoekske 5). Hij is op 23-01-1785 te Asten getrouwd met Johanna Maria Alberti Verheijen, geboren te Asten op 01-04-1761 als dochter van Aalbert Wilbers Verheijden en Maria Johannes Wilberts (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). 

Het gezin van Jan Mattijs Slaats en Johanna Maria Alberti Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 01-01-1786 Kind Asten 04-01-1786
2 Albertus Vlierden 16-11-1786 Ongehuwd Asten 27-05-1825
3 Elisabetha Vlierden 27-10-1789 Ongehuwd Asten 09-03-1844
4 Johanna Maria Asten 07-04-1794 Asten 31-08-1838
Theodorus Martens
Asten 29-06-1857 zie Voormalig huis G853
5 Theodorus Asten 23-06-1799 Kind Asten 06-11-1811

Jan Mattijs Slaats heeft zijn erfenis afgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 252 verso; 01-03-1790:
Matthijs Slaats getrouwd met Jenneke Andries Verheyen en Jan Matthijs Slaats, hun zoon, te Vlierden. Jan is voor 1⁄5e deel erfgenaam van de nalatenschap van zijn ouders. Waarde van dit 1⁄5e deel is ƒ 200,- en het uytsetsel dat hij reeds genoten heeft. Hij ontvangt dit en ziet verder af van de nalatenschap. De overige kinderen zijn Andries, Pieter, Jennemie en Elisabeth. Mocht een van deze binnen 20 jaar ongehuwd overlijden, dan heeft Jan recht op ƒ 50,- van hun erfdeel van ƒ 200,-

Johanna Maria Alberti Verheijen is op 28-07-1818 te Asten overleden en Jan Mattijs Slaats is op 06-02-1835 te Asten overleden. Op basis van de genoemde buren in hun overlijdensakten hebben ze nog in de Molenstraat en in de Wolfsberg gewoond.

Voor het tweede huwelijk moet eigenaar Johannes Francis Slaats een inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 74; 26-11-1791:
Staat en inventaris opgemaakt door Johannis Francis Slaats, weduwnaar Francyna Roymans ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen met name Francis en Maria. Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense met daaraan een stukje groes 1 roede; land den Busserpatakker 1 lopense, 20 roede; een huisplaats in de Steegen 1½ lopense; een huisplaats en aangelag aan den Ommelschen Bosch 44 roeden; land de Konijnsberg 2 lopense; groes in de Buunders agter Ostappen 2 lopense; Nieuwe Erve 4 lopense; groes in de Horst 3 copse.
Roerende goederen: een bed en vier kussens, een wollen deken, vier slaaplakens, acht tinnen schotels, tien tinnen borden, een kist, een kast, een tafel, zes stoelen, diverse ketels, potten van tin, koper, ijzer, vuurgerei, timmermansgereedschap zoals kortsagen, kliefsagen, handsagen, wijnen, deurlaten, effers, en hetgene tot radmakersgereedschap behoort.
Schulden: ƒ 100,- aan Jacobus van Hugten; ƒ 50,- aan elk van zijn zusters, Peternel en Margo.

Zowel Johannes Francis Slaats als zijn tweede echtgenote Francyn Hendrik Martens hadden een kort lontje:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 209 verso; 03-07-1795:
Martinus Martens, 28 jaar, verklaart dat zijn zuster, Josyna Martens getrouwd met Johannis Francis Slaats en bij hem in de buurt wonende, in de voormiddag bij hem gekomen is om te klagen dat zij door haar man geslagen werd. Comparant is naar het huis van Johannis gegaan en daarin gekomen heeft zijn zuster de deur toegestoten en hem comparant vastgepakt. Waarop Johannis op hem toegekomen is en met een blood mes een steek in de linkerzijde toegebracht heeft, alsmede een wonde aan zijn hoofd. Hij is in zijn huis teruggekomen zonder dat iemand anders kan getuigen. Indien nodig wil hij een en ander onder eede bevestigen.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 27 verso; 15-10-1807:
Hendrikus van den Eerenbeemt en Peter Marcelis Verrijt verklaren dat zij, op 09-10-1807, des voormiddags, wanneer zij en Hendrik Althuys, dienaar der justitie, met zijn dochter, Anna en zoon Nicolaas met het uitdoen van aardappelen bezig waren bij hen is gekomen, Francyna Hendrik Martens getrouwd met Johannis Francis Slaats en dat deze met een blank mes in de hand op Hendrik Althuys is komen aanlopen roepende: "Bijaldien gij van mijne grond niet afblijft dan zal ik Uw doodsteeken of gij mij". Waarop Hendrik Althuys geantwoord heeft: "Ik moet mijn aardappelen evenswel uythebben". Comparanten zijn doorgegaan met aardappelen uitdoen. Daarop is Francyna met een riek in de hand op Hendrik Althuys aangekomen en heeft hem gezegd dat hij de aardappelen moest laten staan tot hij haar had voldaan. En heeft zij, Francyna, daarop met de riek gestoken in de linkerduim en door een slag met de riek hem een wonde aan de rechterhand kleine vinger toegebracht. Daarna heeft zij de dochter op het hoofd en arm geslagen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Ook in Ommel bezit Johannes Francis Slaats een huis, waarin hij deels in dezelfde periode als eigenaar en bewoner wordt genoemd (zie Voormalig huis B503). Johannes Francis Slaats is op 29-01-1810 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

02

Bij de verpondingen van 1810 is Francyn Hendrik Martens als weduwe van Johannes Francis Slaats eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 48:
De weduwe Johannes Francis Slaats bij transport 17-07-1786.
Weduwe Francis Slaats.
Nummer 1a huijs met hof en teulant 44 roede.

Voor het opvoeden van de kinderen moet Francyn Hendrik Martens het een en ander verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 14-04-1810:
Francyna Hendrik Martens, weduwe Johannes Francis Slaats verkoopt aan Hendrik Vinken land den Ommelschen Bosch 3 lopense, 16 roede. Koopsom ƒ 90,-.

Francyn Hendrik Martens is op 13-08-1816 te Asten hertrouwd met Joseph Pompen, geboren te Oirschot op 20-03-1771 als zoon van Josephus Pompen en Johanna van den Hurck.

Francyn Hendrik Martens is op 05-02-1831 te Asten overleden en in het kadaster wordt melding gemaakt van een schuur op de plaats van het huis in handen van de weduwe van Willem Swinkels (zie Ommelse Bos 11 en 13):

Kadaster 1811-1832; B93:
Schuur en erf, groot 05 roede 10 el, Ommelsche bos.
Eigenaar: Weduwe van Willem Swinkels.

03

04

Het huis komt in de archieven niet meer voor en is waarschijnlijk onbewoond gebleven.

Overzicht bewoners

Ommelsche Bosch huis 1a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Francis Slaats Asten 11-12-1720 Francis Slaats Asten 11-12-1720
1766 Francis Slaats Asten 11-12-1720 Francis Slaats Asten 11-12-1720
1771 weduwe en kinderen Francis Slaats Beek en Donk 13-07-1716 weduwe en kinderen Francis Slaats Beek en Donk 13-07-1716
1776 weduwe Francis Slaats Beek en Donk 13-07-1716 weduwe Francis Slaats Beek en Donk 13-07-1716
1781 weduwe Francis Slaats en Willem van den Eventuijn Beek en Donk 13-07-1716 weduwe Francis Slaats en Willem van den Eventuijn Beek en Donk 13-07-1716
1798 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743
1803 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Johannes Francis Slaats Beek en Donk 05-10-1743Beek en Donk 05-10-1743
Kadasternummer B93
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B93 1832 weduwe Willem Swinkels
Kadasternummer B93
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Johannes ranciscus Slaats Beek en Donk 05-10-1743 Francyn Hk Martens Bakel op 04-06-1761 29-01-1810
1810-1816 Francyn Hendrik Martens Bakel op 04-06-1761 weduwe Slaats
1816-1831 Joseph Pompen Oirschot 20-03-1771 Francyn Hendrik Martens Bakel op 04-06-1761 05-02-1831
1831 Joseph Pompen Oirschot 20-03-1771 weduwnaar naar elders
1832 schuur in bezit van weduwe Willem Swinkels

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Helmi Loomans

Laatst bijgewerkt op 29 juli 2023, 11:20:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen